Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Islamcongres mei 2009 Amsterdam, met dubbele leugens van NOS en AT5

Samen met de Nederlandse webmaster van www.answering-islam.org was ik 17-05-2009 op het eerste grote islamcongres in Amsterdam, om te horen, hoe de islam verkondigd werd.
Eerst de feiten, daarna mijn beleving ervan, voor zover ik mijn woede en verontwaardiging tot het eind kan bewaren.

Organisatie:

-goed georganiseerd en prima PR via o.m. aparte website www.islamcongres.nl, waar je ook de mediaverslaggeving kunt aanklikken van de voorafgaande week ter promotie.

-organisatie is gedaan door  “Dar al Ilm” , zie www.islamstudies.nl en dan onder het kopje “achter de schermen van het instituut”.

En durf dan nog es te zeggen, dat er “het  wel mee valt met de islamisering”!!!

Er is een  zeer goed geoliede machine aan de gang, om de macht in dit land over te nemen en er een islamland van te maken.

Het feit, dat de regeringen van de afgelopen 40 jaar dit hebben laten gebeuren, maakt allen, die er mee in hebben gestemd, tot landverraders.

Sommigen zeggen wellicht liever “naïevelingen”, maar die luxe kunnen regeerders zich niet permitteren en “politiek correcten” vind ik ook een eufemisme.

Zie het uitstekende en onthutsende artikel op http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8440 met een overzicht van deze tijd vol landverraders, die niet naar de paar waarschuwende geluiden luisterden.

-Aantal aanwezigen op het congres zit tussen ruim 500, nagenoeg 1000; gezien de in en uitloop zeker 1000; en dan hebben we het over een leeftijdsgroep van 20 – 50 jaar,  de meesten  onder de 30.

-Bij de uitgang kon je nog met een handtekening en naam je steun betuigen voor het weghalen van een muur (jawel het hek + 5% muur, wat tussen Israël en de nog niet Israëlische gebieden-Westbank- staat als noodzakelijk gebleken bescherming tegen islamterroristen).

Stop de muur, (maak je Joodse buur het leven nog meer zuur), zodat de religie van de vrede als een moorddadige deken over Israël kan neerdalen.

We  beperkten ons tot discussie hierover, gaven een kaartje met onze websites met meer objectieve info, in de hoop –tegen beter weten in- dat de leugens worden doorbroken bij deze hard-liners.

Inhoud:

-We hebben 4 sprekers aangehoord, maar zelfs enkele mij bekende moslims gaven toe, dat er weinig nieuws voor hen bij was; wie een beetje op de hoogte is, hoorde  niet veel nieuws over de islam; het ontmoeten van bekenden was wel zo interessant.

-Voor ons was er wel degelijk nieuws, in die zin, dat de islam zo verbijsterend positief werd voorgesteld, dat we ons afvroegen, of de sprekers zichzelf niet hoorden liegen.

De één na de ander wuifde met het grootste gemak al islamkritiek weg, zonder de minste onderbouwing; salafisme was  in feite prima, hoe zo “integratie”, daar doen we inderdaad niet aan en de hele meute luisterde braaf.

Salafisme ging terug op de eerste 3 generaties moslims en de geschriften uit die tijd; zover mij bekend is er pas wat van de koran rond 950 na Christus voorhanden, 300 jaar na Mohammed; het gemak waarmee dit werd beweerd, evenals de opmerking, dat deze “geschriften echt betrouwbaar waren, in tegenstelling tot de door joden en christenen vervalste Bijbel”, was echt schokkend.

– Diverse moslims kenden we van het debat, wat ik recent had met Shabir Ally , een islamoloog uit Canada op de islamuniversiteit in Rotterdam en anderen van het weekend in Amersfoort met Mark Gabriel, ex-islamprofessor, nu al weer 15 jaar als christentheoloog/schrijver in de USA..

Eén van hen stelde me voor aan Sjeik Khalid Yasin (USA), om wellicht tot een afspraak over een debat te komen; de sjeik had daar echter alleen oren naar, als we het samen konden hebben over wat ons verbond, om zo samen op praktische wijze de mensheid te dienen.

Prachtig toch? Klinkt heel “nobel”; in gepraat over dogma’s en verschillen had hij geen trek, dat leverde niets op.

Toen ik zei, dat het neerzetten van bron en praktijk van zowel joods-christelijk geloof (Bijbel) als islam (koran, hadith)  wel erg verhelderend kon zijn met daarna ruimte voor vragen uit de zaal, zodat de waarheid zo goed mogelijk belicht werd, was het helemaal over bij de sjeik.

Typerend ! en mijn moslimkennis wist het ook even niet meer; misschien zou er iemand anders zijn?

Media:

-We liepen beiden in een tv-interview-fuik van zowel NOS als AT5, journalisten op zoek naar reacties, die we natuurlijk graag gaven.

Mijn reactie voor de camera: “ik ben verbijsterd over de leugens hier, te weten de zeer eenzijdig positieve verwoording van de islam en ik snap niet, dat zo’n grote groep mensen met oogkleppen voor daar invliegt”.

Op de vraag, of dat ik dat dan niet had kunnen verwachten op een islamcongres, zei ik, “dat ik in een zekere naïviteit nog dacht aan een open en eerlijke benadering van het islamfenomeen, met in mijn achterhoofd alle kritiek, die in het joods-christelijke traject wel bespreekbaar blijkt te zijn.

Maar deze hersenspoeling, op weg naar implementatie van een totalitair systeem als de islam  is, vind ik schokkend!”

Noch  de NOS, noch AT5 hadden de journalistieke professionaliteit om dit enkele tegengeluid te laten horen en volstonden in hun uitzendingen met uitsluitend waarderende moslimreacties.

En zo liegen vele media en vele politici ons het islamiseringsgraf in.

Conclusie:

“Een klein congres voor de gemiddelde politiek correcte Nederlander, een grote stap voor de moslims”.

Gesteund door minimaal 500 moskeeën, een islamuniversiteit,  diverse islambasisscholen en enkele instituten als  Dar al Ilm, plus nog de nodige overlegorganen, moslimpolitici en straks nog een islamTVzender, waar Sjeik Khalid Yasin in Hilversum mee doende zou zijn.

Naast de NIO (Nederlandse Islam Omroep) en de NMO (Nederlandse Moslim Omroep) dus.

Ca. 1 miljoen moslims in Nederland kunnen daar hun identiteit aan ontlenen en velen doen dat; ondanks de  verschillende stromingen is voor hen allen de koran de ultieme waarheid en wie het boek leest, moet genoeg schrikken van de ene islamwaarheid, naast welke geen andere waarheid wordt geduld en van de  boven allen verheven moslim t.o.v. alle niet-moslims.

Opties:

  1. islam is een vreedzame religie als alle andere, gezellig multiculti, laat iedere het zijne en laten we de boel bij elkaar houden, ons met nieuwe VOC (of actueler Nieuwe Wereld Orde)  mentaliteit uitstrekken naar een prettige samenleving.
  2. islam is een totalitair systeem, wat sinds de oprichter, Mohammed 7e eeuw, zich gedurende 1400 jaar heeft ontwikkeld van geen enkel tot ca. 60 islamlanden, met zeer veel bloedvergieten, recent nog miljoenen doden onder niet-moslims, zie http://media.terrorismawareness.org/files/MPAC.swf

met een schokkende DVD over de positie van nu  ca. 15 miljoen christenen in de moslimwereld en de miljoenen recente doden, gelegitimeerd vanuit de koran/hadith.

Voor meer info www.frontpagemag.com

Geruststellende opmerking voor politiek correcte onnozelaars mbt. islamisering, zoals vele kerken, christelijke organisaties en synagoges, alle politieke partijen behalve de PVV en SGP plus de velen, die toch al niet nadachten, anders dan in eigen belang op korte termijn: slaap rustig voort, optie 1 is uw waarheid.

Voor mensen, die durven nadenken, op basis van feiten en gezond verstand en realiteitszin:

Steun alles, wat de islam ontmaskert, opdat we bewaard worden voor islamisering.

Voor hen, die vanuit hetzelfde gezond verstand en realiteitszin bovendien tot de conclusie zijn gekomen of gaan komen, dat er één God, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jakob bestaat, die liefde, genade en rechtvaardigheid is: zoek Hem in uw gebed en Bijbelstudie, zodat uw ogen verder open gaan voor de tijd, waarin we leven.

Ontmasker de islam als een werk der duisternis (Efeziers  5:6-18, m.n. vs. 11) en leg wie dat wil het evangelie uit, nl. dat God in Yeshua (Jezus) Zijn liefde bewezen heeft voor alle mensen.

Daarbij is www.tora-yeshua.nl als hulp bedoeld met actuele info rond dit alles; geef u op voor de nieuwsbrief en zie daar ook voor meer info via verwante websites, boeken e.d.

Iedereen is welkom, ook moslims, die eerlijk op zoek zijn naar wat de waarheid dan wel mag zijn.

De zgn. overeenkomsten tussen  joods-christelijk geloof en islam zijn schijn en juist de diepgaande verschillen laten zien, waarin men via de islam misleidt wordt .

Heb de moed om die dus onder ogen te zien; elk mens is voor God zo kostbaar, dat hij/zij aan zichzelf verplicht is te zoeken naar de waarheid, totdat hij/zij vindt.

En dat is nu net wat Hij belooft: wie zoekt, zal God vinden (Lucas 11:9-13) en deze ene ware God geeft geen stenen voor brood of een schorpioen ipv. een ei, zoals bijv. afgoden als Allah via de islam doen, of via alle andere systemen en “ismes” zonder de ene ware God.

En die stenen en schorpioenen krijgen we als boomerangs terug of worden naar ons toegeworpen op enig moment, dus aan de slag om het tij te keren.

Shalom,

Ben Kok

(joods-christelijk pastor)

www.tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*