Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Amersfoort praat door over Marokkaanse jongeren, die begrafenisstoet lastig vielen

Screenshot van de Stad Amersfoort website alwaar men door roeien en ruiten gaat om anti-islam geluiden te verwijderen. Anti-PVV verhalen doen het echter wel goed bij de krant.Screenshot van de Stad Amersfoort website alwaar men door roeien en ruiten gaat om anti-islam geluiden te verwijderen. Anti-PVV verhalen doen het echter wel goed bij de krant.

http://www.destadamersfoort.nl/plaatsnamen/amersfoort/het_blijven_gewoon_incidenten_13717165.html

Inmiddels over de 100 reacties, ondanks de nodige censuur van de krant, Stad Amersfoort, die als  een bok op de haverkist de huisregels bewaakt en m.i. ze eenzijdig interpreteert.
Want anti-islam geluiden komen met moeite door of niet en  anti-PVV verhalen doen het goed bij de krant, gezien het 10 punten anti-PVV verhaal van gesprekspartner Thea.

Niettemin, de discussie loopt en dat zegt wel wat voor een krant, waar doorgaans slechts enkele reacties zijn op de meeste onderwerpen.Ik heb burgemeester Bolsius in de krant uitgenodigd om in een gesprek nader vast te stellen, dat het niet om “incidenten” gaat, zoals hij zegt, maar dat de oorzaak ligt in de islamopvoeding.
Onze burgemeester heeft bij zijn installatie als burgervader bovendien onze DVD “islam en waarheid” gehad, dus hij zou beter op de hoogte kunnen zijn.

En dan hebben we nog PvdA raadslid ter plekke, Youssef Messaoudi, die niet op de uitnodiging van de NTR , radio 5 , “Dichtbij Nederland” wilde ingaan, om hierover met mij in gesprek te gaan.
Plus de vz. van Maroc.nl, die wel in het programma verscheen, maar de  hoorn op de haak smeet, woedend over mijn vraag, of dit gedrag wellicht met de islamopvoeding te maken had.
Ze weigeren het gesprek, lopen kwaad weg of komen niet opdagen,als het gesprek over de kwalijke kanten  van de islam gaat.  Merkwaardig, als het toch de meest mooie religie is.

A’dam last  islamdebat af: https://tora-yeshua.nl/2011/07/urgent-nieuws-debat-kok-met-hizb-ut-tahrir-leider-e-a-afgelast-door-gemeente-amsterdam-wegens-veiligheidsoverwegingen/

Hizb ut Tahrir laat me niet toe, ondanks eerdere beloftes, op kalifaatconferentie:
https://tora-yeshua.nl/2011/07/hizb-ut-tahrir-erger-dan-een-sekte-gesubsidieerd-hoogverraad/

Voorzitter Maroc.nl smijt de hoorn op de haak in radioprogramma:
https://tora-yeshua.nl/2011/06/voorzitter-maroc-nl-woedend-weg-uit-debat-met-kok/

DVD “islam en waarheid” niet welkom op conferentie Pinkstergemeentes te Biddinghuizen (“Opwekking”)
https://tora-yeshua.nl/2011/06/pinksterconferentie-st-opwekking-blijkbaar-bang-voor-dvd-islam-en-waarheid/

En dan hebben we nog PvdA raadslid ter plekke, Youssef Messaoudi, die niet op de uitnodiging van de NTR , radio 5 , “Dichtbij Nederland” wilde ingaan, om hierover met mij in gesprek te gaan.
https://tora-yeshua.nl/2011/06/21-30-radio-5-do-2-juni-dichtbij-nl-ben-kok-over-begrafenis-verstorende-marokkaanse-moslims/

Helaas kwam Farid Azarkan, vz. Samenwerking Marokkaanse Nederlanders, SMN, die had toegezegd mee te werken, aan  radioprogramma “Dichtbij Nederland” niet opdagen”:
https://tora-yeshua.nl/2011/05/interview-met-ben-kok-over-“islamitisch-stemvee”-gezien-van-uit-de-koran/

Gert-Jan Segers (CU)  wil geen debat over de islam met de Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP),  vz. Peter Frans Koops, als ik er aan deelneem, zie ook verder het  bange, politiek correcte standpunt van de CU (islam is een gelijkwaardige religie):
https://tora-yeshua.nl/2011/05/gert-jan-segers-noemt-zichzelf-een-huichelaar-op-website-w-i-van-de-cu/
https://tora-yeshua.nl/2011/04/hoop-voor-de-cu-haatflotilje-veroordeeldrouvoet-weg-gaan-we-de-goede-kant-op/

Albert Heijn wil geen nader gesprek over het feit, dat ze via “hoofddoekcassieres” de islam promoten:
https://tora-yeshua.nl/2011/04/2077

CDA wil geen gesprek over de islam, laat niets horen na hun debatavond in Brabant:
https://tora-yeshua.nl/2011/03/cda-islam-goed-praten-is-een-voorwaarde-om-te-overleven/

En zo kan ik nog  lang doorgaan, lees onze website maar door.
Merkwaardig, waarom moeten we toch allemaal gedwongen geloven, dat de islam zo  prachtig is ?
Van de politiek correcte geestelijk en politiek leiders, van de media, van de ware moslims? Waarom toch die leugen in stand houden? Vertel me, wat daar achter steekt.

Het is net de nazi-promofilm van Theresienstadt, waar het concentratiekampleven van de Joden er heel rooskleurig uitzag. De bevolking in  Europa en daarbuiten  moest geloven, dat het “allemaal wel meeviel” zodat we later konden zeggen “wir haben es nicht gewusst”
Lees onze site maar door, zie de enorme haat en vervolging van uit de islam naar de niet-moslims en vertel me toch, waarom deze leugen in stand moet worden gehouden.
Waarom Eurabie, waarom Mohbama als “moslimpresident”, waarom nu groeiende samenwerking tussen de USA en de moslimbroederschap?
Graag hieronder uw antwoorden. Het mijne komt ook nog.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

 

Navigeer naar andere artikelen

19 Responses to Amersfoort praat door over Marokkaanse jongeren, die begrafenisstoet lastig vielen

 1. He Ben,

  Ik moet eerlijk zegen dat ik het niet weet! Waarom wil men dit eigenlijk? Waarom mag men geen islamkritische geluiden laten horen? Waarom ben je dan een nazi/facist/rassist? Waarom mag men wel anti-PVV geluiden laten horen? Waarom is men in Nederland ovral bang voor? Waarom wordt men in Nederland steeds meer anti-Israel?

  Ik vind het maar vreemd!

  Paul Jansen

  • Hi Paul, eerlijk antwoord.
   Maar te denken valt aan Eurabie: gastarbeiders van Noord-Afirkaanse islamlanden naar de EU, zodat we hier arbeidskrachten hebben en olie en de islamlanden anderzijdes hun olie kwijt kunnen en hun mensen zien ontwikkelen en geld zien verdienen,wat deels ten goede komt aan de landen van herkomst.
   Daarbij wordt in het kader van onze vrijheid van godsdienst gelijk de wens van de islam vervult: het kalifaat komt dichterbij met overal in Europa moslimgemeenschappen rond de vele moskeeen, islamscholen, shariarechtbanken, islamitische club en buurthuizen, stichtingen e.d.
   En verder heeft Mohbama er blijkbaar belang bij, om alle islamlanden te waarderen en te vriend te houden en/of te krijgen, zodat de USA via al die bevriende en met wapenleveranties gekochte islamlanden aangestuurd kunnen worden.
   Zo heb je dus ook USArabie en samen met Eurabie krijgen we een centraal aanstuurbaar geheel, iets wat de NWO al lang wil en via Bilderbergconferenties e.d. probeert te realiseren.
   Zie diverse artikelen op deze site, type maar es Mohbama in op de zoekmachine of NWO.
   Er is nog veel meer over te zeggen, dus ik zie uit naar meer denkwerk van de gewaardeerde lezers.
   Shalom,
   Ben

 2. Als de ´Oil for Immigration´ deal rond 1973 NIET gesloten zou zijn ( zoals Bat Ye’or in haar boek ‘Eurabië’ schrijft ;en met feiten aantoont), bij welke gelegenheid mede bedongen is dat men
  a. Israël in de steek zou laten en men
  b. ‘de culturele eigenaardigheden’ van de hierheen gehaalde islamieten vriendelijk over het hoofd zou zien ( vandaar het niet-zien van moslim-misdaden door onze overheden),
  dan zouden we moeten spreken van ‘alleen maar’ een griezelig-grote geestelijke verblindheid bij zowel de overheden als een akelig groot deel van de burgers in de hele wereld.

  Er is echter meer.
  Er is het plan van de Illuminati, waarover xandernieuws deze week weer een somber-stemmend artikel plaatste: http://xandernieuws.punt.nl/?id=635940&r=1&tbl_archief=&

  En voorts en in de eerste plaats is daar het plan van de Allerhoogste, dat ons, gelovigen, allerminst somber stemt… en Die de plannen van de duisternis toelaat en die móeiteloos inpast in Zijn eigen, al veel oudere Plan, reeds voor de grondlegging der wereld gemaakt en o.a. in het laatste Bijbelboek, hahietgaloet (= Openbaring) beschreven als het rijk van de antichrist.

  We zien in onze dagen links en de islam én Rome naar elkaar toe neigen.
  Ook Rusland ( de vroegere Sovjetununie) steunt een en ander.
  Proberen dit tegen te houden is zinloos en ongewenst, aangezien toch moet geschieden, wat geschreven staat.
  We moeten echter kiezen, onder welke banier wij ons scharen en onder welke zeer beslist niet!
  Ieder van ons persoonlijk.
  En lezen, wat onze opdracht is, in deze tijd, waarin het hernieuwde Babylon zich trots opricht:
  ‘Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht’.

  Ná dit Babylon, ná het rijk van de antichrist, na het Vierde Rijk van de Illuminati, komt het nieuwe Jeruzalem, waar recht en gerechtigheid zal wonen en waar Hij alle dingen nieuw zal maken.
  Daar zullen wij met Hem wandelen in de landen der levenden.
  Dwars door het helse rijk heen, dat om ons heen wordt voorbereid, brengt Hij ons, Zijn volk, waar Hij ons hebben wil… en géén van Zijn beloften zal onvervuld blijven.
  ‘Zingt Gode… psalmzingt Zijn Naam,
  Baant de weg voor Hem, Die door de vlakten rijdt.
  Adonai ( Heere) is Zijn Naam… juícht dan voor Zijn aangezicht!’

  • Hi Gielah, zo is het maar net. Van harte eens, met een kanttekening bij jouw zinnetje “Proberen dit tegen te houden is zinloos en ongewenst, aangezien toch moet geschieden, wat geschreven staat.”
   Het lijkt dan net, of alles vast ligt en we met z’n allen een doemscenario afwikkelen, waarbij we machteloos zijn.
   Dat bedoel je vast niet, maar voor de gewaardeerde meelezer wil ik toch graag opmerken, dat God alles weet, maar ons toch grote vrijheid geeft.
   Hij kent ons echter door en door en weet, hoe we ons zullen gedragen als mensheid en ook individueel. Zo blijkt ook hoe we zijn, er komt uit, wat er in ons zit.
   Omdat de meerderheid het kwade volgt , is de grote lijn duidelijk, vooraf profetisch te verwoorden in de Bijbel, zoals er ook staat. Individueel zijn we allemaal vrij om te protesteren tegen onrecht en ook vooral om er niet in mee te gaan.
   Als zoutend zout, als licht van de Vader mogen en moeten we “een brief van Christus” zijn (2 Cor. 3:3), een “geur van Christus zijn” (2 Cor.2:15) , naar het eeuwig leven met Hem verwijzend, dan wel waarschuwend voor de eeuwige dood.
   Shalom,
   Ben

 3. Tuurlijk, Ben… maar onze rol is het pal achter Israël staan, het getuigen van het Rijk dat komt en de voorbede… plus het laten zien van onze duidelijke en zichtbare vreugde om het naderbij komen van de Heer en het ons uitstrekken naar dat moment.

  Niemand van ons zal toch denken dat wij het rijk van de antichrist kunnen en moeten tegenhouden?

  God WIL dat de maat van het kwaad vol wordt en zichzelf openlijk grootmaakt en zich pronkend tentoonstelt!
  De 666 is de mens in opstand tegen God, warm gesteund door de duivel, de verwaten mens, die zich opblaast tot bijna goddelijke proporties…. maar een 7… dát wordt hij nooit!

  De Heere zal hen wegblazen als kaf!
  Geen bestaansrecht hebben ze bij Hem.
  Geen naam mogen ze hebben.
  Geen stand houden ze in het gericht.

  De Heere ként de rechtvaardigen,
  maar de weg van de goddelozen vergaat.

  Vind je het geen eer, om in zó’n tijd naast en onder Koning Jezus te dienen en vol vreugde en vol rust toe te zien, wat Hij gaat verrichten?
  Alle geslachten voor ons hebben begeerd mee te maken, wat wij nu mogen meemaken.
  Maar Hij doet het alleen!
  Hij Zelf verstrooit Zijn haters en doet hen smelten als was.
  Wij verheugen ons en wij loven en prijzen en aanbidden Hem !

  • Amen Gielah,
   shalom,
   Ben

   • ‘oil for immigraion’of niet,een ieder is persoonlijk verantwoordelijk,voor daden en wandaden,ook wat betreft de opvoeding zowel thuis als op school

    *ik zie niet dat YHWH Zichzelf grootmaakt en ZIchzelf pronkend tentoonstelt tegenover het kwaad,integendeel !YHWH zal in Yeshua Zichzelf openbaren en zal komen om deze wereld te richten in gerechtigheid!
    * de maat van het kwaad en dat is pure rebellie tegen de Schepper/YHWH zal de volheid bereiken,echter Yeshua zal dan niet’pronken’dat is een menselijke gedachte…..Yeshua kwam op een ezel Jeruzalem binnenrijden,niks geen pracht en praal en gepronk,nee een Koning op een ezel en straks komt diezelfde Koning terug als Rechter van hemel en aarde

    shalom

    • Hi Parel, je leest niet goed wat er staat. Er staat: “God WIL dat de maat van het kwaad vol wordt en zichzelf openlijk grootmaakt en zich pronkend tentoonstelt!”
     Dus het kwaad pronkt met zichzelf en God staat dat toe tot op zekere hoogte (diepte), zodat het kwaad ontmaskert wordt en ook degenen, die het bedrijven.
     Shalom,
     Ben

     • Op 20 juli 2011 @ 12:14 schreef Parel

      o lieve help,sorry,maar goed het staat er nu,uiteraard pronkt het kwaad,dat is de leugenaar vanaf het begin zelf,zijn kenmerken zijn oa pronken,pochen,liegen,verdraaien,hij is zó vals!

      shalom,
      Parel

     • Op 20 juli 2011 @ 14:01 schreef Ben

      Kan gebeuren Parel, in de hitte van het internet en onder Yeshua-gelovigen is “sorry” een prima antwoord.
      Shalom,
      Ben

     • Op 20 juli 2011 @ 12:50 schreef Parel

      en ondanks dat ik eerst iets niet goed las;goed verwoord Gielah,ik zeg dus met Ben;amen!

      het getal 7 zal hij,de leugenaar vanaf het begin nooit worden lees ik,hoewel…
      het getal 7 is een Bijbels getal van de volheid,wanneer de maat vol is,wanneer iets voltooid is,zowel in positieve als negatieve zin,ik denk dan aan de 7 vette en 7 magere koeien waar de Farao van droomde…toen YHWH de schepping voltooid had,rustte Hij op de zevende dag

 4. Hoi Ben,

  We worden geacht elk door marokkanen gepleegd misdrijf te zien als op zichzelf staande ‘incidentjes’. Of het nu het verstoren van begrafenisstoeten (hoe durven ze), berovingen van juweliers o.a Dhr. Kamerbeek, (zie terug tv programma: ‘Hollandse zaken’ afgelopen zaterdagavond, hoe deze man 8 x beroofd is door licht-getinten en daarbij gehandicapt raakte).
  Of het nu moord, doodslag, eerwraak of noem maar op is: je kunt het echt niet toeschrijven aan hun volksaard (ahem) en het heeft volgens hun ook niets met de islam te maken, en elk ‘incident’ is dus op zichzelf staand.
  Voorzitter Farid Azarkan (SNM) is er van overtuigd dat het bekladden van moskeeën de schuld is van Geert Wilders, i.p.v. hand in eigen boezem te steken wat betreft zijn eigen volk.
  Zelfreflectie is moslims echt vreemd.
  Vraag maar een aan laffe zich christen noemende Ernst Hirsch Ballin hoe schandalig het is hoe wij, autochtonen, een bevolkingsgroep ‘uitsluiten’.
  Het dringt maar niet door dat zij de status die ze hier opbouwen, geheel en al aan zichzelf te danken hebben.

  mvr gr shalom cornelia.

 5. Beste Ben Kok, ik vind het schandalig wat die mensen zoiets doen. Ze willen de waarheid gewoon niet graag horen. Ze willen geen discussie aangaan met u. De incidenten door Marokkaanse straatschorem hebben zeker te maken met hun opvoeding of het gebrek er aan, kun je ook zeggen. De Marokkaanse jongeren hebben van kindsaf op koranscholen geleerd dat ongelovigen ‘slechte mensen’ zijn en de moslims ‘goede mensen.’ Ik herinner me wat ik vorig jaar of twee jaar geleden actualiteit op eenvandaag volgde over de omstreden islamitische school in Amsterdam. Een Nederlandse onderwijzeres (niet-moslim) die les gaf aan moslimkinderen op de islamitische basisschool, was diep geschokt toen ze paar kinderen hoorde zeggen dat niet-moslims slechte mensen en moslims alleen goede moslims zijn. Ze realiseerde zich dat kinderen met haat tegen niet-moslims worden opgevoed. Zowel thuis als op koranschool! Ik ken een moslimjongen, een buurjongen, die mij vertelde wat hij op koranschool geleerd had dat Allah van Joden “apen en zwijnen” had gemaakt. En toen ging ik met de buurjongen praten. Natuurlijk bad ik allereest om wijsheid. Ik vertelde de jongen dat haat tegen Joden totaal verkeerd is. Ik moest de jongen heel veel uitleggen en vertelde hem ook over Here Jezus. Langzamerhand begon hij de Joden als gewone mensen te zien. Ik ben blij dat ik de Marokkaanse jongen heel wat verteld heb. Maar het overgrote deel van de Marokkaanse jongeren blijft vervuld van haat tegen Joden, christenen en niet-moslims. Dat is heel vreselijk! Dat socialisten, progressieven en christendemocraten de waarheid niet graag willen horen, vind ik dat werkelijk ongehoord en schandalig. Ze zijn ook lafaards en niets waardig om Nederland te besturen! Ze zijn ook ‘huurlingen’, als ze de wolven zien aankomen, laten ze de kudde in de steek en gaan er vandoor. De hulpeloze kudde wordt overgeleverd aan de hongerige wolven om verscheurd en opgegeten te worden. God zegene u. Ga zo door met het vertellen van de waarheid.

  Paul

  • het vertellen van de waarheid
   iedere volgeling(e) van Yeshua dient de waarheid te vertellen en onder ogen te zien,in mijn eigen leven ervaar ik hoeveel weerstand ik ervaar als ik de leugen ontmasker,er zijn er namelijk die alles liever bedekt houden! als je werkelijk leeft zoals YHWH dit bedoeld heeft,ook in het volgen van Yeshua,dan kom je alleen te staan..ja echt,je ervaart dan niet direct vervolging,maar je wordt wel uitgesloten en geïsoleerd,ja,ook binnen christelijke kringen,diegenen die zeggen christen te zijn,’t is afschuwelijk!
   opdracht voor iedere volgeling(e) van Yeshua;
   *en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis,maar ontmasker
   ze veeleer,want het is zelfs schandelijk te noemen,wat heimelijk wordt verricht,

   uit Efeziëers 5:11

   • Hi Parel, dat gebeurt, maar degenen, die zelfstandig in afhankelijkheid van de Vader leven, herkennen elkaar vanzelf door de Geest geleid,
    shabbath shalom,
    Ben

    • Hi Ben,dat is ook zo,dat gebeurt gelukkig ook,je herkent de mensen die in afhankelijkheid van de Vader leven,je herkent anderen die door de Ruach,YHWH’s Geest geleid worden(aan de vruchten herkent men de boom) Yeshua was zachtmoedig en nederig van hart!

     aan allen Shabbat shalom

 6. “There’s NO G’D like YHWH”!
  Shalom
  De lieden die aan het hoofd staan/zitten v/d NWO; sturen dit aan.
  Hierin heeft ook ‘Rome’ een vinger i/d pa(a)p.
  Zij toch sturen aan op de leiding te verkrijgen v/d NAM.
  Le Chaim.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*