Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“Met Spruyt gaat het licht nog verder uit”, oftewel “de ware schuldigen”.

Eindelijk ziet de nog steeds gefrustreerde  Bart Jan Spruyt de kans om tot een gedachtespinsel te komen, waarmee met tactisch manoevreren er wellicht iets kan ontstaan zonder Wilders en zonder jihad, de “gelukkige, beetje maakbare, enigszins conservatieve samenleving”.
Een soort tegenhanger van de Arabische lente, de Europese zomer.
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/spruyt_bij_nos_wilders_indirect_verantwoordelijk_voor_drama_noorwegen_1_578838
http://nos.nl/artikel/259271-volledige-gesprek-met-bart-jan-spruyt.html

Want na de breuk Wilders/Spruyt is het nooit meer wat geworden met Bart-Jan en dat moet nog wel natuurlijk. Dus gaat hij beweren, dat  ten diepste Wilders c.s de schuld zijn van  de moordaanslag , gepleegd door Anders B..
Anders B. had het mogelijk nooit gedaan, als Wilders de islam niet zo scherp had bekritiseerd, want  zo voelde Anders B. zich gesterkt in zijn verontwaardiging over de islamisering, immers, Wilders riep het ook en zo kon Anders uiteindelijk gaan moorden.
Bart-Jan, ik wist niet, dat je zo laag kon zinken en ik vind het in en in ziek, dat je dit soort denken neerzet. Walgelijk en dat voor een  “conservatief christen”.

De ware schuldigen :

1. degenen, die de islam hebben bedacht en ontwikkeld vanaf de 7e eeuw.  Volgens  prof. dr. Walter Veith is dat de RK-kerk, vanwege het belang om destijds de oprechte  joods-christelijke gelovigen aan de kant te schuiven, omdat de RK-kerk met de eigen antisemitische theologie als instituut moest overheersen, juist ook in het M.O..
Volgens moslims is het Mohammed, maar hoe dan ook, degenen, die de islam de wereld in hebben gebracht, een duivels , fascistisch systeem, die zijn als eersten verantwoordelijk.

2. Vervolgens  natuurlijk ook allen, die het islamsysteem met kleding, vormen, gebouwen en PR steunen.
Dat zijn alle imams, ayatollah’s, overtuigde moslims en de stilzwijgende meerderheid van naam-moslims en de politiek correcte mensen, die de islam faciliteren.
De CU bijv, met hun zieke idee over de”islam als gelijkwaardige religie”, evenals alle ondertekenaars van de Verklaring In Vrijheid Verbonden. Zie:
https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/

3. degenen, die de NWO , (Nieuwe Wereld Orde) wensen te realiseren en op de achtergrond manipuleren  om hun doel te bereiken. Er zijn nogal wat vragen te stellen bij de moordpartij, kritische, onbeantwoorde vragen en ik houd de mogelijkheid open, dat  Anders B. op zijn minst de ruimte heeft gehad, om zo te ontwikkelen.
Waarom greep de Noorse geheime dienst niet in, toen ze in maart op de hoogte waren en hun zorg hadden? Waarom pas na 2 uur de moordpartij gestopt? Waarom worden getuigen, die een 2e schutter op  het eiland hebben zien schieten, tegelijk met Anders B., niet geloofwaardig geacht?
Waarom ontkende Anders B. eerst zijn betrokkenheid  aangaande de aanslag in Oslo en gaf hij alleen de moorden op het eiland toe?
Waarom  beweert Anders B. dat er meer betrokken waren en  zegt de  politie dat er geen bewijs voor is, etc.

Het hele verhaal wordt nu ook volop in de media gebruikt, om breed uit te meten, dat het allemaal de schuld is van de islamcritici zoals Wilders c.s., terwijl diezelfde media de kritiek op de islamisering altijd minimaal  naar voren brachten of dood zwegen, zo weet ik uit eigen ervaring.
Deze  vrnl. door links gecontroleerde media buiten deze hele ramp uit als of het normaal gedrag is voor rechtse mensen, die enig raakvlak hebben met  het christendom  en  Bart-Jan Spruyt, zelf dus een christen, is zo dom en/of vilein om daarin mee te gaan.
Dit demoniseren van de christenheid is in het belang van de NWO en het afschilderen van de moslims als de “vervolgde minderheid en slachtoffer van het rechtse denken” ook;  waarom niet een keer zo’n extremist zijn gang laten gaan om te bereiken, dat de islam alle recht heeft op extra waardering en bescherming?

Niemand in de (linkse) media schijnt zich te realiseren, dat er sinds 9/11 al 18.000 mensen in naam van de islam vermoord zijn, zie www.thereligionofpeace.com

Vandaag is de burgemeester van Kandahar vermoord door een moslim, die de bom in zijn tulband had verstopt. Op het idee gebracht door een cartoon van Westergaard waarschijnlijk.
Dagelijks gaan moslims door met hun jihadmoorden en dagelijks wordt dat geminiseerd, heeft niets met de islam te maken, is cultuur. Onze eigen  soldaten en politieagenten sneuvelen in Afghanistan in de strijd tegen de Taliban.
Heeft niets met islam te maken, is de strijd tegen “internationaal terrorisme” of  tegen “een paar gekken”. De coalitie bestaat dan weer wel  uit 150.ooo soldaten, die zonder veel succes tegen “een paar gekken” vechten.
Hoe stom denken de media en de linkse overheden en de NWO  figuren eigenlijk, dat de gewone burgers zijn?

4. degenen, die niet hebben gewaarschuwd tegen de islamisering, w.o. de meerderheid van  geestelijk leiders, de kerken dus en synagoges, die van uit de Bijbel weten wat afgoderij is en de islam daar nooit toe hebben gerekend, maar integendeel over de “islam als gelijkwaardige religie” spraken, met “dezelfde God in Bijbel en koran”
Zij zijn de ergsten, want ze wisten het en waren te politiek correct en te laf, om de mensen te waarschuwen.

5. de politieke leiders van links en van rechts, die  Eurabie omarmden de laatste decennia en via de EGKS en vervolgens EU dit plan aan het realiseren zijn, ons dat door de strot duwen in een jarenlange ontwikkeling, gesteund door de Amerikanen, nu in het bijzonder door Mohbama.

6. uiteindelijk is  Anders B. zelf  schuldig en verantwoordelijk natuurlijk, als persoon.
Maar waarschijnlijk was deze daad nooit gepleegd, als  de vorige 5 punten niet aan de orde waren geweest, want dan had Anders B. geen enkele reden gehad voor zijn zeer afschuwelijke daad. “Wel wreed, maar nodig”, aldus Anders B. Daar gaat hij dan ook de fout in, want zijn verontrusting over de islamisering, daar kunnen we  begrip voor hebben, maar op geen enkele wijze voor zijn moordpartij.
En ook de vorige 5 punten zijn op zich geen enkele verontschuldiging of rechtvaardiging voor zijn daad, uiteraard niet!
Maar deze opsomming geeft wel aan, dat alle genoemde partijen en personen meedragen in de schuld.

Wat gebeurt er vervolgens? Van heel links en vanuit sommige “christelijke” hoeken probeert men de islamcritici de schuld te geven, want die hebben te veel kritiek op de islam geleverd en een verhardend klimaat gecreeerd.!
En dat, terwijl moslims zeker in Nederland alle medewerking, subsidie en begrip hebben gehad om zich hier thuis te voelen, gepamperd zijn aan alle kanten.
Waarom is men zo vilein, zo leugenachtig bezig? Omdat men niet wil aanvaarden, dat we met  1,5 miljard moslims zitten na al die eeuwen, die het er in meerderheid en officieel voor 100% over eens zijn, dat de wereld moet worden onderworpen aan het islamsysteem in het Kalifaat.
Dat moet je accepteren en vervolgens bestrijden of je moet net doen, of dat allemaal wel mee valt, zoals burg. V.d.Laan in zijn rapport over de Hizb ut Tahrir kalifaat conferentie 3 Juli te Amsterdam
Hoe stom kan men zijn: we doen of het kwaad niet bestaat, dan is het er ook niet, we zetten een  roze bril op, dan ziet de wereld er veel leuker uit.
We doen in eigen belang aan wishfull thinking en zien de  islam als “gelijkwaardige religie” en blijven hopen op de inmiddels helaas toch mislukte multiculti samenleving.

Ik eindig met een woord van profetische vermaning en ook een woord van hoop.
Romeinen 1:18 “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle Goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard”
(om te beginnen in het wonder van de schepping, maar ook in hun geweten).
Het kwaad wel degelijk zien , maar niet onderkennen,  het roepen van “vrede, vrede (shalom) , terwijl er geen vrede is”,  Jeremia 8:11,12

De problematiek zal dus wereldwijd toenemen, een poging van de NWO/antichrist zal  een schijnvrede brengen met een totalitair systeem, wat vreselijk zal blijken te zijn en de Enige, die ons kan en zal verlossen, is Yeshua ha Mashiach ben David, die  komt als Koning te Yerushalayim,  zie
Zacharia 14.
Daar hoop ik nog  meer in detail  over te schrijven op  tora-yeshua.nl , zie onder  “wederkomst”. En voor hen, die op Hem vertrouwen, gelden Zijn woorden in Matth. 28:” Zie , Ik ben met u, al de dagen , tot aan de voleinding der wereld”

Shalom, zie graag uw meedenken tegemoet in reacties onder dit artikel op  tora-yeshua.nl
Ben Kok (joods-chr. pastor)

 

 

 

Navigeer naar andere artikelen

70 Responses to “Met Spruyt gaat het licht nog verder uit”, oftewel “de ware schuldigen”.

 1. Interessant dat de ene grote denker van de Spakenburgse Vrijheids Partij de andere denker met woorden bestrijdt.
  Scherp neergezet Ben, goedzo. Misschien moet ik de twee grote denkers eens samenroepen zodat ze het eens worden, zie mijn commentaar op Spruyt http://pfk.web-log.nl/peter_frans_koops_weblog/2011/07/27-juli-kort-commentaar-op-spruyt.html

  • Hi PF, ik vond de titel “grote denker” altijd al wat hoogdravend en zag het meer als grapje. Maar als je Bart-Jan, na zijn artikel in het RD, ook nog bij die categorie rekent, dan is die titel wel heel erg gedevalueerd.
   Ik heb er wel een andere term voor, maar die komt dan niet meer door de moderatie.
   Shalom,
   Ben
   PS: advertentie op marktplaats.nl zetten: 2e hands “grote denker” te koop aangeboden, t.e.a.b.

 2. Heb je dit aan Bart-Jan Spruyt opgestuurd, Ben?
  Ik zou hier graag zijn antwoord op zien… en daar eventueel weer op in willen gaan.
  Inderdaad heb ik me gisteravond hoofdschuddend zitten ergeren aan zijn laffe geneuzel, dat ( sorry…on-nette uitdrukking) in feite samengevat kan worden onder het etiket : ” matennaaien “….

  • Hi Gielah, nee, nog niet gestuurd, maar je mag het gerust doen, vraag hem om een reactie, ik reageer gewoon op zijn openbare stuk in het RD en op een soortgelijk stuk de dag ervoor heb ik overigens wel onder dat artikel in het RD gereageerd, dus Bart-Jan kan daarop ook reageren, was uitnodigend geschreven.
   shalom,
   Ben

  • Ja Gielah, meneer Spruyt is aan het spugen in de beker waar hij uit gedronken heeft, iets wat je nooit moet doen .. een nest bevuiler? triest .. deze man is , als ik goed ben ingelicht , zelf betrokken geweest met de oprichting van de PVV maar kon de druk niet aan , en gaat nu comfortabel vanuit het pluche met een opgestoken vingertje even het verkeer regelen ..Niet meer te herkennen die Bart-Jan .gewoon genant …. ik had het al gezien op de uitzending van Schepper & Co waar hij te keer ging tegen Geert W. waar Ben ook in de uitzending zat by the way en geschoffeerd werd door Jacobine Geel , of kan ik beter zeggen Jacobine Rood

 3. Ik heb deze mail zojuist verstuurd, Ben.

  ° Beste meneer Spruyt,

  Hierbij, te uwer informatie, een artikel van het weblog van Ben Kok, dat ingaat op wat u gisteravond op de televisie vertelde.

  Er staat ook een reactie van mijzelf onder, die u waarschijnlijk niet blij maakt, maar zoals het er staat, zo meen ik het ( al wist ik, toen ik het neerzette, nog niet dat Ben mij later vragen zou het hele artikel even aan u door te sturen).

  Evenals Ben Kok zelf ben ook ik een orthodoxe christen ( was Ned. Hervormd hulppredikante en docente godsdienst op een grote scholengemeenschap in Zoetermeer, voor mijn pensioen) en de gang van zaken in en rondom Noorwegen verontrust mij meer dan een klein beetje.
  We hebben hier een kamp, waar jonge socialisten werden opgeleid tot o.a. partijfunctionarissen en linkse politici, waar een paar dagen geleden nog plannen tegen Israël werden gesmeed ( ik zag een foto van een groot spandoek, met daarop de woorden: ° Boycot Israël°… ) alwaar een extremist bijna twee uren lang (!) de kans krijgt, grote stromen bloed te vergieten, voordat eindelijk de politie arriveert en de schutter dan binnen een paar minuten arresteert.
  In Noorwegen begint de bevolking onmiddellijk te pleiten voor nog meer moslim-immigranten en in Nederland begint een ieder nog harder door te gaan met datgene, waarmee men sowieso al jaren driftig bezig was: de heer Wilders in de rol van zondebok te stoppen.
  Noorwegen overweegt de politieke partij, die enigszins op de PVV lijkt, te gaan verbieden en die bewuste partij begint nu al gas terug te nemen…. alsof de islamisering, die zij zo gevaarlijk en verwerpelijk vonden, nu ineens niet zo erg meer is…. en ook andere vrijheidspartijen, die de islamisering het allergrootste gevaar van deze tijd vinden, wordt ineens allerwege het vuur aan de schenen gelegd.
  Dat Ansar al Islam, de Noorse partij van Mullah Krekar, die gedreigd had dat er doden zouden gaan vallen als men in Noorwegen pogingen zou ondernemen hem uit te zetten, diezelfde avond nog de verantwoording voor het bloedbad opeiste…. en dat later weer introk…. is nu kennelijk vergeten.

  In een goede detective roman zou men zich afvragen: wie profiteren op termijn het meest van deze gruwelijke slachtpartij?

  Zou het erg ver-gezocht zijn te beweren, dat dat de mensen zijn, die Geert Wilders, de PVV en soortgelijke protestbewegingen tegen de islamisering, zo snel mogelijk monddood ( zo niet dood) wensen te hebben?
  In het grote plan van de machten achter de machten zijn Wilders en zijns gelijken tenslotte enorme sta-in-de-weg figuren en – partijen.
  Men wil hen niet meer horen!
  Zij zijn de spiegels, waarin men niet wenst te kijken.
  Om het ” grotere doel” … een koekkoek-eenzang Europa…( Eurabië) te kunnen bereiken, telt een aantal mensenlevens niet.

  Daarom moet Wilders juist NIET dimmen.
  Dit soort keiharde moordenaars ( ik noem de figuren achter Breivik ook moordenaars) moet men niet en nooit hun zin geven.
  Wilders sprak voorheen de waarheid?
  Laat hij die waarheid dan ook nu onverschrokken… en zo mogelijk nog duidelijker… uitdragen.
  Dat gezanik over zijn ” toon” slaat al helemaal nergens op…. als we de toon zien, waarop men hem nu al jaren demoniseert en ” liegende allerlei kwaad van hem spreekt”.
  De leugen is hondsbrutaal…. daarom moet de waarheid daar helder en klaar bovenuit schallen…. en niet bleek-kwezelig proberen de eventuele gunst van keiharde vijanden te winnen.

  Wilders deed en doet niet aan oorlogsretoriek… zoals u stelde.
  Hij roept niet op tot geweld.
  Hij legt uit dat we allang in oorlog zijn… en zeer dicht bij een shar°ia-overheersing.
  Helaas heeft hij daar gelijk in… dit is een oorlog, die door de overheden, die tegenover het volk staan, niet als zodanig benoemd mag worden… een oorlog… voorlopig zonder wapens… een oorlog, die op het punt staat aan alle vrije denkers, Joden, christenen, homo°s en vrouwen elke vrijheid en veiligheid te gaan ontnemen.

  De schuldigen zijn degenen, die tot die overname, die oorlog, besloten hebben… zonder het volk te raadplegen, of dat een en ander wel wenste.

  Wilders benoemt en waarschuwt alleen maar en het zou mij een lief ding waard zijn als ik kon zeggen, dat hij daarin overdrijft of ongelijk heeft.
  Te maken dat hij en zijns gelijken over deze oorlog en over dit gevaar gaan zwijgen, dat zij gaan inbinden, gaan dimmen, een politiek correct taaltje gaan uitslaan… zou best weleens de reden, het motief, achter dit bloedbad in Noorwegen kunnen zijn.
  Alles wat de laatste dagen gezegd en geschreven wordt, wijst in die richting.

  Helaas heeft uw eigen optreden, gisteravond, ook niet echt geholpen, constateer ik met spijt en bitterheid.

  Leest u alstublieft dit artikel van Ben Kok.
  Ik ben blij, dat hij in elk geval nog niet de knieeën voor baäl aan het buigen is.
  Het zou mij een lief ding waard zijn als ik mocht weten dat ons land, naast deze man, nog 7000 mensen van hetzelfde kaliber zou herbergen.

  Shalom,

  Gielah Tabak-Veldhoen”.

 4. Op 27 juli 2011 @ 21:08 schreef sandokan

  Beantwoorden

  Geachte heer Kok,
  Ik lees uw bijdragen altijd met grote interesse, want ze zijn goed onderbouwd en tonen een dapper en betrokken mens die het gevoel van velen op een meer dan uitstekende en beheerste wijze onder de aandacht van anderen brengt. Wat dat aangaat schaar ik u op dezelfde hoogte als Prof. Ellian.
  Ook ik maak mij grote zorgen over alles wat zich afspeelt in de wereld en in ons zieke landje in het bijzonder. Ik heb een stukje over de wandaad in Oslo geschreven aan de PVV want ik vind dat deze partij (en Geert) zich harder moet opstellen tegenover die laffe hyena’s die alleen in groepsverband een eenzame aan durven te vallen.
  Hieronder mijn stukje aan de PVV:

  Natuurlijk is het triest en nooit goed te praten dat iemand in uiterste frustratie naar een wapen heeft gegrepen en veel onschuldige mensen de dood in gejaagd heeft. Zoiets mag nooit meer voorkomen en dat moeten ook de politiek verantwoordelijken goed begrijpen opdat dit soort zaken niet/nooit meer kunnen gebeuren.

  Dat uitgerekend moslimorganisaties direct melden dat zij nooit dit soort aanslagen zouden veroorzaken is een gruwelijke ontkenning van de realiteit, een realiteit waarin juist wel moslims altijd betrokken zijn, en helaas zullen blijven totdat ‘de wereld gedomineerd is door de islam’.

  U kent hun sekte toch wel? Ik noem het een sekte, geen geloof of religie. Alleen sektes zijn in staat om zoveel gruwelen te veroorzaken en alleen sektes hebben een ijzeren discipline waarbij zij de aanhangers verplichten zich willoos te onderwerpen aan hun strenge regime. Alleen leeghoofden en mensen met beperkte verstandelijke vermogens onderwerpen zich niet alleen aan hetgeen de diverse leiders van de sekte er bij deze mensen inpompen tijdens de ‘vrijdaggebeden’, zij zijn ook nog eens gewillige soldaten die andere -niet tot hun sekte behorende- mensen aanvallen, verwonden, verkrachten en zelfs doden. Dat alles ter meerdere eer en glorie van hun leider(s) en de grote onzichtbare man op de achtergrond, de man die de tempel met maagden bewaakt. Wat een heerlijk vooruitzicht is dit toch voor die hersenloze lieden hier op deze planeet.

  Op YouTube zijn vele filmpjes te zien, die niet opgenomen zijn door andersdenkenden, waar de aanhangers van deze sekte hun sektegenoten of zij die willen uittreden en vrouwen die zich niet langer wensen te onderwerpen aan deze sekte streng straffen door middel van ophanging, steniging of het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Als je dan nog blij bent tot deze sekte te mogen behoren dan zou ieder normaal denkend mens je direct opsluiten in een inrichting!

  Dat onze politieke leiders, en dan vooral zij ter linker zijde, hun ogen en oren sluiten (en blijven sluiten) voor alle gruwel die er is in landen die de sekte al veroverd hebben, dan is hun de moordpartij in Oslo ook aan te wrijven! En niet, zoals bepaalde malloten en die verachtelijke site van de Vara (Joop.nl) beweert dat de dader een aanhanger was van de PVV of Geert Wilders. Als ik even mag: Geert heeft nooit alle moslims op een hoop gegooid, Geert heeft nooit moslims met de dood bedreigd (omgekeerd zij wel!), Geert heeft slechts gezegd wat velen van ons ook zeggen: Aanpakken die etters die ons enorme overlast bezorgen en bij herhaling hun (Nederlandse) paspoort afnemen en uitzetten naar hun ‘thuis’ land. Dat is wat Geert gesteld heeft en dat ophitsen van linkse lieden en een site moet eens stoppen want het zet minder begaafde mensen aan tot verschrikkelijke dingen, zoals in Oslo!

  En: Er moet direct gestopt worden (middels een wet, zodat alle provincies en gemeenten zich hieraan moeten confirmeren) om te stoppen met het ‘faciliteren’ van groepen die altijd vijandig staan ten opzichte van onze cultuur, onze mensen en ons land! Ook zullen deze mensen moeten stoppen met klagen als zij eens aangepakt worden omdat in samenlevingen ook mensen bestaan (de overgrote meerderheid – nog wel!) die beginnen met ‘iets terug te doen’ omdat zij de bestaande situatie niet langer wensen te accepteren.

  Voor ‘onze’ Overheid is het nu: Geen woorden – maar daden! En liefst zo snel mogelijk!

  • Bedankt Sandokan; overigens houd ik wel altijd voor ogen, dat moslims onze medemensen zijn, die vaak verplicht tot de islamsekte veroordeeld zijn door geboorte en huwelijk. Uiteraard kunnen ze een keer een keuze maken tegen dit systeem, maar zoals je weet , is de sociale controle en doodsbedreiging dan fors aanwezig van uit de islam.
   Dus: God liefhebben boven alles ( n.b. de God van Abraham, Isaak en Jacob, die we in de Bijbel en in Yeshua leren kennen) en onze naaste liefhebben als onszelf enerzijds, de duisternis van de islam en de NWO/politiek correcte leiders ontmaskeren anderzijds.
   Shalom,
   Ben

 5. Ongelooflijk, wat meneer Spruit beweert. Het is toch van de gekke, dat Wilders zich zou moeten verantwoorden voor wat een of andere gek in Noorwegen doet. Wilders hoeft zich nul komma nul en nergens voor te verantwoorden, behalve voor zijn EIGEN daden en uitspraken. Wilders hoeft NIETS uit te leggen. Meneer Spruit moet zich eens laten nakijken door een psychiater. Iedere idioot kan zich namelijk op alles en iedereen beroepen. Dat kan ook morgen Spruit overkomen. Het feit dat mensen als Breivik nu oplossingen buiten de politiek bedenken, komt door het jarenlange linkse gedram waardoor het echte debat onder het tapijt geveegd werd en beslist niet door Wilders, die het probleem op tafel bracht. Het is weer een beetje het oude liedje : De boodschapper van het kwade nieuws krijgt de schuld en dient onthoofd te worden. Alsof dat de oplossing is ?

 6. Ik twitterde het volgende naar Spruyt, na mij eerst woest geergerd te hebben bij het bekijken/beluisteren van Nieuwsuur:
  @BartJanSpruyt U kletst nu echt uit uw nek over #Wilders en de #islamisering. #Nieuwsuur. We worden zeker nog steeds overspoelt door #Islam
  Shalom,
  Rene

 7. De Serviërs opnieuw in gestolen Servische Kosovo verdedigen Servië en Europa van de invasie van de islam.http://www.zie.nl/video/algemeen/Opnieuw-spanning-bij-grenspost-Kosovo/m1ezrkbfxp6a

 8. Op 28 juli 2011 @ 00:11 schreef Peter Bontenius

  Beantwoorden

  Sorry Ben,

  Je maakt een klein foutje: Er zijn sinds 9/11 ca 18000 aanslagen geweest met naar schatting 140000 doden!

  Verder prima statement!

  Shalom, Peter Bontenius (Vrucht van de Boom, weet je nog?)

 9. Op 28 juli 2011 @ 07:06 schreef Andre van M.

  Beantwoorden

  Een andere belangrijke factor waaruit blijkt dat Breivik is doorgedraaid, is het feit dat hij een extreme sociale darwinist was, a la Hitler, die met eugenetica het Noorse ras in stand wilde houden. Zie deze interessante links: http://www.evolutionnews.org/2011/07/the_professor_and_the_madman048831.html

  Hopelijk gaan de (linkse) media hierover ook berichten.

  Shalom, Andre

 10. Als ik Spruyt goed begrijp gaat zijn volgende stuk over de indirecte verantwoordelijkheid van Cohen wegens de moorden begaan door Tanja Nijmeijer.

 11. Op 28 juli 2011 @ 12:38 schreef louis portugal

  Beantwoorden

  Ben Kok. Hoewel, ik in tegenstelling tot jou visie niet geloof in welk opperwezen dan ook, ben ik het wel volledig eens met de punten die jij opnoemt en schrok telkens meer van die Spruyt op t.v.

  • Hi Louis, wel of geen geloof in de Schepper, iedereen is hier natuurlijk welkom, dank voor je reactie,
   shalom,
   Ben

 12. Geachte heer Kok,

  Die Spruyt vind het zeker geweldig om Wilders een loer te draaien en op deze manier ervoor te zorgen dat er een gek opstaat om Wilders weg te werken. Hij is wel makkelijk met zijn oordeel. Waarom gaat hij niet eens onderzoeken wat de Islam precies inhoud. Maar deze moeite neemt hij niet. Het klimaat van ” tegen die moeten we wat doen” is weer volop aan de gang. Linkse partijen waren in 2002 ook als de kippen bij om veel commentaar te leveren op Fortuyn. Wat is er gebeurd dat weten we. We moeten deze gasten als Spruyt met keiharde feiten om de oren slaan, en hopen dat hij hier van iets opsteekt.
  Maar er staat geschreven dat ik niet mag oordelen, maar commentaar of je mening geven mag wel. Die spruyt moet heel snel zijn mond gaan houden.

 13. Op 28 juli 2011 @ 13:28 schreef Aegolius cs

  Beantwoorden

  Het zijn de slippendragers van het huidig politiek systeem.

  Zeer sterk vind ik uw ponering over afgoderij:

  4. degenen, die niet hebben gewaarschuwd tegen de islamisering, w.o. de meerderheid van geestelijk leiders, de kerken dus en synagoges, die van uit de Bijbel weten wat afgoderij is en de islam daar nooit toe hebben gerekend, maar integendeel over de “islam als gelijkwaardige religie” spraken, met “dezelfde God in Bijbel en koran”. Zij zijn de ergsten, want ze wisten het en waren te politiek correct en te laf, om de mensen te waarschuwen.

  De pauselijke Regensburger lezing maakte heftige reacties los (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Regensburglezing ) waarna Hij de afgodaanhangers uitnodigde voor een “voetenwassing”.

  • “Hij” ?? je bedoelt “hij” lijkt me, met een heeeeeele kleine letter.
   Verder hartelijk dank voor je reactie!
   Tot later,
   Shalom,
   Ben

 14. Op 28 juli 2011 @ 16:33 schreef Emiel Berg

  Beantwoorden

  Geachte heer Kok,
  achter uw naam staat (joods-chr. pastor). Ik kan mij daar niets bij voorstellen. Europa heeft ca 1700 jaar een Christelijke cultuur gehad, met inbreng van invloeden uit de Romeinse en Griekse, maar ook Keltische en Germaanse cultuur.
  Uiteraard is het Christendom ontstaan uit het Jodendom, maar is toch een wezenlijk andere religie.
  In de recente geschiedenis is zelfs het Jodendom door de oprichting van de Frankfurter Schule in 1923 met het cultureel marxisme de aanval begonnen op het Christendom in Europa en zijn daarin met het “politiek correcte” denken in alle lagen van de maatschappij behoorlijk in geslaagd. Europa heeft dus zeker geen Joods-Christelijke cultuur, maar een Christelijk Humanistische.
  Vandaar mijn twijfels bij een joods-chr. pastor als beroep.

  • Beste Emiel,
   Lang voor de door jou genoemde culturen begon de Israelische “cultuur”, beter gezegd, geloofsbeleving vanuit Abraham (ca. 2000 voor Chr.), met daarna het opschrift stellen van de Tora e.v. tijdens Mozes, ca. 1300 voor Chr.
   Rond het jaar 0 was de geboorte van Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) en na zijn kruisdood en opstanding ca.33 kwam uit het Jodendom een groep mensen voort die Hem als de Zoon van God erkenden, het ware Pesachlam, Die de doodstraf droeg voor allen , die beseffen dat ze schuldig zijn in het zich houden aan de Tora, Gods gebruiksaanwijzing voor de mens.
   En zo kreeg de Tora een gezicht, een gestalte, Yeshua is de vleesgeworden Tora, de levende Tora, die Hij ook perfect voortleefde. Deze gemeenschap van vooral “myriads (tienduizenden) Joden”, zie Hand. 21:20 was de ideale gemeente, men leefde volop vanuit de Tora en uit de basis van het ware Pesachlam, Yeshua.
   Helaas kwam de klad er in toen de goyim (de niet-Joden) , die ook in grote aantallen Yeshua aanvaardden en Tora leerden houden, de overhand kregen. In 325 was te Rome ook al eeuwen een geloofsgemeenschap van Joden aanwezig, die grotendeels Yeshua-belijdend waren geworden.
   Zie de brief van Paulus aan de Romeinen. Maar door allerlei politieke en religieuze ontwikklingen besloot de kerk van Rome zich van het Jodendom te distantieren en kwam tot zeer antisemitische besluiten, zoals eigen feesten (zon-dag, zonnewende (Kerst), voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (Pasen) en men plakte daar christeiijke waarden op, als de geboorte van Yeshua en de opstanding , feesten, die nooit in de Bijbel als feest in opdracht van God (de God van Abraham Isaak en Jacob) zijn opgedragen en ook niet door Yeshua , noch door de apostelen !!!!!!!!!
   Zo bleven er dus orthodoxe `Joden, dieYeshua als valse messias zagen en nog zien, Yeshua-belijdende Joden en goyim, die samen de echte geloofsgemeenshap vormden (joods-christelijk te noemen oftewel Tora-Yeshua gelovigen) en verder de grote europese Rooms Katholieke kerk.
   De Rk-kerk haalde dus het nodige heidendom binnen, ook Maria als moeder Gods uit de Mithrasafgoedsdienst bijv. en de paus als “plaatsvervanger van God op aarde”, wat pure Godslastering is. De RK ontwikkelde zich tot een machtsinstituut tussen God en de mensen en mensen werden via de sacramenten, die alleen de RK kerk mocht bedienen, helemaal afhankelijk van dit grotendeels heidense instituut.
   De RK kerk heeft volgens prof Walter Veith ook de islam als machtsfactor op gezet om daarmee de ToraYeshua christenheid van destijds uit te moorden en dat is gebeurd in de Noord-Afrikaanse landen, die allen in de oprechte christelijke lijn zaten in de eerste eeuwen.
   De rest van de geschiedenis ken je wel denk ik, veel antisemitisme, eerst uit de goyim-christenen (RK kerk) en daarna het zelfde uit de islam en ook de protestanten namen het antisemitisme mee via Luther uit de RK kerk.
   Dus ik laat de zeker ook aanwezige invloeden van heidendom uit Grieken/Romeinen en Kelten,Germanen maar even voor wat het was en grijp terug op de beste gemeente ooit, de Tora-Yeshua gemeente van net na het leven van Yeshua.
   Shalom, hoop je twijfels wat weggenomen te hebben, zie verder onder “wie zijn wij” op de home page.
   Ben (joods-christelijk pastor)

 15. Op 28 juli 2011 @ 18:43 schreef Clyde Westwood

  Beantwoorden

  Aan Ben en alle anderen: mijn nekharen gingen vanmorgen recht overeind staan toen ik het volgende voor m’n kiezen kreeg:
  http://tinyurl.com/3ddpuhx
  Volgens mij zijn ze bij de redactie van die krant* óf volledig de weg kwijt óf totaal van de ratten besnuffeld.
  *Sedert de oprichting van geenstijl.nl bekend als De Azijnbode.

  • Hi Clyde, inderdaad, wat een riooljournalistiek bij die VK!
   Citaat uit het artikel:
   “Maar de anti-islambloggers maken zich wel schuldig aan iets anders: in hun pogingen de islam te bestrijden, halen ze voortdurend feiten uit hun context, verdraaien ze de waarheid en negeren ze onwelgevallige informatie. Ze schrijven hun websites vol met halve waarheden, die passen in hun wereldbeeld van een oorlogszuchtige islam.
   Zo suggereren ze, door selectief in de geschiedenis te shoppen, dat moslims al sinds de vroege Middeleeuwen bezig zijn Europa te veroveren en te islamiseren.”

   De dwazen! of er niet tussen de 200 en 300 miljoen mensen zijn vermoord door de moslims in de jihad, gedurende 1400 jaar, in een toewerken naar het wereldwijde kalifaat; van 0 naar 57 landen inmiddels.
   Shalom,
   Ben

   • Inderdaad, VK probeert objectief te zijn. Daarom heb ik dit onder dat artikel gepost:

    klootjesvolk-ventje

    Als zoeker naar Waarheid kan ik in elk geval voor anderen die ook naar waarheidsvinding streven het volgende stukje informatie aanreiken: kijk es op http://demuis.blogspot.com Linkje aan de rechterkant “Islam voor ongelovigen”. Bottom-line: de islam is niet fijn, moslims zijn er het slachtoffer van. Help ze. En vergeet dingetjes als dit niet: http://www.anglicandioceseofjos.org/dogo.html

    Misschien help het …

    • Martin, verschrikkelijk, die foto’s van jihadmoorden in Nigeria, door moslims op christenen. Doorsturen naar Spruyt en zijn PvdA vriendjes.
     Shalom,
     Ben

 16. Geachte naamgenoot, ik kan niet geloven in de goede bedoelingen van Wilders.
  Er hangt nu eenmaal een boosheid om die man en zijn volgelingen heen, die buitengewoon is.
  Toch deel ik zijn kritiek soms wel, echter vanuit een heel andere achtergrond namelijk Syrisch orthodox, ik ben een bekeerling maar mijn vrouw is Syrisch en kent dus het ware Arabische leven.
  Wilders doet de zaak geen goed, en zal dat ook nooit doen op zijn agressieve manier.
  Daarin hebben linkse mensen gewoon gelijk.
  Voor een andere aanpak zie Abouna Zacharia, en Al Hayat tv, google maar eens of kijk youtube.

  Slomo, aramees voor shalom.

  Ben II

  • Beste Ben II, kun je es beschrijven hoe jij als Syrisch orthodox christen tegen de islam aankijkt? Wat vind je van de koran, van de” korangodheid” Allah. (afgod of dezelfde als in de Bijbel?).
   Wat vind je van Mohammed als rolmodel voor alle moslims?
   Shalom,
   Ben

 17. Sukkeltje Spruyt moet ook weer even nodig in het nieuws met de grootst mogelijke onzin! Kom je hiermee een beetje heftig aan je gerief Spruyt???

 18. Op 28 juli 2011 @ 21:05 schreef kapotte rits

  Beantwoorden

  Het is volstrekt gemankeerd denken, want dreigen met de mogelijkheid dat kritiek misbruikt kan worden is het openen van de deur naar dictatuur.

 19. Ben
  De koran is naar mijn mening, een vals boek dat zijn basis heeft in het arianisme een familielid van Mohammed zijn eerste vrouw was arianist, daar heeft hij het van.
  Ik ben zijn naam even kwijt maar zijn vrouw stuurde Mohammed naar hem.
  De man ligt nu begraven op de plek waar moslims stenen naar de duivel gooien
  De overeenkomsten zijn duidelijk, Jezus was slechts een profeet, verder heeft hij de hele Thora aangepast zodat het in zijn straatje paste, een oplichter dus.

  .
  Toch is het realiteit dat hij profeet is voor veel mensen, dat verander je niet van buiten uit, net zo min als wij naar een arabische iman luisteren om te horen dat we fout zitten, luisteren zij naar ons.
  Hans Jansen, Geert Wilders, etc doen meer kwaad dan goed, christelijke arabische sateliet zenders zijn veel doeltreffender, en geloofwaardiger, en zijn bovendien op Europa en het midden oosten gericht.
  Kijk echt eens op youtube naar de Koptische Abouna Zacharia er zijn filmpjes met engelse ondertiteling, onderbouwd met citaten haalt hij met respect de islam onderuit, en bekeerd ook daadwerkelijk mensen.

  Slomo
  Ben II

 20. Op 28 juli 2011 @ 22:37 schreef Hans Besseling

  Beantwoorden

  Blij dat de schandelijke reactie van Bart Jan Spruyt aan de kaak is gesteld!

 21. Ben
  Het nieuwe testament is natuurlijk het belangrijkste, maar de thora kennen ze goed.
  Pasen vieren ze bijvoorbeeld op pesach, ook er is het vasten voor Nineve.
  Zelf ben ik het Aramees en Arabisch niet machtig, dus diensten gaan grotendeels aan mij voorbij, maar ik leer nog dagelijks.
  Dit zijn twee voorbeelden, maar aangezien het de oudste kerk is kan het best zo zijn dat de gemeenschap waar jij over spreekt in je {wie zijn wij} de grondleggers zijn samen met Paulus die ze als zodanig beschouwen..

  Slomo

  Ben II

  • Hi Ben II,
   Ik heb het klooster in Twente bezocht, met mensen daar geproken, de mooie documentaire “De Verborgen Parel” meegenomen, die ik wel globaal, maar nog niet in detail heb bekeken/gelezen. Ik had niet de indruk, dat ze Israel/de Joden als Gods uitverkoren volk zagen, maar hoe dan wel, werd me ook niet echt duidelijk toen. Volgens mij vieren ze geen shabbath, maar zondag en de overige christelijke feesten, maar ik zie dat er een heel wat richtingen zijn binnen deze groep, dus wellicht zijn er uitzonderingen en verschillen.
   Dus als jij op dat punt meer weet, hoor ik het graag. Hoe zien ze het Joodse volk vanaf Mozes tot nu ? Wat doen ze met de moadiem, de Feesttijden des Heren, zoals ook Yeshua en de hele Handelingengemeente ze vierde?
   Shalom,
   Ben

 22. De politie-inspecteur Gunnar Larsen in Oslo nam waar dat er een constante verhoging van verkrachting met etnische achtergrond plaats vond en dat dit een erg openbaar tendens was. Twee van de drie onderzochte verkrachtingszaken in Oslo hebben met emigranten van niet Westerse oorsprong te maken 80 % van de slachtoffers zijn Noorse vrouwen

  • Hi Geweta,, ik las dit eerder, heb je een link naar een goed artikel hier over? Met bronvermeldingen, mensen moeten de feiten kennen.
   Bedankt ,
   Shalom,
   Ben

 23. MOSLIMGROEP WIL SHARIA INVOEREN IN STADSWIJK LONDEN

  RD, 28-07-2011 19:23 | Kerkredactie

  LONDEN – De moslimgroepering Moslims tegen Kruistochten (MAC) heeft in de Londense wijk Waltham Forest posters opgehangen waarop staat dat in de stadswijk de islamitische sharia-wetgeving geldt.

  Op de posters, die ook verschenen in andere delen van de stad, staat dat roken, alcohol, gokken en muziek zijn verboden. „U betreedt een zone waar de sharia wordt gehouden – hier gelden islamitische wetten.”

  De fundamentalistische moslimorganisatie Moslims tegen Kruistochten (MAC) voert een campagne om in delen van het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijke islamitische staat op te richten. Iemand die de MAC steunde, zei: „We hebben de sharia-wetgeving hier nodig. We hebben hier een groot probleem met prostitutie, een enorm probleem met drugs, een forse toename van gokhallen op de High Road en een vrije omgang tussen mannen en vrouwen.”

  Veel inwoners van de wijk, zowel moslims als niet-moslims, hebben zich gedistantieerd van de actie van de fanatieke belangenorganisatie. De stadsraad van Waltham Forest zal de posters laten verwijderen.
  De Londense buitenwijk Waltham Forest telt veel moslims.

 24. “Shema Yisrael, YHWH Eloheynu,
  YHWH Echad.
  Baruch Shem Kevod, Malchuto L’Olam Vaed”

  http://www.youtube.com/watch?v=zUJE71JpcWA&feature=player_embedded

  “Hear, O Israel: YHWH our God is one YHWH:
  And thou shalt love YHWH thy God with all thine heart,
  and with all thy soul, and with all thy might

  Mark(12:29) and the Gospel of Matthew (22:37).

  • Hi Mia, zo’n verhaal snijd je door de ziel, het is maar al te waar, dat christenen in hun vervangingstheologie Joodse kinderen als christelijk hebben opgevoed en niet teruggaven aan de Joodse familie, in sommige gevallen.
   Overigens waren er ook integere christenen, die weliswaar nog niet door hadden hoe Godslasterlijk de vervangingstheologie was, maar die wel met gevaar voor eigen leven Joden hielpen.
   Shabbath shalom, laten we in alle liefde voor iedereen de Tora-Yeshua lijn uitleven zoals in de Handelingengemeente,
   Ben

 25. Wat de Media en ook Spruyt nimmer vermelden is het feit dat Geert Wilders misschien wel gelijk heeft met zijn anti-islam.
  Lees heir een stukje Noorwegen en lees hier dan verder:
  http://geweta.web-log.nl/mijn_weblog/

  Als Noren een vrouw verkrachten ondervinden de daders strafrechtelijke vervolging. Er is geen enkele dominee of pastoor uit een Christelijke gemeente die achter ze zal staan en de misdaad proberen goed te praten. Er is eveneens geen antropoloog en expert van Noorse cultuur die zich aan de pers opdringt en durft te vertellen dat het slachtoffer zich niet juist gedroeg of dat deze te licht gekleed was en daarom verdiende om verkracht te worden, dat de misdadiger onschuldig verklaard behoort te worden en dat hij niks anders had kunnen doen dan deze vrouw te verkrachten omdat zij volgens zijn mening niet behoorlijk was aangekleed, en hij daardoor een erectie kreeg! Er is geen “expert” die dat zegt als een Noor een verkrachting pleegt!

  Maar zo is het wel bij een Moslim als die een Noorse vrouw verkracht. Dan komt er een “cultuur expert” en een godsdienst onderzoeker in de media naar voren die vertelt dat men de Moslim cultuur en de godsdienstige achtergrond behoort te begrijpen en dat we moeten begrijpen dat het slachtoffer zelf was die moest begrijpen dat ze aan de verkrachting schuldig was In Moslim landen wordt het slachtoffer gestraft als ze verkracht wordt!! , het gebeurt dat de verkrachte vrouw gestenigd wordt tot ze dood is dit als toevoegsel van de expert van UiO, wanneer een Moslimse seksuele overtreder een Noorse vrouw verkracht, dan geeft de TV zendtijd en kranten, kolommen daaraan de godsdienstige leiders van de Islam praten de
  schuld van de seksuele misdadiger goed en geven Noorse vrouw de schuld omdat ze de Moslim seksueel door haar kleding had opgewonden en daardoor een gedwongen erectie kreeg geen andere keuze hij moest haar verkrachten in de naam van allah omdat dit een deel van zijn godsdienstuitoefening is.

  Unni Wikan, in Oslo heeft gezegd dat de Noorse vrouwen de verantwoordelijkheid moeten dragen omdat hun manier van kleden in feite voor Moslim mannen uitdagend is (dat wil zeggen als seksueel opwindend) ervaren wordt. En omdat sindsdien deze mannen ook nog geloven dat deze vrouwen er schuld aan hebben dat ze verkracht worden, daarom moeten deze vrouwen zich aanpassen aan de Multiculti samenleving die hen omringt dat was de constatering van Wikan Unni die zich uitgeeft een expert te zijn in de Islam en haar cultuur.
  Zij is professor in de antropologie op de Universiteit van Oslo (UiO). Het is hier duidelijk dat men daar geen gezonde kijk en het verstand eist om als professor aangesteld te worden op de UiO. De logica en de rechtsopvatting van haar bevinden zich op het niveau van de Moslimse
  Dag.

  • Bedankt Geweta, het is te gruwelijk voor woorden, maar we moeten dit weten, anders veranderd er niets.
   Lees ook het commentaar op Gert-Jan Segers (CU) op het weblog van Geweta!
   Net als de PvdA gaat de CU minder thee drinken en voorzichtig “ietsje duidelijker” over de islam praten. Je moet toch wat doen om je partij in stand te houden niet waar? Het gaat niet om de inhoud, maar om de lay-out, zoals altijd met dat soort opportunisten.
   Inhoudsloze zakkenvullers.
   Doe mij maar mensen, die gewoon de waarheid op tafel willen hebben, zoals Geweta.
   Shabbath shalom,
   Ben

 26. Overigens constateer ik met enig ongeduld dat we nog steeds niets vernomen hebben van de heer Bart-Jan Spruyt.

  Is de situatie in de wereld nu ineens niet urgent meer?
  Zijn wij niet politiek correct genoeg?
  Of gaan we pas weer iets van hem vernemen, op het moment dat hij zich schaart aan de zijde van advocaat Spong, die vanmorgen, op radio 1, niet alleen bloed wilde zien… maar het zelfs al ZEI te zien… in Wilders’ mondhoeken… Noors bloed… for crying out loud!

 27. Nog een site waar je misschien iets mee kan, Ben?
  http://www.faithfreedom.org/Articles.htm
  shalom cornelia

 28. Hoi Ben en Parel

  Het zijn mooie site’s een paar verhalen daar heb ik eerder gehoord, over Irakese christenen weet ik niet veel, ik spreek alleen Syrische.
  Het is inderdaad een ramp verhaal.
  Er blijft echter staan dat mede door het rechtse beleid hier, er heel veel christelijke mensen jaren hebben moeten vechten voor een verblijfsvergunning of botweg uitgezet zijn, als daar en over het huidige klimaat hier gesproken wordt door hun schaam ik me diep voor mijn landgenoten.
  Een arabisch uiterlijk, is genoeg voor scheldpartijen en vuile blikken.

  Voor zover ik ervan weet vieren ze christelijke feesten, met hier en daar joodse invloed, wel zijn ze er heel goed van bewust dat Jezus joods was en handelen daarnaar.
  Moet daar nog eens een balletje over opgooien.

  Slomo

  Ben II

  • Hoor erg graag, hoe het zit met de nog bestaande Torapraktijk inzake de Moadiem en ook, hoe men nu in deze tijd tegen Israel aan kijkt en het Joodse volk als geheel.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • a great danger!

    in those days and at that time when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem,I will gather all nations and bring them down of the valley of Jehoshapath,there I will enter into judgement against them concurning my inherintance,my people Israël,for they scattered my people among the nations and divided up my land(Joël 3:1-2)

    deze wereld is in groot gevaar en het overgrote deel van de wereld is blind voor de realiteit!ik kan deze link alleen maar aanbevelen,geen politiek correct ‘tintje’,maar een indringende Bijbelse boodschap voor de huidige tijd waarin wij leven!

    http://hope4israel.org/blog/?p=392

    shalom,
    Parel

  • Hi Ben2 ik ben benieuwd!

   shalom,
   Parel

   ps een Arabisch uiterlijk? niets mis mee! het gaat om het innerlijk;om wie je bent

 29. Op 30 juli 2011 @ 08:20 schreef Chris Junge

  Beantwoorden

  ‘Niemand in de (linkse) media schijnt zich te realiseren, dat er sinds 9/11 al 18.000 mensen in naam van de islam vermoord zijn.’

  Een astronomisch veelvoud daarvan zal in veel kortere tijd sterven als gevolg van de droogte in Afrika. Het schijnt ons onverschillig te laten.

  De WHO becijferde in 2009 dat in een jaar tijd het aantal hongerliijders wereldwijd dankzij de kredietcrisis met zo’n honderd miljoen was toegenomen.

  Ach, elke verontwaardiging is selectief.

  • Chris,helemaal met jou eens!

   de mensheid is omhooggevallen…
   en over die wederzijdse moddersmijterij,men wijst graag met de vinger naar de ander om vervolgens zelf de handjes in onschuld te wassen!is er iets nieuws onder de zon?

   Parel

 30. Op 30 juli 2011 @ 10:49 schreef Chris Junge

  Beantwoorden

  Terwijl zo te zien de wereldeconomie op instorten staat, verzandt het politiek bedrijf hier te lande in wederzijdse moddersmijterij.
  Misschien kunnen we om te beginnen proberen het debat zakelijk te houden en elkaar niet af te zeiken, of erger.
  Maar ach, de mens is maar een uit zijn schedel gegroeide aap, nietwaar?

  • Hi Chris, “mens is een uit zijn schedel gegroeide aap”, daar lijkt het regelmatig wel op.
   Maar de bedoeling is, dat hij zich gedraagt, zoals hij geschapen is, naar Gods beeld en gelijkenis, dwz., in staat om met zijn hele geest, ziel, verstand tot Gods eer vanuit de Tora te leven.
   Wie dat gaat ontdekken en doen, wordt weer mens, zoals bedoeld.
   Zie https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
   Shabbath shalom,
   Ben

 31. Beste Ben,

  Wat is je bron, waarin je aangeeft dat de geheime dienst al sinds maart op de hoogte was van de plannen? Je schreef: “Waarom greep de Noorse geheime dienst niet in, toen ze in maart op de hoogte waren en hun zorg hadden?”

  • Hi Gurdjeff,
   Mijn bron was een krantenartikel op internet, waaruit bleek, dat men de grote hoeveelheid kunstmest had gesignaleerd, maar dat men besloot dit niet als verdacht te willen zien, zoiets kon ook voor normaal gebruik zijn.
   Helaas heb ik de bron niet verder genoteerd,maar wel gelezen dus.
   Zie overigens het artikel van Caroline Glick; zij geeft ook aan, dat het nog helemaal open is, of en zo ja wie er verder hebben meegewerkt/ ogen hebben dicht gedaan bij deze aanslag.
   Shalom,
   Ben

   • Ik heb even verder gezocht en daarbij kwam ik een paar interessante zaken tegen. Naar alle waarschijnlijkheid is het hoofd van de Noorse geheime dienst merv. Janne Kristiansen een socialist, aangezien ze in die functie is geplaatst door een socialistische minister Knut Storberget beide data zijn op wikipedia terug te vinden.

    Breivik is twee keer gesignaleerd:
    – Breivik, 32, was flagged up for illegally purchasing a large amount of chemicals online but Norway’s intelligence service decided he was likely to be using them in his farming business.
    – Customs and Excise passed information about Breivik’s purchase from Poland in March to the Police Security Service (PST) but chief Janne Kristiansen said it was considered “irrelevant”. http://bit.ly/q9Tdr1
    Vreemd genoeg heeft de Poolse geheime dienst het wel serieus onderzocht en geconcludeerd dat met die fertilzers geen bom te maken was (heeft iets weg van de fertilizers die bij Folkert van de Graaf zijn gevonden, waar de rechter ook van vond dat je er geen bom van kon maken)
    Ook een Mr als Jon Fitje is a political science graduate and heads the Analysis and Emergency Planning Department at the Headquarters vond het niet verdacht en noemt hem een solist.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*