Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Gert-Jan Segers noemt zichzelf een huichelaar, op website W.I. van de CU.

Column Segers: Met glimlach en een gestrekt been (ND)

http://wi.christenunie.nl/k/n15519/news/view/482354/170241/Column-Segers-Met-glimlach-en-een-gestrekt-been-ND.html
columnndvrijdag 20 mei 2011 16:25

Een Delftse sociëteit, een morsige zaal met christen- en moslimstudenten, een Marokkaanse imam die al zestien jaar in Nederland woont, een Nederlandse christen die zeven jaar in Egypte heeft gewoond. En dan een avond praten over God, geloof en vrijheid.
Dat was zo ongeveer het recept. Het was veelzeggend dat het aantal christenstudenten het dubbele was van wat de organisatoren hadden verwacht en dat van de beloofde dertig moslimstudenten slechts die drie kwamen opdagen die de avond mede hadden georganiseerd. Het is een aardige afspiegeling van het aantal christelijke theologen dat studie van de islam maakt en het aantal moslimtheologen dat het christelijk geloof serieus neemt.

Voordat imam Said en ik (Gert Jan)
in een korte uiteenzetting iets konden vertellen over onze enige hoop in leven en sterven, stonden er ‘recitaties’ op het programma. Achteraf begreep ik dat tijdens de voorbereiding de moslimstudenten aan hun christelijke collega’s hadden gevraagd om iets over Maria voor te lezen ‘waarbij dan niet vermeld zou worden dat Jezus de Zoon van God was’. Het tegenovergestelde werd vervolgens echter luid en duidelijk verkondigd. Imam Said reciteerde de Koran in het Arabisch, terwijl op het scherm de Nederlandse vertaling van Sura 19 meeliep. Het was een statement dat blijkbaar op een christelijke studentenvereniging afgegeven moest worden: God heeft geen zoon. Wat er ook nog gezegd zou worden, dat was dan alvast maar gezegd.

Met het voorlezen van deze Sura werd onmiddellijk duidelijk dat in het hart van de islam de ontkenning staat van het hart van het evangelie. Volgens een devote moslim als imam Said is Jezus Christus niet de Zoon van God, is Hij niet aan het kruis gestorven en is Hij niet opgestaan. En als imam Said en zijn Koran gelijk hebben, dan zijn christenen – vrij naar Paulus’ woorden in 1 Korintiërs 15 – de sneuste mensen van de wereld. Dan is het hele christelijk geloof een sprookje, schrijven we boeken vol over een luchtspiegeling en vieren christenen iedere zondag een tragisch misverstand.

Het interessante was dat ook tijdens het vervolg imam Said heel vriendelijk de meest onvriendelijke dingen kon zeggen. De islam is een heel tolerante godsdienst, zo betoogde hij. Joden en christenen hoeven alleen maar een speciale belasting te betalen en hebben dan hun vrijheid. Hij leek zich niet eens te realiseren dat die joden- en christenbelasting van hetzelfde niveau was als een kopvoddentax en hoofddoekjesverbod. Terwijl fatsoenlijke politieke partijen protesteren tegen Wilders’ discriminerende voorstellen, slaat imam Said zijn koran open om doodleuk te komen met even discriminerende wetgeving voor in zijn gedroomde samenleving. Hij ging er glimlachend met een gestrekt been in.

Moslims hadden volgens hem ook alle vrijheid om van hun geloof af te vallen en christen te worden. Er is nu namelijk nergens ter wereld een echt islamitische staat waarin het verbod op geloofsafval gehandhaafd mag worden. Maar, zo vroeg een wakkere student, heeft een moslim die vrijheid dan ook nog in uw ideale, islamitische staat? Imam Said zag zelfs dan nog wel mogelijkheden voor een moslim om christen te worden. ‘Als hij er maar niets van laat merken.’ Tja.

Dit soort betogen stemt me niet erg hoopvol over de toekomst van onze multireligieuze samenleving. Imam Said krijgt hier alle vrijheid om te streven naar islamitische onvrijheid. Na afloop wond ik me er nog meer over op dan op de avond zelf. Die avond heb ik warme woorden over Jezus Christus proberen te spreken en een pleidooi voor vrijheid gevoerd. Juist als we vreedzaam met elkaar willen samenleven in een wereld waarin moslims en christenen afwisselend meerderheid en minderheid zijn, kunnen we niet met minder toe dan godsdienstvrijheid voor allen.

Voor zover ik het kan nagaan, heb ik het beleefd gehouden. Maar misschien had ik beter een voorbeeld aan Jezus kunnen nemen. Als in Zijn tijd geestelijke leidslieden andere mensen de weg versperden naar het koninkrijk van de hemel, dan kregen ze van Jezus de wind van voren. Huichelaars, noemde Hij hen, dwazen, blinde leidslieden (Matteüs 23). Maar als ik Jezus inderdaad wil volgen, dan zou ik Hem ook helemaal moeten volgen. Zoals toen Hij zijn nachtrust opofferde om de vragen van die ene farizeeër, Nicodemus, te beantwoorden en hem geduldig en liefdevol te vertellen hoe hij vrede met God kon krijgen.

Als ik mezelf langs de meetlat van het evangelie leg, was ik de avond zelf waarschijnlijk te vriendelijk en na afloop te kwaad,

aldus Gert-Jan, die nu nog maar 1 stap hoeft te zetten, nl uitspreken:
” ik wil geen huichelaar meer zijn. Ik ga binnen de CU eisen, dat :
-we de islam niet langer als “gelijkwaardige religie” beschouwen, maar als rampzalige fascistisch totalitair systeem
-derhalve de islam geen recht heeft op een plaats in onze democratie, omdat het per definitie alle andersdenkenden van hun vrijheid berooft en onze rechtsstaat wil overnemen, zodra men dat kan.
-we erkennen, dat de koranAllah een afgod is, die niets gemeen heeft met de God van Abraham, Isaak en Jacob, zoals ons in Bijbel en Yeshua geopenbaard is.
-dat we een diep excuus maken aan het Nederlandse volk, omdat we decennia lang de islamisering zonder echte weerstand hebben laten doorgaan en de laatste jaren gewoon gefaciliteerd hebben.
-dat we de gevolgen voor ons wangedrag als CU en persoonlijk voor de rechter onder ogen zullen zien.
-dat alle CU leden alsnog de film “Islam en waarheid” gaan bekijken en er eerlijk over gaan praten, zoals Schuurman voor zichzelf
aan Ben Kok toezegde.
-de CU mij onmiddellijk ontslag verleent, als het bovenstaande niet wordt ingewilligd. ”

In okt. 2009 schreef ik: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9535 ” welgemeende excuses van CU aan PVV” vrij ironisch/sarcastisch, omdat daar toen geen enkel zicht op was.

Zou toch mooi zijn als dat nu gebeurde? Of zou Gert-Jan meer het type zijn van de man, die zijn huis op het zand bouwde: wel de woorden van Yeshua horen/begrijpen/erkennen, maar er niets mee doen?

We gaan het zien, mijn gebed is dan ook “moge onze Vader in de hemel hem genade en moed hiervoor geven”.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: enkele achtergrondartikelen over hoe het zover is kunnen komen met de CU:

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12124 PVV en CU
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9535 CU maakt diepe excuses aan PVV!?
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12622 Vernietigend evaluatierapport C.U.
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12886 Islamfoto’s en de CU: verbijsterend!
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12921 CDA/CU/SGP ongeveer gehalveerd en toen?
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10626 Gert-Jan op een CU avond in Leiden met Maurits Berger, gezellig)

Navigeer naar andere artikelen

18 Responses to Gert-Jan Segers noemt zichzelf een huichelaar, op website W.I. van de CU.

 1. Op 28 mei 2011 @ 09:00 schreef Caesar

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  Symphatiek dat je voor hem bidt. Ik zal ook voor hem bidden: dat hij zijn ogen durft te openen en op zal houden mensen voor de gek te houden over radicale moslims. Amen. Ik denk namelijk aan zijn opmerking over Nicodemus, die geheel misplaatst is.

  Segers verhoogt de radicale imam tot een respectabele figuur als Nicodemus. Waarvoor? Om Christenen te doen dwalen, wellicht? Als Segers weigert standvastig de waarheid te dienen, zal er ook nimmer een moslim met twijfels zich tot hem wenden zoals Nicodemus tot Christus.

  Shalom.

  • Hi Caesar, goed punt. Nicodemus was een eerlijke gelovige, hij besprak zijn vragen met Yeshua en kwam tot bekering, hij had de moed om Yeshua van het kruis te halen na Diens sterven en te begraven , samen met Jozef van Arimathea.
   En dan is de aanpak van Yeshua naar de op het moment van gesprek zoekende Nicodemus wel een stuk steviger, dan Segers hier suggereert.
   Niet de geiten wollen sokken aanpak, maar vanuit de liefde, dat wel, zeer confronterend.
   “Nicodemus, je bent een Tora-onderwijzer en je weet niet waar je het over hebt? Schaam je man, waar ben jij mee bezig, ga eerst es je huiswerk doen en leer bij. Het is goed, dat je met je vragen komt, maar zorg eerst dat je goed weet wat Gods boodschap is, voordat je jezelf als Tora leraar presenteert.”
   Dat is de strekking van Joh. 3, lees maar na.
   En dan, na die stevige aanpak, legt Yeshua aan Nicodemus uit, hoe hij zijn Tora onderwijs moet gaan geven .
   Gelukkig liet Nicodemus zich gezeggen.
   MAAR DAT DOEN VEEL VOORGANGERS, LAAT STAAN IMAMS MET HUN AFGODSDIENST, HELEMAAL NIET !
   Het gros van de Joodse en christelijke voorgangers is te laf om voor hun geloof uit te komen en praat over “dezelfde God” in Bijbel en koran.
   En de imams volgen de duivel rechtstreeks.

   Wie dat ontkent, kun je vragen om de verklaring tegen antisemitisme vanuit koran en kerkelijke vervangingstheologie te ondertekenen of er op te reageren, nu: https://tora-yeshua.nl/2011/04/verklaring-tegen-antisemitisme-in-verkorte-vorm-op-congres-van-chr-v-israel-7-april-aanvaard/

   Of de verklaring over islamisering, zie
   https://tora-yeshua.nl/2010/08/voorgangerspredikanten-e-a-steunen-vvdcdapvv-coalitie/

   Vraag alle voorgangers om je heen op deze 2 verklaringen te reageren en je weet wat je aan ze hebt.
   En natuurlijk mogen alle CU bobo’s ook tekenen, om te beginnen Gert-Jan Segers als dir. wetenschappelijk instituut CU, beginnen aan de basis, toch?

   Shabbath shalom,
   Ben

 2. Op 28 mei 2011 @ 11:49 schreef monica

  Beantwoorden

  shocking om te lezen , wat een leugens worden er verkondigd door deze imam ,
  laten we hopen dat velen binnen de CU het lef gaan krijgen wat gert-jan wil krijgen
  bless him , er komen vast nieuwe rondes en nieuwe kansen gert- jan

 3. Hi Monica,
  Taqiya is een deugd in de islam, liegen dat het gedrukt staat om de niet-moslim , de vijand in de optiek van de islam en volgens de koran, te misleiden.
  Dat is ook jihad en daar krijgt de “oprechte” moslim bonuspunten voor, zodat de weegschaal van goed en kwaad bij de beoordeling door de koranafgod Allah de goede kant op slaat.
  Dan hoeft zo’n moslim wat minder lang in de islamhel gemarteld te worden, gezien een groter aantal “goede” daden.
  Yeshua belijdende gelovigen zijn de grootste slechterikken volgens de islam, want ze schrijven aan de koranafgod een zoon/metgezel/genoot toe en derhalve moeten deze christenen en Yeshua-belijdende Joden voor eeuwig gemarteld worden in de islamhel.
  Net als alle niet-moslims overigens.
  De islam is volgens de CU dan ook een gelijkwaardige religie net als alle andere religies en heeft dezelfde rechten (en plichten ???) in onze rechtstaat, zie boekje van Gert Jan Segers, beleidsplan CU “Voorwaarden Voor Vrede”.

  Nieuwe rondes/kansen voor Gert Jan? zeker wel, er ligt een aanbod om met mij in gesprek te gaan over de islamisering en het standpunt van de CU; tot op heden weigert hij dat, omdat hij blijkbaar in zijn hart weet, dat hij zeer fout zit met zijn visie op de islamisering.
  Rouvoet liep er voor weg, zie onze DVD “islam en waarheid”, Gert-Jan wilde em niet eens aanpakken en Schuurman pakte de DVD wel aan, maar wilde er niet over doorpraten, terwijl hij dat wel beloofd had.
  Es zien, hoe graag Gert Jan moed/lev wil krijgen en dan is het nog treurig dat hij dat lev al niet allang heeft gevonden.
  Maar wonderen gebeuren, dus we gaan het zien, wat zijn verhaal met mogelijk goede voornemens waard blijkt te zijn; gezien de hieronder genoemde artikelen is het werkelijk schandalig, wat de CU heeft gedaan onder Rouvoet/Schuurman/Segers.
  Shalom,
  Ben

  PS: enkele artikelen over het structurele landverraad van de CU ( net als bij alle partijen, die de islamisering hebben bevorderd en net als al die geestelijk leiders, die niet waarschuwden):

  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12124 PVV en CU
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9535 CU maakt diepe excuses aan PVV!?
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12622 Vernietigend evaluatierapport C.U.
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12886 Islamfoto’s en de CU: verbijsterend!
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12921 CDA/CU/SGP ongeveer gehalveerd en toen?
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10626 Gert-Jan op een CU avond in Leiden met Maurits Berger, gezellig)

 4. Op een dag zullen zelfs Gert-Jan de schellen van de ogen vallen. Hoop ik. Mijn indruk is dat Gert-Jan nog niet hardop durft te zeggen wat hij denkt omdat hij de gevolgen vreest.

  • Hi Roelf, zou Gert-Jan moeten wachten tot het gebeurt, of gaat hij zelf nog es verantwoording nemen?
   Shalom,
   Ben

 5. Op 30 mei 2011 @ 08:32 schreef geweta

  Beantwoorden

  Indien de CU leden die de islam nog steeds als een gelijkwaardige religie zien kan ik ze aanraden eens bij de website http://www.expliciet.nl/ van enige islamwetenschappers te gaan kijken.
  Ik heb er dit vandaan: In deel II van het Sociaal Systeem in Islam hebben we de visie op het samenzijn van man en vrouw gepresenteerd, naast de visies hierop die resulteren uit de twee overige ideologieën in de wereld, kapitalisme en communisme. In deel II van het Sociaal Systeem in Islam is vastgesteld dat de visie op de relatie tussen man en vrouw van zowel kapitalisme als communisme in essentie seksueel is, niet gericht op het behoud van het menselijk ras.

  De complete visie van de Islam op andersdenkenden staat hier: http://islam.geweta.com/Samenleving1.html
  Dag.

 6. Op 30 mei 2011 @ 21:47 schreef jeroen

  Beantwoorden

  Ik heb nog een interessante link naar een tweetal video’s die iedereen zou moeten zien:
  http://www.youtube.com/watch?v=up3yuQDAWKQ&feature=player_profilepage
  http://www.youtube.com/watch?v=VqvskXCz-kk&feature=player_profilepage

  Jeroen

 7. Op 1 juni 2011 @ 23:07 schreef Josefientje

  Beantwoorden

  Te uwer informatie, n.m.m. lafhartig, smakeloos, zoutloos, ONBEGRIJPELIJK..

  http://www.eo.nl/programma/knevelenvandenbrink/2010-2011/page/Egbert_Schuurman/articles/article.esp?article=12490926

 8. Op 2 juni 2011 @ 21:58 schreef Josefientje

  Beantwoorden

  Hoe krijg ik deze serie van 4 korte deeltjes bij dhr Schuurman en evt bij alle brs van de CU????

  deeltje 4 al zó duidelijk
  http://www.youtube.com/watch?v=c2Ym7fKOAUI&feature=related

  deeltje 1
  http://www.youtube.com/watch?v=yUCbHFOmBHQ

  deeltjes 2 en 3 vindt men vanzelf.

 9. Op 2 juni 2011 @ 23:15 schreef Josefientje

  Beantwoorden

  Heb het verzonden naar het WI@… van de CU en het bureau@…, t.a.v. dhr Schuurman en evt alle andere brs…..
  Ik denk dat ik dat vorig jaar ook al eens heb gedaan, maar zo te zien en te horen leidde dat niet tot enig resultaat. Althans niet in het openbaar.

 10. Ben,ik heb dit artikel helemaal gelezen,indrukwekkend! daar kom ik nog op terug,

  na afloop schreef je was je te”braaf”te vriendelijk en na afloop heel kwaad? en had je zoals Yeshua/Jezus willen reageren? klopt dat?

  ik neem geen blad voor de mond,nergens niet, nooit niet,ook niet als het om de leugen(ontmaskeren)e.d. gaat,ik had er dus graag bij willen zijn….

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel, de zin die je bedoelt, wordt door Segers uit gesproken, terug kijkend op zijn inbreng die avond:”Als ik mezelf langs de meetlat van het evangelie leg, was ik de avond zelf waarschijnlijk te vriendelijk en na afloop te kwaad, aldus Gert-Jan,……..

   Ik ben doorgaans niet zo benauwd,
   shalom,
   Ben

 11. ow,ik dacht al,hoe moet ik dit nu zien,het is zo dat Segers werd geciteerd,ik dacht in eerste instantie dat jij aanwezig was,als spreker,je was niet uitgenodigd?(grapje)

  gelukkig ben jij doorgaans niet zo benauwd Ben, een gemiste kans trouwens van Segers om niet gewoon recht voor z’n raap de dingen te zeggen,zoals ze gezegd moeten worden; met gezag en Bijbelsgefundeerd,ik moet dan denken aan Yeshua,Die tijdens de bergrede Zijn discipelen en toehoorders toesprak,men was nadien diep onder de indruk,want ze hadden nooit iemand horen spreken zoals Yeshua dat deed,met gezag(macht)!

  shalom,
  Parel

 12. hi Ben, ik ben deze link aan het bestuderen;

  http://www.gertjansegers.nl/

  http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/485174/59042/Column-Segers-Nederland-is-te-klein-voor-snobisten-ND.html

  ps ik moet me maar eerst goed inlezen voordat ik reageer…eerlijk gezegd wist ik niet wie deze man is,nu verdiep ik me in bovengenoemde links

  shalom,
  Parel

 13. Ben, ja,ik ben een dankbare gaste :)er is goede informatie,ik ben me bewust van onze overheid en de invloed daarvan zowel in ons land alswel in buitenland,ben op de hoogte van bepaalde politieke standpunten,alleen,ik houdt me in principe ver van de politiek,die op niets anders gebaseerd is,dan”politieke correctheid” en zgn “democratie”,ik laat het hier voorlopig bij…

  shalom,

  Parel

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*