Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Kun je als christen nog lid van de Prot. Kerken in Nederland (PKN) zijn ?

Nalv.  het artikel van Ynetneuws/Xandernieuws over de conferentie van de World Council of Churches (WCC) oftewel de Wereldraad van Kerken, die ism. de  theologische academie  op Volos (Griekenland) werd gehouden eind juni, schreef ik een commentaar, zie https://tora-yeshua.nl/2011/07/wereldraad-van-kerken-dus-ook-rk-pkn-noemt-bestaan-van-israel-een-zonde/

Dhr. J.G.Heetderks, voormalig preases van de PKN en nu woordvoerder, belde me nogal verontwaardigd op en verzocht verwijdering van het artikel, wat het zou allemaal niet waar zijn.  Citaat uit zijn mail daarna ( vet cursief van mij) :

“De positie van de Protestantse Kerk in Nederland in dezen is volstrekt duidelijk en elke keer opnieuw bevestigd. In een recente verklaring die door de Protestantse Kerk samen met het Centraal Joods Overleg is opgesteld (mei 2011) heet het: In het zelfverstaan van het Joodse volk spelen land en staat Israël een belangrijke rol. Voor het Joodse volk is het Heilige land tevens het Beloofde land. De Protestantse Kerk erkent het recht van het Joodse volk om veilig te wonen in het land Israël. De huidige staat Israël heeft een volkenrechtelijke basis, die ook door de Protestantse Kerk volledig en in dankbaarheid wordt erkend.”

Wij achten het volstrekt onaanvaardbaar dat u niet geverifieerde berichtgeving t.o.v. de Wereldraad van Kerken publiceert en daar ook nog de Protestantse Kerk bij betrekt. Ik  verzoek u het bericht z.s.m. van uw website te verwijderen.

Met vriendelijke groet,
J.G.  Heetderks
Unit Manager corporate C&F
PKN

Mijn antwoord: “toon maar aan, dat het artikel van Ynetnews/Xandernieuws fouten bevat, dan gaan we ze direct corrigeren, maar tot dan blijft het artikel staan. Ik ben wel bereid wat meer achtergrondinfo er bij te zetten en waar nodig nuances aan te brengen.”

Dat heb ik vervolgens ook gedaan.

Helaas, dhr.Heetderks vond het niet op zijn weg liggen, dat het bericht van Ynetnews fouten bevat; wel dus het artikel wegzetten als fout en niet aantonen, merkwaardig.

Zie verder mijn artikel, de PKN is lid van de WCC en beweegt zich in dezelfde lijn, als het om Israel gaat. Ik heb mijn ervaringen met de PKN  maar es op een rijtje gezet, zie mijn conclusie aan het eind van het artikel.

1. zie oproep tot protest mbt. het Kairos document, wat de PKN samen met RK-kerk en Oud Kathhollieke Kerk aanvaardden op  22-12-2009 in Utrecht, Domkerk https://tora-yeshua.nl/2009/12/palestijnse-christenen-werken-stevig-mee-aan-antisemitisme/  ; daar staat ook de tekst, die we met  7 Tora-Yeshua betrokkenen uit hebben gedeeld ter plekke.

Daarna het verslag van de dag zelf: https://tora-yeshua.nl/2009/12/een-%E2%80%9Ckairos%E2%80%9Dmoment-als-%E2%80%9Cuur-van-de-
waarheid%E2%80%9D-toegelicht-namens-een-aantal-palestijnse-christenen-door-father-jamal-theoloog-universiteit-te-bethlehem/

Joseph Shulam, een Yeshua belijdende rabbijn te  Yerushalayim, ontmaskerde de lijst van Palestijnse christenen, waar  “Father” Jamal  zich op beroept, als anti-Israel figuren, die zeker niet alle Palestijnse christenen vertegenwoordigen,  terwijl dat wel gesuggereerd wordt!

We constateren, dat de de kerken, die dit anti-Israel Kairos document hebben aanvaard, leden van de WCC zijn en PKN scriba Arjan Plaisier bestond het nog om mee te delen, dat de “PKN dan niet direct tot boycot van Israel op zou gaan roepen, maar wel degelijk investeerders in de “Palestijnse gebieden onder Israelische bezetting” zou waarschuwen.

Father Jamal merkte nog even op, dat ” hij  liever onder Hamas zou leven dan onder  de Israelische bezetting en als Israel zou stoppen met haar agressie en bezetting, dan zou Hamas ook veel minder radicaal zijn.”

2. Vervolgens ontdekte ik in jan. 2010 de leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden”, waar de PKN en de RK kerk een prominente rol in hebben gespeeld en waarin men samen met  de islam, hindoeisme, christendom, jodendom, humanisme en boedisme verklaart, dat “in de bronnen (w.o. dus koran, ahadith, veda’s) de mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar”
Wie een beetje verstand van zaken  heeft, weet dit in de koran, ahadith zeker niet zo is en ook in het hindoeisme is die gelijkwaardigheid zoek.
Waarom hebben alle kerken dit leugendocument getekend via de koepelorganisaties als  RvK, EA, CIO, COGG en VPE ?
Zie alle info op  https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/

3. Dan was er nog najaar 2010 de antisemitische actie van Sabeel (met 4 PKN dominees in het bestuur en 1 PKN lid, Bert Middel, die nog met de Gazaflotilje zou meevaren) tegen Tzahal, de Israelische zanggroep, die namens de IDF ism. Chr. v. Israel 3 concerten gaf.
Sabeel vond het nodig om een antisemitische haatactie te steunen en te promoten via haar website en het weblog van Sabeelbestuurslid Johan van den Berg (“Jominee”), zie ons Tora-Yeshua tegengeluid op:

4. Vervolgens kregen we voorjaar 2011  de leugens over de relatie met Sabeel, waarmee de PKN wel degelijk verbonden is.
Sabeel int. ontvangt subsidie van Kerk in Actie, wat de fondsenwerving van de PKN  is en  de Nederlandse tak, Vrienden van Sabeel, is volledig verbonden met Sabeel Int. en via hen en alle  bestuursleden (4 PKN dominees en 1 PKN lid) volledig met de PKN.
Zie alle uitleg daarover in de  gezamenlijke persberichten van Likoed, Keesje Maduraatje, Gerbrig Arends en Tora-Yeshua over de betrokkenheid van Sabeel/PKN bij de Gazaflotilje:

De laatste link gaat naar de website van een zendingswerker van de PKN,  Marten Vissers in Thailand, die hetzelfde  stelt als wij in de genoemde persberichten en dit artikel staat ook in het RD.
Bij de  ruim 100 ondertekenaars van zijn protestactie zien we  dan weer helaas maar weinig  PKN voorgangers, ook de dominees  Glashouwer, De Vreugd, Abma en Poot van Christenen voor Israel ontbreken daar.

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=13443 een verslag van Missing Peace (Jochanan Visser) uit  Yerushalayim over de eendrachtige samenwerking van Sabeel en PKN in hun “onopgeefbare verbondenheid met Israel”. Een gotspe!

5. In nov. 2010 kregen we dan de PKN-islam nota, waarin de synode het bestond, om het antwoord op de vraag, of het om “dezelfde God” gaat  in de Bijbel en de koran, “niet relevant te achten”!!  Men spreekt over  1 God en dus dezelfde God in Bijbel en koran. Arjan Plaisier, scriba, kan niet spreken over  “2 verschillende goden” en de opsteller van deze Godslasterlijke nota, prof. Bernard Reitsma, verklaarde al in 2004, dat het  een en dezelfde God moet zijn in Bijbel en koran. Zie ook de link naar het interview wat ik met Reitsma daarover had, https://tora-yeshua.nl/2010/11/pkn-synode-1112-nov-islam-gelijkwaardig-koranallah-en-de-ene-ware-god-in-de-bijbel-jhwh-dezelfde/

6. En dan nu als vervolgverhaal de Wereldraad van Kerken (WCC), waar de PKN lid van is; deze WCC organiseert een theologische conferentie ism. de  academie te Volos, Griekenland, eind juni 2011 en kom dan tot een  niet bepaald Israel vriendelijk verhaal.

Dat wordt vervolgens weergegeven op Ynetnews, vertaald op Xandernieuws en overgenomen op Tora-Yeshua.nl, met commentaar van mij, omdat het wellicht op Ynetnews wat te sterk zou zijn weergegeven, hoewel de diverse uitspraken toch zouden zijn gedaan.

Ik heb de teksten van de sprekers opgevraagd bij de WCC, maar helaas daarover geen bericht ontvangen; ze stuurden wel het verslag, zie alle info op https://tora-yeshua.nl/2011/07/wereldraad-van-kerken-dus-ook-rk-pkn-noemt-bestaan-van-israel-een-zonde/
Zodra ik de uitgesproken teksten krijg, zet ik ze hier bij neer ,voorzien van commentaar en wellicht kan dhr J.G.Heetderks deze teksten wel verkrijgen en nog es toesturen, om zijn gelijk of ongelijk aan te tonen.

Conclusie: voor geen miljoen en ook niet voor welk bedrag dan ook kan ik lid zijn van zo’n kerk, waar meer dan 20% van de voorgangers niet eens meer gelooft, dat God een Persoon is.

Tragische PKN  leiders, die ik dit verslag ga sturen, zoals Arjan Plaisier en J.G. Heetderks en bestuur van Vrienden van Sabeel, u bent schuldig aan enorme misleiding van de christenen in en buiten uw kerk.
Jullie zijn al lang misleiders, maar als ik e.e.a. op een rijtje zet, als topje van de ijsberg vrees ik, dan is het me wel duidelijk.

Voor die met de mond beleden “onopgeefbare verbondenheid met Israel” geef ik geen cent, gezien het bovenstaande en daar komt nog bij , dat jullie in navolging van de RK-kerk op heidense data zelf ingevulde feesten vieren, los van de Tora!
Ipv. de moadiem, de Feesttijden des Heren, zoals shabbath,Pesach, Shawoeoth, Sukkoth e.a. vieren jullie het heidense Kerstfeest (zonnewende), de zondag (zonaanbidding) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest Pasen, uit antisemitische motieven uit de  4e eeuw, concilie van Nicea/keizer Constantijn.

Het is genoeg, we gaan jullie ontmaskeren als  geestelijke misleiders van een heel erg soort en wie zich met jullie wil blijven identificeren als lid en helemaal als voorganger, moet zich het bovenstaande goed realiseren.

Kun je als christen lid blijven van de PKN ?

Het antwoord is aan ieder persoonlijk, maar mijn antwoord is, met Jozua: “ik en mijn huis zullen de God van Abraham, Isaak en Jacob dienen, in de Naam van Yeshua ha Mashiach”

En dat betekent dat ik met de PKN en kerken als de PKN niets van doen wil hebben. Uiteraard wil ik altijd praten met mensen persoonlijk, maar met dit verderfelijke instituut heeft voor mij afgedaan als onBijbels, misleidend en zal verder in elkaar storten.

Shalom,
Ben Kok (joods-christelijk pastor)
tora-yeshua.nl

PS: update, 20.000 euro via PKN/Kerk in Actie naar Arabic Educational Institute te Bethlehem, wat nu niet bepaald Israel-vriendelijk kan worden genoemd, gezien de gang van zaken ter plekke: http://missingpeace.eu/nl/2011/07/water-als-brandstof-voor-het-palestijns-israelische-conflict/

Navigeer naar andere artikelen

39 Responses to Kun je als christen nog lid van de Prot. Kerken in Nederland (PKN) zijn ?

 1. Op 10 juli 2011 @ 21:39 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Shalom Ben,

  Het is zoals je zegt…,….de PKN is al even verdwaald als de Rooms Katholieke kerk.
  Het is de hoogste tijd voor allen die zich christenen noemen hun geloof eens ernstig onder de loep te nemen….
  Ik bedoel, kijk om je heen…..,…het speelkwartier is over…,…de tijd is kort.
  De Heere spreekt over een klein kuddeke in de laatste dagen…., mensen, hallo ???

  Michael

 2. Kun je als christen lid blijven van de PKN
  driewerf neen.!!!
  Shalom Jiooda

 3. Op 10 juli 2011 @ 23:53 schreef Vincent

  Beantwoorden

  schokkend stuk zeg..

  • Inderdaad Vincent , goed gezien.Een kerk met bijna 2 miljoen leden, fusie van Nederlands Hervormd, Luthers en Gereformeerd Synodaal. Ontstaan in het SOW proces, Samen op Weg.
   Destijds al omstreden, ik noemde het “Samen Weg”. En dat is gaande, zo niet al het geval.
   Bizar, dat al die”beminde gelovigen” het ook maar laten gebeuren; alhoewel er gemiddeld ruim 50.000 leden per jaar afgaan, door allerlei oorzaken. En vele PKN kerken worden gesloten, verkocht als appartementengebouw of moskee, laatst nog een kerk in Amsterdam, die moskee werd.
   Was te zien in “Mijn moskee is top” en de dochter van de predikant werd in dat programma geinterviewd. Ze sprak haar verbazing uit, dat het er zo anders uit zag, maar ze was erg dankbaar, “dat de funcite van het gebouw werd voort gezet in het aanbidden van God”. Dat is nu typisch een PKN uitspraak, vreselijk.
   En verantwoordelijk voor dit soort denken zijn mensen als prof.Bernard Reitsma, Cees Rentier, (PKN dominees) , Marten de Vries (GKV), maar ook de dominees van Christenen voor Israel, die lid van de PKN blijven, er in preken en zo dit rampzalige instituut in stand houden.
   Als ze beetje fatsoen, lef en geloof hadden, zouden ze zeggen:
   “liever stap ik af van die kansel, dan dat ik nog 1 dag langer het Woord van God verkwansel”.
   Dan zouden ze uit die PKN stappen en gingen ze een Tora-Yeshua gemeente beginnen. Maar helaas, het PKN salaris, pensioen, status,preekbeurten ……………. Hoe dom kan een mens zijn, met daarbij nog te blijven denken , dat onze Vader je werk dan nog kan zegenen?
   Laten we het deze PKN leden en voorgangers profetisch (dwz. volgens 1 Cor.13:1-3 “stichtend, vermanendend en bemoedigend” )duidelijk maken en ook voor ze bidden, dat ze de moed vinden om terug te gaan naar hun eerste liefde, de God van Abraham, Isaak en Jacob in Yeshua.
   Shalom,
   Ben

 4. Het is behalve een kwestie van ‘kun je nog lid blijven’ ook een kwestie van ‘màg je nog wel lid blijven’ van de kerk-leiding van dergelijke kerk-organisaties als je er zo over denkt als in bovenstaand item.
  Want met zo’n soort denken druis je toch wel tegen de kerk-regels in en heb je grote kans geschorst te worden, als ‘dissident’.

  Dus laten we idd bidden dat het Heilige Vuur van de God van Israël zal gaan branden in alle (ook traditionele) kerken.

  mvr gr shalom cornelia

 5. Hieronder volgt de boodschap van Ds de Geus .

  In het jaar 1994
  heeft de HERE de toenmalige Ned. Hervormde predikant in Naarden, M.D. Geuze, gewaarschuwd met een zeer liefdevolle vermaning.

  De synodevergadering heeft deze Boodschap afgewezen, omdat ds. Geuze die bracht als een woord van de HERE en niet als zijn eigen mening.
  Wanneer men zich hierin verdiept dan is duidelijk dat een predikant dit nooit uit zichzelf zou zeggen.
  Het begin van de Boodschap bevat de belangrijke woorden:

  “Reeds een aantal jaren bent u bezig met een poging om de kerkelijke breuken te herstellen, om tot een vernieuwde kerk te komen.
  U doet dit echter zonder verootmoediging en schuldbelijdenis tegenover Mij, de Heere Jezus Christus…
  U doet dit zonder terugkeer tot het geschreven Woord van Mijn Vader…
  Het Woord alleen en het Woord geheel …”

  V ooral deze laatste regel zou kerkleden aan het denken moeten zetten.
  Jiooda

  • Bedankt Joop, veelzeggend!
   Heb je de complete tekst ergens met bronvermelding? Lees het graag verder, shalom , Ben

 6. Op 11 juli 2011 @ 12:08 schreef hans de vries

  Beantwoorden

  Ik heb nog eens op internet rondgekeken. Erg moeilijk iets te vinden over die WCC-conferentie in Volos. Wel de volgende link naar hun website gevonden http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/conference-to-look-at-chr.html
  Hierop staat informatie over deze bijeenkomst en een programma van sprekers aldaar. Die namen zeggen mij niets, maar jou misschien wel. Op hun site wordt overigens consequent gesproken over de bezette gebieden, dus uit welke hoek de wind waait laat zich wel raden.

  Shalom, Hans.

 7. Zelf benoem ik me al een hele tijd GEEN Christen meer, maar een gelovige volgeling van Yeshuä ha’machiah, messiaans gelovige
  Samen komend met gelijkgezinde OP SHABBAT, om daar de wekelijkse Paracha te onderzoeken,
  Sindsdien , ervaar ik de werkelijke vrijheid,

  De kerkgemeenschappen liggen achter mij; heb stappen genomen om me mijn doop in de R.K Kerk ongedaan te krijgen.

  YESHUÄ + GEHEEL DE TORAH

  Niets afgedaan , noch toegevoegd

  Shalom Mia

  • Zo is het maar net , Mia.
   Shalom,
   Ben

   • kun je als christen nog wel lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN)? ik zeg; een weinig zuurdesem,bederft het gehele deeg,in alle denominaties-hoe mooi en waar het allemaal ook schijnt-zitten ook de addertjes onder het gras,zit het zuurdesem,of het nu christelijk is of’messiaans! schjin bedriegt want niet alles is wat het lijkt,heb genoeg meegemaakt in beide kringen zowel christenen als messiaans orthodoxen.(Judaïsme)….conclusie; ik hoor bij Yeshua,ben al jaren een volgelinge van Hem,dat wil zeggen leerling,ik hoor niet bij een kerk of gemeente,tenzij er een gemeente op mijn pad komt zoals YHWH dit bedoeld heeft,ik heb teveel nep meegemaakt,teveel water bij de wijn,inclusief leugen en bedrog
    ik verlang nog maar naar één ding; Uw Koninkrijk kome YHWH,Uw wil geschiede,gelijk in de hemel,alzo ook op aarde,want van U Adonai is het Koninkrijk,de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid,Amein

    Aveenu(Our Father) the Lords prayer

    http://www.youtube.com/watch?v=KfYRXpDKuTo

    shalom,
    Parel

    ps, gelukkig zijn er nog gemeenten die YHWH welgevallig zijn,waar Hij blij mee is en toch zal Yeshua zeggen als Hij terugkomt; zal Ik nog geloof vinden?

 8. Hallo Ben!

  Schokkend allemaal…. heel schokkend.
  Dat het zo erg was… dat ze nog nota bene God en allah als één God zien… dat had zelfs ik niet gedacht.
  Overigens wordt ik steeds dankbaarder dat ik een paar jaar geleden mijn lidmaatschap van de PKN, middels een lange en door hen nooit beantwoorde brief, heb opgezegd.
  Ik let daarin lezen, dat niet ik de PKN in de steek liet, maar dat die kerk mij en de andere gelovigen in de steek had gelaten, door niet langer vast te houden aan Gods Woord.
  De direkte aanleiding voor mijn kappen met die kerk was overigens die missie van Arjan Plaisier, die in gezelschap van anderen naar Egypte toog om daar aan één of ander moslim-opperhoofd te gaan verklaren, dat de PKN afstand nam van Geert Wilders´film Fitna… terwijl die film nota bene enkel feiten weergeeft… feiten die onomstotelijk de schuld van de moslims op zeer vele fronten liet zien.. en die de PKN NIET wilde zien.. maar die liever klef wilden doen met de moslimgeestelijkheid dan met de heer Wilders, die als enige Nederlandse politicus tenminste nog waarschuwt voor het grote gevaar, dat ons in de vorm van de aansluipende islamisering bedreigt.

  Ik meende, toen ik dat gehoord had, niet langer medeverantwoordelijk te kunnen zijn voor wat men in de PKN deed.

  De Heere God heeft indertijd zijn volk Israël bevrijd UIT Egypte, uit het slavenhuis.
  Wij, gelovigen uit de volken, die uit genade, als wilde loten, nu ook geënt zijn op de olijfboom, Israël, en deel hebben aan de saprijke wórtel van de olijf… dat is Yeshúa, de Messias van Israël en Zijn Heilige Geest , zouden, als wij in een kerk als de PKN zouden blijven,
  door de leiders daarvan worden terúggebracht naar Egypte… terug naar de slavernij en terug naar de duisternis en de wereld van de machten.
  Dat zou een loslaten van ons heil en ons behoud zijn!
  Een verloochenen van de vrijheid, die wij in Hem ontvangen hebben.
  Dat zou precies het omgekeerde zijn van wat God voor ons wil en wat Hij Zijn mensen gunt.

  Dan moeten we denken uit die tekst uit Openbaring, hoofdstuk 18, vers 4 en 5:
  ‘Gaat uít van haar, Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht’.

  • Van harte eens Gielah,
   shalom,
   Ben

   • kijk hier maar; daar staat het; Joden,christenen en molsims geloven in één God,

    http://holyswitch.nl//Generalinfo.aspx?lIntMainEntityId=23&lIntEntityId=23

    • Bedankt Parel, ik zie niet zo gauw wie er verantwoordelijk is voor die site, “holy switch”, maar heel kwalijk.
     Zie jij de bron?
     Shalom,
     Ben

     • Op 12 juli 2011 @ 05:54 schreef Parel

      Hi Ben, je vraagt wie er verantwoordelijk zijn voor die Holy switch site?(alleen de naam al,een soort ‘heilige drie-eenheid’,moslims,christenen en Joden)als je op de link klikt zie je meteen links bovenaan de namen van de organisaties zoals PKN,IKON,JOP,Kerk in actie en protestantse kerk in Nederland is voor zover ik het zie verantwoordelijk voor de site van holy switch

      zie; http://www.pkn.nl/kerkenisrael/info.aspx?page=7736

      zie deze link voor de ‘Israël zondag”daar staat een link naar holy switch http://www.pkn.nl/kerkenisrael/info.aspx?page=14881

      shalom,
      Parel

     • Op 12 juli 2011 @ 10:08 schreef Ben

      Heel goed Parel, die Holy Switch multiculti site is van PKN origine, ik duik daar nog even in.
      Shalom,
      Ben

    • NB Parel: er staat meer dan dat en om een eerlijk beeld te schetsen, moet je dat wel vermelden:
     “Joden, christenen en moslims geloven in één God. Over de vraag of dat dezelfde God is, lopen de meningen uiteen. Die ene God draagt in de verschillende religies vele namen.”

     Dat het vervolgens een onzinnige bewering is, is ook waar. Want bedoelt men “in 1 en dezelfde God” of bedoelt men ” het zijn alle 3 monotheistische religies”.
     En dan stelt de PKN hier toch maar, dat de meningen uit een lopen over wel of niet “dezelfde God”, zonder een uitspraak te doen.
     Echter , in de PKN islamnota wordt de indruk gewekt, dat het “dezelfde God ” is in Bijbel en koran, lees mijn artikel hierover:
     https://tora-yeshua.nl/2010/11/pkn-synode-1112-nov-islam-gelijkwaardig-koranallah-en-de-ene-w

     Shalom,
     Ben

     • Op 12 juli 2011 @ 16:36 schreef Parel

      Hi Ben,ik zou er nog op terug komen,de link is toch heel duidelijk zou ik zeggen,goed dat jij dat nu aangevuld hebt.aan duidelijkheid laat de PKN niets te wensen over en dat nu is het addertje onder het gras…
      de PKN wil namelijk een beetje’de kerk in het midden houden’door geen duidelijke uitspraken te doen,precies zoals je zegt Ben en dát ze geen duidelijke uitspraken willen doen is omdat PKN de eucomene van het hart willen bevorderen en dat loopt uit op die grote valse eenheidskerk,ipv de eenheid te zoeken en bewerkstelligen in wat Yeshua vraagt in Johannes 17,het hogepriesterlijk gebed

      shalom,
      Parel

 9. Ik las eens dat het merendeel van de Nederlandse voorgangers niet in God geloven. Dan ben je een speelbal van de duivel, die het op Gods geliefde volk munt.

 10. Reactie van Jan v.B., met zijn toestemming geplaatst:

  Beste strijdbare held……

  De HEER zij met je.
  Wat betreft de PKN, ik ben al uit de Synodaal Geref. Kerk (dooplid) gestapt toen men lid werd of toen ik merkte dat men lid was van de WCC.
  Maar wat te denken van de Vrijgemaakt Geref. Kerken…….Artikelen in het ND? Positief over ds. de Jong die onverholen de vervangingsleer verkondigt.
  Onlangs een paginagroot artikel waarin ‘reclame’wordt gemaakt voor die ‘palestijnse’ staat. ‘De Palestijnen zijn er klaar voor’ om ‘hun historische rechten’ te ontvangen. Het artikel wees er treurig op dat alleen de VS en Nederland (gelukkig nog meer landen) dwars liggen.
  Shalom beste broeder.

  Jan van Barneveld

 11. Over holyswitch.nl nog even: zie onder het kopje “heilig land” en dan krijg je een beeld van de PKN visie op Israel en islam, waar je niet vrolijk van wordt.
  http://holyswitch.nl//generalinfo.aspx?lIntNavId=7
  Het is gewoon feitelijk al heel dom, als je schrijft ” Ook in de Heilige boeken van de joden, christenen en moslims wordt over het Heilige land en Jeruzalem gesproken”
  En dan te weten, dat het woord Jeruzalem nergens in de koran staat.
  De koran “heilig boek” noemen is ook al niet kosher, want het is een haatzaaiboek.

  En wat van dit stukje tekst daar te denken:
  “In de Palestijnse gebieden zijn de meeste inwoners moslim. Op de Westelijke Jordaanoever wonen 2 miljoen Palestijnen (2008). Van hen is 90 procent moslim, en 10 procent christen. Ruim 400.000 Joden wonen illegaal op de Westbank.
  In de Gazastrook is 99,3 procent van de 1,4 miljoen inwoners moslim en 0,7 procent christen (2008). In de Gaza strook wonen geen joden.”

  Joden op bezet gebied (Judea en Samaria!!!!!!!!!!!!!!) en Gazanen blijkbaar legaal. O ja, er wonen geen Joden in Hamasistan, vermeldt de PKN zonder enige verbazing of commentaar.
  En ze vergeten voor het gemak, dat er ca. 20% moslims in Israel als staatsburger wonen, met alle democratische rechten en dat de meesten voor geen goud naar de buren willen.

  En zo nog e.e.a., ik hoop er nog op terug te komen, na PKN info.
  Shalom,
  Ben

 12. Beste Ben,
  Voor mij is het duidelijk, dat de God van de Bijbel, niets te maken heeft met welke andere godsdienst dan ook.
  Ook niet met de Joodse Orthodoxie.
  Jezus zegt: niemand kent de Vader, dan door Mij.
  Ik ken inderdaad mensen die van geen enkele kerk of gemeente ( ook geen Messiaanse) lid willen zijn.
  Reden: nergens is het goed.
  Dat was al zo bij de eerste gemeenten.
  Maar als dat de reden is, wat vinden die mensen dan van zichzelf?
  Vinden zij zichzelf volmaakt?
  Dan hebben ze je een goede reden.

  • Beste Cees, we hebben het er al eerder over gehad: dat mensen geen lid willen zijn van een onBijbelse kerk is alleen maar verstandig.
   En dat heeft niets te maken met volmaaktheid van mensen.
   Dat houdt in , dat ze de meest voor de hand liggende Bijbelse eisen aan een kerk en de gemeenschap van gelovigen en zichzelf stellen.
   Lees maar, hoe wij dat zien: https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/
   Shalom,
   Ben
   PS: de PKN staat zover van die minimale Bijbelse eisen af, dat ik er dus voor geen geld en voor niets geen lid van wil en kan zijn. En dat geldt voor heel wat kerken. Doe mij maar de Tora-Yeshua gemeentes.

 13. Ik vind het erg schokkend te vernemen dat de kerk waar ik zolang lid van ben geweest, zo ver is weggezonken in het moeras van ontkenning, leugens, angst en goedpraten en ook nog anti-Israel zijn. Ik moet hier niets meer mee van doen hebben!

  Paul Jansen

 14. PKN moet gezuiverd!

  http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=18627&tPageFoundR=180&lastR=183011

  Moslim organistaie hekelt islamofobie Nederland

  http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=20848

  RAAD van KERKEN komt weer met RAMADAN groet,christenen kunnen met deze groet hun verbondenheid uitspreken met moslims,die in de periode van 1 t/m 31 augustus vasten

  http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=20887

 15. In Bolsward preekte dominee Poot, hij maakte om te beginnen de opmerking, “ik ben nog een PKN dominee”, met andere woorden, Poot denkt er serieus over het zinkende PKN schip te verlaten.

  • Tja, van ds Abma schijnt de uitspraak te zijn:”als ik met pensioen ga, dan ga ik shabbat vieren ipv zondag.”
   We zien het, ze weten het best en wie het dan niet doet, is kwalijk bezig m.i.
   Shalom,
   Ben

 16. regelmatig hoor ik de joden kennenJezus nogniet
  maar gelukkig deHeer kent ze ja zelfs allemaal bij
  nameHijheeft ze allemaal uitverkoren en zal ze spoedig
  weer bijeen verzamelen zie math24 ;30;31
  welke zgn chr durft dit ook te zeggen

  • Hi Simon, het zou fijn zijn als je eerst even een paar Bijbelgedeelte doorleest en dan nog es reageert; wat je nu zegt klopt nl. totaal niet met Hebr.3 om es een enkel gedeelte te noemen om te beginnen.
   Rom. 9,10 en 11 laten ook zien, dat helaas niet alle Joden als natuurlijke takken op de stam blijven staan; echter altijd wel weer geent kunnen worden.
   En de Joodse Simon bar Jona, Petrus dus, zegt in Hand.4:12 dat er onder de hemel geen andere naam is gegeven, dan die van Yeshua, door Wie we (Joden en niet-Joden) behouden moeten worden.
   Aangezien er velen zijn, die Yeshua niet wensen te aanvaarden, als valse Mashiach willen blijven zien, weten we, dat het ook voor Joden geen automatisme is.
   En zo kan ik nog vele gedeeltes uit de Bijbel noemen, dus na lezing graag tot mails.
   Shalom,
   Ben

 17. Lastig…en erg vervelend…vanwegen het feit, dat ik wel opgegroeid ben in de PKN. Ik heb het bewust meegemaakt hoe “onze Hervormde kerk ” in Utrecht…De Vredeskerk…. een Samen opweg kerk werd. Als kind vond ik dat wel super…want ik begreep het maar nooit, waarom er zoveel verschillende kerken waren en “we”geloven in de zelfde G-d. “We”lezen toch dezelfde Bijbel etc. Als kind juichde ik het toe…die Samen opweg… Ja, wist ik veel.. Utrecht was ook wel de eerste waar de S.O.W erkend werd..als geloofsgemeenschap. Rond mn 20e kwam ikzelf wel bij het Leger des Heils ..en trouwde er. Maar, ikzelf was in die zin altijd erg flexibel. Toen ik in het Baggerdorp woonde,kwam ik zelfs wel eens bij Christelijk Gereformeerden …Als er iets was bij de evangelischen, kwam ik er ook…
  Ik ontvang nog wel steeds post, een kerkblaadje van de Pnielkerk in Utrecht. Omdat mn vader er aan verbonden is en ik er wel mensen ken. Maar ja….hoelang ik die post nog wil ontvangen dat weet ik niet. Ik kijk er wel in, om idd op de hoogte te blijven.. Anders weet ik toch niet of het echt zo is, dat ze van het pad af raken…Ja dus, op zekere hoogte, kun je dat wel zo stellen. In het begin denk je natuurlijk..( Ik inelk geval wel) die kerk is laagdrempelig voor een moslimwijk , Lombok..Als ik het over de Vredeskerk heb. Lombok c.q klein Turkije…. Wie weet komen de moslims tot bekering in Jezus.
  Van orgine zal dat best geweest zijn , die gedachten in Utrecht maar ja….
  Gisteren las ikvoor de tweede keer het woordje….Chrislam…
  Nieuwe religie….Jaaaa lap zeg…
  Kun je lid zijn van ( ik ben wel geen lid, maar word wel op de hoogte gehouden via kerkblad van de Pnielkerk) de PKN, als christen?? NEEN!!!
  Op deze manier ….? NEEN!
  Maar, van geen enkele kerk. Ik vier sinds twee jaar Shabbat,althans , ik ga sinds twee jaar op Shabbat nar de samenkomst en ben Messias belijdend geworden.
  En ben dus ook uit het Leger des Heils gestapt.Mijn gezin komt er nog.
  Ik mocht thuis alleen nooit over mijn beleving spreken, die ik heb in het geloof…
  Niet practiseren, alleen op Shabbat naar de samenkomst…nou ja.. En op nieuwe maanfeest en zo mogelijk op andere Moadiem.. Maar dat laatste hadden ze wat meer moeite.. Ik vond het “verplichte “kerstfeest niet meer fijn… en ging in 2010 al niet meer mee naar de diensten…Alleen 1 xtje nog, op kerstnachtdienst. Maar 2011, was ik er van verlost. Doordat ik 4maanden , bijna 5 maanden geleden door mn ex..de deur uit gezte werd.. Thuis sprak ik er niet over, over het geloof…maar via f.b en hyves, hield ik mijn mond niet om Zijnentwil…al was het slechts door een reactie op iemand anders… Zo waar de kinderen bij zaten, zei m’n ex….”we”willen dat je vertrekt……
  Wat hem dus tegen viel,dat ik werkelijk ging en weg bleef…
  Want, kennelijk had ie spijt en wilde dat ik terug kwam,maar op voorwaarden dat ik geen Moadiem meevierde, etc….
  En moest ik dan wel verplicht meedoen met kerst en pasen, die niet Bijbels zijn??? No way!.
  Dat “Joodse gedoe….” dat willen ze niet…En uitleggen waarom dat belangrijk is, heeft geen zin. Willen ze niet, want ze hebben Jezus, wordt letterlijk gezegd…
  Ze snappen er dus niks van…
  Dus niet alleen PKN, maar ook andere geloofsgemeenschappen kun je onder de loep leggen.
  Maar, ik zeg er wel bij…dat binnen deze geloofsgemeenschappen wel individuen zitten, die wel israel erkennen en er een hart voor hebben zoals die hoort.. En wel weten dat zondag geen Shabbat is…In praktijk brengen , vinden ze wat ver gaan…maar ja…wie weet gaat die knop nog om.
  Ik ben er letterlijk uitgezet, uit mijn gezin om mijn geloof…teruggaan is geen optie om Zijnentwil….Ik wil vooruit met Hem..wat Hij te bieden heeft…en proberen te leven naar de Torah. Mijn teamcoach weet dat ik uit principiele reden niet op zaterdag werk… En..nee, ik wil me ook geen christen noemen….Maar Messias belijdende gelovige…!!

  • Hi Dieuwke,
   Wat een tragisch verhaal, geen ruimte in een christelijk gezin voor het ontdekken van de woorden van Yeshua!
   Zie https://tora-yeshua.nl/2012/01/wat-moet-ik-doen-om-het-eeuwige-leven-te-beerven-nalv-onze-doopdienst-14-jan-amersfoort/
   Yeshua leert zeer duidelijk, dat Tora doen de essentie is, waarbij natuurlijk de genade en vergeving van JHWH in het Pesachlam, Yeshua is inbegrepen, dat leert de Tora!!
   Helemaal eens, dat de dwalingen door alle kerken heengaan, ik ken ze goed genoeg na 40 jaar pastor zijn en heb er in heel wat mogen voorgaan in kerkdiensten. Maar als men dan ontdekt, dat je geen “buikspreker” bent, maar iemand, die de waarheid over de islam en over de dwalingen van de kerken zegt, dan is het snel gebeurd.
   Men gaat dan niet in gesprek om de waarheid op tafel te krijgen of om mij als “verdwaalde broeder” tot inkeer te helpen komen, nee, men vraagt je dan gewoon niet meer als spreker, na dat ik 30 jaar lang vele zondagen in 8 denominaties het Woord heb mogen verkondigen.
   Inmiddels heb ik het drukker dan ooit met het leiden van samenkomsten, onze Vader opent altijd nieuwe deuren, nu dus de Tora-Yeshua gemeentes.
   Ik wens je Zijn nabijheid toe en als ik wat kan doen, bijv. gesprek met jullie als gezin, als dat nog haalbaar is, laat me dat gerust weten.
   Shalom, tot ziens,
   Ben

   • Da’s heel lief…Maar, het heeft geen zin.. De scheiding zit al in de “molen”…
    Na eerst steeds te willen uitstellen, om reden die ik wel begreep…Want ik zei wel…van uitstel kan afstel komen… En dat kan beknellend werken..
    Nu heeft ie ineens zelf wel haast, omdat het anders te lang duurt.
    Tja…het is bijna vijf maanden dat we uiteen zijn. Hij heeft vorige week zelf al verteld, dat ie met iemand omgaat… Eerst aarzelend om het woordje “vriendin”… ik weet heel goed, dat het niet persee direct meer hoeft te zijn als die een goede vriendin heeft. Maar, hij zei; dat ie eerst wel dacht, dat ie niet op zoek zal gaan..omdat de behoefte er niet was….maar, een man alleen is niks, zei die er achter aan…
    Dus, dat is duidelijk dat ie wel opzoek is ,gericht..naar iets meer..
    Mogelijk met deze vriendin…
    Tja… we hebben allemaal wel iemand nodig, dat is wel zo..
    Als ik opzoek ga..niet direct, maar ik sta wel open.. en wil dat aan G-d overlaten. Het moet wel iemand zijn die gelijkgestemd is en Shabbat viert en de Moadiem…
    Helaas…is dat met mijn ex, niet te doen…
    Teruggaan is in die zin ook geen optie, omdat de sfeer nooit beter wordt, alleen maar slechter… Als ik niet vrijuit deze dingen kan doen , Shabbat en Moadiem…dat is kwellend..

    • Hi Dieuwke,
     De nabijheid van onze Vader toegwenst in dit alles; als ik wat doen kan , hoor ik het graag. Ik ken het LdH goed, ook van binnen uit.
     Overigens is hertrouwen na scheiding niet de bedoeling, lees 1 Cor 7 maar door.
     Herstel is de weg en zeker als christenen/Yeshua-volgers dient daar naar gestreefd te worden.
     Shalom,
     Ben

     • Op 11 januari 2012 @ 20:04 schreef Dieuwke

      Bedankt….! Zover ben ik nog lang niet dat ik aan hertrouwen denk….
      Ik heb nog niet eens een nieuw lief…
      Ik laat me door G-d leiden erin…

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*