Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Alarm, teken petitie tegen EU dictatuur via ons inkomen ! (zie regelmatig updates met reacties politici e.d.) (nu ook de tekst van het verdrag !)


Deze video geeft een aardig beeld van Jan-Kees de Jager, die namens regering en 2e kamer tot een standpunt moet komen, waarbij inmiddels steeds meer toezeggingen zijn gedaan, zodat men bij de echte stemming in de kamer nog amper terug kan.
Als je niet meer weet waar het over gaat, als de zaak oncontroleerbaar uit handen dreigt te worden gegeven, dan stop je er mee ! Of gaan we door met de NWO ?

Bekijk deze video, lees het artikel op http://xandernieuws.punt.nl/?id=651911&r=1&tbl_archief=& en vervolg: http://xandernieuws.punt.nl/?id=652050&r=1&tbl_archief=&

Zie aanvullende info op http://www.courtfool.info/nl_Uit_de_euro.htm waar diverse mensen met elkaar een protestactie organiseren.Ook hier kun je dus een handtekening zetten. Het is uit seculiere hoek, want de christenheid slaapt verder.
Op deze link wordt ook de volgende petitie genoemd, georganiseerd door Ad Broere en daar blijkt de nodige samenwerking.

Teken dus de petitie, http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag ,stuur het bericht naar alle kamerleden, kennissen; de 2e kamer dient hier dwars voor te gaan liggen en als ze toch voorstemmen, dan weten we wie de beslissende stap hebben gezet, om ons land te verkopen aan de NWO/antichrist.
Uiteraard heb ik de petitie tijdens het schrijven van dit artikel ook zelf getekend en bovendien naar kamerleden en media gestuurd. Ik zal hieronder vermelden wat de reacties zijn of  het stilzwijgen van de diverse partijen.

Onze regering en parlement hebben ons  de afgelopen decennia zonder veel info geleidelijk aan Eurabie door de strot geduwd, het islamiseringsproces van Europa in ruil voor olie en goedkope werkkrachten.
Gaan we ons opnieuw als domme schapen laten manipuleren? Ik niet dus en ik hoop u als lezer van dit stuk ook niet: kom in actie, teken de petitie , stuur dit bericht rond.

Ten slotte: houd vast aan de belofte van Yeshua: “zie, Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”. Matth. 28:20

Shalom, in Yeshua ha Mashiach meer dan overwinnaars,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Reacties:

Min. van financien, woordvoerder Redeker (ik werd eerst 4 keer doorverbonden, men wist niet eens wat het ESM was) :
“Het is een  verdrag wat in allerlei restricties voorziet en  het totaal bedrag voor Nederland is ca. 40 miljard, om de pot te vullen. Er is op Europees nivo discussie of die pot dan 500 of 1000 miljard moet zijn, wordt in de komende maanden besloten en moet voor  de zomer in  het parlement behandeld zijn.
Het kabinet weegt de belangen af voor Europa en Nederland.
Ik merkte op , dat die belangen steeds verder strijdig lijken te zijn en dat het uitleenbedrag steeds verder verhoogd kan worden via wetgeving en vroeg om de tekst, die aan het parlement gaat worden voorgelegd.
Die tekst is de basistekst van medio 2011, zie  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/06/30/esm-verdrag.html   waar een PDF staat van 56 pagina’s in het Engels (hoezo toegankelijk en klantvriendelijk ?) en deze tekst is enkele keren aangepast, ook dit weekend nog, maar zou  niet veel veranderd zijn.
Als ik de definitieve tekst wil hebben, dan moet ik maar af en toe op de website van het min. van fin. kijken, ergens in de komende weken. (nog meer klantvriendelijkheid).
Met enige moeite vermeldde deze woordvoerder zijn naam en ik kreeg een mailadres: info@minfin.nl en dan even vermelden, dat deze info van dhr. Redeker komt.

SGP: ik  belde zelf en vroeg aan de kantoorsecretaresse wat de SGP er aan doet en het antwoord was: we volgen het en gaan pas reageren, als er een concreet voorstel ligt.  Het zal zeker geen voorstel zijn, dat alles maar ongelimiteerd kan, dat is een “spookverhaal”
Mijn opmerking: er zijn ons meer “spookverhalen” door de strot geduwd, het is al dwaas dat we geen concreet verhaal hebben op dit moment, ik verwacht meer alertheid en actie hierin.
Kees vd.Staaij voegde er in een latere mail aan toe:

Geachte heer Kok,
We krijgen veel berichten over de (on)controleerbaarheid van het ESM. Dit zingt rond op internet, maar berust op een misverstand.
Het ESM verdrag komt nog ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Ondertussen heeft de Kamer al aangegeven dat het niet zo kan zijn dat het ESM oncontroleerbaar wordt. De Minister heeft toegezegd met een voorstel te komen waarbij we volledige controle hebben op de uitgaven.
Mocht dat niet zo zijn, dan zal de Kamer niet akkoord gaan. We houden het scherp in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Kees van er Staaij

Mijn vraag aan Kees is dan wel: wat doet de SGP als er een EU meerderheid komt, die onaanvaardbare voorstellen doet , waarin Nederland mee zou moeten. Kan ons parlement dat nog tegenhouden en is er de politieke wil , een meerderheid in het parlement, die dat tegenhoudt ?

PVV: ik heb vandaag een mail gestuurd aan de PVV met de volgende tekst:

Beste Geert/PVV,
Ik ben benieuwd of ik antwoord krijg, tot op heden nooit.
Maar ik probeer het nog es.
Wat is het standpunt van de PVV inzake het  ESM verdrag?
Zie mijn artikel hierover op
https://tora-yeshua.nl/2012/01/alarm-teken-petitie-tegen-eu-dictatuur-via-ons-inkomen/
Verder hebben we al een jaar een DVD “islam en waarheid”, waarin de islam ontmaskerd wordt met sprekers als Hans Jansen, Ayaan Hirsi Ali,  Cees vd Staaij, imams Fawaz Jneid uit Den Haag en Salah Soltan, Bahrein, prof. Afshin Ellian en Peter Velle (ex-moslim uit Belgie.
Zie meer info over deze DVD op https://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/
Deze DVD is  al diverse keren toegestuurd en aangereikt via PVV betrokkenen, maar we hebben nog nooit enige reactie hierop gehad, terwijl velen op de PVV stemmen vanwege jullie terechte oppositie tegen de islamisering.

Alle zegen en wijsheid toegewenst, in de hoop nu wel een antwoord te krijgen,
shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

PS: deze mail zet ik vandaag op mijn site, gezien het nooit antwoorden sinds jullie bestaan; niet antwoorden is ook een antwoord namelijk en daar neem ik geen genoegen meer mee.

Reactie PVV  na enkele uren, verzoek van Marjolein Faber, statenlid en  1e kamerlid, prettig gesprek gevoerd do. 2 febr., kreeg  daarna de
volgende reactie:

“Ben,

Betreffende de Europese Monetaire Unie:
Eigenlijk zijn er maar 2 smaken:

1. de boel laten klappen. Ieder land staat dan weer los. Er zou dan wel een
economische gemeenschap gevormd kunnen worden .

2. alles wordt gelijk getrokken. Er wordt dan een politieke en fiscale
Europese unie gevormd. (De droom van de elite.)

Andere mogelijkheden zijn er niet. Dit is ook te lezen in het boek Euro(pa)
in crisis. Daar wordt duidelijk in uitgelegd wat er aan de hand is.
Van optie 2 kan je niet echt warm van worden. In feite lever je jezelf dan
uit. Dan ga je dus een land als Griekenland op de been houden. Griekenland
is natuurlijk een drama. Een schuld hoeft niet een probleem te zijn, als je
mogelijkheden hebt, om deze terug te kunnen betalen. De mogelijkheid voor
Griekenland om de schuld terug te betalen is nul komma nul. Met dat betreft
lijkt het een kwestie van tijd. Maar met de machtige elite weet je het maar
nooit. Voor eigen gewin, leveren ze je zonder enige schroom zo maar uit.”

Met vriendelijke groeten,
With kind regards,

Marjolein H.M. Faber-van de Klashorst
Fractievoorzitter PVV Gelderland
Commissie Algemeen Bestuur, Financien en Welzijn
Rekening Commissie

Senator voor de Partij voor de vrijheid
woordvoerder Economie, Landbouw en Innovatie

Commentaar Ben Kok:  we moeten Geert Wilders nageven, dat hij als eerste en enige stelde: stop er mee, Griekenland is bodemloze put. En dat blijkt. Dus wat gaat ons parlement doen, als het voorstel ter tafel komt voor de zomer?
Ik wacht op de definitieve tekst en stel vast, dat de rest van de politieke partijen, die dezelfde mail als de PVV ontving, niet heeft gereageerd.

Na 2 weken reageert er nog een partij, Groen Links, met een zeer tekort schietend antwoord:

Op 15 feb. 2012, om 11:52 heeft GroenLinks het volgende geschreven:

Beste heer Kok,

Hartelijk dank voor uw e-mail van 30 januari 2012. Wij stellen het op prijs dat u de moeite heeft genomen ons te schrijven.

Allereerst onze excuses voor de late beantwoording van uw e-mail. De grote hoeveelheid vragen en opmerkingen die wij ontvangen, maakt het helaas niet altijd mogelijk om iedereen op tijd een reactie te sturen. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Hieronder zal ik echter alsnog reageren op de inhoud van uw e-mail.

U schrijft in uw e-mail dat met de intrede van het ESM-verdrag ons land wordt verkocht aan Europa. Ook wij zien liever een andere oplossing voor de eurocrisis, waarbij de Europese Commissie het voortouw neemt. Het reddingswerk voor de euro brengt al te veel achterkamertjespolitiek met zich mee. We pleiten dan ook voor een gemeenschapsaanpak bij de eurocrisis mét democratische legitimiteit. Het is daarom noodzakelijk dat hervormingen niet buiten het raamwerk van de huidige Europese Unie vallen,     zoals het permanent noodfonds ESM. Bij nieuwe afspraken zoals het ‘pact voor de euro’ en bij nieuwe instituties zoals het ESM moet de Europese Commissie een centrale rol krijgen. Alleen de Commissie kan de eurozone een besluitvaardige economische regering bieden, die democratisch gecontroleerd wordt door het Europees Parlement. Voor het hele persbericht hierover kunt u hier kijken: http://europa.groenlinks.nl/node/73467

Het is echter onjuist dat de regeringen geen enkele controle hebben over het ESM, en we als zodanig soevereiniteit zouden opgeven. De bestuursleden van het ESM worden gevormd door de ministers van financiën van de lidstaten. Die worden op hun beurt door nationale parlementen gecontroleerd. Veel van de te nemen besluiten, waaronder het goedkeuren van steun aan een land gebeurt bij unanimiteit waardoor ieder land een uitbetaling kan tegenhouden.

In de huidige crisis is GroenLinks van mening dat een permanent noodfonds nodig is voor een stabiele euro. Hoe hoger de garanties zijn die gesteld worden, hoe minder speculatie er zal zijn. Dit is goed voor de Europese welvaart. Hoe sterker dat fonds is, des te kleiner is de kans dat het ook echt ingezet hoeft te worden. Als financiële markten weten dat landen met hoge schulden door het fonds kunnen worden bijgestaan, hebben investeerders meer zekerheid dat zij hun geleende geld ook daadwerkelijk terugkrijgen. Rentes op staatsobligaties blijven dan relatief laag, waardoor de kans kleiner is dat een land daadwerkelijk hoeft aan te kloppen bij het ESM.

GroenLinks heeft er wel voor gepleit om een permanent noodfonds niet in een apart verdrag, maar binnen het raamwerk van de Europese Unie op te bouwen, zoals ik hierboven ook heb omschreven. Op die manier zou er sterkere democratische controle zijn door het Europees Parlement en wordt er voorkomen dat het een dictatoriaal verdrag wordt, zoals u schrijft. Aangezien enkele lidstaten waaronder het Verenigd Koninkrijk niet wilde instemmen met een echt fonds van de EU, is het ESM in deze vorm voorgesteld. Uiteraard zetten wij ons voor een democratisch legitieme ESM in, en hier zullen wij ons ook voor inzetten.

Mocht u nog meer informatie willen over GroenLinks haar standpunt over de eurocrisis, dan kunt u altijd kijken op http://europa.groenlinks.nl/dossiers/eurocrisis/negen-vragen-en-antwoorden

Ik wil u graag nogmaals bedanken voor uw mail en betrokkenheid bij dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,

Joris den Ouden
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks

Mijn antwoord:

Beste Joris,
Kunnen jullie aangeven welke bedragen Nederland ter beschikking aan het ESM gaat stellen per jaar, hoeveel jaar lang ,  hoe ziet het complete plaatje er uit, wanneer wordt dat door de kamer besloten?
Hoe wordt voorkomen, dat de bedragen verhoogd en verlengd worden?
Heeft Nederland bij elke stap een veto of besluit ESM met meerderheid en zo ja welke meerderheid?
De verwijzing naar jullie persbericht  zegt niets over garanties, de algemene opmerking, zoals je die maakt, is veel te vaag:
“Het is echter onjuist dat de regeringen geen enkele controle hebben over het ESM, en we als zodanig soevereiniteit zouden opgeven. De bestuursleden van het ESM worden gevormd door de ministers van financiën van de lidstaten. Die worden op hun beurt door nationale parlementen gecontroleerd. Veel van de te nemen besluiten, waaronder het goedkeuren van steun aan een land gebeurt bij unanimiteit waardoor ieder land een uitbetaling kan tegenhouden.”

Ik constateer uit je antwoord, dat Groen Links dus de gevaren niet ziet en ons land mee uitverkoopt aan  de EU en ik zal jullie reactie op mijn site plaatsen onder het artikel over ESM, waarbij je natuurlijk de gelegenheid krijgt om aanvullend te reageren, met antwoorden op de vragen ,die ik stel in deze mail.
Voorlopig vind ik de wijze, waarop Groen Links met deze materie omgaat, schokkend; het enige pluspunt is, dat jullie ten minste reageren, wat ik van diverse partijen niet kan zeggen.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

Op 16 feb. 2012, om 09:31 heeft Ouden den J. het volgende geschreven:

Beste heer Kok,

Bedankt voor de aanvullende vragen.

Over die 1000 miljard kan ik weinig zeggen, alleen dat als het zo is dat het bedrag van 500 miljard verhoogd zou worden, dit in een nieuw internationaal verdrag opgesteld moet worden en dus opnieuw door de parlementen van de deelnemende staten geratificeerd worden.

De 4,6 miljard die ik noemde is het bedrag wat zeker ingelegd wordt (deel van de 80 miljard inleg). Voor de rest van de 5,72% (over 500 miljard euro) staat Nederland garant, d.w.z. dat Nederland dit bedrag overmaakt als hierom gevraagd wordt. Daarnaast is het zo dat het ESM doorgaat als de 90% van de inleg gehaald wordt, maar dat wil niet zeggen dat de landen die eventueel tegenstemmen gedwongen kunnen worden om te participeren, door de aard van het internationale verdrag. Staten kunnen namelijk niet gedwongen worden tegen hun wil in te participeren. De vraag is of het verstandig is om als Nederland buiten dit verdrag te blijven.

Het ESM krijgt geen carte blanche, maar wel de ruimte grotendeels naar eigen inzicht te opereren. Dit is te vergelijken met de werking van de Europese Bank. De reden hierachter is dat de toekenning van gelden door het
ESM niet gepolitiseerd worden.

Tot slot, GroenLinks is niet te spreken over het feit dat het ESM wordt opgezet buiten het raamwerk van de Europese Unie en zet vragen bij het democratisch gehalte van het ESM. De volgende links leiden naar de officiële reactie van GroenLinks:
http://groenlinks.nl/node/76203. Op de website is het dossier Eurocrisis meer te lezen over onze standpunten.

Het definitieve standpunt over het ESM kan nog niet gegeven worden zolang de minister van financiën nog niet met de goedkeuringswet is gekomen. Pas dan is duidelijk wat het ESM precies inhoudt.

Ik hoop dat dit antwoord u voldoende duidelijkheid biedt.

Met vriendelijke groet,

Joris den Ouden
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks

Beste Joris,
Dank zover voor de toelichting, ik constateer wel, dat het allemaal wat minder simpel ligt dan in je eerste antwoord en dat er meerdere mails voor nodig waren, om wat meer zicht op de zaak te krijgen.
Dat betekent dus, dat je als burger niet zonder meer op de 2e kamer kan vertrouwen in haar controlefunctie naar de regering, men laat een zeer belangrijk dossier als dit (en zo zijn er meer) liggen, informeert de burger niet en geeft desgevraagd dan wel een antwoord, wat in eerste instantie misleidend is en waarop je dan door moet vragen.
Als we het scherper verwoorden, zou je het als volgt kunnen zeggen:
“Nederland staat garant voor  5,76% van tenminste 500 miljard, dus bijna 30 miljard, ik heb  bedragen van  45 miljard gehoord bij het min. van Financien en er is sprake van  een totaal van 1000 miljard.
De vraag wat we daarvoor krijgen is nog helemaal niet beantwoord, of er landen als Griekenland e.d. mee gered zullen worden, is allerminst zeker en het ESM mag zelfstandig opereren, om net als de ECB niet van de politiek afhankelijk te zijn.
We zien hoe dat gaat met de eurobonds, de politici  oefenen steeds meer druk uit op de ECB en zeker dan ook op ESM.
Waarom komen de kamerleden niet met deze kritiek naar buiten, waarom trekken ze niet aan de bel en eisen garanties en antwoorden?”

Ik waardeer je antwoorden, maar er moet meer gebeuren; kun je me de definitieve tekst toesturen, zodra beschikbaar, van het wetsvoorstel aan de kamer, zodat  ik als burger mee kan denken ?

Shalom
Ben Kok

Tekst van het verdrag, met dank aan Joost den Ouden, Gr.Links:
http://www.european-council.europa.eu/eurozone-governance/esm-treaty-signature?lang=nl  klik op NL ter plekke en lees ca. 60 pagina’s Nederlandse tekst.

Ik zoek nog een financieel deskundige, die dit goed wil doorlezen en beoordelen; het lijkt mij zorgelijk genoeg om daar tijd in te steken, wie meldt zich?
Reageer onder dit artikel aub , shalom, Ben Kok

Bericht aan PVV, die niet op “mail aan Geert” reageerde, dus nu aan Teun van Dijck, 2e kamerlid PVV met de portefeuille voor deze zaken; verstuurd  op donderdag 16 febr. 2012, geen antwoord, herhaald op vr. 24 febr.

https://tora-yeshua.nl/2012/01/alarm-teken-petitie-tegen-eu-dictatuur-via-ons-inkomen/

Beste Teun, ik begreep van Marjolijn Faber,1e kamerlid PVV, dat jij dit dossier behandelt. Kun jij me de definitieve tekst toesturen van het voorstel voor het ESM?
Alleen Gr.Links was uiteindelijk tot basisinfo in staat, de PVV laat eigenlijk niets horen, behalve dan een reactie van Marjolijn Faber, die op mijn site bij het artikel staat.
Graag hoor ik wat de PVV gaat doen, want het hele plan kan het faillissement van Nederland worden.
Shalom ,
Ben Kok

Navigeer naar andere artikelen

16 Responses to Alarm, teken petitie tegen EU dictatuur via ons inkomen ! (zie regelmatig updates met reacties politici e.d.) (nu ook de tekst van het verdrag !)

 1. Uiteraard onmiddellijk mijn handtekening gezet!
  En eens te meer ben ik er woedend over, dat nóch de twee ochtendkranten die wij lezen, nóch de Publieke Omroep hier ook maar iets over meldt.
  Hebt u vroeger ook weleens gedacht, dat u weleens even achter het IJzeren Gordijn om het hoekje zou willen kijken?
  Dat u wel eens met mensen in die omstandigheden een goed gesprek zou willen hebben?
  Vragen hoe dat voelt…. niet vrij te zijn?

  Nu…. dat kunnen we nu in toenemende mate zélf meemaken, in ons eigen Nederland!
  Op Artikel 7 ben ik er bijvoorbeeld al afgegooid omdat ik openlijk voor mijn geloof uitkwam ( de moderator, Zande, schreef openlijk: zij eruit of ik eruit…. en toen werd ondergetekende uiteraard gebanned..) en bij Amsterdam Post wordt elk woord over het geloof al beantwoord met woedende kreten van bepaalde, door de moderator dáár getolereerde figuren, neerkomend op ‘gezeik en gezeur en achter de voordeur met die EO-praat’.
  Die christenbasher schrijft er dan triomfantelijk bij, dat hij per maand aan die site 25 euro overmaakt en ( letterlijk): ‘Wie betaalt… die bepaalt’.

  Onze mening mág dus al niet overal.
  Ons geld kan zomaar door rovers aan de EU-top worden geconfisqueerd , voorzover dat nog niet opgesoupeerd is door Griekenland, de onstuitbare stroom buitenlandse handen-ophouders ,de ontwikkelingshulp en allerlei geldverslindende projecten in eigen land, die deels niet eens gebruikt ( kunnen) worden.
  Anderen in Brussel bepalen welke dieren we wanneer moeten afmaken en kritiek op een ideologie, die openlijk zegt de wereld te willen beheersen, wordt strafbaar gemaakt als racisme.

  Welkom achter het IJzeren Gordijn!

 2. Ik ben kort geleden op de volgende site geattendeerd: http://www.courtfool.info/nl_home.htm.
  Er staat daar meer ‘leuke’ dingen op hoe je aan alle kanten belazerd wordt door de hebzucht van de rijken.
  Overigens: ik heb vorig jaar een keer van iemand gelezen die schreef dat 2% van de wereldbevolking een bezit heeft van meer dan $1500,– ; dus 98% heeft minder (wat zijn wij dus eigenlijk nog rijk hier in het westen).
  En van die 2% is een heel klein percentage, wat meer dan de helft van de ‘totale aardse waarde’ in bezit heeft. Absurd als je er over nadenkt. Ik heb deze gegevens helaas niet meer terug kunnen vinden.
  Maar goed; we weten ook dat satan (nu nog) de heerser is over de aarde en dat dit alles zal worden vernieuwd in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We weten ook dat niemand van de aardse rijkdommen kan meenemen na de dood. Het enige wat we daar wel meenemen is de opsomming van ons doen en laten. DAT zal worden beoordeeld. En dan verwacht ik zeer zeker de vraag: wat heb je met die ‘gekregen’ rijkdommen gedaan.

  • Hi AdG, ook de petitie getekend? Het punt is: wat doen we praktisch tegen deze bizarre ontwikeling.
   Shalom
   Ben

   • Beste Ben,

    Ik ga morgen direct ‘de baricaden op’ als jij me kan aantonen dat we als volger van Christus dat moeten doen. Dat we moeten strijden voor een rechtvaardiger wereld. Dat we de aardse machten moeten beinvloeden en voor onze rechten op moeten komen. Dat het paradijs al op aarde moet worden nagestreefd, want daar komt het op neer, toch?
    Dat betekend niet dat we lauw en lijdzaam moeten toezien, maar wel opmerken en waken dat we niet meedoen.
    Er staat ook geschreven dat er vele rampen etc zullen komen, ook onderdrukking en vervolging. ‘wees niet bevreesd, deze dingen MOETEN geschieden’. Maar wie volhard tot het einde, ZAL zalig worden….
    Heb ik al getekend? nee, nog niet. En ik weet niet of ik het wel moet doen. Ondanks dat God de overheden heeft verordineerd, is satan heerser over de wereld. Zou de wereld/machten (dus satan) onder de indruk komen van handtekeningen die tegen zijn plan ingaan, of zal hij juist harder tekeer gaan? Ik ben toch eerder iemand die kiest voor de niet zichtbare actie: het gebed. Onderschat de kracht van het gebed niet. Wat zelfs in het vberborgene gebeurt, zal God in het openbaar vergelden. En dat is een enorme troost….

    • Hi AdG,
     Je bent nog niet te overtuigen van het feit, dat JHWH niet in 3 Personen bestaat, maar dat Hij op verschillende wijzen aan ons verschijnt, steeds als dezelfde Ene ware God.
     Je kunt zelf niet bedenken, dat je maatschappelijke en politieke wantoestanden dient te ontmaskeren en tegelijk het evangelie moet verkondigen.
     Yeshua zag de verloedering in de tempel en bezende die leeg, noemde Herodes een (sluwe) vos en noemde de kern van de geestelijk leiders huichelaars en adderengebroed.
     Maar dat had je nog nooit gelezen zeker.
     Shalom, als je het na al die jaren christen zijn nog niet snapt, ga ik het je niet meer uitleggen, behalve dan nog even in deze reactie.
     Ben

    • AdG, ik ben het helemaal met jou eens,het gebed is ons krachtigste wapen,de Schepper ziet wat je voor Hem doet,ook als dat ‘ogenschijnlijk’ in het verborgene gebeurd,zal Hij dat in het openbaar vergelden,heel mooi en wat een troost ook,dat wat je voor Hem doet eeuwigheidswaarde heeft,mijn handtekening stelt niets voor en toch na enige bedenktijd heb deze petitie ondertekend

     shalom,
     Aliyah

   • Beste Ben,

    Respect dat je hier zo veel energie in stopt,
    denk je dat een petitie zal helpen?

    Ik denk dat het helpt om massaal de straten op te gaan, richting Den Haag, massaal! dan kunnen ze er niet omheen… een petitie wordt vaak genegeerd… helaas.. wel een heel goed initiatief..

    Alleen met genoeg mensen die laten blijken dat als het getekend wordt dat de ….. uitbreekt… dan pas zullen ze slikken en zweten en er echt over nadenken en waarschijnlijk niet tekenen…

    Gr
    Fer

    • Hi Fer , bedankt; niets doen is geen optie, dus we doen al meer dan alleen bidden, of alleen handtekening zetten bij Jubilee Campaign.
     Brief uitprinten en bij moskee aanbieden werkt goed, we stellen achteraf gewoon vast, dat er nauwelijks wordt gereageerd door de moskeeen, maar dan moet die brief wel bezorgd worden natuurlijk.
     Er is overigens 1 gesprek in de maak, of de moskee in kwestie haar belofte houdt en inderdaad in gesprek gaat moet nog blijken.
     Hoor graag, hoe jij het praktisch gaat maken,
     shalom,
     Ben

 3. Beste Ben,

  Ik heb gisternacht de petitie ondertekend. Ik ben van mening dat wij hierin niet mee mogen gaan en wij kunnen als klein, stabiel land dat als een van de weinige nog redelijk floreert, niet heel zuid-europa gaan redden met jaarlijks 15 miljard euro. Dat is meer dan 30 miljard ouderwetse guldens!! Dit kunnen we beter in ons eigen land besteden denk ik .Bv. om de voedselbanken op te doeken en de mensen iets meer te besteden te geven!!!

  Shalom,

  Paul Jansen

  • Ok Paul, goede actie, ik houd onder het artikel iedereen op de hoogte met updates, zover die er zijn, met reacties uit de politiek.
   Tot dusver alleen de PVV dus op basis van mijn mail, SGP heb ik gebeld, reageerden ook, verder doet men er het zwijgen toe.
   Shalom,
   Ben

 4. recessie in Europa leidt tot 23 miljoen armen extra…

  http://www.hln.be/hln/nl/2659/Voedselcrisis/article/detail/1348090/2011/11/14/Recessie-in-Europa-leidt-tot-23-miljoen-armen-extra.dhtml

  een petitie tekenen tegen de EU dictatuur via ons inkomen? ik zal u vertellen; van een kale kip kun je geen veren plukken en toch is dit juist wat de overheid doet; de mensen in de minima,de zwaksten nóg verder’kaalplukken’ het is al jaren zo dat de armsten de zwaarste lasten moeten dragen,ipv dat de rijksten’ de sterke schouders’ de zwaarste lasten zouden moeten dragen,in de Bijbel staat dat de armen steeds armer worden en de rijksten steeds rijker, dit heeft allemaal niets met dit artikel te maken? nou,dat weet ik zo net nog niet,ik wilde dit in ieder geval even kwijt…

  shalom
  Aliyah

  • Hi Aliyah,
   En dus? Waar staat die tekst in de Bijbel overigens?
   En dan nog? Ga je wel of geen petitie tekenen of maw. , ga je het allemaal op zijn beloop laten of ga je doen wat aan actie mogelijk is, om mensen wakker te schudden?
   Ontmaskeren, klokkenluiden dus en gelijk ook het evangelie verkondigen, dat is het profetische werk wat nu hard nodig is.
   Shalom,
   Ben

 5. hoewel het de overste,de geest van deze wereld is die het gehele financiële en economische systeem onder controle heeft,corrupte machthebbers,de overheden en het bankensysteem zich gewillig laten gebruiken,betoverd door de macht van het grote geld,de graaicultuur,de exorbitante bonussen,ten koste van de kwetsbaren in onze maatschappij en wereldwijd,ondersteun ik deze actie en teken ik deze petitie,want niets doen is geen optie! samen op de bres tegen corruptie, onrechtvaardigheid en geldverspilling!

  shalom
  Aliyah

 6. Op 3 februari 2012 @ 23:30 schreef harry meents

  Beantwoorden

  hallo ben ik heb mijn handtekening gezet. vindt dit zeer belangrijk!! shalom harry

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*