Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De nationale synode, een nieuwe NWO voorbode ?

Sinds 19 okt. 2009, ruim een jaar lang dus, heb ik geprobeerd op enigerlei wijze betrokken te raken bij deze synode.
Via diverse telefoontjes met Gerrit de Fijter,  een door mij aangebracht topic op het forum van de website van de Nat.Syn., mails, maar het bleef allemaal in het vage.
Ik zou een brief krijgen van de coordinator Bert de Jong, aldus De Fijter, maar Bert wist van niets, zo bleek vlak voor de synode.
Doordat  we onze Chanoekaviering met de Tora-Yeshuagemeentes hadden in Amsterdam op vrijdagavond, kon ik niet bij de synode zijn, als individuele deelnemer, dus moet ik het met het verslag op www.nationalesynode.nl doen .

Mijn verzoek was echter een jaar vooraf: vergeet het meest goede voorbeeld van gemeente-zijn ooit niet (nl. de gemeente in Handelingen) en neem in de organisatie een vertegenwoordiger op van het joods-christelijk geloof, zodat de antisemitische breuk van de kerk in de 4e eeuw met de Joden als zware schuld erkent wordt en zo goed mogelijk wordt hersteld!
Wij hebben dat  gemeente model uit Handelingen  als voorbeeld in de Tora-Yeshua gemeentes en willen daar naar toe groeien door de leiding van Gods Geest , met Yeshua als enige weg tot de Vader en vanuit de Tora.

Daar had men kennelijk geen behoefte aan en zo werd mijn verzoek op de lange baan geschoven en afgehouden. Ik mocht volgens een mail, die ik dan eindelijk in aug. 2010 ontving, wel deelnemen aan “het forum” en onduidelijk was dan welk forum.
Het openbaar toegankelijke forum, waarop ik mijn topic “joods-christelijk geloof” al was gestart, kan niet bedoeld worden (of toch?) en dat hele forum staat inmiddels ook niet meer op de website van de Nat. Syn., waarom eigenlijk niet?
Op welke wijze ik dan betrokken zou moeten gaan worden, blijft onduidelijk, ook in een telefoongesprek met coördinator Bert de Jong, enkele dagen voor de synode, had men daar geen antwoord op.

In de stuurgroep van de Nationale Synode zitten de volgende personen:

In april dit jaar werd een ”stuurgroep” gevormd, waarin leden van verschillende denominaties op persoonlijke titel zitting hebben. Het betreft ds. De Fijter (PKN), ds. S. Freytag (PKN), prof. dr. B. Kamphuis (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), drs. I. A. Kole (Gereformeerde Gemeenten), prof. dr. E. P. Meijering (Remonstrantse Broederschap), dr. J. M. van ’t Kruis (PKN), prof. dr. H. G. L. Peels (Christelijke Gereformeerde Kerken) en P. Sleebos (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten).

Hoofdspreker op de synode was Teun van der Leer, rector kerkelijke vakken aan het Baptistenseminarium.

Alle genoemde denominaties van de stuurgroep hebben, net als nagenoeg alle kerken, ook in de afgelopen jaren de leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden” getekend/bevestigd, zie de artikelen over de ontwikkeling, de leugen en de steun aan de islamisering van ons land in de volgende links:

https://tora-yeshua.nl/2010/01/hoe-het-islamiseringsplan-begon-en-ontwikkelde-geestelijk-eurabie/

https://tora-yeshua.nl/2010/01/koningin-beatrix-hirsch-ballin-en-jorritsma-en-nagenoeg-alle-kerken-van-nederland-onderstrepen-met-hun-aanwezigheid-de-leugen-van-de-islamiseringsveklaring/

https://tora-yeshua.nl/2010/01/aanklacht-tegen-de-liegende-politieke-en-geestelijk-leiders-in-nederland/

https://tora-yeshua.nl/2010/01/protest-tegen-promotie-van-totalitaire-afgodsdienst-door-overheid-en-kerk/

http://tora-yeshua.nl/?p=764

M.n. Peter Sleebos/de VPE  is nog recent verzocht via mail aan het hele bestuur en andere leidinggevenden, om te reageren op mijn verzoek, deze leugenverklaring te herzien, niemand heeft het fatsoen te reageren, al bijna een jaar lang niet.
Wie zwijgt, stemt toe en iedere lezer hier kan uit de  links hierboven zien, dat het waar is, wat ik beweer: nagenoeg alle kerken hebben zich aan deze leugen gecompromitteerd !
Ook Baptistenprediakant Peter Kos,  nog vrij  recent voorzitter EA, heb ik er nog apart over gebeld, maar hij nam geen standpunt in, dat was aan het uitvoerend kantoor en directie van de EA en die gaven ook niet thuis.

Baptist  Teun van der Leer dus ook en hij maakt het nog erger, door als voorzitter van het panel  op een jubileumdag van Arab Vision , 14 mei 2007 te Veenendaal met het hele panel samen te verklaren, dat het in de islam en in het joods-christelijk geloof, resp. in koran en Bijbel gaat om “dezelfde God” !

In het panel olv. Teun van der Leer zaten toen:

Drs. Jaap Hansum         werkt via de GZB als missionair werker in Antwerpen;   daarnaast verbonden aan ETF in Heverlee; werkt
inmiddels in Libanon.
Drs. Wout van Laar       directeur van de NZR en werkte eerder als zendingspredikant in Chili
Drs. Ane Mulder           werkte tot voor kort als justitiepredikant; nu stafmedewerker bij het Open Doors International Study Center
Dr. Gerrit Noort            docent missiologie aan het Hendrik Kraemer Instituut, hoofd bureau kerkelijk werkers PKN
Dr. Bernhard Reitsma      directeur van het Open Doors International Study Center (werkt daar niet meer, doceert aan de VU) en                                                            is verbonden aan de PKN, schreef recent de PKN-islamnota.
Drs. Jos M. Strengholt      werkt sinds 1988 in media in Egypte; inmiddels ook Anglicaans priester .

Ik heb daarover overigens ook vragen gesteld aan Arab Vision , zowel de Nederlandse als internationale tak, maar ik kreeg slechts als antwoord, dat het een “Nederlandse aangelegenheid” was en de Nederlandse tak verschuilde zich achter het bekende standpunt van prof. Bernard Reitsma, die nu ook de PKN op het verkeerde been heeft kunnen bevestigen, zie https://tora-yeshua.nl/?p=1541

Ook aan Open Doors heb ik een paar keer vragen gesteld, maar zij weigeren een uitspraak te doen over de vraag, of  het in  Bijbel en koran al dan niet over “dezelfde God” gaat en gezien  het feit, dat er 2 medewerkers in dit panel zaten, die tevens bij Open Doors betrokken zijn, verbaast me dat niet.
Het ligt “publicitair” wat moeilijk allemaal, om als christelijke kerk of organisatie duidelijk te zijn en een deel van de achterban zou het wellicht niet waarderen, als er gezegd wordt, dat de koranAllah een pure afgod is, die de mensen in het verderf stort, dus daarom “geen commentaar”.
En dat  nergens, ook niet in een besloten samenkomst, zo bleek me in een bijeenkomst van voorgangers te Utrecht met Open Doors.

“Dezelfde God” in Bijbel en koran is natuurlijk pure Godslastering en kerkelijk steun verlenen aan de islamisering van ons land, lippendienst aan de politiek correcte kliek (CDA en CU en heel links) , die ons land aan de islam verkwanselt.
Men zegt er dan nog wel bij “de beschrijving is wel verschillend, maar het is toch dezelfde God”. Hoe dwaas kun je zijn!

Hun handtekening staat direct en/of indirect (via  RvK, VPE, CIO, COGG, EA) dan wel inhoudelijk onder de leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden”, maar niet onder de verklaring, waarin een aantal Nederlandse geestelijk leiders zich uitspreken tegen de islamisering en steun geven aan de voornemens van het huidige kabinet, zoals die medio 2010 werden geformuleerd, om de islamisering tegen te gaan.
Zie  https://tora-yeshua.nl/?p=1185

Voor ondertekenaars/ondersteuners van de leugenverklaring en Godslasteraars is blijkbaar alle ruimte in deze Nationale Synode.

En het allerergste blijkt na deze synode: geen woord over het antisemitisme van de kerk sinds de 4e eeuw, geen woord over de Joodse basis van ons geloof, geen woord over de afgoderij van de islam.
De RK kerk is er nog als waarnemer, maar de Joodse geloofsgemeenschap en ook dus onze Tora-Yeshua (joods-christelijke) geloofsgemeenschap ontbreken geheel, ik kon er niets over vinden op de website van de Nat. Synode en al helemaal niet in de stuurgroep.
Daarom dit verslag op mijn website, wat ik als open brief ga sturen aan Gerrit de Fijter, Bert de Jong, de stuurgroep en de pers.
In de hoop, dat iemand het christen-zijn zodanig invuld, dat men tenminste tot een gesprek met mij komt over deze zaken.
Want als je niet met een mede-christen kunt praten over deze belangrijke punten, waar heb je het dan over en helemaal als je als synode met christenen in gesprek wil zijn ?

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

PS: daags na deze synode zit men op zondag in de kerk, hier en daar met een voldaan gevoel wellicht over de zgn. “eenheid” en de sfeer.
Daarbij begrijpt men niet, dat Yeshua in Joh. 17:20 bidt voor een heel andere eenheid, nl.: “eenheid tussen de Yeshua-belijdende Joden (zoals de
12 discipelen waren bij dat gebed, “dezen”) en hen , die door hun woord in Yeshua zouden gaan geloven.
Dus eenheid tussen alle Yeshua-belijdende  Joden , tienduizenden toen, Hand. 21:20 en alle niet-Joden, die tot geloof in Yeshua kwamen.
Geen  eenheid tussen al die verdeelde christelijk kerken onderling dus, die zou vanzelf sprekend moeten zijn,  geen  “protestantse synode” alleen, het gaat veel verder en dieper!!

Weer een gemiste kans, gristen-lijken, om iets te tonen van de “onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en Israel”, wat bij velen slechts een papieren kreet zonder praktijk is, zolang men in de vervangingstheologie voort gaat en synodes als deze houdt, buiksprekerij voor eigen parochie.

Kopie van dit bericht gestuurd aan de stuurgroep Nationale Synode en spreker Teun van der Leer, met verzoek tot constructief gesprek.

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to De nationale synode, een nieuwe NWO voorbode ?

 1. Op 12 december 2010 @ 14:26 schreef Henk Lammertink

  Beantwoorden

  Ben, kijk even op de site;www.boinnk.nl van Silvia Videler, Hamas; zowel christenen als Joden uitroeien Shalom Henk l.

 2. Op 12 december 2010 @ 18:21 schreef Alex de Vries

  Beantwoorden

  Beste Ben, ik vind het met jou verschrikkelijk hoe deze dwaling het christendom in heeft kunnen komen, dat God en Allah dezelfde zouden zijn! Ook verbijsterend dat met alle wereldwijde kennis, die er over de islam beschikbaar is, een groot deel van het christendom hierin nog volhardt ook. Ik heb het op een forum eens meegemaakt, dat een predikant de islam een ‘broedergodsdienst’ noemde. Zo’n man staat dan elke zondag op de kansel en heeft de verantwoordelijkheid over een hele kudde arme schapen, die hij onwetend houdt. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan, als ik hierover verantwoording naar God moest afleggen! En dat zal hij moeten.

  Wat mij tevens verbijstert, is dat men alle deuren dichtgooit om hierover met elkaar van gedachte te wisselen. Alsof er inderdaad een soort “almachtig” antwoord is geformuleerd, waaraan niet meer te tornen valt. En dan sta jij alleen in de strijd. Ik steun je hierin, Ben! Ik bid voor je. Ik bid tevens dat God het ons land niet aanrekent, deze zonde van afgoderij te blijven bezigen.

  Shalom,
  Alex de Vries

  • Op 12 december 2010 @ 18:35 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Alex, er zijn gelukkig nog meer geestverwanten, die “de knieën niet hebben gebogen voor Baal” Rom.11:4 en ik verwacht er toch meer dan 7000, net als bij Elia.
   Maar die moeten zich wel uitspreken dan, dus graag zie ik die allemaal in onze Tora-Yeshua bijeenkomsten of hier op de site.
   Shalom,
   Ben

 3. Men wil de kool en de geit sparen, maar aan het einde is de kool en de geit opgegeten door de bekende krokodil.

  men heeft bepaalde ideeën en wil eigenlijk niet daarvan af, het is wel zo gezellig met z’n alle op een lijn zitten hoeft men geen kleur te bekennen iedereen blij toch ??

 4. Dag Ben,
  Ik heb je brieven gelezen aan de synode etc.
  Er schoot meteen een tekst door mijn hoofd: Jes. 25: 7 Er rust een sluier over de volken (dus ook over de synode-mensen, voorgangers etc.).
  Yeshua is niet los te verkrijgen (zonder Israel). We moeten terugkeren naar de Joodse wortels. Het is goed dat je deze brieven schrijft en hopelijk dat er een paar op zullen staan. En dat zal heel moedig van ze zijn.
  Liefde en geduld en gebed blijven prioriteit.
  Ria

  • Op 14 december 2010 @ 16:03 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Ria, helemaal eens.
   En die sluier verdwijnt bij de mensen afzonderlijk, op het moment, dat ze Yeshua aanvaarden en ook de Tora zien als door Hem geboden, Matth. 5:17 e.v.
   Bij de Joden verdwijnt die bedekking, als ze Yeshua aanvaarden en dan zien, dat het wetticisme hun bedekking was; de Tora blijft uiteraard, als evangelie van het Koninkrijk, nooit als wetticisme, maar als gebruiksaanwijzing om tot Gods eer te leven.
   Shalom,
   Ben

 5. Niets nieuws onder de zon dus, helaas ! Ruim 35 jaar geleden werd voor deze dingen al gewaarschuwd via boeken van Hal Lindsey, Het Zoeklicht etc. voor de ontwikkelingen binnen de Wereldraad van Kerken.
  Maar het is goed dat hier tegen gewaarschuwd bljft worden.
  Jezus de eniggeboren Zoon van God zal uiteindelijk zegevieren.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*