Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Barry Rubin in Amsterdam, Mid East crisis en fundamentalistische islam: lezing, binnenkort ook met interview en Haim Divon, ambassadeur voor Israel

Zie Nederlandse vertaling onder dit artikel.

Maandagavond 17 okt. hadden we een zeer inspirerende avond in de  sjoel in Amsterdam-Zuid met de Joodse prof. Barry Rubin, die via de volgende links zijn inzicht verder verspreidt:  http://pajamasmedia.com
http://www.gloria-center.org/

De avond was georganiseerd door Jochanan Visser, http://missingpeace.eu/nl/   i.s.m. de internationale tak van Christen voor Israel , http://www.c4israel.org/c4i/  en de directeur, Andrew Tucker, lichtte hun werkzaamheden toe.

Ook allerlei geestverwanten ontmoeten was natuurlijk heel leuk en de waardering voor het Tora-Yeshua werk groeit, de DVD “islam en waarheid vond gretig aftrek en degenen, die hem al hebben gezien, spraken hun waardering uit, zie alle info om de DVD   gratis/met een gift te verkrijgen op
https://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/

Bovendien was de Israelische ambassadeur aanwezig en met beiden mocht ik een interview doen, wat nog verwerkt wordt en binnenkort ook in dit  artikel staat.
Om te beginnen hier de lezing van Barry Rubin, in het Engels, goed te volgen, hij spreekt heel rustig en duidelijk, maar  ook aan de vertaling wordt gewerkt.

Shalom, met dank aan onze video/cameraman voor zijn uitstekende inzet,
Ben Kok joods-chr. pastor)
www.tora-yeshua.nl

Nederlandse vertaling toespraak Barry Rubin:

Paul Berman, een amerikaanse intellectueel, schreef 7 jaar geleden een boek, waarin hij zei, dat in de dagen na de 11 september aanslagen er 2 soorten reakties kwamen op deze gebeurtenissen.
Een was, dat er niets aan de hand was, geen crisis, geen probleem, dat dat maar gefantaseer was.
En de tweede soort reakties was, dat er inderdaad een crisis was, maar dat het onze schuld was. En met ons en onze schuld, bedoelde hij de schuld van het Westen in het algemeen, maar eigenlijk Israel en de joden.
Dus wat ik vanavond in het kort wil doen, is de situatie in het Midden Oosten wat breder bespreken in navolging van de uitstekende uitspraken van de ambassadeur, maar dan met wat meer details.
En uitleggen waarom dat belangrijk is voor ons, het Westen en Israel. Het is zelfs een uitgebreide uitdaging voor de westerse beschaving en democratie.

Dus laten we beginnen met de voorgeschiedenis. De centrale kwestie is: er is een crisis, het is niet onze schuld, het is een crisis van die regio, van die maatschappij.
Net zomin als dat men de napoleontische oorlogen, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog veroorzaakt ziet door factoren van buitenaf, komen ook hier de oorzaken van binnen uit en zijn deel van het historisch proces.
De eerste kwestie is deze:
In het Westen is de kwestie van identiteit in feite opgelost. In het Midden Oosten is dit niet het geval. In het Westen is men tot de conclusie gekomen dat geen enkele ideologie het overal voor het zeggen zal krijgen. (al zijn er enkele mensen in Brussel, die dat nog niet gehoord hebben).
En men gelooft, dat geen enkel land de anderen zal veroveren en over het totale continent zal heersen.
Natuurlijk zijn er landen, volken, leiders geweest, die dachten dat ze daarin zouden slagen.
Dit is nog niet zo gebeurd in het Midden Oosten.
De kwestie van identiteit is nog niet bereikt en er zijn zelfs 3 politieke hoofd-identiteiten:
Nationaal (turks, perzisch,arabisch).
Religieus (in het bijzonder islam).
Burger van een specifiek land aan wie loyaliteit is verplicht, binnen de context van een democratisch systeem.

Er zijn 3 bewegingen, die 3 verschillende antwoorden op die vragen hebben.
Er zijn de nationalisten (in de arabische wereld arabisch nationalisten), er zijn de moslims en er zijn de gematigde liberale democraten.

Het probleem is dat de Arabisch nationalisten en de islamieten 2 olifanten zijn en de liberale democraten als een kleine muis, als we het over grootte hebben.
Uiteindelijk hebben de kleine zoogdieren de grote dinosaurussen overleefd, maar het kostte wel iets van 60 miljoen jaar, dus laten we hopen dat dit nu niet zo lang gaat duren.
Maar wat we zien is een titanenstrijd en Israel heeft er in feite weinig mee te maken, het is meer een strijd van mensen in de regio.
Nationalisten, die de regio gedurende 60 jaar hebben gedomineerd, moslims, die in opkomst zijn en de gematigde liberale democraten.

Een van de problemen is, dat het Westen, door de geschiedenis van het Westen en ook meer en meer Oost Azie, geloven dat democratie, gematigdheid, gelijkheid voor vrouwen, tolerantie en dat soort dingen natuurlijk zijn en onvermijdelijk zullen overwinnen.
Misschien zullen ze dat ook, alleen, hoe lang gaat dat duren?
En in de huidige situatie zullen zij niet triomferen.
De eerste vraag is: welke identiteit?
De tweede vraag is: waarom lopen we achter?

Waarom heeft niet alleen het Westen de moslimmeerderheid in het Midden Oosten overtroffen, maar ook Oost Azie en zelfs Zuid Amerika?
Wat doen de mensen fout en wat is de oplossing?
Er zijn 3 antwoorden:
De Arabisch Nationalisten zeggen, dat de mensen hun hoofd moeten blijven beuken tegen de stenen muur.
De gematigd liberale democraten zeggen: Stop met het beuken van je hoofd tegen de stenen muur, leer wat de basis van het succes van het Westen is en nu ook van Oost Azie, China zelfs, en andere plaatsen en stop met het beuken van je hoofd tegen de stenen muur.
En het antwoord van de revolutionaire moslims is: We moeten ons hoofd nog veel harder tegen de stenen muur beuken en dan zal die stenen muur barsten en niet onze hoofden.
Het mag grappig klinken, maar dit zou wel eens de gedachte kunnen zijn, die het Midden Oosten de komende 20, 30, 40 of zelfs 50 jaar zal gaan domineren.

Laten we eens kijken naar de recente gebeurtenissen in de regio.
Voor de Arabische “Lente” waren er 4 grote ontwikkelingen.
De eerste was de Iraanse Revolutie. We mogen denken dat de Iraanse revolutie parallellen heeft met die van de Bolsjewieken in het Westen, dat het lijkt dat een bepaalde ideologie werkte en gekopieerd kon worden.
En zo werd Iran een radicale islamitische staat, wiens doel het was om totale controle over het Midden Oosten te krijgen en, zoals sommigen denken, over de hele wereld.

De tweede gebeurtenis, die veel onopvallender was, was wat er gebeurde in Turkije. Turkije was een seculiere republiek,met verscheidene waarborgen en deden het erg goed. Ze hadden zich snel ontwikkeld, zich niet gemengd in oorlogen en ondanks was ondanks zijn tekortkomingen een succes.
Maar met de opkomende macht van de AK partij, kreeg men te maken met moslims.Ze beweerden een centrum rechtse partij te zijn, ze deden alsof ze gematigd waren, in feite waren ze moslims, die een sluwe tactiek volgden.
En ze zijn daarin goed geslaagd, ze hebben Turkije voor tenminste 10 jaar gedomineerd en misschien wel veel langer nog.
De regering werkt gestructureerd om alle instituties in het land omver te werpen. In Turkije zitten momenteel meer journalisten vast, dan inelk ander land in de wereld.
Toen ik de regering bekritiseerde in een column van mij in een Turkse krant, haalde de redacteur binnen een uur de column weg. Niet omdat ze het regime ondersteunden, maar omdat ze er bang voor waren.
Een vriend van me in Turkije heeft een vrouw in dienst, die hen helpt met de kinderen. ZIj is totaal niet religieus, maar is gedwongen om bedekkende kledij te dragen, als ze door de buurt loopt, anders wordt ze aangevallen.
En dit is in Instanboel, een stad die er trots op was om zich te profileren als een westerse, seculiere stad.
En uiteindelijk heeft de regering nu de legermacht gebroken.Het was de laatste instelling die hen in de weg stond.
We zien de radicalisering vorm krijgen door het regime.We weten dit al jaren. Als je naar Wikileaks gaat kan je een gesprek lezen van de Israelische ambassadeur van Turkije met een amerikaanse diplomaat van 5 jaar geleden. En hij zei: natuurlijk weten we dat dit moslims zijn en dat ze ons haten.
Het ligt niet aan de Gazavloot, het ligt niet aan de operaties in Gaza, het ligt aan de ideologie van dit regime, dat meer en meer vijandig wordt en sympathiseert met Hamas, Hezbollah en Iran en probeert vriendjes te worden met de Moslim Brotherhood.

Dus dat betekent, dat het moment waarop de Arabische Lente begon, de 2 belangrijkste niet-islamitische landen, Iran en Turkije, al islamitische revolutionaire regimes hadden. En dat was het frame waarin dit alles begon.
Nu vragen mensen zich misschien af, waar de term Arabische Lente vandaan komt. Het begrip is afgeleid van de term Lente van Beiroet en refereert naar de massabetogingen die werden gehouden als protest tegen de Syrische macht over het land, na de moord door de Syriers op een leider van de soennietische moslims en meest belangrijke politieke leider van dat moment.
Er waren over een miljoen betogers op een bevolking van 3,5 miljoen en we weten hoe indrukwekkend zoiets is. Ter vergelijking, op het hoogtepunt van de demonstraties op het Tahrirplein waren er zo’n 100.000 mensen op de been op een bevolking van 80 miljoen.
In tegenstelling tot Beiroet, waar de steun van het volk veel zichtbaarder was, pro-democratisch, pro-westers en anti-islamitisch, dan in Egypte.

En nu, zo’n 7 jaar later wordt Libanon geleid door Hezbollah, een islamitisch regime, en de syriers en Iraniers zijn terug bij af.
Wat de mensen niet realiseren dat de Arabische Lente refereert naar een eerdere gebeurtenis, die begon met veel meer steun, veel gematigder,
dan in Egypte, en toch geeindigt is met een islamitisch regime.
Dus, als je mensen die term hoort gebruiken, bedenk dan, wat het eigenlijk betekent.

Er is nog een term die veel gebruikt wordt: het turkse model. Je hoort westerse leiders zeggen: o, ik hoop, dat ze het turkse model zullen volgen.
Wat is het turkse model?
Het turkse model is dat je je ware bedoelingen verbergt, meedoet aan verkiezingen, probeert aan de macht te komen en vervolgens alle tegen-
stand uit de weg te ruimen, de maatschappij omvormt en zorgt dat je aan de macht blijft.
Dus is het turkse model iets wat het Westen moet toejuichen net als de Arabische Lente?
Nee! Het is het tegenovergestelde van wat de mensen denken.

Afgelopen oktober las ik een speech van een leider van de Moslim Brotherhood, ik was er geschokt door.
Ongeveer een jaar geleden zei hij: het is nu de tijd voor de revolutionaire jihad. De egyptische regering is zwak, het Westen is zwak, de Vs is zwak,
en nu is het moment aangebroken om de revolutie te starten.
En de titel van het artikel was: De  Egyptische Moslim Brotherhood verklaart het Westen de jihad en heeft iemand het daar wel in de gaten?
En sommige vrienden schreven mij en zeiden: Nee, ze hadden het niet door!

We weten dat in januari, de  Tahrirdemonstraties begonnen en de onvrede met het regime uitdroegen en de hoop op democratie en werd georganiseerd door de 6 april Jeugdbeweging.
De 6 April Jeugdbeweging is een organisatie die banden heeft met de Moslim Brotherhood. En de Moslim Brotherhood heeft gezegd, wij houden ons erbuiten, want de regering gaat ons anders de schuld geven.
En inderdaad, toen de demonstraties begonnen, pakte het regime van Mubarak een aantal leiders van de Moslim Brotherhood op.
Maar toen ze zagen, dat de demonstraties succesvol waren en dat het leger ze niet in de weg stond, ging de Moslim Brotherhood mee de straat op.
Bedenk dit, de grootste demonstratie die de 6 April Beweging kon regelen, bestond uit 100.000 betogers. Na de val van Mubarak organiseerde de Moslim Brotherhood een betoging van over een miljoen mensen. En het was zwaar islamitisch.
Zelfs toen een van de leiders van de demonstratie probeerde een speech te houden en een hoogte beklom, gooiden ze hem eraf met de woorden: we hebben je niet meer nodig.Dit was allemaal behoorlijk duidelijk.

Er zijn echter enkele problemen.
Ten eerste: Het promoten van een revolutionaire of nationale islam is veel gemakkelijker, omdat het  simpele ideologieen zijn, aantrekkelijk voor gepassioneerde karakters en persoonlijke ervaringen, dan het idee van de gematigd liberale democratie, die veel ingewikkelder en complexer
is en veel ervan is geimporteerd.
De moslims hebben het geld, de netwerken, de democraten niet.
De moslims zijn bereid mensen te doden, om geweld te gebruiken, de democraten niet.

Dus als je dit en andere factoren bij elkaar optelt, zijn de gematigden verreweg in het nadeel.

We gaan nu richting de verkiezingen. Op 23 oktober zijn er verkiezingen in Tunesie, voor een volksvertegenwoordiging, grondwetten en dergelijke.

Tunesie, zoals de ambassadeur al zei, is de meest seculiere samenleving in de regio. Er is zelfs, als je het interesseert, een artikel over hoe de Islam wordt geleerd in Tunesie, en ook welk eindexamen er moet worden afgelegd.
Dit staat dichter bij de manier waarop religie in het Westen wordt onderwezen. Ze onderwijzen gelijkaardige religies, ze zijn open en tolerant enz.

Dus als er ook maar 1 land het zou moeten redden, dan zou dat Tunesie moeten zijn.
De polls echter laten zien, dat ongeveer 20 % van de kiezers islamitische groeperingen in Tunesie zullen steunen.

Dan zult u misschien zeggen: 20% is toch niet zo slecht? Maar de moeilijkheid is, dat de andere 80% is verdeeld over zo’n 20 tot 30 andere groeperingen.
Dus als zelfs in het meest seculiere, gematigde, met de meest hoge status voor vrouwen hebbende land in het Midden Oosten de islamitische groeperingen aan de macht kunnen komen, in Tunesie, wat zegt dat ons dan?

Een paar jaar geleden was er een debat, tussen Osama bin Laden, de leider van Al Qaeda, en sheik Yusef al Qaradawi, de hoogste leider van de Moslim Brotherhood.
Bin Laden zei: We behoren niet mee te doen in verkiezingen, want de voorschriften voor mensen zijn al bepaald door Allah, mensen kunnen
die niet veranderen, verkiezingen zijn rot en niet legitiem en zullen we boycotten.
En Al Qaradawi zei: Ben je gek? Natuurlijk doen we mee, want we zullen winnen!
Dat maakt iemand geen martelaar, maar een goed strateeg. Het is de filosofie van de Moslim Brotherhood in Egypte.

Ik voorspel dat de Moslim Brotherhood 30 tot 40% van de stemmen zal behalen. Ze zullen de enige grote partij zijn. Ze zullen het land niet regeren of overnemen, maar als je in beschouwing neemt, dat andere zetels bezet zullen worden door ultralinkse groeperingen, die in hun buitenlandse politiek zullen meegaan met de Moslim Brotherhood, en als mensen bereid zijn afspraken te maken, dat de Moslim Brotherhood een duidelijke, significante rol kan spelen in de besluitvorming en opstellen van wetten.
Het leger wordt nerveus, en zeggen, dat ze de macht willen behouden tot juni 2013, tot de grondwet is geschreven en tegen die tijd kiezen we de president. Dus zolang het leger aan de macht is, zullen ze bepaalde dingen onder controle houden, maar als ze die macht overdragen, kunnen we voorspellen dat dit een radicaal regime wordt.

Ik kom zo terug op Egypte, maar eerst even dit: Het feit, dat Iran, Turkije,Egypte, Libanon, de Gazastrook allemaal revolutionaire islamitische regimes hebben gekregen of krijgen, waarvan sommigen openlijk praten over genocide die ze willen plegen, over hun haat naar het Westen, openlijk  terrorisme steunen of organiseren  is een afschuwelijke schok!
Dit is een ramp voor westerse en internationale belangen!
En als je naar de media kijkt…

Alles wat ik heb gezegd vanavond is eenvoudig aan te tonen, slechts feiten, niets van wat ik gezegd heb is ook maar in het minst controversieel, maar probeer het maar eens het heelal in te krijgen,
in Nederland, in de media in Nederland of elders en mensen zijn geschokt. Omdat ze in de  ontkenningsfase zijn en dat is een zeer gevaarlijke ontkenning.
Terug naar Egypte.

Een probleem daar is de christelijke minderheid,de Kopten, zo’n 10% van de bevolking, dat is zo’n 8 miljoen mensen. Dus net zoveel als de helft van dit land. En hoe moeten zij hier naar kijken?

Een paar dagen geleden is er een kerk in brand gestoken en werd er een demonstratie gehouden om er tegen te protesteren. Er kwamen zo’n 25 mensen om, gedood door het leger, niemand zal gearresteerd worden, niemand zal gestraft worden, de ene na de andere kerk zal in brand gestoken worden.
De helft van de christenen in Irak is al gevlucht, en het overleven van de rest is gespannen.
De voltallige deel van de christenen in de Gazastrook is vertrokken.
Dit zijn grote gebeurtenissen en van groot belang!

Waar is het westerse antwoord? Waar toont het Westen begrip? Dit is de omgeving die we tegemoet zien in de regio.

En binnen deze context wordt het grootste probleem de Israelisch-Palestijnse kwestie genoemd…
Men heeft het over de precieze grenzen tussen Israel en de Palestijnen.
Het grootste probleem is Israel?

Laten we het nog eens samenvatten:

Er is een heel groot land, Iran, die terrorisme steunt, die z’n mensen onderdrukt, ze willen iemand executeren omdat hij zich tot het christendom bekeerde en dominee werd en onlangs executeerden ze een vrouw die zich had verdedigd tegen verkrachting en haar aanrander had gedood, dat is een groot onrecht.

We hebben de Gazastrook, Turkije, Egypte, dat zijn grote landen, vele malen keer de bevolking van Israel, wiens regeringen extreem vijandig zijn tegen het Westen. Maar natuurlijk is het veiliger om Israel te bashen, want die doet toch niets terug.

Ik heb een boek geredigeerd en we reisden af naar 55 landen met het verzoek aan mensen om te schrijven over de islamitische groeperingen in hun land volgens academische normen.
Een persoon, wiens naam ik niet zal noemen, weigerde mijn uitnodiging uit angst voor bedreigingen als hij dat hoofdstuk zou schrijven.
Ik antwoordde hem, dat we niet verwachten dat hij iemand zou bekritiseren, we wilden slechts een aan academische standaard voldoende tekst namen van de groeperingen, hun aantal, hun grootte, hun visies, hun leiders, hun doelen.
Hij zei: dat kan ze helemaal niet schelen.

En dit is de serieuze uitdaging die we onder ogen moeten zien. En velen gaan zo’n uitdaging aan door die te verbergen en de waarheid te ontkennen. Maar ik kan u wel vertellen, dat als dat het antwoord is dat u geeft, de dingen alleen erger zullen worden.
En kom je alleen maar in een nog veel slechtere situatie terecht.

Ik wil het niet te lang hebben over Israel-Palestijnse kwesties.Maar er is een specifiek punt waar ik het over wil hebben, omdat er nauwelijks over gesproken wordt.

Ik noem het de “dag erna kwestie”.
In het Westen neemt men aan dat als er een Palestijnse staat gecreerd zou worden,of als Israel en de palestijnen een overeenkomst zouden tekenen dat dat dan het einde van het verhaal zou zijn en dat iedereen nog lang en gelukkig zou leven. En dat er geen problemen meer zouden zijn.

Ik zeg het een beetje op een spottende manier, maar het is waar, het is wat mensen zeggen. Maar wat nu, als een van de kwesties die Israel in overweging moet nemen, wat gebeurt er als na een paar weken een behoorlijke prikkeling van die palestijnse staat, de radio, media, scholen, de kranten, leidt tot grensaanvallen tegen Israel en de  (Palestijnse) regering zegt dan : o, sorry daarvoor, maar we hebben geen idee wie het is.

Hoe moet Israel zich daar dan tegen verdedigen?
Als Israel tegenmaatregelen neemt, gaan de palestijnen naar de UN om onder de noemer van regel 51 te laten vastleggen dat Israel agressief is en  de Algemene Vergadering zal vragen om sancties aan Israel op te leggen.
Zoiets zou kunnen gebeuren. En daarom zou Israel in dat geval veel slechter af zijn.

Ten tweede.
Wat zou die (Palestijnse)  staat ervan weerhouden vooral als het de steun heeft van de VN, om wapens in te voeren, inclusief antiraketwapens tegen andere landen, adviseurs van andere landen om advies vragen, zoals die van Syrie, Iran of Egypte? Welke basis zou Israel hebben om te onderhandelen? Wie zou Israel steunen bij het onderhandelen?

Wat zou er gebeuren als de (Palestijnse)regering, wat onvermijdelijk is, vervangen wordt? Wat als er een Hamas of Fatahachtige regering het overneemt?
Wat als ze zeggen: Wij hebben dit verdrag niet ondertekend, wij staan er niet achter, dus we verscheuren het. Dit zien we ook in Egypte.

Dat soort dingen hoor je nooit in de media.Toch is het een duidelijk feit.
En als mensen kunnen antwoorden op wat ik zeg, laat ze dan antwoorden maar ik zal dan ook weer kunnen antwoorden op wat zij zeggen.
Juist omdat ze ons negeren en ons eruit censuren is omdat hun antwoorden zwak zijn.

Wat er aan deze erg moeilijke en gevaarlijke situatie gedaan zou moeten worden, en er is een verantwoordelijk beleid beschikbaar, is dat degene die tegen islamitische revolutie, onderdrukking, het stenigen van vrouwen zijn en tegen de executie van mensen omdat ze van geloof willen veranderen, moeten samenwerken op elke mogelijke manier.

Het zou onder amerikaans leiderschap moeten gebeuren, maar daar zijn nu wat problemen mee, maar Noord Amerika, Europa en Israel en die arabische staten die niet overgenomen willen worden door de revolutionaire Islam en de democratische oppositie zoals die van Turkije, Libanon en Iran, (de echte democraten, niet degenen die doen alsof) moeten gaan samenwerken.

Dit was de formule die nodig was tegen het fascisme in de jaren 30 en 40, tegen het communisme in de Koude Oorlog, en de formule die vandaag nodig is.
Is dit een soort van verschrikkelijke, koloniale, imperialistische realistische racistische, islamofobe onderneming?

Welnee, want de eerste en directe slachtoffers van dit dictatorschap, van deze revoluties zijn moslims in elk land waar ze aan de hand zijn.
Want deze mensen willen helemaal niet leven onder revolutionaire islamitische overheersing. Praat met die mensen en doe alsof je pro-palestijns bent, het regime en de beweging steunt, het leiderschap dat 50 tot 80 jaar wil vechten, vele mensenlevens wil opofferen in plaats van flexibel te zijn en te onderhandelen over een 2 staten oplossing nu.

Laten we niet pro-palestijns zijn; dictatorschap steunen, dat erg onderdrukkend en moorddadig is, is niet pro-moslim of pro-arabisch net zo min als pro-stalin hetzelfde is als pro-russisch. Of het nazisme steunen je een pro-duitser maakt.

We moeten deze illusies en leugens doorbreken en uitdagen. Het is een extreem moeilijke taak, maar een opdracht die we niet mogen verzaken.

En we hebben enkele dingen mee. Onze vijanden bijvoorbeeld. Want zij zullen te hard hun best doen.  Ze zullen teveel eisen. Zullen zich te snel tot agressie, onderdrukking en haat richten tot het punt waarop het niet meer te verbergen valt.
En als mensen hun kop in het zand steken, zoals struisvogels, dan zullen ze onder die grond de karakters van die ideologieen, bewegingen en regeringen tegenkomen.

En nog een ding dat in ons voordeel werkt, is de realiteit. Want het zal meer duidelijk worden, dat dit systeem niet werkt en dat kan uiteindelijk niet meer verborgen worden.
Toen George Orwell het perfecte dictatorschap presenteerde,in 1984, waren er 3 slogans: oorlog is vrede, vrijheid is slavernij en waarheid is leugen.

En dat lijkt veel op waar we vandaag mee te maken hebben. Dus dit is de situatie, het is moeilijk, maar we moeten het onder ogen zien.
Mensen zeggen vaak dat ik een pessimist ben. En dan zeg ik: nee, helemaal niet. Ik ben geen pessimist om de volgende redenen:

We zijn hier al 2 x doorheen gegaan. En het Westen, democratie won. Tegen fascisme, tegen nazisme.

Maar in tegenstelling tot dat, heb ik een groot geloof in Israel. Zoals u weet hebben we pas het joodse jaar beeindigd. En elk jaar wordt er een poll onder Israeli’s bekend gemaakt. De poll dit jaar bestond uit de vragen: Is Israel een goede plaats om te leven?

Ruim 88% zei ja. Denk je dat er binnenkort vrede komt? 65 % zei nee. Mensen zien het onder ogen en dealen ermee.
En voor het overleven moeten we realistisch zijn.

De israelische economie groeide in 2010 bijna 3 x sneller dan de andere ontwikkelde landen en was zelfs nummer 1 (na Hong Kong en Singapore), onder de landen.
Israel zal en kan zich verdedigen.
Maar we zouden graag uw steun hebben, zoals Nederland in het verleden altijd steun heeft gegeven aan Israel en het joodse volk. En we hopen dat dat vernieuwd kan worden.
Ik wil het hier bij laten. Ik weet dat ik het niet specifiek over Syrie, en andere dingen, maar daar kunt u me over vragen.

Tot zover de vertaling.

Navigeer naar andere artikelen

12 Responses to Barry Rubin in Amsterdam, Mid East crisis en fundamentalistische islam: lezing, binnenkort ook met interview en Haim Divon, ambassadeur voor Israel

 1. Mooie video heren van Tora Yeshua! Men kan trouwens ook een abonnement nemen op alles wat de professor schrijft door naar http://www.rubinreports.blogspot.com/ te gaan en dan in de rechterkolom even zijn of haar e-mail adres in te vullen. De man is zeer geleerd en men kan bijna dagelijks wel een analyse van hem verwachten…over wat ons zo bezighoudt: het Midden-Oosten en ook de Amerikaanse politiek betreffende deze regio wordt grondig onder de loep genomen.

 2. wow, je denkt wat te weten over het Midden -Oosten…maar dit is… in dept info..
  perfect , hoop snel meer te horen van deze man , en van Haim Divon… ben ik in no time een fan geworden dus ik kijk er naar uit
  monica

 3. Op 21 oktober 2011 @ 22:02 schreef Peter Jansen

  Beantwoorden

  Beste Monica,

  Realiseer je je hoeveel die man en ook jijzelf lijken op de door jullie gehate moslims.
  Diep in jullie beider harten zou je best geweld willen gebruiken tegen de moslims. Dus, waarom neem je de moslims dan hetzelfde gedrag kwalijk door een beetje hypocriet te doen. Echt, je bent minstens zo radicaal als de moslims die worden beschreven. Verschil is alleen dat zij niet zo hypocriet zijn als wij hier in her westen. Denk aan ons gedrag tijdens woii. Toch niet vergeten inmiddels?

  • excuse me … wat ben jij een fantast peter, waar blijkt nou uit dat ik geweld zou willen gebruiken tegen moslims werkelijk , hebben wij elkaar gesproken , ben je bij mij op de koffie geweest .kennen wij elkaar .ik weet werkelijk niet wie jij bent ….en welke man wil precies ook geweld gebruiken tegen moslims ? Daar ben je dus ook al langs geweest en uitgebreid mee gepraat ? deze man beschrijft perfect wat er aan de hand is in het midden oosten, is dat een probleem voor je? .

   “Dus, waarom neem je de moslims dan hetzelfde gedrag kwalijk door een beetje hypocriet te doen”
   hmm … man waar slaat dit op , ik zeg in een mailtje dat ik dit intressante info vind en jij reageert dat ik hypocriet ben …
   maar ik ben bang dat je zo vooringenomen en paranoia bent met bepaalde ideeen dat je ze te pas en te pas wilt toepassen daar waar het totaal nergens op toe te passen is ..dus hou je insinuaties voor je als je niet eens weet wie ik ben voor dat je meest idiote aantijgingen maakt , en dan de uitsmijter “ons gedrag tijdens wo II”,
   Ik vind ook de geforceerde link helemaal nergens op slaan mbt tot dit onderwerp , ik vind dat je erg in de war bent, en dat is zorgwekkend by the way ik was nog niet geboren in 1940 .. jij wel ? dus het woord “ons”slaat wellicht op jezelf ? let op je woorden , en ga in de zon lopen , daar knap je van op
   ik stop deze verdere zinloze discussie met je
   monica

   • Nou, dat is wel helder, Peter en Monica, de communicatie ontbreekt een beetje.
    Peter begrijpt de boosheid van Monica over de islam/moslims niet en bij Monica lijkt er iets meer begrip nodig te zijn voor Peter, die pleit voor moslims als mens, om het even simpel te houden.
    En dat is vaker het spanningsveld.
    Als joods-chr. gelovige kom je daar wel uit, alleen weet ik niet welke levensvisie/geloof Peter heeft.
    Shalom, hoor graag meer.
    Ben

 4. gisteravond een documentaire gezien van Louis Theroux- The ultra Zionists

  http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1114197

  http://www.google.nl/url?q=http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/u/louis-theroux-the-ultra-zionists.html&sa=U&ei=I4yjTv-7CIak-gbq5LCXBQ&ved=0CB4QFjAE&usg=AFQjCNEOGdfCiH1Z5KhSWneCRIi8ELlrmA

  heeft u deze documentaire ook gezien? zo ja dan ben ik benieuwd naar uw mening hierover

  groet en shalom,

  Aliyah

  • Heel interessant Aliyah! Ik heb de eerste helft gezien, onder de indruk van de toewijding van Joden, die beseffen dat de naam Westbank onzin is, het heet daar al eeuwen Judea en Samaria. En bezet gebied klopt, eerst door Romeinen, toen moslims en uiteindelijk bevrijd in 1967 door Israel in een verdedigingsoorlog.
   En Israel is zo aardig om al die moslims/Palestijnen/Arabieren daar te laten wonen ipv ze te verplichten naar Jordanie te verkassen.
   Shalom,
   Ben

 5. Peter Jansen is u bekend met het feit dat Palestijnse moslims al van jongsafaan geleerd worden om Joden te haten,al van jongsafaan geleerd worden dat geheel Israël hen toebehoort?op basis van de geschiedenis klopt hier natuurlijk niets van,maar goed dat wist u al…

  de leugen regeert-de waarheid houdt eeuwig stand

  Aliyah

 6. Op 23 oktober 2011 @ 23:33 schreef Peter Jansen

  Beantwoorden

  Het gaat mij er alleen maar om dat beide kanten dezelfde argumenten gebruiken en bovendien beide zeer intolerant zijn tov de ander. De extremistische joden willen een theocratie en de extr. moslims willen een theocratie. Omdat beide kanten zich baseren op hun heilige boek, is de kans groot dat beide kanten ook snel geweld zullen gebruiken. Kijk maar naar de praktijk, zowel de israeliers als de palestijnen doden burgers en daarbij vegen ze hun straatje met allerlei argumenten altijd netjes schoon. Dit alles heeft niets met God te maken. Daarom kun je nmm nooit voor israel of voor de palestijnen zijn. Het zijn allemaal schurken die voor hun wereldse belangen vechten en daarbij bereid zijn slachtoffers te maken of zelfs complete oorlogen te initieren. De echte gelovigen (aan beide zijden) zie en hoor je niet. Dat zijn de gewone mensen die best wel met elkaar zouden kunnen leven. Dus, Ben, de weg die jij kiest is niet de juiste. De enige en juiste weg is de weg van verzoening met de moslims. Alleen dan zal het MO enige rust kennen en alleen via die weg zijn de agressieve krachten aan beide kanten op den duur in toom te houden. Israel zal, om te overleven, tot een acceptabele vergelijk met zijn broeders moeten komen, deze broeders wonen alleen niet in Amerika of Europa maar in en om israel.

  • Hi Peter,
   Je schrijft in de stijl van ” waar 2 kijven hebben 2 schuld” en dat suggereert dan, dat die schuld fifty/fyfty is verdeeld. Als je echter in de geschiedenis van Israel kijkt van 3300 jaar en ook naar de laatse 100 jaar , dan zie je meteen, dat Israel de enige democratie is in het M.O., historische en juridische en Bijbelse rechten heeft op het land en het land weert tot enorme bloei heeft gebracht.
   De Arabieren, (moslims) kwamen niet verder dan de woestijn de woestijn laten en omdat er in Israel geen olie leek te zitten, bleef het wat de niet-Joodse inwoners betreft, een kale bende, totdat dus sinds eind 19e eeuw Joden hun eigen land terugkochten voor woeker prijzen en de woestijn +moerassen gingen weer bloeien als een roos.
   Oorzaak: moslims leven uit de islam, een zeer fout systeem, wat de gelovigen aanzet tot agressie en het onderwerpen van de hele omgeving/hele wereld tot kalifaat, waar de sharia heerst, waarin de koranafgod Allah alles bepaalt en het eigen initiatief weggedrukt wordt en wetenschap niet wenselijk is.
   Israel leeft daarentegen vanuit de Tora, vanuit de verbondenheid met de Ene ware God, de God van Abraham,Isaak en Jacob en dat maakt alle verschil. Hij vraagt de naaste lief te hebben als je zelf en daarom mogen er 1,5 miljoen mosllims in Israel leven in een vrijheid die ze in moslimlanden niet krijgen!
   De moslimburen daarentegen, rondom Israel, zijn er voortdurend op uit Israel van de kaart te vegen en dat zit allereerst in de islam , die er toe oproept en waarin de grote meerderheid ook meegaat.
   Israel heeft niet de wens de anderen van de kaart te vegen, maar doet alles om in vrede met de buren te leven.
   Ik hoop, dat je ziet, dat het conflict wel altijd aan weerszijden ligt, maar dan 90/10 en niet fifty/fifty.
   Dan heb je het over de echte gelovigen aan beide zijden.
   Wie in de koranafgod Allah gelooft, gelooft in een vreselijke afgod, de duivel zelf. Dus hoe zo “echte gelovigen”? Overigens zijn er moslims, die wel degelijk op zoek zijn naar wie God is, omdat ze heel goed weten en ervaren hoe kwalijk de islam is en ze beseffen, dat ze de Ene ware God niet kennen.
   En een klein deel van de orthodoxe Joden is inderdaad erg onverdraagzaam naar bijv. de Yeshua-belijdende Joden, wat tragisch is, terwijl beiden de God van Abraham, Isaak en Jacob willen toe behoren.
   En helaas zijn veel Joden “traditioneel” , bijna seculier de meesten willen Yeshua niet aanvaarden als de levende Tora, als God in mensengestalte, die juist ook voor hen de doodstraf droeg als het ware Pesachlam.
   Je ziet, dat de term “ware gelovigen” ook wel wat uitleg vraagt.
   Je schrijft “De enige en juiste weg is de weg van verzoening met de moslims.” Dat is een onmogelijkheid, want moslims zijn vanuit hun islamgeloof pas tevreden, als Israel, ooit door de islam veroverd gebied, weer terug is in het kalifaat, het is een schande voor de koranafgod Allah, dat veroverd gebied weer wordt afgestaan.
   De enige mogelijke oplossing ligt in de komst van Yeshua als Koning van deze wereld, Mashiach ben David en dat moslims en Joden en iedereen Hem aanvaardt als de enige weg tot de Vader.
   Shalom,
   Ben

 7. Hoi Ben,

  Nog interesse voor het volgende?
  (data verspreid over 2011-2012 zie onderaan de site).
  —-
  http://www.denieuweliefde.com/nl/nieuws/nieuwe-serie-over-de-islam/
  —-
  shalom cornelia

  • Hi Corrie, interesse wel en ik heb er destijds over gesproken, toen dat afgezwakte islamdebat er werd gehouden.
   Maar of het zin heeft, weet ik niet; men wil er maar 1 ding horen, nl.hoe geweldig de islam is.
   Niettemin, ik bid er nog es over.
   Shabbath shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*