Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wereldraad van Kerken (dus ook RK, PKN) noemt bestaan van Israel “een zonde” ??

Als dit inderdaad is gesteld door de WCC, dan is het van groot belang te weten of uw kerk ook lid van deze antisemitische kerkenclub? Het zou goed kunnen , zie onderstaande info en links. Lid blijven van zo’n kerk is dan toch geen optie, als u uw geloof in de ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob serieus wilt invullen, of  wel?

http://www.christipedia.nl/Artikelen/W/Wereldraad_van_Kerken waar we lezen:

“De Wereldraad van Kerken (Eng. World Council of Churches) is een interkerkelijke organisatie die in 1948 werd opgericht en in Genève is gevestigd. De Wereldraad is wereldwijd het belangrijkste oecumenische overlegorgaan.

Bij deze oecumenische organisatie zijn 349 protestantse, anglicaanse, orthodoxe, Oud-Katholieke en andere christelijke kerken met meer dan 560 miljoen leden uit 120 landen aangesloten (anno 2009). De Russisch-Orthodoxe Kerk is de grootste lidkerk van de Wereldraad van Kerken en heeft (anno 2010) vijf leden in het centrale comité. De Rooms-Katholieke Kerk is geen lid van de Wereldraad, maar heeft er wel een permanente waarnemer.

De Nederlandse leden van de Wereldraad zijn de Protestantse Kerk in Nederland, de Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk. De kleine gereformeerde kerken in Nederland voelen zich van oudsher niet thuis bij de theologische visie van de Wereldraad.”

Op de site van Wereldraad van Kerken staan de  volgende kerken als lid:
http://www.oikoumene.org/en/member-churches/regions/europe/netherlands.html

WCC member churches based in Netherlands

WCC member churches present in Netherlands

Wat gaan deze Nederlandse lidkerken doen? Dit artikel gaat vandaag naar hen toe, met die vraag en  deze vraag geldt natuurlijk voor alle christenen, die bij deze kerken horen, zeker ook de leiders!

Wat gaan de PKN dominees van Christen voor Israel nu doen, lid blijven van de PKN, net als Sabeel dominees en daarmee achter deze walgelijke anitemitische verklaring staan?
Graag de reacties van deze CvI/PKN dominees: Willem Glashouwer, Jaap de Vreugd, Kees de Vreugd, Hette Abma, Henk Poot.

Wat doen de Leger des Heils officieren?
Immers, de PKN en het Leger des Heils zijn lid van deze Wereldraad van Kerken. En het is nog veel erger, direct of indirect zijn vele kerken lid, of gastlid of werken samen met deze “wij haten Israel club”.
En de Ev.Alliantie gaat er steeds verder in mee via de RvK Nederland: http://www.raadvankerken.nl/pagina/1572/ea_over_rvk
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4090528,00.html
http://xandernieuws.punt.nl/?r=1&id=635082 Wereldraad van Kerken noemt bestaan van Israël een ‘zonde’

Met dank overgenomen van Xandernieuws en Ynet!  Echter, inmiddels komt ook het rapport van de  conferentie boven water, zie
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/2011pdfs/Christian%20Presence%20in%20the%20Middle%20East.pdf

En verder stuurde de WCC van uit Geneve deze link met aanvullende info, waarnaar ik nog onderzoek moet doen, ik kom met een nadere conclusie.  http://www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/christian-presence-in-the.html

Dit rapport geeft zeker aanleiding tot zorg, al was  het alleen maar wegens de betrokkenheid van  “father Jamal”, die zegt namens de Palestijnse christenen te spreken en  die ik heb ontmoet ivm  het Kairosdocument in Utrecht; zeer anti-Israel en krom, ik kom er op terug.
Maar de scherpte van het artikel van Xander/Ynetnews moet nader onderbouwd worden en  dat zoeken we dus verder uit.

Bovendien laat Pieter Kohnen,  woordvoerder van de RK kerk in Nederland, me nog desgevraagd weten, dat  de status van deze conferentie een “theologische ontmoeting” was, georganiseerd weliswaar door  de Wereldraad v.Kerken (WCC) en dat samen met de universiteit te Volos,  maar dat dit dan nog niet automatisch het standpunt van de WCC is en ook niet van alle lidkerken dus.

Ik heb inmiddels een vraag naar Ynetnews gestuurd en wacht op een reactie:

I asked the WCC in Geneve, whether these antisemitc remarks have been made and by whom. They sent me a report, which is not really Israel-friendly, but certainly not so hatefull as Ynet news suggests. So can you tell me, where your information comes from, who said these antisemetic words and what exactly did they say? I want the truth and I certainly defend Israel where ever I can. But let us make sure, that we can prove this. Shalom, Ben Kok (jewish-christian pastor)

Wereldraad van Kerken noemt bestaan van Israël een ‘zonde’
Oprukkende demonische vervangingstheologie maakt weg vrij voor nieuwe Holocaust


Paus Benedictus XVI bij de Klaagmuur in Jeruzalem. De Rooms Katholieke kerk heeft zichzelf altijd als de opvolger van Israël beschouwd, en ontkent daarom het Bijbelse recht van de Joden om in hun eigen land te mogen wonen.

De Wereldraad van Kerken, die zo’n 590 miljoen christenen van tientallen verschillende denominaties vertegenwoordigt, heeft enkele dagen geleden op een vierdaagse conferentie in het Griekse Volos besloten dat het bestaan van de Joodse staat Israël ‘een zonde’ is. Tevens wordt Israël een ‘bezettingsmacht’ genoemd die de Palestijnen zou ‘ontmenselijken’. Aan het schrijnende gegeven dat circa 80% van de ongeveer 100.000 christenen die jaarlijks vanwege hun geloof in Jezus worden vermoord in moslimlanden leven werd echter geen woord vuil gemaakt, noch werd er enige melding gemaakt van het feit dat juist de Palestijnen door hun racistische religieuze zuiveringen verantwoordelijk zijn voor het vrijwel doen verdwijnen van de christelijke gemeenschap in de door hun gecontroleerde gebieden.

Zo’n 2000 jaar Jodenvervolging door christenen is het gevolg van door de Rooms Katholieke kerk ingevoerde, en later door de protestantse -en inmiddels ook veel evangelische- kerken overgenomen demonische vervangingstheologie die stelt dat de beloften van God aan het Joodse volk en Israël niet meer gelden en de talloze Bijbelse profetieën over de terugkeer van het joodse volk naar Israël niet letterlijk moeten worden genomen.

Wereldraad noemt Israël Zionistisch complot
Vertegenwoordigers van de Lutheranen, Katholieken, Protestanten, Grieks- en Russisch Orthodoxen kwamen vorige week in Griekenland ‘in de naam van God’ overeen dat 3000 jaren Joodse geschiedenis in Israël van geen enkel belang zijn en dat het gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee vooral islamitisch en christelijk is – en misschien een heel klein beetje joods. Daarnaast legitimeerden de christelijke kerken het Palestijnse terrorisme door te stellen dat ‘het verzet tegen de kwaadaardige bezetting het recht en de plicht van een christen’ is.

Hoewel de Rooms Katholieke en protestantse kerken nooit veel affiniteit met Israël hebben gehad is het aantal felle aanvallen van christelijke kerken en groeperingen op de joodse staat de laatste maanden enorm toegenomen. Alleen in de VS lijkt de meerderheid van de christenen nog achter Israël te staan; in de rest van de wereld zingt men hetzelfde antisemitische en anti-Israëlische deuntje als de reguliere media, de linkse en christelijke politieke partijen, de moslims en de Verenigde Naties. Zelfs het ‘Zionistische complot’ tegen de moslims en de rest van de wereld werd -net als tijdens de opkomst van Adolf Hitler en de Nazi’s- op de conferentie van stal gehaald. In het verleden leidden deze eeuwenoude complottheorieën steevast tot pogroms tegen de joden.

Poppetjes van joden in het water gooien
In Antwerpen, ooit het ‘Belgische Jeruzalem’ genoemd, hield een door de overheid gesubsidieerde Katholieke eliteschool onlangs een ‘Palestina dag’, die bol stond van antisemitische verwijzingen en dito activiteiten voor jongeren. Eén van de thema’s was ‘gooi de soldaten in de zee’, waarbij kinderen poppetjes van joden en Israëlische soldaten in twee grote watertanks konden gooien. De invloedrijke internationale Katholieke beweging, Pax Christi, promoot ‘in de naam van liefde’ een boycot van Israëlische producten. Zo is de body lotion van het cosmetische bedrijf Ahava ‘uitverkoren’ tot het symbool van het zogenaamde joodse ‘kolonialisme’. Na jaren anti-Israëlische demonstraties moest Ahava’s winkel in Londen recent de deuren sluiten.

Ook de Nederlandse Interkerkelijke Organisatie en de Ierse Katholieke groepering Troicaré -beiden gesubsidieerd door de EU- staan vooraan bij de strijd tegen Israël. De Verenigde Kerk van Canada heeft pas besloten tot een boycot van zes grote bedrijven (Caterpillar, Motorola, Ahava, Veolia, Elbit Systems en Chapters/Indigo) en de Zuid Afrikaanse antisemitische bisschop Desmond Tutu overtuigde de Universiteit van Johannesburg ervan om alle banden met Israëlische collega’s te verbreken. Vorig jaar stelde de Britse Methodisten Kerk al een boycot in tegen Israëlische producten uit Judea en Samaria.

Vaticaan neemt islamitische propaganda over
La Civiltà Cattolica, het Vaticaanse magazine dat door het secretariaat van de paus wordt beoordeeld voordat het gepubliceerd wordt, adopteerde in januari de Palestijnse ‘Nakba’ term waarmee de oprichting van de joodse staat wordt betreurd. Ook werd Israël beschuldigt van ‘etnische zuiveringen’ en werd de vooral door de Iraanse president Ahmadinejad wekelijks herhaalde islamitische propaganda dat ‘de Zionisten’ het Westerse schuldgevoel over de Holocaust hebben uitgebuit om Israël op te richten, letterlijk overgenomen.Tijdens de Roomse synode ontkende aartsbisschop Cyrille Salim Bustros, die hoogstpersoonlijk door paus Benedictus XVI is aangewezen, het recht van de joden om in het Bijbelse land te wonen. ‘Voor christenen bestaat er geen beloofd land voor de joden. Er bestaat niet langer een ‘uitverkoren volk’,’ aldus Bustros. De Maronitische Apostolische Nuncio Edmond Farhat, een soort ambassadeur namens het Vaticaan, noemde Israël een ‘afgestoten vreemd implantaat dat niet door specialisten kan worden genezen.’

Nieuwe Holocaust
De huidige Latijnse patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal, benoemd door paus Benedictus als vertegenwoordiger van de Katholieke gemeenschap in Israël, steunt een campagne tegen de ‘judaïsering van Jeruzalem’. Toen een Palestijnse terrorist onlangs een compleet Israëlisch gezin, inclusief kleine kinderen en een baby, afslachtte terwijl ze lagen te slapen, bagatelliseerde de bekende Italiaanse priester Mario Cornioli (cornhole?) de gruwelijke moordpartij door te stellen dat deze gebeurde in ‘een illegale Israëlische kolonie die is gebouwd op gestolen land’.

De christelijke kerken maken met hun verwrongen, satanische vervangingstheologie dan ook letterlijk de weg vrij voor een nieuw bloedbad, een nieuwe Holocaust op het joodse volk. Israëliërs worden door de ‘christelijke’ kerken steeds meer gezien als ‘door God verworpenen’ die het eigenlijk wel verdienen om weggevaagd te worden uit het ‘heilige land’. Christenen die echter niet een groot deel van de Bijbel hebben geschrapt en weggegooid zouden hierdoor wel eens kunnen concluderen dat niet Christus, maar Lucifer aan het hoofd van veel christelijke kerken staat. Kan er nog enige twijfel over bestaan dat we in de tijd van de ‘grote afval’, dus de eindtijd, leven?

Xander

Commentaar van Ben Kok (joods-chr. pastor):
Kijk even op de site van de wereldraad van kerken http://www.oikoumene.org/ bij wie er lid zijn. Dat staat specifiek op
http://www.oikoumene.org/en/member-churches/global-bodies-and-mission-communions/wcc.html#c23067

Daarbij dient u de tekst op die pagina even te lezen:

“In 2005, the WCC had a membership of 348 member churches which together claimed 592 million Christian members in more than 120 countries. WCC member churches include nearly all the Eastern and Oriental Orthodox churches; Anglicans; diverse Protestant churches, including Reformed, Lutheran, Methodist, and Bap­tist, and a broad representation of united and independent churches. While most of the WCC’s founding churches were European and North American, today the majority are in Africa, Asia, the Caribbean, Latin America, the Middle East and the Pacific.”

De RK kerk is geen officieel lid, als zijnde de enige ware kerk met de rest als afvallig van de moederkerk, maar de RK kerk werkt zeer intensief samen met de WrvK, zie het artikel verder.

Dan verder een lijst van de kerken, die lid zijn van de Nederlandse Raad van Kerken, zie http://www.raadvankerken.nl/pagina/27/lidkerken

Zie de intensieve samenwerking van deze Nederlandse RvK met de wereldraad en daarin nemen ze de Ev.Alliantie ook mee:

http://www.raadvankerken.nl/pagina/1588/wereldwijde_afspraak

Lidkerken van RvK in Nederland:

Kandidaat-lidkerk:
Christelijke Gereformeerde Kerken

Geassocieerd lid:

De relaties met de WRvK en de kerken, die verbonden zijn in de leugen – Verklaring in Vrijheid Verbonden , waarin de Nederlandse RvK geheel is vertegenwoordigd, zijn intensief en doorgaans zijn de Nederlandse kerken aan alle 3 verbonden, direct of indirect.

Daarom zijn mijn vrouw en ik lid van geen enkele kerk, omdat ze nagenoeg allemaal meedoen aan dit blijkbaar antisemitische systeem.

We zijn gestart met de Tora-Yeshua gemeentes, die zich alleen baseren op de Bijbel, de Handelingengemeente als voorbeeld hebben en bewust buiten dit NWO systeem staan en bestaande gemeentes zijn mee betrokken in ons netwerk.
Vraag aan u als lezer: kunt u na lezen van de ontwikkeling van de leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden” en deze Godslasterende verklaring tegen Israel nog lid blijven van uw kerk? zie https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/

Want kerken, die het bestaan van Israel een “zonde” noemen (tegen God en mensen dus), zijn Godslasterende kerken, gezien de vele beloftes van de God van Abraham, Isaak en Jacob in de Bijbel aan Israel en Zijn plan met dit de oprechte gelovigen , die in Israel als wilde takken zijn ingelijfd.

Het zou me verbazen, maar uiteraard geheel uw verantwoordelijkheid. Zie het alternatief, 10 Tora-Yeshua gemeentes in middels in Nederland, zie https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/, iedereen hartelijk welkom.

Vraag zsm of uw kerk lid is van de Wereldraad van Kerken en reageer aub hier onder met uw reactie; vermeld ook of uw wel of niet lid blijft van uw kerk, als die inderdaad verbonden is aan de WrvK met uw motivatie.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

Update: ik heb dit bericht, zoals het op Ynetnews staat, gestuurd aan de genoemde lidkerken,  nl. PKN, Doopsgezinden, Remonstranten,  Oud-Katholieke Kerk en aan betrokken gastlid, de RK-kerk, die in een aparte commissie samen met de WCC (Wereldraad van Kerken) zit om standpunten te bepalen.

De PKN reageerde bij monde van dhr.Heetderks per telefoon: “dit bericht  van Ynetnewus is niet waar en het is schandalige berichtgeving, omdat het niet gecontroleerd is bij de bron, er staat niets over op de website van WCC.  Ik zou dit als christen niet mogen publiceren derhalve.”

Inmiddels heb ik ook de bron geraadpleegd en de WCC zal mij nader berichten over de conferentie in Volos, Griekenland. Overigens ga ik er van uit, dat  Ynetnews en Xander geen onzin publiceren !

Uitspraak van Sabeel, die gesubsidieerd wordt door de PKN:

” And finally: “We also declare that the Israeli occupation of Palestinian land is a sin against God and humanity because it deprives the Palestinians of their basic human rights, bestowed by God…and distort[s] the divine image in the human beings living under both political and theological injustice.”

Navigeer naar andere artikelen

26 Responses to Wereldraad van Kerken (dus ook RK, PKN) noemt bestaan van Israel “een zonde” ??

 1. Ben Kok: Vraag aan u als lezer: kunt u na lezen van de ontwikkeling van de leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden” en deze Godslasterende verklaring tegen Israel nog lid blijven van uw kerk?

  Bijbel:
  2 Th. 2:11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,
  12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

  Antwoord: houdt niet vast aan het onreine.

  • Hi Levi, je herhaalt mijn vraag aan de lezers en ik ben heel benieuwd naar de antwoorden! Dank voor het jouwe, shalom, Ben

 2. Op 12 juli 2011 @ 10:34 schreef Oedjepoed

  Beantwoorden

  Cees Kruijf Stichting Exodus R’dam, Wim Verdouw Immanuel gemeente Alblasserdam zijn IMHO nog een van de weinige gemeenten die affiniteit hebben met Israel. Daar sympathiseer ik dus mee en hebben derhalve mijn volledige steun. Bij de weg, weet gij wellicht nog wat gemeenten in Rotterdam e.o. die affectie hebben met de ware G’d van de Tenach mijn beste? Shalom, lehitraot חברים.

  • Hi Udi, helaas niet, dat kun je het beste aan Wim Verdouw vragen. Overigens ken ik die Cees Kruijf stichting niet, kun je er wat meer van vertellen?
   En er schiet met toch nog een plek te binnen:
   Beth Echad. Het adres is Neercanneplaats 63 te Rotterdam. Gratis parkeren en als je met openbaar vervoer komt is het lijn 23 eindpunt in de Beverwaard. we beginnen om 15.00 uur. Voorganger is Paul Daniels.
   Shalom,
   Ben

  • Op 17 oktober 2012 @ 22:54 schreef Willem S.

   Beantwoorden

   Nog een gemeente die volledig achter Gods volk staat is de Zuiderkapelgemeenschap in Rotterdam!

 3. Op 12 juli 2011 @ 11:37 schreef Oedjepoed

  Beantwoorden

  De evangelische stichting Exodus zet zich in om mensen in de samenleving te helpen Mashiah Jeshua מָשִׁיחַ ישוע
  te vinden. Zij doet dit met behulp van gospelconcerten, joy-festivals, tentfestivals, wekelijkse evangelisatie
  samenkomsten op zaterdagavond, lectuurverspreiding en het blad Vernieuwing. Zij die reeds tot geloof
  gekomen zijn worden opgebouwd door middel van bijbelstudies, prediking, seminaars, lectuur uit onze
  evangelische boek- en cadeaushop en bijbelreizen naar o.a. Israël, Turkije en Griekenland. Stichting Exodus is
  een geloofswerk zonder winstoogmerk. Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door giften (belastingaftrekbaar).
  Stichting Exodus heeft geen leden. Voor meer informatie: C. Kruijf, Stichting Exodus, Wolphaertsbocht 343, 3081 KG
  http://www.st-exodus.nl/index.htm.

 4. Ja, ik heb het Xandernieuws gelezen. Ik ken een PKN dominee en hij houdt preken in de dovenkerk. Toen hij bij mij op bezoek kwam, gaf ik hem aantal folders over de achtergronden van de islam. Hij wist er helemáál niets van! Eerst dacht hij dat de Koran en de Bijbel hetzelfde zijn. Maar hij had zich vergist. Ik had hem ook uitgenodigd mijn blogspot te bezoeken. Maar toen hij mijn artikelen over de vloek van de anti Israël boycot en is Israël een apartheidsstaat? las, liet hij niet meer van zich horen! Helemaal géén reactie van hem. Ik weet zeker dat hij geen reactie zal geven op jouw artikel over de wereldraad van kerken. Hij weet trouwens niet dat David Rockefeller het initiatief tot de oprichting van de Wereldraad van Kerken nam. De Jezuïeten stonden achter de oprichting van de Wereldraad van Kerken met alle kerken onder de controle van het Vaticaan plaatsen als het doel. De informatie vinden we trouwens niet op Wikipedia, hoor! Ja, Ynetnews en Xander hebben beslist géén onzin uitgekraamd!
  Beste Ben Kok, ik vind jouw artikelen goed!! Ik wil je graag leren kennen! God zegene je!

  Paul

 5. Op 15 juli 2011 @ 18:17 schreef Herman de Groot

  Beantwoorden

  Waar staat op de door u genoemde site te lezen dat de Wereldraad van kerken het bestaan van Israël “een zonde” noemt? Ik heb het nergens kunnen ontdekken. Wel heb ik het volgende citaat kunnen vinden;
  ” De secretaris-generaal speelt een belangrijke rol bij de stellingname van de Wereldraad over het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Samuel Kobia. secretaris-generaal van 2004-2009, sprak over de ‘illegale bezetting’ door Israël van Palestijnse gebieden.”
  Dat is dus een compleet andere kwestie. Dat heeft niets te maken met de staat Israël zelf, maar met de kwestie rondom de Palestijnse gebieden. Ik heb hierover het complete artikel gelezen plus de verwijzingen. Er wordt hier dus een beschuldiging geopperd die gewoon niet klopt en dat is niet fraai.

  • Beste Herman,
   Zoals je hebt kunnen lezen, doe ik nog onderzoek naar de oorspronkelijk uitgesproken tekst, die moeilijk beschikbaar is, maar inmiddels heb ik die in het Russisch gekregen, we zoeken nog een vertaler.
   Verder heb ik de bron , Ynetnews gevraagd, of ze hun tekst kunnen waarmaken, nog geen bericht gehad.
   Maar heb je de rest van het artikel gelezen? Uit de diverse anti-Israel standpunten en pro-islam standpunten blijkt wel hoe het met de WCC en met de PKN gesteld is, daar hoor ik je niet over.
   Het enige onduidelijke punt benadruk je; de concreet benoemde anti-bijbelse opstelling van de PKN laat je achterwege. Dat is niet fraai.
   Zodra we de teksten hebben (en waarom zijn ze zo moeilijk beschikbaar? Ik heb de WCC gevraagd om ze in Engels, Frans of Duits te sturen, nog geen antwoord!), dan zullen we nagaan of Ynetnews correct bericht heeft of niet. Ik ga er wel van uit, zeker gezien de lijn van de WCC en de PKN.
   “Illegale bezetting van Palestijnse gebieden door Israel” als uitspraak van de WCC, dan vind jij normaal? Laat me niet lachen, Judea en Samaria is zo Joods als wat en dat noemt de WCC “illegaal bezet” en dat vind jij ook?
   Ik vind dat antisemitisch, dus daar zijn we het dan fors over oneens. En dat mag.
   Shalom,
   Ben

 6. Op 15 juli 2011 @ 18:23 schreef Herman de Groot

  Beantwoorden

  Ter aanvulling, we lezen dus dat de Wereldraad de Israëlische kolonische op Palestijnse gebieden als illegaal bestempeld. Maar meer ook niet. Meer valt niet te lezen op de site. De staat Israël wordt erkend door de Wereldraad van kerken. De paus is er nog niet zo lang geleden zelfs op staatsbezoek geweest. Israël zou nooit een vertegenwoordiger van een land ontvangen die het land niet eens erkent!!

 7. open brief van een Jood aan de wereld;

  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7657

  shalom,
  Parel

 8. Ik ben benieuwd wat uw onderzoek uiteindelijk heeft opgeleverd en of er inderdaad zulke heftige uitspraken zijn gedaan. Ik heb destijds ook de berichtgeving gezien en ben zo in discussie geraakt met een PKN-er. Ik probeer nu bewijsvoering te vinden…

  • Hi Hadassa, inmiddels heb ik in de Kairosberichtgeving herhaaldelijk de terminologie gezien van ” de bezetting van Palestina door Israel is een zonde voor God”. In Sabeel en Kairos kringen is dit een gangbare gedachte.
   De WCC heeft niet geantwoord op mijn vraag om de teksten van Volos toe te sturen, maar zoals gezegd, de PKN is verbonden met Sabeel en Kairos en is dus langs die 2 met de gewraakte uitspraak “onoopgeefbaar verbonden”.
   Zie verder mijn verslag van de Kairosconferentie en de van Appel Kerk en Israel; op beiden was scriba Arjan Plaisier van de PKN aanwezig en hij toonde erg veel begrip omtrent Kairos.
   Shalom,
   Ben

 9. Op 1 juli 2013 @ 11:35 schreef Jan Harsevoort

  Beantwoorden

  In 1948 is de staat Israël erkend door de Verenigde Naties. Het gebied werd verdeel tuseen Israël en de Palestijnen. De Palestijen (lees Arabische landen) hebben dit niet erkend, met alle gevolgen. Laat u zich niet misleiden door theologen, dat Zacharia niet letterlijk hoeft te worden gelezen. Ondanks dat helaas nog vele joden Jezus verwerpen ben ik ervan overtuigd dat God nog een plan heeft met dit volk. Na alle ellende van de tweede wereldoorlog kan de wereld hen toch wel een staat gunnen.Niet Israël is de agressor maar de Arabische landen, die trouwens de palestijnen helemaal niet lief hebben

 10. Op 15 oktober 2015 @ 15:08 schreef Jaap van den Dool

  Beantwoorden

  “Ga dat onzalig en leeg gepraat uit de weg. Wie zich ermee bezighouden, zullen de mensen steeds verder van God verwijderen, en hun leer zal zich als een kankergezwel uitzaaien” (2 Tim.2:16+17)
  Het is beschamend dat veel Christenen en zgn. christelijke kerken nog steeds de vervangingstheologie aanhangen…
  Maar zijn de Christenen dan zoveel beter dan de Joden?
  “Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zal Hij u ook niet sparen” (Rom.11:21) De ontkerkelijking lijkt mij een duidelijk teken aan de wand!

  • Hi Jaap,
   Alleen degenen,die Yeshua aanvaarden als de enige weg tot de Vader , als Degene, die voor de mens, die zijn overtreding van de Tora erkent en belijdt en die in Yeshua verbonden volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
   Samen met alle oprechte gelovigen, vanaf Adam/Eva tot de laatste, zijn we de Bruid van JHWH, de God van Abraham,Isaak en Jacob, Die ons mensengestalte als Yeshua is verschenen.
   Shalom
   Ben

 11. Jehovah is de naam van de ware God! Uit het Hebreeuws JHWH. En de Jehovah,s Getuigen zijn, zijn ware volk! In de Statenvertaling van 1637, in de kanttekening staat! Waar gij voortaan het woord Heere met grootte letters geschreven vindt dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah of korter Jah staat!
  Handelingen 15: vers 14 tot 17!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*