Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Tofik Dibi, de profeet die Mohammed overtreft!

tragisch," voor een afgod terneergeslagen"

Tofik Dibi c.s. geven blijk van grote ondeskundigheid aangaande de islam en komen met een eigen islamversie.
Want wat zeggen ze in dit stuk in de Volksrant, zoals hieronder  is overgenomen?

1. het islamgeloof is gekaapt op 9/11 door radicale moslims.

Onzin, deze moslims deden slechts wat in de koran en ahadith staat, zie soera 9:5,29 en 123, plus vele andere teksten.
Zij en Bin Laden en uiteraard Mohammed zijn de ware moslims, jihad strijders tot het einde , die doen wat in de koran staat.
Tofik moet hen de islamhemel in prijzen ipv. beschuldigen van ketterij en kapen van het ware islamgeloof!

De ware moslim volgt Mohammed als voorbeeldige moslim en die was een polygamist, pedofiel, moordenaar . De ware moslim strijdt door, tot de wereld aan de islam/koranafgod onderworpen is, zie ook www,thereligionofpeace.com
Inmiddels is dat met  57 landen het geval, verenigd in de OIC (Organization of the Islamic Conference),  die straks in de VN aansturen op een eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat, als bruggehoofd om te proberen Israel van de kaart te vegen.

2. de “allerlaatste fatwa”, die van Tofik Dibi. Daarmee gaat hij dwars tegen de islamopvatting in,  dat er naast de bronnen als koran en het leven van Mohammed ook ahadith en de Umma,( de wereldwijde moslimgemeenschap) bronnen zijn, die de islam bepalen.
En die fatwa’s, vastgelegd in de ahadith en sharia en uitgeleefd in de Umma, zou Tofik gaan  afschaffen ? Wat vinden de imam’s en ayatollah’s daarvan? Kom niet aan hun macht en broodwinning en “ware islam”.
Pure ketterij Tofik, ik denk dat je goed kans maakt op een fatwa, zoals die tegen Rushdie: “dood aan de ketter”. Want dat is het ware islamgeloof vanuit de bronnen.

Natuurlijk zou het mooi zijn, om al die fatwa-onzin af te schaffen. En daarmee te zeggen, dat de koran en ahadith en leven van Mohammed en Umma regels tot een tijdelijk verhaal van in de 7e eeuw behoren, zoals  recent een moslim ook toegaf in een goed gesprek.
Maar dan ook consequent zijn, dan is de islam een achterhaald verhaal , wat van ver voor de Middeleeuwen is en nog niet eens het nivo van onze Middeleeuwen haalt.
Weg dus met alle legitimatie van islamagressie en kalifaat etc., vrijheid blijheid, ook voor mensen, die in een islamland en islamcultuur worden geboren !
In feite  schaffen Tofik Dibi c.s. de ware islam hiermee af en dat is  prachtig nieuws!!

Tofik c.s. : bedankt, jullie verrichten baanbrekend werk, jullie doen wat de PVV nog lang niet lukt: jullie heffen de islam op !!
Tofik for president, now!

Shabbath shalom,
Ben

Hier nog een video, met  sjeik Fawaz Jneid, die het  Tofik Dibi zeer kwalijk neemt, “hij verdient niet eens dat hij gevaar loopt “(om te worden  vermoord wegens zijn ketterij)

Verder heb ik op  http://www.wijblijvenhier.nl/7356/dibi-en-zijn-final-flutwa/ de volgende vraag geplaatst, maar die bleek niet gepubliceerd te worden tot nu toe, dus dan hier:

“Beste  redactie,  ik heb een bericht ingestuurd, maar dat is niet geplaatst, dus nog maar es:
Zie mijn artikel over  Tofik Dibi c.s. op
https://tora-yeshua.nl/2011/09/tofik-dibi-de-profeet-die-mohammed-overtreft/
Graag reageren op deze link en natuurlijk ook hier.
De hamvraag blijft:
“is de koran de ultieme waarheid en zijn  ahadith/leven van Mohammed/Umma  samen met de koran de  bronnen, die het moslimgedrag bepalen of niet?
Oftewel is de islam een tijdelijk 7e eeuws verschijnsel en niets meer dan dat of is het van onschatbare eeuwigheidswaarde, waar de hele wereld zich verplicht aan moet conformeren in het groot kalifaat?”
Graag praat ik daar over door, heel actueel sinds  Tofik Dibi c.s. de fatwa’s afschaft of op zijn minst “vrijblijvend” maakt met zijn laatste fatwa.
NB: deze fatwa wordt wel mee ondersteund door een islam”theo”loog!
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
www.tora-yeshua.nl

 

Hier dan het artikel, zoals in de VK van vandaag, met dank overgenomen:

‘De laatste fatwa: denk voor jezelf’
Tofik Dibi, Achmed Marcouch, Naima Azough, Mohamed Ajouaou − 09/09/11, 19:24

vk opinie Tien jaar na 9/11 is de tijd gekomen voor een allerlaatste fatwa die moslims oproept vrij en openlijk met elkaar van mening te verschillen. Dat stellen Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks), Achmed Marcouch (Kamerlid PvdA), Naima Azough (programmamaakster) en Mohamed Ajouaou (theoloog).
Op 11 september 2001 hebben extremisten niet alleen vliegtuigen gekaapt en drieduizend levens verwoest, maar is ook het islamitische geloof gekaapt. Op die zwarte dag tien jaar geleden is onze diepste levensovertuiging in gijzeling genomen door een kleine minderheid van radicale moslims. Ook toen Mohammed B. Theo van Gogh afslachtte met achterlating van islamitische teksten, is een onschuldig mens van zijn leven beroofd en zijn wij opnieuw bestolen van onze godsdienst.

Dat moet veranderen. Wij redelijke moslims uit alle hoeken van de wereld willen een van onze waardevolste bezittingen ons weer eigen maken. Dat is het waardigste eerbetoon dat wij kunnen geven aan alle slachtoffers van extremisten en ook aan hen die op dit moment vechten voor vrijheid en democratie in de Arabische wereld. Door vrij van angst onze eigen godsdienst, gedachten en geweten terug te eisen.

Het is tijd voor het uitvaardigen van de allerlaatste fatwa. Fatwa’s zijn decreten die worden uitgevaardigd door één of hooguit een handjevol geleerden. Hoewel fatwa’s oprechte antwoorden kunnen zijn op oprechte vragen van een individuele moslim, zijn het vaker topdown besluiten die moslims opdragen hoe te denken, voelen en handelen. Onze fatwa komt niet van boven, maar van onderop. Van de gewone redelijke moslim.

Met het uitspreken van een fatwa in 1989 door de leider van Iran Ayatollah Khomeini, die opriep tot de executie van auteur Salman Rushdie wegens vermeende godslastering, maakte de wereld voor het eerst kennis met de destructieve macht van fatwa’s. Woedende moslims over de hele wereld verbrandden tijdens gewelddadige demonstraties zijn roman De Duivelsverzen, waarbij zelfs doden vielen. Rushdie moest jarenlang een verborgen leven leiden en tot op de dag van vandaag is zijn roman verboden in alle islamitische landen. Ook na de fatwa tegen Rushdie zijn duizenden andere fatwa’s uitgevaardigd.

Wie in de wijde wereld van fatwa’s duikt, komt buiten adem boven en komt tot de conclusie dat zij niets hebben ingeboet aan destructieve invloed sinds 1989. Vooral voor meisjes en vrouwen. Van fatwa’s die vrouwen verbieden auto te rijden tot fatwa’s die vrouwen verbieden alleen te reizen en buitenshuis te werken. Van fatwa’s die huiselijk geweld verdedigen tot fatwa’s die toestemming verlenen hele jonge meisjes te huwen, zelfs tot aan de wieg.
Sommigen zullen zeggen dat er ook fatwa’s zijn die meisjes en vrouwen beschermen tegen geweld en onderdrukking. En sommigen zullen wijzen op de antiterrorisme fatwa’s die naast de pro-terrorisme fatwa’s zijn uitgesproken. Terecht. Maar het idee dat wij een gedachtenpolitie nodig hebben om te kunnen oordelen dat geweld uit den boze is, is toch eigenlijk van de zotte.

Fatwa’s zijn er in verschillende soorten en maten, maar hebben allemaal één ding met elkaar gemeen: zij reduceren moslims tot gedachteloze, harteloze en gewetenloze machines. Ze beschouwen de moslim als willoze onderdaan van geloofsgenoten die zich God wanen.

Tien jaar na 9/11 – terwijl moslims zich tijdens de revoluties in de Arabische wereld ontworstelen aan de terreur van extremisten en dictators – is nu de tijd gekomen voor een laatste fatwa die moslims opdraagt mens te zijn. De laatste fatwa is een oproep tot zelfstandig denken, tot leren en discussiëren. Tot openlijk en vrij met elkaar van mening verschillen.

Met deze fatwa nemen wij stelling tegen de Taliban die meisjes van 13 in Afghanistan met zoutzuur overgieten en voor het leven verminken, omdat ze domweg naar school willen. Maar ook, zij het in mindere mate, tegen radicale islamcritici die ons proberen op te sluiten in hun dogmatische interpretatie van ons geloof. Met de laatste fatwa is 11 september 2001 niet voor niets geweest. Met het collectief en massaal uitspreken van één laatste fatwa laten wij ons niet langer reduceren tot machines zonder hart en ziel, met de laatste fatwa laten wij zien wie wij zijn: individuen met een eigen hart, een eigen ziel, een eigen geest en een eigen geweten. Wij zijn moslims met opgeheven hoofd en deze laatste fatwa is een uitnodiging aan moslims wereldwijd om onderdeel te zijn van een nieuwe generatie die verklaart: nooit meer een fatwa.

Tofik Dibi, Achmed Marcouch, Naima Azough, Mohamed Ajouaou

Navigeer naar andere artikelen

28 Responses to Tofik Dibi, de profeet die Mohammed overtreft!

 1. als ik zo weer eens lees wat de ware moslim opgedragen wordt vanuit de Koran,dan ben ik blij dat er vele moslims geen ware moslims zijn en misschien ook wel zoeken naar wat dan wel de waarheid is en antwoord willen op levensvragen en het doel van dit leven,dan hoop en bidt ik dat vele twijfelende moslims,de waarachtige YHWH gaan ontdekken,dat zij Yeshua gaan volgen,nee,niet Isa of iets dergelijks,maar Yeshua,Die als Mensenzoon naar deze wereld gekomen is om te redden en verlossen

  shalom

 2. Vandaag om 11:30 op Ned 2 in ‘Het Vermoeden’ (ikon): Ahmed Marcouch over de schoonheid van de koran.
  En dat op een ‘christelijke’ omroep.
  Het is om te huilen.
  (Het is ook via internet terug te zien).
  shalom cornelia

 3. De poging van Tofik waardeer ik weliswaar, maar hij is echt de eerste niet.
  Elke verlichtende poging was en is tot mislukken gedoemd en zal dat ook blijven. Simpel vanwege het feit, dat de koran geacht wordt door allah zelf geschreven te zijn. Daarin mag niets veranderd worden noch anders geïnterpreteerd.
  Het is dus onmogelijk een ander soort islam te starten.
  Fawaz Jneid zelf noemt het een nieuwe godsdienst. Maar die kan nooit op de koran gebaseerd zijn.
  Indien Tofik Dibi zoekende is, kan hij maar één ding doen en dat is de islam verlaten. Een surrogaat islam gaat niet werken. Ik voorzie dan ook, dat geen enkele ware moslim gaat ondertekenen. Er schijnen al heel wat puur Hollandse namen bij te staan, maar dat zijn natuurlijk allemaal dhimmi’s, die zichzelf allang wijs gemaakt hebben, dat de islam vrede is.
  Ik vrees, dat Tofik die niet heeft opgeroepen. Maar zij zijn er wel als de kippen bij om Tofiks’ sprookje te ondersteunen.
  De moslims die ondertekenen zijn reeds van het ‘rechte’ pad afgeweken en dus afvalligen.
  Het is juist Tofik Dibi, die tracht de islam te gijzelen…

 4. Wat een lachertje! Zo maakt Tofik zichzelf belachelijk. Hij zelf is een homo. Dat had ik ergens gehoord. Weet hij dat homoseksualiteit in aantal moslimlanden streng bestraft wordt? Ik ken paar Marokkaanse jongens die homo’s zijn. Ze durven niet openlijk te zeggen dat ze nichten zijn. Uit angst dat ze verstoten worden door hun eigen families. Het ergste is dat ze vermoord kunnen worden. Zo strooit Dibi Tofik zand in onze ogen door zichzelf en ons voor de gek te houden. Ik moet wel hard om hem lachen. Durft hij wel fatwa uit te spreken over moslimhomo’s? Wat zou links Nederland ervan vinden?

  • Hi Paul,
   Op http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=15046 staat inderdaad, dat Tofik een vaste homorelatie heeft met een moslim, dus dat zal dan zo zijn.
   En dan kun je maar beter komen met een voorstel, om als laatste fatwa alle fatwa’s af te schaffen, want er zijn hele nare uitspraken op het punt van homofilie in de ahadith.
   De huik naar de wind hangen, zoals een oud spreekwoord zegt. Principeloos, maar wel praktisch.
   Ik heb Tofik om een gesprek verzocht over de islam als absolute waarheid, vanuit de bronnen, dus koran, ahadith, leven van Mohammed en Umma. Ben benieuwd, of het nu de ultieme waarheid is of slechts een achterhaald stukje onzin uit de 7e eeuw.
   Shalom,
   Ben

 5. Op 12 september 2011 @ 13:54 schreef yahya ibn imeel talib beljikii

  Beantwoorden

  Mijnheer Ben Kok,

  Ik denk dat je uw kennis over islam nog heel wat dient bij te stellen voor u uw mening geeft als is het een waarheid.

  Moge uw hart geopend worden

  • Hi Yahya, kun je ook concreet aangeven waar ik iets beweer, wat niet zou kloppen? Dit soort loze kreten schiet niet op, geef maar aan wat er fout is, ik leer graag bij.
   Zodat mijn hart geopend worde, net wat je zegt.
   En het jouwe, in ons verder gesprek.
   Shalom,
   Ben

   • Op 12 september 2011 @ 14:51 schreef yahya ibn imeel talib beljikii

    Beantwoorden

    Beste Ben,
    Ik denk niet dat het nodig is hier een opleisting te maken, maar ik denk hierbij aan je film die je ooit maakte, je interview met Al-yaqeen en met Fadel Soliman waaruit toch bleek dat je heel wat kennis ontbrak. Ik kan je dat zeker niet kwalijk nemen, ongetwijfeld ben jij dan weer beter op de hoogte van de Joodse leer dan ik. Het verschil is dat ik over de Joodse leer dan weer geen uitspraken doe.
    Ik wil je hier dan ook niet dwingen of onder druk zetten die kennis op te doen, want zoals de Koran mij leert, ‘Jij jou (religieuze) levenswijzen en ik de mijne’.
    Dat je een mening hebt over een ander, dat mag best zijn, maar dat je belerend wil doen over de ander, dat je zelfs de geplogenheden van een overtuiging die de uwe niet is wil uitleggen, dat is niet jou taak.
    Besef dat geen moslim ernaar zal luisteren en dat een verstandig niet-moslim wel verder kijkt dan zijn neus lang is. Ooit deed ik dat ook en ben daardoor moslim geworden. Daarom zeg ik dan zeker niet dat mensen zoals u er niet hoeven te zijn, integendeel.

    Salamu,

    • Hi Yahya,
     Fijn dat ik er mag zijn,om bij je laatste regel aan te sluiten. Althans voor de time being, want als het kalifaat ingesteld zou worden, dan mogen de niet-moslims er niet meer zijn, die moeten verplicht moslim worden of vermoord.
     Dus graag alsnog een “opleisting” of een lijstje, met zaken, die ik gezegd heb en die niet kloppen, te beginnen met dit artikel , gewoon concrete feiten. Ga nu eens gewoon op het artikel in en beantwoord de hamvraag (oeps, dat is ook geen koshere term !), , de kernvraag dan, die ik stel:
     “De hamvraag blijft:
     “is de koran de ultieme waarheid en zijn ahadith/leven van Mohammed/Umma samen met de koran de bronnen, die het moslimgedrag bepalen of niet?
     Oftewel is de islam een tijdelijk 7e eeuws verschijnsel en niets meer dan dat of is het van onschatbare eeuwigheidswaarde, waar de hele wereld zich verplicht aan moet conformeren in het groot kalifaat?”
     Graag praat ik daar over door, heel actueel sinds Tofik Dibi c.s. de fatwa’s afschaft of op zijn minst “vrijblijvend” maakt met zijn laatste fatwa.
     NB: deze fatwa wordt wel mee ondersteund door een islam”theo”loog!”

     Wat vind je van deze nieuwe profeet of ketter, Tofik Dibi ? fatwa’s afschaffen en daarmee 1 van de islambronnen, het is me nogal wat.

     Shalom,
     Ben

     • Op 12 september 2011 @ 16:16 schreef yahya ibn imeel talib beljikii

      Beste Ben,

      Ik denk niet dat het zinvol is hier een lijstje neer te poten, je begrijpt zeer goed wat ik bedoel en anders met een beetje googlen vind je de interviews en uw eigen filmpje wel terug.
      Om op je vraag te antwoorden, Allah/God/JHWH (vzmh)is de ultieme waarheid, de Koran is Zijn woord. En daar kan je niet onderuit. Wat jij eigenlijk bedoeld is wat is de ultieme gedragscode en dan inderdaad, zoals de fiqh het voorschrijft (maar dat weet je ongetwijfeld tenzij net als bij de interviews…) Staat bovenaan de Koran, gevolgt door de ahadith die de woorden en de gedragingen van de Profeet (vzmh) weerspiegelen, gevolgd door de levenswijze van de sabaha, gevolgd door de analogieën en pas in de laatste plaats door de concentius van fatwa’s van de geleerden (en neen één fatwa is geen concentius). Maar zoals ik reeds zei, dat wist je ongetwijfeld wel.
      Wat mijn mening is over broeder Dibi, daar heb ik niet over te oordelen, oordelen is voorbehouoden aan mijn (en ook jou) Schepper (swt). Ik kan in niemands hart kijken (anderen die wel oordelen kunnen dat blijkbaar wel???)
      Ma’a as-salama,
      yahya

     • Op 12 september 2011 @ 17:12 schreef Ben

      Hi Yahya, daar kom je toch met een reactie.
      -je eerste grote fout is, dat je stelt, dat de koranAllah dezelfde is als de JHWH in de Bijbel, onzin, zie mijn artikel hierover en het enorme verschil tussen beiden.
      https://tora-yeshua.nl/2010/12/dezelfde-god-in-joods-christelijk-geloof-en-islam-hoe-dom-kan-een-mens-wezen/ en https://tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/
      -de 2e fout, de Koran is het woord van Allah/God/JHWH onzin!!!!! de koran is het woord van Allah, de Bijbel is het woord van JHWH en Yeshua is het levende Woord. Beide boeken zijn totaal verschillend, net als de hoofdpersonen in beiden boeken, de koranAllah en de God van Abraham, Isaak en Jacob.

      De hierarchie in de islambronnen, zoals je die noemt, is me inderdaad bekent en dat is dan de waarheid, waaruit moslims moeten leven, vreselijk als je teksten leest, haat , onderdrukking en perversiteit.
      Over Tofik Dibi oordelen is niet nodig en niet aan de orde; hij komt met een artikel over “zijn laatste fatwa” en vraagt duidelijk om commentaar, wat hij dan ook krijgt.
      Jij durft dat niet aan, want dan moet je eerlijk zijn en zeggen ,dat hij gelijk heeft, weg met die fatwa’s. Maar dat kun je niet verenigen met de islamleer, dat die fatwa’s tot de ultieme waarheid behoren.
      Zie mijn vorige reactie met advies,
      shalom
      Ben

     • Op 12 september 2011 @ 17:45 schreef yahya ibn imeel talib beljikii

      Beste Ben,

      Ik kan blijkbaar niet antwoorden op je laatste post, waarschijnlijk een beperking van de techniek, je vergeeft het me waarschijnlijk wel als ik het hier doe.
      Wat jij als een grote fout ziet, is wat islam groot maakt. Het onvoorwaardelijk geloof in de ene God (swt). Als de eenheid van God ook u heilig is , wat zowel als christen dan als jood zo zou moeten zijn, dan kan er maar één God zijn en dan is jou God dezelfde als mijn God en dezelfde als de God van eender wie. Er kan enkel een verschil zijn in de manier waarop wij Hem (swt) dienen.
      Tenzij je over de gave beschikt om rechtstreeks van God (swt) instructies te ontvangen moet ook jij het doen met wat de profeten ons nagelaten hebben. Anders vind je zelf maar wat uit en welke autoriteit heb je daar dan voor, alhoewel ik ervan overtuigd ben dat je zoiets niet pretendeerd. Ik kan niet opmaken of je nu jezelf jood of christen noemt maar ik zal de vraag anders stellen, is volgens jou geloof Jezus (vzmh) de messias of niet.
      Ik weet ook niet wat je bedoeld met ‘De Bijbel’ maar aangezien je spreekt van Jezus (vzmh) vermoed ik dat je ‘het canon van het oude testament’ en de evangeliën bedoeld.
      Dat zij geinspireerd zijn door het woord van Good (swt) daar kan ik inkomen maar dat ze het woord van God (swt) zijn is bij het haar getrokken, bekijk eens grondig de vier evangeliën alleen al maar en je zult tal van verschillen opmerken. Ik weet zeker dat jij niet zult beweren dat God (swt) telkens iets anders gaat zeggen zonder grond, of wel?
      De suggestie ‘weg met de fatwa’ zou inhouden dat eenieder de mogelijkheid zou moeten hebben een oordeel te vellen over zijn doen en laten. Ten eerste zou dat niet eerlijk zijn naar mensen die om welke reden dan ook de studie van de bronnen niet binnen hun mogelijkheden hebben. Je zou dus met andere woorden een ‘inteligente’ alleenheerschappij voor staan (een fout trouwens die de zoroasten maakten, leer uit de geschiedenis). Tweede misschien belangrijkste reden is dat de fatwa op een concentius moet kunnen rekenen, anders kan iedere gek die denkt dat zijn mening de juiste is, zijn hersenspinselen ten uitvoer brengen, en die zouden wel eens zeer onfris kunnen zijn. Wie zou het hem kwalijk kunnen nemen als ieder individu zijn waarheid mag hebben.
      Niettemin geef ik toe dat iedere andere manier om tot een besluit te komen beter is dan de fatwa want dit is (en zal steeds zijn) een menselijke invulling die binnen een tijd en situatie zal gelden.
      Ma’a salama
      yahya

     • Op 12 september 2011 @ 20:44 schreef Ben

      Hi Yahya,
      In de islam gelooft men in Allah, zoals in de koran beschreven. Ik verwees naar 2 artikelen, waar in ik uitleg, onderbouwd uiteraard, dat deze koranAllah de duivel zelf is of een manifestatie er van.
      De God van Abraham, Isaak en Jacob zoals in de Bijbel is totaal anders en als je dus mijn artikelen hebt gelezen, verzoek ik je op mijn argumenten in te gaan en die niet domweg maar te negeren, zoals je doet in je antwoord.
      Als je niet kunt of wilt in gaan, op wat ik uitleg, heeft verder gesprek geen zin. Er is maar 1 God, inderdaad, de God van Abraham, Isaak en Jacob en Yeshua is Zijn Zoon/Evenbeeld.
      Jullie belijden, dat er maar 1 god is en dat is de koranAllah en (de moordenaar/pedofiel/polygamist) Mohammed is zijn profeet.
      Ik hoop dat daarmee het verschil duidelijk is.
      De profeten en apostgelen vinden we alleen in de Bijbel, beschreven van ca. 1300 voor Christus tot 200 na Hem hebben ons de Bijbel nagelaten en zo kennen we God (JHWH), onze Vader en in het bijzonder in Yeshua.
      Beschreven in 3 talen door 40 mensen, toch 1 geheel en dat in 1500 jaar tijd, geleid door de Heilige Geest. Dat is dus de Bijbel, OT en NT tesamen.
      Dan komt in de 7e eeuw, pak weg 500 jaar later, Mohammed in zijn arrogantie vertellen dat de Bijbel vervalst is en dat hij het allemaal precies weet . HIj geeft de koran door uit eigen fantasie via een engel (of demon) en vertelt dat aan zijn volgelingen, die dat dan opschrijven.
      Zo hebben meer sektes het licht gezien, hoe is het mogelijk dat men zich door 1 man zo voor de gek laat houden.

      Ik ben van huis uit christen, maar via Yeshua besefte ik pas echt wat dat is bij mijn bekering en later ontdekte ik mijn ingeent zijn op de edele olijf, Israel, door Yeshua.
      Zie onder “wie zijn wij” op de voorpagina.
      Daar lees je ook, dat Yeshua de Mashiach is, die kwam om voor onze zonden aan het kruis te sterven, Hij droeg voor ons de doodstraf, als vervulling van het Pesach offerlam.
      De 4 evangelien laten het verhaal over Yeshua door 4 verschillende getuigen zien, dus logisch, dat ze verschillende accenten leggen, ze schrijven ook voor verschillende doelgroepen, achtereenvolgens voor de Joden, de Romeinen, de Griekse wereld en tenslotte de hele wereld.
      Weg met de fatwa’s is prima, want alles wat daarin staat, is te primitief en te pervers voor woorden, ze hebben de koran als basis, dus wat verwacht je?

      Als joods-christelijke gelovigen hebben we de Bijbel en door de Geest van God geleid begrijpen we wat er staat en door met elkaar er over te praten leren we verder. Bovendien zegent de Geest ons met gaven en zo zijn er herders, leraars, die met hun gave dat extra goed kunnen en we herkennen dan als medegelovigen, dat de Geest het in onze harten bevestigt en dat het ook zo in de Bijbel staat en bedoelt wordt.
      Dus niet op basis van 1 mens, maar op basis van de Bijbel, de Geest in onze harten en onderling gesprek.
      Dat gaat dus heel anders dan in de islam, waar de sharia als een ongrijpbaar monster groeit door allerlei uitspraken van ayatollah’s en imams. En nu gaat Tofik Dibi met 3 andere moslims w.o. een islamoloog, ook nog een fatwa uitvaardigen, het kan niet op.
      Moslims weten dus nooit waar ze aan toe zijn, want er roept ergens altijd wel een imam, dat er weer een fatwa bij komt. En dat op basis van een leugenboek vol gif, haat en onderdrukking, de koran.
      We kunnen desgewenst es wat teksten doornemen, bijv. soera 9.
      Shalom,
      zie de alternatieven, die ik aangaf met de diverse links,
      Ben

     • Op 13 september 2011 @ 09:11 schreef yahya ibn imeel talib beljikii

      Beste Ben,

      Terug kan ik niet op je laatste post antwoorden, maar daar hebben we toch maar weer een oplossing op gevonden.
      Als ik zo het begin van je betoog lees, dan heb ik de indruk dat je gewoon een nieuwe godsdienst aan het preken bent w

     • Op 13 september 2011 @ 10:01 schreef Ben

      Hi Yahya, de website werkt prima en je antwoord kun je gewoon sturen. Dwz. als je een antwoord hebt.
      Een nieuwe godsdienst? In zekere zin, maar toch niet, het is gewoon “back to the roots”, precies wat Yeshua verkondigde en wat in de Handelingen gepraktiseerd werd. 2000 jaar oud dus en in die zin niet nieuw, er zijn ook altijd Tora-Yeshua gelovigen , joods-christelijk geweest.
      Maar eerst heeft de RK ze weggeduwd en later zijn de moslims ze gaan vervolgen, zodat in heel Noord Afrika en het M.O. de christenen zeer vervolgd werden en geminiseerd zijn.
      De laatste decennia zien we een wereldwijde herleving van het oorspronkelijke joods-christelijk geloofsleven, baruch ha Shem.
      Welkom om er kennis van te nemen en het verschil te zien met de geinstitutionaliseerde kerken, synagoges en uiteraard het nog veel grotere verschil met de islam.
      Shalom,
      Ben

 6. Shalom Ben;
  Hetgeen die meneer yahyah ibn imeel (e-mail) talib beeljikii in zijn laatste zin bedoelt is: bloederig.
  Hij refereert aan het openen van je hart in Bijbelse zin; maar zijn draai is Islamitisch.
  Maar jou antwoord is echt Messiaans-Bijbels.
  Am Yisra-El Chai.

  • Op 12 september 2011 @ 16:49 schreef yahya ibn imeel talib beljikii

   Beantwoorden

   Shalom Pieter,

   Blijkbaar zijn er meerdere mensen op dit forum die de bedoelingen van hun medemens kunnen waarnemen en zich hiermee meten met hun Schepper (swt).
   Wat ik hier bedoel is de manier waarop God (swt) het hart van Abraham opende en hem de weg toonde naar de ene ware God (swt), nadat de boodschap aan de eerste mens verloren was gegaan. Net zoals Hij (swt) telkens weer zijn profeten heeft moeten sturen om te mensen terug te roepen op het rechte pad.

 7. Hier nog een leuke link, voor Yahya.
  Hindoes mogen er ook niet zijn, destijds zijn er al minimaal 50 miljoen vermoord in de jihad door moslims, maar men wil het nog afmaken, zie:
  http://creepingsharia.wordpress.com/2011/09/12/video-%E2%80%9Cfinal-call%E2%80%9D-to-hindus-%E2%80%93-convert-to-islam-or-get-killed/

  Shalom, misschien toch maar afschaffen, die fatwa’s en de hele islam?
  Ben

  • Op 12 september 2011 @ 15:51 schreef yahya ibn imeel talib beljikii

   Beantwoorden

   Beste Ben,
   Hier doe ik niet aan mee, dit is wat mensen doen met hun medemensen, zo doen joden (al dan niet via hun wereldwijde lobby) ook geen mooie dingen met palestijnen en andere medemensen. Dus laat dergelijke discussie achterwege. Daar kan ik geen verandering in brengen tenzij het zelf niet te doen en ik hoop dat u in dezelfde toestand verkeerd. We kunnen zo ook de joden afschaffen, zal misschien vlugger gaan want er zijn er minder, maar er heeft dat al menig een geprobeerd en gelukkig is het hen niet gelukt. Van de christenen zijn er meer (alhoewel hoeveel echte zijn er nog).
   Volgens mij zou dat geen goed idee zijn, wie moet je dan nog overtuigen :-)
   Alle gekheid op een stokje, deze discussie zijn oeverloos en gaan hem meestal niet om godsdienst maar om andere zaken en daar doe ik niet aan mee.

   • Hi Yahya,
    Je antwoord is een enorm zwaktebod. Eerst geef je kritiek , je stelt dat ik allerlei foute beweringen doe over de islam. Vervolgens kom je niet met concrete feiten en ga je het gesprek over de betrouwbaarheid niet aan.
    Dat heb ik al heel wat keren gezien met moslims, als het gesprek er al van komt, haken ze af , want ze hebben nog nooit het lef gehad om de betrouwbaarheid van de koran , ahadit, leven van Mohammed en uitspraken van de Umma te controleren.
    Moslims geloven stomweg wat er in de islambronnen gezegd wordt en durven ze niet ter discussie te stellen of nader te onderzoeken, uit angst dat het hele systeem instort.
    Je bewijst hier zelf weer, dat dit zo gaat.
    Blijf rustig lezen hier, wellicht ga je de ene weg tot de Ene ware God van Abraham, Isaak en Jacob in en door Yeshua ontdekken.
    Zie https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
    Shalom,
    Ben

    • Op 12 september 2011 @ 18:00 schreef yahya ibn imeel talib beljikii

     Beantwoorden

     Sorry Ben,

     Maar ik denk dat de zwakte hier bij jou ligt, we zouden het hebben over islam en niet over wat mensen doen die zich al dan niet moslim noemen.
     Deze daden hebben niets te maken met de betrouwbaarheid van Koran, ahadith of wat dan ook.
     Mocht ieder volgens de thourah leven, dan zou de wereld er heel anders uit zien, zelfs palestina en heel het grondgebied.
     Ik wil zeker iedere ‘aanval’ op een islambron die jij ter discussie stelt weerleggen, maar vraag mij niet aan de hand van islam te verklaren waarom mensen anderen doden. Ik kan je net zo min vertellen waarom iemand zich opblaast in een straat waar evenveel moslims als niet moslims gedood worden of waarom iemand onschuldige burgers dood of waarom onbemande vliegtuigen gebruikt worden om een taliban uit te schakelen als daarvoor ook tientallen onschuldige kinderen moeten sterven. Ik ben er zelfs van overtuigd dat jij dit ook niet kun.
     ma’a as-salama
     yahya

     • Op 12 september 2011 @ 20:54 schreef Ben

      Hi Yahya, we hebben het over de islam en de bronnen, dat is inderdaad de bedoeling en dat doe ik ook, zie mijn laatste reactie.
      De koran staat vol met haatteksten naar niet-moslims, lees, zoals ik al aangaf, soera 9:5,29 en 123 en zo zijn er nog vele verzen. Daarom krijgt men sommige moslims zover zich op te blazen als martelaar, waarbij ze onschuldige mensen vermoorden in naam van hun afgod, de koranAllah.

      Dat in een oorlog van het Westen tegen Afghanistan soms ook onschuldigen gedood worden, is niet met opzet, zoals wel bij islam jihad strijders het geval is. En in de oorlog in Afghanistan is er geen sprake van joods-christelijke gelovigen die vanuit de Bijbel een opdracht vervullen, want dat staat nergens in de Bijbel.
      Maar jihad zelfmoordenaars en de moslimmeute, die de Israelische ambassademensen wilde lynchen dit weekend in Cairo, doet dat omdat in de koran staat , dat je Joden moet haten en dan grijpen moslims graag de gelegenheid aan, onder stimulans van de Moslimbroederschap.
      Wat een tuig!!
      En wat een voorbeeldige reactie van Israel, om de Joodse mensen snel te evacueren en onder Amerikaanse druk op Egypte die 6 Joden in de ambassade nog te redden, want anders had deze moslimmeute ze gelynched onder het oog van de Egyptische moslim politie en leger.

      Mijn hemel, waar hebben we het nog over, als het over “islam” gaat ! Waar haalt iemand nog de argumentatie van daan om zich moslim te duren noemen? Je schaamt je toch dood voor zo’n systeem!
      Word wakker man,
      Shalom,
      Ben

 8. Shalom Tom Poes;
  TD is niet bepaald een muslim die van z’n religie valt/is gevallen.
  Mijn op vatting is, dat hij gestart is Klaas vaak te spelen.
  Dit wordt door meerderen gedaan. Zijn betogen in het parlement, zijn tegenstrijdig met wat hij in dit artikel uit. Ik noem dit taqqyha.
  Am Yisra-El Chai.

  • hi Ben, Islam is niets anders dan een achterhaald 7e eeuwse geloofstroming,niet meer en niet minder! helaas voor de vele miljoenen die deze leer aanhangen

   @Yahyah, je kijkt verder dan je neus lang is en daarom ben je moslim geworden? ik hoop dat jou ogen nog eens open gaan voor de Waarheid die eeuwigheidswaarde heeft

   ps ik heb ontdekt hoe de Koran van tegenstrijdigheden aan elkaar hangt

   ik zegen jou in Yeshua’s naam,
   hartelijke groet,
   Parel

  • Kijk even, Pieter A Meijer, wat ik hier zelf over schrijf in mijn artikel ‘Dankzij 9/11 nieuwe religie’ op mijn blog:
   http://tp-6mb-extra.blogspot.com/2011/09/dankzij-911-nieuwe-religie.html

   Let ook vooral op de reactie van Fawaz Jneid in het filmpje daaronder.

   Groet,
   TP

 9. Hoi Paul,

  Ahmed Marcouch brengt over homoseksualiteit een heel andere (aangepaste taqqiyya) mening te berde die zogenaamde past hier in het westen.
  Nu mag het ineens weer wel. (kameleon-gedrag)
  De vrijheid van Ahmed om moslim te zijn is dezelfde vrijheid als die van de homo om homo te zijn, volgens Ahmed. Wàt een gedraai.
  Verder kan er volgens hem geen normale discussie gevoerd worden over de islam in Nederland, omdat het altijd over ‘incidentjes’ gaat.
  ‘Moslims moeten’, gaat hij verder, ‘hun positie bepalen. Het gaat om de diversiteit.
  als mensen kun je een natie zijn met heel veel goeds. Dat goede mag je niet voor jezelf houden. Je moet het uitdragen. Je moet het stimuleren. (Hiermee natuurlijk doelende op de ideologie de islam, wat anders zou hij bedoelen?).
  Het slechte moet je bestrijden. Grenzen stellen. (de ongelovigen dus, de sharia bepaalt die grenzen natuurlijk).
  Wat vindt Yahya ibn Imeel talib beljikii hier van?
  ——-
  mvrgr shalom

 10. Cornelia, ik ben het eens met je wat taqqiya betreft. Ahmed beweert dat ieder moslim zo vrij is om homo te zijn. Eerlijk gezegd geloof ik hem op zijn woord helemaal niet. Eerder had ik te maken met iemand die in zijn reactie (in xandernieuws0 aan mij schreef dat Allah iedereen vrij maakte. Ik had hem weergelegd en zei dat de moslims de term ‘vrijheid’ gebruiken om ons te misleiden. Wanneer een land islamitisch is geworden, is het gedaan met vrijheid. Ik wees de man erop dat Khomeini ook dezefde term vrijheid gebruikte en toen hij de macht eenmaal in handen had, brak hij zijn belofte om vrijheid te geven. In plaats van vrijheid kwam er een dictatuur. Tijdens de Franse Revolutie riepen de revolutionairen ook om vrijheid. Het resultaat is de guillotine!
  Ik heb artikelen over de Arabische Lente in mijn blogger geschreven. Wanneer het eindelijk klaar is, weet ik nog niet. Wel staan er in mijn gepubliceerde artikelen dat de term vrijheid inderdaad misbruikt werd door de Franse revolutionairen, de Russische Bolsjewieken en de Iraanse mullah’s. Alle drie revoluties hebben met paar dingen inderdaad gemeen: massaexecuties, tirannie, persoonsverheerlijking. Persoonsverheerlijking van leiders als Stalin, Lenin, Khomeini, Hitler is ook een vorm van afgoderij. Afschuwelijk! Jammer dat Yahya echt niet echt serieus moet gaan bestuderen en analyseren of het waar is van de islam. Ik ken de geschiedenis van de islam en mijn conclusie is eerder negatief dan positief. Ik merk dat veel moslims de discussie liever afhakken. Meestal uit angst dat hun god Allah hen zou straffen. Bijvoorbeeld wie de islam verloochend heeft, zal in de hel branden:

  “Maar als hij behoort tot de dwalenden die de waarheid hadden verloochend, dan is voor hem een onthaal op kokend water en branden in de hel.” Soera 56:92-94

  En nog veel meer koranteksten die ik echt ervan walg. Ik raad Yahya en moslims aan de islam niet als een godsdienst van tolerantie te promoten. Ze denken dat ze tegen niet-moslims mogen liegen, zolang Allah het goed vindt.

  Maar de ware God van Israël zegt:

  “Gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen.” Leviticus 19:11

  De God van Abraham, Izaäk en Jakob verafschuwt leugens en bedrog en háát taqqiya!! Maar de god van de moslims houdt blijkbaar van leugens, he

  Allah laat niet alleen ongelovigen maar ook moslims dwalen. Blijkbaar laat Allah zijn ware gedaante zien. We zien ook het bewijs dat Allah absoluut niet hetzelfde kan zijn als de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

  “En wie Allah laat dwalen, voor hem kan er geen gids zijn. Hij laat dezulken in hun koppigheid blindelings zwerven.” Soera 7:186

  Beste moslims, als u zegt dat Allah barmhartig is, waarom moeten het hoofd van de ongelovigen onthoofd worden en de vingertoppen meoten ook afgehakt worden????

  “Toen uw Heer aan de engelen openbaarde:’Ik ben met u: versterk de gelovigen. Ik boezem ontzag (kan ook vertaald worden met angst) in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.’ Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, wete, Allah is voorzeker streng in vergelding” Soera 8:12-13

  Klinkt onbarmhartig en meedogenloos!! Zo harteloos en liefdeloos!! Zoiets heeft de echte God van Israël nooit gezegd. Hij zegt nooit dat Hij angst zal boezemen in de harten van de ongelovigen. De God van Israël zegt altijd:”Vrees niet.” Dat wil zeggen: wees niet bang. Dat is echte liefde!

  God zegene u!

 11. Als ik dit artkel lees, dan moet ik denken aan de woorden van Yeshua: “Het zijn blinden, die blinden leiden……en ze zullen samen in de put vallen…”

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*