Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Persbericht: PKN/Sabeel eensgezind anti-Israel

Persbericht:

‘Kerk in Actie spreekt zich zichzelf tegen inzake Israel bashing’.

Naar aanleiding van ons persbericht ‘Wanneer stopt ook de PKN met het financieren van Israel-bashen?’ (http://www.likud.nl/pers030.html) en ( https://tora-yeshua.nl/2011/05/persbericht-pknsabeel-eensgezind-anti-israel/ ) is Kerk in Actie  (=PKN) met een reactie gekomen, onder de titel ‘Kerk in Actie wil Israël niet beledigen’
(http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Actueel/Nieuws/Kerk-in-Actie-wil-Isra%C3%ABl-niet-beledigen–n6701
Daarin staan allerlei tegenstrijdigheden en onjuistheden:

1. Over de steun aan Sabeel Nederland
Op de vraag of Kerk in Actie de Vrienden van Sabeel financieel ondersteunt wordt het volgende antwoord gegeven:

a. “Nee, Kerk in Actie geeft geen financiële steun aan de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel.”
b. “Wel kan er in voorkomende gevallen op omschreven activiteiten worden samengewerkt.”

>>> Draai de volgorde van de punten a. en b. om en u ziet dat Kerk in Actie zichzelf tegenspreekt.

2. Over de band met Sabeel Nederland
“Deze organisatie [de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel] stelt zelf prioriteiten en is verantwoordelijk voor haar eigen daden en uitspraken.”

Strikt formeel klopt dit. Echter:

a. Er wordt door de Kerk in Actie wel mee samengewerkt, zie punt 1b.
b. Vier 4 PKN dominees en 1 PKN lid maken deel uit van het bestuur.

>>> Dan kan je als PKN toch niet volhouden dat je er niets mee te maken hebt.

3. Over bruggen bouwen
“Kerk in Actie blijft bruggen bouwen in het Midden-Oosten. Kerk in Actie kreeg de opdracht van het bestuur (‘de synode’) van de Protestantse Kerk om waar mogelijk te werken aan verzoening. Dat is niet eenvoudig in een situatie waarin de relaties ernstig verstoord en gepolariseerd zijn. Toch geloven we er in en werken we eraan met ons programma ‘Bouwen aan Bruggen in het Midden-Oosten’.”

>>>Hoe kan je werken aan verzoening als je Bethlehem (in Palestijns autonoom gebied) benoemd als “binnen de gevangenismuren van het imperialistische bewind.”

Bron: http://sabeel.org/events.php?eventid=183

>>> Hoe kan je bruggen bouwen als je de door nazi-Duitsland geïnspireerde en betaalde Arabische opstand van eind jaren dertig “een opmerkelijk succes noemt” ?

Wetende dat daarbij door de nazi’s bewapende bendes honderden Joden en duizenden gematigde Palestijnen doodden, die laatsten juist omdat die vreedzaam wilden samenleven met de Joden.

Is dat ‘bruggen bouwen’, de moordpartijen van nazistische, Jodenhatende moslim-fundamentalisten een succes noemen?

Bron: http://sabeel.org/datadir/en-events/ev182/files/Corner59.pdf

>>> De door Kerk in Actie gesubsidieerde Nederlandse medewerkster Meta Floor van Sabeel Internationaal verspreid onware anti-Israel informatie, zie: http://missingpeace.eu/nl/2011/05/over-olijftakken-en-bruggen-bouwen-kerk-in-actie-tegen-israel

4. Over de Gaza-vloot
Kerk in Actie stelt: “Ondersteunt Kerk in Actie de Gaza vloot? Nee.”

>>> Er gaat wel subsidie naar Sabeel Internationaal, dat oproept tot de Gaza Vloot.

Zoals op de site van Sabeel Nederland staat:

“… heeft het bestuur van de Vrienden van Sabeel in Nederland na overleg met Sabeel Jeruzalem besloten de Vorming van een Internationale Vrijheidsvloot naar Gaza voluit te ondersteunen.

Uit Jeruzalem ontvingen we het volgende bericht:

Sabeel supports any nonviolent initiative against the siege of the Gaza strip including support for the flotillas. Thank you for asking us.With best wishes, Naim Ateek.”

Ter herinnering, uit ons vorige persbericht: deze ‘hulpvloot’ wordt georganiseerd door antisemieten en mensen met banden met terroristische organisaties.

Een meerderheid van de Tweede Kamer – waaronder alle christelijke partijen – noemt het een “dwaze provocatie”.

Sabeel Nederland roept op tot anti-Israel demonstraties, waar behalve aanhangers van Sabeel neo-nazi’s en Hamas aanhangers op af komen.

5. Over de Israel boycot
a. “Kerk in Actie voert het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland uit en wijst een algemene boycot af. De Protestantse Kerk wil juist activiteiten stimuleren, die bruggen slaan tussen de gemeenschappen in dit conflict, om zo bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige vrede. Oproepen tot boycot kunnen dat verstoren.”

b. “Sabeel is een voorstander van geweldloos verzet en keurt een boycot om die reden niet af, maar ze roept er niet zelf toe op.”

>>> 5b is onwaar, Sabeel Internationaal heeft op 28 februari 2011 een verklaring aangenomen:

“We see boycott and divestment as non-violent tools for justice, peace and security for all.”

[Wij zien boycot en desinvestering als vreedzame instrumenten voor rechtvaardigheid, vrede en veiligheid voor iedereen.]

Bron: http://sabeel.org/events.php?eventid=183

>>> Dus ook strijdig met de bewering van Kerk in Actie in 5a.

Conclusie
Het staat vast, dat de PKN via haar fondsenwervingorganisatie Kerk in Actie het werk van Sabeel Internationaal steunt, zowel financieel als moreel.

PKN heeft ook nauwe banden met Sabeel Nederland (4 PKN dominees plus 1 PKN lid in hun bestuur, steun flottielje, steun van het anti-Israel ‘Kairos-document’, steun Nakba-dag, etc.), dat zich evenzeer anti-Israel op stelt en zich daarbij zelfs verbindt met antisemieten en terroristen.

Kortom, de Protestantse Kerken Nederland zijn direct en indirect verantwoordelijk voor al dit Israel bashen.

Wij hopen dat deze informatie er toe leidt dat PKN leden en voorgangers zullen eisen van de PKN dat alle subsidies worden stopgezet en dat de relaties met Sabeel Nederland en Sabeel Internationaal worden opgezegd.

Zodat de PKN laat zien dat zij inhoud geeft aan haar “onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel”.

Navigeer naar andere artikelen

14 Responses to Persbericht: PKN/Sabeel eensgezind anti-Israel

 1. Hoe kun je volhouden dat deelname aan de Gazavloot een niet-gewelddadige activiteit is?
  Toen ik dit las dacht ik meteen aan Spreuken 20: 10. De sriba van de PKN heeft, naar het lijkt, deze oude Waarheid uit het oog verloren.

  • Op 17 mei 2011 @ 14:25 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Frank, van harte eens, alleen de tekstverwijzing klopt niet erg, kun je nog even de juiste tekst noemen, ben benieuwd.
   Shalom,
   Ben

 2. goedenavond Ben,

  Ik bedoel wel degelijk dat tweeërlei weegsteen de Heere een gruwel is. Geweld tegen Israel en de Isreali’s, waaronder ook de aanval op de soldaten te rangschikken is die aan boord van de eerste Gaza vloot gingen, vind Sabeel kennelijk een geweldloze actie. Heel anders ligt dat voor Sabeel wanneer Israel optreedt tegen de belagers van haar en haar burgers. Hier spreekt Sabeel dan weer wél het onaanvaardbaar uit. Onzin, want ook de Israelische overheid draagt het tweesnijdend zwaard der gerechtigheid natuurlijk niet vergeefs.

  Nu moet ik toegeven dat PKN weer wél zegt afstand te nemen van de Gazavloot, dus wellicht was ik hier iets te haastig. Ook heb ik begrepen dat sommige Palestijnse Christenen de wreedste moordenaars waren uit de tijd van Yasser Arafat. We herinneren ons dat Tariq Aziz bijv. zich ook Christen noemde. In werkelijkheid keerden en keren zij zich af van het Licht en kiezen voor de duisternis, voor die ene.

  • Op 18 mei 2011 @ 05:58 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Frank, nu is het me duidelijk, je bedoelt Spr. 20: 23 en niet, zoals je schreef, 20:10
   En verder zegt de PKN wel afstand van het Gaza flotielje te nemen, maar via Sabeel Int. en ook Sabeel Nl. steunen ze deze antisemitische zaak wel degelijk.
   Palestijnse christenen is een verhaal apart, een deel wordt door moslims verdreven, cijfers van aantallen christenen zijn dramatisch gedaald.
   Een ander deel is anti-Israel, zie de Palestijnse christenen achter het Kairosdocument.
   Shalom,
   Ben

 3. Zoals mevrouw Pelle op haar website schrijft (http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000472.html):

  Wanneer Israël (naar verhouding zeer bescheiden) geweld gebruikt, leidt dat tot wereldwijde veroordelingen, wanneer het een Hamas kopstuk doodt dat bezig is met het organiseren van wapensmokkel roept de hele wereld dat Israël niet het recht had de beste man op het grondgebied van een ander land te doden, alsof wij niet hetzelfde zouden doen met een kopstuk van een organisatie die ons bedreigt, en bezig is om wapens te smokkelen naar z’n netwerk in Nederland. Wanneer Israël een vijandige vloot verhindert naar een haar vijandig gebied te varen doen we alsof het misdaden pleegt waarbij die van Soedan verbleken, en we ontkennen dat Israël het recht heeft om überhaupt te strijden tegen een organisatie die haar wil vernietigen. De voorbeelden van de dubbele standaarden zijn talrijk. Ami wijst er bijvoorbeeld op dat:

  At about the same time the world was condemning Israel for killing 9 probable al-Qaeda operatives in self-defense, al Qaeda bomb attacks in Pakistan killed about 90 people in mosques. An attack on a hospital killed twelve more.

  Al een paar dagen hoor en lees je korte berichtjes over etnisch geweld in Kirgizië, een vaag landje ergens in de Kaukasus. Volgens het NOS journaal zijn daar in een paar dagen tijd honderden doden gevallen en zo’n honderdduizend mensen zijn op de vlucht. Het geweld is waarschijnlijk bewust uitgelokt. Het is geen uitgebreide reportage waard en ik geloof niet dat iemand er een seconde van wakker ligt.

 4. Op 18 mei 2011 @ 08:43 schreef Caesar

  Beantwoorden

  De PKN is uitsluitend in naam bevriend met de Joodse Staat. Als er een zaak speelt van groot belang, zoals een terreur-oorlog tegen de Joden, geeft zij niet thuis. Bij de opstelling van het Kairos-document koos zij partij voor de opstellers van dit anti-Semitische geschrift. De PKN helpt zo, ook al is het slechts met woorden en een klein beetje geld, mee in de strijd tegen Israël. Hoe is dit mogelijk! Leert de Bijbel niet het kwade te haten?! En aangezien bij de terreur tegen Israël ook kinderen het slachtoffer zijn, zie bijvoorbeeld de dood van een zestienjarige in een schoolbus vlakbij Gaza door een Hamas-raket, begaat de PKN één van de ergste zonden volgens Jezus; zo zei Hij dat wie ook maar één van de kleinen niet eert, het ware beter dat hij met een molensteen om zijn nek in de diepste zee werd geworpen. De PKN heult met de vijand van het Christelijk geloof en wordt door duistere krachten verleidt tot de ergste zonden.

 5. Dit zijn de vrienden van hen die zeggen zich met Israël verbonden te voelen maar tegelijkertijd Zijn volk met het vingertje telkens schijnheilig nawijzen, waaronder helaas de instantie waar mijn kerk zich verbonden mee voelt.

  Hierboven: gemaskerde ‘ambtenaren’ van Hamas arresteren een lid van al Fatah. Arrestatie zonder aanklacht of beschuldiging, martelingen, willekeurige opsluiting, executies, geen recht op verdediging, compleet gebrek aan transparantie, herinvoering èn uitvoering van de doodstraf [in Gaza] dikwijls zonder vorm van proces of aanklacht, verdwijningen, afrekeningen, het is allemaal dagelijkse kost bij de Palestijnse bestuurders zowel op de Westelijke Jordaanoever als in de Gazastrook. Oppositie voeren jegens het beleid van de Palestijnse Autoriteit is tegelijk het doodvonnis over jezelf afkondigen in ‘Palestina’ waar dagelijks de mensenrechten met de voeten wordt getreden.

  • Op 18 mei 2011 @ 12:44 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Hans, “mijn” kerk? Dat is pijnlijk, maar wel eerlijk om dat te moeten zeggen. Heb je hoop op verbetering, is de PKN te redden of is er al tijd genoeg verloren en blijkt het steeds meer, dat de PKN verwatert, vervrijzinnigt, verislamiseert (zie PKN nota islam op deze site) en zelfs anti-Israel wordt ?
   Daarin moet ieder zijn eigen conclusie trekken en we gaan dan ook zien, welke PKN dominees/leden onze antisemitismeverklaring willen tekenen, zie
   http://torayeshua.nl/cms/?p=2131
   Of die op dit persbericht over PKN/Sabeel reageren.
   Shalom,
   Ben

 6. Op 18 mei 2011 @ 14:04 schreef Angela

  Beantwoorden

  Alle negatieve zaken hier zijn misschien wel waar. Maar dezelfde PKN nam wel de moeite onm een brief te sturen naar de tweede kamer om niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel om de koosjere slacht te verbieden in Nederland. Ik heb dat nog van geen andere kerk gehoord. Terwijl ik wel weet dat organisaties hier druk voor bezig zijn.

 7. De reactie van afgelopen maandag (16 mei 2011) van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie (geschreven door Arjan Plaisier en Evert Jan Hazeleger) wordt in bovenstaand artikel helaas niet meegenomen. Niet onbelangrijk! Hier een link: http://www.pkn.nl/news.aspx?page=6713

  Citaat uit het stuk: “De Protestantse Kerk weet zich „onopgeefbaar verbonden” met het Joodse volk, een volk dat nu bestaat in een eigen land en met een eigen staat. Zij weet zich evenzeer deel van de wereldwijde kerk van Christus, waartoe zeker ook de Palestijnse christenen behoren.”

  • Op 19 mei 2011 @ 17:13 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Webredactie PKN voor uw reactie.
   We hebben het artikel wel gelezen, maar we zijn van mening, dat uw stelling “PKN weet zich onopgeefbaar verbonden met het Joodse volk” door de PKN niet wordt nageleefd in de praktijken van Sabeel Int. en St.Vrienden van Sabeel, waarmee u volgens de feiten in ons persbericht meer “onopgeefbaar verbonden” lijkt te zijn.
   Dat blijkt ook uit uw steun aan het Kairos document overigens, zie http://torayeshua.nl/cms/?p=646
   En ook uw poging tot verbondenheid met de islam gaat volgens uw eigen PKN-islam nota ( http://torayeshua.nl/cms/?p=1541 ) erg ver en zoals u zou moeten weten, is de islam erg vijandig tegen alle niet moslims (lees soera 98 in de koran) en Joden en christenen worden apart genoemd als dhimmi’s , apen, varkens.
   Graag verneem ik, hoe u dat kunt plaatsten in uw “onopgeefbare verbondenheid met Israel” .

   Shalom,
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 8. Op 19 mei 2011 @ 20:56 schreef Jan&Anneke

  Beantwoorden

  Kook van binnen!
  Net als zo’n jaar of zes geleden. Was toen ‘s op bezoek bij m’n ‘oude’ kerk. Inmiddels is de Ned.Hervormde kerk samengevoegd bij de PKN en de nieuwe dominee ontkende hoog en droog het bestaan van de HEER en de Here. God en de Here Jezus konden nooit ècht zijn. Zo zaai je alleen wanhoop en chaos, zeker in een religieuse groep. Merkte toen ook een fikse antipathie jegens Israël en indirect naar het Joodse volk. Ben weggegaan en nooit meer teruggekeerd. Huichelaars!!

 9. Op 19 mei 2011 @ 21:10 schreef Jan&Anneke

  Beantwoorden

  Grote fout die op veel ‘fronten’ wordt gemaakt:
  Politiek-, Human- en Religieus-beleid; deze drie punten worden op één hoop gegooid en vandaar-uit gaat men te werk. Men moet zich dus eerst een weg zien te banen door een hoop chaos. Denk aan een onbegaanbare berg!! Is dus heel vaak onmogelijk,dit gaat niet zonder letterlijke kleerscheuren!!
  Dat men bij de PKN dit niet beseft;men kan/mag niet altijd een allemansvriendje zijn. “Heb een eerlijke mening, dan weten de mensen eveneens wat ze aan je hebben; PKN”.
  De leegloop is niet zonder reden zo’n vijfenveertig jaar geleden van start gegaan. Vele gelovigen voelden zich toen ook al bedrogen en beduveld. Onze ouders destijds idemdito.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*