Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Manipulerende leugenaars! Zie video ‘Allah, Nederland en Oranje’

Zie deze video: ”Allah, Nederland en Oranje”

Op 25 jan. 2010, Utrecht, academiegebouw naast de Domkerk kwamen ze bij  elkaar, dezelfde plek en datum, waar in 1519 de Unie van Utrecht werd gestart, zie het vignet met passer en winkelhaak, verslag met diverse weblinks op https://tora-yeshua.nl/2010/01/koningin-beatrix-hirsch-ballin-en-jorritsma-en-nagenoeg-alle-kerken-van-nederland-onderstrepen-met-hun-aanwezigheid-de-leugen-van-de-islamiseringsveklaring/

Zolang ik  belangstellend en positief  praat over deze interreligieuze samenzwering, al eeuwenlang beoogd door de RK-kerk als het machtsinstituut bij uitstek plus de Vrijmetselarij, blijft het gezellig.

Maar als ik de leugen ontmasker, die nagenoeg alle  politieke en geestelijke leiders ondersteunen en/of ondertekenen in de verklaring “In vrijheid verbonden”  , dan  stopt het gesprek onmiddellijk, zowel bij moslims als joden, christenen e.a.

De actuele leugen gaat over de islam als religie, waarin alle mensen gelijkwaardig zouden zijn, zoals in koran/hadith zou staan; de samenzwering om de wereldmacht te verwerven gaat echter veel dieper!

Ik beperk me nu tot een onderdeel er van, de islamisering.

We kunnen allemaal weten na 1400 jaar islam, dat de koran leert dat moslims de goede natie zijn (soera 98:7,8) en de niet-moslims moeten worden gedoogd als dhimmi’s (soera 9:29, zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmi , verdrag van Omar),
apen en varkens zijn (soera 2:62-66 en 5:60),
brandstof voor de hel (soera 98:6) en
uitgemoord dienen te worden (soera 9:5 en vele andere teksten in de koran)

Waarom liegt deze hele kluit van religies en politiek ons voor dan? Met alle actuele info van de AIVD, die men heeft  als politieke leiders?
Met alle  kennis (zowel geestelijk als politiek leiders) van onze joods-christelijke cultuur van uit de Bijbel, waarin het verschil met de koran levensgroot blijkt?
Naastenliefde vs.  het Ubermensch-untermensch denken in de koran!

 1. Men durft  5 decennia islamisering in Nederland, die bewust ons als “goede multicultivorm met gelijkwaardigheid van alle mensen, zgn. ook in de koran! is verkocht, niet te belijden als  smerige leugen en manipulatie.
  Zie de boeken van Bath Ye’or hierover, Eurabie, meer info in mijn artikel op http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9344
 2. Vervolgens is er dan de angst om de eigen machtspositie en baan kwijt te raken bij de  onvermijdelijke wisseling van de wacht.
 3. Er zou te veel onrust en boosheid over deze leugen in de samenleving ontstaan en daarom is het beter door te liegen.
 4. Belangrijkste reden: doorliegen steunt NWO, zie ook het Charter for Compassion als bouwsteen in de leugen
  https://tora-yeshua.nl/2009/11/charter-of-compassion-een-nieuwe-stap-naar-de-pax-mohbama/
 5. Uiteindelijk loopt het uit op de wereldmachthebber, waarover in de Bijbel als de antichrist (hij, die lijnrecht tegenover de Christus= Mashiach staat).

Van uit het kennen van de Enige ware God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die Zich in de lijdende Mashiach ( Jezus Christus) heeft geopenbaard en zich zal openbaren in de Koning-Mashiach ben David, weten we dat er een prachtige realiteit en toekomst is.

Dwars door al dat gemanipuleer heen, houdt Hij alle macht en leidt de mensheid naar Zijn Koninkrijk, waarin Hij Zijn liefde betoont aan alle mensen, die Hem als Koning wilden en willen aanvaarden.
Het loopt onze hemelse Vader nooit uit de hand!
Meer daarover op  https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Maar natuurlijk mag u het eerst met Mohbama, Al Gore en minister Cramer proberen, die de wereld gaan redden van de opwarming van de aarde; het “gaat gigantisch mis als we niet snel in actie komen”.
Die lange winter van nu past even niet in het plaatje, zie de grote lijn, in 2035 zijn alle gletsjers gesmolten; of was het nu 2350 ?
Hoe dan ook, all hands on deck, dat stipje in de enorme kosmos, wat al heel lang goed draait als enige bewoonbare plek in het ons bekende heelal, moeten we nu in eens gaan redden met z’n allen.
Mazzel, dat het voortbestaan van de aarde geen issue was al die tijd en dat het “vanzelf” goed ging, toch?
Alles gaat wel achteruit, maar om ons nu te gaan verbeelden, dat we de aarde kunnen redden van de ondergang, als mensen, die een minuscuul stipje zijn op het stipje aarde in een enorme kosmos, is dat niet wat erg onnozel?

U kwam uit het niets via een oerknal op deze wereld, leeft – als u al weer mazzel had -, redelijk comfortabel (zonder handicap, niet in een islamland als Darfur e.d.) en gaat dood , naar het niets.
Sowieso mazzel, dat u dit nog kunt lezen en derhalve nog in leven bent en kunt nadenken, over hoe het leven in elkaar zou kunnen zitten.
Of dat u met vierkante ogen naar de STER reclame kunt kijken, met oogkleppen voor.
Dat was het dan, of u verzint er een leuke ideologie bij, er zijn genoeg ismes en daar houdt u zichzelf dan mee voor de gek, je moet toch wat, niet waar? Er is veel “opium voor het volk” beschikbaar vanuit de  duivel (vader der leugen en mensenmoordenaar van de beginne. Joh.8) beschikbaar, o.m. ook formeel christendom en wettisch jodendom als systeem. Of islam, ook leuk.
Dwars tegen de feiten in de onzin geloven, zie de video bij dit artikel.

Ja maar, hoe weet ik dan of dat verhaal over de Mashiach en de Ene ware God klopt?
Yeshua (Jezus) antwoordde:” Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; indien iemand Diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of  zij van God komt, dan of Ik uit Mezelf spreek” (Joh. 7:17)

Ga het maar controleren, doe in vertrouwen (=geloof) wat Hij zegt in de Bijbel en ervaar dat Zijn woorden (de Tora met  toelichting in de bergrede
(Matth. 5:17 e.v.) tot zegen en waarheid leiden.
Dat ervaar ik al 40 jaar in praktijk en velen met mij; ik weet en ervaar, dat de Ene ware God liefde en gerechtigheid is en alle mensen liefheeft.
God is geen systeem of abstractie , maar een Persoon, die Zich openbaart als Schepper/Vader, Zoon(menselijk evenbeeld, vlees geworden Tora) en  Geest.

Eind mei 2007 werd de El Fathmoskee in Amersfoort geopend, een afgodstempel, waarin  ook de enorme ongelijkwaardigheid  van moslims en niet-moslims van uit de koran wordt beleden en onderwezen; plaats voor 2500 mensen.
Boven die leugen stond de waarheid in de lucht, aan de hemel geschreven: Jezus de enige weg tot de Vader, een tekst van Jezus  Zelf , zie Joh. 14:6: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt  tot de Vader dan door Mij”  Nog te zien op
http://www.nioweb.nl/2007/07/01/nioscoop-afgelopen-zondag
Zie vanaf ca. de 14e minuut tot einde.

Shalom, met liefde voor alle mensen,welkom voor vragen, reacties,

Ben Kok (joods-chr.pastor)
tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

57 Responses to Manipulerende leugenaars! Zie video ‘Allah, Nederland en Oranje’

 1. Dank voor deze ontluisterende reportage. De angst in de ogen van Wolfsen zegt alles.

 2. Beste Ben,

  ik kan het zeer waarderen dat je veel tijd en moeite investeert in het ontmaskeren van de Islam. Dapper ook dat je dat in de openbaarheid doet. Veel respect daarvoor. Ik doe er ook veel aan maar dan slechts in eigen kring. Ik vecht dus zij aan zij met jou en vele anderen maar zodra het Islam-probleem onder controle is, hoe lang dat ook mag duren, pak ik mijn oude strijd weer op. Dan “vecht” ik weer zij aan zij met mensen zoals Richard Dawkins.

  Vriendelijke groet,

  Michiel

 3. Geachte heer Kok, er ís maar één God. Alleen de (menselijke) boodschap van die God verschilt, evenals het beeld dat mensen van God hebben. Als we naar de geschiedenis kijken zien we dat dat godsbeeld steeds een afspiegeling is van het menselijk bewustzijn in die tijd. Zou dat voor ons godsbeeld dan niet gelden? Hebben wij ineens de waarheid, zoals zij toen beweerden?
  De Romeinen gooiden Christenen voor de leeuwen omdat zij meenden dat hún god de ware was. Nu lachen we om dit sprookje. Op de berg Olympus danste Zeus vrolijk met menselijke meisjes. Nog een mythe die inmiddels ontkracht is, ondanks de massa’s toeristen die deze berg nog steeds komen bezoeken. De Christenen trokken de binnenlanden in om de ‘wilden’ en heidenen met hun ‘primitieve rituelen’ te kerstenen. De nazi’s vermoordden de Joden omdat zij geloofden in een superras – dit alles gebaseerd op de Darwinistische mythe waarin God overboord werd gegooid en waarin de mens niet meer was dan een homp vlees met geen ander doel dan zich voort te planten. En momenteel zijn het weer de radicale moslims die menen dat ‘hun’ God en religie superieur is en dat al het andere uitgeroeid of onderworpen moet worden. Men lijkt dus weinig van de geschiedenis te leren.

  De extreme uitwassen van deze ideologie zijn misschien een gevaar voor de democratie en velen sluiten hun ogen daarvoor uit lafheid, corruptie of angst voor maatschappelijke onrust. Ik denk echter dat deze noodzakelijke stap gezet moet worden. De evolutie van het bewustzijn is niet te stoppen, dus wil de islam in deze moderne wereld overleven, dan zal zij zich toleranter moeten opstellen en de discussie aan moeten gaan.

  Maar voorlopig zit iedereen zo te drammen op ‘zijn’ waarheid, dat men vergeet om de door God gegeven logica en rede te gebruiken om de onlogica van bepaalde ‘waarheden’ zichtbaar te maken.

  Mijn leven is zijn eigen definitie.
  En het jouwe is dat ook.
  Laten we de priesters
  hun hemel en hel laten
  en de wetenschappers
  hun stervend universum
  met hun toevallig geschapen sterren.
  Laat ieder van ons
  de deur tot onze droom durven openen
  en de officieuze drempels verkennen
  op het punt waar we beginnen.

  • Op 2 februari 2010 @ 20:52 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Karel, dank voor je reactie; er is zeker maar 1 God, zie mijn artikel “hoe leer ik de Ene ware God kennen” op de voorpagina van deze website. Ik laat ieder de ruimte om dat uit te zoeken, maar neem wel de vrijheid om het rijtje onzingoden, die jij opnoemt, als afgoden te benoemen. Mocht iemand dan toch achter bijv. de koranafgod of andere afgoden aan willen lopen, dan moet hij dat echt zelf weten.
   Bij een totalitair regime komt de democratische samenleving in gevaar en dan wordt het in vrijheid naar de Ene ware God op zoek zijn veel moeilijker, kijk maar es in Noord Korea of Saoedi Arabie.
   Iedereen dramt op zijn waarheid? Nou ik dus niet en dat is dan iedereen minus 1 en gelukkig minus nog vele andere joods-christelijke gelovigen.
   We reiken de rijkdom van het evangelie aan en wie dat zelf wil, gaat er mee verder. Dat is in de islam wel wat anders, zoals je hier kunt lezen.
   Shalom,
   Ben

 4. Hoi Ben,

  De reactie van deze Christelijke burgemeester is ongelooflijk. Schaamteloos Offert hij zijn integriteit aan een mooie dag.
  Doet denken aan Ezau en Jacob.Genesis 25:31-34. De intense behoefte aan een gevoel van harmonie gaat kennelijk boven
  de verplichting om een wachter op de muur te zijn. Enfin, wij zullen voor hem bidden, dat hij dit nog eens in zijn gedachten terug filmt en dan opnieuw bekijkt of dit politiek correcte standpunt ook een correct Christelijk standpunt is.
  Is het een Christen toegestaan om een dergelijk lakse houding aan te nemen?
  Tja, mij valt in Titus 1:10-16. Het is wel wat zwaar aangezet, maar goed.
  Als je uitspraak doet op basis van gelijkwaardigheid van al die geloven, dan zou toch verwacht mogen worden, dat je dat ook een beetje bekeken hebt.

  En dan is de logische vraag, wat doe je met het verschil? Wat staat er in de bronnen en hoe legt men dat vervolgens uit? Uiteraard zijn er vanuit het verleden veel handelingen
  gepleegd door mensen die zich Christen noemden. Bij het lezen van de bijbel kun je niet anders
  dan dit welllicht politiek logisch (vanuit tijdshistorisch perspectief)te vinden, maar in ieder geval niet correct
  als Christelijk correct. Het was uiteraard niet voor niets, dat aan grote groepen het zo lang mogelijk verboden werd gehouden om een bijbel te lezen.

  Vanuit de bronnen gezien is het simpel. De bijbel maakt zowel in het OT als NT duidelijk dat een gegeven woord een woord is waaraan je je dient te houden. Hoewel in de video alle geïnterviewde moslims de gelegenheid kregen om dit aan te tonen, is dit niet door hen gebeurd.
  God heeft ook in hun hart het begrip rechtvaardigheid geplant. Laten wij voor hen bidden en hopen, dat
  ook zij vanuit dit spanningsveld op zoek gaan naar de enige waarheid.

  Ik heb genoten van jouw interview en commentaar. Ga zo door.

  Dré

 5. Geachte heer Kok,

  Uw reportage vinden wij uiterst inspirerend. U legt de kern bloot, namelijk de verdraaiing van de werkelijkheid.
  Naast ontkenning, bedrog en onverschilligheid is ook onwetendheid de wortel van het kwaad. Wij waarderen uw moed en volharding om het kwaad te bestrijden. De manier waarop u dit doet, getuigend van Gods liefde, bewonderen wij zeer.

  Hartelijke groeten,
  Michiel c.s.

 6. Wat opvalt is dat zodra men wordt geconfronteert en gevraagd wordt een reactie en uitleg te geven op de niets verhullende hatelijke teksten in de koran en hadiths gewoon het gesprek afbreekt en wegloopt. Je mag toch verwachten van een Imam en “geestelijk” leider dat deze uitleg kan geven over het boek waar zijn geloof op is gebaseerd. Zou toch raar zijn als je een voorganger vraagt een bijbeltekst uit te leggen en deze vervolgens gewoon boos wegloopt…

 7. Ik ben zelf een toegewijde Christen en ondersteuner van Israël als het land van belofte, dat aan Abraham, Isaak en Jakob is gegeven door God.
  Sinds een paar decennia zien we de Islam harde grond slaan in Nederland. Dit is zorg opwekkend.
  Ik ben zelf geen geboren Nederlander, maar als Christen ben ik toch wel waakzaam voor wat ik zie gebeuren in dit Land en Europa.
  Het Islam is ontworpen door een duistere macht (allah;een god). Zo zie ik het.
  Het feit dat men (de islamieten) niet durven te praten over de haat teksten in de koran laat toch wel zien dat ze iets verbergen.
  De Bijbel roept ons op om de werken van het duisternis te ontmaskeren en dit precies wat Ben Kok aan het doen is. Respect! Het vraagt lef om tegen de Islam op te komen. En als christen hebben wij niet ontvangen een geest van lafhartigheid!.

 8. Hallo Ben,

  Een goede reportage waar ik zeer van genoten heb, maar ook ontluisterend.
  Er blijkt dus eigenlijk helemaal geen kennis te zijn van de koran.
  Ook niet onder eigen gelederen. Ja, of ze worden boos.
  En die “veluwse” burgemeester moest wel beter weten, met z’n mooie dag.
  Beschamend gewoon.
  Mijn vrouw zei: “nu kunnen we ook de zaak omdraaien. als er een islamitisch akkefietje is kunnen we nu ook zeggen: eh,eh, geen gezeur je hebt getekend op 25 januari, niet zielig gaan lopen doen nou”

  gr. Wim

 9. Kan je misschien de tekst hier plaatsen Ben?

 10. UIt de koraan waarover je spreekt in het filmpje. Ik heb ook redelijk wat studie gedaan naar diverse verzen , maar ik moest toch eerlijk zeggen dat ik niet zo heel erg geschrokken ben van de verzen uit de koraan. Ikzelf geloof namelijk ook dat er een scheiding is tussen gelovigen en niet gelovigen. IN 2 korintiers 6:14 bijvoorbeeld.

  Som vind ik juist dat de moslims weer eens duidelijk maken hoe christenen zichzelf moeten durven uiten.
  UIteraard hoop ik dat ze allen in het licht van de heer zullen komen en wens ik niemand de hell toe, maar het blijft een feit dat de hell er is en dat er ook mensen in zullen terecht komen.

  Hoe hard het ook mag klinken en hoe graag we het ook anders zien weten we allemaal wat het lot zal zijn van diegene die jezus christus niet erkennen als hun persoonlijke redder.

  Ik zie graag wat verzen uit de koraan waarover je sprak zodat dit mij zal sterken in toekomstige discussies met moslims. Hopelijk zullen we er zoveel mogelijk kunnen redden.

  Bedankt voor je inzet Ben en shalom.

  • Op 4 februari 2010 @ 10:43 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jay, de verwijzingen naar de koranteksten staan in het artikel, waarop je hebt gereageeerd; ik heb ze later toegevoegd en daarom heb je ze misschien over het hoofd gezien.
   Kijk verder maar op http://www.ex-moslims.nl , daar staat de hele lijst. Of http://www.prophetofdoom.net en http://www.answering-islam.org etc.
   Van harte eens mbt je wens met moslims in gesprek te zijn, doorgaans weten ze van niets, maar de onnozele politieke correctheid van vele christenen en joden is ook bizar; met
   al de info die toch echt wel beschikbaar is, blijven ze met z’n allen die leugenverklaring in stand houden, die is ondertekend door hun koepelorgansiaties als RvK, EA, VPE, ICO en daarmee door alle lidkerken, wat ongeveer alle kerken zijn, een paar % uitgezonderd, die als zelfstandige gemeente zonder koepelorganisatie functioneren.
   Lees de artikelen op deze website, geef je op voor onze nieuwsbrief en lees http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=119&AuthorID=84 , dan raak je steeds beter geinformeerd en kun je mbt de islam aan oprecht zoekende moslims de antwoorden geven, die hen helpen door Yeshua de Vader te vinden en te worden bevrijd van de koranafgod Allah en het rolmodel Mohammed, moordenaar, pedofiel, polygamist en manipulator.
   Wie het verschil niet ziet tussen het joods-christelijk geloof/God van Abraham, Isaak en Jakob, Yeshua ha Mashiach enerzijds genoemde islam anderzijds, die heeft zich er gewoon niet in verdiept, want het verschil is hemelsbreed en een kind kan het begrijpen na de eerste indruk en info.
   De politiek correct geestelijk blinde leidslieden en hun volgelingen wensen blind te blijven, op weg naar de NWO en de antichrist; helaas.
   Dan maar roepende in deze woestijn zijn met het licht op de kandelaar als zoutend zout, voor wie wel eerlijk zoekend is.
   Shalom,
   Ben

 11. @Jay

  Beste Jay, je denkt wel erg rechtlijnig. Ik begrijp je ook niet helemaal als je stelt dat christenen van moslims kunnen leren hoe ze voor hun geloof moeten opkomen. Ik mis binnen de islam een democratisch kader vanwaaruit ze hun geloof belijden. Ze hebben erg lange tenen, zijn helemaal niet gewend om kritisch over hun geloof te denken, slaan daarentegen snel aan het razen en tieren als iemand zich kritisch uitlaat over hun godsdienst en hun geloof is zelden een zelfbewuste en persoonlijk gemotiveerde keuze, ze weten er vaak bitter weinig van. Is dat nou ons voorbeeld? Moeten christenen ook bij elke grap of satirische uitlating over het geloof naar de rechter stappen? Of misschien ook de ongelovigen gaan intimideren met razen en tieren? Heb je ook behoefte om onze zwaarbevochten vrijheid in te gaan perken? Op wie wil je eigenlijk lijken, op Jezus of op Mohammed? Heb je behoefte aan een onbereflecteerd, vanzelfsprekend massa-christendom? De secularisatie heeft als positieve uitwerking dat wie nu voor het christendom kiest, dat heel bewust en persoonlijk gemotiveerd doet, het is namelijk niet meer vanzelfsprekend. Volgens mij is dat wat Jezus wilde. Een vrije, open samenleving schept voor iedereen de ruimte om de waarheid te zoeken. De keuze die ieder dan maakt, is ook echt helemaal “zijn” keuze. Het spoort christenen aan om hun geloof te doordenken en te zuiveren en zorgvuldig te expliciteren in reactie op kritiek die altijd vrij geuit kan worden. Ze worden aangespoord om door hun voorbeeld voor hun geloof te werven, omdat er geen dwangmiddelen bestaan. Als je met je voorbeeld en belijdenis niet voor je geloof kunt werven, kan ik begrijpen dat je uit frustratie naar dwangmiddelen wilt grijpen om die “ongelovige apen, varkens en ezels” eens af te straffen, maar daar zit geen liefde in en het werkt averechts in het kwadraat. Bovendien respecteer je de individuele vrijheid dan niet. Kortom: islam is een slecht voorbeeld en de christenen moeten opereren in een vrije samenleving.

 12. Hoi Ben,

  Hoe komt het denk je dat wanneer je moslims confronteert met de conclusies die uit de koran en hadiths te trekken zijn aan de hand van bepaalde verzen over bijvoorbeeld Joden/apen en over hoe men als moslim om moet gaan met ‘dhimmies’, dat men dan gewoon geen antwoord geeft en/of boos wegloopt? Is het echt onwetendheid of het opzettelijk vermijden van uitspraken waarvan ze weten dat het waar is?

  mvg,
  Jp

  • Op 4 februari 2010 @ 12:58 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jp,
   Bij nagenoeg allen is het opzettelijk vermijden van de waarheid, want die is hen met de paplepel ingegoten in de moskee en via internet.
   Maar bovendien hebben ze zelf hun bronnen vaak niet gelezen, dus ze kunnen geen discussie voeren en staken of voorkomen het gesprek.
   Shalom,
   Ben

 13. Diegene die het offer van Jezus niet accepteren zullen niet worden toegelaten in de hemel. Hetgeen wat overblijft is dus de hel lijkt mij.

  Ik vind dus dat er niet veel verschil zit in de kern tussen bijbel en koran. Dat wij inmiddels een andere manier van interpreteren hebben die beter past bij deze tijd doet weinig af aan de discussie of iets vanuit de bronnen wel of niet word gezegd.

  Ik zag in het filmpje dat Ben een nadruk legde op de bronnen.

  m.v.g en shalom

  • Op 4 februari 2010 @ 15:23 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jay,
   De moslimhel is een eeuwige marteling en het interesseert afgod Allah niets of je daar in komt of niet; je kunt moslim worden en voldoende bonuspunten verdienen in je leven, die verder compenseren met een zekere door Allah willekeurig bepaalde tijd in deze hel en dan naar het paradijs. Of je bent voor eeuwig in de hel, pech gehad.
   De God van Abraham, Isaak en Jakob bewijst Zijn liefde voor ons, doordat Hij in Yeshua ha Mashiach ben Jospeh (de lijdende Mashiach) voor ons mens wordt, de doodstraf draagt en ieder die dat offer aanvaardt , ontvangt vrijspraak , genade en rechtvaardigheid dus.
   Die beide zegeningen vind je dus niet in de islam en daar zie je het verschil het duidelijkst, in de bronnen!
   Verder roept de koran in vele teksten op tot haat en dood van de niet-moslim, wat de Bijbel niet doet, God liefhebben boven alles en de naaste (ieder mens, niet alleen de medegelovige! ) als jezelf.

   En tenslotte leert de Bijbel geen eeuwige martel hel zoals de islam, maar een periode van spijt en berouw in duisternis (geween en tandengeknars), van waaruit God verder gaat! Lees 1 Petrus 3:19, Ph. 2:5-11 en Col. 1:20.
   Shalom,
   Ben

 14. “98:7. Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.

  8. Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. God zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest. ”

  Ik zie weinig geks in deze tekst, ik geloof dit ook.

  “”9:29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. ”

  Ik geloof in God en in de laatste dag, dus ook hier ben ik geen probleem mee.
  Dat is belasting moet betalen in een vreemd land lijkt me ook geen probleem, ik betaal hier ook belasting aan een staat waar ik het geheel mee oneens ben.

  “62. Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen – wie onder hen ook in God en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.

  63. En toen Wij een verbond met u aangingen en de berg hoog boven u verhieven, zegden Wij: “Houdt vast, wat Wij u hebben gegeven en bedenkt wat het bevat, zodat jij behoed zult worden.”

  64. Maar jij wendde je af en, had God je Zijn genade en barmhartigheid niet betoond, dan zoudt jij zeker zijn ondergegaan.

  65. Je hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zegden Wij tot hen: “Weest verachte apen.”

  66. Zo maakten Wij hen tot een voorbeeld voor hen die in die tijd leefden en voor degenen, die na hen kwamen en tot een les voor de godvrezenden. ”

  Ook hier lees ik niets geks. In het eerste vers word zowaar gesproken over een beloning die christenen zullen ontvangen. Het vers over Apen gaat over diegene die de sabbath overtraden, ik kan mij hier niet door aangesproken voelen en ik denk dat de moslims zelf worden aangesproken door dit vers, zij zijn namelijk degene die de sabbath overtreden.

  Ik hou het ven hierop zodat we even inhoudelijk duidelijk kunnen krijgen wat er in deze verzen word gezegd.

  Allen shalom

  • Op 4 februari 2010 @ 15:32 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jay,
   Het is zeer discriminerend, dat je als niet-moslim als dhimmy wordt gedoogd en beduidend meer belasting moet betalen omdat je niet-moslim bent, dat ten eerste.
   En verder gelden in de koran alleen de oudste, Mediana teksten, die alle vriendelijker teksten vervangen, dus lees soera 9 in zijn geheel , dan weet je de waarheid.
   Apen en varkens, vind je dat normaal? dat zijn dan de Joden, n.b. de enigen die terecht de shabbath houden, moslims de vrijdag en christenen de zondag, allebei fout.
   Omdat ze helaas ook de shabbath wel es overtraden, zou “alllah” ze in apen en varkens hebben veranderd; hoe veel onzin kun je bij elkaar schrijven in dat boek?
   Daar wordt inhoudelijk alleen maar onzin in beweert, erger nog, duivelse misleiding.

   En moslims de beste der schepselen, 98:7, dat geloof jij ook? Mensen, die conform koran./hadith leven, als Mohammed ? Ok, ieder zijn mening, daar ga ik dan maar niet meer op in.
   Shalom,
   Ben

 15. @Jay

  Je schijnt nogal koel de hel als geloofsgegeven te accepteren. Maar dat zal wel komen omdat je jezelf niet rekent tot degenen die er in terechtkomen. De hel is altijd voor de ander. Als God werkelijk zo rechtlijnig denkt, zullen er massa’s mensen in de hel terechtkomen. De redenen voor ongeloof zijn meestal geen kwade wil. Besef je dat eigenlijk wel? Het kan volstrekte onwetendheid zijn (veel voorkomend in onze tijd waarin men totaal geen ervaring met (christelijke) religie meer heeft) of traumatische ervaringen met christelijke instituten of individuen die God en geloof in diskrediet hebben gebracht en er een verminkt beeld van hebben gegeven. Ik hoop toch dat God op de oordeelsdag meer liefde, fijngevoeligheid en psychologisch inzicht bezit dan het kortzichtige,rancuneuze monster wat jij van Hem maakt. De eeuwige hel, geloof je werkelijk dat God zonder blikken of blozen mensen zoiets aandoet? Wie verdient er volgens jou de eeuwige hel? Kun je daar enige traan om plengen? Waar is je hart? Heb je dat gebrek aan liefde van Jezus geleerd?

  Bovendien ruk je de bijbel uit z’n context. Als je eerlijk bent, weet je dat een boek als Openbaring is geschreven onder de indruk van de christenvervolgingen in de 1e eeuw. Dat de christenen in zo’n benauwende situatie, waarin ze duizend angsten uitstonden en misschien ook nog gruwelijk gemarteld werden, behoefte hadden aan absolute zekerheid op redding en tevens behoefte aan harde vergelding voor hun vervolgers en beulen, is psychologisch gezien volstrekt begrijpelijk. Als zodanig begrijp ik de emoties in de Openbaring. Ik vergeet de historische context niet en verhef daarom niet elke uitspraak tot absoluut dogma. Als je dat zou doen, zou je een vat vol tegenstrijdigheden krijgen, want de bijbel bestaat uit veel verschillende boeken met uiteenlopende visies op God en het heil.

  Het beeld wat ik van Jezus krijg als ik de vier evangeliën lees, is van Iemand Die Zich alle moeite geeft om mensen binnen te laten gaan in het Koninkrijk. Iemand die de 99 schapen alleen laat om het ene afgedwaalde te gaan terughalen. Hij is niet Iemand Die na één teleurstellend gesprekje iemand naar de hel verwenst. Het simpele feit dat iemand op de oordeelsdag niet de juiste geloofsbelijdenis weet op te dreunen, lijkt me geen reden om iemand de eeuwige hel te geven. Aan het ontbreken of voorhanden zijn van een belijdenis kun je iemands persoon niet proeven of wegen. God is Iemand Die de harten doorschouwt, de psalmen spreken daarover. Dat bevestigt mijn beeld dat God veel dieper schouwt. Daarbij heb ik als katholiek het goede geloof geleerd dat God niemand voor de hel heeft bestemd, Hij schept niemand voor de hel. Zou iemand voor de hel bestemd zijn, dan schept God hem niet, want het zou gewoon in strijd zijn met Zijn wezen, want Zijn wezen is liefde. Van Calvijns predestinatie moet ik niks hebben, dat zegt niks over God, maar meer over Calvijns hart van ijs en zijn rancune.

  Je beweert dat er niks mis is met de korancitaten. Nu vraag ik me af waar de moslims hun zucht naar strijd en destructie vandaan halen en hoe ze dat weten te rechtvaardigen met een beroep op de koran en de hadith. Zijn de bronnen van de islam werkelijk zo schoon als jij het voorstelt? Hoe verklaar je dan de jihad? Waarom is het dan zo moeilijk om de islam te hervormen? Immers, de koran staat een vreedzaam en gelijkwaardig samenleven met andersdenkenden toch niet in de weg volgens jou? Je mist het stuk “terwijl zij onderdanig zijn” in je eigen citaat 9;29! Misschien hebben de islamitische theologen ook niet zoveel kaas gegeten van historisch-kritische exegese als jij en betrekken ze elk woord klakkeloos op hun eigen tijd. Nou, da’s een mooi geloof. Je afsluiten voor elk voortschrijdend inzicht en vooral niet kritisch nadenken, maar alles letterlijk nemen en toepassen. Waarom heb je dan verstand meegekregen? Zijn de mensenrechten dan ook te verwerpen? Ze staan in die formulering immers niet in de Schrift en kunnen dan (geredeneerd vanuit een bijbels fundamentalisme) strikt genomen ook niet legitiem zijn. Is de bijbel een absoluut en letterlijk te nemen dictaat van God? En trek je wel lessen uit gebeurtenissen en ontwikkelingen die buiten de bijbel om plaatsvinden en uit gedachten die buitenbijbels zijn? Wat leer je van de klassieken, van de humanisten, van de Verlichtingsfilosofen, van de wetenschap? Niks? Zijn die allemaal des duivels?

  Succes met de hel. Ik vertrouw erop dat je er veel mensen mee wint voor Jezus. Het is de beste reclame voor de God van de Liefde die je je kunt denken.

 16. @ Ben.

  Bedankt voor je post. Ik ben het ook wel eens met je dat de contaxt en ook toepassing moeten bekijken om tot een oordeel te komen. Wel blijf ik zeggen dat de bronnen niet veel verschillen. We vinden in de bijbel genoeg teksten over de hell en over het afslachten van vijanden. Ik vind dat onterecht de christenen afstand hebben genomen met vooral veel delen uit het oude testament.
  Ook moet ik eerlijk zeggen dat ik uit de tekst niet kan afleiden dat moslims ongelovigen zien als apen en zwijnen, er staat enkel dat 1 bepaald volk tot apen en zwijnen is gemaakt.
  Vandaar ook mijn openingspost waarin ik vroeg naar verzen. In mijn studie tot nu toe ben ik nog geen hard bewijs tegen gekomen dat ongelovigen moeten worden afgeslacht of dat ze apen of zwijnen zijn.

  Ook hoodstuk 9 ken ik vrij goed. Ook hierin word niet gesproken over afslachting maar over oorlogsvoering ter verdediging. Ik begrijp dat dit klinkt als het verdedigen van moslims, maar ik ben naar alle eerlijkheid opzoek naar de waarheid hierover. Het kan dat ik teksten over het hoofd heb gezien of verkeerd heb begrepen.

  Dank voor de discussie Ben, hopelijk kom ik een stapje verder op deze manier.

  @ raymond

  Ik vind het heel jammer dat je me zo aanvalt ,we hebben het nu over de bronnen en niet over persoonlijke gevallen.
  MIsschien kan jij me uitleggen voor wie de hell is geschapen.
  Probeer je antwoord kort en bondig te houden omdat anders een discussie heel moeilijk word.

  Shalom allen

  • Op 4 februari 2010 @ 21:27 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jay,
   Ik hoor je niet over de weblinks die ik noemde, met vele haatteksten in de koran op een rij. Vreemd. Verder ga je niet in op rechtvaardigheid en genade in de Bijbel, welke ontbreken in de koran. Vreemd.
   Je gaat niet in op wat ik schrijf over hel in Bijbel en in koran, totaal verschillend. Vreemd.
   Ik denk dat je niet verder komt als je deze zaken over slaat, dus zegen toegewenst bij het overdenken van deze aspecten, zie mijn eerdere reactie.
   Shalom,
   Ben

 17. Hoi Ben,

  Ik wild de discussie eigenlijk simpel en inhoudelijk houden, ik zei ook dat ik het daarom hield bij de eerste verzen uit je weblinks.

  Als we die duidelijk hebben kunnen we verder. Ook denk ik dat het overspringen naar andere zaken dingen niet helderder maakt.

  Ik wil gewoon graag even enkel focussen op de koraan teksten opzich. De bronnen zeg maar waar kritiek op was door jouw in het filmpje.

  Ik spreek veel met moslims en die houden me toch enkel aan de tekst en hebben verder geen boodschap aan gerelateerde zaken . Ik wil graag zoals jij in het filmpje deed het heel strikt inhoudelijk houden bij de hatelijke teksten uit de koraan.
  Maar ik moet helaas bekennen dat ik ze nog niet zo bent tegengekomen zoals vaak word voorgesteld.

  Begrijp me dus aub niet verkeerd maar help me op weg door een goede inhoudelijk discussie waaruit we allen wijzer worden.

  shalom aleigem

  • Op 5 februari 2010 @ 09:24 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jay,
   Ben je moslim, christen of weet je het gewoon nog niet en dus zoekend? Mag alle 3 hoor. Ik zou niet weten waarom je niet op mijn opmerkingen in eerdere mails wenst in te gaan, dus als je verder wilt praten, dan is dat wel een voorwaarde, ik ga op jouw vragen ook in, zoals duidelijk is hier.
   Maar ik kom je tegemoet in je wens eerst even te focussen op koranteksten, bijv. soera 9:5 en diverse andere teksten. Leg es uit, hoe je 9:5 moet begrijpen uit het “enige onfeilbare woord van koranafgod Allah” als vreedzaam.

   “en wanneer de gewijde maanden voorbij zijn, doodt dan de veelgodenaanbidders wanneer jullie hen ook aantreffen en grijpt hen en omsingelt hen en loert op hen vanuit elke hinderlaag. Als zij dan berouw tonen en de shalat onderhouden en de zakat geven, laat hen dan vrij, Voorwaar, Allah is vergevensgezind en barmhartig.”

   Graag hoor ik van jou binnen de context van de hele soera 9 hoe dit vanuit moslims begrepen wordt, vanuit de diverse islamstromingen en in deze tijd gepraktiseerd dient te worden.
   Verder verwees ik naar http://www.ex-moslims.nl met honderden soortgelijke teksten en andere websites met commentaar hierover.
   Ik stel deze vraag al sinds 2004 en heb nog nooit een aanvaardbaar eerlijk antwoord gehad, dus de onzinverhalen kunnen we overslaan, kom met een eerlijk antwoord vanuit het “onfeilbare eeuwige woord van Allah” met zijn religie van vrede.
   Shalom,
   Ben

   PS lees de dagelijkse praktijk in Brussel, waar men soera 9:5 praktiseert http://www.depers.nl/buitenland/427521/War-zone-Brussel.html

 18. @Jay
  @Ben

  Jullie vergeten allebei een belangrijk punt. Jullie hebben het nu over de koran, maar de koran is voor moslims niet de enige gezaghebbende brontekst. In hoofdstuk 1 van het boek “Zelf koranlezen” (auteur Hans Jansen) staat dat andere teksten net zo gezaghebbend zijn voor het dagelijks leven als de koran. Die andere teksten, waaronder de hadith en commentaren op de koran, worden zelfs gebruikt om de koran te interpreteren, staan dus in zekere zin boven de koran. De koran is vaak erg cryptisch. Vandaar die uitgebreide traditie van uitleg. In deze traditie worden vanouds een aantal passages in de koran geduid als aansporingen tot de heilige oorlog en het doden of onderwerpen van niet-moslims. Die traditie kan niet veranderd worden. Want zou iemand er een andere betekenis aan geven, dan zou dat betekenen dat de moslimgemeenschap eeuwenlang gedwaald heeft en dat kan natuurlijk niet naar moslimse opvatting (want de zgn. “consensus van de umma” is één van de pijlers van de sharia, wat aangeeft hoe onfeilbaar de umma is). Als er dus eenmaal consensus is over een passage, laat zich dat niet meer veranderen, dat gaat er bij hen niet in. Je kunt dus wel als onbevooroordeelde nieuwsgierige westerling proberen om de (mogelijk) oorspronkelijke betekenis van zo’n passage te achterhalen, maar dat zal geen ingang vinden bij de moslimtheologen. Het ontkennen van haatpassages is dus eigenlijk tijdverspilling. We weten allemaal dat ze er zijn en dat die gedragen worden door onaantastbare, gezaghebbende islamitische tradities. De discriminerende wetten van de sharia zijn daarop gebaseerd. Hans Jansen noemt enkele sharia handboeken waarin we dat alles kunnen nalezen; het is immers geen groot geheim. Daarom vind ik het ook zo’n tijdverspilling te discussiëren over het wel of niet voorhanden zijn van uebermenschenideologie in de islam. Dat is een tactiek van multiculti links om een rookgordijn op te trekken of om de discussie uit de weg te gaan of om gewoon tijd te rekken.

 19. De mensen in je film wilde ook met andere argumenten komen maar jij reageerde terecht door te zeggen dat je nu over de bronnen sprak.

  Ik spreek ook over de bronnen en niet over artikelen in Brussel e.d.

  9:5 is misschien een mooi vers om eens nader te bespreken. Kan jij misschien beginnen met de uitleg hiervan en hoe jij dit interpreteert?

  shalom

  • Op 5 februari 2010 @ 12:55 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jay, je laat weer es zien hoe moslims te werk gaan in veel gevallen. Ik leg e.e.a. uit, kom met websites over islam en ik stel de vraag aan jou hoe de geweldsteksten als soera 9 dienen te worden verstaan.
   En wat is je antwoord? “”misschien kun je het zelf uitleggen?” te gek voor woorden, ik vraag het aan jou als kennelijk moslim (?) dus leg uit man en draai er niet om heen of zeg dat je er geen raad mee weet en dat de koran/hadith/leven van Mohammed/concensus oema inderdaad tot verovering van de wereld met veel geweld oproept.
   Mijn verwijzingen gaan niet over “artikelen in Brussel”, maar over de islam, dus waar slaat die opmerking op.

   Misschien kun je zo fair zijn je positie kenbaar te maken? moslim, zoekend, iets anders? geen punt, maar wees even duidelijk en ga in op mijn argumenten en bronnen, want ik besteed geen tijd onzin en aan niet beantwoorden van argumenten.
   Shalom,
   Ben

   PS Raymond, ik ben echt wel op de hoogte van je punt, maar Jay kan niet teveel tegelijk hebben, dus houd ik het op soera 9. De zinvolheid van het gesprek met de meeste moslims is het duidelijk maken van de zinloosheid er van; taqqiyya zit er in gebakken en alleen de eerlijke moslimmedemens wordt ex-moslim, daar kun je mee praten en uit liefde voor hen ben ik er mee bezig.

 20. Beste Hr Kok.
  Uw inzet volgend ben ik van mening dat u het meesterlijk doet door directe vraagstelling aan de Islam gelovige en tevens ook aan de “aanhangers of meelopers”. De vraagstelling was wel zo direct door de bronvermelding dat men er niet omheen heeft kunnen gaan.
  Dan blijkt ook direct dat het merendeel van de “geinterviewden” maar zeer beperkte kennis heeft van de koran en dit vaak wil verbloemen door van onderwerp te veranderen.
  Dit was dan wel ook zeer sprekend bij de Hr Wolfsen die wel erkende de koran niet in zijn geheel gelezen te hebben maar naar mijn mening deze “in het geheel niet ” heeft gelezen.Jammer genoeg telt dit voor het merendeel van de Nederlandse bevolking maar ook voor de islamiten en geeft het aan dat iedereen wil luisteren naar dat gene wat hem bevalt.
  Dit geeft een gebrek aan objectiviteit weer waardoor vele geschillen zijn ontstaan in het verleden en heden.
  Ik wens u succes met uw “bewust wording” beweging en tracht zelf ook om dit op kleinere schaal te doen door gesprekken en mail aan “objectieve toehoorders.
  Groeten
  Hans

 21. Ik ben en blijf zoekend. Ik vind het ook heel jammer dat je allemaal conclusies trek die er niet zijn.

  Ik stel een vraag over een vers , maar geen antwoord.

  Mijn oprechte excuus. Ik dacht een plek gevonden te hebben om antwoorden te vinden, maar het blijkt een leeg omhulsel.

  Allen shalom en de kracht van de alwijze toegewenst.

  • Op 5 februari 2010 @ 17:29 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jay,
   In zoverre helder, dat je zoekend bent. Maar is dat met een moslimachtergrond of anders? Want als je geen moslimachtergrond hebt en je wilt weten hoe soera 9:5 geinterpreteerd moet worden, dan kan ik je best antwoorden:
   er staat wat er staat en de context is de wereld, te beginnen rond Medina/Mekka veroveren voor de koranafgod Allah.
   Jij schrijft in eerdere reacties, dat je de haatteksten niet erg herkent, dus ik neem dan de meest duidelijke en vraag jou wat je er van vindt en ipv dan gewoon je mening te geven en te erkennen dat er op het eerste gezicht een gruwelijke moordtekst staat, ga je de boel omdraaien en vraag je mijn mening. Wel. bij deze dan.
   Heb jij een betere uitleg? Wat vind je zelf?
   Shalom,
   Ben

 22. OK Ben, Nu denk ik dat we misschien iets verder kunnen komen. Ik ben vanuit een christelijke achtergrong met grote sympathie voor de joden en israel. Ik sta echter wel open voor de islam , zeker nadat ik wat dieper ben gaan kijken naar de teksten die vaak werden afgeschilderd als haatdragend en haatzaaiend.

  Ik deel je mening dat vers 5 erg haatdragend geïnterpreteerd kan worden . Er staat immers.

  “5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol. ”

  Dit lijkt op een moordpartij of onderwerping . Maar wanneer we het volgende vers erbij nemen lijkt deze interpretatie ineens niet erg veel.

  “6. En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij het woord van God moge horen; voer hem dan naar de plaats, waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.”

  Wanneer je namelijk op uitmoording uit bent, ga je ze geen bescherming geven.

  Vandaar dat ik het gehele hoofdstuk ben gaan lezen en werd het mij duidelijk dat het hier ging om een volk waarmee ze een overeenkomst hadden gesloten , maar dat zij dit verbroken hadden .

  Ik vind dit geen gekke uitleg, ook in de bijbel vinden we veel strijden die gevoerd moesten worden . We hebben dit natuurlijk liever niet , maar helaas moet het soms weleens. Neem als voorbeeld de oorlog in Afganistan en de oorlog in Irak.

  Om dus de interpretatie te geven dat hier door de koraan word opgeroepen tot volledige uitmoording van ongelovigen vind ik niet gerechtvaardigd.

  Degene die zelf het gehele hoofdstuk wil doorlezen kan dit doen op volgende link.

  http://digiboek.50megs.com/koran/koran009.html

  Shalom allen

  • Op 5 februari 2010 @ 19:27 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   HI Jay, ik deel je conclusie niet en wel hierom:
   -volgens de koranvertaling van Kramer en de voetnoot bij vs. 2 gaat het om een verbond met een heidense stam bij Mekka, waarbij ze 4 mnd. de kans kregen Mohammed te volgen, moslim te worden . De Mekkanen wilden helemaal niet van hun 360 afgoden af in ruil voor 1 van hen, de maangod Allah. Dus Mohammed kon uiteindelijk naar Medina vluchten, waar hij de Joden uitmoordde later. Na deze gewijde maanden konden de genotengevers (zij die in meer goden geloofden, m.n. de christenen die in 3 goden geloofden in de visie van Mohammen) afgeslacht worden als ze geen moslim werden; die oplossing staat in vs. 6.
   Dat is het soort genade wat de islam biedt: moslim worden (lett. “onderworpen”) of je kop er af.
   Lekker gelijkwaardige mensopvatting heeft men toch.
   Lees vooral het hele hoofdstuk, dan word het denkpatroon verder duidelijk. Wellicht ook gelezen van Hamas en hun idee over een verdrag, hudna? Kan altijd onverwachts worden verbroken, dus dat schijnheilige gepraat over “een verbroken verbond door de ander” slaat nergens op, moslims kunnen dat van hun kant altijd doen.
   En dan nog, ga je dan de vijand rucksichtlos uitmoorden, is dat normaal volgens de ultieme waarheid, de koran?
   Ik snap niet, hoe je tot zo’n conclusie kunt komen en dan hebben we nog honderden teksten te gaan.

   Shabbath shalom,
   Ben

 23. Het lijkt niet helemaal te kloppen Ben. Wat je zegt blijkt uit een voetnoot terwijl we er volgens mij overeens waren dat we het bij de bronnen zouden houden.

  We kunnen misschien in een andere discussie het hebben over de uiting e.d.

  Je uitleg klopt eveneens niet. We zien vandaag de dag dat de oudste christelijke sektes leven in jordanie en Turkije. Als er vanuit de koraan een duidelijk bekerings of vermoordingsdrang zou uitgaan(op basis van jouw uitleg over dit vesr/hoofdstuk) , dan konden deze sektes nooit hebben overleeft.
  Ook in Egypte zien we vandaag de dag miljoenen Koptische christenen .

  Dus ik denk niet dat jouw uitleg te onderbouwen is met bewijzen.

  Shalom

  • Op 5 februari 2010 @ 20:54 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jay, ik denk dat ik het voor gezien houdt met jou; je wilt het bewust niet begrijpen.

   Lees hier maar es hoe leuk het is voor de Koptische christenen http://torayeshua.nl/cms/?p=686
   Zie bovendien dit artikel http://torayeshua.nl/cms/?p=535 met een citaat van Anrew Bostom
   en in dat artikel de link met verdere onderbouwing op wikipedia plus een link naar een website http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10410 over de honderden miljoenen doden vanuit de islam gemaakt in het brengen van de “religie van vrede” in jihad.
   UIt deze praktijken blijkt, dat de moslims hun “heilig boek ” en teksten als soera 9:5 altijd goed begrepen hebben: net zoals ze er staan, tot op vandaag de dag.
   Het feit, dat de meesten analfabeet zijn of een aantal seculier, rand-moslim of naam-moslim is onze mazzel.

   Mbt de voetnoot: die staat in de koran en is uitleg bij de tekst, wat is daar mis mee? Ook weer zo’n opmerking die er niet toe doet en zo kunnen we nog lang doorgaan; zinloos met mensen, die toch de waarheid niet echt willen weten, maar alleen de islam als ultieme waarheid zien. Typerend, als je daar als mens voor kiest, zegt veel over je zelf.

   Shalom,
   Ben

 24. @Jay,

  Je zegt dat je open staat voor de islam. Ik vraag mij af waarom. In het midden gelaten dat je nog niet overtuigd bent van de haatdragende boodschap in de koran, laat de Bijbel aan de andere kant geen plaats voor twijfel wat betreft het liefdevolle Vaderhart van de ware God jegens de mens en Zijn schepping. Hij heeft Zijn eigen Zoon gegeven zodat jíj eeuwig leven kan ontvangen. De koran daarentegen heeft het over een afgod die zijn schepping lijkt te haten. En heb je het leven van mohammed wel eens vergeleken met dat van Jezus? Een groter contrast is niet denkbaar.

  Vraag het aan Hem zelf, vraag Hem je te laten zien wat Zijn ware Woord is. Beter nog vraag je Hem je te vergeven van je zonden, wanneer je dat doet zal Hij je ogen geestelijk gezien openen.

  Met.Vr. Gr.
  Jp

 25. Als dat daadwerkelijk zo was Ben dan was het een koud kunstje om in al die eeuwen alle christenen uit te moorden. Het is de katholieken immers ook gelukt tijdens de inquisitie.

  Ik denk dat het er op neer komt dat we maar gewoon zaken moeten aannemen en dat eerlijke eigen studie naar de daadwerkelijk bronnen niet word geaccepteerd.

  Ik zal jullie niet verder lastig vallen en mijn zoektocht voortzetten, en ik zal ook zeker blijven vragen of God mij wilt leiden in deze.

  Sahlom voor allen.

  • Op 5 februari 2010 @ 23:02 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Gaat weer nergens op in Jay, zoals gebruikelijk bij moslims; ga zo door en je wordt er vanzelf een. Je liegt feitelijk met je opmerking, dat er hier geen eerlijke bronstudie plaats vindt, jij wenst dat niet te doen want je gaat niet op argumenten in die door mij e.a. worden aangedragen.
   Wel, de diabolos is de omkeerder en de vader der leugen en mensenmoordenaar van den beginnen (Joh. 8:44 ) dus als je die volgt, zie je vanzelf Allah uit de koran .
   Je vraagt “God” om je te leiden verder? Welke god bedoel je?
   Je bent welkom terug, als je echt de waarheid zoekt, want dan vind je de God van Abraham, Isaak en Jacob in Yeshua, de Weg, Waarheid en Leven en enige Weg tot de Enige God.
   Elders is slechts duisternis en die kant ben jij aan het opgaan, ik hoop dat je dat op tijd ontdekt en je omkeert. Bekering heet dat.
   Shalom,.
   Ben

 26. @Jay

  Dat je allerlei sofismen en haarkloverijen toepast om een koranpassage van een negatieve duiding te redden, is nog tot daar aan toe. Dat zal mij verder een zorg zijn. Mij overtuigt het toch niet. Ik kan namelijk zelf ook lezen en ik ben niet achterlijk. En al zeker niet omdat de praktijk van de islam in moslimlanden mij elke dag weer overtuigt van de rücksichtsloze en agressieve intolerantie jegens andersdenkenden, van de respectloosheid tegenover het individu en van de totale verstikking van de vrijheid die de islam oereigen is. Jezus zei het al over de valse profeten: “Aan hun vruchten zult u ze herkennen.” Welnu, ik kijk naar de “vruchten” van de islam en kan alleen maar concluderen: Islam= onderdrukking + ongelijkheid + geweld. Dus interpreteer jij die passage maar zoals je wilt.

  Maar dat je doodleuk doet alsof de christenen in het Midden-Oosten (en in Afrika) een gemakkelijk leventje hebben, vind ik ronduit WALGELIJK! De ranglijst van landen waar christenen vervolgd worden, zijn in meerderheid òf socialistisch/communistisch òf islamitisch. En het gaat ook nog eens de verkeerde kant op, want ipv afname neemt de intolerantie en het geweld tegen hen gestaag toe! O.a. in Turkije, dat zogenaamde “moderne” en “liberale” moslimland. Iedereen weet dat christenen het heel moeilijk hebben om te overleven onder islamregimes. Ze worden getreiterd, vervolgd en ook nog gemarteld en vermoord en dat zijn geen uitzonderingen! Bah, hier kan ik nou niet tegen, mensen die systematische discriminatie en moord glashard ontkennen!!!

  Christen kun je in elk geval niet zijn, je doet precies het tegenovergestelde van wat Israëls profeten deden. Zij klaagden onrecht en geweld aan, jij verdoezelt het. Schijnbaar heb je er alle belang bij om het imago van de islam op te poetsen en gebruik je daar taqqiya voor. Je bent een wolf in schaapskleren. Geef maar gewoon toe dat je moslim bent. Mij belazer je niet! Ik herken een boom aan zijn vruchten en dat heb ik van een ECHTE profeet geleerd!!!

 27. Zoals rechts-psygoloog Hans Krombach in de serie “god bestaat niet” al zinnig opmerkten; om pure logische redenen zonder iets te weten van de inhoud van hun leerstellingen kun je dus zeggen dat ze (religies) het allemaal fout hebben behalve 1. Dat is de beste uitkomst. Ze kunnen het ook nog allemaal tegelijk fout hebben… http://www.youtube.com/watch?v=z9749KUNo_s&feature=player_embedded# (vanaf 8.30 sec.) ..en de bewijzen daarvoor stapelen zich op. De waarheid over ons ontstaan komt steeds dichterbij.

  Als atheist zou ik daar blij mee moeten zijn maar los van de waarheid zie ik ook wel dat religie een duidelijke en belangrijke functie heeft. De drie grote monotheistische religies zullen dus allen tijdig van koers moeten veranderen. Als kind kom je er ongeveer op je zevende achter dat je met het Sinterklaas-verhaal in de maling bent genomen en dat je angst voor zwarte Piet wel nuttig maar ongegrond is geweest. De mensheid komt er binnen een paar generaties achter dat dat ook geld voor het geloof en haar hel. Een zeven-jarig kind geniet nog de steun en bescherming van zijn/haar ouders. Wie of wat steunt en beschermt straks de grote groep gelovigen die in een zwart gat zullen gaan vallen?

  Misschien moeten belangrijke personen zoals Ben Kok nu al voorzichtig gaan beginnen met uitleggen dat God niet als een werkelijke schepper moet worden gezien maar meer als een symbool dat staat voor normen en waarden en het goede in de mens. Een moeilijke opgave dat geef ik toe maar alleen op die manier blijft God prima te verenigen met de grote duizelingwekkende stappen die de wetenschap maakt en blijft maken zoals bijvoorbeeld door Lawrence Krauss wordt uitgelegd. http://www.youtube.com/watch?v=7ImvlS8PLIo

  http://www.youtube.com/watch?v=7ImvlS8PLIo

  • Op 6 februari 2010 @ 12:47 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Michiel Molenaar voor je meedenken; ik ben bezig met een artikel over de essentie van Tora-Yeshua en daarin zitten zeker ook antwoorden op jouw reactie.
   Maar zie eerst even: hoe leer ik de Ene ware God kennen, voorpagina van deze website.
   Dan snap je hopelijk wel, dat ik de Ene ware God niet ga ruilen voor een abstract idee van intermenselijke goedheid of iets dergelijks; daar is Hij me te reeel voor in Yeshua ha Mashiach, die komt als Koning Mashiach ben David te Yerushalayim, nog in deze generatie.
   Niet als abstract idee, maar als de levende Heer.
   shabbath shalom,
   Ben

 28. Op 10 februari 2010 @ 13:06 schreef Johan Brinkhorst

  Beantwoorden

  Beste mijnheer Kok,
  Uw aanhoudende strijd tegen de Islam met liefde voor de Islamitische medemens doet mij deugd dus wilde ik graag mijn respect hiervoor betuigen. Hopelijk komen de ‘schapen’ tot inkeer, aan u zal het niet liggen.
  Succes,
  Johan

  • Op 10 februari 2010 @ 13:24 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Johan, “join the army”, zal ik maar zeggen, onze “jihad” is inderdaa met liefde voor moslims en van geestelijke aard, in de kracht en genade van de Enige ware God, die we in Yeshua kennen.
   Mail als je wilt iets over jouw levensvisie/geloof, uiteraard prive, kan via “contact”
   Shalom,
   Ben

 29. Op 11 februari 2010 @ 01:18 schreef Izz ad-Din Ruhulessin

  Beantwoorden

  Wanneer gaan jullie een debat organiseren dan?

  • Op 11 februari 2010 @ 09:48 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Izz, we staan elke dag open voor een gesprek, dus vertel iets over jezelf, je betrokkenheid in de islam, waarom je moslim bent en blijft (als dat zo is) en dan zetten we het zo op deze website.
   We zoeken nog steeds een toegewijde moslim, die in staat is uit te leggen hoe het zit met die haatteksten in de koran; misschien weet jij er een, die dat liefst voor een camera kan doen?
   Ik zie uit naar je reactie; de laatste die hier in gesprek was vanuit islam sympathie ben ik mee gestopt, omdat hij niet op argumenten in ging en toen ik hem later prive mailde met het verzoek me te bellen, met vermelding van mijn telefoonnr uiteraard, bleef het stil tot op vandaag.
   Ook de moslim, die je op de video ziet, haakte na beloftes af; kijk maar : http://torayeshua.nl/cms/?p=764
   Es zien wat jij kunt betekenen; begin maar met een vervolgreactie.
   Shalom,
   Ben

 30. Weer een voorbeeld van islamitische liefde:

  http://www.express.de/regional/koeln/vierfacher-mutter-wurde-der-kopf-abgetrennt/-/2856/1177076/-/index.html

  De vrouw werd onthoofd en haar vingers werden afgesneden. De politie weet niet in welke richting ze de moordenaar moeten zoeken. Ik wel, afgaande op soera 8:12:

  “Wij zullen schrik werpen in de harten van hen die ongelovig zijn. Slaat dan op de nekken en slaat op al hun vingertoppen.”

  • Op 12 februari 2010 @ 00:27 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Raymond, tot het bewezen is , kunnen we niemand beschuldigen, maar het is een feit, dat dit soort teksten in de koran staan en laat moslims daar dan nu ook maar op reageren, hoe zo’n tekst “vredig en vrolijk” kan worden uitgelegd binnen de context vande “religie van vrede”.
   Bij deze uitgenodigd om te reageren Jay; als je werkelijk inhoudelijk op deze tekst kunt ingaan, dan krijg je nog een keer de kans; onzin wordt niet doorgelaten.
   shalom,

   Ben
   PS: ik heb Jay voor de 2e keer mijn telefoonnr. gestuurd in prive mail voor een inhoudelijk gesprek, maar weer geen reactie, behalve onzinmail op de website, maar dat is verspilde moeite, want die wordt niet gepubliceerd, daar reageer ik prive op, zodat de persoon in kwestie wel antwoord kan krijgen via prive mail, zonder dat de website overspoeld wordt met onzinmail, waar niemand op zit te wachten.

 31. Op 18 februari 2010 @ 00:49 schreef Izz ad-Din Ruhulessin

  Beantwoorden

  Ligt aan de aard van de discussie, discussies met normatieve uitgangspunten zijn zinloos aangezien ik jullie normen en waarden niet onderschrijf, en jullie de mijne niet.

  Maar ik denk dat het beter is als dit via de mail besproken wordt.

  • Op 18 februari 2010 @ 01:07 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Izz, het is mij niet duidelijk op welke reactie of tekst je nu reageert.
   En verder ben ik benieuwd naar die normen en waarden van jou, die wij hier dan niet zouden onderschrijven, kun je ze es noemen?
   shalom,
   Ben

 32. Op 19 februari 2010 @ 12:48 schreef Izz ad-Din Ruhulessin

  Beantwoorden

  Beste meneer Kok,

  Ik reageerde op uw reactie van 11 februari 2010 om 9:48 am.

  Ik doelde met normen en waarden niet op een specifiek iets, maar de meeste debatten die plaatsvinden kennen een foutief uitgangspunt.
  Een moslim moet zich dan verdedigen tegen dingen die niet-moslims ‘barbaars’ oid vinden. Maar zulke debatten acht ik zinloos, aangezien wij misschien iets wel heel normaal vinden. Het zou ook heel raar zijn als een niet-moslim zich zou moeten verantwoorden aan moslims omdat hij er normen en waarden op nahoudt die niet stroken met de Islamitische geloofsleer.

  Dus ik ben best bereid met u in debat te gaan, mits dit een open debat is en niet zo’n herkauwd debat met het vaste uitgangspunt.

  Met vriendelijke groeten,

  Izz ad-Din

  • Op 19 februari 2010 @ 15:09 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Izz,
   Het debat, of liever gesprek, wat ik zoek, is de uitleg van jou als overtuigde moslim, hoe ik de honderden haatteksten , zoals bijv. soera 9:5, moet begrijpen.
   Uiteraard moet dan de context worden meegenomen, de juiste vertaling en de uitleggingen van de verschillende islamrichtingen , maar ook het feit, dat de korantekst eeuwig en onveranderlijk zou zijn, als zijnde het woord van een almachtige, alwetende godheid, Allah volgens koranbeschrijving.
   Hoe begripvol ik ook naar die teksten kijk, het blijft haat/moord/onverdraagzaamheid en zoals jij weet, is bij tegenstrijdigheid via abrogatie de laatste tekst geldig, de zgn. Medinateksten.
   Op zich is het al vreemd, dat er dan kennelijk achterhaalde Mekkateksten in staan, maar goed, laten we ons dan beperken tot de geldende teksten, zoals deze soera 9.
   Natuurlijk mogen we van mening verschillen en andere normen en waarden hebben; het gaat mij er om, om na te gaan, of ik de teksten goed begrijp.
   Er staat haat en moord, als nadere uitleg dat niet veranderd, blijft het haat en moord in mijn optiek en zijn dat dan jouw waarden en normen mbt. de niet-moslims, dat is dan mijn vraag.
   En natuurlijk kunnen we dan verder praten, hoe jij dat allemaal ziet naar de toekomst toe, met de 12 e imam,de Mahdi , het wereldwijde kalifaat van alleen moslims, etc.
   Ook over de vraag, of de Allah volgens de koran wel of niet dezelfde is als de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Bijbel, Yeshua en schepping geopenbaard, zou ik met je willen praten.
   Mag hier op deze website, dan open ik een nieuw artikel: “in gesprek met een overtuigde moslim” en dan praten we op deze site verder, kunnen anderen meedoen of zeker toch meelezen.

   Misschien kun je eerst iets over jezelf vertellen, hoe je moslim geworden bent, waarom je het blijft, opleiding en kennisnivo van de islam, leeftijd, alleenstaand of gezin, ik noem zo maar wat zaken.

   Shalom,
   Ben

 33. @Izz

  Beste

  Laat ik je eraan herinneren dat jullie moslims uit vrije wil naar het Westen zijn gekomen. We hebben hier een lange traditie van vrijheid. Het is de meest basale fatsoensregel dat gasten de huisregels van de gastheren respecteren. Maar jullie zgn islamdoctrine staat in onderhand alles haaks op onze huisregels omdat de islam geen ruimte voor vrijheid laat.

  Het is daarom niet gek dat wij wel eens willen weten hoe het zit en of jullie van zins zijn met jullie klauwen van onze zwaar bevochten en gekoesterde vrijheid af te blijven, want hoe meer jullie de islam serieus nemen hoe reëler het gevaar. Wij kunnen de islam alleen maar accepteren als jullie genoegen nemen met een positie waarin jullie niet meer en niet minder dan welke andere levensbeschouwing dan ook zijn en dus de grondwettelijke gelijkheid en vrijheden respecteren. Wie van zins is om die vrijheden af te breken, moet opdonderen, per direkt.

  Ik vind het daarentegen wel heel raar dat moslims hier naar toe komen wanneer ze zoveel afkeer hebben van onze “verdorven” samenleving, onze (in oorsprong vaak christelijke)normen en waarden verafschuwen, en zo’n haat koesteren jegens onze vrijheden. Waarom ben je dan hier? Hou je van de individuele ontplooiingsvrijheid die je in het Westen hebt en ben je bereid die te verdedigen tegen elke soort tirannie?

 34. hallo ben ga zo door je vericht goed werk shalom harry

  • Op 1 maart 2010 @ 23:10 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Dank je Harry; mag ik je uitnodigen iets van jezelf te vertellen, over jouw levensvisie/geloof? Uiteraard prive, komt niet op de website, tenzij je vermeld, dat dat geen bezwaar is.
   shalom,
   Ben

 35. Op 9 augustus 2010 @ 15:57 schreef Cisca Sitemaker

  Beantwoorden

  Een ieder die gelooft maakt de grote fout zeker te weten dat zijn/haar god de enige juiste is. Dat moet ook wel anders zou je er niet in kunnen geloven. En net als de moslims zijn ook de gristenen er heilig van overtuigd dat de hele wereld net zo moet gaan geloven als zij. En ook dat is natuurlijk noodzakelijk anders zou onmiddellijk het onware van dat geloof aangetoond worden. Het zal nog vele eeuwen duren voor we dit fenomeen (het geloven in een supermacht/-god) kwijt zijn geraakt. Goede scholing is een eerste vereiste.

  • Op 10 augustus 2010 @ 10:19 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Cisca, blijven studeren dan maar.
   Dan zie je hopelijk het verschil tussen de God van Abraham, Isaak en Jacob , die we in en door de Tora en bovenal door Yeshua kennen, de levende Tora en de afgoden, zoals de koranafgod.
   Shalom,
   Ben
   PS: zie http://torayeshua.nl/cms/?page_id=178 “hoe leer je de Ene ware God kennen”.

 36. Als je vrede en veiligheid wilt dan kies je voor de God van Israël!
  Als je pedofiel bent en graag meisjes van 8 jaar verkracht , zoals het goede voorbeeld van de pedoprofeet mohammed , dan kan je beter de satan van de islam kiezen!
  Ja er valt veel te bestuderen over deze twee geloven en het is moeilijk te kiezen om respect voor ieder levend mens te hebben of ze liever als lustobject te verkrachten en te roven en dan nog het liefst minderjarig!
  Laat die mensen gewoon die niet het verschil kunnen zien tussen waarheid en leugen en houdt je bezig met mensen die het wel waard zijn om het verhaal te vertellen!
  Kijk mijn persoonlijke gevoel hierover is wat God van Israël aan zijn volk als opdracht gaf!
  Vernietig je vijand met wortel en tak als zij niet willen omkeren om de enige God te aanvaarden!
  Geen parelen voor de zwijnen gooien!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*