Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hoe het islamiseringsplan begon en ontwikkelde: geestelijk Eurabie!

Na.v. de islamiseringsdag in Utrecht , 25-01-2010 met koningin Beatrix, politiek en godsdiensten verenigd in een gezamenlijke verklaring, protesteer ik tegen deze verklaring.

Prof.  Anton Houtepen, lang directeur van het  IIMO (intercultureel -interreligieus -missie -oecume), die aan de wieg stond van de interreligieuze samenwerking, waaruit de beweging “in vrijheid verbonden” is gestart in 2005, vertelde me hoe dit allemaal ontwikkeld is.

De aanzet lag zeker in de islamterreuraanslag van 9/11 op het WTC in New York met ca. 3000 doden en na voorgesprekken kwam men ter gelegenheid van het  25 jarig jubileum van koningin Beatrix tot een start in 2005.
Mevr.  Yvonne Timmerman-Buck, toen vz. eerste kamer, stimuleerde en organiseerde de opzet en ook Gert Schutte (GPV) staat op de lijst van ondertekenaars, een lijst die op de website staat en nog steeds mee ondertekend kan worden, inmiddels  bijna 2000 mensen uit allerlei geloofsbelevingen.

Mevr. Drs H.J.Bakker (Ineke) was destijds alg. secr. van de Nederlandse Raad van Kerken en zat tevens in de nationale cie.  die het zilveren jubileum van koningin Beatrix voorbereidde.
Zij stelt met het idee gekomen te zijn, om de religieuze stromingen bij het jubileum te betrekken, de koningin zegde haar steun toe en zo werd er een “klankbordgroep” van  ca. 25 leidinggevenden uit de diverse religies (jodendom, christendom, boedisme, humanisme, hindoeïsme en islam)  samengeteld.
De eerste bijeenkomst was in dec. 2005 en men vond het zo positief, dat er een vervolg moest komen.
De klankbordgroep werd geleid door een stuurgroep met 4 mensen uit de nationale cie. voor het jubileum  plus  een moslim, Mohammed Sini en Berry van Oers, RK-kerk en zowel deze stuurgroep als de klankbordgroep hadden als voorzitter  Ineke Bakker.
Men besloot van de 6 religies/levensvisies uit elk een wat progressieve en een meer orthodoxe leider als vertegenwoordiger te zoeken en zo kwam met tot de 12 handtekeningen, die gezet zijn onder de verklaring.
Voordat de verklaring   werd vastgesteld in deze klankbordgroep, was er de gelegenheid voor amendementen en die zijn verwerkt, waarna deze groep unaniem akkoord ging, wat uiteraard in notulen is vastgelegd.
Namens deze klankbordgroep heeft vervolgens Ineke Bakker, nu dir. Oikos, destijds vz. Raad van Kerken , getekend als  H.J.Bakker ; voor RK kerk en PKN is apart nog extra getekend door resp. kardinaal Simonis en ds. Heetderks, allemaal te lezen op www.invrijheidverbonden.nl
De handtekeningen zijn gezet in een  bijzondere bijeenkomst met alle betrokkenen op 23 jan. 2007 met het nodige ceremonieel in het academiegebouw, met als “ankerpunt” de Unie van Utrecht, die op diezelfde plaats, ook op 23 jan. werd getekend in 1579.
Zie op de website van deze beweging het vignet van de Unie van Utrecht, met onderaan het bekende Vrijmetselaarssymbool, dan weten we nog beter uit welke hoek de wind waait!
Nader onderzoek naar de verbondenheid van ons koningshuis en de Vrijmetselaars kan nog interessant blijken te zijn, evenals de verbondenheid van de Vrijmetselarij met RK-kerk en ook bijv.  Schuller (Hour of Power), die op “hoog” nivo daarmee verbonden blijken.

Deze Unie van Utrecht ging voor het grootste deel ook over godsdienstvrijheid en losmaking van het overheersende RK systeem; we wilden in Nederland door geen enkel systeem worden overheerst in ons denken en geloven; een prima zaak ! Maar hoe zit daar die verbondenheid met de Vrijmetselaars, gezien dat symbool ? Lees maar es op de volgende link, waaruit blijkt dan de Vrijmetselarij toen al lang bestond, in 1519 en verbaas je over wie er allemaal bij hoorden en nog: http://www.sign2god.com/wereld/FM/FM.html

De klankbordgroep wordt nader verwoord onder “deelnemende organisaties” op dezelfde website en het christendom is dan vertegenwoordigd via de koepelorganisaties met haar aangesloten leden, waarmee nagenoeg alle kerken voor de verklaring getekend hebben, sommigen zelfs 2 keer, zelfstandig en via  RvK en EA.

De voorzitter van de klankbordgroep is sinds okt. 2009  Klaas v.d.Kamp, ook secr. van de RvK in Nederland.

Zie de lijst van deelnemende organisaties op  de website en het christendom wordt dan vertegenwoordigd door: Raad van Kerken, SKIN,  COCG, EA,VPE ; de EA( Evangelische Alliantie heeft als leden:

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten      www.vpe.nl

Leger des Heils
www.legerdesheils.com

Unie van Baptistengemeenten
www.baptisten.nl

Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten 
www.abc-gemeenten.nl

Kerk van de Nazarener
www.nazarener.nl

Rafael Nederland
www.rafael.nl

De Ver. Pinkster en Ev.gemeentes (VPE)  (via de EA en apart, 2 keer maar liefst genoemd net als Leger des Heils, via RvK en EA) en Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COCG).
Ook alle Joodse richtingen zijn vertegenwoordigd in het CJO, (centraal joods overleg).
Van deze groepen zou ik toch echt verwachten, dat ze erkennen een foute verklaring te hebben aanvaard, die ze bovendien nog steeds steunen met hun namen op de website en hun aanwezigheid op de jaarlijkse bevestigingsbijeenkomst, zoals  25-01-10 te Utrecht.

Hoe kunnen deze kerken/synagoges ( en ook de overigen) beweren, zoals in de verklaring staat, dat
“in de bronnen van de 6 religies vast ligt, dat alle mensen gelijkwaardig zijn”, ook dus in islam en hindoeisme?
We weten toch al 1400 jaar hoe de koran/hadith alle islamterrorisme en vrouwenonderdrukking legitimeert! Dus absoluut geen gelijkwaardigheid in de islambronnen.

Een dringend verzoek tot herziening van deze verklaring en een welgemeend excuus voor de misleiding is zeer noodzakelijk en bij deze dring ik daar op aan.

Zie voor verslaggeving, video-interviews en protest tora-yeshua.nl rond 25 jan. 2010.

http://www.raadvankerken.nl/?b=1007 met de toespraken van Hirsch Ballin en Jorritsma in aanwezigheid van koningin Beatrix en alle 23 ondersteunende organisaties (13 islam, 5 christelijk  en 5 diversen).

Ik pleit voor een aanvullende verklaring  bij de huidige, waarin bijv. staat:
“we erkennen dat er in de koran/hadit geen gelijkwaardigheid van mensen wordt geleerd, integendeel zelfs, maar we willen er in deze tijd wel van uitgaan en alle ongelijkwaardigheid van mensen in de islambronnen  wijzen we af als zeer verwerpelijk”

Met voor de moslims er speciaal bij: “ als moslims verklaren we, dat ons ja ook ja is en ons nee echt nee, zoals in de joods-christelijke beleving; geen taqqiyya (liegen) in dit geval, wat in de islam is toegestaan”
Dat is dan nog niet waterdicht, want  “taqqiyya” blijft een alles overrulende optie, maar “leuker kunnen we het niet maken” en dat voordeel van de twijfel geven we dan maar, tot dat het tegendeel weer ergens blijkt.

Uiteraard dienen de andere religies/levensvisie net zo kritisch naar de eigen bronnen te kijken en waar nodig dezelfde aanvulling te onderschijven; volgens prof. Houtepen  gaan de  bronnen wel allemaal uit van gelijkwaardigheid van mensen.
Ze zijn echter geen van allen absoluut en ontwikkelen met hun commentaren door de tijd heen; we gaan uit wat de leiders nu belijden en als juist zien, aldus de prof.

De Bijbel wordt door Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) samengevat als “de God van Abraham, Isaak en Jakob liefhebben boven alles en de naaste  als jezelf””.
Dat is pas gelijkwaardigheid van mensen en dat verschil in  de bronnen dient in de verklaring tot uiting te komen.
Gods  Woord is m.i. wel absoluut en van eeuwigheid, zie Matth. 5:17 e.v., mits gelezen in context en begrepen van uit Yeshua als de Autoriteit en als het Levende Woord.

Met een herziene verklaring kun je pas echt op eerlijke wijze door 1 deur in dit land en samen op weg zijn naar de komst van Yeshua ha Mashiach ben David als Koning van deze wereld vanuit Yerushalayim.

Ben Kok (joods-christelijk pastor)
tora-yeshua.nl

NB: ik heb alle deelnemende kerken hier over bericht gestuurd d.d. 28 jan., sommigen zelfs eerder en nog geen enkele reactie ontvangen!
Behalve dan dat 1 gemeente uit protest het lidmaatschap bij de VPE zou hebben opgezegd uit protest met het onderschrijven van de verklaring in 2007 door de VPE en verder
persoonlijke reacties van zorg over deze brede instemming van al onze kerken; de leden en ook een aantal voorgangers weten hier vaak niet van en zijn kennelijk onvoldoende
geïnformeerd door hun overkoepelende organisaties.

De krant Uitdaging heb ik al op 22 jan. bericht gestuurd, ND op 26 jan. een artikel, geen reactie! RD kreeg het ook, maar heeft het niet geplaatst wegens de lengte en
geeft gelegenheid voor een kortere versie.

Navigeer naar andere artikelen

18 Responses to Hoe het islamiseringsplan begon en ontwikkelde: geestelijk Eurabie!

 1. Ben,

  Bedankt voor dit duidelijke informatieve stuk. Ik denk dat je gelijk hebt. Als de basis van iets niet waarheidsgetrouw is dan zullen de vruchten dit ook niet zijn.
  Ga dit stuk doorsturen naar een zwager van me, dominee in chr. gemeente. Langzaam aan begint ook bij hem het besef door te breken dat de islam, vooralsnog, niet de vreedzame ‘religie’ is die zij pretendeert te zijn.
  Wel is voor hem heel belangrijk dat het gesprek/debat met moslims plaatsvind in een respect- en liefdevol kader. Dit hoeft niks af te doen aan de scherpte van het debat, in tegendeel zou ik zeggen.
  Ook in die zin aan jou veel kracht en wijsheid toegewenst daar onze tong een scherp snijdend zwaard kan zijn en niks menselijks een ieder van ons vreemd is.
  Wat dat betreft heeft de heer Wilders nog heel veel te leren.
  Ben, mag ik je bij deze bedanken voor je enorme inzet!

  Heb je dit meegekregen?
  Interview Andries met Gert Jan Zegers (Directeur wetenschappelijk bureau Christen Unie)
  http://www.eo.nl/programma/andriesradio/page/-/home.esp;jsessionid=5DD6FDAE52A57F8D544B744B6C4C34EB.mmbase02 ).

  • Op 30 januari 2010 @ 11:04 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Bat, dank voor je waardering; maak je niet ongerust, mijn “credo” blijft: “uit liefde voor alle medemensen, in het bijzonder de moslimmededemens, ontmaskeren we een duivels totalitair afgodssyteem, de islam, zoals in koran/hadit en voorbeeldmoslim Mohammed verwoord en voorgeleefd.”
   En er zijn er meer, zoals communisme (Noord-Koreamodel), nazisme en de binnensluipende NWO, die steeds meer een totalitair systeem zal blijken te zijn. Lees over deze NWO en antichrist http://torayeshua.nl/cms/?p=557
   Interview met Segers heb ik gehoord, heb al eerder met hem een gesprek gehad van ruim 2 uur en hij ziet veel te weinig de gevaren van de islam, durft Allah zoals in de koran beschreven geen afgod te noemen, net als zo veel politiek correcte christenen, de CDA en de CU zit er vol mee.
   Zeer verachtelijk, om wel de Bijbel te kennen, christen te zijn en dan blijk geven niet de Vader te kennen, omdat men het verschil met deze koran-Allah wel ziet, maar niet de conclusie wenst te trekken, dat er dan, gezien het enorme verschil, toch sprake moet zijn van een afgod , dus de duivel zelf.
   De eerste reactie van een joods-christelijke gelovige, die door Yeshua de Vader, de God van Abraham, Isaak en Jakob, heeft leren kennen en dan over de koranAllah leest en hoort, moet toch zijn:”die figuur lijkt op geen enkele wijzen op mijn hemelse Vader, te gek voor worden en beledigend, Godslasterlijk om het maar te denken, laat staan te zeggen!”
   Al dit soort politiek correcte figuren verkwanselen ons land aan de islamisering en de NWO en we dienen voor hen te bidden en met hen te praten, waar mogelijk. Voorlopig hobbelen de meesten in hun carriere-karrespoor voort, wat hun tot grote geestelijke schade zal blijken te zijn.
   Yeshua vraagt ons eerst met hen persoonlijk te spreken, dan met een derde en dan het te openbaren aan de hele gemeente; ik houd die lijn altijd aan, zover mogelijk natuurlijk, want ik heb niet het hele CDA en CU gesproken.
   Maar die ik heb gesproken, zijn nog steeds politiek correct zouteloos aan het voortgaan. Helaas.
   Zie “CU maakt diepe excuses aan PVV” http://torayeshua.nl/cms/?p=499#more-499

   Shabbath shalom,
   Ben

 2. Bedankt Ben,

  Ga zo door. We appreciëren het ten zeerste. Vandaag de bekeerlingendag in Utrecht. Hopelijk zal het goed sneeuwen .

 3. Op 31 januari 2010 @ 20:30 schreef Helmut Hoorn

  Beantwoorden

  Ben,
  Bij ons in de Hersteld Hervormde Kerk begint men nu, dankzij mensen als ds. Van Tilburg, ook eens wakker te worden. De jongeren (die ook gewoon ”Geen Stijl”, etc. lezen) waren dat al, maar de ouderen worden zich ook gaandeweg meer en meer bewust van het gevaar van de islamisering.
  Tijdens de Haamstede Conferentie 2007 waren er nog stemmen te horen die pleitten voor ”een front van christelijke orthodoxie en islam, tegen de secularisatie en het morele en culturele verval”( de naiviteit !), maar dat is nu ondenkbaar geworden.
  Sinds 2008 laat de SGP ook een aanzienlijk kritischer geluid horen t.o.v. de islam in Nederland dan voorheen
  Mede dankzij de inspanningen van mensen als jij.

  Moge Hij van Wie wij het alles te verwachten hebben ons leiden en behoden op onze wegen en ons de kracht verlenen om deze wegen ook te gaan.

  Shaloom;
  Helmut Hoorn

  • Op 31 januari 2010 @ 21:16 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Helmut, goed dat te horen, want ik had mijn twijfels bij de SGP, die de islam wel ziet als afgodsdienst en totalitair systeem, maar zich veel te weinig uit sprak en als dat es gebeurde, dan was het ook niet bepaald een succes altijd.
   De CU en CDA hoeven we het niet eens over te hebben, landverraders als dat zijn. Want hoe moet ik ze anders noemen, die chr.politici, die nooit gewaarschuwd hebben en nog door gaan met de islamisering van ons land.
   Ik hoor graag, waar de SGP steun aanvaardt dan wel behoeft heeft aan een preek of spreekbeurt, ik kom er graag voor.
   Wellicht komt er nog wat van terecht vanuit de SGP, want als ze niet veel duidelijker worden, dan blijft de PVV over en met alle waardering voor wat ze doen mbt protest tegen islamisering, de christelijke inbreng met liefde voor de moslimmedemens mag er best versterkt worden.
   Toch ten hemel schreiend, dat , daar waar Geert Wilders de onbetaalde rekening van de kerken op dit punt betaald, al jaren, er niet 1 christelijke partij daar voor zijn waardering uitspreekt, schuld erkent en aanbiedt de PVV op dit punt te gaan steunen?

   Shalom,
   Ben
   PS ook shalom voor Bas (vd V) Cees en Bas Belder.

 4. Op 1 februari 2010 @ 12:38 schreef Dr. Henk Askes

  Beantwoorden

  Geachte Ben

  Wat een geweldig commentaar heb je geschreven. Ik ben het er zo mee eens. Dat men zo blind kan zijn voor wat er in Nederland t.o.v. de Islamisering gebeurt, is onverstaanbaar. Men beseft niet dat je, als je Christen zegt te zijn en hier niet tegenin gaat,je eigenlijk lafhartig je door de satan laat meetronen.

  Ik heb wel eens een brief aan Wilders geschreven en gevraagd om meer gematigde woorden en erken toch dat je misschien ook wel God erkent door je Rooms-Katholieke opvoeding. Natuurlijk hoor ik er niets op. Dat hij het met de vinger aanwijst, is precies wat Ben zegt: dat had allang
  door onze “Christelijke” partijen gedoen moeten worden – ook door Rouvoet. Waar is zijn stem? Maar ja, dat heet politiek en je portemonnee is ook belangrijk.

  Ook in de prediking behoort er met liefde en de nodige terughoudendheid toch de dingen te benoemen waar het om gaat in de Bijbel: liefde en het verschil in beklemtoning in de koran.

  Men erkent niet de Vader,de Zoon en de Heilige Geest en Jezus als de Verlosser. Nu, wat heb je dan? Dan is het niet eens een secte! Ze hebben niets en de figuur van Mohammed, als je daar eens iets over gaat lezen, dan zou ik niet eens een dergelijk familielid willen hebben.

  Dit was even een kattebelletje.

  Gelukkig weten we dat God de wereld in Zijn Hand heeft , maar als de wereld de rug keert op God, kon het wel eens zijn dat God Zich dan terugtrekt. En dan kunnen we niet zeggen: Waar was God toen dit of dat gebeurde en waarom heeft Hij niet ingegrepen? Nee, begin bij jezelf en plaats niet de Heilige God in de beschuldigde stoel. Daar hoort Hij niet, maar wij wel!

  Met broederlijke groeten

  Henk Askes

  • Op 1 februari 2010 @ 12:47 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Henk, graag praat ik even met je verder, stuur als je wilt je telefoonnummer via “contact” op de website, dan bel ik je terug, shalom, Ben

 5. Op 3 februari 2010 @ 13:50 schreef gabrielle febe langenberg lit

  Beantwoorden

  Dag broeder Ben, jij maakt tenminste nog gebruik van het recht van vrije meningsuiting. Als mensen een mening willen vormen zullen ze jouw website
  lezen en de verklaring van VPE erbij nemen; met andere woorden, je hoeft jezelf niet te verdedigen; de Heilige Geest is uiteindelijk degene die onze ogen opent voor de WAARHEID!! De Heer zei ooit eens aan een stel wereldverbeteraars:Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. We wensen je Numeri 6 toe, Hij heeft Zijn naam op jou gelegd. Shalom voor vandaag.

  • Op 3 februari 2010 @ 14:15 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Dank je zeer, Gabrielle, voor wie Num 6 niet kent: de God van Abraham, Isaak en Jakob zegene u en behoede u; Hij doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; Hij heffe Zijn aangezicht over u en geve u shalom !
   In de Naam van Yeshua, dank je wel.

 6. Hallo allemaal,

  Ben verricht uitstekend werk!

  Wellicht bent u geinteresseerd in mijn Kritiek op toespraak Hirsch Ballin op http://www.hetvrijevolk.com

  Groet,

  Marc Bouwman

 7. Op 8 februari 2010 @ 15:05 schreef Aad Erkelens

  Beantwoorden

  Beste Ben, geliefde broeder in onze Heer Jezus Christus,
  Ik heb je bericht gelezen, en ik ben onder de indruk van je analisering van de oprukkende islam. Geschrokken zijn wij van de instemming van zoveel christelijke instellingen. Ook Rouvoet valt mij zwaar tegen, dat hij zijn stem hiertegen niet verheft heeft, maar gewoon doorgaat met regeren of er niets bedreigend aan de hand is. Gelukkig heb ik mijn lidmaarschap van de cu eind 2009 opgezegd. Ik krijg regelmatig confronterende mail uit Israel van Chanan Nol, die mij de misstanden laat zien van de islam in zijn land. Ook wij gaan in conclaaf met onze kerkenraad om te protesteren tegen dit manifest. Ik wens je veel zegen en liefde toe van Adonai in je onderzoekende werk.
  Gode bevolen
  Aad Erkelens.

  • Op 8 februari 2010 @ 15:32 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Aad, ben benieuwd hoe jullie kerkeraad dit oppakt, dit is de eerste actieve stap, die ik verneem sinds 25 jan., de dag, dat deze treurnis openbaar is gemaakt.
   Alle kerken hullen zich in stilzwijgen, terwijl ik de hele lijst een mail heb gestuurd en terwijl ik diverse voorgangers ken in die lijst.
   Wie zwijgt, stemt toe en erkent dat het allemaal waar is, maar om er dan ook nog es niets aan te doen, is typerend en heel erg.
   Dus zegen toegewenst bij je aktie, hoor graag meer!
   Shalom,
   Ben

 8. Op 9 februari 2010 @ 00:44 schreef Geert Jansen

  Beantwoorden

  Ik ben zwaar christelijk gereformeerd opgevoed en liep als kleine jongen met stembiljetten van de SGP. Al dertigjaar los van welke kerk ook. Maar deze site lees ik graag. God zal nooit ingrijpen. Dat kan niet. Dan is ons zelfbeschikkings vermogen voor goed en kwaad weg en is het einde daar. Ga door en de zegen zal jouw zijn.

  • Op 9 februari 2010 @ 01:53 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Geert, goed om van je te horen; verlost van alle kerken, maar ook verlost door Yeshua van de doodstraf, die Hij voor ons droeg! En inderdaad, Zijn roepstem volgen in het dagelijks leven, dan komt het goed vanuit de genoemde basis en is de Tora-Yeshua gemeente te Yerusahalayim ons voorbeeld, zie boek Handelingen en welkom zaterdag 13 febr. , zie voorpagina van deze website in bovenbalk.
   Shalom,
   Ben

 9. God zal niet ingrijpen. God weet al voor je geboorte wat het eind resultaat zal zijn. Je moet zelf beslissen tussen goed en kwaad. doe je best.

 10. Op 9 februari 2010 @ 17:45 schreef Dirk H Knoester

  Beantwoorden

  Geliefde broeders/zusters in Christus.
  Via mijn voorganger(volle evangelie gemeente) kregen we dit informatie te horen.Alweer is de profetie van de “valse profeet” uitgekomen.Met dit alliatie getekend door prominente en hoge gasten,geeft mij te kennen dat de islamering subtiel te werk gaat,waardoor verwarring ontstaat.
  Wij als christenen in Jezus,moeten ons voorbereiden voor de komst van de Heer.Welliswaar zou door ondertekening van dit alliantie Zijn komst dichterbij doen komen.
  Het kwaade is ingebed in de islaam,laat ons in Christus Jezus verstrekt zijn om dit fenomeen te onderdrukken….Let op!!
  Ik groet u met rijkelijke God’s zegen toe…Maranatha Jezus komt spoedig!
  Dirk.

  • Op 9 februari 2010 @ 18:12 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Dirk,
   Dank voor je bericht; kun je ook vertellen hoe jullie er als gemeente op gaan reageren? Want op zijn minst moet de VPE of EA of net wat jullie koepelorganisatie is. protesteren hier tegen en ik zie echt uit naar gemeentes, die hierin eindelijk is in actie komen.
   Shalom.
   Ben

 11. Op 10 februari 2010 @ 00:48 schreef Gonny van Spijk

  Beantwoorden

  Hallo iedereen,ook ik heb het stuk meteen doorgestuurd naar mijn R.K.parochie.Natuurlijk niks terug gehoord maar dat had ik ook niet verwacht.Onze kerk is zo links,wel prediken dat wij,parochianen,begrip moeten heben voor minderheden en tolerant moeten zijn,maar nooit iets over onze mede-Christen die vervolgt en/of vermoord worden in islamitische landen.De R.K.kerk verraadt ons,de katholieken,maar ook Jezus de Zoon van God,door die als allah te benoemen.Altijd heb ik geleerd,net als jullie,bemin uw naaste als jezelf en als iemand je op de ene wang slaat,keer hem dan ook de andere toe.Met dat laatste nu heb ik van kindsbeen af al moeite gehad.Daar doe ik dus niet aan mee,daarvoor is onze vrijheid mij te veel waard.Die zal niemand mij ongestraft ontnemen.Kennis van de Bijbel,zoals jullie,heb ik niet,daar wordt of werd bij ons,katholieken,niet zoveel aan gedaan.Wel de verhalen,zoals de Barmhartige Samaritaan,Joseph in de kuil,Zacharius en de rest.Ik vond ze altijd erg mooi en heb ze ook aan mijn kinderen voorgelezen.Maar bijbelspreuken of psalmen,daar ken ik niks van en voel me daarom hier een beetje een vreemde eend in de bijt.Wel lees ik de Israelkrant van Christenen voor Israel van A tot Z en leer daar wel het een en ander van.Ook ga ik binnenkort naar een lezing van Ds.Henk Poot,die hier in de buurt wordt gegeven.Ik doe mijn best en probeer zo goed mogelijk te leven,maar liefde voor de moslimmedemens zoals jij Ben,dat voel ik beslist niet meer.Wel voor de normale moslim/moslima die hier werkt en waarmee je gewoon kunt praten en lachen en die,heel belangrijk,geen provocerende hoofddoek draagt.Maar de overigen…Groetjes,Gonny.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*