Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

PKN / Kerk in actie om islam en antisemitisme te faciliteren ?!

De Protestantse Kerken Nederland hebben vaker het nieuws gehaald ,
bijv. toen er een delegatie nog voor de film Fitna was vertoont al een preventieve verzoeningspoging ondernam en naar Cairo, Al Azhar universiteit toog om excuses te maken voor een film, die de islam ontmaskert.
Of met hun verderfelijke PKN-islamnota, waarin men de koranafgod Allah gelijk laat zijn met de  Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob, zie mijn protest  https://tora-yeshua.nl/?p=1541
In datzelfde artikel verwijs ik , met bronvermeldingen,naar  de grote betrokkenheid en medeondertekening door de PKN van de leugenverklaring van “In Vrijheid Verbonden”, die niets anders is dan appeasement naar de islam toe en waarin alle kerken via  RvK, EA, VPE,CIO en COGG zijn meegesleept als ondertekenaars.
Sabeel Nederland , ondersteunende club  voor Sabeel internationaal,  met  5 PKN dominees in het bestuur, is het volgende bewijs van het anti-Israel  en pro-islam denken van de PKN.
Bent u er lid van of voorganger in of ouderling/diaken? Dan bent u mede verantwoordelijk voor deze gang van zaken en mijn oproep is dan ook, om op deze site “PKN” in de zoekmachine te zetten, dan leest u wel e.e.a. voor nader onderzoek.
Het allerergste is echter, dat men in alle kerken, te beginnen met de RK-kerk en dan doorlopend naar alle kerken na de reformatie, het antisemitisme  via de vervangingstheologie in stand houdt.
Immers, via het vieren van  eigen christelijke feesten gebaseerd op de zon-afgodsdienst, neemt men afstand van de
Feesten uit de Tora, zoals  de Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob opdroeg te houden, de moadiem, de Feesttijden des Heren.
Ipv. shabbath, Pesach, Shawoeoth, Sukkoth e.d. vieren de christelijke kerken Pasen, te weten het heidense voorjaars/vruchtbaarheidsfeest ter ere van Astheroth/Astarte/Al-Alaat (dochter van Allah!!), de zonnewende ter ere van Mithras 25 dec. -Kersfeest-) en zon-dag, oud/nieuw om met vuurwerk demonen te verdrijven.
Natuurlijk dan wel met een christelijke inhoud, maar dat vind je nergens in de Bijbel terug en die hele verschuiving is ingesteld om de Joden te vernederen, te demoniseren in antisemitisme in 325 na Chr. tijden concilie van Nicea en latere concilies van de RK-kerk.
Luther hield deze ellende in stand en op die basis zag uiteindelijk Hitler zijn kans schoon, “gristen-lijk” gelegitimeerd, zie
Uiteraard zijn er vele individuele christenen die dit niet weten en er zeker niet achter staan, maar ondertussen gaat de antisemitische praktijk van genoemde  feestdagenstructuur met inhoud wel door!
Zie ook de reactie van Christen voor Israel met de nodige PKN dominees: deze organisatie, die Israel toch een warm hart toe draagt en het nodige doet aan hulp voor Israel weigerde ruimte te geven voor zo’n verklaring en weigerde zich er mee te identificeren, door zich niet solidair met de congresgangers te verenigen in deze verklaring, zie mijn verslag en de verklaring op https://tora-yeshua.nl/?p=2131
Iedereen  kan op deze verklaring reageren, ga naar genoemde link en steun deze verklaring: weg met antisemitisme in islam en  kerken !
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

Persbericht

Wanneer stopt ook de PKN met het financieren van Israel-bashen?

De Nederlandse regering heeft besloten dat ze af wil van het onredelijke ‘Israel bashing’.

Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de Nederlandse regering

“het verschijnsel ‘Israel-bashing’ – het voortdurend negatief bejegenen van de Joodse staat

– zoveel mogelijk wil bestrijden.” Organisaties die dergelijk beleid promoten krijgen geen

subsidie meer.

Sabeel is een  organisatie zonder overheidssubsidie, maar zij krijgt

wel 120.000 euro subsidie per jaar van de PKN.

Eenzijdig anti-Israel

Sabeel heeft afgelopen februari een verklaring uitgegeven in Bethlehem, dat zij karikaturaal beschrijft

als “binnen de gevangenismuren van het imperialistische bewind.”

De verklaring roept op tot een boycot van Israel. Daarvan heeft de Nederlandse regering verklaard dat

dit een tegenwerking is van het Nederlandse regeringsbeleid en dat organisaties die daartoe oproepen

hun subsidie zullen verliezen.

Desalniettemin roept Sabeel op haar website op tot bijvoorbeeld een boycot van de Zweedse modeketen

H&M “in antwoord op de opening van de tweede winkel van H&M in Israel”.

Hoe dit rijmt met een organisatie die zichzelf beschrijft als “voor vrede en verzoening” is een

groot raadsel.

Sabeel heeft het trouwens alleen over de problemen voor Palestijnse christenen veroorzaakt door Israel.

Zeer merkwaardig, want christenen in Israel hebben juist alle burgerrechten en godsdienstvrijheid, iets

wat van de rest van het Midden-Oosten niet gezegd kan worden.

De christenen in de Palestijnse gebieden daarentegen hebben zwaar te lijden van discriminatie en

vervolging door de moslim-meerderheid. Dit leidt tot massale emigratie, geschat wordt daarom dat zij

over zo’n 15 jaar ‘weggezuiverd’ zullen zijn, net als in de andere islamitische landen in de regio.

Over deze grootste bedreiging van christelijk Palestijns leven zwijgt Sabeel echter in alle

toonaarden.

Oproep trekt Hamas en neo-nazi’s aan

Enkele maanden geleden kwam Sabeel negatief in het nieuws door protesten te organiseren tegen drie

optredens van een Israëlische leger-muziekgroep, omdat die in Nederland Israëlische liederen ten gehore

kwam brengen.

Op de demonstraties kwamen behalve aanhangers van Sabeel ook de vertegenwoordiger van Hamas in

Nederland Abou Rashed en Jodenhatende neo-nazi’s af.

Ben Kok (joods-christelijke pastor) van Tora-Yeshua heeft een duidelijk tegengeluid laten horen, zie voor

meer info: https://tora-yeshua.nl/?p=1930

Sabeel gaf een verklaring uit: “het Israëlische orkest hoort niet in Nederland te zingen.”

Het is eveneens een compleet raadsel wat dit protest tegen zingen in Nederland te maken heeft

met de doelstelling van Sabeel: “Het geloof van de Palestijnse christenen in Palestina en Israël te

verdiepen en te versterken.”

Gaza-boot is “dwaze provocatie”

Over het Gaza flotilla heeft de Nederlandse regering uitgesproken dat geen Nederlandse overheidssubsidie

hiervoor misbruikt mag worden, omdat deze “allerminst een bijdrage levert aan een oplossing van het

Israelisch-Palestijnse conflict.”

DeIsraëlische blokkade is volgens het kabinet gerechtvaardigd: “Er is feitelijk sprake van een gewapend

conflict met Hamas. Daarom geldt het zeeoorlogsrecht en op grond daarvan mag Israël schepen op volle

zee controleren, mede om wapensmokkel tegen te gaan.”

De minister wees er in een brief aan de Tweede Kamer verder op dat de omstreden Turkse IHH opnieuw

ij de organisatie is betrokken. Vanwege het vermoeden van betrokkenheid bij terrorisme heeft de regering

de tegoeden van de organisatie in Nederland daarom bevroren.

De Tweede Kamer was het daarmee eens. Coalitiepartijen VVD, CDA en PVV maar ook de christelijke

partijen ChristenUnie en SGP spreken van een “pure en dwaze provocatie”.

Hoogleraar Ellian zegt er over: “Door de aandacht af te leiden van werkelijke problemen, helpen zij

[de organisaties achter de boot naar Gaza] de tirannen en moordenaars in het Midden-Oosten.”

Sterke relatie met terroristen

Uit onderzoek van blogger Keesjemaduraatje blijkt dat twee van de organisatoren van de Nederlandse

Gazaboot banden hebben met terreurorganisaties.

Amin Abou Rashed wordt algemeen beschouwd als de Nederlandse vertegenwoordiger van Hamas en

is door de AIVD ook op de vingers getikt wegens het verzamelen van geld voor Hamas.

Voorzitter Rob Groenhuijzen – van de net opgerichte stichting Nederland Gaza – is betrokken geweest

bij de voorbereiding van een terreuraanslag door de PFLP (het marxistische Populaire Volksfront voor

de Bevrijding van Palestina) en in Nederland tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld is voor verboden

wapenbezit.

Daarvoor lag de organisatie bij de Stichting ISRAA. De voorloper daarvan (Stichting Al Aqsa) is door de

AIVD al op de vingers getikt in verband met het inzamelen van geld voor verboden terreurorganisaties.

De schoonmoeder van de veroordeelde Hofstadgroep terrorist Samir Azzouz was lid van het bestuur.

Zie uitgebreider: http://keesjemaduraatje.web-log.nl

Internationaal heeft de organisatie bewezen connecties met de terroristische organisaties IHH, Hezbollah

en Hamas.

Sabeel staat desondanks pal achter deze omstreden Gaza-flotilla. Sabeel Nederland meldt op hun website

dat zij: “geeft deze geweldloze actie onze volle medewerking” en “steunt deze actie financieel en mogelijk

met het meevaren een bestuurslid.”

Subsidie PKN

De PKN / Kerk in Actie geeft jaarlijks 120.000 euro subsidie aan Sabeel. Sabeel gebruikt een deel van

deze subsidie dus om de boot naar Gaza te financieren. Wat vindt de PKN er van dat haar subsidie

gebruikt wordt voor een actie die:

 • compleet buiten de doelstelling valt,
 • de vrede niet dient, ook volgens de Nederlandse regering,
 • het Nederlandse regeringsbeleid dwarsboomt,
 • probeert een volgens de Nederlandse regering legale blokkade te breken, en daarmee dus zelf illegaal is,
 • een “dwaze provocatie’ is, volgens een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, inclusief de christelijke politieke partijen,
 • volstrekt onnodig is, want hulpgoederen kunnen zonder beperking over land Gaza binnen komen,
 • ondersteuning betekent aan Hamas, een terroristische organisatie die keer op keer bevestigt dat hun doel de vernietiging van Israel is,
 • samenwerkt met aan internationaal terrorisme gelieerde personen en organisaties.

Wanneer realiseert de PKN zich dat dit niet de bedoeling kan zijn van christelijke hulpgelden?

Kees BroerKeesjemaduraatjehttp://keesjemaduraatje.web-log.nl

Ben KokTora-Yeshuahttps://tora-yeshua.nl

Tom Struick van BemmelenLikoed Nederlandhttp://www.likud.nl

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to PKN / Kerk in actie om islam en antisemitisme te faciliteren ?!

 1. Op 3 mei 2011 @ 13:11 schreef W. de Jong

  Beantwoorden

  Heb ‘m doorgestuurd naar familie en bekenden in PKN-kring en gevraagd of zij hun kerkleiders hierop attent willen maken en de mail willen doorsturen.

 2. Op 3 mei 2011 @ 18:51 schreef Samuel

  Beantwoorden

  Mocht Sabeel een ANBI-status hebben is het misschien de moeite daar eens naar te gaan kijken. Een organisatie die dwars tegen het regeringsbeleid in het conflict aangaat met een bevriend land en steun levert aan een terreurorganisatie zou zo’n status niet mogen hebben.

 3. Op 4 mei 2011 @ 13:56 schreef trias

  Beantwoorden

  De PKN heeft zichzelf ontmaskerd als een anti-semitische organisatie.
  Men zou bijna vermoeden dat die club ook gesponsord wordt door bepaalde geheime anti-joodse bronnen.. Hoe kan men anders deze gedachtenkronkels verklaren ?

  • Op 4 mei 2011 @ 14:49 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Trias, de vervangingstheologie is vilein genoeg van zichzelf, die bronnen zijn klip en klaar, zie de RK concilies vanaf 325 na Chr., meegenomen door Luther ter verder verspreiding.
   En vastgehouden door alle kerken, die te hoogmoedig zijn om de gemaakt kardinale fout te erkennen.
   Shalom,
   Ben

 4. Op 4 mei 2011 @ 14:03 schreef Jan&Anneke

  Beantwoorden

  Heel blij dat we al jàren geleden de prot.kerk en de R.k. kerk de rug hebben gekeerd. Beiden in onze puberjaren!!
  Ziek van de tegenstrijdigheden; leugen en bedrog.
  Shalom!

  • Op 4 mei 2011 @ 14:51 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Inderdaad Jan en Anneke, nu nog een alternatief, want de Handelingengemeente gaat door voor hen die dat avontuur willen aangaan, o.m. in onze Tora-Yeshuagemeentes, jullie wel bekend.
   Shalom, in geloof en moed vooruit,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*