Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Kairos-conferentie Amsterdam: duivels antisemitisme !

De eerste indruk: ca. 200 mensen naar schatting, met mensen als Dries van Agt, diverse lieden van Keerpunt en Sabeel.
Met 2 mensen, mogelijk nog 1 of 2 meer, waren we er om voor Israel op te komen en dat is hard nodig. Zie meer info over deze conferentie op:
http://www.kairospalestina.nl/nl/conferentie-2011.aspx
Want: dezelfde “father” Jamal Khader, die in de Domkerk te Utrecht het Kairos-document overhandigde aan de Nederlandse kerken, was er nu ook en hij legde aan de zaal uit, wat hij bedoelde.
Omdat ik zeker wilde weten , wat hij bedoelde, heb ik het hem net persoonlijk gevraagd: ” wat bedoelt u met ” het volk van het land (Palestina) ?”
Ik schrijf “Palestina” omdat men voor 1948 en nog lang er na iedereen , die in dat gebied woonde, Palestijnen noemde, van welke achtergrond of ethniciteit dan ook.

Zijn antwoord:” dat zijn alle Palestijnse christenen, moslims en ook de Joden, die in het land wonen op enig moment. En ook als je er bij komt wonen door emigratie of tijdelijke vakantie, dan hoor je er bij”
Verder stelt hij duidelijk, dat de koranAllah dezelfde God is als de God van Abraham, Isaak en Jacob en alle mensen zijn kinderen van Hem.
En als je dan stelt, dat je als Palestijnse christenen “het volk van het land” bent, dan sluit je natuurlijk de andere inwoners van Palestina niet uit.

Joden mogen dat ook niet exclusief doen, door de anderen uit te sluiten. Immers, de Joden van de tijd van Abraham, Isaak en Jacob zijn verre voorvaders en voor sommigen zijn ze niet historisch, maar figuren uit verhalen.
Hoe dan ook, het Joodse volk is zodanig vermengd volgens Jamal, dat je ook niet meer exclusief over “Joods volk” kan spreken; het gaat dus om het “volk van het land” als de inwoners van nu.

In 2009 bij de presentatie van het Kairosdocument stelde father Jamal nog, dat hij van de Kanaanieten afstamde en dus meer recht op het land had dan de Joden; nu vertelde hij, dat hij ook Joodse bloedlijnen had, maar hoe dan ook gaat het om het “huidige volk van het land”

En dan komt hij met de theologische benadering van het Kairos document, je moet dat met de ogen van het “volk van het land” lezen. Niet alleen het OT, zoals de Joden doen, dat is helemaal fout, ook het NT en dan Jezus terug vertalen naar het OT, door bijv. Isaak als heenwijzer naar Jezus te zien.
Dat klinkt mooi, maar daarmee proclameert Jamal keihard de vervangingstheologie: Joden zijn verwatert tot het nivo van elk ander volk en daar waar ze alleen de Tenach (OT) lezen, snappen ze er niets van, ze moeten Jezus er bij nemen en daarmee christen worden.
God heeft niets meer met de Joden, het gaat om het “volk van het land”.
En die theorie is in de wereld veel populairder dan God als Persoon , als Vader zien en kennen en weten, dat je alleen tot de Vader kunt komen door Yeshua, God in mensengestalte.
Daarmee pak je succesvol de macht; via de prediking van het kruis en de mens, die als overtreder van de Tora een offer nodig heeft, een lam, Yeshua, het ware Pesachlam ben je minder populair, dat is wel duidelijk.

Jamal verkondigt dus antisemitische vervangingstheologie , die door de kerken, die het Kairos document omarmden in 2009, zonder bezwaar wordt meegenomen.
Arjan Plaisier was verhinderd (scriba PKN), maar die werd door Feije Duim vervangen en die ging nog even in op de vraag, of Arjan en de PKN nog iets hadden praktisch gemaakt met Israel boycotts, Boycott Divestment Sanctions (BDS).
Ik herinner me dat Arjan daar in 2009 zo op reageerde inderdaad; het antwoord van Feije was erg vaag, de PKN was er nog mee bezig om daar praktisch mee uit te komen, zonder mensen te beschadigen of zo.

Zie onze Tora-Yeshua actie in 2009 op de volgende links:
https://tora-yeshua.nl/2009/12/palestijnse-christenen-werken-stevig-mee-aan-antisemitisme/

https://tora-yeshua.nl/2009/12/een-%E2%80%9Ckairos%E2%80%9Dmoment-als-%E2%80%9Cuur-van-de-waarheid%E2%80%9D-toegelicht-namens-een-aantal-palestijnse-christenen-door-father-jamal-theoloog-universiteit-te-bethlehem/

Vervolgens werd er door een Amerikaanse Jood, Mark Braverman en een Zuid-Afrikaanse theoloog Stiaan van der Merwe duidelijk naar voren gebracht, dat de Palestijnen net zo zwaar worden gediscrimineerd als de zwarte mensen tijdens het Apartheidsregime.
Een zieke vergelijking, totaal buiten proporties, zie hierover theoloog prof. Hans Jansen, http://brabosh.com/2011/08/12/pqpct-cix/

Dan was er nog Jan Pronk, aan het begin van de dag, van oorsprong christelijk, heel betrokken zelfs als zondagschoolonderwijzer, vervolgens ook politicus en iemand, die in de 1940 is geboren als “kind van de oorlog”, dus hij heeft veel meegemaakt en gezien, ook in de internationale politiek en ontwikkelingshulp.
Altijd analytisch, feitelijk correct en naar zijn zeggen niet “politiek correct”, lijkt hij te willen duidelijk maken.
Jan is pessimistisch als hij al die decennia bruggenbouwen tussen Israel en haar buren evalueert, we zitten in een patstelling, dankzij allerlei eigenbelangen van beide partijen en angst voor elkaar.
Ook de EU en de USA verwijt hij politiek gedraai en onbetrouwbaarheid en het kwartet is ook niet vruchtbaar. We moeten volgens het internationaal recht handelen en als dat niet gebeurd, wordt het niets.
En geweldloos verzet, dat vindt Jan ook heel waardevol, zoals de Gaza flotilje’s, die hij als zodanig betiteld, je gelooft het niet, maar dat vindt Jan.
En natuurlijk het Kairosdocument, een mooie aanzet tot gesprek, wellicht trekt dat de zaak vlot.
Kairos is een klaroenstoot, toont het onrecht aan en voor God zijn alle mensen gelijk , ongeacht hun geloof of ethniciteit, aldus Jan.
Weer zo’n opmerking, die naar de Joden toe uitgelegd wel moet betekenen, dat ze net zo gelijk zijn als de Palestijnen en niks geen gepraat over een Joodse staat.
Jan hoopt dan ook, dat Nederland alsnog de oproep tot het eenzijdig proclameren van een Palestijnse staat via de VN gaat steunen.
De 3000 demonstranten in Den Haag gisteren hopen van niet Jan, want we zegenen Israel en worden gezegend, of niet.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

www.tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

16 Responses to Kairos-conferentie Amsterdam: duivels antisemitisme !

 1. hi Ben,was Dolle Dries van Agt er ook? och arme…

  Dit is wat er momenteel gaande is in het Midden Oosten,niet de ‘gewone man in de straat’ maakt uit wat er in zijn persoonlijke leefomgeving gebeurd,maar gewetenloze machthebbers,die alles op alles zetten om hun gelijk te krijgen,een hele samenleving raakt in tweespalt van medemenselijkheid en blinde(ideologische)haat; http://www.youtube.com/watch?v=xrO_KSqrmns&NR=1&feature=fvwp

  bron;
  http://www.tzion.nl/page/updates-index-tzion-nl

  shalom,
  Aliyah

 2. hoi Ben, mooi dat je er weer was , ik hoop dat je het fysiek kan bolwerken allemaal .
  bless you … zo’n avondje vervangingsleer gemengd met linkse palestina hobby-isten .. mensch , ik zou het niet trekken , een avondje hogebloeddruk.. en dan jan pronk , waar ik altijd veel respect voor heb gehad ( .als enige van de PvdA). en dan nu met zijn FLUTTIELJA -..adhesie betuiging … echt… intellect en openbaring zijn geen zaken die gelijk opgaan , verschrikkelijk is dit ..de man kan het gewoon weten , de hamas link , de ruimen vol met zware wapens enz enz , willens en wetens
  “En ook als je er bij komt wonen door emigratie of tijdelijke vakantie, dan hoor je er bij”
  jamal khader, wat een stand up commedian zeg !! dat is snel geregeld om palestijn te worden .. ja mag alleen hopen dat je tijdens een vakantieweekje rondreizen geen klapband krijgt in de buurt van Sderot , want dan kun je kennismaken met het echte appartheidsregime van de buren
  bye for now
  monica

  • Hi Monica, bedankt voor je gebed en meelven; overigens, “avondje”? 2 hele dagen dus, zie de links.
   Maar onze Vader zegent me op allerlei manieren, goede , naar Hem verwijzende gesprekken, in en buiten de conferentie.
   Shabbath shalom,
   Ben

  • Bedankt Wia, op deze link van Paul Wilkinson staat het volgende en daar wordt uitstekend verwoord, waar Kairos voor staat !
   Bedenk daarbij, dat de grote kerken als PKN, RK, Anglicaans e.d. dit document hebben aangepakt in dec 2009, zie de genoemde links in het artikel hierboven en serieus nemen, dit steunen.

   “”Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt,
   en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
   Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.” (2 Tim 4:3-4 HSV)
   Christelijk Palestinianisme – “profeten die in Mijn naam leugen profeteren”

   Er is al veel gezegd en geschreven over de politieke samensmelting van de Westerse wereld met de Arabische wereld. Vaak wordt dan de term Eurabië (Eurabia) gebruikt. Velen zien hierin de voeten van leem en ijzer van het beeld dat in het bijbelboek Daniël wordt beschreven. In een vorig artikel heb ik ook aandacht besteed aan deze ontwikkeling. Ook uit het recente artikel over het enorm slechte imago van Israël valt af te leiden dat het Westen en de Arabische wereld steeds verder naar elkaar toegroeien, terwijl de houding van het Westen ten opzichte van Israël steeds negatiever wordt.

   Helaas is deze ontwikkeling bepaald niet aan de christelijke kerken voorbijgegaan. Het is geen onbekend gegeven dat de vervangingsleer in veel kerken en bij veel christenen nog springlevend is, en dat steeds meer christenen zich pro-palestijns en anti-Israël opstellen. Maar toen ik het document las dat ten grondslag ligt aan dit artikel, was ik echt verbijsterd en aangeslagen.
   Kan waarheid zelfs binnen het Christendom zo omgedraaid worden, vroeg ik me af. En kan de omvang van een valse leer zo groot zijn? Blijkbaar wel, en als dit geen duidelijke tekenen zijn van grote afval en dus de spoedige wederkomst van de Here Jezus, wat dan wel?

   Het gaat in het document van Paul Wilkinson over de beweging binnen de kerken die wordt aangeduid als Christelijk Palestinianisme. Voor wie voor zichzelf wil nagaan wie de leiders van deze beweging zijn en wat die allemaal gezegd hebben over bijbelgedeeltes en over het Zionisme, is het lezen van het document de moeite waard. Ik beperk me in dit artikel tot de conclusies van het document, vertaald in het Nederlands.

   Conclusies van het document “Prophets Who Prophesy Lies In My Name” van Paul Wilkinson

   “Christelijk Palestinianisme is een omgekeerd spiegelbeeld van christelijke zionisme. Alle basiselementen van een christelijke zionistische eschatologie worden omgekeerd, zodat de Bijbel wordt gezien als christelijk boek en niet Joods, het land van de Bijbel is Palestina en niet Israël, de Zoon van God is een Palestijns en geen jood, de Holocaust is kwalijk, niet onthouden, 1948 is een catastrofe en geen wonder, het Joodse volk zijn illegale bezetters en geen rechtmatige eigenaren, en de Bijbelse profetie is een moreel manifest en niet een wegwijzer naar de wederkomst. Ondanks het inhuren van steun van de theologische gemeenschap en het zoeken naar validatie via de academische wereld, is de dwingende stuwkracht van het christelijk Palestinianisme politiek, en niet Bijbels.

   Deze reactionaire beweging, onder leiding van Sabeel (het Palestijnse oecumeense theologische bevrijdingscentrum), is een one-issue coalitie van vreemde bedgenoten waarvan de verschillen in ideologie worden bedwongen door ze te verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand …

   In het document wordt de lezer gewaarschuwd voor de omvang van deze para-kerkelijke beweging die, door zich te omgeven met een fineerlaagje van Bijbelse fatsoen, een grote voet aan de grond heeft gekregen binnen de Evangelische Kerk. ”

   Samenvatting

   Onderliggende theologie = Liberationist, verbondsleer, plaatsvervangingsgedachte, allegorisch
   Onderliggende eschatologie = amillennialistisch (preteristisch); anti-dispensationeel

   De Bijbel

   = christelijk, niet-joods
   De kerk = het nieuwe Israël
   Het land = Palestina, niet Israël
   De holocaust = kwalijk, niet onthouden
   14 mei 1948 = een ramp, geen wonder
   De staat Israël = ongewettigd, niet de vervulling van de profetie
   Het Joodse volk = illegale bewoners, niet de rechtmatige eigenaars
   de Bijbelse profetie = Een moreel manifest, dat niet te letterlijk moet worden genomen
   De Here Jezus = Palestijns, niet-joods

   “U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.” (Jacobus 5:8)

   Met dank aan Paul, http://www.links2life.nl/index.php/component/content/article/44-verval-en-afval/77-christelijk-palestinianisme-qprofeten-die-in-mijn-naam-leugen-profeterenq

 3. Hee Ben,
  kwam dit nieuwsbericht vandaag tegen bij het reformatorisch dagblad, misschien interessant voor jou: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/aartsbisschop_tutu_nederlandse_kerken_moeten_israel_boycotten_1_589068

  groet

 4. Hoi Ben, gisteren en vanmorgen heb ik met een sandwichbord over mijn schouders voor de VU gestaan. Er in mocht niet, niet bij de conferentie en niet elders in de VU. En aan de reacties van congresgangers die mij zagen kon ik wel merken waarom: deze mensen zijn niet erg tolerant en werden echt soms woedend als ze zagen waar ik voor stond. Een echt gesprek was dan ook meestal onmogelijk. Toch vind ik het een blamage voor de kennelijk toch niet zo vrije VU dat ze zich hebben laten gezeggen door de kairosconferentie en geen enkele ruimte hebben gegeven aan een ander geluid. Niet erg wetenschappelijk he.Toch heb ik gelukkig wel veel andere mensen kunnen spreken, en je weet, al is de leugen …
  Ben benieuwd naar de rest van je verslag hoe het ‘binnen’ was!
  Shabat shalom, Gerbrig

  • Hi Gerbrig, ik bel je morgen even en hoop dan ook het verslag verder af te maken,
   shabbath shalom,
   Ben

  • En dan te bedenken dat in de buurt van het aartsbisschoppelijk paleis van Tutude kans dat een vrouw verkracht of vermoord zal worden zoveel malen groter is dan dat ze zal ooit zal leren lezen of schrijven, wat een ziekelijke geest heeft die man.

 5. Bete Ben,
  Mijn welgemeende en oprechte bewondering voor je inzet voor het Joodse Volk, waar wij als volgelingen van Yeshua, bij mogen horen.
  Hieronder een artikel, die ik op mijn site had staan en geeft ook een idee hoe men denkt.
  Shalom
  Jiooda

  Top Tien anti-Israël leugens van 2010 (Simon Wiesenthal Centrum)
  aug 1
  Geplaatst door brabosh
  .

  1ste Leugen: Israël is ontstaan uit een Europees schuldgevoelen over de nazi-Holcoaust. Waarom moeten de Palestijnen daarvoor de prijs betalen?
  Drieduizend jaar voor de Holocaust, voordat er sprake was van een Romeins Rijk, liepen de koningen en profeten van Israël door de straten van Jeruzalem. De hele wereld weet dat Jesaja zijn profeties niet deed vanuit Portugal, noch deed Jeremia zijn klaagzangen vanuit Frankrijk. Vereerd door haar mensen, wordt Jeruzalem in de Hebreeuwse Geschriften 600 keer vernoemd – maar geen enkele keer in de Koran. Gedurende haar 2.000-jaar durende ballingschap was er permanent Joodse aanwezigheid in het Heilig Land, tot aan de moderne wedergeboorte van Israël in het begin van de jaren 1800. Het terugwinnen van het grotendeels onbebouwde land door baanbrekende zionisten groeide uit tot een Joodse meerderheid, lang voor de opkomst van het nazisme.

  Na de Holocaust, vonden bijna 200.000 overlevenden van de Shoah een oase van rust in de Joodse staat, die in 1947 werd opgericht met de instemming van een tweederde meerderheid binnen de Verenigde Naties. Weldra kwamen 800.000 Joden toe, op de vlucht voor vervolging in de Arabische landen. In de daaropvolgende decennia heeft Israël een miljoen immigranten uit de Sovjet-Unie geabsorbeerd en duizenden Ethiopische Joden. Tegenwoordig is Israël, verre van dat het een overblijfsel van de Europese schuld of kolonialisme zou zijn, een gevarieerde en kosmopolitische samenleving, die voldoet aan de eeuwenoude droom van een reis die een volk maakte en ‘Terug naar Zion’ – hun oude thuisland.

  2de leugen: Indien Israël zich had teruggetrokken tot achter de grenzen van 1967, was er al lang vrede geweest.
  Sinds 1967 heeft Israël herhaaldelijk toegegeven aan het concept van “land voor vrede.” Nadat in 1977 de Egyptische president Sadat een historisch bezoek bracht aan Jeruzalem en de Camp David vredesakkoorden ondertekenende, trok Israël zich terug van het enorme schiereiland Sinaï en leeft het sindsdien in vrede met Egypte.

  Lees verder op http://brabosh.com/?s=Top+Tien+anti-Isra%C3%ABl+leugens+van+2010+%28Simon+Wiesenthal+Centrum%29

 6. Beste Ben,

  Ik hoop dat je het leuk hebt gehad op de VU! Gelukkig deed je internet het uiteindelijk ;)
  Bedankt voor het goede gesprek!

  Groeten,

  Igor

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*