Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Waarom moet elk mens de Tora volgen ?

De vraag wordt vaak gesteld, dus daarom de argumenten maar even op een rij:

1. Als Bijbelse gelovigen volgen we Yeshua, Hij is het vleesgeworden Woord (Joh. 1), het beeld van de onzichtbare JHWH (Col. 1:15) , de afstraling van de heerlijkheid van JHWH en  de afdruk van het wezen van JHWH (Hebr. 1:3).
Als deze Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) zegt dat er geen jota of tittel van de Tora zal vervallen en dat Hij niet is gekomen om de Tora af te schaffen, maar om die te vervullen en voor te leven, dan lijkt me dat eigenlijk wel voldoende. (Matth. 5:17 e.v.)
Bizar, dat dit niet op Bijbelscholen en universiteiten wordt onderwezen, zoals ik zelf heb moeten vaststellen.

2. JHWH  is eeuwig, Zijn Woord is eeuwig, onveranderlijk. Daarom zijn m.n. de principes van JHWH om tot Zijn eer te leven, onveranderlijk.
De 10 geboden (Ex. 20) , de Feesten van JHWH (Lev. 23) en de leefstijl (Lev. 19) zijn van en voor  alle tijden.
Zelfs de door Yeshua vervulde offerdienst in tabernakel en  tempel (Hij is immers het ware Pesachlam, de vervulling en  van de symboliek in die offerdienst), hoewel tijdelijk afgeschaft, komt terug in het 1000 jarig rijk (Ez. 40 t/m 48, m.n. hfdst. 45:18 tot 46:24) ).

Natuurlijk is de praktijk op het land Israel gericht, loofhutten bouwen en er 7 dagen in verblijven is wat minder realistisch in landen waar het in sept/okt. vriest of waar moessonregens zijn.
Maar daarom kunnen we wel overal Sukkoth (Loofhuttenfeest) inhoudelijk meevieren, net als Pesach, Shawoeoth (het wekenfeest oftewel Pinkster) en Yom Kippur (Grote Verzoendag) en bij al deze Feesten van JHWH wordt Yeshua verkondigd!
En Shabbath is het wekelijkse feest, onze dag met JHWH, nooit gewijzigd uiteraard.

3. De apostelen , incl. Paulus, volgden de Torapraktijk, zoals Yeshua hen 3 jaar voorleefde en dat deed ook de hele Handelingengemeente, zie Hand. 21:20,21  “”tienduizenden Yeshua belijdende Joden, die toegewijd de Tora praktiseerden”.

Wanneer is dat veranderd , wanneer heeft “de Tora afgedaan” ?

We vieren zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (easter, komt van Astharte) !

Dat hebben we aan de RK bisschoppen en keizer Constantijn te danken, dwars tegen wat de Bijbel ons leert in.
De keizer wilde eenheid in het Europa  van toen en was al die dwaalleraren binnen en buiten de RK kerk zat met de bijbehorende verdeeldheid onder de volken.
Hij zorgde dat hij het concilie van Nicea domineerde, stelde dat de Joden een minderwaardige religie hadden en dat de christenen uit de niet-Joden dus afstand moesten nemen van de datum waarop Pesach werd gevierd.
Hij stelde een aparte datum in, men sprak van Paasfeest voortaan en onder invloed van de bestaande zonneafgoderij werd het ook zon-dag en zonnewende (kerst), als opstandingsdag en geboortedag van Yeshua.

Dat is des te erger, als we bedenken, dat  bij de verlossing van Israel werd  uit Egypte alle afgoden werden ontmaskerd via de 10 plagen en 1 er van was de zonnegod Ra (Ex.12:12)
Israel ging van toen af de maankalender volgen en vierde het “nieuwe maanfeest”.
Dat dienen we nog steeds te doen: shabbath (elke 7e dag) en nieuwe maanfeest (elke 1e dag van de nieuwe maand, dus als het eerste streepje van de nieuwe maan zichtbaar wordt.
Dus het volgen van de heidense zonnekalender, wat de kerken doen, gaat dwars in tegen het volgen van de Bijbelse maankalender .
Als Bijbelse gelovigen dienen we de maankalender te vieren, in navolging van Israel en van Yeshua en dat doen we dan ook met veel zegen, nadat we dit hebben begrepen.

http://www.messiaanshetlevendwater.be/Studie&artikels/nieuwe_maan.htm

Bovendien: nergens in de Bijbel wordt ons geleerd, dat we de opstandingsdag en geboortedag van Yeshua moeten vieren!
Deze geweldig mooie feiten zitten juist in de Feesten van JHWH ingebed en we dienen ons aan deze Feesten van JHWH te houden, met Pesach is Yeshua gekruisigd en opgestaan, dat vieren we dus met Pesach !
En op shabbath , na 3 dagen en 3 nachten is Yeshua opgestaan, dat vieren we elke shabbath.
De geboorte was met Sukkkoth, in de kribbe (etensbak/broodtrommel) in de loofhut, waarin het “levende Brood” lag, gewikkeld in de doek voor het brood.

In een vervolgartikel ga ik in op al die teksten, die volgens de kerken zouden aangeven, dat de Tora is vervallen.
Voor elke tekst, die op die manier is misbruikt, uit context gehaald, verkeerd is vertaald en zeker verkeerd is opgevat,  zal ik dan uitleggen, hoe deze teksten wel begrepen moeten worden.
Daarbij is elk commentaar met onderbouwing welkom, zoals altijd.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to Waarom moet elk mens de Tora volgen ?

 1. Shalom Ben, in welke vertaling vd Bijbel staat dat Jezus Christus gezegd heeft dat er geen tittel of jota van de Tora zal vervallen, enz.

 2. Laten we nog een stap verder gaan Ben.
  Jhwh heeft mij mat. Hoofdstuk 7 helemaal onderwezen.
  Meerdere malen over ‘heer in uw naam hebben we dit en dat gedaan, ga weg van Mij…’. Nu dan ook ‘de Weg is smal’

  Mattheus 7 praat over niet oordelen, en allerlei andere punten. Het praat over bidden
  Bij vers 12 staat geschreven. ‘alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus , WANT DIT IS DE WET EN PROFETEN. Meteen daarna in 13 DIE SMALLE POORT…

  Staat in perfecte lijn met ‘heb GOD LIEF MET HEEL UW HART, HEEL UW ZIEL, HEEL UW KRACHT, UW NAASTE ALS UZELT, HET GROOTSTE GEBOD, WAT IS DE TORAH?
  deze naleven en daarnaast ruimte hebben jezelf te zijn en anderen behandelen zoals jezelf behandelt wilt worden. Weer staat TORAH en profeten in een mond genoemd.

  En dan?
  Ingaan in het koninkrijk der hemelen (Grieks is dat jhwh Zijn heerschappij, of regering), weer hetzelfde niet ieder die mijn naam aanroept zal gered worden. Waarom eerst bij 12 behandel een andere zoals jezelf behandelt wilt worden en dan bij 13 de smalle poort?
  Zo apart dat 12 staat genoemd na gebeds verhoring, zou dat het niet verhoren van gebeden komen door niet naleven van TORAH?

  Misschien omvat matheues 7 de volledige kerk geschiedenis

  • Hi Jan,
   Fijn dat je meedenkt en reageert; in elk geval lezen we in Dt. 28 dat het doen van de Tora zegen geeft (vs 1-14) en het negeren van de Tora vloek (vs.15- 68) !
   Dus 14 verzen zegen en n.b. 53 verzen vloek, kun je nagaan welk een groot belang JHWH hecht aan het serieus nemen van Zijn woorden .
   Gewoon doen dus, als je de zegen van JHWH wil ervaren.
   Shalom
   Ben

 3. hallo Ben

  ik ben een gelovige in christus bij de advent kerk zei doen sabatt en houden zich aan de voedsel wetten maar vieren wel kerst en niet de feesten van JHWH.

  • Dag Erwig, goed dat je reageert.
   Hoe vind je het zelf: wel shabbath vieren (ok) en de rest van de moadim niet ? Plus dan ook nog het puur heidense kerstfeest?
   Ik heb dat nooit kunnen begrijpen van de Adventisten, misschien heb jij een antwoord?
   Het lijkt me voorlopig zeer inconsequent, je voegt niets toe aan het Woord van JHWH en je doet er ook niets af, als je een Bijbelse gelovige wil zijn.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*