Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

PKN zit steeds meer met Sabeel en Israel in haar maag. Of niet, kiest de PKN voor Kairos en Sabeel ?

Zie  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/dr_plaisier_waarschuwt_voor_radicalisering_in_israeldebat_1_589524 en ook:

http://www.refdag.nl/opinie/onopgeefbaar_verbonden_beperkt_gewetensvrijheid_in_denken_over_israel_1_589936 , de integrale tekst zoals  Arjan Plaisier die  uit sprak.

Vandaag was ik op een conferentie van  Appel Kerk en Israel, die samen zijn gaan werken met  andere verontruste geestverwanten.
Dat wil zeggen: verontrust over de “onopgeefbare verbondenheid van de PKN met Israel”, want  daar komt bijzonder weinig of niets van terecht.
Men heeft een actie gestart om mensen  te mobiliseren hun stem te laten horen en dat kan via een speciale website: http://www.appelkerkenisrael.nl/sympathisanten.htm   waar men zich kan melden via een mailadres als sympathisant.

Op deze pagina http://www.appelkerkenisrael.nl/actueel.htm  vind je ook een link naar het  protest-persbericht, wat Likoed, Keesje Maduraatje en  Tora-Yeshua samen hebben  opgesteld en verstuurd mbt. Sabeel/PKN.

Het verslag van de reactie van PKN scriba Arjan Plaisier staat op de eerst genoemde link van het RD en mijn reactie staat er onder. Ik hoop morgen  nader verslag te doen van deze  kwalijke gang van zaken en verder hoop ik de denklijnen aan te geven en een oplossing om de 2 dwalingen  ivm  de vervangingstheologie over links en over rechts  naar het juiste  midden te verwijzen.
Kairos stelt dat de Palestijnse christenen en hen die er bij willen horen, het “volk van het land” zijn en dat zij de Joden hebben vervangen.
De christelijke kerk  stelt al 17 eeuwen, dat ze de Joden hebben vervangen en  zijn na de holocaust aan het twijfelen daarover, zeggen dat  Joden en christenen ieder een eigen weg gaan.
De oplossing is zo helder als wat, ik stelde voor op de  conferentie  Appel Kerk en Israel om de Tora-Yeshua lijn es nader te bekijken, want daarin valt alles veel meer op zijn plek.
Immers, het Joodse volk blijft binnen ons denken Gods uitverkoren volk, zover het oprecht gelovige Joden betreft, die Yeshua hebben aanvaard en de Tora blijven praktiseren in dat licht.
En de niet-Joodse gelovigen worden in Yeshua met dit Israel verbonden, als mede-burgers van hetzelfde Koninkrijk van God en uiteraard leven ze dan als de Handelingengemeente, samen vanuit de Tora en Yeshua.
Daarmee blijven de profetische lijnen van de Bijbel zichtbaar, op weg naar het  1000 jarig rijk met Yeshua als Mashiach ben David als Konig te Yerushalayim, de landbelofte van Israel langs de Bijbelse lijnen zal worden gerealiseerd na de komst van Yeshua.
En ook voor de niet-Joodse inwoners van  Israel is plaats, als onze Vader ze heeft genezen van hun haat, zie Zacharia 9:1-8 en ook Jes. 19:23-25, waar resp. Syrie, Libananon, Gaza , Yerushalayim en  dan Egypte/Israel/Irak worden genoemd, in vrede met Israel !

De reactie van Arjan Plaisier  op mijn  suggestie, om de Tora-Yeshua lijn nader te onderzoeken en  de Handelingengemeente als voorbeeld te nemen, was: ” ik zie daar niets in en wil ook niet horen, dat de kerk “andere ,  niet-Bijbelse feesten viert”.
Kort en krachtig, maar tragisch, als een kerk haar dwalingen niet wenst te onderzoeken en in te zien. Ik heb dit eerder persoonlijk met Arjan besproken en toen gaf hij aan, zich niet te kunnen voorstellen dat de kerk mbt. het houden van de Tora dus al  verdwaald is vanaf de 4e eeuw.
Immers, de  kerk ( RK van toen en later ook de PKN c.s.) wordt toch door de Geest geleid en kan niet zo enorm dwalen.
Een onzin-argument, want de dwalingen van de kerk zijn genoeg bekend en het is bewezen, dat er dwalingen zijn, daarom was ook de  reformatie nodig, alleen  ging die niet ver genoeg terug.
De  kerken moeten terug tot ver voor de RK kerk van de 4e eeuw, terug naar de Handelingen gemeente, de beste benadering ooit,  nl. Tora en Yeshua  in een geheel !

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

35 Responses to PKN zit steeds meer met Sabeel en Israel in haar maag. Of niet, kiest de PKN voor Kairos en Sabeel ?

 1. Het Reformatorisch Dagblad ziet dat ook, het plaatste ons opinie-artikel:

  Sabeel komt niet op voor de Palestijnse christenen

  http://www.refdag.nl/opinie/sabeel_komt_niet_op_voor_palestijnse_christenen_1_588126

 2. over vervangingsleer gesproken; Yeshua is de kerkvorst,dit las ik in één van de commentaren van het artikel over Arjan Plaisier, nb: Yeshua is de Koning der Joden en niet de Koning der kerk!

  Catholica
  leest u dit;is Gods verbond met het Joodse volk vervangen door het nieuwe verbond? antwoord ja,het verbond met de Joden bestaat niet meer,het was slechts een ceremoniële wet van Mozes,is de rol van het volk Israël uitgespeeld in de heilsgeschiedenis? antwoord ja! want de uitbreiding van het heil is alleen maar toevertrouwd aan de kerk… bron; http://www.google.nl/url?q=https://www.catholica.nl/mijn/mobiel/pagina/9245&sa=U&ei=h793Tsb_BIq6-AbE6LyvCw&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNHh7-SZOMGs_cN1yBNx2-Y-ci1eQg

  ps ik lees leugen op leugen op leugen…

  Kerkleiders in Jeruzalem willen Palestijnse staat,bron; http://strengholt.blogspot.com/2011/09/kerkleiders-in-jeruzalem-willen.html

  Laylah tov/goedenacht,

  shalom,
  Aliyah

  • Hi Parel, ik heb gereageerd bij de link die je noemt, als volgt:
   “De kwalijke bedoeling van deze kerkleiders, die een groot deel van de Palestijnse christenen (niet alle!) vertegenwoordigen, wordt weer helemaal duidelijk.
   Via het Kairosdocument roepen ze op tot BDS en nu steunen ze het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat, lees “haatbolwerk om Israel te vernietigen”.
   Judenrein, die nieuwe staat, dat wel.
   Ik was 2 dagen op de Kairosconferentie in Amsgterdam, VU, waarbij ik de eerste dag vlak achter Dries van Agt zat en op dezelfde stoel zat PKN scriba Arjan Plaisier een dag later, heel symbolisch.
   Naim Ateek en Jamal Khader vergiftigen de Palestijnse christen al decennnia met de bevrijdingstheologie, samen met het door de PKN gesubsidieerde Sabeel.
   Kairos stelt dat de Palestijnse christenen en hen die er bij willen horen, het “volk van het land” zijn en dat zij de Joden hebben vervangen.
   De christelijke kerk stelt al 17 eeuwen, dat ze de Joden hebben vervangen en zijn na de holocaust aan het twijfelen daarover, zeggen dat Joden en christenen ieder een eigen weg gaan.
   Jos zit kennelijk op dezelfde lijn, staat alleen niet op de foto van dit artikel, maar wie weet of er nog een plekje komt.
   De stap is maar klein van het standpunt “Israel is net als elk ander volk” naar “Israel is geen volk, wij zijn als “volk van het land” het uitverkoren volk”.
   Dat zeggen deze kerkleiders op de foto nl. , aldus Kairos, Ateek, Khader, Sabeel.
   Wie Israel zegent, wordt gezegend, wie het vervloekt, zal de vloek ervaren.
   Shalom toegewenst, verkrijgbaar bij inkeer tot Bijbels denken.
   Ben Kok (joods-chr. pastor)”

   Verder schrijf je, dat Yeshua de Koning der Joden is en niet de Koning van de kerk. Echter, als je “kerk” opvat als de verzameling van alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva, de Bruid van de Mashiach dus, dan is Hij de Bruidegom, tevens Koning van beiden.
   Shalom,
   Ben

 3. hi Ben,het gaat mij dan ook om de eenheid zoals Yeshua de eenheid bedoelt heeft,dat kwam niet duidelijk naar voren in mijn schrijven,het is echter wel zo bedoeld,eenheid binnen zoveel denominaties,zoveel verschillende soorten kerken waaronder de laatste splitsing ‘Hersteld Verband;is geen eenheid,dan kan men wel over elkaars kerkmuren heen willen kijken,de eenheid is er niet en dat is meer dan droevig,mensen willen graag zelf die eenheid zoals Yeshua die bedoeld heeft bewerken naar eigen inzichten,zonder de Schriften te raadplegen,zonder de Schepper daarin te betrekken.dat is dus de les die hieruit getrokken kan worden.ik weet dat het in Johannes 17 gaat over de Joodse discipelen,de Bijbel is in eerste instantie voor het Joodse volk geschreven, de Bijbel is dus een Joods Boek,de niet-Joden,de gelovigen uit de volkeren mogen zich aansluiten bij het Joodse volk,Jood en Griek,Joden en hun metgezellen,hoe ver staat de kerk als metgezel van de Joodse wortels af?

  shalom,
  Parel

 4. het nieuwe evangelie van Arjan Plaisier; http://www.pkn.nl/site/uploadedDocs/201109_AJP__Onopgeefbaar_verbonden1.pdf

  shalom,
  Parel

 5. Shalom Ben;
  Als ik goed heb gelezen, maar ik val toch (figuurlijk) van mijn stoel, is het zo, dat AP zegt, dat Pesach; Shawuot en Sukkot geen door YHWH verordoneerde feesten zijn.
  Volgens mij heeft hij de Q of Egeltje Prik gelezen.
  Anders gezegd: die man is zeer in de war. Het spijt mij voor hem.
  Am Yisra-El Chai.

  • Arjan Plaisier voelt zich beledigd, als ik spreek over de “eigen feesten van de kerk”. De kerk wordt altijd geleid door de Geest en doet het dus goed, zo zei hij in een eerder gesprek en hij kan zich niet voorstellen, dat de kerk mbt. de Feesten des Heren zo misleid is , als wij zeggen.
   Dat ze de Moadiem , zoals in de Bijbel genoemd en zoals door Yeshua gevierd en de hele Handelingengemeente, negeren en daar op heidense dat gestoelde feesten voor hebben ingesteld, vindt Arjan Plaisier en de hele kerk normaal en daarmee zeggen ze tegen alle Joden, dat die het verkeerd doen.
   Daarmee zijn de PKN en nagenoeg alle kerken op dat punt anti semitisch.
   De man, AP, is niet alleen zeer in de war, hij misleidt op dat punt de hele kerk, die al op dat punt 18 eeuwen in de war is. We gaan door dit punt te ontmaskeren en aan de orde te stellen.
   Shalom,
   Ben

   • Shalom Ben; Niets nieuws , Het is een algemeen gegeven dat de Feesten des YHWH als afgedaan zien te worden, niets mis met Kerst ,Zondag ,Pasen, zegt men,
    We herdenken toch enkel De geboorte van de Machiach, en dat kan elke dag gevierd worden, Zondag, ook niets mis mee, als men maar één rustdag houdt, of het nu op De Shabbat rustdag is of de Zondag, Net het zelfde met Pesach, het belangrijkste is toch dat men De opstanding herdenkt!!

    Deze gedachtegoed wordt algemeen in het christendom verspreidt
    De Torah wordt als struikgewas, want we zijn VRIJ in Jezus!!!
    De joden hebben toch Jezus gekruisigt!!! en het heil is nu toch aan de heidenen

    Ik wordt daar zo woedend en triest over,
    De vervangingsleer tiert welig, onder het MOM van Liefde
    Want door genade en door de liefde, zijn de Torah wetten en de Feesten YHWH nutteloos geworden.

    En zo komen de wolven tussen ons

    Shalom Mia

 6. als men-wie dan ook-een ander evangelie brengt dan Yeshua onderwees,dan brengt men een dwaalleer,ook de apostel Paulus begreep dat, hij bouwde voort op het Fundament wat Yeshua al gelegd had,de apostel Paulus bracht geen andere evangelie,ook geen genadeleer,zowel de vervangingsleer alswel de genadeleer hebben veel water bij de wijn gedaan,zodat het evangelie krachteloos is gemaakt,dit proef ik helaas ook in de reactie van Arjan Plaisier,ook hij brengt een ander evangelie,een nieuw evangelie zogezegd,modern en aantrekkelijk misschien voor anderen ,maar voor mij een uitgehold evangelie,dit is meer dan droevig

  Parel

  • Zo is het Parel, het fundament was gelegd, en daar bouwen verder op

   Er is maar één evangelie, dat werdt door de vier evangelisten gebracht

   Mia

 7. de wolven in schaapsklederen zitten helaas overal,ook van diegene waarvan je in eerste instantie zou denken dat het een schaap in de kudde van de Goede Herder is,niets is wat het lijkt en schijn bedriegt,het is dus noodzakelijk om waakzaam en alert te blijven;Yeshua zegt; niet een ieder die tot Mij zegt; Adonai ,Adonai( uit Mattheüs 7:21)

  Parel

 8. hi Ben, ik wordt in mijn eigen omgeving regelmatig gevraagd/uitgenodigd om naar de kerk te gaan,heel aardig,heel attent,laatst had ik weer een gesprek met iemand die mij uitnodigde en toen legde ik haar uit dat ik de Shabbat vier en gedenk en zodoende niet meer naar de kerk ga,dus ook niet op haar uitnodiging in kon gaan,zo ongeveer het eerste wat ze zei; je bent toch niet Joods?! toen heb ik haar uitgelegd wat ik ontdekt heb op mijn geloofsweg en wat de Schepper al in Genesis over de Shabbat zegt,dat vond ze bijzonder,zo kan ik heel wat voorbeelden geven hoe gesprekken verlopen die ik aanga met christenen/kerkelijken,daarover een andere keer meer

  shalom,
  Parel

 9. Ben,
  Helaas ontdek ik dat ook hier de Christenen/kerken aangevallen worden
  Jammer
  Ook hier ontdek ik dat ik op mijn hoede moet zijn.
  Jammer.
  Ben:
  Is het niet geoorloofd dat een gelovige Christin in de Here jezus Christus/Yeshua alle dagen feest viert in haar hart.
  Elke dag beseft ze bewust dat de Here Jezus Christus /Yeshua voor haar aan het vloekhout is gegaan. Daarmede is zij aan het kruis genageld
  Elke dag juicht ze, omdat ze beseft en geloofd dat HIj is opgestaan. Daarmede is zij opgestaan.
  Elke dag weet ze dat daardoor Nieuw Leven is gegeven aan haar.
  Elke dag weet ze dat de door de hemelvaart van Hem zij ook mee gegaan is naar de hemel. Ze is nu een hemelburger.
  In Hem mag zij nu rein en schoon gewassen zijn door Zijn Bloed en staan voor het Aangezicht van de de Here God de Vader /JHWH . IN HEM!!
  Elke dag weet ze dat de H G/Ruach haar begeleid en Troost en haar de Waarheid zal tonen en de verborgenheden zal openenbaren!
  Elke dag kijkt ze verlangend uit naar Hem . Deze dag zou de Ontmoeting in de lucht kunnen zijn met Hem.
  Dat is voor mij één groot feest.
  Paulus zegt: alles is het uwe.
  Hetzij leven of dood. Hetzij heden of toekomst.
  Opmerkelijk dat er niet staat: het verleden.
  Zou dat kunnen zijn dat het verleden niet meer het onze is? Alles is het uwe, maar niet het verleden?

  Ben , de feesten van Israel die er gevierd worden is voor mij geen probleem.
  Dat laat ik staan . Het is mij door anderen nooit duidelijk gemaakt dat ik dat ook moet doen. Ja, ze maakten het wel duidelijk, maar op een wijze die voor mij niet aanvaardbaar was. Integendeel….Zij schijnen niet de juiste personen voor mij te zijn geweest.
  Jammer
  Eén ding is voor mij duidelijk: wij behoren te bidden voor de vrede van Jeruzalem.
  Door mij wordt dat elke dag gedaan. Zolang als ik mij kan herinneren dat ik leef.
  Vanuit mijn hart. Omdat ik weet…….
  Ben, wil jij er op toekijken, dat mij, als gelovige discipelin en behoor bij de groep die in Handelingen 11 vers 26 b Christenen worden genoemd en geloven in de Here Jezus de Christus/Yeshua, geen afgoden worden toegeworpen?
  Want..
  voor mij zijn er geen afgoden.En ik wil ze ook niet toegeworpen krijgen en er mee besmeurd worden

  Shalom

  W/lelie

  • Hi W/lelie,
   We vallen hier geen mensen aan, maar wel standpunten. Ik heb zelf tot mijn 50 ste alleen de kerkelijke feesten gevierd en weet sinds ca. 10 jaar , dat dit een fout is, die de kerk in de 4e eeuw ingesteld heeft.
   Maar ik deed dat al die tijd in oprechtheid, wist niet beter.
   Dus ik heb alle begrip voor christenen, die op deze wijze christen zijn, maar ik verwacht ook, dat ze in alle eerlijkheid dit punt kunnen bespreken. Wie dat niet kan, moet er ook niet over beginnen en wie het wel kan, moet door de Geest geleid en vanuit het Woord op weg gaan om Bijbelse waarheid te ontdekken.
   Ontdek dat ook in je eigen tempo, stel je vragen als je wilt en als niet aan die vragen toe bent, laat ze dan even liggen.
   Shalom,
   Ben

 10. Ben,
  bedankt voor je antwoord.
  Ik zal me door de HG, Ruach laten leiden. Dat lijkt mij toch het beste.
  De Here zal het doen.
  W/lelie

  • Hi W/lelie, goed plan om je door de Ruach ha Kodesh, de Heilige Geest, te laten leiden, maar besef, dat Woord en Geest altijd samen verstaan dienen te worden1
   Shalom,
   Ben

 11. het komende oordeel over de naties; over de christelijke kerk, dwaalleer en Yahweh’s plan met de kerk in de eindtijd,bron; http://www.google.nl/url?q=http://www.franklinterhorst.nl/Het%2520komende%2520oordeel%2520over%2520de%2520naties%25204.htm&sa=U&ei=0CN8TuwZwZg63o-V-A8&ved=0CBEQFjAB&usg=AFQjCNGZYhZrfYWtm4Ryyeg3O0NU_11Gvw

  shalom,
  Parel

  • Franklin is altijd de moeite waard om te lezen, deze link is uitvoerig, maar moet je echt gelezen hebben, neem even de moeite en besef, welk een schuld de kerken op zich hebben geladen.
   De oplossing van de Amish is de enige juiste als eerste stap, daarna dient men te leren om Handelingengemeente te zijn, zoals we dat ontwikkelen bij Torra-Yeshua gemeentes.
   Shalom,
   Ben

 12. hi Ben,ik volg Franklin al enige tijd en zijn schrijven is zeker de moeite waard om te lezen,je moet daar inderdaad ook echt de tijd voor nemen! hoewel de kerk onnoemelijk veel schuld op zich geladen heeft,heeft Yahweh ook een plan met de kerk,het past allemaal in Yahweh’s heilsplan.wat de Amish gedaan hebben is indrukwekkend die zijn zelfs naar Israël afgereisd om schuld te bekennen(heb in vogelvlucht alles doorgenomen,dus lees ik nog terug)

  ps; een Handelingengemeente Ja! maar de mensen het mes op de keel zetten,veroordelen omdat ze christen zijn Nee! de Bijbel geeft duidelijk aan wat van de gelovigen uit de volkeren verwacht mag worden,wij zijn als niet-Jood mede erfgenamen,ik ben er dan ook niet van overtuigd dat ik volgens de Joods orthodoxe leefregels moet gaan leven, het ‘apostelconvent’ in Handelingen 15,vertelt daar het een en ander over,maar daarover later meer,

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel, lijkt me nog al logisch, dat niemand enige dwang mag ondervinden of afwijzing, omdat men zaken anders ziet.
   Hand. 15: 19 kent men overigens meestal wel, maar de volgende verzen niet, lees het geheel en dan in het bijzonder vs. 19,20 en 21.
   “elke shabbath kan men bijleren in de sjoel, waar de Tora wordt onderwezen”
   Dus niet stoppen bij de eerste 4 genoemde zaken, die vanzelfsprekend zijn, maar waar de christenen ook nog niet eens aan willen voldoen overigens.
   We hebben hier al eens een thema aan gewijd overigens, zie http://tora-yeshua.nl/2011/06/wat-is-joods-christelijk-vanuit-bijbels-historisch-en-actueel-perspectief/
   Daar is e.e.a. toch duidelijk genoeg gemaakt lijkt me.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • Beste Ben; Wat met hen die terug zijn gekeerd, het allemaal geweten hebben
    hoe moeten we daarmee omgaan,

    Shalom Mia

    • Hi Mia, wie bedoel je precies? mensen, die hun geloof vaarwel hebben gezegd? Of mensen, die het Tora-Yeshua geloofsleven hebben ontdekt, maar terug zijn gegaan naar de gangbare christelijke kerk?
     Of christenen, die Joods zijn geworden en Yeshua niet meer als de Mashiach zien? Of nog wat anders? Ik hoor het graag.
     Shabbath shalom,
     Ben

     • Shalom Ben

      Ik bedoeld hen die Torah Yeshua gekent hebben, en nu terug zijn gegaan naar de gangbare kerken , Wat moet onze houding daar tegen over zijn.

      Grt Mia

     • Op 24 september 2011 @ 17:14 schreef Ben

      Hi Mia, onze houding moet altijd in liefde zijn. In gebed voor de ander, in gesprek waar mogelijk. Maar wel met een duidelijk aangeven naar de ander toe, dat hij/zij de rijkdom mist, die Yeshua ons gebied in Matth. 5:17 e.v..
      Wellicht was er geen Tora-Yeshua gemeente in de buurt, juist voor hen ben ik er mee begonnen. Er waren wel wat zgn. Messiaanse gemeentes, maar altijd te weinig en soms ook niet helemaal kosher of erger nog, gewoon wettisch fout bezig en daar help je ook niemand mee, intgendeel.
      Shalom,
      Ben

     • Op 24 september 2011 @ 17:21 schreef Ben

      Hi Mia, we dienen juist ook deze mensen/br/zr., in liefde en gebed te zien. Maar ook in duidelijkheid naar hen toe, dat ze de rijkdom, die Yeshua aanreikt en gebied in Matth 5:17 links laten liggen, terwijl ze beter kunnen weten.
      Mogelijk hadden ze geen Tora-Yeshua gemeente in hun buurt en juist daarom ben ik er mee begonnen. Daarvoor waren er al wel zgn. Messiaanse gemeentes, maar rijp en groen door elkaar, niet altijd even goed dus.
      Ik zeg niet volmaakt, maar soms was het gewoon fout, werd het wettisch jodendom of een sektarische structuur.
      Uitnodigen dus die mensen, om een Tora-Yeshua gemeente te bezoeken of er mee te starten, ik ben graag desgewenst beschikbaar voor een eerste aanzet en begeleiding.
      Shalom,
      Ben

 13. hi Ben,heel duidelijk antwoord van jou hoe we in liefde en gebed de ander dienen te benaderen,het is te triest voor woorden hoe anderen zich soms zo verheven voelen boven de ander en daardoor de geest van wettiscisme en hoogmoed en schijn-heiligheid verspreiden,

  shalom,
  Parel

 14. wel-edelachtbare dhr Dries van Acht,mocht u dit per ongeluk lezen,dan is de volgende boodschap voor u bestemd; Israël wil langdurige en rechtvaardige vrede met de Palestijnen,bron; http://www.google.nl/url?q=http://www.nrc.nl/nieuws/2011/09/23/israel-wil-langdurige-en-rechtvaardige-vrede-met-palestijnen/&sa=U&ei=xuR-Tp6BI4Kr-Qb3uPyRDQ&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNH8SfY0XAfIPYk1Kpd1KiCE2hWAdA

  u bent al enige tijd met pensioen,wellicht kunt u vrijwillgerswerk doen in een verzorgingshuis,dan kunt u echt iets voor de mensen betekenen,ipv uw tijd verdoen met leugens over Israël,Yahweh’s verbondsvolk verspreiden

  ps Wia, bedankt voor de link,deze uitzending had ik gemist

  shalom,
  Parel

 15. Op 6 november 2011 @ 00:43 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Kerk in actie is door mij aangeschreven vanwege hun nota over het probleem Israël en de Palestijnen. Ik heb de nota gelezen, ze halen de Balfour declaration aan maar, de San Remo conferentie met de overname van de resultaten door de Volkenbond staat er in het geheel niet in, dit is bepalend in het internationaal recht. Ook het Bijbels fundament mis ik volledig in de PKN nota, ik heb hun daarover aangeschreven als PKN lid.
  Bij de PKN word de Bijbel niet erkend als Gods Woord!!
  Is het vreemd dat ze gaan dwalen?

  • Beste F.Dijkstra, op deze site staat het nodige over de PKN, het is een ramp!
   Zie bijv. hun PKN-islam nota, dezelfde God in Bijbel en koran, pure Godslastering. Net als hun medewerking aan het antisemitische Kairosdocument, de leugenverklaring in Vrijheid Verbonden en hun samenwerking met Sabeel, die Gazalfotiljeclub.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*