Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Verrassend goede avond met prof. Jansen

Verrassend goede avond met Hans Jansen/Ben Kok in Amersfoort, 22 sept. 2009 met boekpresentatie van Nederlands vertaald boek van Mark Durie.

Hans Jansen (arabist) met zijn bekende humor en deskundigheid in combinatie met de duidelijkheid en bewogenheid van Ben Kok (joods-chr.pastor) bleek een  combinatie, die veel waardering oogstte bij de bijna 80  bezoekers, die elk op verschillende wijzen bij de zorg over de islamisering betrokken zijn.

Dat bleek uit de vele vragen uit de zaal en het nog lang napraten na afloop, wat  in een heel plezierige sfeer verliep.

Het RD was als enige van uit de media aanwezig en publiceerde het volgende (primeur)  verslag. Klik hier..

Ook de videoboodschap en Skype verbinding met Mark Durie in Australie was een goede inbreng van  Andre van Mulligen, die het boek vertaalde en de avond leidde evenals de discussie met de zaal nadat alle 3 de sprekers hun lezing hadden gehouden.

Zie tora-yeshua.nl voor de teksten van Hans Jansen en Ben Kok; het boek is te bestellen op www.dezelfdegod.nl

Bedoeling van de behandeling van dit thema “dezelfde God in Bijbel en koran?””:

Met liefde voor alle mensen, zeker ook de moslimmedemens, de waarheid over God en afgoden helder krijgen, opdat we Hem leren kennen en niet verdwalen in misleiding en doodlopende wegen.

1.Hoe weet ik dat die ene God bestaat en hoe kan ik Hem leren kennen?

2.Wat zijn de consequenties (persoonlijk en politiek/maatschappelijk) van het kiezen voor een

afgod, bijv. Allah en dan dus de ware God  negeren of Hem syncretisch vereenzelvigen met

een afgod dan wel met alle afgoden?

3.Hoe staan de joden en christenen in deze zaak met hun synagoges/kerken en organisaties,

van waar uit een standpunt zou dienen te komen?

Uit vragen en reacties bleek de grote meerderheid het eens te zijn met alle 3 de sprekers, dat de God van Abraham, Isaak en Jakob (Bijbel) een geheel andere is dan de Allah in de koran en ook dat dit dan inhoudt, dat deze Allah een afgod is met alle consequenties van dien.

In gesprek  zijn met moslims waar mogelijkin liefde voor hen blijft de opdracht, zeker ook in het besef, dat heel wat moslims graag uit het  islamsysteem zouden vertrekken en  dan begrip, hulp nodig hebben van en goed gesprek  met  joods-christelijke gelovigen.

Duidelijk werd uit een onderzoek van Ben Kok, dat de christelijke en joodse organisaties op dit punt enorm te kort schieten in duidelijkheid: men kiest vaak voor een politiek correct standpunt als zou het toch om dezelfde God gaan in Bijbel en koran en de vraag mag volgens diverse “deskundigen”” niet gesteld worden, omdat dit zo pijnlijk is of lastig in het gesprek met moslims.

Carl Brendel (auteur van “het verraad van links”), ook aanwezig en Ben Kok vonden elkaar in het waarschuwen tegen de islamisering en de suggestie werd gedaan, dat laatstgenoemde een boek zou kunnen gaan schrijven  met als titel “het verraad van de christenheid”.

Hans Jansen stelde, dat de shahaada, de islamitische geloofsbelijdenis, eerder een strijdkreet is, een veroordeling van alle andere religies/godheden inclusief de God van de Bijbel en dat Mohammed als rolmodel “toch wel wat vragen oproept””.

De koran/hadith moraal staat haaks op de Bijbelse principes en derhalve bestaat het niet, dat het over dezelfde God zou kunnen gaan, aldus Hans Jansen.

Mark Durie beklemtoonde de noodzaak om als christen goed geïnformeerd te zijn over de islam, zodat je het gesprek met een moslim ook terzake kundig kunt voeren, opdat ook moslims de ene ware God leren kennen.

Tot slot deden zowel Hans Jansen als Ben Kok de oproep om in gesprek met moslims te blijven en binnen eigen organisaties en kerken de waarheid over de islam naar voren te brengen, dwars tegen de bekende politiek correcte houding in.

Nederland is een vrij democratisch land en dient niet overvleugeld te worden door de islam of door wat dan ook.

Er zijn videoopnamen gemaakt en via genoemde websites wordt later bekend gemaakt, hoe  daar het beste gebruik van gemaakt kan worden en hoe deze avond een verder vervolg gaat krijgen.

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*