Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Koningin Beatrix, Hirsch Ballin en Jorritsma en nagenoeg alle kerken van Nederland onderstrepen met hun aanwezigheid de leugen van de islamiseringsverklaring.

Vandaag in  Utrecht diverse mensen geïnterviewd die bij de bij de bijeenkomst waren in het Academiegebouw naast de Dom , 25 jan.  van 14.30 tot  ca. 17 uur.
E.e.a. wordt nog verwerkt, maar hier vast een eerste impressie; hartelijk dank ook aan de paar geestverwanten ter plekke voor hun aanwezigheid en alle ondertekenaars van de protest- Proclamatie op diverse websites,o.a.  tora-yeshua.nl en www.amsterdampost.nl ; deze protest-proclamatie deelden we ook uit in Utrecht.

-4 moslims afzonderlijk gaven te kennen, dat ze amper wat wisten van de islam en konden niet antwoorden op de vraag, of ze ook niet vonden, dat er keihard gelogen werd in de gezamenlijke verklaring, zie www.invrijheidverbonden.nl
(gebruik even een andere browser, als je niet de volgende 4 kopjes ziet, want soms staat de laatste er niet op:
bekijk verklaring – teken de verklaring – lijst ondertekenaars – deelnemende organisaties)
Bij deze moslims was dhr. Yasin Inan van het CMO, die eerst toezegde op een ander moment met zijn boeken het gesprek te willen voortzetten, maar  een paar uur later al per mail liet weten, dat we het video-interview niet mochten gebruiken, terwijl hij  ter plekke gewoon meewerkte en dat houd dan wel toestemming van gebruik in.
We zijn benieuwd of dat gesprek er dan wel komt!

-een rabbijn erkende de gelijkwaardigheid van mensen in de Tenach, maar wilde zich niet uitspreken over andere religies, omdat hij de koran nooit had gelezen.

-iedere geïnterviewde sprak van een “geslaagde samenkomst in mooie sfeer”, waarbij een Hindoe en een moslim tot ieder zijn eigen god bad.

-de Utrechtse professor, die aan de wieg van deze beweging en verklaring heeft gestaan, hield staande, dat het toch zo was , dat alle genoemde 6 religies dezelfde waardering voor de mens hebben en de mensen gelijkwaardig aan elkaar achten.
Het gesprek er over kan later gevoerd worden, zo beloofde hij.

Alleen een RK-hulpbisschop uit Haarlem erkende, dat de verklaring inderdaad niet klopt en dat het mensbeeld zeker anders is in de isam; ook een Joodse man erkende dat.
Helaas hebben de RK-kerk en Joodse organisaties wel mede ondertekend, zoals nagenoeg heel kerkelijk Nederland.
Deze ondertekening heeft in het verleden plaats gevonden en deze jaarlijkse bijeenkomst is dus een bevestiging er van; bovendien kunnen nog steeds, ook nu, mensen op persoonlijke titel tekenen, met hun kerkgenootschap achter hun naam.
Zie “lijst ondertekenaars” op genoemde website.

_ in de verklaring staat, dat in alle 6 betrokken religies vanuit hun bronnen de mensen als gelijkwaardig aan elkaar worden gezien en zoals iedereen kan weten, is dat wel in de joods-christelijke  geloofsbron (Bijbel) waar, want Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) vat de hele Tenach (OT) samen met de woorden “God (dus de Ene ware God, de God van Abraham,Isaak en Jacob) liefhebben boven alles en de naaste als jezelf”. Dat geldt dan zeker ook voor het NT als het Vernieuwd Verbond
(Jer. 31:31)met Yeshua als de levende Tora!

Dit is echter absoluut onwaar bij de islam en hindoeïsme (kastenstelsel met ook nog kastenlozen) en ook bij humanisme (“steun ons , want anders zijn we aan de goden overgeleverd” is de sarcastische reclame) en bij boedisme kun je vragen stellen.

Want: als een mens aan de korangodheid (moslims bedoelen dan de afgod Allah zoals de koran beschrijft) een genoot/metgezel/zoon toekent, begaat hij volgens de islam de grootste zonde en zal letterlijk voor eeuwig in de islamhel gemarteld worden.
Dan zijn christenen dus daarmee zwaar schuldig met het geloven dat Jezus Gods Zoon in mensengestalte is en  volgens koran zeker niet gelijkwaardig aan de moslimmens.

In de koran/hadithbronnen wordt de moslims opgedragen de wereld voor Allah te onderwerpen (islam=onderwerping) en dat is gebleken.
In de veroveringsoorlogen (jihad, oorlog, strijd, “kampf”) van de islam sinds de 7e eeuw zijn er  honderden miljoenen mensen vermoord: https://tora-yeshua.nl/?p=535
“Mohammed wint het ruimschoots met honderden miljoenen doden van Stalin, Hitler,Pol Pot en Kim Yung il, maar hij had dan ook 1400 jaar de gelegenheid en groeit dagelijks verder, zie de actuele stand sinds 9/11 op www.thereligionofpeace.com , ruim 14000 dodelijke aanvallen sindsdien.”
Zie ook http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10410

Het tegenargument, dat er vanuit het christelijk geloof ook  het nodige aan verkeerds is voortgekomen, is helaas waar, maar dat was dan altijd in tegenspraak met de bron, de Bijbel, immers: liefde voor God en naaste!
De islam echter legitimeert in haar bronnen koran/hadith in honderden teksten geweld tegen alle niet-moslims!

Dan weten we ook hoe volgens de koranbronnen de vrouw de helft minder waard is dan de man, dus ook daar geen gelijkwaardigheid.

De volgende bronteksten laten verder de ongelijkwaardigheid van mensen zien in de koran, de ultieme waarheid, die nooit kan veranderen:

Neither are Muslim believers equal to non-Muslims:

Are those who know equal to those who know not? (39:09)

Is the blind equal to the one who sees”  Or darkness equal to light? (13:16)

The Qur’an plainly tells Muslims that they are a favored race, while those of other religions are “perverted transgressors”:

Ye are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah. If only the People of the Book had faith, it were best for them: among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors. (3:110)

http://www.thereligionofpeace.com/Pages/Quran-Hate.htm

The Qur’an describes Jews’ transformation into apes and pigs having been “…cursed by the tongue of David and Jesus, Mary’s son.” (5:47)

The Jews are among the devil’s minions (Qur’an 4:60). Cursed by God, their faces will be obliterated (Qur’an 4:47). If they do not accept the true faith, on the day of judgment they will be made into apes (Qur’an 2:65 and 7:166) and burn in Hellfire (Qur’an 4:55). In the Sura of the Proof (Sura 98): “The unbelievers among the People of the Book and the pagans shall burn forever in the fire of Hell. They are the vilest of creatures.” (Qur’an 98:7)

Zie ook soera 98:6,7, Joden en christenen  (lieden van de Schrift en  de veelgodenaanbidders-(Vader,Zoon en Geest, ten onrechte door in de koran en door Mohammed als 3 goden beschouwd) zijn de slechtste schepselen en eeuwig in de hel brandend.De moslims zijn de beste schepselen.

Ik heb deze onthullende waarheid aan de EO en NCRV, Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad gestuurd, maar nog geen aandacht aan het artikel kunnen vaststellen.Ook  het blad Uitdaging is op de hoogte gesteld, maar tot zover nog geen bericht zien verschijnen.

Kennelijk van mening, dat de mening juist is, dat de islam (“religion of peace”) de mensen als gelijkwaardig beschouwd in haar bronnnen en dat al die kerken er goed aan doen, deze verklaring te ondersteunen met hun handtekening destijds en hun aanwezigheid  vandaag in Utrecht. (?)

Zowel Ev.Alliantie als VPE als Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte in de personen van  dir. Joeke van der Mei, Peter Sleebos en secr.  I. A. Kole  wuifden mijn verontrusting weg in de gedachte, dat je toch “samen op weg moet gaan” in dit land.

Dat laatste is zeker waar, maar samen  multiculti op weg wil  nog niet zeggen, dat je als kerken moet gaan verklaren, dat de islam van uit de bron, Koran/hadith de mensen als gelijkwaardig  beschouwd.Dat is een leugen en je reinste islamisering,  terwille van de gehoopte vrede doen als of de krokodil de rest niet opeet, als je maar aardig genoeg blijft.

Inmiddels zijn ca. 60 landen door de islamkrokodil verslonden en vraag maar es in Darfur, Egypte en Nigeria etc.  hoe wreed dat toegaat; niet echt van uit de koran lezend en praktiserend, dat de islam mensen als gelijkwaardig beschouwt!!!

Je kunt ook met de goedwillende moslims afspreken, dat  aan de verklaring een apart punt wordt toegevoegd:

“waar haatteksten mbt. niet-moslims en ex-moslims en onderdrukking van vrouwen in de Koran/hadith staan, nemen we er afstand van als zijnde niet meer relevant en verwerpelijk”

En dan er bij zetten, dat dit geen taqqiyya uitspraak is, want liegen mag in de islam, als het om het belang van de islam gaat of van de moslim.

Zo’n toevoeging kon wel es geweigerd worden; immers, de Koran als ultieme waarheid van Allah, daar kan niet aan gesleuteld worden en dan weet je gelijk, wat je aan dergelijke moslims hebt.

Moslims, die echt van goede wil zijn, zullen dat zonder problemen tekenen en die kunnen we  waarderen.

Bij deze aan hen de uitnodiging in gesprek hierover te zijn, neem contact op via tora-yeshua.nl !

Maar wat doen koningin en vaderlandse politiek + kerken?

Politiek correct verhaal maken en stellen, dat  de islam dezelfde mensvisie van gelijkwaardigheid heeft als de Bijbel.

Andre Rouvoet (CU) heeft zelfs extra op persoonlijke titel getekend op de actuele lijst van ondertekenaars op www.invrijheidverbonden.nl

Zie ook mijn artikel met een interview met Rouvoet, https://tora-yeshua.nl/?p=535

Vroeger moest hij net als ik onderstaand liedje op school leren en nu zou hij het in praktijk kunnen brengen, maar helaas, mee-islamiseren met politiek en kerk.

O Nederland let op uw zaak

Melodie

O Nederland let op uw zaak
De tijd en stond is daar
Opdat nu in de hoek niet raak’
Uw vrijheid, die voorwaar!
Uw ouders hebben duur gekocht
Met goed en bloed en leven
Want zij werd nu gans en t’ enenmaal gezocht
Tot niet te zijn verdreven

Neemt acht op uwer landen staat:
Uw volk en steden meest
Zijn sterk en daar is raad en daad
Van ouds altijd geweest
Uw adel is manhaftig, vroom
Men vindt niet haars gelijken:
Houd de Spanjaard doch, ik bid u, in de toom
Dat hij van ons mag wijken

Beschut, beschermt, bewaart uw land
Let op het Spaans bedrog
Ei, laat niet nemen uit uw hand
Uw privilegiën toch!
Maar toont u elk een man vol moed
In’t houden van uw wetten
Bovenal dient God en valt Hem steeds te voet
Dat Hij op u mag letten

Of het nu de Spanjaard is of de RKkerk met haar inquisitie of het nazisme , communisme of islam,

we willen hier geen enkel  totalitair systeem, maar onze democratische vrijheid.

Ook geen NWO via het Charter for Compassion, zie https://tora-yeshua.nl/2009/11/charter-of-compassion-een-nieuwe-stap-naar-de-pax-mohbama/ op weg naar de antichrist.

En ook geen politiek correcte islamiseringsverklaring zoals vandaag in Utrecht ondersteund en eerder ondertekend (zie bij “deelnemende organisaties) en nog steeds met de oproep om prive te tekenen.

De enige Koning, die werkelijk een goed  Koninkrijk aan het realiseren is, is Yeshua ha Mashiach ben David, die komen zal te Yerushalayim.

Shalom,

Ben Kok (joods-christelijk pastor)

www.tora-yehsua.nl

Navigeer naar andere artikelen

15 Responses to Koningin Beatrix, Hirsch Ballin en Jorritsma en nagenoeg alle kerken van Nederland onderstrepen met hun aanwezigheid de leugen van de islamiseringsverklaring.

 1. Waarom schrijf je niet over dit: http://www.bekeerlingendag.nl . Er is al een officiele dag zich aan het vormen die symbool staat voor de overname en onderwerping van ons land.

  Een hele extreme meneer word er uitgenodigd uit duitsland, die in Zwitserland werd geweigerd, en die komt zeker niet om even een lieflijk praatje te houden over samenleven en integratie.

  • Op 26 januari 2010 @ 09:32 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Jan, goed idee, maar misschien kun jij zelf dat artikeltje schrijven? Stuur het op als reactie of via “contact” en ik zal het graag plaatsen, mits gebaseerd op feiten en correct geschreven, maar dat komt vast wel goed.
   Shalom,
   Ben

 2. Beste Ben,
  Ik ben zelf echt een ramp in het schrijven van teksten. Wel kan ik je het volgende artikelen aanraden om eens te bekijken. Hopelijk dat er toch nog een geluid zal klinken tegen dit gebeuren.

  http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/271497/2009/12/11/Zwitserland-verbiedt-moslimleider-toegang.dhtml

 3. Pedofiele priester Nieuwmoer riskeert 10 jaar cel
  3 reacties
  E-mail bericht
  Bookmarken/Delen
  30/03/’09 Bruno V., de vroegere priester van Nieuwmoer in Kalmthout, riskeert tien jaar gevangenisstraf. De 48-jarige man verscheen maandagmiddag voor het Antwerpse hof van beroep. Bruno V. wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno en van het seksueel misbruik van vier minderjarigen.

  In eerste aanleg werd de ex-priester veroordeeld tot zeven jaar. Het openbaar ministerie heeft maandag tien jaar cel gevorderd en een ontzetting uit zijn burgerrechten. Bovendien eist het OM dat Bruno V. geen kinderen meer mag begeleiden en een terbeschikkingstelling van de regering voor tien jaar.

  Verontschuldigingen
  De verdediging vroeg om de priester opnieuw te laten onderzoeken door een gerechtspsychiater. Advocaat Kris Luyckx wil dat zijn cliënt behandeld wordt en pleitte ook voor een gevangenisstraf met uitstel en met bepaalde voorwaarden.

  Bruno V. kreeg zelf het laatste woord. “Ik zou alles in het werk stellen om het ongedaan te maken, maar dat kan niet. Ik hoop dat mijn verontschuldigingen iets betekenen voor hen.” Uitspraak volgt op 27 april

  • Op 26 januari 2010 @ 14:58 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Wat wil je er mee zeggen Junino? Dat christenen zware fouten maken en dwars tegen de Bijbel in handelen? Helaas helemaal waar.
   Maar de man erkent schuld, krijgt straf en vergeving en dat hebben we allemaal nodig in kleine en grote zaken.
   In de islam is pedofilie een gegeven, sinds Mohammed met een 6 jarig meisje verloofde en op 9 jaar in het huwelijk trad; dagelijks volgen oudere moslimmannen dit zieke voorbeeld en worden niet bestraft omdat ze immers het goede moslim voorbeeld volgen! Zie je het verschil?
   Ik weet, dat dit soort zaken in meer Westers georienteerde moslimlanden niet meer zo makkelijk door de beugel kan, maar de moslim, die zich op koran en hadit en voorbeeld Mohammed beroept, kan zijn goddeloze gang gaan.

   Laat mij dan de Bijbel maar als norm, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.
   Met een expliciet verbod op dit soort sexuele misdaden in Lev. 18 en 20.
   Shalom,
   Ben

 4. Ik las in het artikel dat Ben Kok haast overal tegen de lamp loopt (je bedoelt waarschijnlijk “tegen een muur aanloopt”? -red.) om de mensen door middel van de media te waarschuwen voor de islamitische gevaren die over de wereld gaan komen.Het is onvoorstelbaar dat zo weinig mensen hiervan bewust zijn: de Bijbel spreekt over, een haastelijk bederf overval hen,nou, ik denk dat het niet ver meer weg is en dat het ons echt spoedig zal gaan overvallen.Wie staat er nog achter Israel? in de media lees ik nergens dat Israel nog steun van ons krijgt,in onze kerk zowiezo niet meer,dus denk ik van haast nergens.Behalve, de trouwe bidders voor Zijn volk.

 5. @ Hans:

  Gisteren was er het nieuws dat het anti-semitisme in Europa, sinds wereldoorlog twee, niet eerder zo hoog was als nu.
  Inderdaad een voorbode wat er in de directe toekomst gebeuren gaat. Verblind door materialisme, individualisme, eerzucht
  en het niet kunnen/willen of durven zien van de oprukkende nietsontziende mensonterende islam heeft ons precies gebracht naar
  het punt dat wij, als samenleving gezien, in niks beter zijn, ja zelfs erger dan het beruchte Sodom en het evenzeer verfoeide Gomorra :(

  Gelukkig dienen de profetieën ons als baken van hoop, waarop wij kunnen bouwen en zodoende met kracht uitzien naar de komst van de Messias :)

  Shalom,

  Johan van den Top

 6. Op 27 januari 2010 @ 19:11 schreef sandifort

  Beantwoorden

  Shalom Ben.
  er is iets gebeurt waardoor ik je ineens kwijt was,ben niet zo,n held op internet.
  In ieder geval ben ik zeer blij met al je stukken op je eigen site en op de diverse andere sites.
  Zelf mochten wij jaren geleden 70 er jaren actie voeren en boodschappen doorgeven aan koningshuis,regeerders(oa.V Agt)aan synodes en kerken en chr partijen.(wij waren enige brs).
  en zeer bezorgd over de houding van christenen
  t.o.Israel cq het Joodse volk.
  In al die jaren is het alleen maar erger geworden,vooral onder zich noemende christenen.
  Wat mij vooral verdriet doet zijn de uitleggingen ,dat JHWH al 2000 jaar niet omziet
  naar ZIJN volk Israel en dat er nog een enorme
  shoa aan komt voor Israel,ja dat het land volkomen verwoest wordt,en dat pas na de opname
  JHWH weer gaat omzien naar ZIJN OOGAPPEL.
  Dit is echt niet te snappen,liefdeloos?Arrogantie?onverschilligheid?
  Daar stel ik mij toch tegen op.
  Zelf mocht ik al jaren geleden een ontmoeting hebbenmet YESHUA HAMASSJIACH,en HIJ heeft mij de dingen laten zien zoals HIJ ze zag.
  Sindsdien is er een brandende liefde voor Israel
  in mijn hart..Wat je uitnodiging betreft,ik ben nu al zo,n43 jaar invalide en vaak ziek ,dus ben ik blij ,dat ik je kan volgen op je site
  en ook die van Dirk,Jan en Franklin,ik denk dat jij hen ook wel kent.
  Weest verzekerd dat ik je zal gedenken in mijn gebeden alsmede al je dierbaren,dat is nu al jaren mijn roeping,op de bres staan in het gebed.
  Zeer moedig van je Beste Ben,dat je als een wachter op de muuren waarschuuwt voor het anti -messiaanse Islam, ik denk het is later dan men denkt.Dus zo af en toe hoop ik wat te reageren op je site,als je het goed vindt.
  DAT DE EEUWIGE JOU EN JE DIERBAREN MAG ZEGENEN
  EN BEWAREN.in YESHUA HA MASSJIACH.
  Hartelijk Shalom Lou Sandifort.
  ps Die Co is in ieder geval familie ,onze familie is zeer groot en verspreid tot in de Vs en Australie.
  Als je de stamboom van mijn grootvader kon zien , er zaten veel joodse nemen in,mijn opa zijn moeder was Joods..

  • Op 27 januari 2010 @ 23:34 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Lou; altijd goed om een medestrijder te ontdekken; uiteraard van harte welkom om mee te praten/bidden.
   Heel bijzonder , zo’n ontmoeting met Yeshua ha Mashiach, kun je daar iets meer van vertellen, zover als dat te doen is? Want woorden zullen wel tekort schieten dan.
   Shalom,
   Ben

 7. Hopelijk zullen we op tijd zijn om het tij te keren. Als ik dingen zoals die bekeerlingendagen zie vrees ik het ergste. Een bekeerling tot de islam zal automatisch een tegenstander worden van Israel , het zal dus een groeiend probleem worden.

 8. Pingback: Joost Niemöller » Ben Kok interviewt moslims

 9. De islam zou inderdaad een gevaar kunnen vormen voor de wereld waar we de afgelopen eeuwen zijn opgegroeid. Maar uiteindelijk doet de natuur wat het wilt en zal de wereld islamiseren als daar niks aan wordt gedaan. We zijn klaarblijkelijk niet in staat om ons geloof/cultuur te behouden (joods/christelijk). Maar vormt de Islam nou echt een gevaar?? Ik blijf bij mijn standpunt dat het maar een geloof is en dat de islam staat voor vrede.

  • Op 25 februari 2010 @ 01:06 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Peter, zou je de koran es willen lezen, m.n. soera 9 en een biografie van Mohammed, moordenaar, polygamist, pedofiel, manipulator en het voorbeeld voor alle moslims als de beste moslim ooit?
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*