Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Paulus te Athene: dezelfde God of juist niet?

Paulus op de Areopagus te Athene: dezelfde God of juist niet ?

Deze gebeurtenis, zie Hand.17:15-34 wordt vaak misbruikt om aan te tonen, dat de Atheners (die blijkbaar naast Zeus c.s. nog voor alle zekerheid een altaar  voor “een onbekende god”” hadden staan) ook de Ene ware God van Abraham, Isaak en Jakob zochten.
Ik ben verbijsterd over de domheid van deze uitleg.
Lees in Hand. 14:8-20, waar Paulus al ervaring met Zeus had opgedaan. Dat was in Lystra, waar het wonder gebeurde van een verlamde man die genezen werd, door God uiteraard en dan hier via Paulus.

De mensen legden dat uit  als zouden de goden in mensengestalte zijn neergedaald en noemden Paulus en Barnabas vervolgens Zeus en Hermes; de priester van “”Zeus voor de stad”” wilde hen samen met de bevolking offers gaan brengen n.b.

Toen Paulus hen met grote moeite corrigeerde en over de Ene ware God vertelde, werden ze uiteindelijk woedend en stenigden hem en Barnabas; ze ontkwamen ter nauwer nood.

Paulus wist uiteraard als zeer onderlegde Jood, die bovendien Latijn, Grieks en Hebreeuws sprak, dat Zeus de oppergod/schepper van de Grieken was en dat was voor hem zonder meer een afgod.

Dan in Athene, later: Paulus wist uit ervaring hoe gevoelig het allemaal lag en dan in het Mekka van de Griekse afgoderij, de Areopagus te Athene gaan praten over de ware God, daar is veel moed voor nodig.

Bedenk, dat dit geen gezellig gesprekje op de markt was, maar een levensgevaarlijke onderneming, gezien de ervaring in Lystra.

Wat doet Paulus? Hij haakt heel diplomatiek in op de religieuze interesse en zegt in  17:23“”wat jullie zonder het te kennen vereren, dat verkondig ik jullie, nl. de Schepper van hemel en aarde…die aan alle mensen leven en adem geeft….en Hij wil dat we Hem zoeken en vinden en in Hem leven………Beelden van goud en zilver kunnen nooit aan  deze God gelijk zijn, immers door mensenhanden gemaakt.God gaat voorbij aan deze onzin en roept op tot bekering van de afgoderij, omdat Hij de aarde zal gaan oordelen op de oordeelsdag door  “”een man, die Hij aangewezen heeft en waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem  uit de doden op te wekken””

Paulus werd niet gestenigd in dit geval, terwijl hij feitelijk zegt, dat niet Zeus, maar die “onbekende god” gezocht moet worden; hij gaat in gesprek en sommigen komen tot geloof !

Geloof in de Ene ware God, door die “”Man uit de doden opgewekt”” te aanvaarden als de enige weg tot God. En God is dan de God van Abraham, Isaak en Jakob naar de Tenach uiteraard; oppergod Zeus blijkt een afgod te zijn en door te zoeken naar het alternatief, de ”onbekende God”, kwamen mensen tot geloof.

Conclusie volgens de parallel met de Allah uit de koran:

 1. een schepper/god die de ene ware zou zijn volgens de koran en wie wat anders denkt, zit goed fout en riskeert de dood uiteindelijk.
 2. geen mens die zegt, dat Zeus dezelfde is als de Ene ware God in de Bijbel, maar die  Godslasterlijke conclusie wordt wel door veel christenen getrokken:”Allah volgens de koran is dezelfde God als de God van Abraham, Isaak en  Jakob, wel wat onvollediger beschreven in de koran dan””

Ze komen dan vaak aan met dit verhaal van Paulus te Athene, alsof hij iets dergelijks beweert! Het tegendeel is waar, want wat maakt Paulus heel diplomatiek duidelijk, gaande weg de discussie?

-Gouden en zilveren beelden stellen niets voor, zoals Zeus c.s.; ik vertel je van de Ene ware God, die jullie wel dmv. een altaar  denken te eren, maar niet kennen, geen idee van hebben.

Deze God van Abraham, Isaak en Jakob stelt een oordeelsdag vast en zal door Yeshua ha Mashiach, de woorden van God in mensengestalte, Die uit de dood is opgestaan, de wereld oordelen. Kom dus tot bekering, verlaat Zeus (Allah) als vermeende oppergod/schepper en ga je verdiepen in de voor jullie “”onbekende God”.

Dus onze boodschap aan moslims dient te zijn: jullie aanbidden een totaal andere god in Allah volgens de koran; wij verkondigen Christus en die gekruisigd als de woorden van God in mensengestalte en als de enige weg tot de  Vader, de God van Abraham, Isaak en Jakob (Israel!).

Deze Ene ware God kennen jullie NIET, net als de Atheners Hem niet kenden.

De Atheners waren geestelijk nog minder misleid dan de moslims, want ze hielden er rekening mee, dat er “”wellicht nog een andere manier van geloven kon bestaan, nl. in die onbekende God”.

In de islam is het de grootst denkbare zonde, dat er naast Allah nog een metgezel zou zijn, laat staan een zoon ! Wie dat gelooft , brandt 100% zeker voor eeuwig in de islamhel.

De Godslasterlijke kletspraat als zou het  ”dezelfde God”  zijn in de Bijbel  als de Allah uit de koran (of ook de Zeus van de Areopagus), moet over en uit zijn! Het verschil is enorm en overduidelijk voor wie even een P(p)ersoonsbeschrijving uit beide bronnen maakt.

Zo worden moslims misleid door christenen en dat is het laatste wat we zouden moeten willen.

Help ze door op fijngevoelige wijze duidelijk te maken, dat hun geloof in één God als Schepper ok is, hun verwachting van een oordeelsdag ook, maar dat ze geen idee hebben Wie die Ene God dan is.

In elk geval niet de Allah uit de koran, een geheel andere god en dus een afgod; trek uit liefde voor moslims deze enige logische en ook feitelijke conclusie en zeg dat waar dat nodig is.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS zie ook op deze website https://tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/

PS2 uiteraard is bekend, dat christenen in de islamwereld, die het er niet makkelijk hebben,  ook   het woord “allah” gebruiken voor “god” en dan de God van de Bijbel bedoelen, zoals wij  hier ook over God spreken en dan dezelfde God van de Bijbel bedoelen. Daarom spreek ik in deze discussie ook heel specifiek over ” de Allah volgens de koran” en “”de God van Abraham, Isaak en Jakob”, zodat het duidelijk is over welke afgod/God/we  het hebben.

Dat is sowieso aan te bevelen, om de God van de Bijbel te noemen bij de namen, die Hij zelf aangeeft in Ex. 3:13-15  “De God van Abraham, Isaak en Jakob heeft mij (Mozes) tot u gezonden: dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht””

Dit ter onderscheid van de vele afgoden in Egypte, toen Mozes naar Farao ging om de uittocht en bevrijding van het door God uitverkoren volk Israel te eisen.

Verder zijn de vertrouwelijk Namen als JHWH en Abba (Vader, zie het  “”Onze Vader”) natuurlijk op zijn plaats, ook weer ter onderscheid van afgoden als Allah, die geen Vader is.

Ook in onze tijd is het heel belangrijk de God van de Bijbel metj de door Hem aangegeven Naam te benoemen, ter onderscheid van afgoden en dus niet het algemene woord God of Allah als soortnaam te gebruiken.

Volgens velen is overigens Allah niet alleen een soortnaam voor het algemene “”god”” maar wel degelijk ook de eigennaam van de god in de koran en dan is het helemaal fout om dat woord en die naam dus te gebruiken in Bijbelvertalingen en verwoording door christenen in moslimlanden.

Zie een artikel van vertalers van de Arabische Bijbel hierover http://www.arabbible.com/t-Allah.aspx met als eindconclusie:

“In summary, ArabBible uses the definite, common noun, “al-ilaah” to refer to God, rather than the Islamic proper noun, “Allah”. We believe this is based on good Biblical and linguistic precedents”.

Volgens ex-islamprofessor Mark Gabriel werd het algemene woord voor “”god”” in de Arabische Bijbelvertalingen ook pas sinds de 18e eeuw gebruikt in de Van Dycke vertaling, geheel foutief dus. El=Eleha of zoals hiervoor genoemd, al-ilaah, is veel correcter en correspondeert met El en Elohim in het Hebreeuws.

PS3 mocht iemand nog denken, dat de Allah uit de koran geen afgod en dus demonisch verschijnsel is, lees dan: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=106591  waarin 3 Nigeriaanse christelijke leiders werden  gedwongen zich aan Allah over te geven en moslim te worden. Dat deden ze dus niet, waarop ze alle 3 werden onthoofd, donderdag 24 sept. 2009. Zo blijkt, dat er in 1400 jaar islam weinig ten goede is veranderd; ik hoor ook nergens moslimprotesten hierover, wie wel?

Navigeer naar andere artikelen

27 Responses to Paulus te Athene: dezelfde God of juist niet?

 1.  
  “Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten.
  Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden, petitie groep CDA’ers)

  Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen :

  Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 13 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Een bestuurslid van de S.O.T.A. met nog meer Turken drong door in de TK-fractie van het CDA. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop…Voor de verkiezingen zijn er 1.500 Turkse politici uit Europa op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een conferentie in Istanbul hebben bijgewoond. Boodschap aan hen : niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden, in actie komen waar nodig is! Deze politici hebben de mogelijkheid in Nederland (of een ander Europees land) politiek actief te zijn op basis van hun nationaliteit van dat land. Daarnaast zullen zij ook de Turkse nationaliteit hebben. Ze bemoeien zich overal mee en als er iets niet in hun straatje past dan komt de hele colonne in opstand.
  Het is allang bekend dat de Turken Groot-turkije op hun netvlies hebben. Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Toen moesten ze ook afwachten, terwijl hun immigratie net als nu gewoon doorging. Even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden aantal nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af, toen de Turken grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen niet alleen de Turken binnen, ook miljoenen Moslims van hele regio. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen…Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Eerst sturen islamitische landen miljoenen mensen het land uit omdat ze niet in staat zijn hen een behoorlijk bestaan te bieden en vervolgens proberen ze er een vijfde colonne van te maken. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?

  Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie – doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid…Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen. Hoofddoek brigades hebben hun ziel aan de Duivelse krachten verkocht. Ramadan etentjes, allerlei bekende bekering tactieken hebben deze vrouwen totaal blind gemaakt. Pakistaanse Moslims in een grote nood: waar zijn al die olierijke Moslims gebleven? Waar zijn al die Islamitische landen gebleven? Krijgen deze arme Moslims hulp van een Islamitische land of van een olierijke baron die met de miljarden speelt? Hun ,,kaffers´´ die een ramadan etentje niet mogen, hebben nu 16 miljoen verzamelt!

  Iraanse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.

  Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak…. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus. Ramadan, islamitische gebedshuizen en internaten etc, dit zijn geen echte godsdienst activiteiten, je hebt hier te maken met een zeer geavanceerde gemaskerde satanistische werk. “Vasten ´´ is totaal anders dan wat ze nu Ramadan noemen. Vasten op Jezus manier is totaal anders dan deze Moslimse oorlogstraining! Ga maar even kijken hoe ze eten, Jezus had alleen een stukje brood en een beetje wijn… Moslimse “ iftar´´ lijkt meer op een luxe en duurste etentje in een restaurant.
  Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.
  Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt “”Marokko is mijn land””. Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam…
  En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een “godsdienst/politieke ideologie” die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland…De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
  De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten ‘te vuur en te zwaard’ bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.

  Christelijke “Prominenten” hebben het steeds over “grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..”, Hoe kom jij aan zo’n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze ‘prominenten’ zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien!
  Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen goede informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Je verkoopt je ziel aan die gemaskerde duivel voor een ramadan etentje! Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke – en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd “bijeen” is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen … enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen.

  Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.
  Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla’s maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van “ongelovigen”; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.

  Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders.

  Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien.

  Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen:

  – De Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit; Het enige dat helpt tegen de continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit.

  – Remigratie van honderden duizenden kansloze Moslims is onvermijdelijk. Met de Informatietijdperk hebben ze geen kans op de arbeidsmarkt. Oude garde die gevaarlijke verwachtingen opwekt, kan deze massa niet meer aan werk helpen. Stop alle subsidies en investeringen om ze hier te laten groeien. Investeer alleen in de terugkeer projecten.
  – Minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs;

  – Geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten;

  – Verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor anders gelovigen;

  – Terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen;

  – Alle vluchtelingen niet meer opvangen in Nederland maar uitsluitend in de regio van herkomst; VN die ook van Nederland geld ontvangt moet met die vrije regio’s komen.

  – Cao’s moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen;

  – Geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden; herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden.

  • Op 27 augustus 2010 @ 09:43 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Dat is heel wat WCT en met de hoofdlijn ben ik het van harte eens; vervolgens zou de nieuwe regering moeten gaan zien, wat er allemaal van te realiseren is.
   Met in achtneming van de persoonlijke gevallen onder de kansloze moslims, zoals jij dat noemt.
   Want vergeet niet, dat de geestelijk en politiek leiders , die de islamisering hebben laten gebeuren, verantwoordelijk zijn en dat zij hiervoor terecht zouden moeten staan.
   Als er al moslims terug moeten, dan lijkt het me billijk, dat die verantwoordelijke leiders van Nederland, die niet geprotesteerd hebben tegen de islamisering, enkele reis mee gaan naar Pakistan, Afghanistan e.d.
   En dat moslims, die de islam lang niet altijd door hebben in al haar verschrikkingen, omdat ze de koran nooit hebben gelezen, noch de hadith’s, hier als gastarbeider naar toe zijn gehaald in een aantal gevallen.
   Op zijn minst zouden deze mensen de keus moeten krijgen om afstand van de islam te nemen, zeker daar waar het geweld en overname van de staat betreft en in een aantal betrouwbaar geachte gevallen vind ik , dat we de consequentie van dit wanbeleid moeten dragen en geen in zekere zin onschuldige slachtoffers van het Nederlandse overheids-wan-beleid de dupe mogen laten zijn.

   En verder de rem er op: zo min mogelijk islam in welke vorm er bij, terugdraaien waar dat maar kan. Omdat de islam op termijn het land wil overnemen, zoals het bij 57 landen is gebeurd.
   Zie mijn reactie in het ND vandaag:

   http://www.nd.nl/artikelen/2010/augustus/26/cda-kiezer-nd-ziet-liefst-rechts-kabinet?#comments

   Mijn reactie:

   Als je een totalitair systeem, wat het land wil overnemen op termijn (de islam dus) inperkt en niet als “gelijkwaardige godsdienst” beschouwd, maar als democratie vernietigend systeem, dan lijkt me dat zeer verstandig.
   Waarom wil het CDA dat niet begrijpen? (en CU + heel links?)
   1. dan moeten ze erkennen dat ze al decennia lang fout zitten en ons volk hebben misleid, het land verkwanselt hebben aan de islam, feitelijk landverraders zijn, want ze konden het als geen ander weten, christenen die de Bijbel kennen en afgoderij moeten herkennen.
   2. hun persoonlijk geloofsleven moet fors de bocht om, want velen stellen, dat er maar 1 God is en dat dus de God in de Bijbel en in de koran Dezelfde zijn, zij het wat afwijkend beschreven.
   Theoloog Bernard Reitsma. PKN en vele anderen stellen, dat dit het geval is en staan voor dit Godslasterlijk dogma. Zie tora-yeshua website voor een gesprek hierover op EO radio met Reitsma en mij.
   3. inperken van reeds verleende vrijheden aan ruim 1 miljoen mensen en afspraken in Europees verband (Eurabie, zie boek Bath Ye’or) maken het allemaal erg lastig en opportunistisch kiezen voor gelijkwaardigheid van religies komt het CDA/CU beter uit.
   Zo schuiven we het probleem voor ons uit tot we islamland zijn.

   Laten we bidden, dat de God van Abraham, Isaal en Jacob velen de ogen opent en dat het beoogde rechtse kabinet er komt en levensvatbaar blijkt.
   Shabbath shalom,
   Ben Kok (joods-chr.pastor)

 2. Op 27 december 2010 @ 14:28 schreef wijkcomité

  Beantwoorden

  De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft Iranese moslims opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de “heilige zaak” kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. “Strength in numbers”. De Europese Unie is het afvalputje van dit soort massaal geproduceerde laagst opgeleiden die gestimuleerd worden om naar Europese landen te verhuizen.
  Dergelijke grote massa Moslims schieten als paddestoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen moskeen en scholen in Nederland. Het aantal Moslim jongeren groeit razendsnel in hun nieuwe broedplaatsen. Het aantal opgeleiden nemen ook toe en werken ze aan de nieuwe voorzieningen voor de rekrutering. Marokkaanse en Turkse Wethouders, burgemeesters openen grote moskeen in Nederland: een nieuwe moskee onder de naam “grootste gebedshuis” wordt door burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus geopend. In een stad met een Marokkaans moslimburgemeester, Turkse wethouders die eens zeggen dat ze de scheiding van kerk en staat niet al te ver door moeten voeren…
  Het is de PvdA wethouder Hamit Karakus die ervoor gezorgd heeft dat dit symbool van verovering gebouwd kon worden. Hierbij negeerde hij alle gemeentelijke regelingen om zijn zin door te voeren. Maar nu ook elke R’dammer gemeentelijke regelingen mag negeren anders is hier sprake van onvervalste discriminatie en kan Karakus voor de rechter gesleept worden. Met Hamit Karakus, Ahmed Aboutaleb en de Essalam-moskee zit het wel snor met de scheiding Kerk/Staat.. Eerst was ‘t Cohen die moskeeën in A’dam subsidieerden en nu gooit R’dam de grondwet op de vuurstapel. Ernstiger is dat de grond voor eeuwig is verkocht aan de moslims, in islamitische ogen wordt Nederland niet méér gewaardeerd voor de gegeven vrijheid, maar juist verder vernederd voor zwakte, namelijk dat zelfs de Nederlandse grondwet zou kúnnen wijken voor veronderstelde islamitische geloofs- en gezagssuperioriteit. Immers, de grond onder de moskee, evenals die onder elke moskee in Nederland trouwens, wordt in islamitische ogen geacht eeuwig onttrokken te zijn aan de Nederlandse soevereiniteit. Deze Turken en Arabieren treden op voor hun parallelle islamitische autoriteit die de toepassing van Nederlandse wetten op enig deel van Nederlands grondgebied kan uitschakelen. Dit getuigt het van een onvoorstelbare brutaliteit en toont hoezeer de Nederlanders over zich heen laten lopen…Hiermee wordt het bewezen dat het verlenging van de islamitische landen voor hun eigen machthebbers werken. Met het controle over de grootsteden hebben ze zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Met tegenstanders van het islam wordt op deze manier afgerekend.
  Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben.

  Verzet in de wijken is onvermijdelijk: ons wijk, ons stad zeggen moslim criminelen en daarvoor hoeven ze zich geen Nederlander te voelen, ze hoeven slechts het stukje grond waar ze wonen als het hunne te beschouwen. In de oude wijken in de grote steden vind je amper autochtonen meer. In Rotterdam en Amsterdam ligt het percentage niet-westerse binnenkommers boven de 75%. Dat is een gemiddelde afspiegeling van de stad. Voor sommige wijken betekent dit 90%. Hun wijken dus, niet van Nederlanders. Veel wijken in de grotsteden vertonen alle kenmerken om tot islam-enclaves te verworden en grote politieke partijen die volledige geïslamiseerde wijken zien ontstaan doen overal mee.
  EU lidmaatschap van Turkije is belangrijk om dit soort strategische doelen te bereiken: een geniale tactiek en wel realiseerbaar als Turkije een landingsbrug van honderden miljoenen Moslims naar Europa wordt.
  Zoals bekend groeien Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), Milli Gorus, Fetullahcilar, Soeleymancilar, Diyanet met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. De omstreden criminele organisaties duiken op als onderhuurders van de moskeen in Nederland. Vijandgezinde Moslimlanden realiseren zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda.
  In de islamitische landen wordt gesproken van een Turkije dat terug is gekeerd naar zijn ‘islamitische wortels’ en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Iran wilt graag dat Turkije lid wordt bij EU… Soedanese leider Omar al-Bashir, die Turkije zo snel mogelijk in EU wilt zien, ondanks de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen hem wegens genocide (in Darfur), een aanklacht die volgens Turkse fundamentalist Erdogan niet kan kloppen, want ‘een moslim kan onmogelijk genocide plegen’. Turkije, een agressieve staat met 80 miljoen intolerante moslims, waar de moslimscholen explosief groeien en de andere geloven zwaar geterroriseerd worden. Turkije, dat Cyprus voor de helft weder-rechtelijk bezet heeft, en het EU lid Cyprus niet wil erkennen. Turkije dat de genocide van ruim een miljoen Armeniërs niet wil erkennen.
  Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.

   
   Een EU-blunder van de eerste orde.
   
   Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

  Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; De enige reden, waarom de turken doen als of ze bij de EU willen horen is het geld dat Turkije krijgt als kandidaat-lidstaat van de EU, ons belastinggeld en bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
  Turkije nooit en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
  Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.  
  Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeen bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.
   
  R. Blicker
   
  WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE

 3. @Ben, wat een goed en duidelijk artikel! de Atheners hadden tenminste nog een besef dat er een “andere god”zou kunnen bestaan; de “onbekende God” in de Islam is dit óndenkbaar! een goed voorbeel om zo ook onze medemensen,Moslims in dit geval,te benaderen,want als we elkaar niet op een respectvolle manier benaderen,dat geld dus ook naar anders gelovigen,werkt dat niets uit dan verwijdering!

  Shabbat shalom,

  Parel

 4. Sha’ul sprak niet tegen de Islam, die bestond toen nog niet, maar tegen de Grieken.

  De Grieken hadden ook hun goden, Zeus Hermes

  11 En toen de scharen zagen, wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lykaonisch: De goden zijn, in mensengedaante, tot ons neergedaald; 12 en zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was, die het woord voerde.
  13 En de priester van Zeus-voor-de-stad bracht stieren en kransen aan bij het poortgebouw en wilde met de scharen offeren.
  14 Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun mantels en sprongen naar voren onder de schare,
  15 uitroepende: Mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij en verkondigen u, dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft.
  16 Hij heeft ten tijde der geslachten, die achter ons liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan,
  17 en toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken.
  18 En hoewel zij zo spraken, konden zij ternauwernood de scharen weerhouden hun te offeren

  Mia

 5. we weten dat Paulus/SHa’ul niet tegen Moslims sprak,ten tijde van de eerste gemeente bestond de Islam nog niet,dus daar gaat dit artikel ook niet over,het gaat er om dat de Atheners tenminste nog besef hadden van het feit dat er ook nog een andere god zou kunnen bestaan; de onbekende God,náást de afgoden die zij dienden….het artikel wil zeggen dat je bij de Islam níet moet aankomen met een andere God(godsdienst)zei hebben dat besef niet,tenminste…menig Moslim krijgt een visioen, een droom over Yeshua/Jezus en bekeren zich,tot het christelijk geloof,zou dat YHWH’s werk zijn?!

  Parel

 6. de Atheners wisten niet beter of ze dienden echte goden,het waren echter afgoden,want alles wat een mens bóven YHWH stelt/verheerlijkt,is een afgod,dat kan van alles zijn; status,kennis,geld,macht,bezit,egoïsme enz.enz.

  Parel

  • Parel

   YHWH waarschuwde tegen de goden van de volkeren, dat was wel meer dan de zonde verheerlijking,

   Yisrael kreeg de scheidingsbrief NIET vanwege zelfverheerlijking maar wel omdat ze de goden van de volkeren volgden

   In Cesarea in Yisrael werdt reeds de goden aanbeden, oa Astarte gekend bij het christelijk Pasen, deze afgod kwam vanuit Nimrod.

   Yisrael is ons tot voorbeeld gesteld opdat wij niet dezelfde fout zouden maken

   Het resultaat was de volledige uitsluiting banningschap

   men moet er niet licht overeen gaan, ik denk dat door onkunde velen heden ten dage misleidt worden.

   Mia

 7. Mia, wat je nu schrijft in jou reactie naar mij dat weet ik

  Parel

 8. er is niets nieuws onder de zon,de af-goden van destijds,zijn ook de -af-goden van nu,in moderne verpakking weliswaar en lekker eigentijds en hip,maar ‘t komt op hetzelfde neer…

  Parel

 9. Mia, YHWH’s waarschuwingen tegen de afgoden van de volken,was juist omdat Hij zag,dat ze af-goden-dienden/verheerlijkten boven Hem! af-goden verheerlijken en dus hoger plaatsen dan Hem,ís juist de zonde waarmee velen verleid en misleid worden,óók volgelingen van Yeshua/Jezus,misschien wel júist zij! voorbeelden genoeg!

  Parel

 10. De afgoden vragen eerbewijs, ze troonden en eiste zelfs mensenoffers, kinderen werden aan de Moloch geofferd,

  Het eren zien we in de Kerstboom

  Want wie een boom plant , zet zijn voet op de bodem

  Als men een boom in Yisrael plant wil dit zeggen dat je de YHWH van Yisraël als YHWH aanneemt,

  Weet je nog dat ze het land diende in te nemen, dit deden ze met stenen, of bomen

  Als men de kerstboom plant zegt men;dat men deze goden als god aanneemt

  http://www.stemderbomen.nl/pages/mainpages/kerstboom.htm

  Het is niet zomaar een symboliek, er zitten geesten achter het gebeuren.

  Mia

 11. van Paulus te AThene naar de kerstboom,de”Mithras-cultus”…

  dus als je een kerstboom koopt bij het tuincentrum,moet je ook nog gaan vragen welke geest daar achter-of in zit? we leven in de 21ste eeuw! je kunt niet achter elke boom een geest zien,dat is allemaal bijgeloof!

  Parel

  • Hi Parel, inderdaad, niet overal spoken zien. Maar de bedoeling is ook meer, dat de kerstboom symbool staat voor heidendom.
   Shalom,
   Ben

 12. Hi Ben,ik weet wel wat er bedoelt wordt hoor,het is niet alleen zo dat vanuit de geschiedenis de kerstboom gezien moet worden,als iets wat in de heidense cultuur gebruikt werd,maar ook een flink stuk bijgeloof wat er bij komt kijken… vooropgesteld,ik koop geen kerstboom,vindt het zonde voor de boom,waarom zo’n mooie boom omkappen?om na een week of zes als grof vuil en afgedankt weer aan de kant van de weg gezet te worden?voor mij geen kerstboom en ik vier ook geen kerstfeest,alleen laten we eerlijk zijn,de decembermaand is toch een maand anders dan anders,sfeervol enzo,dus is het zo dat ik echt kan genieten van bomen die ‘s winters hun bladeren hebben laten vallen en dan vervolgens heel mooi versierd zijn met lichtjes,je ziet dan zo heel mooi de lijnen,de contouren van de takken,ik vindt dat heel mooi,ik kijk daar met”creatieve”ogen naar,stel nou,ik heb een boompje in de tuin,die ‘s winters ook z’n bladeren laat vallen en ik doe daar van die lichtjes is…vereer ik dan die boom?vereer ik dan die lichtjes?
  er zijn volgelingen van Yeshua die terstond hun kerstboom de deur uit doen,omdat ze geestelijk inzicht hebben gekregen;die boom is namelijk heidens! niet de boom is heidens,maar het symbool is heidens,er zijn ook volgelingen van Yeshua,die anderen(christenen) veroordelen omdat zij een kerstboom in huis hebben,overgens hebben Refomatorische christenen(orthodox)om principiële redenen vaak geen kerstboom in huis,vaak ook geen televisie,maar dat even terzijde…en nu het toch over kerstbomen gaat,nog niet zo lang geleden is ergens op een school(in het hoger onderwijs?)de kerstboom verboden,om de Moslimleerlingen geen”aanstoot”te geven,dus vanwege multiculturele belangen géén kerstboom in de school,uit respect voor de Islam! zover zijn we dus in Nederland!

  over bomen gesproken; de bomen die in de Bijbel genoemd worden hebben allemaal een betekenis,ook in geestelijk opzicht,ik denk bv aan de terebinten der gerechtigheid

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel,
   Gewoon Chanoeka vieren, deed Yeshua ook. Wij hebben dan een grote verlichte Chanoeka aan het huis hangen, elke dag een lampje meer aan, totdat alle 8 branden.
   De kerstboom is het symbool bij uitstek voor de vervangingstheologie en heeft aanwijsbare heidense basis. Je hoeft elkaar er niet om te verketteren, laat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, maar dit is wat ik er van vind.
   Kerst is feest van de zonnewende, ook van de Mithrasafgodsdienst, van de commerciele gekte in die tijd van het jaar, kappen er mee, met die boom en het heidense feest.
   En inderdaad, christenen zijn zo ontwetend, dat ze nu net die kerstboom als overheersend symbool van de christenheid voor de buitenwacht, gaan verdedigen tegen moslims. Tragisch, bizar.
   Diezelfde christenen zijn niet thuis, als er aktie tegen de islamisering moet worden gevoerd.
   Shalom,
   Ben

   • Hi Ben,dit moet me even van het hart; niet álle christenen zijn onwetend,intussen zijn er al heel wat christenen uitgestapt uit de vervangingsleer,het is van groot belang geen”groepen”mensen over één kam te scheren,maakt niet uit over wie we het dan hebben,er is juist tact nodig en fijngevoeligheid! ik was ook ooit onwetwend,althans…ik werd onwetend gehouden! de kerkelijke leer onthield mij geestelijk onderwijs,inzicht in de Schriften,desondanks wist ik ál die tijd,er klopt iets niets,ik mis iets,ik ervaar een grote geestelijke leegte,ik krijg niet het onderwijs wat ik nódig heb!

    tot zover eventjes,
    Parel

    • Dat klopt Parel en daarom maakt ik ook steeds dat onderscheid, ik wist tot mijn 50 ste ook niet van dit Tora-Yeshua geloofsleven, het is bij mij van de laatste 10 jaar.
     Shalom,
     Ben

 13. Hi Ben,ik weet het,Chanoeka vieren heeft mijn voorkeur,ik zal nog uitgebreid reageren op wat er werkelijk achter de kerkelijke feesten zit,niet om christenen,die ook tot het Lichaam van Yeshua behoren,pijn te doen,maar meer wat ik de afgelopen jaren zie en hoe dat ontwikkelt,de geestelijke krachten die hier achter zitten komen rechtstreeks uit de duisternis,ik durf dat gerust hardop te zeggen/te typen,anderen zullen dat misschien overdreven vinden en aan de andere kant,het zal wellicht de -geestelijke-ogen openen,want ik ga die dingen niet schrijven om interesant te doen,maar om dingen aan de kaak te stellen,te ontmaskeren

  @Ben,is het misschien een idee om van dit onderwerp een apart artikel te maken?

  shalom,
  Parel

 14. Hi Ben,dat kan wel tragisch en bizar zijn en dat is in principe ook zo,ik zie daarin ook bepaalde ontwikkelingen,het is een teken aan de wand,dat deze dingen gebeuren,dus het verbaast me niets wat er nu in Nederland gebeurt en dit al járen hoor,’t is niet iets van de laatste tijd!het is zaak dat christelijk Nederland wakker wordt….mag ik dat zo zeggen?

  shalom,
  Parel

 15. Might be your greatest blog post on the net!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*