Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Arabische winter dus, Obama als sneeuwman, christen-lijken als sneeuwballen: leve het kalifaat, CU helpt mee.

Het interview spreekt voor zich, vertalingin het Nederlands onder dit artikel.
Typisch, dat deze deskundige na zijn kanttekeningen bij Obama duidelijk minder ruimte krijgt en weggewerkt wordt.
Want hij mag niet zeggen, dat Obama (Mohbama voor zijn vrienden) de moslimbrotherhood de ruimte geeft omdat hij dan zo Al Qaida kan bestrijden, volgens deze analist, terwijl dat overigens een pot nat is.
Het meest liberale moslimland, Tunesie, kiest dus met ruim 40% van de stemmen voor de conservatieve islampartij, 90 zetels van de 217 totaal.
U weet wel, net als de democratische verkiezingen in Gaza, toen een ruime meerderheid van de bevolking voor Hamas koos, nadat Israel zich vrijwillig terug trok.
We weten inmiddels hoe fijn Hamas regeert over de bevolking: Israelhaat zaaien, terroristen maken van de bevolking, de PA/Fatah partij er met veel geweld en moord uitgooien naar de Westbank.
Zie ook: http://barenakedislam.wordpress.com/2011/10/28/the-one-world-government-barack-hussein-obama-is-working-to-establish-is-islamic/

Ik hoorde de CU in de persoon van de directeur van het wetenschappelijk instituut van de CU, spreken in Spakenburg, waar ik was op uitnodiging van de daar aanwezige SVP, een lokale partij, die klokkenluider is mbt. de islamisering.
Het boekje “VVV” oftewel “Voorwaarden Voor Vrede” van okt. 2009, werd uitgedeeld en daarin staat dat de CU de islam als gelijkwaardige religie beschouwt.
Als je dan van je verbazing bekomen bent en probeert te vatten, hoe men dat als christenen, die de Bijbel kennen, kan zeggen, volgt de uitleg.
Staatsrechtelijk, politiek, juridische dient de islam in ons land alle rechten te hebben, die alle ismes hebben, zoal jodendom, christendom, boedisme, hindoeisme, humanisme, zie hiervoor de leugenverklaring, die nagenoeg alle kerken hebben getekend, zie https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/
Alle ismes? ook nazisme, communisme, kannibalisme, satanisme ? Ja hoor , die ook, grondwet is grondwet. Leve het egoisme, het basis-isme van allemaal.
Maar, aldus de CU en Gert-Jan Segers op deze avond, d.d. 26 okt. op de openbare ledenvergadering in Spakenburg, 30 man aanwezig, geestelijk gezien staat het christelijk geloof haaks op de islam.
Vanuit een persoonlijk geloofsleven, Jezus als enige weg tot God, getuigde Gert-Jan van zijn geloof, de avond werd geopend en gesloten met gebed en een Bijbellezing door de vz. van de kiesvereniging, dhr. Landman.

Dus in die spagaat beweegt de CU: alle ruimte voor de islam, maar in ons hart weten we wel hoe anti-christelijk de islam is, Bijbelkennis genoeg daarover, maar dat zeggen we niet hardop, politiek correct plaatje is beter voor het aantal kiezers.
Nergens zegt de CU, dat de koranAllah een duivelse manifestatie is, een afgod, die via de koran de wereld onderwerpt.
Al 57 islamlanden, wijken in Parijs, Marseille, Londen onleefbaar, ook Amsterdam-West is af en toe in die sfeer aan het raken.
En zo helpt de CU, met CDA en de hele linkse kerk, in zijn geheel ondersteund door de grote meerderheid van politiek correcte geestelijk leiders van alle kerken, ons land achteruit.
Sommige CU leden vroegen me hoe het dan moest worden opgelost, dat miljoen moslims is nu eenmaal hier.
De CU komt niet verder dan: iedereen is gelijk voor de wet en als er overtredingen zijn, moeten die worden aangepakt.
Ja, logisch, maar dat lost dit probleem niet op. Gert-Jan haalde de Bijbel aan met de gelijkenis van het onkruid en koren, samen laten opgroeien.
Wat een schandalige en dwaze vergelijking, groot misbruik van een Bijbeltekst!  Yeshua heeft het daar over hen, die oprecht God toebehoren en wie niet, dat zie je niet aan de buitenkant altijd en God ziet het hart aan.
Volgens Gert-Jan geldt dat dan voor al die ismes, laat maar door elkaar gelijkwaardig opgroeien. Ook als een van de ismes al 1400 jaar verkondigt dat elk land voor Allah moet worden veroverd en de bewijzen worden dagelijks geleverd, vandaag weer 40% van de stemmers in Tunesie voor de moslimbrotherhood.
Zie voor de slachtoffers nog even http://www.thereligionofpeace.com/ , daar houden ze het aantal dodelijke slachtoffers van moslimagressie bij sinds 9/11, nog maar 10 jaar dus, stand bijna 18.000 vandaag.
Zie verder Open Doors.
Wie de islamisering 50 jaar lang zonder verstand en zonder waarschuwing heeft laten gebeuren en nu nog niet waarschuwt en duidelijk stelt,dat er hier geen moskee meer bijkomt, elke subsidie voor islamisering dient te stoppen en moslims dit land alleen binnen komen als verklaard ex-moslim, die is m.i. een landverrader.
Dat heb ik Rouvoet al eerder geschreven en dat zeg ik tegen mensen als Gert-Jan Segers en Landman; laatst genoemde bleef in Spakenburg maar volhouden, dat er slechts een kleine problematische kern is in de islam, maar de grote meerderheid is prima mee te leven.
Hij wenste niet te begrijpen, dat juist een toegewijde minderheid het communisme en het nazisme in het zadel hielp en dat zie je ook bij die 57 islamlanden .
Het komt dat soort landverraders beter uit om het niet te begrijpen, om niet te onderkennen, dat deze stilzwijgende aardige, niet protesterende moslimmeerderheid de hoofdsteun is voor de moslimfundamentalisten.
Prof. Egbert Schuurman spreekt dezelfde taal als Segers en Landman, Rouvoet ook en ik hoor nergens in de CU een beter geluid.
De CU denkt dat politiek correct beter is voor het aantal stemmen en daarom verloochenen ze de waarheid over de islam en laten ze de slachtoffers in de kou staan.
Joel Voordewind lijkt daarbij een gunstige uitzondering, die voert steeds beter het woord bij de daad.
Segers vond het nog nodig op deze avond Anders Breivik te noemen als christen, die fout bezig was; een zeer kwalijke fout, want die man was totaal geen christen, lees mijn artikelen er over:
https://tora-yeshua.nl/2011/08/wie-waswaren-verantwoordelijk-voor-de-gruwelijke-moordpartij-in-osloutoya/

https://tora-yeshua.nl/2011/07/eo-tv-di-av-20-25-uur-interview-ben-kok-over-anders-b-en-demoniserend-denken-uit-de-pol-correcte-hoek/

De CU in Spakenburg had niemand uitgenodigd om in de debat te gaan over het onderwerp, het was een open ledenvergadering met 1 CU spreker.
Dus de Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP) was er met 5 mensen aanwezig , onuitgenodigd en het werd pas echt schrijnend, toen Gert Jan Segers behoorlijk negatief over de PPV en Wilders begon en over de SGP, beide partijen konden zich niet verweren, waren niet uitgenodigd.
De fractievz. van de PVV, Peter Frans Koops en ik stelden elk duidelijke vragen, kregen daarvoor dan ook maar slechts 1 keer de kans en dat was het dan weer, met uiteraard onbevredigende en politiek correcte herhaling van het CU standpunt.

Peter Frans Koops had Segers voor een debat uitgenodigd, al eerder dit jaar, maar dat kon alleen als hij zou toezeggen, dat ik en nog een andere islamontmaskeraar niet in de zaal , laat staan in een panel zouden zitten.
Omdat  Peter Frans terecht niet op die dwaze, uit angst geboren voorwaarde wilde ingaan, ging dus het debat niet door; bij teveel tegengas komt Gert Jan niet.
En dat, terwijl Gert Jan Segers in zijn toespraak ons allen opriep “dappere burgers te zijn, die het debat aangaan” !
Ik vroeg hem nog, hoe ik dat moet zien en ipv. dan als nog het inhoudelijke debat aan te gaan, speelde hij de “beledigde partij”, die door mijn scherpe artikelen zo beledigd is, dat hij niet in debat wil gaan.

Ik bood nog aan, alles terug te nemen, wat ik dan verkeerd zou hebben gezegd, wat feitelijk onjuist zou zijn, maar dat ik niet wist wat, Gert Jan mag het aantonen.
Hij wees op mijn verslag na een toespraak in Leiden voor de CU daar en naar een interview met een imam elders. Ik heb het maar gelijk na gekeken, zoals ik beloofde en het gaat om een verslag in het ND met mijn commentaar:
https://tora-yeshua.nl/2011/05/gert-jan-segers-noemt-zichzelf-een-huichelaar-op-website-w-i-van-de-cu/
Niets mis mee, leest u maar en als Gert Jan dat niet in een debat kan weerleggen, is ie geen knip voor de neus waard.
En dat geldt ook voor mijn commentaar op de lezing in Leiden van Gert-Jan en Maurits Berger, het summum van politieke correctheid, zie https://tora-yeshua.nl/2010/02/maurits-berger-gert-jan-segers-in-cuislamiserings-promotie/
Naar zijn zeggen wil Gert-Jan niet met mij in gesprek omdat ik deze 2 artikelen geschreven heb, commentaar op 2 openbare debatten.
Een vlucht, een zwaktebod, angst om de waarheid onder ogen te zien, laat de slachtoffers van de islam maar in steek door jezelf te verharden in lafhartig politiek correct gedrag.
Daar wordt geen enkel oprecht mens vrolijk van en dat mag ik dan van Gert Jan niet vergelijken met het gedrag van de christenen, die in Opb.3:16,17 worden genoemd:”om van te kotsen”
Als je beetje christen wilt zijn, Gert-Jan, ga dan maar es het gesprek met me aan en verdedig je standpunt; ik bied graag mijn excuses aan , als ik te scherp ben geweest.
Helaas was je verhaal deze week niet anders dan al jaren , dus ik moet  constateren, dat mijn profetisch verwijt nog niet tot je doorgedrongen is, noch tot de rest van de CU.

Een beetje theoretiseren in zijn VVV boekje en op een CU avond zonder uitgenodigde tegen-debaters is kennelijk het maximum wat er in zit.
En dat is dan de leiding van de denktank van de CU, tragisch. Helemaal als je ,zoals GertJan, 7 jaar in Egypte hebt gewoond en weet hoe erg de christenen er te lijden hebben, hij haalde het zelf aan in Spakenburg: “in het openbaar doen ze of het allemaal leefbaar is, maar prive vertellen de Egyptische christenen de gruwelijkste ellende, die ze dankzij de islam ervaren”
Wel, fijn dat je die mensen dan laat stikken met je slappe flauwekul standpunt: islam is een gelijkwaardige religie en ze moeten in Nederland dezelfde ruimte hebben als de christenen en andere religies.
De Egyptische christenen demonstreerden 15 okt. op het Museumplein, wegens ca.30 door moslims vermoorde mede-christenen in Cairo, ca. 10 mensen uit onze Tora-Yeshua achterban aanwezig, verder nagenoeg niets, behalve dan Joel Voordewind, die weer wel, ik gaf hem onze DVD “islam en waarheid” mee en hij beloofde die te bekijken.
Dat beloofde de 1e kamerfractie van de CU ook een jaar terug, maar ze deden het niet en wilden er ondanks toezegging Schuurman later niet verder op doorgaan.
Joel Voordewind hopelijk nu wel, we gaan het zien.
Zie verslag https://tora-yeshua.nl/2011/10/koptische-kerk-demonstreert-op-museumplein-adam15-okt-waar-was-de-steun-van-joden-en-christenen/
Tora-Yeshua betrokkenen waren er ook in jan. 2010, toen er 6 Kopten waren vermoord; samen met de Kopten op de Dam.

In een artikel in de Visie 44 van komende week, pg.23 zien we Jan van Barneveld in gesprek met Gert-Jan Segers:respectievelijk een duidelijke visie vanuit de Bijbel vs. een politiek correct verhaal, lees maar zelf.
Als je genoemde artikelen naleest, vertelt Gert-Jan al jaren hetzelfde, in toenemende mate nerveus over de ongeloofwaardigheid ervan:
” we moeten de andere religies dezelfde ruimte geven als we ons zelf geven, ook aan de islam als “gelijkwaardige religie” en dat is “spannend”, maar we moeten van uit ons christelijk geloof zo handelen”.
O ja?
“En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen” (Ef. 4:11,12)
De islam is te erg voor woorden, ontmasker die duivelse misleiding, juist uit liefde voor moslims, die er in gevangen zitten en uit liefde voor ons allen en Gods Koninkrijk.
In navolging van Yeshua, onze Heer en Heiland, door Wie we de Ene ware God van Abraham, Isaak en Israel kennen, gaan we op pad in liefde.
Wel de tempel reinigend, de politiek aanpakkend en de geestelijk corrupte leiders, zie Joh. 2:13, Lucas 13:32,  Matth. 23 hoe Yeshua e.e.a. aannpakt en  zie Joh. de Doper in Matth.14 en zie al de profeten, dat waren geen bange eitjes, die de mensen lieten stikken.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Nederlandse vertaling van de videotekst:

Welkom terug bij het CBN Newschannel.
De recente gebeurtenissen in de Arabische wereld zijn een teken van het begin van een wereldwijde islamitische macht.
Dat denkt CBN terrorisme-analist Erick Stakelbeck.De overwinning van een islamitische partij in de verkiezingen van Tunesië en de omarming van de sharia in Libië zijn een keerpunt.
Hij vertelt ons er alles over via een Skype verbinding.

Erick, je waarschuwt al een tijdje voor een nieuw islamitisch kalifaat.

Wat is het precies en waarom denk je, dat dat dichtbij is?

Dit is iets wat elke kijker moet weten, want ze zullen er meer en meer over horen in de komende maanden.

Het islamitisch kalifaat is in feite een verbond, als je je het kan voorstellen, van elk islamitisch land tot één krachtige, militaire, economische en politieke macht, die het samen kunnen opnemen tegen Israël en het Westen.

Er zijn zo’n 57 islamitische landen in de wereld, dus je kan je voorstellen hoe groot en krachtig dit kalifaat zou kunnen zijn.

De laatste keer zagen we dit in 1924 als het Ottomaanse, Turkse Rijk, dat uiteindelijk toen ontbonden werd, en islamitische radicalen hebben sindsdien er van gedroomd en er naar verlangd om het kalifaat te herstellen.

Elke radicale islamitische groepering, van Al Qaeda, Muslim Brotherhood, Iran, wat eigenlijk een regime is, allemaal hebben ze een gezamenlijke droom: het islamitisch Kalifaat herstellen.

En waarom denk ik dat we nu de  beginselen van dat herstel zien?

De Arabische Lente, die ik overigens de islamitische winter noem, is een voorbeeld van seculiere regimes die worden omvergeworpen en worden vervangen door islamitische regimes.

We zagen het in Egypte, we zullen het gaan zien in Libië, denk ik, het lijkt er ook op, dat we het gaan zien in Tunesië, aangezien een radicale islamitische groepering daar de verkiezingen heeft gewonnen, maar we zien het ook in Jemen en Jordanië, zelfs in Syrië, daar is het al slecht genoeg, maar het kan nog slechter worden als de jihadisten het over nemen.

Dus ik denk dat we een unie gaan zien, een unie van islamitische landen.

Erick, in Egypte heeft de Obama-afvaardiging gesproken met de Muslim Brotherhood en dat schijnt ook in Syrië te gebeuren. Waarom is dat?

Zijn Obama’s afgevaardigden blind voor de islamitische dreiging?

Ja, dat is een goede vraag! Je krabt je achterhoofd, ik heb hier telkens weer vermeld, dat Obama’s afgevaardigden een hand reiken naar de Muslim Brotherhood, niet alleen in het verre Midden OOsten, maar ook hier in het land.

De Muslimbrotherhood is, laten we dat niet vergeten, de grootvader van de islamitische terroristische groeperingen, zij zijn het origineel!

Zij zijn de eerste, moderne, islamitische, terroristische groepering.

Dit is niet een gemiddelde groepering. Het is geen seculiere groepering!

De afvaardiging heeft dit echter zo gezegd, ze bestempelen de Muslim Brotherhood als een groepering die ze de  hand kunnen reiken, zij geloven, al begrijp ik niet waarom, dat de Muslim Brotherhood een ideale partner is om naar uit te reiken, dat de Brotherhood gebruikt kan worden als een tegenwicht voor Al Qaeda.

En dat slaat nergens op, want uiteindelijk hebben Al Qaeda en de Muslim Brotherhood hetzelfde doel.

Iran speelt daar ook een hoofdrol in. In feite is Iran de belangrijkste aanstuurder van die kalifatische droom.

________________________________________________________________________

Navigeer naar andere artikelen

15 Responses to Arabische winter dus, Obama als sneeuwman, christen-lijken als sneeuwballen: leve het kalifaat, CU helpt mee.

 1. Op 29 oktober 2011 @ 00:49 schreef Hans de Vries

  Beantwoorden

  Beste Pastor Ben,
  Neem je niet teveel hooi op je vork? Ik maak me een beetje zorgen. Je kunt die verrotte bende toch niet in je eentje uit het moeras trekken. Kom je wel aan je rust toe?
  Shalom, Hans.

  • Hi Hans,
   Dank voor je meeleven; ik doe elke dag wat mijn hand vind om te doen, om maar es met Prediker 9:7-10 te spreken, oftewel “wandelen in de goede werken, die God te voren bereid heeft”, Ef.2:10
   Dat is inspirerend en enerverend en inderdaad, Gods kracht wordt in mijn zwakheid dan volbracht.
   Zo’n leven geeft ook weer nieuwe energie, je leeft er van op, zo gezegd, want het is ook dankbaar werk, als je mensen gezegend ziet worden in de Tora-Yeshua gemeentes en geloofsbeleving zoals in de Handelingengemeente.
   Wie weet worden ze bij de CU ook nog es wakker, onze Vader kan wonderen doen. Wonderen inderdaad, want heidenen bekeren is een christelijjk werk, maar christenen bekeren is een heidens werk, zoals het gezegde luidt.
   Shalom, kom gerust “over en help ons”, kom es langs in een van de gemeentes, vraag de nieuwsbrief aan, steun ons met gebed en gaven, alle info voorpagina van deze site.
   Ben

 2. Laten we om te beginnen nu eindelijk eens ophouden de islam een religie te noemen.
  Gert-Jan Segers JIJ WEET BETER!.
  Hij schijnt er behagen in te scheppen zijn land te verraden en naar de verdoemenis te helpen. Wat een SCHANDE, om met zoveel schaamteloosheid en SOFTE BEWOORDINGEN over deze vervloekte ideologie te spreken.
  Shame on Gert-Jan Segers en vele, vele anderen!
  Adderengebroed, huichelaars, om met de woorden van de Meester te spreken!

  shalom cornelia

 3. Moskou mag je ook aan je lijstje toevoegen Ben.
  http://www.youtube.com/watch?v=J3sjnU_YFR8&feature=player_embedded#!

  shalom sjabbat

 4. Beste Ben,

  Ik geloof langzamerhand dat het onze dure plicht is om alle christelijke geloofsrichtingen in Nederland, en daar buiten, te laten inzien via alle mogelijke wegen die ons ten dienste staan, de ogen te openen en hen te laten zien hoe verwerpelijk de islam afgodsdienst eigenlijk is. Als de Nederlandse politiek zo doorgaat en de PKN en de Katholieke kerk ook, dan zijn wij over zeg 25 jaar, ook een islamitisch land! Mocht ik dit nog meemaken dan begin ik persoonlijk een burgeroorlog en start ik een “Europese” Lente!

  Shalom,

  Paul Jansen

  • Hi Paul, ik ben al jaren bezig dit inzicht te verspreiden, maar de kerken en politici blijven zo lang mogelijk politiek correct.
   Dus blijven ontmaskeren , bidden, demonstreren, naar de spoedige komst van Yeshua uitzien. Dan wordt het pas echt lente en zomer, blijvend.
   Die persoonlijke burgeroorlog zal ik maar in geestelijke zin opvatten, lijkt je ook niet?
   Shalom,
   Ben

 5. hi Ben ik lees het woord’christen-lijken’…moet ik er dan vanuit gaan dat je de lijken van christenen bedoeld?

  er is vast een ander woord voor christenen die lauw zijn,die naamchristenen zijn

  shalom,

  Aliyah

  • Hi Aliyah, geestelijk doden zijn ook lijken. Of levenden om van te kotsen. Of in de woorden van Yeshua “witgekalkte graven”.
   Shalom,
   Ben

   • hi Ben, bedankt voor je antwoord,

    als Yeshua sprak over witgekalkte graven, had Hij tegen Schriftgeleerden en bepaalde Farizëers,hoewel deze mensen een behoorlijke kennis van de Schriften hadden,zei Yeshua dat zij veinsden(Mattheüs 23:25)
    ik vraag me dus af of de christenen waar jij op doelt wel zoveel kennis van de Schriften hebben,als de Farizëeers en Schriftgeleerden destijds…

    shalom,
    Aliyah

    • Hi Aliyah,
     Ik heb het over mensen, kerken en organisaties met elk verschillende kennis en geloofsleven, maar die hebben gemeen, dat ze niet tegen de islamisering ingaan en ervoor waarschuwen, terwijl ze heel goed weten, hoe kwalijk de islam is.
     Maar uit eigenbelang, lafhartigheid e.d. wordt er over een “gelijkwaardige religie en dezelfde God ” gepraat.
     Shalom,
     Ben

 6. Shalom Cornelia;
  Uw reactie is niet echt correct.
  De islam is wel degelijk een religie. Al is het dan de religie v/d DOOD!
  Ben heeft in een eerder geschrift al die “ismes” genoemd.
  Zel ben ik aardig ingewerkt in de Evo-theorie. Het is een religie!
  Vaak heb ik mensen kunnen overtuigen v/d onwaarheid ervan. En dan is de keuze aan hen. Zo ook met links- en rechts in de politiek.
  Het is duidelijk dat vergeven niet simpel en makkelijk is.
  Maar het moet wel gebeuren. Ook de lieden die mijn vader hebben vermoordt!
  Hij stierf toen ik nog maar 3 jaar was.
  De islam en de bende van Stalin en Hitler zijn, door Baphomet, met elkaar verbonden. Zij komen uit zijn zwarte koker en zij zijn uitsluitend bedoelt om het volk van YHWH uit te roeien. En nog zo’n 6,5 miljard mensen extra.
  Maar wij hoeven daar niet ongerust over te zijn. Yahshua heeft hem al lang geleden verslagen! Hallel u YaH.
  Am Yisra-El Chai.

 7. Pingback: CU en islam blijft slappe hap | Artikel 7

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*