Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Gastschrijver Ja’akov Siepman over vijanden van Israel in Nederland!

Shalom, geachte lezer,

Woensdag aanstaande komt tussen 14.00 en 15.00 uur de ‘Muur Karavaan’ ook bekend als ‘sloop de muur’ in Sneek. Wie zijn de organisatoren van deze Muur Karavaan en waar staan zij voor?

Zij zijn een groep individuen, organisaties die 40.000 handtekeningen bijeen proberen te verzamelen om het parlement te dwingen acties tegen Israël te ondernemen. Zij vinden dat de muur en het hek gesloopt moeten worden zodat zelfmoordterroristen weer aanslagen kunnen plegen in Jeruzalem en Israël. Daarnaast willen zij ook Israël op alle mogelijke manieren economisch ten gronde richten.

De overkoepelende Internationale organisatie wereldwijd is: “ Ma’an Development Center “ Het hoofdkantoor is gesetteld in de Gaza onder hun auspiciën vallen: “ The Grassroots Palestinian Anti – Apartheid Wall Campaign “ en de BDS Movement ( Boycott Divestment and Sanctions for Palestine) en: “ The Electronic Intifada ” bij elkaar is het één dezelfde organisatie. Informatie over deze groeperingen kunt u vinden op:  www.maan-ctr.org , www.bdsmovement.net , op www.stopthewal.org en op www.electronicintifada.net

Deze organisatie(s), vooral de moeder organisatie “ Ma’an Development Center “  is op papier een zeer gerespecteerde instelling, dat kan je wel zien aan de Donateurs en hun Partners.Deze organisatie is ongelooflijk slim.Het is een zeer invloedrijke en oppermachtige organisatie die al heel veel in het Europese parlement voor elkaar heeft gekregen.

Hun nieuwste overwinning waar ze bijzonder trots op zijn is volgens het artikel welk geplaatst is op 12 november 2010 op www.electronicintifada.net/v2/article11621.shtml Het artikel is van Adri Nieuwhof en Guus Hoelen. (G.Hoelen is vz.  van de werkgroep Keerpunt, zelfde lijn als PKN -Palestina Kommittee Nederland)

In het kort houdt het artikel in dat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)  die in totaal 97 miljoen in Israël geïnvesteerd had via PGGM, hun investment daar teruggetrokken heeft. Waarin zij nu gaan investeren wordt echter in het artikel niet vermeld.

Welke organisaties trekken de kar in Nederland, dat zijn: het Nederlands Palestina Komitee, Stichting Stop de Bezetting, Een ander Joods Geluid etc. (Zie:  www.sloopdemuur.nl ) en  www.palestina-komitee.nl Daar kunt u ook de agenda inzien welke plaatsen zij deze week aandoen in Nederland.

Zij worden door de volgende bekende BN’ers ondersteund: Greta Duissenberg, Harry van Bommel, Rene Daanen, Dries van Agt, Anja Meulenbelt, Mohammed Rabbae etc. Groenlinks, PVDA,  SP ondersteunen ook dit initiatief.

Wij moeten protesteren tegen deze Muur Karavaan en sympathisanten, met de volgende argumenten:

Argumenten:

Israël besloot tot een preventieve aanval. Het voerde daarvoor de volgende reden aan:

In mei 1967 eiste Nasser van Egypte het vertrek van de VN-troepen die langs het Suezkanaal waren gestationeerd- als buffer tussen de beide landen. Tot verbazing van Israël vertrokken zij zonder slag of stoot.

Syrië en Jordanië sloten een militair pact met Egypte. Nasser sloot de straat van Tiran – opnieuw tegen internationale afspraken in – af voor scheepsverkeer van en naar Israël, zodat geen doorvaart meer mogelijk was. Nasser had zijn troepen op sterkte gebracht en gemobiliseerd.

Op 26 mei verklaarde Nasser dat Israël deze keer volledig verwoest zou worden. Ook andere Arabische leiders uitten oorlogszuchtige taal en dreigden met totale vernietiging van Israël.

Verloop van de strijd:

In de vroege ochtend van 5 juni 1967 vernietigde Israël de gehele Egyptische luchtmacht. Het Jordaanse leger bombardeerde vanuit de heuvels van Oost-Jeruzalem het westelijk deel van de stad. Na felle gevechten was de operatie in een paar dagen tijd afgerond. Israël veroverde de Sinaï, de Westbank, Gaza , de Golanhoogte en Jeruzalem. Het koste Israël  1500 waarvan 100 burgers.Maar om te overleven had Israël geen andere keuze.

Omstreden bezetting:

Al direct na de oorlog was de bezetting van het veroverde gebied – met de bedoeling het in onderhandelingen af te ruilen met vrede – omstreden, ook in Israël zelf. Volgens de anti-Israël groeperingen had Israël direct na de oorlog de bezette gebieden moeten ontruimen. Eerst was het Israëlische gebied zelf voor Palestijnse leiders inzet van de strijd: de PLO was al in 1964 opgericht, ver voor de bezetting van 1967. Andere kant, had Israël de gebieden gelijk terug gegeven dan kon zij zich niet meer strategisch verdedigen. Trouwens als we terug kijken naar de Balfour akkoorden lagen de oorspronkelijke grenzen verder als het huidige Israël inclusief met de genoemde bezette gebieden. (Balfour afspraken in 1917 waar de toenmalige Arabische heersers mee akkoord gingen. In de oorlog van 1948 werd veel land door de Arabieren veroverd binnen de grenzen van de Balfour akkoorden).

Later werd de bezetting van wat als Palestijnse gebieden wordt gezien, een extra reden voor Arabisch terreur tegen Israëlische burgers. Er zijn bronnen die met cijfers aantonen dat de Arabische bewoners van, wat de bezette gebieden zou gaan heten, er in medische en economische zin er op vooruit gingen. Ze zouden de groei met hun verzet (Intifada’s) hebben geblokkeerd. Nieuwe grenzen zijn nooit vastgelegd: volgens veel commentatoren omdat de Arabische partij (PLO) het hele gebied terug wilde inclusief heel Israël.

Het recht van de Joodse gemeenschap om een deel van het gebied te bewonen wordt nog dagelijks fel betwist – in Europa, in Amerika en in de Arabische wereld. Ook in Israël zelf zijn partijen die menen dat het beter is het land aan de Arabieren terug te geven en de seculaire Joodse staat op te heffen. Waar moet het Joodse Volk dan heen?

Zes jaar later, in 1973 proberen de Arabische tegenstanders opnieuw het verloren gebied te heroveren. Ook nu zonder succes. Een merkwaardig en uniek aspect van het conflict tussen Israël en zijn Arabische buren is, dat de militaire winnaar in de wereldopinie na iedere slag als morele verliezer uit de bus komt.

De Oslo akkoorden:

In 1992 komt in Israël de ‘vredesduif’ Rabin aan de macht. Hij stuurt openlijk aan op vrede met de Palestijnen. Israël was daarvoor nooit bereid geweest om direct te onderhandelen met een terroristen beweging als de PLO.

Op 20 augustus 1993 komt er een akkoord. In Washington wordt het akkoord wereldkundig gemaakt. Arafat en Rabin schudden elkaar de hand onder het toeziend oog van Clinton. Iedereen herinnert zich die foto nog wel want hij ging de wereld over.

Van de akkoorden komt uiteindelijk weinig terecht. Ze leiden tot een tweede intifada.

In feite zijn beide partijen er slechter van geworden. Er is na de akkoorden meer geweld en er vallen meer doden als in de jaren ervoor. De belangrijkste fout was volgens veel bronnen de vrijblijvendheid van het akkoord. In 2000 beginnen de Camp David besprekingen.

Deze mislukken, einde Oslo akkoorden, met als gevolg: nog veel meer geweld vanuit de PLO.

De ene na de andere moord en zelfmoordaanslag voltrekt zich in Jeruzalem met alle gevolgen van dien. Israël moest iets doen om zijn bevolking te beschermen tegen zoveel bloedig geweld.

Sinds het uitbreken van de tweede Intifada is de Israëlische overheid begonnen met de bouw van een muur of veiligheidshek. Zoals altijd, als het om het Israëlitisch-Palestijns conflict gaat komt er uit alle hoeken van de wereld commentaren los, variërend van felle verontwaardiging. De vergelijking met het Ghetto van Warschau kan zelfs rekenen op warme instemming.

Muren of hekken worden aangelegd om ruimtes af te schermen voor ongewenste menselijke of dierlijk bezoekers. Overal waar mensen ongewild proberen om andermans huis, stad of land te betreden worden huis-, stads- en landgrenzen beschermd met hekken en muren. Kortom hekken, muren zijn in deze moderne samenleving niet weg te denken.

In juni 2002 is men begonnen met de bouw van de muur die uiteindelijk 700 km lang moest worden.

In de Internationale propagandaslag duiken gelijk de benamingen op als: apartheidshek, muur der schande, anti-terreurhek etc. Uiteindelijk is het een muur geworden van enkele tientallen kilometers en een hek van honderden kilometers.

Motivatie:

De muur of het hek is volgens de Israëlische regering vooral bedoeld om betere controle op binnenkomende kwaadwilligen, Jihad strijders te kunnen uitoefenen waardoor zelfmoordaanslagen en ander aanslagen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden en veel burgerlevens gespaard blijven. Het argument is dan ook van de Israëlische regering: dat de overheid de – wettelijke en internationaal erkende – taak heeft haar eigen burgers te beschermen tegen excessief geweld van buitenaf.

Reactie Europa:

Paniek en grote verontwaardiging bij de vredesactivisten alom. Uiteindelijk kwam de zaak voor bij het Internationale Gerechtshof in den Haag. Op 9 juli 2004 oordeelde het hof, dat de veiligheidsmuur een  illegaal bouwwerk betrof en verzocht de onmiddellijke afbraak en eiste schadevergoeding voor de Palestijnen . Zie: www.brabosh.com/2009/08/05/het-internationale/

Israël weigerde dit vierkant en terecht.

Succes:

Geen land in Europa wil eigenlijk omringd worden door een hek, ook al roept men in Nederland dat de grenzen weer dicht moeten vanwege illegalen en criminaliteit.

In Israël kunnen we alleen maar spreken over hoeveel levens het aan beide zijden gespaard heeft en dat de zelfmoordaanslagen zijn gestopt.

Sinds het bestaan van de veiligheidsmuur vallen er 90 % minder aan slachtoffers.  In 2002 wisten de Palestijnse terroristen nog 220 Israëli’s te doden. In 2007 was dit aantal terug gebracht naar 3.

De leider van de Islamitische Jihad organisatie Ramasan Abdalla Shallah, bevestigt hoe effectief de barrière is. In een interview met de krant Al-Sharg in 2008 zei hij het hek “ vermindert de mogelijkheden van het verzet diep door te dringen om zelfmoordaanslagen uit te voeren “.

Zie: www.cidi.nl Daarbij is groot deel van de bevolking achter  “de Muur” aanhanger van de PLO.

De organisatie die tot op de dag van vandaag weigert de staat Israël te erkennen.

De Muur Karavaan en hun aanhangers vragen geen handtekeningen voor vrede.

Zij vragen handtekeningen voor legitieme toestemming om nog meer terreur naar Israël te brengen. Het enige wat zij doen is het volk in Europa opruien en het antisemitisme aan wakkeren!!!!!

Israël heeft ook zijn fouten maar er is geen apartheid. Ook zij hebben hun interne problemen net zo als Nederland, België en de rest van de landen in Europa.

Bewaak de vrijheid en de democratie van Israël!!!!!

Ya’akov Siepman, Sneek

Bronnen: o.a. brabosh.com, Cidi.nl, vecip, palestina-israel blog.

Zie de agenda, die we pas kort geleden gewaar werden:

DINSDAG 9/11:
Purmerend 10.30 – 11.30 (Koemarkt)
Zaandam 12.30 – 13.30 (Gedempte Gracht)
Alkmaar 14.30 – 15.30 (Kaasmarkt)
Heerhugowaard 16.30 – 17.30 (Middenwaard)

WOENSDAG 10/11
Oldenzaal 11.00 – 12.30 (Driehoek)
Hengelo 13.30 – 14.30 (t.o. Hema)
Enschede 15.30 – 17.30 (Centrum)

DONDERDAG 11/11:
Nijmegen 10.00 – 12.00 (kruispunt 4 hoofd winkelstraten)
Den Bosch 13.30 – 14.30 (Kerkplein)
Tilburg 15.30 – 16.30 (Stadhuisplein)
Utrecht 19.00 – 20.30 (Stadhuisbrug)

VRIJDAG 12/11:
Beverwijk 10.00 – 11.30 (Zwarte Markt)
IJmuiden 12.30 – 13.30 (Plein 40-45)
Haarlem 14.30 – 16.00 (Grote Markt)
Haarlem 16.30 – 17.30 (Winkelcentrum Schalkwijk)

ZATERDAG 13/11:
Den Haag 11.00 – 12.30 (Het Plein)
Rotterdam 13.30 – 15.00 (Mathenesserplein)
Leiden 16.00 – 17.00 (Beestenmarkt)

ZONDAG 14/11:
Amsterdam 12.00 – 14.00 (Beursplein, vlakbij de Dam)
Almere 15.30 – 17.00 (Stadhuisplein)

MAANDAG 15/11:

Dordrecht 13.00 – 14.30 (Sarisgang)
Zoetermeer 16.00 – 17.30 (Stadshart)

DINSDAG 16/11:
Groningen 12.00 – 14.00 (Grote Markt)
Haren  14.30 – 16.00

WOENSDAG 17/11:
Drachten 10.00 – 11.00 (Onder het Carillon)
Leeuwarden 12.00 – 13.00 (de Brol)
Sneek 14.00 – 15.00 (Schapenmarktplein)

Heerenveen 16.00 – 17.00 (bij Gem. huis t.o Crackstate)
Voor reacties kunnen jullie terecht op tora-yeshua.nl of rechtstreeks https://tora-yeshua.nl/?p=1547
Uiteraard is het een prima idee, dit artikel uit te printen, te kopieren en dan ter plekke uit te delen,zodat de actievoerders  naast hun eenzijdige info ook vanuit de kant van Israel geinformeerd worden.
Graag zien we veel Tora-Yeshua vrienden en geestverwanten morgen in  Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met Israel vlag en om te helpen met gesprekken en het uitdelen van onze informatie, die door Ya’akov Siepman is geschreven, nl. bovenstaand artikel met aanvullingen.

Shalom, tot morgen,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

19 Responses to Gastschrijver Ja’akov Siepman over vijanden van Israel in Nederland!

 1. Op 16 november 2010 @ 15:04 schreef Simone de Vos

  Beantwoorden

  Ik ben net naar de Grote Markt in Groningen geweest waar deze mensen stonden.
  Terwijl ik ernaartoe liep, vroeg ik God om me te helpen als ik aangesproken zou worden.
  Ik liep zelf op een groepje af en bleef voor een man staan. Ik wilde aangesproken worden! Hij vroeg of ik wilde tekenen en ik zei nee. Hij keek heel verbaasd en ik begon te vertellen waarom niet. Hij luisterde wel, maar vond dat je alle geloven met een korreltje zout moet nemen. Dit raakte mij en ik begon nog meer te getuigen. Het was een aardige man die luisterde, maar hij was niet overtuigd.
  Ik ontmoette een vrouw die de vlag van Israel droeg (volgens mij is ze hier lid) en we raakten in gesprek en voelden ons verbonden en wisten: ook al gaat de muur naar beneden, Israel zal niet vernietigd worden omdat God beschermt.
  Een andere vrouw van het actiecomite sprak met ons en was veel bozer en stond niet open voor ons. Alles wat we zeiden was verzonnen, niet waar en de bijbel daar gelooft ze niet in. Haar hart stond niet open voor wat wij vertelden.
  Toch voelde ik me ontspannen en vrijmoedig omdat ik weet dat God regeert en wat voorspeld is, zal gebeuren!

  Marcus 4:
  Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? 14 De zaaier zaait het woord. 15 Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. 16 Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, 17 maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. 18 Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, 19 maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. 20 Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’

  • Op 16 november 2010 @ 17:07 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Simone, hoor graag meer van je ervaringen met deze anti-Israelclub, ook morgen nog in Noord-Nederland, o.m. Sneek.
   Shalom,
   Ben

 2. Graag geef ik mijn onvoorwaardelijke steun aan dit initiatief om deze boosaardige overval tegen te gaan.
  “Brabosch” melde vandaag
  “Dood aan Israël” en “Dood aan Amerika” behoorden tot de leuzen die gisteren 15 november 2010 in koor werden gescandeerd door de massa mensen die was samengekomen in de Arafatwoestijn in de buurt van Mekka, waar meer dan 2 miljoen moslims zich verzameld hadden.

  • Op 16 november 2010 @ 21:45 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Dank voor je steun Hans.
   Kun je de internetbron geven waar dat staat, die leuzen? Dan zijn we daar nog niet klaar mee, zijn ze helemaal gek! Ik weet wel dat dit gebeurd hier en daar, maar juist op die door diverse zenders uitgezonden hadj wil ik dat toch wel even aan de kaak stellen.
   Shalom,
   Ben

 3. Op 16 november 2010 @ 21:47 schreef Gerbrig Arends

  Beantwoorden

  Hallo Ben en Simone, ik was die vrouw die vandaag in Groningen en in Haren met de vlag van Israel gestaan heeft bij de demonstratie van ‘Sloop de muur’. Ik heb veel positieve reacties gekregen, naast enkele minder positieve.
  Het aantal demonstranten die handtekeningen tegen Israel inzamelden was overigens maar klein, ik denk niet dat ze veel indruk hebben gemaakt. Maar je blijft je verbazen over wat ze allemaal zeggen. Het was goed erbij te zijn en hier en daar toch even iets van de ‘andere kant’ te kunnen uitleggen.
  Gerbrig

 4. Hallo Ben Kok en Yaakov Siepman,
  Goed stukje, maar het valt me op dat er erg veel links naar pro-Palestijnse organisaties in staan en jullie hun dus aan een hoop gratis bekendheid helpen. Links zijn belangrijk voor websites; iedere keer dat je naar een website of blog of artikel linkt wordt geregistreerd door de zoekmachines en maakt dat ze deze pagina of site als belangrijker gaan beschouwen. Je kunt dus beter naar artikelen over deze organisaties linken, en artikelen die laten zien waarom dit soort acties niet deugen. Zo zijn er allerlei artikelen, initiatieven en organisaties tegen boycots van Israel zoals:
  http://zionism-israel.com/ezine/Buycott-Israel.html
  http://zionism-israel.com/the_zionism_boycotts.htm
  http://www.israel-palestina.info/israel_boycot.html
  http://www.israel-palestina.info/boycot_israel.html

 5. Hallo,
  ik liep vanmiddag door de stad (Sneek), toen ik een kar zag met een poster er op,
  een vriend en ik liepen de richting van de kar op. toen wij ineens allemaal vlaggen van israel zagen.
  waarop die vriend zij : kijk mijn volk met vlaggen. (aangezien hij zelf half israelier is)
  toen we bij de kar aankwamen kwam er een oude vrouw met een bril op naar mij toe.
  ze vroeg of ik mijn handtekening wou zetten. toen vroeg ik waar voor is het??
  ze vertelde dat er 400 kinderen zitten opgesloten in israel en dat de muur daarom moet worden gesloopt.
  ik kon die link niet vinden dus vroeg wat de muur met die kinderen had te maken en vertelde haar dat er zoveel dingen daar gebeuren die ik niet weet.
  de vrouw kon dat blijkbaar niet waarderen en noemde mij zwak en wou weg lopen, maar ik vroeg haar nog waarom er israelische mensen met vlaggen stonden.
  haar antwoord was dat die mensen daar stonden om hun te iriteren. maar ze wou hun geen vijanden noemen,
  ze reageerde op eens heel vreemd en zij dat ik mijn siggaretje maar lekker moest gaan oproken en liep weg.

  ik was natuurlijk benieuwd waarom de israeliers daar stonden en ben er toen naartoe gelopen.
  toen kreeg ik een boekje met het advies deze door te lezen. heb ik net gedaan vandaar dat ik hier nu een reactie post.

  Vind het goed dat er mensen zijn die protesteren.

  het vreemdste vond ik nog dat er geen islamiet of palestijn bij deze actie aanwezig was, en er dus alleen maar nederlanders stonden bij die kar.

  Shalom,

 6. Shalom,

  Vandaag was ik in Heerenveen en gesproken met deze mensen. Veel argumenten gehoord: meer van hetzelfde. Weinig reacties van het publiek. Het was ook goed koud :)
  Ze zijn goed voorbereid en hebben allerlei claims dat Israel zich in hun ogen ‘misdadig’ gedraagt. Geen enkele claim wordt voorzien van bewijs en men verwijst naar het acht uur journaal en de website.
  Op mijn verwijzing naar de Tora (G_d’s eeuwige wetboek voor de mens) waarin het recht van Israel benoemd wordt, hoe kan het ook anders, fel op gereageerd.
  Het argument is dat de muur op (deels) illegaal gebied staat en er een oordeel ligt van het Internationale Hof. Er wordt desgevraagd teogegeven dat er andere ‘ palestijnse zaak’ partijen achter het initiatief schuil gaan. Er worden ook PLO sjaaltjes gedragen.
  Tot zover mijn verslag.

  Gegroet,
  Eric

  • Op 18 november 2010 @ 00:01 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Eric, heel goed dat jij er was! Wij zijn ook naar Heerenveen geweest op het einde van de dag, waren er ca. 16.10 bij het gemeentehuis, niemand te bespeuren, dus we maakten er uit op, dat de Israelhaters niet meer kwamen.
   Hoor graag, waar jij ze dus nog getroffen hebt.
   Shalom,
   Ben

 7. De God van Israel zal overwinnen

 8. Op 17 november 2010 @ 23:44 schreef Egbert Talens

  Beantwoorden

  Nee, Ja’akov, geen acties tegen Israël, maar een poging evenwicht te brengen in de gespannen verhoudingen tussen de partijen die zich solidair verklaren met een van de twee partijen, Israël en Palestina, dan wel Israëliërs en Palestijnen. De sloop betreft dát deel van de Israëlische afscheidingsmaatregel, waar deze zich bevindt op het grondgebied dat bestemd is voor de toekomstige Palestijnse staat; conform de uitspraak van het Internationale Gerechtshof van 9 juli 2004.
  Ook is er geen sprake van wat u noemt: Israël op alle mogelijke manieren economisch te gronde richten. Die benadering, van uw kant, is weinig anders dan een uit uw grote duim gezogen idee, dat als wishful thinking moet worden afgedaan. Eigenlijk doorspekt u uw hele betoog met superlatieven: opbouwend als het om Israëlische belangen gaat, afbrekend jegens de andere kant. Ik noem slechts één voorbeeld. U schrijft: ‘Het koste Israël 15.000 waarvan 100 burgers.Maar om te overleven had Israël geen andere keuze.’ [De ontsierende schrijffouten vergeef ik u gaarne.] De lezer moet wel aannemen dat u met 15.000 het aantal Israëliërs bedoelt, dat in de Zesdaagse Oorlog van 1967 om het leven kwam; de vermelding ‘burgers’ wijst immers op mensen, en niet op een geldbedrag. Maar 15.000 doden? Hoe komt u in hemelsnaam aan dát aantal?

  Begrijpt u mij a.u.b. niet verkeerd, want élke dode (mens) is een tragedie, vooral als oorlog ermee samenhangt zoals in dit geval, maar een hoger aantal opgeven dan er in werkelijkheid sneuvelden, is nmbm on-kies, om een zwaardere term maar achterwege te laten. Op pag. 333 van het boek ‘Elusive Victory’ van Trevor Dupuy, een gepensioneerde Amerikaanse kolonel, lees ik dat het totale aantal persoonlijke slachtoffers aan Israëlische kant 5.515 was, onder wie 983 doden, en 15 vermisten. Laten wij de 100 burgers die u noemt, en die Dupuy mogelijk niet heeft meegerekend, daar nog bij tellen, dan komt het totaal op 5.615. Met andere woorden: het door u genoemde aantal is maar liefst 9.385 dodelijke slachtoffers te hoog. Is dat niet diep treurig? Eigenlijk is het nóg treuriger. Want Dupuy geeft immers aan dat er aan Israëlische kant 983 doden vielen, en omdat u van 15.000 spreekt, maakt dat een verschil dan 14.017 doden…

  Zoals gezegd, uw verhaal bestaat enkel en alleen uit superlatieven. Alsof de ‘gewone’ werkelijkheid al niet erg genoeg is… Misschien kunt u zichzelf en uw medestanders een rad voor ogen draaien, maar dít betoog van u klopt van géén kant. Ook al geeft mevrouw Pelle te kennen dat het een goed stukje betreft. Weet zij veel?

  Nee, met dergelijke uiteenzettingen kunt u Israël geen dienst bewijzen. Goedkope rethoriek van mijn kant? Als u prijs stelt op vollediger uitleg, dan roept u maar.

  Egbert Talens, Zutphen

  • Op 28 november 2010 @ 00:03 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Geachte heer Talens.

   Israël heeft door de jaren heen al heel wat concessies gedaan ter wille van het vredesproces en doet dat nog steeds. Elk aanbod voor vrede wordt echter afgewezen door uw vrienden.
   De Sinaï is teruggeven in ruil voor vrede, de Gaza is weggeven voor vrede, als dank zijn er alleen al dit jaar meer dan 350 projectielen op Israël afgevuurd. Recente terugtrekking uit het Noorden van het dorp Ghajar. Dit volgens eerder gemaakte afspraken en een groot deel van de inwoners die vertwijfeld achterblijven en het vertrek van Israël liever niet hadden gezien.

   In 1947 werd er al over een “tweestatenoplossing” gesproken, in 1967 en in 2000, steeds weer weigerden de Palestijnen aan deze oplossing mee te werken. Tot op de dag van vandaag weigert President Mahmoud Abbas, Israël te erkennen als een zelfstandige joodse staat. Om nog maar niet te spreken over de tot tanden toe bewapende Palestijnse milities op de Gazastrook. Groeperingen die slecht één doel hebben, totale vernietiging van Israël in de naam van Allah.
   Een “tweestatenoplossing” lijkt op dit moment verder weg dan ooit. Zeker met een bondgenoot als Iran op de achtergrond, die Hamas maar al te graag voorziet van wapens en ondersteuning in de vorm van Hezbollah.

   De bouw van de veiligheidsmuur door Israël is naar mijn mening volkomen gerechtvaardigd. De realiteit heeft inmiddels uitgewezen dat het aantal aanslagen vanaf de Westbank drastisch is verlaagd. Dit heeft veel slachtoffers bespaard niet alleen aan Israëlische zijde maar ook aan Palestijnse zijde. Het zal u niet onbekend zijn dat de Israëlische regering het niet over zijn kant laat gaan dat er aanslagen gepleegd worden op zijn onschuldige burgers. Dit wordt terecht beantwoord door het opsporen van de daders en het treffen van de noodzakelijke maatregelen, helaas kan niet altijd uitgesloten worden dat ook hierbij onschuldige slachtoffers vallen.

   De waarde van mensenlevens gaat bij mij boven de waarde van een stuk land. Hoe wrang ook voor diegenen die hun stuk land moeten missen. Gelukkig is er in Israël sprake van een democratische rechtsgang en kunnen ook de Palestijnen daar aanspraak op maken. Zo bepaalde een gerechtshof ondermeer dat de plaatsing van de veiligheidsmuur bij Bi’lin niet rechtmatig is en is het Israëlische leger in februari van dit jaar ook begonnen met het verplaatsen. De financiële schade die door landbouwers wordt geleden wordt gecompenseerd. Van ordinaire landroof zoals uitgemeten in de media is geen sprake. Er zijn olijfboomgaarden die worden verplaatst naar andere gebieden. Op plaatsen waar al over langere periode stabiliteit heerst worden delen van de veiligheidsmuur weggehaald, een voorbeeld daarvan is de muur bij Gilo in augustus 2010.

   U beticht mij van wishfull thinking en superlatieven, daarmee zou ik Israël geen dienst bewijzen. Ik ben van mening dat acties als “Stop de Muur”, “Stop de Bezetting” , “Stop de Bewapening”, “BDS” enzovoort absoluut niet zullen bijdragen aan het welzijn van het Palestijnse volk. Welk deel van de bevolking denkt u is er bij gebaat dat ik geen Ahava Cosmetica koop. U en uw medestanders en zogenaamde bevriende Arabische landen helpen alleen mee aan het in stand houden van een bewind dat de Palestijnse bevolking al decennia lang in een wurggreep houdt. Kinderen geen kind laat zijn maar opvoedt met haat, vrouwen onderdrukt, ontwikkelingsgeld investeert in eigen belangen, prestigieuze gebouwen uit de grond stampt en zijn bevolking op de puinhopen laat zitten. In een tijd van toch al grote werkeloosheid van je bevolking verlangen dat ze hun banen opgeven in Judea en Samaria, “all for the good cause”.

   Meneer Talens het staat u en uw medestanders vrij om kritiek te uiten op Israël wanneer laat u uw kritiek eens horen op de Palestijnse leiders ?! Komt u eens met iets nieuws, niet altijd dat eeuwige Israël bashing en al die zielige plaatjes en verhalen over de Palestijnen !

   Voor u en uw medestanders wellicht voor de duidelijkheid nog een laatste opmerking. Joden zijn een volk, een Israeliër is iemand met een Israëlisch paspoort.
   Iemand van Joodse afkomst die geboren en getogen is in Nederland mag dan een Jood genoemd worden, maar dat houdt niet in, dat hij enig electorale invloed heeft in Israël. Mij is opgevallen dat deze dingen nog wel eens door elkaar gehaald worden in publicaties.
   Door dit feit wordt niet de alleen de staat Israël bekritiseerd op zijn daden maar ook joodse inwoners van andere landen worden daar op aan gekeken.

   Wat betreft het aantal slachtoffers aan Israëlische kant, dit betreft een typefout het waren er 1.500 waarvan 100 burgers. Mijn excuses voor deze fout.

   Met vriendelijk groet

   Ya’akov Siepman.

 9. Hallo Ben,

  Jammer dat we elkaar daar niet hebben getroffen.
  Ik was daar iets later dan 16:10. Zeker een kwartiertje geweest toen gingen ze inpakken.
  Ze stonden op de kruising van Breedpad en winkelstraat Dracht, op de brug aldaar met een kar met leuze daarop.

  Shalom,
  Eric

  • Op 18 november 2010 @ 10:49 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Blijkbaar zijn ze gevlucht en hebben gedacht een andere plek dan was aangekondigd te gebruiken.
   Het was een groepje van 4 of 5 man, die weinig aandacht kregen en het was prima, dat we er stonden met 2 keer zoveel mensen in elk geval in Ljouert en Snits.
   Ik vind het weer geweldig, dat jij in Heerenveen het gat vulde, hoor er graag meer van, heb je nog wat uitgedeeld aan tekst, mensen gesproken e.d.?
   Shalom,
   Ben

 10. Vóór 1948 heette het hele gebied nog Palestina. In 1948 verdreef Israel
  750.000 Palestijnen om een joodse staat mogelijk te maken. In 1967
  bezette het de Syrische Golan Hoogvlakte, de Westelijke Jordaanoever
  (met Oost Jeruzalem) en de Gazastrook. Door de illegale bouw van de
  Muur en talloze joodse nederzettingen is van Palestina alleen nog een
  verzameling Bantoestans over. Hoe kan hierin nog een Palestijnse staat
  gesticht worden?

  • Op 19 november 2010 @ 01:03 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   http://www.israel-palestina.info/tijdlijn.html

   Beste Simon, zou je zo vriendelijk willen zijn eerst bovenstaand link te lezen over de werkelijke geschiedenis van de Joodse bevolking in Israel?
   Jouw weergave is zo eenzijdig , onvolledig en richting antisemitisme, dat ik die liever niet publiceer; dat ik het toch doe, is om je de kans te geven de echte geschiedenis te leren kennen en wellicht kunnen we daar hier even verder over door praten.
   Shalom,
   Ben

 11. Met alle respect Simon: even de geschiedenis van deze betreffende regio
  doornemen, voor mijn part op wikipedia als je dat “vertrouwder” overkomt.

  Met vriendelijke groet,

  Johan (historicus)

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*