Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Actueel verslag, door NOS/AT5 genegeerd, Kopten op de Dam in protest jihadmoorden

Deze link spreekt voor zich en inderdaad waren er ruim 2 duizend, wellicht 3000 Koptische christenen uit het hele land aanwezig.

Pastor Arsenios El Baramousy sprak de menigte toe, we baden samen het Onze Vader, zang van liederen met diepe Bijbelse inhoud en ja, er werd later ook gescandeerd in het Koptisch, “genoeg is genoeg”! e.d.
Er waren zeer weinig andere kerken betrokken, alleen de Syrische Orthodoxe Kerk, de Rooms Katholieke Kerk (die vanuit een de parochie in Amsterdam Noord betrokken was), de Oud Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk werden bedankt, die er met een enkele vertegenwoordiger waren en wat ik heel bijzonder vond, uitdrukkelijk werd de Tora-Yeshua gemeente uit Amersfoort bedankt, die samen met mij met ca. 5 actief betrokkenen aanwezig was, een A4tje met het verslag van de hele situatie in Egypte uitdeelde, de video-opname maakte en monteerde (bedankt R.! e.a.)
Met deze waardering eren we onze Vader in de hemel, want Hij legt het meeleven en het protest in ons hart.

Geen PKN, landelijk RK, Baptisten, Gereformeerden e.d. dus en geen moslims, die verontwaardigd waren over hun moordzuchtige broeders in Egypte.
Ook geen Joodse vertegenwoordigers helaas.

Geen politieke partijen als de CU, SGP en CDA, geen vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam (Cohen ?) want elders in de stad was de PvdA met Wouter Boslim bezig met een partijtje voetbal de aftrap van de gemeenteraadsverkiezingen te doen.

Geen EO, NOS of AT5, die het uitzonden, want er was niets van te zien in het nieuws van 18 uur. Pas om 22 uur besteedde de NOS er kort aandacht aan.

We snappen het hier pas, als we ons eigen 9/11 hebben of een Madrid, London, Beslan verhaal en dan nog niet, want hebben ze daar wat geleerd?Wel nee, de islam is er nog steeds “the religion of peace”

Ook de PVV heb ik niet gezien, maar ze zijn wel de enige, die de islam ontmaskert en dat waardeer ik, dus komen woensdag 20 januari met protest naar Amsterdam, zie de gegevens op www.pvv.nl.

Sommigen zien de Kopten met hun uiteraard Egyptisch uiterlijk voor moslims aan, maar dat zijn ze dus helemaal niet, het zijn christenen, die heel duidelijk zeggen, dat Allah zoals in de koran beschreven een afgod is en dat de Ene ware God de God van Abraham,Isaak en Jakob is, ons in Christus, Yeshua ha Mashiach , geopenbaard.
Inderdaad praten ze over deze Ene ware God ook met de naam allah, als het algemene woord voor God, net als el, elohim, adonai, maar dan bedoelen ze uitdrukkelijk de God van de Bijbel, ik heb diverse leidinggevenden gesproken hierover!!
En de Allah uit de koran is voor hen een totaal andere godheid, een afgod en de duivel zelf, zoals ze ervaren hebben eeuwen lang; in Nederland kun je dat zeggen, niet in Egypte, want als paus Shanouda dat zegt, dan worden de Kopten nog veel harder aangepakt, dus die moet erg oppassen met wat Hij zegt.
Ook erkennen ze dat het Joodse volk en de christenen dezelfde God volgens de Bijbel aanbidden, zo werd me verzekerd en als er al antisemitisme zou zijn, dan is dat zeker bij hen , die ik sprak, niet het geval. (sommigen zijn daar bezorgd over, kom met feiten, dan zal ik hen er op wijzen en naar vragen, want dat mag nooit aan de orde zijn uiteraard).

Ze worden onder het mom van geloofsvrijheid stelselmatig vervolgd, verkracht, uitgemoord, vraag Mark Gabriel, ex-moslim professor aan de Al Azahr universiteit maar, die we in april 2009 hebben ontmoet in het Tora-Yeshua verband.
Het verdriet van deze christenen op de Dam sprak me echter nog meer aan en er over praten , meeleven en demonstreren is 1 ding, het zelf uit ervaring aan de lijve voelen een heel ander! Is het wachten daarop, geestelijke en politieke misleiders van Nederland ???!

Moge onze Vader in de hemel ons nabij zijn, naar Zijn belofte, in Yeshua ha Machiach en we hebben Zijn belofte, dat Hij met ons, die in Hem geloven, zal zijn al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.

Shalom,

Ben Kok (joods-christelijk pastor)

Navigeer naar andere artikelen

20 Responses to Actueel verslag, door NOS/AT5 genegeerd, Kopten op de Dam in protest jihadmoorden

 1. Op 16 januari 2010 @ 23:21 schreef roeben zwart

  Beantwoorden

  tragisch dat er geen media aandacht is voor deze demo.
  zo worden de kopten hier dus ook al uitgekotst.
  de enige die hun wel steunen zyn een paar moslimbashers die er geen moeite mee hebben om kopten te gebruiken by hun haat tegen de islaam.

 2. Op 17 januari 2010 @ 00:39 schreef Reinder Dollen

  Beantwoorden

  Dank je Ben Kok,

  om als levende getuige van de Enige God op sabbat middag in Amsterdam samen
  met de gelovige Christenen die ook lieten zien dat ze in Jaweh geloven.

  Ook heb ik jou de waarheid horen spreken en getuigen op ned 2 16-01-2010
  tegen over heel nederland.

  Dank je Broeder Ben Kok voor je liefde tot God en je medemens
  R.D.

 3. Het verbaast me niet dat de multiculturalisten hier geen aandacht aan besteden. Wel zag ik, meen ik, een week geleden op het journaal en op verschillende websites het Koptische geweld breed uitgemeten… De ideologie van de vrede is immers uitermate vreedzaam.

 4. Beste Ben, (heb trouwens ook de uitzending van gisteren op ned.2 gezien), ik kan me goed in jouw emoties inleven (een aantal jaren geleden voelde ik dat ook zo), maar ik heb gaandeweg geaccepteerd dat deze maatschappij krijgt waar ze om gevraagd heeft. Zo’n 40 jaar geleden heeft dit land de Schepper en zijn Zoon de deur gewezen, en men heeft zich geleidelijk aan zo in de nesten gewerkt, dat ze er nu echt niet meer uit gaan komen. De toenemende overheersing door buitenstaanders is daar slechts een onderdeel van. Hun eigen ‘moraal’ bestaat al lang niet meer. Geweld, porno en euro zijn de nieuwe heilige 3-eenheid hier, toch? (Denk aan de Romeinen.) Vergelijk het met kanker. Het kritieke punt is al jaren geleden gepasseerd. Kwaadaardige cellen hebben zich verspreid en metastasen hebben zich gevormd. Wilders is slechts de volgende stap op weg naar de chaos. (Aan die man valt mijns inziens helemaal niets Christelijks te ontdekken.) Daarom is het enige verstandige nu nog: afstand houden en wachten op Jezus (dat is in ieder geval mijn diepe overtuiging).

 5. Onderstaand was mijn bijdrage aan het Elsevier-forum.

  En van welke partij stond er een reclame-bakfiets op de Dam bij de bijeenkomst van de Koptische Christenen??? Juist ja, van de CU.
  ‘k Weet niet hoe ik dat moet inschatten, ik had een akelig gevoel, vond het hypocriet.

  Gelukkig kwam er een kort item in het 22.00 uur NOS – journaal over de bijeenkomst.
  AT5 Amsterdam heeft een aantal foto’s gepubliceerd, maar niets in het Nieuws van AT5 laten horen.
  Het is verstikkend, hoe men het zwaar lijden van de vervolgde Christenen en Joden en ook van vele anderen overal ter wereld negeert en er niet het gevaar van inziet, dat de bijl al aan de wortel van de boom klaar staat om die om te houwen..
  De Koptische Patriarch(?)/voorganger waarschuwde Nederland daarvoor in zijn toespraak.

 6. Ter inspiratie hier een stukje uit Mt.13:
  24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor: ‘Het Rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid;
  25 maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
  26 Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien.
  27 Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?
  28 Hij antwoordde hun: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het bijeengaren?
  29 Maar hij zei: Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt.
  30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en met de oogsttijd zal ik maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur.’

 7. En tot slot een klein blokje Habakuk:
  13 Is dit niet de wil van Jahwe van de legerscharen, dat de volken zich moe maken voor wat zal vergaan in het vuur, en dat de naties zich aftobben voor wat uit zal lopen op niets?
  14 De aarde immers zal worden vervuld met kennis van Jahwe’s glorie, zoals de zee boordevol staat met water.

 8. Op 17 januari 2010 @ 22:04 schreef Elisabeth

  Beantwoorden

  Lodewijk
  17 januari 2010 om 4:20 pm
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  Lodewijk,
  Niet zo somber!Blijf vechten voor de goede zaak.We gaan Nederland toch niet gratis weggeven?Er komen steeds meer anti-islam sites.Europa wordt wakker, burgers pikken het niet meer.
  Dankzij internet kunnen we zeggen wat we er van denken en ons misschien verenigen.

 9. @ Elisabeth; 17 januari 2010 om 10:04 pm
  Elisabeth, bedankt voor je reactie, en ik voel met je mee, maar volgens mij kan de redding alleen nog maar van boven komen. Ik ben na de verkiezingen van mei 1998 (Nederland ging massaal voor een 2e rondje paars, terwijl ik me toen al paar jaar zeer ernstig zorgen maakte over de toekomst van dit land, maar ook internationaal gezien), eigenlijk al begonnen met afstand nemen, en het geloof dat zich sindsdien geleidelijk aan (met pieken en diepe dalen hoor!), in mij heeft ontwikkeld, is zo puur, mooi en absoluut, dat ik dit nooit meer wil vermengen met welke wereldse invloed dan ook. Lees die bijbelteksten nog eens goed: als dat geen happy ending is? (Ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat jij ook gelovig bent. Toch?)
  Ter illustratie, hier nog een paar verzen uit Psalm 37 (dat is er eentje van David):
  8 Ban uw wrok, laat varen uw toorn, voed geen afgunst: dat sticht louter onheil.
  9 Want de boosdoeners worden verdelgd; die de Heer hoopvol hebben verbeid, zij zullen het aardrijk beerven.
  10 Nog kort – en wie kwaad zaait is heen, zoekt gij naar zijn standplaats – verdwenen!
  11 de ootmoedigen beerven het aardrijk, laven zich aan de volheid des vredes.
  Zie je? Uiteindelijk komt alles goed.
  En hierna kan ook ik, alleen nog maar afsluiten met een welgemeend: Shalom!
  Groeten, Lodewijk

 10. Op 18 januari 2010 @ 20:06 schreef Johan van den Top

  Beantwoorden

  Mooie citaten Lodewijk en o zo waar.
  MAAR afgaande wat je dan eigenlijk beweert is dat wij christenen “ons ogenschijnlijk verlies” maar dienen te accepteren
  en wachten tot de wederkomst van de Messias. Prima, is jouw keuze broeder ;) Maar wat dan met alle mensen die (nu nog) niet
  het licht, de waarheid hebben leren kennen zoals jij en ik die kennen? Dienen zij maar meegenomen worden in de leugens van de
  maatschappij en grootgebracht worden met het idee dat allah en G’d één en dezelfde zijn?

  Het is niet zozeer dat Ben zich druk maakt op het “aarde gebied” (hem inschattende), maar juist om mensen bewust te laten maken
  voor de vreselijke vergissing die ze kunnen maken. In dat opzicht een taak als wachter/leraar voor de zoekenden.
  En zoals voor een ieder, altijd geldt: G’d is genadig, juist ook voor moslims! Hen attent maken op de levensgrote verschillen
  is van levensbelang voor hen.
  Christenen hebben ook een verantwoordelijkheid voor deze wereld, dat is de heerlijke genadevolle en liefdevolle boodschap van Yeshua
  verspreiden. En dan tegen zere beentjes schoppen (ondanks dat je met liefde en respect mensen probeert te benaderen) is helaas iets
  wat tegenwoordig haast onvermijdelijk lijkt.

  Mijn punt is dus… als het goed is zullen er toch ook christenen zijn met een heel goed besef dat gered zijn, ook een verantwoordelijkheid
  met zich meebrengt en je zoveel om je naaste geeft, dat je deze persoon, dit mens ook nader tot G’d wil brengen.
  Uiteindelijk is het G’d zelf die dit zal doen, maar G’d werkt nu ook juist door mensen heen.

  Shalom,

  Johan van den Top

 11. Op 18 januari 2010 @ 22:52 schreef pastoor Nico van der Peet

  Beantwoorden

  Dhr. Ben Kok is niet volledig ingelicht. Als vertegenwoordiger van de rooms-katholieke kerk en pastoor van de r.k. parochie in Amsterdam – Noord, waar zich ook een grote parochie bevindt van de koptische kerk o.l.v Vader Arsenious, ben ik door laatstgenoemde op de Dam begroet en heb ik – op zijn verzoek – aldaar een toespraak gehouden. De r.k. Bisschop van Haarlem – Amsterdam, mgr. Jozef Punt, heeft al op 8 januari j.l. een schriftelijke condoleance gestuurd aan de Koptische gemeenschap. Hiervan is een persbericht verschenen.
  Nico van der Peet, r.k. pastoor

  • Op 19 januari 2010 @ 10:41 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Nico, dank voor je reactie, ik zal het artikel aanvullend corrigeren, als ik de lijst heb ontvangen van ondersteunende kerken. Ik was druk met folders uitdelen ter plekke, dus ik heb je gemist en heel fijn, dat je dit protest steunde.
   Als je even je telefoonnummer zou willen sturen via deze website, dan kan ik je terugbellen om even bij te praten; het nummer is alleen voor mij zichtbaar in dat geval.
   Shalom,
   Ben

 12. @ Johan van den Top 18 januari 2010 om 8:06 pm:
  “Mijn punt is dus… als het goed is zullen er toch ook christenen zijn met een heel goed besef dat gered zijn, ook een verantwoordelijkheid
  met zich meebrengt en je zoveel om je naaste geeft, dat je deze persoon, dit mens ook nader tot G’d wil brengen.”
  Dat is 100% correct Johan, en ik moet toegeven dat mijn ‘verkondigershart’, al enkele jaren niet meer zo vurig klopt; niet sinds ik onder die enorme berg rotte vis ben uitgekrabbeld die ik, door slechts autochtone Nederlanders over me uitgestort had gekregen. Wat dat betreft heb ik bewondering voor Ben’s volharding.
  Ik woon zelf in een van die bekende Vogelaarwijken, dus ben helemaal op de hoogte. Echter, voor mij is de allochtone vrouw in het zwarte gewaad, net zo exotisch als de autochtoon met zijn tattoos en tepelringen. En lees maar eens de commentaren van die PVV-stemmers op telegraaf.nl, als bijv. de paus weer eens een uitspraak over homosexualiteit heeft gedaan. Daar lusten de honden geen brood van. Wat zich volgens mij afspeelt, is een botsing tussen de islamitische en de kapitalistische cultuur. Die komen beide niet uit God voort. Dus:
  1Jo 2:15 Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld! Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
  1Jo 4:5 Zij horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen.
  2Co 6:17 Daarom, gaat weg en verlaat hen, houdt u ver van hen, zegt de Heer, raakt niets aan wat onrein is. Dan zal Ik u genadig aannemen.
  En natuurlijk wil ook ik het liefst de hele dag tegen iedereen over Jezus praten, maar dan moeten ze wel luisteren :-\

 13. Op 20 januari 2010 @ 20:04 schreef Johan van den Top

  Beantwoorden

  @ Lodewijk:

  Helemaal met je eens… en nog sterker zelfs: juist Yeshua/Jezus liet door veel van zijn acties en gelijkenissen juist zien dat juist die ogenschijnlijk afgedwaalde zondige mensen, zulke vurig “onderwerpen” ;) waren van de immense liefde en genade van de Vader. Ze zijn allemaal EVENVEEL waard in de ogen van de Schepper.

  Maar waar het hier om gaat is niet zozeer dit gegeven en het gaat inderdaad voor een groot gedeelte om “a clash of cultures”. Maar dat neemt niet weg de noodzaak om de mensen in de wereld er attent op te maken dat allah en G’d neit dezelfde zijn. Of dat nou richting allochtonen of autochtonen gaat. Je ziet immers ook in Europa de trend van zich tot de islam bekerende autochtone europeanen. Dus de noodzaak blijft om hier nadrukkelijk en ten alle tijde mensen bewust van te maken.
  Dat dit zelfde geldt, maar dan in een ander parket, voor de afgoden geld, materialisme staat buiten kijf, maar die zijn nu eenmaal wat moeilijker te veréénzelvigen met G’d, wat je met een afgod allah wat makkelijker kan ;)

  Afgelopen weken heb ik persoonlijk veel contact gehad met een turkse jongen. Ik moet toegeven dat het een redelijk moeilijk persoon is inzake discussies, maar dat hield me er niet van, temeer daar hij zei Jezus te volgen, was er erg benieuwd naar. Uiteindelijk na wekenlang doorvragen kwam helaas de aap een beetje uit de mouw en bleek het meer om een “gemodificeerde versie van Isa” te gaan, welke nog steeds ressorteerde onder mohammed zelf en zeker niet de Zoon van G’d was, is en altijd zal blijven.
  Opbouwende kritiek kon hij niet verdragen en nu zijn we bij het punt aanbeland dat met de dood bedreigen een reeële optie lijkt voor deze jongen (zodoende maar mijn telefoonnummer gegeven, scheelt weer wat typewerk)… het geeft alleen al aan de gecompliceerdheid c.q. geslotenheid van deze “religie”. Het is nu eenmaal gerechtvaardigd in de Qu’ran om te liegen en te misleiden teneinde je doel te bereiken.
  Dit voorbeeld dus aangevende hoe walgelijk misleidend deze leer kan zijn en daar zijn genoeg mensen die daar helaas in mee zullen gaan.

  Concluderend: ook al kost het ons misschien moeite (is logisch, wij zijn mensen)… Jezus heeft heel wat (onmetelijk) meer gedaan en tot op de dag van vandaag doet Hij dat nog immer voor ons, wie zijn wij dan om niet af en toe onze mond open te doen ;) Het hoeft niet altijd, wij aanbidden zeker geen dwingende G’d, maar een G’d van genade! Dus als de gelegenheid zich een keer voordoet, volg je je hart… hoeft niet, mag ;)

  Shalom,

  Johan van den Top

 14. Bedankt voor je begripvolle en openhartige reactie Johan, die heeft me goed gedaan.
  En als die gelegenheid zich voordoet..je weet hoe dat gaat he? Ik kan het toch niet laten ;-) Dat gaat goed komen!
  Shalom, Lodewijk

 15. Beste Ben,

  In jou heb ik een geinspireerd Joods/Christelijk leider gevonden die ik graag wil navolgen. Ik bedank je nog zeer voor ons (voor mij!) verhelderend gesprek vlak voor en direct na de opname van “In de schaduw van het nieuws” in Amsterdam op 15 januari j.l.
  Ook ik vind het verschrikkelijk dat er bijna niets fatsoenlijk in het nieuws is en komt over de christenvervolging in de Arabische wereld en bv. ook in Indonesie op de Molukken. Ook in Maleisie was het kort geleden weer raak. Er worden kerken in brand gestoken en christenen vermoord. Waarom hoor je de moslims daar niet over maar alleen als er een cartoon in een Deense krant komt?
  Waarom berichten de Nederlandse en Europese Media daar niet uitgebreider over? Waar zijn zij bang voor? Ik denk voor hatelijke reacties vanuit de Moslimwereld. Misschien ook voor meer aanslagen in Europa?
  Ik heb mij helaas gedwongen gezien om mijn politieke keuze bij te stellen ook omdat ik de heer Wilders te ver vind gaan zoals je weet. Maar dat je in Nederland niet meer op een gewone en normale wijze mag zeggen wat je dwars zit en dat je daardoor vrienden en zakelijke contacten door verliest, is een ondemocratische toestand en dat vind ik nog het ergst!!
  Ben, ik hoop je nog vaker te spreken en misschien kun je een keer preken in Den Helder? Misschien kan je in de kerk van een goede vriend van mij een keer je verhaal doen? Mocht je dit willen dan moet je me maar bellen of mailen, je hebt mijn contactgegevens.
  Nogmaals bedankt en veel wijsheid toegewenst.

  Groeten,

  Paul Jansen uit Den Helder

  • Op 21 januari 2010 @ 15:53 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Paul, ik kom graag voor zo’n spreekbeurt/kerkdienst/gemeenteavond; iedereen kan reageren via deze website.
   Shalom,
   Ben

 16. Bedankt Ben,
  Ik zal mijn vriend vragen of er in zijn kerk behoefte is en dan zal ik dit snel proberen te regelen!

  Shalom,

  Paul

 17. Haha ik ken het Lodewijk ;)
  Ik wens je alle rust, wijsheid en volharding toe broeder!

  Shalom,

  Johan

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*