Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

BELUISTER: Mohammed Rabbae en Ben Kok, radiointerview na Joods-Marokkaans overleg in Amsterdam

Beluister hier de uitzending: Verslag begint op +- 40 minuten

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

En anders na te luisteren op mijn website of http://www.dichtbijnederland.nl, interview op radio 5, NPS, op 20 nov. tussen 22 en 23 uur in de directe uitzending.

Inmiddels een beetje aan elkaar gewend, deze 2 heren met een totaal verschillend idee over de islamisering, zo bleek do.av. 19 nov. in Felix Merites, Amsterdam. We kwamen elkaar tegen op het Museumplein 3-1-09 , zie https://tora-yeshua.nl/?page_id=201 met videoverslagje AT5; Mohammed Rabbae (medeorgansiator van de anti-Israel demonstratie, met Harry en Gretta, die tot “jihad” opriepen!!) redde me van een steeds agressievere moslimmeute.
Maandag 9 nov. was ik bij de Kristalnachtherdenking, die tot mijn verbazing was gekaapt door een links/islamitisch gezelschap https://tora-yeshua.nl/2009/11/kristalnachtherdenking-gejat-door-pax-mohbama/ en daar kwamen we elkaar opnieuw tegen.
Op mijn verzoek vulden we verder mijn oude wens in om es rustig te praten en ik werd door hem uitgenodigd voor de bijeenkomst van het Joods-Marokkaans netwerk (www.jmna.nl).

Een impressie van die bijeenkomst in Felix Merites, 19 nov. Amsterdam, zie de vooraankondiging in De Pers die dag.
http://www.depers.nl/binnenland/354168/Moslims-en-Joden-keren-zich-tegen-Joodse-PVV-fans.htmlEen goed gevulde zaal van ca. 100 Joden en Marokkanen en wat andere medelanders, die ruim 2,5 uur elkaar stevig bestookten met opmerkingen rond het thema: “Wilders drijft een wig tussen Joden en moslims”

Mohammed Rabbae luisterde lang mee, maar toen hij wat zei, was het raak ook: “Wilders wil alle moslims het land uitdrijven, zelfs uit Europa, derhalve worden we net als de Joden in de 2e wereldoorlog vervolgd, zijn we het slachtoffer van iemand als Hitler en dat zouden juist Joden niet moeten toestaan, dus wat je ook doet, stem niet voor Wilders”.

Nou Geert, dat weet je dan ook weer, blond snorretje er bij en je bent helemaal klaar.

Uiteraard heb ik gereageerd en tegengas gegeven over deze leugens en volgens een oudere Joodse man, die zijn leven lang in Amsterdam heeft gewoond, op prima wijze; hij onderstreepte dat in zijn buurt al 30 jaar geleden werd geprotesteerd tegen de islamisering.

Nu zijn de flats in zijn buurt 100 % schotel, is er geen “halfje bruin brood” zoals hij dat kende jarenlang, meer te krijgen en lijkt het Mekka wel.

Plus dat hij opmerkte, dat de avond gevuld werd met losse kreten, waarbij velen probeerden de oorzaak onder tafel te houden.

Er werd gevraagd wie er dan wel Wilders stemden en of die wilden gaan staan. Op gevaar af dat je dan door minstens de helft van deze club uit het raam zou worden gegooid, als je zo fout zou blijken te zijn,ging ik staan met nog een paar, minder dan 10 man in elk geval, die ook daadwerkelijk opstonden. (er zijn er beduidend meer die ook op de PVV stemmen!
Desgevraagd verklaarde ik niet op Wilders te zullen stemmen, als zou blijken dat hij inderdaad alle moslims, zonder uitzondering, wil deporteren, wat tot grote tevredenheid leidde bij de ook aanwezige Rene Danen (http://www.nederlandbekentkleur.nl, waardoor de herdenking van de Kristalnacht gekaapt is) en dat geeft zijn vooroordeel dan goed aan naar Wilders en PVV-stemmers .

Het viel Rene mee, dat ik niet voor Hitler ben, hoe blind kan een mens wezen.

Want de organisatie wilde wel weten, of er een meerderheid van Joden zou bestaan, die voor de PVV zou gaan stemmen en dat zou dan toch wel te betreuren zijn kennelijk.

Volgens sommige Joden is er een groeiend aantal van hen, die inderdaad zien dat Wilders, gezien zijn positieve houding naar Israel en zijn ontmaskeren van de islam, de beste keus is.
De PvdA is voor een grote meerderheid geen enkel alternatief; die heeft het goed verbruit.

Hoewel ik in mijn inbreng herhaaldelijk heb benadrukt, dat we in de eerste plaats als mensen aanwezig waren en met elkaar in liefde dienen om te gaan, heb ik de kern van het probleem uitdrukkelijk benoemd:
De islam is een totalitair systeem van onderdrukking, wat alle andere religies/ideologieën wil uitbannen en altijd de omgeving wil domineren; daaruit komt de agressie van een aantal Marokkaanse (e.a.) moslims naar Joden en naar alles, wat niet-moslim is.

Men leert van jongs af aan, dat moslims superieur zijn,staat in de koran en de rest is dhimmi en brandstof voor de hel; wat verwacht je dan als je zo wordt opgevoed in meer of mindere mate.
Maar in Marokko ging het altijd zo goed tussen beiden, zo werd betoogd. Mooi, dat is fijn, daar waar dat ook echt zo was, maar de koran/hadith leert wat anders en de moslimburen rond Israel laten ook heel ander gedrag zien, zoals Hezbollah, Hamas, Muslim Brotherhood etc.

Door die Marokkaanse agressie (voetballen met dodenherdenkingskransen op 5 mei bijv.) is het overleg ook gestart door Job Cohen, die rust in de tent wil; ook de Joden wilden gesprek en uiteindelijk kwam dat dan opgang, zo werd ook duidelijk gemaakt door diverse Joden en dat werd ook toegegeven.

De 2 voorzitters van JMNA, Harry Polak en Karima Belhaj, hadden ook een inbreng.

Harry deed een poging tot toenadering, door met een paar Koranteksten te komen, die aardig klinken naar Joden toe, maar hij vergat er bij te vermelden, dat de islam het principe van abrogatie huldigt: de laatst uitgesproken teksten gelden, die uit Medina dus en dat zijn de ergste.
Nadat Mohammed (nee, niet Rabbae) 700 Joden had uitgemoord bij de start van de islam, omdat ze niet met hem meegingen in zijn afgoderij, kwamen die haatzaaiende teksten aan de orde.
Beetje jammer, dat de verder heel aardige Harry dit niet wist of niet naar voren wilde brengen; zie www.ex-moslims.nl voor de lijst met haatteksten uit de koran.
En dan hebben we het nog niet over de vele hadith’s met nog ergere teksten, die zijn net zo geldig als de koran, wel in een volgorde van betrouwbaarheid en geldigheid dan.

Overigens wist de andere voorzitter, Karima Belhaj, niet eens dat deze aardige teksten, waar Harry mee begon, in de koran staan en het bleek weer, dat diverse moslims die ik sprak, de koran niet hadden gelezen, ook vele anderen niet, maar dat stond stellige meningen niet in de weg voor die personen.
Zijn teksten, vrij vertaald en zoals door Harry aan mij gestuurd (met dank) :

 • (soerat Alahqaaf), hfst 16:13 (vrij vertaald) “Voor u werd dat boek (de Torah) aan Mozes gegeven.
 • (soerat Younes = Jonas), hfdst 10:95 “Als je twijfels hebt over datgene, dat jou werd gegeven (de Koran) vraag het aan degenen (Joden – Bnei Israel), die het boek voor jou hebben ontvangen”
 • (soerat al-anqaboet), 29:47 “Ga netjes in discussie met het volk des boek (Joden) en zeg tegen hen: “We geloven ook in wat jullie gekregen hebben (de Tora) want onze God en jullie God is immers een.
 • (soerat Marjam),19:50 “Toen Abraham zich had losgemaakt van degenen, die afgoden dienden – schonken we hem Isaac en Yakob en we maakte elk van hen tot profeet” (Ismael wordt niet genoemd)”

Harry blijkt de leugens niet door te hebben, die hier staan: de Allah volgens de koran is NIET dezelfde God als de God van Abraham, Isaak en Jakob, zoals de Bijbel beschrijft; deze Allah is een demonische misleiding in het hart van Mohammed, gebaseerd op bestaand heidendom destijds.
Aldus prof. Mark Gabriel, die tot zijn 35 ste aan de Al Azhar universiteit in Cairo werkte, de islam door en door kent vanuit de grondteksten en moest vluchten uit zijn land met gevaar voor eigen leven; nu christen al weer 15 jaar, zie zijn boeken!

Waarom? Omdat hij eerlijk onderzoek naar de waarheid wilde en dat mag niet in de islam, een afgodssysteem van de vader der leugen.

Zie mijn website, o.m.: https://tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/ met het artikel De God van Abraham, Isaak en Jakob of Allah, verschil tussen dag en nacht!

Van alles roepen, zonder te weten waar het over gaat! En dan datgene roepen, wat jouw doel dient, een goed leven voor jezelf zonder stress van islamofobie of antisemitisme.

Karima Belhaj kwam me na afloop nog even in een monoloog en boze tirade vertellen, dat ik helemaal fout zat en een slecht soort christen was, lang niet zo aardig als anderen, die gewoon lief voor haar waren geweest.
Ze kent me niet, zag me voor het eerst en op grond van mijn inbreng die avond en schreef me helemaal af, terwijl ik toch vriendelijk aanbood met haar in alle rust een gesprek te willen hebben.
Ze was zo woest, dat ze zelfs dwars door het radio interview daarna in eens begon heen te praten! en deed me denken aan de moslim, die ook zo woedend tegen me aan ging blaffen op het Museumplein, zie AT5 filmpje voornoemd.
Bovendien gaf ze aan gedurende de avond, ook heel erg tegen islamterrorisme te zijn, maar dit begon er helaas verdacht veel op te lijken; ik hoop dat ze het tegendeel van haar gedrag nog es aan durft in een eerlijk gesprek vanuit meer deskundigheid.

Dan kan ik meer waardering hebben voor Mohammed Rabbae, die ik opnieuw vroeg om een gesprek, want het interview is daarvoor te kort; hij ging akkoord en we zullen dus een afspraak maken; ik sluit niet uit, dat ik er dan weer achter aan moet, maar o.k.

Dan was er ook een moslim, ene hr. Zanzen als ik het goed aan zijn mailadres ontleen, die en plein publique uitriep, dat hij de uitdaging aanging met iedereen, die kon aantonen, dat de koran opriep tot geweld e.d.
Na afloop sprak ik hem er op aan en toen bleek die bereidheid al stukken minder, zoals me al diverse keren bleek met moslims; ik hield hem er echter aan, kreeg een mailadres, gaf hem mijn kaartje met de uitnodiging contact op te nemen na het lezen van mijn website.

“Als ik maar niet zo was als Hans Jansen, de arabist, want daar was als pseudo-wetenschapper niet mee te praten”; nou dat ontdekt hr. Zanzen (die zeer deskundig zou moeten zijn en het klassiek arabisch machtig is) dan wel op mijn website, als er één verstand van zaken heeft, is het Hans!

We gaan zien wat er van komt en van over blijft; tot op heden nooit wat als onkunde en leugens en vooral niet opkomen dagen.

Conclusie: Wilders drijft geen wig tussen mensen, hij is de boodschapper van het slechte nieuws, dat de islam al 1400 jaar een wig drijft tussen moslims en niet-moslims en binnen de islam zelf worden er voortdurend wiggen gedreven tussen moslims onderling.

Waarom houden zoveel politiek en geestelijk leiders hun mond dicht, politiek correct en laf als ze zijn? M.n. de joodse en christelijke leiders zouden beter moeten weten uit de Bijbel, die ze horen te kennen!
Vaak hebben ze zelf niet eens de koran gelezen, wat ik uiterst liefdeloos en ongeïnteresseerd vind , als je leiding geeft in dit land.

Met waardering voor een aantal Joden, die ook duidelijk hun mening gaven, vaak met waardering voor Wilders, soms met afschuw (het zij zo, vrijheid van meningsuiting, ik hoop met enkelen nog es in gesprek te kunnen zijn), wens ik iedereen van harte de zegen van de Ene ware God toe, de God van Abraham, Isaak en Jakob, geopenbaard in schepping, Bijbel en in de gestalte van Yeshua ha Mashiach, die zal komen als Mashiach ben David te Yerushalayim, om deze wereld op Zijn wijze te regeren, in liefde en rechtvaardigheid.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl, reageer daar met vragen of commentaar desgewenst.

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to BELUISTER: Mohammed Rabbae en Ben Kok, radiointerview na Joods-Marokkaans overleg in Amsterdam

 1. Je bent weer goed bezig Ben.

  Wat een geduld, wat een rust, wat een vasthoudendheid. Ik kan alleen maar jaloers zijn op zoveel beheersing. Persoonlijk wordt ik er pislink om als ik dat lees. de gedachte die bij mij opkomt is om alle Joden die tegen Wilders zijn, in een bus te proppen en ze persoonlijk af te leveren in Islamabad. Eens kijken hoever ze komen met hun begrip, respect en tolerantie.

  But thats me!

  Jij daarentegen, bent een ware HELD!

  Hou je taai!

  • Op 21 november 2009 @ 14:26 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt erdebe, maar ik begrijp Joden daar ook wel in; natuurlijk zijn ook onder hen politiek correcte figuren.
   Maar ze zijn altijd verdrukt vanuit elk systeem/religie en dan is er meer moed voor nodig om opnieuw je nek uit te steken!
   Dus naast hen staan en helpen moed te vatten is beter en bovendien zijn er ook veel moedige Joden, die meer of minder openlijk de goede strijd voor vrijheid strijden.
   Hoor graag wat meer van je,lees met interesse je artikelen, shalom, Ben

 2. Heb regelmatig discussies met mijn vele islamitische vrienden over de islam en inderdaad, geen van allen heeft ooit de koran werkelijk gelezen. Als je dan een koran meeneemt durven ze hem nog niet te lezen of zelfs maar aan te raken. Smoesjes hoor ik dan als: “we moeten eerst onze handen wassen” of “Je mag zo’n heilig boek niet lezen op een onheilige plek als een soos, café of kantine.”
  Als je dan simpel aantoont dat de koran haat predikt door dat op bijna iedere bladzijde weer te laten zien komen ze met de opmerking dat dat een valse koran moet zijn. Ook als ik meerdere korans met elkaar vergelijk (Ik heb er 3.) en aantoon dat ze allemaal dezelfde haat prediken wordt dit afgedaan als komende uit valse korans die schijnbaar in de Nederlandse boekenzaken liggen.
  Het is helaas niet mogelijk om met islamieten over de koran te praten omdat ze die in de meeste gevallen echt nooit gelezen hebben en, dat blijkt, ook niet willen lezen.

  Ik denk dat ze de bui al zien hangen. Ze willen geen koran lezen omdat ze bang zijn aan zichzelf en hun religie te twijfelen. Vooral mijn Marokkaanse en Somalische vrienden hebben wat dat betreft een enorm minderwaardigheidscomplex. Met de Turken valt het enorm mee. Meestal kun je er gewoon mee discussiëren echter de koran hebben ook zij nooit gelezen.

  • Op 28 januari 2010 @ 22:55 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Ok Marc, lekker door gaan zo; kun je es wat ervaringen op de mail zetten voor een artikel: moslims die luisteren naar het alternatief.
   Shalom, Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*