Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Aanklacht tegen de liegende politieke en geestelijk leiders in Nederland.

Zie echter vooral ook onze video en verslag voor een blik achter de schijnwerkelijkheid van de EO-waarheid

https://tora-yeshua.nl/2010/02/manipulerende-leugenaars-zie-video-allah-nederland-en-oranje/

Maandag 25 januari a.s. gaan zij in Utrecht  (Academiegebouw bij Dom, 14.30 uur) bevestigen en verklaren, dat o.m.  islam  (en hindoeisme) staan voor:

-de unieke waardigheid van de menselijke persoon
-de integriteit/onschendbaarheid/beschermwaardigheid van alle mensen
-bevorderen van gelijke bestaansmogelijkheden
-de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Het hele gebeuren valt nergens op in de media, maar na enig zoeken zag ik dat het in het RD heeft gestaan, 8 jan.
http://www.refdag.nl/artikel/1455400/Koningin+naar+In+vrijheid+verbonden.html , helaas zonder enig commentaar, maar misschien komt dat nog nalv.  deze website-info, die ik inmiddels naar diverse kerken en organisaties heb gestuurd.
Ben uiteraard zeer benieuwd, of het  “wir haben es nicht gewusst” gaat omslaan in: hier  komen we op terug en distantiëren ons van een leugens over de islam als zijnde een ideologie, die “de gelijkwaardigheid van alle mensen” leert.

Waarom blijven onze politieke en geestelijk leiders de waarheid over de islam voortdurend verborgen houden en stellen ze de islam voor als gelijkwaardig aan alle andere levensvisies/religies?

Die vraag houdt me  al langer bezig en warempel, vandaag, 20 jan. 2010 in de nagesprekken over de rechtszaak tegen Wilders, kwam het antwoord boven water.

-ze zijn van mening, dat de bevolking deze waarheid niet aan kan en zo verdeeld zou raken, dat het land in grote onrust zou geraken, waarbij Culemborg kinderspel is.
Immers, als de Nederlanders in goed vertrouwen  op  hun leiding levenden   de feiten gaan vernemen over de islam, als totalitair systeem, wat de hele democratie op termijn overneemt en iedereen onderwerpt aan de sharia, net als in bijna 60 andere moslimlanden,  dan zijn de rapen gaar.

Al  vanaf de jaren  ‘60 had men de bevolking moeten informeren, maar alle kamerleden en regeringen hebben ons  een rad voor ogen gedraaid van “verrijkende multiculti maatschappij” met “hier tijdelijk verblijvende gastarbeiders”.
Dat ze daarbij ook toestemming  voor moskeebouw en koran/hadith-vorming kregen en dat  het aantal van  niets tot  nu minstens 1 miljoen zou stijgen, werd niet verteld.
Dat men via een politiek verdrag, (Eurabie) met de Noord-Afrikaanse staten en Turkije,   deze zaken regelt,  weten velen niet of  doen alsof ze het niet weten.

-de bevolking zou dit stupide beleid niet accepteren, als blijkt dat de islam de opdracht in zich draagt om elk land voor de afgod Allah, zoals in de koran beschreven, te onderwerpen, via emigratie uit moslimlanden naar niet-moslimlanden.
Na de dan werkende demografische tijdbom, infiltratie, gebiedsinname via moskeebouw, eigen scholen en stichtingen en zover nog nodig terrorisme de wijk, wordt het land  tot “dar-al-islam”, islamterritorium  gemaakt.

-de bevolking zou zich als kleuters behandeld voelen en dit soort misleiders in politiek en kerk wegstemmen bij de eerste de beste gelegenheid en dus in eigen belang, om de baantjes te houden,  is het zaak  voor de heersende klasse de islam zo gezellig mogelijk voor te blijven stellen.

-Ook die moslims, die graag hun eigen islamsysteem kwijt zouden zijn met al die onderdrukking in eigen kring van vrouwen  of van  liberale  moslims,  zouden zich terecht in de steek gelaten voelen door staat en kerk! Immers, ze kregen geen of weinig hulp om dit systeem van onderwerping te verlaten.

-Onder druk van  de Europese islamisering, het onzin Charter of Compassion van Karin Armstrong  met steun van Job Cohen, rabbijn A. Soetendorp, Hans Wijffels  lopen de  misleiders in ons land braaf mee, op weg naar hun vervolgbaantjes.
Zie: https://tora-yeshua.nl/2009/11/charter-of-compassion-een-nieuwe-stap-naar-de-pax-mohbama/

-Andere pogingen om de islam als gelijkwaardig en verrijkend voor te stellen, zijn het oprichten van een islamiseringsinstiuut als LUCIS,   https://tora-yeshua.nl/2009/10/lucis-leiden-lucifer-alle-krachten-gebundeld-rond-mohbama/
en de vervolgactie er op, zie http://www.invrijheidverbonden.nl

Op deze laatste website wordt de bevolking gevraagd om een petitie te tekenen, waarin wordt verklaard door  6 religies, w.o. de islam:

“Wij delen met elkaar, vanuit de bronnen van ons geloof en vanuit de idealen van de humaniteit, de overtuiging van de unieke waardigheid van de menselijke persoon, de integriteit, de onschendbaarheid en de beschermwaardigheid van alle mensen, het belang van de bevordering van gelijke bestaansmogelijkheden en de gelijkwaardigheid van alle mensen.”

Dit wordt dan verklaard door de vertegenwoordigers van  jodendom, christendom, islam, hindoeisme, boedisme en humanisme en voor de islam tekent……………………jawel,
Milli Gorus in de persoon van imam O.Pakuz en imam Zanzen  van de Nederlandse Moslim Raad.

DEELNEMENDE ORGANISATIES
Boeddhistische Unie Nederland
Stichting Turks-Islamitische Culturele Federatie, TICF
Milli Görüs Noord Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milli_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F
Unie van Marokkaanse Moskeeën in Nederland, UMMON
World Islamic Mission, WIM
Overkoepelende Sjiitische Vereniging, OSV
Nederlandse Islamitische Federatie
Islamitische Stichting Nederland Diyanet
Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
Unie van Lahore Ahmadiyya
Moslim Organisaties Nederland, ULAMON
HAK-DER
Nederlandse Moslim Raad
Stichting Islam en Burgerschap
Samen Kerk in Nederland (SKIN)
Raad van Kerken in Nederland
*
Evangelische Alliantie**
Landelijk Platform Pinkster- en Volle Evangelie gemeenten VPE
Contact Orgaan Gereformeerde Gezindten
Interkerkelijk Contactorgaan inzake de Overheid, CIO
Hindoeraad Nederland
Humanistisch Verbond Nederland
Centraal Joods Overleg

*Lidkerken Raad van Kerken

Protestantse Kerk in NederlandRooms-Katholieke Kerkprovincie in NederlandOud-Katholieke Kerk van NederlandAlgemene Doopsgezinde Sociëteit
Remonstrantse BroederschapEvangelische Broedergemeenten in NederlandReligieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
Leger des Heils
Anlicaanse Kerk in Nederland
Molukse Evangelische KerkKoptisch Orthodoxe Kerk

Kandidaat-Leden:Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPBVereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’ Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in NederlandBond van Vrije Evangelische Gemeenten in NederlandKerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

**De volgende kerkgenootschappen zijn deelnemer van de EA:

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten      www.vpe.nl

Leger des Heils
www.legerdesheils.com

Unie van Baptistengemeenten
www.baptisten.nl

Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten
www.abc-gemeenten.nl

Kerk van de Nazarener
www.nazarener.nl

Rafael Nederland
www.rafael.nl

Totaal 23 organisaties, dus 13 islamorganisaties, 1 Joods,  1 Hindoe, 1 Boedisme,  1 Humanistisch ,5 Christelijk en 1 interreligieus.

Dan zijn er nog mensen, die zich afvragen, waaruit toch de islamisering blijkt!!
N.B: meer dan de helft, 57% wordt bepaald door moslimorganisaties!

En als klap op de vuurpijl hebben we als hoofdspreker Hirsch Ballin  en  Annemarie Jorritsma in de aanwezigheid van ons staatshoofd,  koningin Beatrix op 25 januari a.s. in de Domkerk te Utrecht deze verklaring steunen, inleiden en tekenen.
Zie de genoemde website voor meer info, als u er heen wilt.

Heel bewust wordt het Nederlandse volk gemanipuleerd in de gedachte, dat de islam van uit de bronnen koran/hadith de gelijkwaardigheid van alle mensen  beoogt, net als in  hindoeïsme (met haar  zeer discriminerende kastenstelsel).

Inmiddels weten we toch hoe  “gelijkwaardig” de islam al 1400 jaar bezig is alle mensen op aarde te onderwerpen aan het islamsysteem, joden en christenen als  apen en varkens en leugenaars beschouwt, vrouwen uiterst minderwaardig kan behandelen e.d.
Zie artikel Nahed Selim, van oorsprong moslima, in Trouw 22 sept.2007:
http://www.trouw.nl/krantenarchief/2007/09/22/2311594/Teksten_een_God_onwaardig_Verzwijgen_helpt_niet__ontkennen_evenmin.html

Waarom steunt onze politieke en geestelijke leiding deze leugens ?

Om “de boel bij elkaar te houden” ,het eigen wanbeleid van het  importeren van de religie van haat en onderdrukking te verdoezelen en om te voorkomen, dat  het volk hun aftreden eist.

Advocaat Els Lucas , die optreedt voor  de tegenstanders van Wilders, zei het zelf in de uitzending van NCRV op 20 jan. :Achter het  nieuws”: mijn zorg is dat er tweespalt ontstaat onder de bevolking door het ontmaskeren van de islam door Wilders”.

Uiteraard hebben we mbt. de islamisering veel te danken aan de hele linkse politiek, maar het meest kwalijk neem ik het de joodse en christelijke leiders, vz. van PKN en RK en de hoofdrabbijn en een collega rabbijn.
Zie  de lijst met ondertekenaars, waar ik op persoonlijke titel mensen uit allerlei kerken zie staan, ik vrees niet  1 uitgezonderd.
En bij de 5 christelijke organisaties staan ook de Pinkster en Volle Evangelie Gemeenten (VEG) en de Raad van Kerken, w.o. ook Baptisten Unie en de Evangelische Alliantie en Contact Orgaan Gereformeerde Gezindten.
Dan zou ik niet weten welke christelijke kerk of organisatie niet mee tekent.

Joden en christenen zouden van uit hun kennis  toch  als eersten moeten  onderkennen, dat de islam een afgodsdienst is met een  wrede godheid Allah volgens de koran, die alle niet-moslims voor eeuwig als brandstof voor de hel  bestemt ?
Zulks in  totale tegenstelling  tot de God van Abraham, Isaak en Jakob in de Bijbel, die  in Yeshua ha Mashiach  Zijn liefde openbaart voor alle mensen!

Mis-leiders! Jullie horen terecht te staan, niet mensen als Wilders, die terecht de islam ontmaskeren,  uit liefde voor de moslimmedemens, die er in gevangen zit en uit liefde voor de rest van de wereld, die er door bedreigd wordt.

Is er in dit land nog  1 geestelijk of politiek leider, die het  fatsoen en de moed heeft dit in een debat met mij uit te leggen, liefst op TV in een programma en zo ja, welke omroep durft dit op te  pakken?
Als hier geen enkele omroep mee aan de gang durft te gaan, is mijn punt eens te meer bewezen.

De  koran, de “onfeilbare  eeuwige waarheid van Allah” , geeft in honderden haatverzen weer, dat alle niet-moslims dhimmi’s, apen en varkens, brandstof voor de hel zijn, etc. en in de 1400 jaar  islamgeschiedenis zijn er honderden miljoenen niet-moslims vermoord in de jihad, gelegitimeerde moord dus!
https://tora-yeshua.nl/2009/11/interview-met-andre-rouvoet-o-a-over-allah-die-volgens-andre-niet-bestaat/ en http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10410

Nagenoeg  al de kerken en synagoges in Nederland verbinden zich in deze verklaring met de islam,  getekend door 13 moslimorganisaties, om met deze afgodsdienst als gelijkwaardige partner door te groeien als  multiculti samenleving.
Daarbij negeert men de gedachte, dat je een  krokodil net zo lang kunt voeden tot deze groot en vet genoeg is, dat  hij in staat is al degenen, die hem gevoed hebben, op te eten.
Dan valt er daarna niets meer te eten en gaat het monster eenzaam dood.

Gelukkig kunnen we met vele individuele gelovigen, die de God van Abraham, Isaak en Jakob kennen door de enige weg, Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) Zijn  komst tegemoet zien.
En elk mens, die begrijpt dat er buiten deze Ene ware God geen leven mogelijk is, is welkom bij Hem via de enige weg, Yeshua ha Mashiach.

Word wakker , lees https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Shalom,

Ben Kok (joods-christelijk pastor)

tora-yeshua.nl

PS: men vraagt dan nog wel es “wat is dan de oplossing voor dit moment?”

Gewoon,  samen de grondwet en de  verklaring van de rechten van de mens ondertekenen als teken van samen op weg zijn met een aparte clausule voor de islam, die dan tekent voor het niet meer geldig verklaren van alle haatteksten in koran/hadith en het afschaffen van Mohammed als rolmodel.
Want van een seriemoordenaar/polygamist/pedofiel/manipulator leer je niets goeds.

En uiteraard dient elk totalitair systeem in die verklaring te worden uitgesloten van onze democratie.

Navigeer naar andere artikelen

47 Responses to Aanklacht tegen de liegende politieke en geestelijk leiders in Nederland.

 1. Op 22 januari 2010 @ 02:05 schreef chris & els Bongers

  Beantwoorden

  Ben,
  voor alle duidelijkheid we hebben gekeken op de site van de raad van kerken.
  onder de lid kerken staan de Baptisten unie niet vermeld. gelukkig.
  Maar we zijn het volledig met je eens dat het verschrikkelijk is wat er 25 januari gaat gebeuren in de Domkerk.

  Shalom,
  Els en Chris

 2. Beste Ben, het is van de gekke wat er in ons land allemaal kan onder het mom van tolerantie en liefde. Het is geen liefde als je maar meepraat en geen stelling neemt.De overname van Europa is reeds lang aan de gang. De toenmalige president van Algerije, Boumedienne,hield in 1975 een rede voor de VN, waarin hij zei: `Miljoenen mannen en vrouwen zullen van het zuidelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden, maar wel om te veroveren. De baarmoeders van onze vrouwen zullen de demografische overwinning bezorgen. Jullie democratische wetten zullen ons doen overwinnen en onze islamitische wtten zullen de rest doen `.(bron:Profetisch Perspectief nr43, zomer 2004. schrijver:drs.Jan van Barneveld)In dit nr. staan meer artikelen die gaan over de muliculturele samenleving en m.n. over de Islam. Onze regeringsleiders hebben de leugen verkozen boven de waarheid. Vrede, vrede, geen gevaar is wat men het liefst wil laten geloven. De waarheid is anders. Er is maar een DE Waarheid, Jezus onze Heer.
  Shalom.

 3. Geachte Hr Kok.
  Met veel interesse lezen wij uw berichten in allerlei web sites zoals ook in deze Torayeshua site.
  In het artikel van HVV 21-01-10 waarin u in een aanklacht tegen leugenleiders in Nederland aangeeft dat Mevr Lucas gezegd zou hebben “Advocaat Els Lucas , die optreedt voor de tegenstanders van Wilders, zei het zelf in de uitzending van NCRV op 20 jan. :Achter het nieuws”: mijn zorg is dat er tweespalt ontstaat onder de bevolking door het ontmaskeren van de islam door Wilders”.
  In delen heeft zij dit wel woordelijk gezegd maar deels ook niet. Dit zou in mijn opinie niet horen ! alhoewel er tussen de regels door gelezen wel degelijk de waarheid staat!!
  Verder in het stuk geeft u hierin aan dat 13 moslim partijen een handtekening zouden gaan zetten onder een document”overeenkomst “waarvan met de koran in de hand gezegd kan worden dat dit NIETS is van enigerlei waarde aangezien elke moslim door die zelfde koran geboden word om te LIEGEN tegen elke NIET moslim. Met andere woorden , er is geen enkele waarde aan dit document toe te kennen.
  Natuurlijk mogen wij onze instellingen niet verloochenen door ook aan dit document geen waarde te hechten maar ik vraag me af of wij niet mogen optreden zoals de islam optreed en ook hieraan geen waarde hoeven te hechten als het ons uitkomt.

  • Op 22 januari 2010 @ 15:43 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Hans, bedankt en ook voor je medewerking om e.e.a. precies weer te kunnen geven, als volgt:

   Uw vraag op de werkelijke tekst zal ik u in deze aangeven door het herhalen van de NOVA uitzending van 20 Januari jl en aan te geven bij welke kloktijd deze uitspraak is gedaan.

   Min 12.50- Els Lucas ( EL ) reageert op Clair Polak met het volgende;
   “Er zijn een heel aantal mensen in de samenleving NU bedreigd
   Niet alleen de groep die zich kan rekenen onder de moslim immigranten maar dit gaat ook over de WITTE Nederlanders ! ( over discriminatie gesproken ).
   Wat wilders doet in zijn uitlatingen is Tweespalt zaaien tussen de wel en niet moslims” – einde citaat Min 13.16.

   Min 17.00 EL reageert op Atzo Nicolai met het volgende.
   “Ja precies, dat is de tweespalt in de samenleving waartegen opgetreden moet worden”- einde citaat.

   Opmerking van mijn kant ; de uitzending nu meerdere malen gezien te hebben blijkt wel degelijk dat de tendens zichtbaar wordt dat men het er mee eens is dat er een wending is in de samenleving die de islam van repliek gaat dienen en het werkelijke masker van de islam zichtbaar wordt gemaakt.

   Groeten, regards
   Hans vander Wateren

 4. Met aandacht heb ik via oa het Vrije Volk de gebeurtenissen rondom the Charter of Compassion (Lucis Nov 2009 met Karen Armstrong)gevolgd en daartegen gereageerd. Het is interessant dat wij slechts via slinkse wegen op de hoogte worden gebracht, nu ook weer, van wat er 25 jan. as staat te gebeuren. Via een link van een forumbezoeker over waarderings subsidies voor Marokkanen in Elsevier.
  Ik kan u verzekeren, dat velen met mij alert zijn en blijven wat betreft de sluwe ongemerkte islamisering van ons land.
  Wij houden oa de uitspraak van Qaddafi in ons achterhoofd:
  ” There are signs that Allah will grant victory in Europe-without swords, without guns, without conquests.
  The fifty million Muslims of Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades. Europe is in a predicament and so is America.
  They should agree to become islamic in the course of time, or else declare war on the Muslims”.
  Een pamflet met deze tekst zou 25jan. as in de Domkerk uitgedeeld moeten worden.
  Wordt er niet gedemonstreerd voordat de bijeenkomst begint?
  Wordt het gevaar van zulke evenementen onderschat?
  Als weldenkende burgers laten wij al jaren onze stem horen via fora in diverse dag- en weekbladen.
  We gaan door.

  • Op 22 januari 2010 @ 15:17 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Sophie, bedankt voor je reactie en meedenken; mag ik es vragen hoe je hebt gereageerd mbt. Lucis en Charter? en uiteraard wat de respons was? Je reactie komt alleen bij mij terecht en ik zet het daarna pas op de website, als dat mag van jou.
   Zodra we weten, wat we doen maandag, staat het op deze website.
   Shabbath shalom,
   Ben

 5. Op 22 januari 2010 @ 21:31 schreef N.A. Zaky

  Beantwoorden

  We zijn het volledig met u eens dat het verschrikkelijk is wat er 25 januari gaat gebeuren in de Domkerk. Blesses, N.A. Zaky

 6. Is er niet ergens een petitie die wij kunnen ondertekenen?
  Nu kan ik en hopelijk velen mèt mij, hier en bij Amsterdam Post een reactie achter laten.

  Maar wordt dit ook ‘aangeboden’? Hoe zetten wij dan zoden aan de dijk? Dat zou ik heel graag willen weten.

  Bedankt voor de informatie,
  vriendelijke groet,
  Scarlatti

  • Op 24 januari 2010 @ 15:15 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Scarlatti, zie oproep om er rond 14 uur te zijn, Academiegebouw bij de Dom in Utrecht.
   We beraden ons, hoe we dit protest gaan aanbieden aan Balkenende, koninging Beatrix en parlement, maar zeker ga ik ze dit protest sturen, met verslag van onze aanwezigheid in Utrecht.
   Je protest gaat beslist doorklinken,
   shalom,
   Ben

 7. Uiteraard verzet ik me hiertegen en teken PROTEST aan tegen deze gang van zaken en geheimhouderij ‘omdat ‘ Het Volk’ het niet AAN zou kunnen de WAARHEID te weten!!

  Wat denkt u dat wij NU dan wéten?? Wij weten het ALLANG!

  En ook nog eens de machteloosheid, het gevoel van vechten tegen de bierkaai te hebben!

  ERGER kàn gewoon niet en nu ook nog eens te wéten dat dit allang allemaal bekend is bij ‘de regering en trawanten’! En ons leven wordt tot een hel gemaakt, familieleden, vrienden, kennissen, die zich niet verdiept hebben in die koran en de islamisering, roepen als gehypnotiseerd de geïndoctrineerde teksten:

  ‘jij bent een racist, een discrimineerder,’

  ons leven wordt er door tot een hel gemaakt, het leven van Geert Wilders bedreigd,

  alles wordt maar toegestaan van die lui en wij dan? Wij autochtonen van goede wil notabene, de geldschieters???!!!

  Een OPSTAND moet er komen, wij als VOLK mogen en moeten dit niet langer pikken!

  Eens kijken hoe er gereageerd wordt als ‘wij’ ook eens die manier van ‘het er niet mee eens zijn’ die de zgn ‘weggezette groepen, de islamieten, de marokkanen, hanteren, zouden gaan navolgen’!

  Het moet AFGELOPEN zijn en ook moeten al die criminelen vd regering en hun ‘horigen’ en ook dus ons ‘staatshoofd’ moeten strafbaar gesteld worden wegens het op zijn MINST ONS in levensgevaar te brengen, de belastingbetaler die HUN levensstijl bekostigt! En dat ook nog eens dus WILLENS en WETENS!! Zoiets zouden WIJ eens moeten doen!! Alleen de gedachte al zou al voldoende zijn om ‘ons’ op te pakken in deze huidige sfeer!

  Is er niet ergens een petitie die wij kunnen ondertekenen?
  Nu kan ik en hopelijk velen mèt mij, bij http://www.amsterdampost.nl/proclamatie/ en bij https://www.tora-yeshua.nl

  onze reactie zetten maar wordt dit ook ‘aangeboden’? En aan WIE? Zo niet, hoe zetten wij dàn zoden aan de dijk?

  Dat zou ik heel graag willen weten.

  Bedankt alvast voor de informatie,
  Vriendelijke maar ook een woedende en wanhopige groet,

  Scarlatti

 8. Op 24 januari 2010 @ 14:34 schreef Jean Schoonbroodt

  Beantwoorden

  Dit zegt de Geest van GOD tot hen die oren hebben om te horen :
  Ziet toe dat gij uit gaat van de hoer Babylon, het anti-christelijke religieuze en politieke en economische wereldsysteem dat het bloed van alle ware heiligen op haar geweten heeft.
  Hebt geen deel aan haar zonden noch aan haar gruwelen, opdat gij geen deel krijgt en hebt aan haar plagen.
  Want JHWH, de HERE-GOD, zal haar met zijn vloeken en plagen slaan.
  IK JHWH zeg tot mijn volk : Gaat uit van haar !!! IK JHWH BEN de IK BEN, de GOD van Israël en de GOD en Vader van Jezus Christus, de Here. IK BEN.

 9. Oproep: kom om 14 uur naar Utrecht, Academiegebouw bij de Dom, genoemde bijeenkomst is uiteraard alleen voor de geselecteerde, politiek correcte genodigden van de ondersteunende organisaties en begint om 14.30 uur; het is geen officiële demonstratie, maar de straat is nog vrij voor iedereen, zelfs voor protestanten.
  En reageer onder dit artikel met uw commentaar en/of instemming; we zullen in later stadium de instemmende reacties op de diverse websites proberen te gaan bundelen en u verder informeren via deze websites.

  Laatste info hierover maandagmorgen op deze website,
  zie ook http://torayeshua.nl/cms/?p=706 voor de achtergrondinfo hierover met bronnen.

 10. Hallo allemaal,

  Niet geheel ontoevallig – denk ik – deze week het boek de tolerante Bijbel in handen gekregen. In het voorwoord wordt gerefereerd naar mw. Armstrong en haar Charter of compassion. Deze charter liegt niet alleen over de ware aard van de Islam, maar heeft als intentie ook dat je niet mag pretender de waarheid te hebben. Dat wordt duidelijk uit het boek de tolerante Bijbel. Dus het ondertekenen van deze charter door organisaties van evangelische signatuur is echt ongelofelijk.

  Groet, Andre

 11. Dit is de tweede reactie die ik op het internet geef over een van de grootste dieptepunten uit onze geschiedenis : 25 januari 2005 Het grote verraad van Nederland.

  Wij weten waar de Islam voor staat,
  dat de komst van deze religie in de negentiger jaren door Europees gekonkel is bevorderd en gewild ( Ik doel op de the Barcelona Declaration en EU Motion 1605)!

  DE Islam heeft niet de intentie om te dienen.
  De religie wil onderwerpen, de Dar-es-Islam stichten, in Nederland ,Europa, ja wereldwijd.

  Het is niet moeilijk vast te stellen hoe in de Koran de mening over andere godsdiensten wordt verwoord. Je kunt lezen wat er staat en dan weet je ook wat er is bedoeld.

  Wij weten hoe de Joden worden afgeschilderd en de Christenen….

  Die bewoordingen -voor ieder te lezen- geven de ware houding van de Islam weer.

  Laat u niet door Taqyya gepraat misleiden !

  En in die NEGATIEVE houding is geen plaats voor enige, substantiële nuancering!

  Christenen en Joden die zich met moslims één gaan verklaren vallen -op het moment dat zij hun handtekening plaatsen- hun vervolgde, mishandelde, verdreven en verkrachte geloofsgenoten af die de afkeer van de Islam aan den lijve hebben ondervonden.Wij hebben het over tienduizenden slachtoffers.

  Ondertekening is dus totaal verraad.

  Een overheid die zich met het te ondertekenen stuk accoord verklaart pleegt eveneens verraad, namelijk aan de joods-christelijke, humanistische grondslagen van onze staat.

  En een vorstin die bij haar volle verstand haar handtekening onder deze schertsvertoning plaatst houdt op mijn staatshoofd te zijn. In mijn gedachten zweer ik haar af, ook bij mijn volle verstand.

  Zij mag dan, wat mij aangaat, naar Engeland gaan om met een andere verlichte geest, Prins Charles, biologisch verantwoord te gaan tuinieren.

  Vrede met alle lezers.

 12. Op 24 januari 2010 @ 18:16 schreef Moswolkje

  Beantwoorden

  Walgelijk om dit allemaal mee te moeten maken.
  Het is allemaal terug te leiden naar de ondertekening van de geheime Resolutie van Straatsburg, in 1975 ons land verkocht door de socialistische PvdA marktkoopman Joop den Uyl aan de moslims.

  We zouden ineens olie/benzine tekort hebben…weet je nog, ik geloof dat we 4 autoloze zondagen hebben gehad omdat er olietekort “zou zijn”…terwijl de schepen in onze haven niet gelost mochten worden, terwijl ze bomvol olie zaten, yeah right!

  De deal was: in ruil voor een eeuwige aanvoer van olie voor jullie, krijgen wij moslims TOTALE EN COMPLETE VRIJE DOORGANG VAN DE ISLAM, OP ALLE FRONTEN.

  Geheimhouding de eerste dertig jaar was wel een vereiste, dus de media hield zich stil…ook de hogere tweede kamerleden hebben geheimhoudingsplicht.

  Het resultaat is te zien op al onze straten en steden en in de politiek!!!

  Zelfs Geert mocht niets zeggen, maar die doet het anders, hij geeft gewoon feiten weer die al geplaatst zijn op internet.
  Ik heb hem in een persoonlijk bericht eens gevraagd hiernaar en ik kreeg een berichtje terug van de man zelf…heel kort maar wel mooi voor mij om te lezen…

  Geert Wilders schreef: U heeft een scherp oog.

 13. Hi Ben,
  Waar staat die oproep dan?
  Ik zal het iig verspreiden via mijn hyves De Stem vh Nederlandse Volk http://destemvanhetnlvolk.hyves.nl/ en voor de rest zoveel mogelijk als ik kan.

  In ieder geval alvast bedankt dàt je daarvoor zorg gaat dragen dàt het aangeboden en doorgestuurd wordt.
  Kijk je ook bij dat bericht bij de Amsterdamse Post?
  Daar zullen ook wel nog meer reacties zijn binnengekomen inmiddels.

  Groetjes,
  Scarlatti

 14. Op 24 januari 2010 @ 21:08 schreef van pindanootje

  Beantwoorden

  ……….ik ben weer eens geschrokken van dit bericht.
  Ik heb o.a.een Joodse moeder, draag al heel lang een z.g. Davids-ster. WAT moest IK doen op aanraden van een medepassagier/ze kwam uit Suriname/ in het Openbaar Vervoer van Den Haag?
  “mevrouw, stop dat onder uw jas, u krijgt straks moeilijkheden wanneer we door een bepaald gedeelte van Den Haag rijden”
  Slaap maar lekker door Nederland (dat werd wel eens eerder gezegd door een TOENMALIGE politicus)

 15. Onze Zwartmeer van FFI wilde dit op het blog zetten, maar dat lukte niet in verband met cookies.

  Door Zwartmeer…..

  Ik begin meer en meer de mensen die een blind oog voor de islam hebben als landverraders te zien. We hebben een unieke situatie. Nog nooit hebben we een vijand gehad die zelfs zo brutaal is dat ie ons van te voren over al z’n snode plannen inlicht. Openlijk vertellen ayatollahs imams en presidenten en vele andere moslims wat het doel van de islam is: Wereldheerschappij. En daarbij geven ze ons hun politiek programma, de koran en hadith, ook nog eens cadeau. Dan kunnen we het nog eens nalezen. En wat is de reactie van de politiek alhier? Ontkenning! Zelfs de geschiedenis, die een politicus zou moeten kennen, maakt geen indrukt. De islam is een ramp gebleken voor elk volk dat het trof. Hoe islamitischer een land, hoe meer het op Afghanistan lijkt. Het heeft nog nooit een succesvolle natie voortgebracht. De islam is 1400 jaar armoede tirannie en ellende. Dit zijn gewoon feiten! Nou ja waren wel succesjes. Daar waar olie gratis de grond uitspuit. En natuurlijk moeten we de gouden tijden van de zeer succesvolle veroveringsoorlogen en rooftochten van Mohammed en z’n opvolgers niet vergeten.

  Politici dienen de waarheid te kennen in plaats van te ontkennen. Er kan een dag komen dat ze er keihard op afgerekend gaan worden!

 16. Heb je naaste lief, als je zelf op http://www.bloggen.be/familieaalbersberg
  En liefde wint alles!!!

 17. Op 25 januari 2010 @ 00:54 schreef Wachteres

  Beantwoorden

  HET VERRAAD VAN UTRECHT: 25 JANUARI 2010

  Ik teken protest aan tegen wat er in de Domkerk in Utrecht morgen gaat gebeuren.

  De islam is GEEN vredelievende godsdienst en ongelovigen en Christenen die erkennen dat dit wel zo is, plegen verraad aan de honderdduizenden slachtoffers van de islam in bijna alle landen van het midden-oosten.

  Ook zijn vrouwen niet gelijk aan mannen voor de islam; ze worden onderdrukt, krijgen allerlei voorschriften en regels opgelegd waaraan ze zich hebben te houden, vaak op straffe van mishandeling.

  Overal waar het moslimfundamentalisme opkomt is er excessief geweld en vernedering van andersdenkenden.

  Ook in Europa zie je al gebeuren dat de islam wil overheersen. er worden steeds meer rechten opgeëist die haaks staan op wat wij gewend zijn in onze samenleving.

  Vb.; burqa en andere bedekkende kleding, gescheiden zwemmen of leren voor mannen en vrouwen; invoering van de sharia in Engeland, wijken in grote steden, waar beter geen autochtoon meer kan komen.

  Kortom: als we dit accepteren, gaan we terug naar vóór de middeleeuwen en uiteindelijk zullen wij tweederangs burgers worden die ons hebben aan te passen aan een fanatieke ideologie.

  In bijna alle landen in het midden-oosten krijgt het moslimfundamentalisme de overhand.

  Waarom denkt u dat dit hier anders zal gaan, als onze regeringen al doodsbenauwd zijn voor de islam en alles doen om ze het naar de zin te maken.(appeasement)

  Wordt alstublieft wakker, open uw ogen en ga zien wat er gebeurt in heel Europa.

  De islam is een levensbedreigend gevaar voor onze samenleving.

  U bent verantwoordelijk voor het handhaven van onze vrijheid, iets waar we eeuwen voor gevochten hebben!

 18. Ben, ik ben een groot bewonderaar van jouw streven om de islamisering van west Europa aan de kaak te stellen.
  Ook ik vind het een GROOT schandaal dat nota bene onze koningin deze conferentie bijwoont.
  Schokkend. Vooral nu ook nog eens blijkt dat het overgrote deel van de organisaties islamitisch is.
  Deze actie van de koningin is toch pathetisch. PATHETISCH gewoon. Ik was altijd koningsgezind. Maar door deze actie blijkt maar weer eens waar ook Beatrix staat: voor de islam. En dus ook TEGEN Wilders. Dat blijkt maar weer eens overduidelijk. Onze vrijheden worden in de uitverkoop gegooid, Om NOOIT meer terug te keren zeer waarschijnlijk. WAT een ONVOORSTELBAAR DOMME vrouw is Bea toch. ONVOORSTELBAAR DOM !!!!!

 19. Praten met moslims is onmogelijk. heropvoeden of uitzetten is de enige oplossing om onze joodse waarden te beschermen.

 20. Dank je wel Ben, ik heb t al verspreid in de hoop dat er veel mensen aanwezig zullen zijn.

  Als jij DE Ben bent die ik pas geleden op tv heb gezien (met Jolanda Meijer) dan alsnog mijn complimenten! Duidelijk, helder en niets verhullende opmerkingen!

  Vriendelijke groet,
  Scarlatti

 21. Zeer verontrustend allemaal,

  Ik pleit ervoor om als christenen, nog veel duidelijker te laten zien waar we staan door, ook aan de buitenkant, dmv het dragen van een kruis als broche of ketting of als (hippe) teksten op onze kleding, te laten zien dat we er zijn en dat we trots zijn op onze identiteit. Durven confronteren door wat we uitstralen en zeggen. No Shame, geen rekening houden met ‘gevoeligheden’van niet-christenen. God gruwt van onze lauwheid.
  Ik zie dit allemaal als een stimulans om radicaler te worden voor Jezus!!

  bless u all, Marc

 22. Op 25 januari 2010 @ 13:22 schreef Zilvermeeuw

  Beantwoorden

  Ik heb de heer Bas van der Vlies (SGP) een email gestuurd en ontving zojuist het volgende antwoord.

  Namens de heer Van der Vlies bevestig ik de goede ontvangst van uw mail. U bent niet de enige die ons op dit bericht geattendeerd heeft, o.a. ook de initiatiefnemer, de heer Ben Kok, heeft ons hiervan op de hoogte gesteld.

  Wij doen er vanuit de Tweede Kamer al het mogelijke aan om de misstanden die de islam te zien geven aan de kaak te stellen. Wij voelen dat ook als onze verantwoordelijkheid, en zullen nooit meegaan in een initiatief zoals vandaag in Utrecht gepropageerd wordt.

  Nog onlangs is er grote commotie ontstaan vanwege een motie van ons Kamerlid Van der Staaij. Hij vroeg namelijk aan de regering te bevorderen dat terughoudend wordt omgegaan met bijv. minaretten in gemeenten. Zomaar een voorbeeld van hoe wij ermee omgaan.

  Als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan houden we ons aanbevolen. In elk geval dank voor het meedenken!

  Met vriendelijke groet,

  Janie de Jong, secr. SGP-fractie Tweede Kamer

  Goed zo, SGP! Heel hartelijk dank!

 23. @S Aalbersberg, 10:09pm 24 januari

  Natuurlijk overwint de liefde alles, maar stop je Evangelische hoofd nu eens niet in het Evangelische zand en concludeer zelf ook eens dat de islam ons land dreigt te gaan overheersen.
  Mensen mogen ook stappen ondernemen om de realiteit aan de kaak te stellen, hoor!
  Met alleen een beetje vroom gepraat kom je er niet. Er staan genoeg voorbeelden in de Bijbel van daadkrachtige mensen die door hun toedoen rampen voorkwamen!

  PS Ik ben zelf ook heus Evangelisch maar baal een beetje van alle tegenstand van verblinde figuren zoals jij en vele anderen met jou, die je in Evangelische kringen tegenkomt en die je de mond proberen te snoeren omdat ze alles beter menen te weten en wat vrome spreuken lopen te roepen over het moeten liefhebben van je naaste, als je over de ideologie met de naam islam begint, en wat er zoal niet plaats vindt onder die vlag.
  Wordt eens wakker, zou ik zeggen!
  Ga het vrije volk.com eens lezen, dan krijg je misschien meer visie.

 24. Pingback: Joost Niemöller » Beatrix poldert vandaag met moslims

 25. @ Scarlati & Moswolkje:

  Wat is de wereld toch klein.
  Dit persoontje kent jullie via hyves en goed
  om jullie hier te zien ;)

  Shalom,

  Johan van den Top

 26. Is er iets bekend over wat er vandaag gebeurd is? Ik heb er niets over in t nieuws gezien of gehoord maar ms was ik net de kamer uit of zo?
  Dus als er iemand is die nieuws heeft?? Ik hoor het graag! En jij Ben? Wat heb jij kunnen verzamelen en ondernemen?
  Groetjes
  Scarlatti

 27. NEDERLANDS KONINGSHUIS, OP ENGELAND NA, DUURSTE VAN EUROPA
  Gepubliceerd: vandaag 11:01
  Update: vandaag 14:13

  Het Nederlands koningshuis is het op één na duurste van Europa. Dat heeft de Belgische politicoloog Herman Matthijs, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, becijferd.

  Beatrix verdient miljarden voor ons
  ‘Bezuinig op Koninklijk Huis’
  Sympathie voor Oranjes slinkt
  Oranjes kunnen ook zélf inleveren
  Salaris koningin ongewijzigd
  Uitkering Willem-Alexander omhoog

  Het Nederlandse koningshuis kost 39,6 miljoen euro per jaar, aldus Matthijs dinsdag in de Vlaamse krant De Morgen. Alleen de Britten zijn duurder uit: zij zijn 46,6 miljoen kwijt aan hun koninklijke familie. In Noorwegen bedragen de kosten ruim 28 miljoen, in België 13,7 miljoen, in Denemarken en Zweden een dikke 12 miljoen en in Spanje bijna 8,8 miljoen. Het goedkoopst zijn de Luxemburgers uit: hun groothertog en familie staat jaarlijks voor 8,7 miljoen euro op de begroting.

  In de berekeningen van Matthijs zijn de uitgaven voor beveiliging, staatsbezoeken en onderhoud van paleizen buiten beschouwingen gebleven. Worden die ook meegerekend, dan stijgen de kosten van het Nederlandse koningshuis tot boven de 100 miljoen euro per jaar. De Belgische hoogleraar sluit hiermee aan bij de methode die een ambtelijke werkgroep onder leiding van oud-minister van Financiën Gerrit Zalm in een vorig jaar verschenen rapport hanteerde.

  De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde niet reageren op deze concrete berekeningen. Volgens de RVD laten de kosten van de verschillende koningshuizen zich moeilijk met elkaar vergelijken.

  Rijkste vorsten
  Koningin Beatrix behoort nog steeds tot de veertien rijkste vorsten ter wereld. Dat becijferde het Amerikaanse zakenblad Forbes.

  Zélf inleveren
  In Spanje is de toelage van de koninklijke familie, op eigen verzoek, bevroren. Koning Juan Carlos en koningin Sofia hebben de regering verzocht de hand op de knip te houden. In 2010 krijgt de familie 8,9 miljoen euro, evenveel als dit jaar, en hun zomervakantie in eigen land, op Mallorca, werd een weekje korter.

  Reputatie
  De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de schade die het aanzien van het Koninklijk Huis oploopt door recente kwesties als het vakantiehuis in Mozambique en omstreden fiscale constructies vanuit Paleis Noordeinde. “Het is van groot belang dat de leden van ons koningshuis van onbesproken gedrag zijn. We hechten eraan dat het imago geen schade oploopt”, aldus PvdA-Kamerlid Anja Timmer.

 28. @cornelia

  sinds een kort jaar heb ik een vriend in het Midden Oosten, een voormalig salafistisch/wahabistische imam. Inmiddels een radicale volgeling van Yeshua (die naam gebruikt hij zelf). Hij gruwt van de naiviteit van sommige evangelischen in west europa als het aan komt op visie op de islam.

  Nog een aardige site voor de geintereseerden http://www.islamreview.com Sommige zaken ook in het nederlands.

  tevens: http://mediaofthemonth.firefighters.org/catalog/motm/tape-of-the-month/2008_catalog/index.htm

  staat een interessante spreekbeurt van Brigette Gabriel

 29. @cornelia
  @aalbersberg

  Cornelia snijdt hier een belangrijk thema aan. Het verzet tegen de islamisering wordt door politiek correcte christenen altijd gediskwalificeerd door een beroep te doen op ‘naastenliefde’. ‘Naastenliefde’ is een groot en idealistisch woord, net zoals ‘discriminatie’ en ‘xenofobie’, ‘tolerantie’ en ‘diversiteit’ e.d. Door zulke woorden te gebruiken proberen politieke correctelingen ons te overdonderen, te diskwalificeren en ons weg te zetten als liefdeloos, angstig, intolerant. In het programma “In de schaduw van het nieuws” overkwam Ben hetzelfde van de zijde van een oercorrecte dominee. Iets soortgelijks deed minister Van Der Laan bij de PVV: inzage in de kosten van de massa-immigratie is moreel verwerpelijk. Daarmee plaatste de PvdA zich op een moreel hoger voetstuk dan de PVV en meenden ze dat de kous daarmee was afgedaan. Hetzelfde verhaal bij de dominee: hij plaatste zich op een moreel hoger voetstuk dan Ben door met vage woorden aan te komen, terwijl hij inhoudelijk helemaal niet inging op de bezwaren die Ben tegen de islam noemde. Dit mechanisme keert steeds terug in het islamdebat, ook met politiek correcte christenen.

  Het wordt tijd dat we hier tegenin gaan. Vraagt de naastenliefde van ons dat we ons weerloos moeten laten ontrechten en onderdrukken door de islam? Eist de Bijbel van ons dat we ons zo volstrekt kwetsbaar opstellen? Waar is het recht gebleven om een profetisch geluid te laten horen tegen valse en destructieve godsdienst? Waar is het recht van zelfverdediging gebleven? Leert de Bijbel daadwerkelijk dat we onze keel moeten aanbieden aan hen die ons willen doden? Naastenliefde is op zichzelf een vaag begrip. Wat houdt het concreet in? Dat we de andere kant op moeten kijken als medechristenen in het Midden-Oosten worden vernederd en vervolgd? Moeten we de haatzaaipassages in de koran verbloemen? De wandaden van Mohammed rechtpraten? De sharia promoten als zijnde voor 95% in overeenstemming met de Nederlandse wet, zoals volstrekte malloot Maurits Berger ons wil doen geloven?

  We moeten de laffe, dhimmitude en gemakzuchtige motieven ontmaskeren die schuilgaan achter het grote woord van ‘naastenliefde’ in de mond van de correctelingen. Want zij gebruiken dat tegen ons en we moeten hen dat wapen uit handen slaan. Iemand een reactie?

 30. http://nl.wikipedia.org/wiki/Soefisme

  Hans schreef :
  RE: CDA-Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin kruipt voor het oog van Koningin Beatrix in het stof voor de Islam.
  CDA-Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin kruipt voor het oog van Koningin Beatrix in het stof voor de Islam.

  HmdK Beatrix heeft een zwak voor Soefisme Haar moeder had die hang naar dat mistieke ook al. (affaire)
  Bovendien reizen ze graag de multikul de wereld af.
  Bernard kon destijds het zaakje nog in toom houden.
  Nu is het hek helemaal van de dam bij de opperste `roerganger` van Nederland.
  Ze komt alleen van die `erdige vertegenweurdigers` tegen. `mat heufddoekjes`
  Weet waar de macht zit !
  Die zit hem bij de CDA ja-knikkers die gaan voor geld en de mooie baantjes.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Greet_Hofmans

 31. Commissie Beel.

 32. Op 14 februari 2010 @ 14:24 schreef Theo Daems

  Beantwoorden

  Laten we voor Geert Wilders bidden, dat hij tijdens zijn rechtspraak recht overeind blijft staan. Het is een geestelijke strijd, die gevoerd wordt in de hemelse gewesten. En moge zijn getuigen niet wijken voor bedreigingen die er ongetwijfeld zullen komen. Angst is n.l. het sterkste wapen van de Islam. Vraag: als Allah een ander woord is voor god, hoe heet die god dan? Want god is een soortnaam, evenals “mens”. Ieder mens heeft een naam, evenals de 33 miljoen goden en godinnen van de Hindoes. Onze God daarentegen, de God van de Bijbel, heeft een naam, n.l. “Ik ben, die Ik ben” (JaHWeH – Exd.13:4); de God, Die mens is geworden in de Persoon van Jezus Christus (Joh.1:14). Maar wie is Allah dan? Tenzij Allah ook Allah heet, de eigennaam van de voormalige, niet bestaande maangod. Zijn symbool, de maansikkel, siert nog steeds elke moskee. En dan zijn er nog mensen, helaas ook “christenen”, die zeggen dat de god van de islam, dezelfe is als de God van de Bijbel. Wordt wakker mensen!

  • Op 14 februari 2010 @ 14:37 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Theo,
   Van harte eens en de naam van Allah is ook bekend: duivel, satan. Dat is ook weer geen naam natuurlijk, maar dan weten we wel over wie we het hebben, de vader der leugen en de mensenmoordenaar van de beginne, zoals Yeshua dat verwoort in Joh. 8 aan mensen, die Hem niet herkennen als het evenbeeld van de Vader, de Zoon.
   En daar ging het over een bepaald groepje (uitdrukkelijk niet alle) Joden, die het wetticisme tot godheid hadden verheven, zonder hun hart en vertrouwen op God te richten. Uiteraard heeft Tora doen in de geest zoals die altijd is bedoeld, zeer veel zin, de Tora is heilig en goed (Rom. 7:12), maar als je denkt dat regels houden op zich wat oplevert, verdwaal je naar een afgod.
   Zo is het met wettisch Jodendom op die manier en zo is het in de islam en dan nog erger, want ze volgen niet de Tora, (liefde tot God en naaste) maar de koran vol met haat naar alle niet-moslims, dus dubbel beroerd en dan nog met een rolmodel als Mohammed: moordenaar, polygamist en pedofiel.

   Christenen die beweren, dat de Allah uit de koran dezelfde is, zij het wat beperkter/onvolledig beschreven, kennen de Vader niet. Immers, als je een goede vader hebt als mens en iemand komt jou vertellen dat ie je vader heeft gezien en dat ie Adolf heet, een snor heeft en als achternaam Hitler, dan zul je toch verontwaardigd zeggen, dat deze AH op geen enkele wijze op jouw vader lijkt?
   Nou, dat schijnen vele christenen zich tegenwoordig niet te realiseren en sukkelen voort in de onzin, dat het om dezelfde God gaat in Bijbel en koran.
   Zie http://www.dezelfdegod.nl voor een prima boek hierover, juist voor hen die er over twijfelen.
   Shalom,
   Ben

 33. Pingback: Documentaire Ben Kok: “Islam en waarheid” (met transcript) :: Liberties Alliance

 34. Per ongeluk op deze site terecht gekomen.
  Ik was al 38 jaar wakker en voelde me een roepende in de woestijn van A’dam. Je kunt je voorstellen hoe ik in de 70er jaren werd bespot met mijn ‘achtervolgingswaanzin’. Ik werd ronduit uitgelachen, maar ook uitgescholden voor fascist en andere mooie woorden. Toch heb ik mijn mening nooit onder stoelen of banken gestoken. Omdat ik begreep dat ik er als eenling niet uitkwam, heb ik geprobeerd om mijn kop in het zand te steken en ben ik geëmigreerd naar Almere en weer 10 jr later nog verder de polder in. Ik ben nu bezig te emigreren naar Verweggistan, want de feiten halen me in.
  Het verontrust me echt, dat er maar 40 aanklachten zijn binnen gekomen. Maar ik denk dat dat komt, omdat u de massa nooit zult bereiken, zolang u op een joodse site roept.
  Ik heb niets tegen welke religie dan ook (behalve de islam als je die zo moet noemen) maar dit werkt als een verdeel en heers. We moeten ons juist een keer verenigen, samen strijden voor de beschaafde wereld. Mag u uw stukken niet kopiëren op bijv. Het Vrije Volk en doe meer aan de bekendheid daarvan. Wanneer we als aparte splinterclubjes blijven roepen, weet ik al nu al wie er wint.
  Ieder mens die zijn leven lief is, moet met dit soort goed onderbouwde berichten worden overspoeld, het is de strijd van ieder beschaafd mens.
  Zelf ben ik een ongelovige, maar ik neem aan dat u voor een beschaafde wereld strijdt, waarin ook mensen zoals ik een plaatsje krijgen.
  Ik ben overigens heel benieuwd hoe het verder met deze bijeenkomst is gegaan, omdat ik daar in de media helemaal niets over ben tegengekomen.
  Met vriendelijke groet.

  • Op 17 augustus 2010 @ 10:45 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi TvdB, dank voor de reactie. In de media hoor je verder niets van deze club “In Vrijheid Verbonden” , ik blijf er wel alert op en zal het verder volgen.
   Op http://www.hetvrijevolk.com heb ik inmiddels bijna 90 artikelen staan, dus aan die wens is voldaan en daar blijf ik ook mee doorgaan.
   Wat voor levensvisie hebt u zelf, als niet-religieus mens? Hoor er graag meer van, ook waar u uw waarden en normen vandaan haalt.
   Inderdaad maak ik me druk om een beschaafde wereld te zien ontwikkelen en ik geloof, dat God dat ook doet, Hij vestigt Zijn Koninkrijk en dat begint met het aanvaarden van Yeshua ha Mashiach (Jezus).
   Zie mijn uitleg daarover bij “hoe leer ik de Ene ware God kennen”, voorpagina van deze website.
   Shalom,
   Ben

 35. Moslims aansporen de koran en hadith niet serieus te nemen, moet geen taak zijn van de politiek, ook niet van de CU. Beter kan prof. Schuurmans en de CU erkennen dat het moslimgeloof een politieke ideologie is en voorkomen, dat Joden en christenen tweederangs burgers worden, zoals in moslimlanden. Daar bestaat geen “rechtsstaat”. Geen Jood is er meer veilig en Open Doors vraagt ons voor verdrukte christenen te bidden. Bijbels geloof garandeert vrijheid, ook voor moslims!

 36. Het doet me enorm veel verdriet dat een hoop christenen hun geloof/cultuur/tradities verloochenen en niets tegen de opmars van de islam doen. Ik ben zelf vrijzinnig-protestant maar wil niets meer met de kerk (PKN) te maken hebben aangezien zij zich ”verraden” aan de islam, en roepen dat ik een ”racist en ketter” ben vanwege mijn anti-islam uitspraken. Racist kan helemaal niet want islam is natuurlijk geen ras, en ketters zijn die politiek-correcten helemaal zelf. Wel voel ik me enigszins gesterkt door mn buren die gereformeerd zijn, zij bleken tegen de islam te zijn maar die aap kwam pas uit de mauw toen ze het boek van Arabist Hans Jansen (Islam voor varkens) en ”Islam is of the Devil” van Pastor Terry Jones in de boekenkast zagen liggen. Ook vertelden zij dat de SGP wat gelijkenissen vertoont met de PVV vanwege de anti-islam standpunten. Jammer dat die SGP een raar middeleeuws clubje is maar toch enigszins goed dat zij wel zich tegen die vieze islam durven uitspreken..
  Het CDA en CU zijn naar mijn mening rasechte nepchristenen, verloochenaars, landverraders of beter gezegd NSB’ers want dat zijn het uiteindelijk, zij zijn degenen die zich overgeven aan het nieuwe nazisme de islam. Wat doen in godsnaam moslims bij het CDA? Het is een christelijke partij, daar horen helemaal geen moslims bij, toch barst het CDA van de moslims. Die partij heeft allang afgedaan als zijnde gristenpartij, nepgristenen zijn het, net zoals de CU huilers..
  Waar blijven de echte christenen die zich openlijk durven uitspreken dat het christendom duizend keer beter is dan de islam?! Waar zijn de christenen die mede christenen de ogen laten openen dat islam een afgodienst is en bestreden dient te worden? Waar zijn de christenen die het lef hebben de atheisten met rust te laten en gaan proberen moslims te bekeren door het evangelie te verspreiden? Moslims hebben liefde en vrede nodig zodat ze ex-moslim kunnen worden.. Daar wordt het toch echt tijd voor het is al kwart over twaalf ipv vijf voor twaalf.
  Volgens mij zijn de echte christenen alleen nog in Amerika te vinden.. in Europa is men compleet dhimmi op de gereformeerden en enkele andere na..

  • Op 7 november 2010 @ 15:47 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Martin, kom es langs bij onze Tora-Yeshua gemeentes, zie voorpagina website in de bovenbalk onder “tora-yeshua gemeentes”.
   Gisteravond hadden we Jacob Damkani , aan wie we onze DVD “Islam en waarheid” meegaven.
   Daarin zul je veel herkennen van wat je schrijft.
   Shalom,
   Ben

 37. Op 1 januari 2011 @ 20:51 schreef Henk Bruyn

  Beantwoorden

  Is het bekend of er deze maand (jan 2011) weer zo’n dag van ‘verdraagzaamheid’ gehouden gaat worden.
  Ik zou gaarne demonstreren.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*