Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Waarom liegen Van Agt/Hamburger/Meta Floor over de islam ?

Nuenen, 24 maart, een  “avond van informatie, analyse en discussie-ook met u !!!” , zo werd dat aangekondigd en dat begon dus al met een leugen.
Want : sprekers mochten niet geinterrumpeerd worden, geen vragen dan alleen via een briefje in de pauze, geen discussie. Omdat alles zo dicht getimmerd was, dachten de 3 sprekers onbelemmerd hun eenzijdige, leugenachtige visie met halve waarheden (erger dan leugens!) over ons uit te kunnen gieten.
Maar als je dat blijft doen, dan gebeurt er iets met de Joodse aanwezigen en hun vrienden, je bloed gaat koken en diverse betrokken riepen hun kritische vragen naar de sprekers.
Je kunt dat soort antisemitische leugens niet blijven roepen voor een publiek met  ca 20 Joden en  ca. 10 Israelvrienden, die uit ervaring het nodige van de holocaust weten, het was organisatorisch een schandalige opzet, een pot op het vuur met dicht gesoldeerd deksel, wat er dan natuurlijk afknalt.
De ordedienst had nog al wat moeite om de zaal dan weer te kalmeren, maar met moeite haalden ze de eindstreep, ook om maar iets minder vragen dan  ca.5   te behandelen en eerder te stoppen.
Natuurlijk was  het veel verstandiger geweest om wel op vragen in te gaan en uberhaupt had men beter de voor en tegenstanders op dezelfde avond kunnen uitnodigen als sprekers, want dat was er vanzelf balans gekomen.
Nu heeft men er voor gekozen om het  pro-Palestijnen verhaal op 24 maart te doen en het pro-Isael verhaal op 13 april met CIDI, Chr. v.Israel en de KRI, Katholieke Raad voor Israel (Tineke de Lange). In hoeverre de KRI  werkelijk pro-Israel is, moet ik nog nader uitzoeken.
Overigens is het een geheel van 3 avonden, met op 16 maart de documentaire “Promises” uit 2000 van B.Z. Goldberg, Justine Sapiro en Carlos Bolado vertoond, over Israelische en Palestijnse kinderen en elkaars vijandsbeeld  ontdekken en geleidelijk aan kwijt raken. Iemand die de film had gezien, was als pro-Palestijns denkende van mening, dat uit de film blijkt, dat de schuld voor het grootste deel  bij Israel ligt.

De organisatie is  in handen van  de werkgroep ZWO van de Prot. gemeente Nuenen (PGN) en de wergroep MOV de de Katholieke  Parochie Nuenen.
http://www.parochienuenen.nl/Algemeen/tijdelijk/amnesty2011.htm contactpersoon Bart van der Sijde 040-2832070  en  mail b.vandersijde@onsnet.nu
De Regenboogkerk bood haar kerkruimte aan en daar waar de Prot.Kerken Nederlandse eredienst en Bijbelverkondiging plaats vind elke zondag, zaaiden de sprekers hun antisemitisch gif in het  voor het overgrote merendeel instemmende  publiek
Het artikel op deze link ter introductie geeft al een pro-Palestijnse/ant-Israel teneur aan en dat bleek ook uit het RK/Protestantse publiek, ver uit het meeste applaus van de  ca. 300 (?)  aanwezigen klonk voor deze lijn; het antisemitisme in de kerken is blijkbaar zeer diep geworteld.
Op www.pgn-nuenen.nl vindt u de gegevens van de Protestantse kerk met ca. 1100 leden; predikant /voorganger is Christien Crouwel
De RK spreker Van Agt sprak voor zichzelf, maar  ook als  vz+ secr. van  het  “rightsforum”; zijn mening is te lezen op www.DriesVanAgt.nl en via deze site komen we vanzelf op www.rightsforum.org met Dries als vz + secr.  en met allerlei geest (spook) verwanten en medebestuursleden  als o.m. Jaap Hamburger (ook vz.van EAJG ).
In de  Raad van Advies mensen als Laurens Jan Brinkhorst (D66),Doekele Terpstra (vz. ICCO), Hans van den Broek (CDA), Wim van Eekelen (VV D), Hedy d’Ancona en Klaas de Vries (PvdA).
U ziet, onze nationale elite is goed vertegenwoordigd en onder  “missie” kunt u lezen, hoe “Israel als bezettende mogendheid, het internationaal recht niet uit eigen beweging respecteert” en derhalve door o.a. Dries en zijn vriendjes aangepakt moet worden en onder druk gezet.
En onder de kop “donaties” kunt u geld geven voor dit goede doel, want u begrijpt dat genoemde voortrekkers daar zelf geen middelen voor hebben, geef gul, opdat Dries en “vrinden” hun aversie tegen Israel kunnen uitleven , sapristie nog an toe.

Meta Floor kennen we van Sabeel, dat antisemitische acties bij concerten van  Tzahal ondersteund en via Joke van Leeuwen organiseert, zie mijn verslagen daarvan met video op https://tora-yeshua.nl/?p=1930
Meta bestond het om in een gesprekje in de pauze te stellen, dat  Sabeel dan toch echt niet voor de acties verantwoordelijk was!
En warempel, Jominee, alias  PKN voorganger Johan vdBerg, stond er met een standje handtekeningen te verzamelen voor het “goede doel”;  hij wilde me nog net een hand geven, voor de laatste keer dan, want als ik geen excuus aanbood voor het hem als antisemiet betitelen, dan waren we uitgepraat.
Dat is natuurlijk wel makkelijk, de “beledigde onschuld” uithangen, want dan denk je daarmee weg te komen, zonder  je te verantwoorden voor je antisemitische acties. Jominee stond helemaal achter de  Sabeelactie tegen Tzahal en dat clubje riep “Israel moordenaars” en  “Israel schande, bloed aan je hande(n)” bij de concerten, zie de link, in Dordrecht vergezeld van Neo-Nazi’s !
Daar hadden ze officieel niet om gevraagd, maar ze riepen in koor dezelfde kreten en ze deden niets om zich er als Sabeel van te distantieren.

Dit artikel is nog niet af, wordt dus vervolgd, met het benoemen van de diverse leugens en weerlegging, maar vanavond begint de shabbath, dat vieren we in Purmerend * en ik heb nu even genoeg van de walgelijke ontwikkelingen in dit land mbt Israelhaat, dus:

shabbath shalom,
Ben

Shalom,

Ben

Navigeer naar andere artikelen

14 Responses to Waarom liegen Van Agt/Hamburger/Meta Floor over de islam ?

 1. Een geslaagde avond, zo heb ik begrepen. Heb een paar filmjes gezien. Wat opvalt is dat er klaarblijkelijk geen microfoons in de zaal stonden zodat het panel niet van repliek kon worden gediend. Het was dus klaarblijkelijk niet de bedoeling dat het publiek zich actief in de discussie mengde. Al met al waren er door de oproep van de Israelische ambassade en enkele anderen waaronder o.g. flink wat mensen aanwezig die het Israelisch-palestijnse probleem minder eenzijdig benaderen dan het uitgenodigde trio o.l.v. Van Agt. Veel mensen ook die vanuit pro-Israelisch standpunt hun zegde kwamen doen. Een goede zaak. Minder goed waren de telefonische dreigtelefoontjes waardoor het noodzakelijk was dat er politie aanwezig was. Een open debat is beter, eerlijker en kansrijker. De avond heeft duidelijk gemaakt dat er over het Israelisch-palestijnse conflict verschillend kan worden gedacht.
  Ben benieuwd hoe de avond gaat verlopen die is geplanned met het CIDI en CvI.

  m.vr.gr.
  Eliezer Yair (twitter: eliezeryair)

 2. Shabbat Shalom Ben!

  Ik put toch enige hoop uit de motie van SGP/CU om de subsidie aan de palestijnse autoriteit te stoppen als ze niet ophouden met hun verheerlijking van terrorisme. Deze motie was er nooit gekomen als deze partijen zich niet gesteund wisten door de PVV en VVD. Er gloort een heel klein beetje licht aan de horizon en ik hoop van harte dat ook het CDA zich op termijn zal weten te ontdoen van haar anti-semitische elementen, wat dat betreft is Verhagen al en stuk beter dan Van Acht en Lubbers.

  • Op 26 maart 2011 @ 01:07 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Sam, inderdaad goede motie, ik heb alle waardering voor Cees vd Staaij in dit geval. Overigens wist ik niet dat de CU er in mee deed, lees ik nog even na. Of heb jij er een link over, waar ik kan lezen hoe dat precies zat?
   Shabbat shalom,
   Ben

 3. Dit schreef abupessoptimist
  http://abu-pessoptimist.blogspot.com/search?updated-max=2011-03-19T11%3A36%3A00%2B01%3A00&max-results=7

  Overigens is bekend van Joel Voordewind dat hij een fervent voorstander is van Israelen zijn mond er niet over houdt.

 4. Op 26 maart 2011 @ 11:42 schreef Michael Jacobs

  Beantwoorden

  Reeds sinds de conferentie van San Remo (1920) is het hele grondgebied van Israël, dus inclusief Judea en Samaria, volgens de wet bestemd als nationaal thuis voor Joden. In die tijd sprak niemand van “Palestijnen”, want deze door Jasser Arafat in 1964 verzonnen nationale identiteit bestond toen nog niet.

  De buitenlandse burgerlijke terreur-organisaties Hamas en Fatah vermommen zich als leiders van een door hen zelf verzonnen volksgroep van “Palestijnen”. Israël is deze organisaties geen enkele centimeter grond verschuldigd.

  Zeker moet Israël niet toegeven aan de methoden van chantage en terreur, zoals die door aantoonbaar leugenachtige personen zoals Dries Van Agt worden toegepast en gelegitimeerd. Er is geen wettige verplichting om beleefd te “luisteren” naar mensen die de ondergang van Israël of enig ander land willen bewerkstelligen!

 5. Op 26 maart 2011 @ 13:41 schreef Pepijn Elsenbrink

  Beantwoorden

  Goede tekst, en goed dat er vrienden aanwezig waren om de ‘christelijke’ Van Agt even van wat repliek te voorzien!

  Tip voor Van Agt: misschien moet hij zich eens drukker gaan maken om zijn katholieke broeders in Pakistan, Libanno, Iraq en Egypte die op z’n best alle dagen vernederd en gediscrimineerd worden, en op zijn slechts worden opgeblazen of de keel worden doorgesneden.

 6. Shabbat shalom Ben,
  Natuurlijk heb je af en toe even genoeg van de walgelijke ontwikkelingen in dit land mbt Israelhaat, maar het was goed om het in Purmerend nog even van je af te praten en voor ons was het goed om het te horen na de boeiende Bijbelstudie “Tuin van Eden” olv Kees Bloed.
  Zo hé, wat kan die man de Tora goed uitleggen. Er is kennelijk nog zo veel meer uit de Tora te halen, waarvan de meesten geen flauw idee hebben, maar we hebben een goede leraar nodig. En die hebben we dus.
  Een groet,
  Tiny

  • Op 26 maart 2011 @ 18:02 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Tiny, dank voor je reactie, het is overigens niet “van me af praten” om mijn hart te luchten, het is ook echt om meer mensen, die door Yeshua in de God van Abraham, Isaak en Jacob geloven en Hem als Vader kennen, te motiveren om op de bres te staan als getuige van Hem.
   Niet alleen in Bijbelstudies en synagoges of kerken, maar ook bij antisemitische bijeenkomsten, vrijzinnige kerken/synagoges, op straat en in de politiek.
   Van harte eens met je enthousiasme over het Tora onderwijs van Kees, we leren de Tora verstaan en op de 4 genoemde nivo’s uitleggen (PaRDeS), zodat de Bijbel verder voor ons open gaat dan voorheen.
   Ik hoop dat dit verder tot een echte Tora-Yeshua gemeente zal leiden, waardoor we het geleerde verder ontwikkelen en vasthouden en velen tot zegen mag worden.
   Shabbath shalom,
   Ben

 7. Op 26 maart 2011 @ 21:05 schreef Jan&Anneke

  Beantwoorden

  Shalom Ben,
  Aanstaande maandag -28.03.2011 20.00-22.00- een Israël Palestina discussie-avond te Berkel Enschot(NB)Motel De Druiventros. Benieuwd of men wel echt mag mee discussiëren; heb zo m’n bedenkingen!!! Helemaal,na het lezen van bovenstaand verslag. “Wat leven we toch in een ‘pracht’ van een democratie; it’s all FAKE”

 8. Op 22 november 2012 @ 22:28 schreef Nathalie van Houwelingen

  Beantwoorden

  Shalom,
  Vanavond werd ik door heel lieve leerlingen van me gewezen op Meta Floor.
  Ik wist/weet dat de anti Israel lobby in ons land (te) sterk is maar toen ik een en ander las was ik ronduit geshockeerd!
  Hoe is het mogelijk dat mensen die zich christen noemen zulke leugens en daarmee verdriet en ellende, verspreiden.
  Hoe bannen we dit uit?
  Allemaal verplicht naar Yad Vashem sturen?

  Wat kan ik doen/bijdragen in acties?

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*