Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Bidden voor de vrijheid in ons land, woe. 20-1-10, bij de start van het proces tegen Geert Wilders.

vrouwe-justitiaAls Geert Wilders zou worden veroordeeld, ontstaat er een eng sfeertje in ons land van “niets negatiefs zeggen over moslims/islam, want dan kom je voor de rechtbank”.

Via Europese rechtsregels, de islamisering van uit het Eurabie pact en de komende NWO, gedragen door het Charter for Compassion,  gaan we een “big brother watching you “ tijd tegemoet.

De enige, die ons uit deze tijd, culminerend in de anti-christ,  zal gaan redden, is de Christus, Yeshua ha Mashiach ben David, die komt als Koning van deze wereld te Yerushalayim.

Daarom staan we met een gebedsgroep (ieder mens, die de God van Abraham, Isaak en Jakob kent door Yeshua ha Mashiach is welkom, want in Zijn Naam bidden we), op deze dag bij elkaar als getuigenis in gebed.
Zie reisroute e.d. op www.pvv.nl , op 20 jan. om 8 uur bij de rechtbank in Amsterdam, Parnassusweg 220, ingang E

Ons gebed is:

Dank u wel, dat we dankzij Yeshua ha Mashiach, die voor ons de doodstraf droeg wegens onze overtredingen van uw Tora, tot u mogen komen en dat u als onze Vader in Zijn Naam ons gebed wil verhoren.

God van Abraham, Isaak en Jakob, in de Naam van Yeshua, de levende Tora, vragen we u, om een zegen voor Geert Wilders en om zijn vrijspraak.

Hij had en heeft de  moed om de islam te ontmaskeren, evenals een aantal anderen. Geef hem verdere moed en wijsheid, om dat te blijven doen in een geest van “kracht, liefde en bezonnenheid” (2 Tim.1:8)

Dat bidden we ook voor iedereen, die in de ontmaskering van de islamisering betrokken  is, zoals Afshin Ellian, Wafa Sultan, Mark Gabriels,  Brigit Gabriels, Wahid Shoebat, Hans Jansen, ondergetekende e.a., we kennen niet alle namen, maar het zijn er veel te weinig.

Wilt u al die geestelijk en politiek leiders, die politiek correct hebben gezwegen en de islamisering hebben bevorderd wakker schudden en hen hun schuld doen inzien.

We bidden voor de vele misleide moslims, dat ze mogen zien, waarin ze misleid zijn, dat ze een afgod volgen en een kwalijk rolmodel.
Dat ze bevrijd mogen worden van de angst voor medemoslims, die hen dwingen moslim te blijven tegen hun wil in en tegen onze grondwet in.

We bidden, dat ook allen, die U nog niet kennen, de rijkdom van de relatie met U mogen gaan vinden door te lezen in de Bijbel, overtuigd door Uw Heilige Geest Yeshua mogen aanvaarden als de enige weg tot U.

Help ons, als Uw kinderen, te groeien in  ons geloof, opdat we  geloofwaardige getuigen van U zullen zijn in Uw kracht en genade.

We erkennen en belijden de schuld van alle joodse en christelijke gelovigen, inclusief ons zelf dus, dat we vaak tekort zijn geschoten en vragen U om vergeving.

Dank U , dat U die altijd geeft dankzij Yeshua en we prijzen U, dat elk mens altijd opnieuw of voor het eerst bij U terecht kan dankzij Hem.

Wilt U werken in de harten van de rechters, opdat ze tot een eerlijk oordeel komen, wat ons allen de ruimte geeft in vrijheid te leven en in die ruimte U te ontdekken en  tot Uw eer te leven.

In de Naam van Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus), met liefde voor alle mensen,

Amen.

Ben Kok (joods-christelijk pastor) en betrokkenen bij

www.tora-yehsua.nl

Voor opmerkingen/vragen en artikelen met  meer uitleg kunt u op deze website terecht,  shalom!

Navigeer naar andere artikelen

21 Responses to Bidden voor de vrijheid in ons land, woe. 20-1-10, bij de start van het proces tegen Geert Wilders.

 1. Zet mij a.u.b. op uw mailinglijst

 2. Op 18 januari 2010 @ 23:23 schreef Reinder Dollen

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  Wij zullen met je mee bidden,

  Shalom,

  reinder en familie

 3. Beste Ben en Trudy,
  Natuurlijk bidden we met julie en alle mede broeders en zusters, mee.
  Maar ook in Jeruzalem wordt voor nederland gebeden.In australie is een zelfde situatie als ons land ontstaan.
  De machten van het kwaad rukken op maar we weten wie de overwinning heeft behaald. Yeshua Ha Messiach.

 4. Beste Ben,

  We leven nu al in 2010 hoor.
  Blijkbaar is mijn eerdere mail niet doorgekomen of heb je het nog niet gelezen.

 5. Op 19 januari 2010 @ 20:44 schreef Janneke uit Drachten

  Beantwoorden

  SHALOM! medegelovigen in Yeshua,
  Ik bid mee voor Geert Wilders en de zijnen en dat God De Rechter zal spreken in deze zaak, hier in Nederland. De heer Wilders is een moedig man, volhardend met duidelijke missie en standpunt; iemand die God zéker gebruiken kan. Waar zijn de moedige wedergeboren mannen gebleven, zoals de heren Kok, Doorenbos, Ter Horst, Xander???
  Hoewel we steeds meer naar een climax toe zullen gaan van Babylonische-, Ishmaël- en Esau-overheersing, blijf ik met vreugde en blijdschap uitzien naar de zeer SPOEDIGE wederkomst van de Koning der koningen en in de tussentijd…: weest waakzaam en bidt…! Janneke
  (PS Wil graag uw Nieuwsbrief ontvangen en dank daarvoor.)

 6. Ben, ik denk dat je niet begrijpt wat ik bedoel. Je vraagt ons te bidden voor de vrijheid in ons land, woe. 20-1-09, bij de start van het proces tegen Geert Wilders.

  De datum 09 is niet correct, moet zijn 2010.

 7. Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid. Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. (schrijft Paulus in 1 Kor 4)

  Bid daarom ook voor deze moslims: waar ze ook voor mogen staan.
  Ze hebben JEZUS nodig in hun hart!

 8. Op 20 januari 2010 @ 21:08 schreef Johan van den Top

  Beantwoorden

  Amen!

  Sluit me volledig aan bij mijn naamgenoot ;)

  Shalom,

  Johan van den Top

 9. Dag Allemaal,
  Op deze website:
  http://www.petitiononline.com/wilders/petition.html
  kunt U een petitie tekenen voor Geert Wilders ter steun voor hem in de strijd voor de vrijheid.
  Er zijn al 36700 handtekeningen gezet uit de hele wereld.
  Teken ook a.u.b. en lees de warme reakties.
  Groetjes, Jack

  • Op 21 januari 2010 @ 11:04 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Jack, ik heb net getekend; mocht je mijn website ergens kunnen vermelden, dan stel ik dat zeer op prijs, shalom, Ben

 10. waarom haten julie ons moslims? kennen we gewoon niet met elkaar omgaan
  waarom haten julie ons moslims ik ben best aardig

  • Op 23 januari 2010 @ 08:05 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste moslim,
   Hoe kom je er bij, dat wij moslims haten? Als gelovigen in de Ene ware God door Yeshua willen we Hem liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, zoals de God van Abraham, Isaak en Jakob ons leert door Yeshua in Mattheus 22:36-40, waarmee Hij de hele Tenach/Bijbel samenvat.
   Jij en ieder mens bent mijn naaste, mijn medemens en er is geen sprake van dat ik jou of wie dan ook zou haten; waar lees je dat?
   Het feit, dat we de islam als politiek/religieus/juridisch/sociologisch/economisch systeem ontmaskeren als totalitair systeem, wat alle andersdenkenden onderdrukt en elimineert, is een heel andere zaak.
   Dat doen we om ook de moslims, die graag uit dat systeem weg zouden willen, te helpen en uiteraard ook om alle niet-moslims, die niet van dit moordzuchtige en onderdrukkende systeem gediend zijn.
   En dat is liefde: je medemens, die in een fout systeem gevangen zit, helpen er uit te komen door dit systeem te ontmaskeren en hem ook het beste alternatief aan te reiken.
   Lees op deze site en op http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=119&AuthorID=84 waar ik het nodige over de islam schrijf.
   Maar wat we heel graag zouden willen, is dat moslims en ieder mens de Ene ware God door Yeshua leren kennen, zie daarvoor http://torayeshua.nl/cms/?page_id=178
   Het is immers veel beter te leven uit de God van liefde dan uit een wrede afgod, Allah volgens de koran?
   Lees het artikel wat ik noemde om de Ene ware God te leren kennen, zie het verschil met deze koranafgod en kies zelf.
   Ik ben graag met elke moslim in gesprek hierover, dus stel je vragen via deze website of in een persoonlijk gesprek.
   Shalom, ik hoor/lees graag meer van je.
   Ben Kok (joods-chr.pastor)

 11. In reactie op het berichtje van de moslim hieronder:

  Wij niet-moslims hebben alle reden om jouw oproep om te draaien. Waarom haten jullie moslims alle niet-moslims? Waarom respecteren jullie in jullie landen de mensenrechten niet? Waarom worden joden/christenen/polytheïsten/atheïsten/homo’s/vrijdenkers gediscrimineerd, getreiterd, vervolgd, gemarteld, vermoord? In de koran staan meerdere oproepen om de ongelovigen te bestrijden. Mohammed bestreed en vermoordde andersdenkenden en discrimineerde overwonnenen. De hele sharia is één en al discriminatie van vrouwen en andersdenkenden.

  Hoe kun je nou verwachten dat wij ons er zonder slag of stoot bij neerleggen dat jullie ons met zo’n onderdrukkers- en moordenaarsmentaliteit tegemoet treden? Ik weet zeker dat de gemiddelde Nederlander de islam eenzelfde, gelijkwaardige en gelijkberechtigde plek in de samenleving zou gunnen, ware het niet dat jullie systeem totalitair is en op de koop toe voor geen verandering of modernisering vatbaar is.

  Denk je nou werkelijk dat je ons kunt overtuigen van jullie ‘goddelijke’ gelijk door die agressieve, bloeddorstige tiran Allah te prediken? Waarom zou ik Jezus/Boedda/Socrates e.d. inruilen voor Allah? Zij stralen heel wat meer liefde uit dan Allah! Allah roept alleen maar op om mij òf te doden òf te onderdrukken. Zeg me eens, is dàt nou het gezicht van God? Ik haat jullie niet. Maar jullie haten òns, op voorhand al, zonder dat jullie ons kennen.

  Wij verdedigen slechts onze vrije samenleving waarin het individu gerespecteerd wordt. Die samenleving is met veel moeite tot stand gekomen, we houden van onze vrijheid en daarom geven we die niet zomaar op. Jullie profiteren ook van die vrijheid, deze samenleving heeft jullie meer te bieden dan een islamitische samenleving. Daarom, schaar jullie aan de kant van de vrijheid en kies voor respect voor het individu, dan komt het ook goed met de verstandhouding tussen moslims en niet-moslims.

 12. Beste Ben,

  Ook wij waren er verleden week, vanuit België.

  Omdat wij als a-politieke vereniging de vrijheid van meningsuitinbg kwamen steunen; ook omdat deze vrijheid over onze landsgrenzen heen in heel Europa in het gedrang komt. Misschien met enige uitzondering voor de zuiderse landen, waar het geloof nog hoogtij viert en men dus de Westerse normen en waarden nog kent.

  Surf gerust eens naar onze website http://www.movaloc.eu en vergewis je van onze missie: wij zijn pas enkele maanden bezig en groeien elke dag! Vanuit de onderbuik van onze maatschappij reageren wij als zuivere volksbeweging tegen elke filosofische of godsdienstige invloed, die onze zo waardevolle waarden onderuit wilt halen. Over de partijgrenzen heen (er zitten bij ons mensen van alle politieke strekkingen), die in onze organisatie de politiek even opzij moeten zetten en gezamenlijk voor hetzelfde doel gaan. Maar ook en vooral over de landsgrenzen heen: daarom: indien jullie wensen kunnen jullie bij ons aansluiten of waarom niet tezamen met gelijkgezinden Movaloc Nederland oprichten. Iedereen is welkom, zolang hij onze beginselverklaring onderschrijft. Wij willen een positieve en constructieve boodschap uitdragen, maar tegelijk ook via allerlei acties hard optreden tegen degene, die onze vrije maatschappij onderuit wil halen. Hoe sterker onze volksbeweging wordt, hoe meer druk wij op de politici kunnen uitoefenen, want tenslotte zijn zij als eerste verantwoordelijk voor de huidige gang van zaken. Maar wij ageren ook en vooral voor onze kinderen en kleinkinderen, omdat wij hen dit verschuldigd zijn! Vrije groeten nog uit België! John Vrancken, voorzitter Movaloc

 13. Geachte heer Ben kok,

  Ik vind uw aktie goed en uw rederneringen onderbouwend, liefde en daadkracht is de sleutel tot het hart van ieder moslim.

  Er is ook in het miiddenoosten veel gaand vooral op de satelitte zenders met name is Alhayattv goed aan het bekritiseren van de islam op heel goede manier,Ik zou zeg kijk naar alhayat tv op ieder donderdag om 20h.
  zet mij op uw mailinglijst aub.
  GOD met ons zijn.

 14. ben kok je bent een lafaard ik had een hele page geschrefen en jij verwijdert het weg zo zie je maar dat de waarheid hard is en je je was zogenaamd klaar voor dialoog in gesprek met moslims en dan verwijder je mijn text je bent een fascist net als wilders.

  • Op 26 januari 2010 @ 09:39 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste erow,
   Blijkbaar een schuilnaam en dat getuigt niet echt van heldendom, in de meeste gevallen. Dus waar hebben we het nog over?
   En verder: je eerdere reactie was van dermate slecht Nederlands en inhoudelijk zo zwak, stond bol van de onzin en en daar wil ik de lezers niet mee vervelen of ergeren.
   Elke moslim, die zijn geloof kan uitleggen als waardevol voor zichzelf en deze wereld , is welkom met goed onderbouwde argumenten.
   De meesten hebben echter de koran niet eens gelezen en hebben geen antwoorden en zijn vervolgens of te bang of te gemakzuchtig om dan over alternatieven na te denken.
   De voorbeelden kom je weer tegen in de video interviews binnenkort, zie het verslag van islamiseringsdag in Utrecht 25 jan met politiek en kerken en moskeeen.

   Lees op je gemak mijn artikel “hoe leer ik de Ene ware God kennen” en je bent welkom met vragen, als je dat wilt.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*