Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

UPDATE: Beluister uitzending – Donderdag 12 jan. 13-14 uur: gesprek over Tora-Yeshua op Groot Nieuws Radio

Update; 1/13/2012 1:15: PM – beluister hier de uitzending

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Heilige Huisjes, durft te onderzoeken

Tjitske Volkerink Tjitske Volkerink

Tjitske Volkerink voelt gasten met een controversiële mening stevig aan de tand. Grote en kleine, spannende en moeilijke onderwerpen en dilemma’s zullen regelmatig stof opleveren voor diepgaande discussies. U kunt zich mengen in de discussie want Heilige Huisjes is interactief.

Heilige Huisjes is een programma waarin ruimte wordt geboden voor ‘andere geluiden’ op GrootNieuwsRadio. Om christenen een spiegel voor te houden en mensen te helpen hun mening te vormen over moeilijke onderwerpen.

Tot zover de tekst op Groot Nieuws Radio.

Mijn reactie:

<emVeelzeggend, dat we als Handelingengemeente zo afwijkend worden gevonden, dat we onder de categorie “controversieel, spannende en moeilijke onderwerpen” worden geschaard! Het is eerder andersom: al die kerken, die de Tora hebben los gelaten, de vervangingstheologie volgen en  de  (leugen)Verklaring in Vrijheid in Vrijheid  Verbonden steunen en hebben onderschreven, zijn controversieel te noemen m.b.t. de Bijbelse norm.

Van harte uitgenodigd om mee te luisteren en te reageren, kan nu al hieronder of op de website van Groot Nieuws Radio http://www.grootnieuwsradio.nl/heiligehuisjes

Het thema is verwoord als: “om te begrijpen hoe die vraag bedoeld is, verwijs ik naar het artikel ivm. de doopdienst a.s. shabbath:
https://tora-yeshua.nl/2012/01/wat-moet-ik-doen-om-het-eeuwige-leven-te-beerven-nalv-onze-doopdienst-14-jan-amersfoort/

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

NB: Groot Nieuws Radio is in heel Nederland op de middengolf, AM 1008 te ontvangen en ook via diverse andere mogelijkheden als internet, i-tunes , zie http://www.grootnieuwsradio.nl/luisteren

Navigeer naar andere artikelen

65 Responses to UPDATE: Beluister uitzending – Donderdag 12 jan. 13-14 uur: gesprek over Tora-Yeshua op Groot Nieuws Radio

 1. Interessant Ben!

  Shalom,

  Paul Jansen

 2. Shalom Ben;
  Het is me wat, als je ‘”controversiëel” wordt genoemd.
  Maar van mij mag het. Het geeft aan, dat: “tijden en wet” reeds zijn OMGEKEERD!
  Feitelijk wordt door de kerken uitgevoerd, hetgeen Yashua heeft geprofeteerd.
  En dat is duidelijk te horen in de dramatische vraag die Hij stelde:
  “Zal de Zoon des mensen nog geloof op Aarde vinden; bij Zijn wederkomst.
  Tevens is de uitspraak: “Ik zal zegenen….. Ik zal vervloeken…..; van toepassing.
  Anders gezegd: “Wij stellen ons in de plaats van Yis’ra-El…….zij hebben afgedaan.
  “Afgedaan” is een synoniem voor vervloeken. M.i.
  Am Yis’ra-El Chai.

  • Hi Pieter,
   De interviewer heeft het al opgepikt en verzekerde me, dat wij niet onder de categorie “controversieel” worden gezien. We zien wel in het gesprek, voorlopig ben ik heel dankbaar met de gelegenheid uit te leggen, wat de kern van ons geloofsleven is.
   Graag je gebed morgen, opdat onze Vader ons allen er in zal zegenen.
   Shalom,
   Ben

 3. Shalom Ben;
  Veel zegen-sterkte en inzicht gewenst.
  En weet: Er is geen andere Naam onder de Hemel gegeven, door wie wij het eeuwige leven verkrijgen; nl Yahshua en die gekruisigd en opgestaan.
  Am Yis’ra-El Chai.

 4. goedemiddag,per toeval luister ik nu naar grootnieuwsradio en herken de stem van Ben Kok,ik was nog niet eerder op de hoogte(ook niet van dit artikel)

  Ben je zegt;de Torah is het fundament,ik zeg; Yeshua is het Fundament,die zowel de wet en de profeten vervuld heeft,niet heeft vervangen,maar vervolmaakt,Yeshua,de Heere Jezus heeft de lat nog hoger gelegd,de wet als het ware nog’verzwaard’ hoe zit dat? destijds,voor de komst van Yeshua,voegden wetgeleerden en schriftgeleerden en bepaalde Farizeëers vele menselijke wetten en geboden toe aan wat Yahweh,de Heere God al aan geboden en inzettingen gegeven had,daardoor werd alles onmenselijk zwaar gemaakt…Yeshua heeft daarmee afgerekend,niet meer wat de mensen van de geboden maken,maar wat de Ruach in je hart heeft gelegd/geschreven; niet meer de wetten op stenen tafelen geschreven,maar in je hart!

  Yeshua zei; niet wat de ouden zeiden;maar wat Ik zeg,sindsdien telt wat Yeshua zegt; Hem volgen!

  ps ik ben geen heiden,ik ben een gelovige uit de volkeren,door Yeshua’s volbrachte werk;Hij heeft de scheidsmuur tussen Jood en Griek=heiden,weggehaald,helemaal afgebroken,dus géén onderscheid meer tussen Jood en ‘Griek’=is gelovige uit de heidenen

  *ik hoop dat deze reactie even kan blijven staan…

  shalom,

  Aliyah

  • Hi Aliyah,
   Het interview was voor mij ook een verrassing, 2 dagen er voor werd ik gebeld en heb de gelegenheid met dankbaarheid waar genomen, overigens direct dezelfde dag hier aangekondigd.
   Ik hoop de tekst nog te krijgen en als MP3 bij dit artikel te zetten.
   Yeshua is de levende Tora, Hij doet wat er in staat en draagt bovendien als het ware Pesachlam onze doodstraf. In het gesprek heb ik duidelijk aangegeven, dat allerlei menselijke leringen, die er bij gemaakt zijn en in de Talmoed staan, niet meer zijn dan mensenwerk.
   Ik heb ook Matth. 23 aangehaald, waar Yeshua dit punt heel duidelijk maakt en de Tora-geleerden , die in wetticisme waren verdwaald, krijgen er stevig van langs.
   Yeshua zegt in vs.1-3 “doe wel de Tora, maar niet wat er aan mensenwerk wordt bijgemaakt en kijk door de huichelarij heen, van wel de Tora verkondigen, maar het niet zelf doen.”
   Dus je moet onderscheid maken tussen de Tora, die “heilig en goed” is, Rom.7:12 en het genoemde mensenwerk, wat geen geboden van JHWH zijn, integendeel zelfs.
   In je hart zijn door de Geest deze Tora instructies geschreven en het is heel goed, die te lezen in de Tora en te doen, dat zijn de woorden van Yeshua; Hij zegt in Joh. 14:21
   ” Wie Mijn geboden (Tora) heeft en ze bewaart (doet), die is het die Mij lief heeft”.
   Shalom,
   Ben

   • hi Ben,ik heb eerlijk gezegd niet alles kunnen volgen wat het gesprek betreft,dus het zou goed zijn dat het gehele gesprek alsnog hier te beluisteren is,ik ben ook erg blij dat je jou visie belicht hebt,het is leerzaam,daar niet van,alleen, ik heb de laatste tijd zoveel’ ex-christenen’ gelovigen uit de volkeren,meegemaakt die vast kwamen te zitten in het orthodox Joodse inclusief menselijke/rabbinale leringen en wetten toegevoegd….

    shalom,
    Aliyah

    • Hi Aliyah, ik dacht dat ik dit punt al vaker duidelijk heb gemaakt: we doen Tora en dat is inclusief het ware Pesachlam, Yeshua.
     Want er is onder de hemel ons geen andere Naam gegeven dan die van Yeshua, door Wie we behouden worden, Hand. 4:12, aldus Simon bar Jona, oftewel Petrus, Yeshua belijdende Jood.
     Shalom,
     Ben

 5. Shalom
  Ben, waar ik om vroeg aan JHWH is verhoord.
  Je hebt de juiste woorden gevonden en het werd een mooi geheel.
  Je krijgt heel wat vragen over je heen maar jou kennende zul je je ook daar goed doorheen weten te bewegen.
  Lieve groet en
  Shalom
  Jiooda.

 6. Goedemiddag Ben,

  Heb de uitzending beluisterd en dank Hem dat Hij zo duidelijk de woorden in je mond heeft gelegd waar het uiteindelijk om gaat. Mogen we bidden dat velen nog de ogen geopend zullen worden.
  Heel mooi vond ik ook te horen, wie volgens de tora leeft weet hoe te moeten leven!
  Door de tora leren we ons ook bewust te zijn van onze zonden!

  Shalom.

  • Bedankt Janny, er wordt gewerkt aan het plaatsen van het geluid op deze site, dus dan is e.e.a. nog terug te horen voor wie dat wil.
   Hallelu jah.
   Ben

 7. Hee Ben, hoe kan ik hem terug luisteren?

  • Hi Vincent, goede vraag, ik wacht op de mp3 van Groot Nieuws Radio, hopelijk morgen, ze zouden de opname toesturen, omdat hun voorziening “uitzending gemist” niet in orde is.
   Shalom,
   Ben

 8. Beste meneer Kok,

  Vandaag heb ik u gehoord op grootnieuwsradio. Erg intressant. Wel viel me op dat er geen spatje ruimte was voor een andere mening dan de uwe en vind ik het bijzonder dat nou juist u de gehele waarheid in pacht heeft. Het doet me allemaal erg denken aan de Jehova’s getuigen. Niet inhoudelijk maar het hele voorkomen zeg maar.
  Dat wilde ik hier even kwijt. Bedankt.

  • Hi Willem,
   Tja, vervelend, maar Yeshua is de waarheid (Joh. 14:6) en Hij is ook de levende Tora, het Woord en daarvan staat in Joh. 17:17 ” Heilig hen (de discipelen van Yeshua) in Uw waarheid (de waarheid van JHWH), , Uw Woord is de waarheid”
   Dus dat heb ik al mee.
   En als ik dat beaam, deze Bijbelse waarheden, moet ik dan een beetje politiek correct gaan zeggen, dat de enige tegenspreker,de zgn.” luis in de pels”, die vooraf gevraagd is kritisch mee te luisteren, politiek correct over zijn bol aaien?
   David Heek was hier de “luis in de pels”, dominee in de Geref. Kerk Vrijgemaakt en hij had dus eerst bijna een uur naar mijn uitleg over Tora-Yeshua geluisterd.
   Dan komt hij toch nog met de bewering, dat “de wet door Mozes is gekomen, maar de waarheid en genade door Jezus Christus”
   Hij citeert dan Joh.1: 17, als of daar een tegenstelling staat van “vroeger moesten de Joden volgens regeltjes van de wet leven, maar nu zijn we vrij”
   Dat heb ik ook jaren gedacht, maar de laatse 10 jaar niet meer gelukkig.
   Jac.3:12,13 benoemt de Tora als “wet der vrijheid!!” en Yeshua neemt het mensen zeer kwalijk, als ze de Tora als vervuld in de zin van “afgedaan” beschouwen, lees Matth. 5:17 e.v. en ook Matth. 7:21-23 :”Ga weg van Mij, gij werkers der Tora-loosheid”.
   Bovendien interpreteert David Heek de tekst uit Joh. 1:17 ook taalkundig verkeerd, hij stelt dat er een tegenstelling staat en dat is beslist niet zo: de woorden “chesed ve hemed” staan in de karakterbeschrijving van JHWH in Ex. 34:6,7 , worden vertaald als ” goedertierenheid en trouw” en komen terug in Joh. 1:17 als “genade en waarheid”.
   De NBG 1951 vertalers hadden er blijkbaar moeite mee deze typerende woorden uit de Tora in beide gevallen hetzelfde te vertalen.
   In elk geval, er staat in Joh 1:16,17 ” Immers , uit Zijn (Yeshua) volheid hebben we allen ontvangen zelfs genade op genade” (dus 2 keer genade !). Hoe zo 2 achter elkaar? “want de Tora is door Mozes gegeven (1e keer genade in de symboliek van het lam, dat geslacht werd), de genade (2e keer genade) en waarheid (het ware Pesachlam) zijn door Yeshua ha Mashiach gekomen.”

   Ik doe van de Bijbelse waarheden niets af, dus als je dat vervelend vindt, dan zij dat zo.
   Mocht je vragen hebben, welkom, dat ontdek je dat ik niet zelf de wijsheid in pacht heb, maar met antwoorden vanuit de Bijbel kom en ik heb mijn hele geloofsleven lang graag dagelijks bij geleerd, door de Geest van JHWH gezegend binnen het kader van het Woord.
   Shalom,
   Ben

   • Beste meneer Kok,

    Bedankt voor uw reactie. Ik heb nog een vraag die ik u graag wil stellen: Ik ben christen en geloof in Jezus, maar ik leef niet volgens de Tora. Komen u en ik allebei in de hemel?
    Graag een kort antwoord.

    • Hi Willem,
     Kort antwoord: geen van beiden.
     Uitleg: Gods Koninkrijk is op aarde en het nieuw Yerushalayim daalt neer vanuit de hemel op aarde, dwz. de Bruid van Yeshua is op aarde,Op. 21
     Maar wat je wil weten: lees https://tora-yeshua.nl/2012/01/wat-moet-ik-doen-om-het-eeuwige-leven-te-beerven-nalv-onze-doopdienst-14-jan-amersfoort/
     En wees welkom in deze dienst morgen.
     JHWH kent de harten en wie oprecht in Yeshua gelooft , is op weg naar dat Koninkrijk, met zekerheid en vertrouwen. Zorg echter dat je niet tot de categorie van “werkers der Tora-loosheid” behoort, waarvan Yeshua zegt :” ga weg van Mij, Ik heb u niet gekend”, Matth.7:21-23
     Het is niet aan mij, om te bepalen, wie in Gods Koninkrijk komen, daar gaat JHWH in Yeshua Zelf over. Maar ik kan je wel de weg wijzen, bij deze dus: doe Tora,dwz. inclusief Yeshua.
     Shabbath shalom,
     Ben

   • Bedankt Wim, voor je waardering en achtergrond info.
    Shalom,
    Ben

   • Shalom Ben
    [Deze tekst heb ik aangepast, omdat ik eerst de verkeerde tekens < gebruikt had]

    Terecht was de luis in de pels erg verwarrend en leek David Heek een punt te willen halen en dat blijft betreurenswaardig, want Uw daaraan voorafgaande uitleg was zeer verhelderend, waar we blij en dankbaar mee kunnen zijn.

    Wel heb ik een aantekening gemaakt, bij wat U wilde zeggen in uw bovenstaande tekst bij Joh 1:17 in de grondtekst staat hier : Want {3754} de Wet {..3551.. } is door {1223} Mozes {3475} gegeven {1325} (5681), de genade {..5485.. Charis} en {2532} de waarheid {..225..} is door {1223} Jezus {2424} Christus {5547} geworden {1096} (5633).
    Aantekeningen:
    Strong nrs.: {3551} in bovenstaand verband wordt de Thorah{08451} ; Gods Onderwijzing bedoeld; op veel andere plaatsen bijv. waar Paulus onderwijs geeft, wordt [vaak bijv. zonder bep. lidwoord] in de grondtekst daar iets anders bedoeld, bijv. wetmatigheid e.d. [vergelijk bijv. de Naarder vert.] http://naardensebijbel.nl/zoek.php
    Daarom functioneren er van die uitspraken: alsof thorah en genade tegenstrijdig zijn; wij zijn niet meer onder DE Wet, maar … enz.!

    {5485} Charis; in ‘t Hebreeuws: CheN { 02580}; Gods genade is niet te vergelijken met de menselijke, vergankelijke genade.
    Deze hoort n.m.l. bij het vermogen, de Waarheid [emeth]* van JHWH-Jeshua, die daar één mee is. We mogen leren daar op te bouwen en daarin te wortelen. * uitspraak : èmet [geen hemed], is verwant aan het werkwoord A-man { 0539 } geloven / bevestigen / vertrouwen/trouw zijn / e.d. zelfs rechts gaan { 0541} het zelfst. naamw. Aman is vakman, kunstenaar e.d. {0542} verwant aan het bijw. { 0543} AMEN {Openb 3:14}; omen { 0544} getrouwheid;
    verwant aan { 0525} amon wordt gebruikt in Spr 8:30 en betekent o.a. architect e.d. en echt geen troetelkind.

    In de grondtekst van Joh 1:17 wordt daar geen {5544} chrestotes, Goedertierenheid { 02617 } gebruikt, de ‘moderne’ NBV suggereerde dit, n.m.l. : goedheid; in het Hebr. {02617} is dit CheSeD [uitpr. gèsed].
    De NBG1951 vertaling is hierin niet foutief. Lett. .. De genade en de waarheid ..is.. door Jeshua Messias [Jezus Christus] geworden!
    http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=joh+1.17&id42=1&id18=1&id47=1&id37=1&id16=1&l=nl&set=10&pos=0

    De strongnrs. kun je via internet ook goed opzoeken, door e.e.a. te controleren met bijv. de volgende programma’s : [ik gebruikte de bekende online-Bijbel, die je moet kopen] op internet:
    http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3551&t=KJV
    [Hierin G3551 vervangen door Str.nr. H08451 {i.p.v. G3551} en dan kom je bij het woordje Thorah]

    Zie ook het volgende programma:
    http://concordances.org/hebrew/8451.htm
    Thorah. From yara-{ [is werkwoord] aanklikken: http://concordances.org/hebrew/3384.htm
    Zeer leerzaam voor studenten.

    De NBV is ongeschikt voor Bijbel studie, omdat de vertaal methode onbetrouwbaar blijkt.
    Tot zover.

 9. Shalom Ben;
  Dit was Kort maar Krachtig!
  Maar toch jammer dat het zo’n haastig gesprek werd. Radio/TV hè?
  Maar dit moet duidelijk zijn. Ook aan je gesprekpartner/freelancer.
  Als men gemakzuchtig is, zal men zijn redeneringen makkelijk volgen.
  Het voelde oneigenlijk aan; te horen dat YaHoshua ha Massiach; de nieuwe Yoshua/Jozua zou zijn.
  Maar toch. Zij die de Waarheid kennen, zullen verzekerd zijn.
  Am Yis’ra-El Chai.

  • Hi Pieter, zie reactie aan Willem. Maar inderdaad, een uurtje langer was prima geweest, zie uit naar het vervolg.
   Shalom
   Ben

 10. Op 12 januari 2012 @ 23:41 schreef David van den Berg

  Beantwoorden

  Dag,
  met interesse heb ik vanmiddag de uitzending beluisterd van Heilige Huisjes.
  Hierover heb ik een vraag. Het gesprek over de plaats van de Thora ging in het geheel niet over de Heilige Geest. Ben Kok zei een paar keer dat we moeten proberen de Thora na te leven. Ook dat de genade in de wet zelf zit, namelijk door het offerlam (vroeger een letterlijk lammetje, nu Jezus Christus zelf als volmaakt offerlam), en omdat wij steeds falen in het naleven van de wet, is God genadig middels dit Lam. Maar m.i. stel je jezelf dan onder de wet, zoals het volk Israël onder de wet leefde, tot Jezus op aarde kwam, om de wet te vervullen. Een aantal teksten wil ik noemen:

  In Jeremia 31:33 staat “Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven”. In Galaten 3 wordt de wet genoemd een ‘tuchtmeester, totdat Christus komt’. En wij leven niet meer onder de wet, maar onder de genade (Rom 6:14)
  Rom 10:4: ‘Christus is het einde der wet’
  Rom 7:6: ‘Maar thans zijn wij van de wet ontslagen’
  Rom 3:21: ‘Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus’
  Fil 3: 9 gerechtigheid niet uit de wet, maar door het geloof in Christus

  Ik geloof dat wij nu geregeerd worden door de Heilige Geest; Hij woont in ons. Jezus in ons, door het werk van de Geest van God in ons hart. (o.a. Gal 2:13 ‘voor de wet gestorven’, Gal 2:20 ‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij’).
  Als je de wet zelf probeert na te leven, stel je jezelf onder de wet, als zondaar. De bijbel maakt zelf onderscheid tussen wet en genade, in tegenstelling tot wat Ben Kok zelf zegt.
  De wet van God is goed, Jezus heeft de Thora nooit afgeschaft, eerder aangescherpt, zie de Bergrede. Maar hierin laat Hij zien dat wij niet moeten proberen de wet na te leven. We moeten zijn offer aannemen, Hem als Heer aannemen, onszelf verloochenen en zijn Geest in ons hart toelaten. Dán gaan we leven (door de Geest!) naar de wet van God, terwijl we niet meer onder de vloek van de wet leven.

  Het gaat er mij dus om: wat is de plek van de wet. Aan welke kant staan wij? Staat de wet tussen ons en God in? Of staat Jezus voor de wet en mogen wij schuilen in de schaduw van Jezus, de vervulling van de wet?
  We moeten onszelf niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Gal 5:1). Efeze 2: 15 ‘…de wet der geboden buiten werking gesteld’
  Kol 1:13: ‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.’.

  Door de Geest geleid worden betekent een steeds sterker ontwikkeld geweten wat geestelijk onderscheid geeft tussen wat goed is en wat niet. Ook zorgt de Geest ervoor dat ik wil (gaan) leven naar de wil (Thora) van God. Dit lukt mij uit mijzelf nooit!

  Ik ben benieuwd naar uw reactie.

  Vriendelijke groet,

  David van den Berg

  • Hi David, dank voor je vraag.
   Een uur is kort, zeker als er nog muziek en vragen en commnentaar van de “luis in de pels” (David Heek in dit geval, zie mijn commentaar bij Willem) afgaan.
   Dus lang niet alles komt aan de orde, maar hier op mijn site zie je genoeg info over de Persoon van JHWH, die ons verschijnt in mensengestalte bij Abraham, Jacob, bovenal in Yeshua en ook als Engel des Heren.
   JHWH is Geest en Zijn Geest is de Heilige Geest, dus het is maar net welke verwoording je op enig moment gebruikt: JHWH, Ruach ha Kodesh (Heilige Geest), Yeshua, het is altijd de Enige zelfde God, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
   Helemaal juist dat we in eigen kracht de Tora niet kunnen volbrengen, daarom ook dat JHWH in de vergeving , gesymboliseerd in de offerdienst bij tabernakel en tempel, voorzag. Deze symboliek is zeer waardevol en wordt in het 1000 jarig rijk helemaal weer ingevoerd, zie Ezechiel de hfdst. 40 t/ 48.
   Uiteraad is het JHWH Zelf geweest die in Yeshua mens werd en het ware Pesachlam.
   Zijn “heilrijke rechterarm” bracht verlossing, Hij maakte Zich zichtbaar in Yeshua, zodat Hij voor ons de doodstraf kon dragen!
   En na de opstanding van Yeshua komt JHWH tot ons in Zijn Geest , als de Heilige Geest. Die ons alles te binnen brengt wat Yeshua geleerd heeft en Yeshua leerde ons de Tora houden, “wie Mijn geboden (de Tora) heeft en ze bewaart (doet), die is het die Mij liefheeft”, Joh. 14:21

   De Tora is geenszins buiten werking gesteld, het oordeel van de Tora is buiten werking gesteld voor wie in Yeshua zijn. Ook de menselijke uitwerkingen, die niet in de Tora staan en door wettisch denkende Tora geleerden zijn bedacht en ook de zgn. “mondelinge Tora” zijn ontmaskerd als mensenwerk en buiten werking gesteld.
   Maar niet de Tora zelf, die is “heilig en goed” aldus Rom. 7:12
   JHWH gaf ons Zijn Tora, lees Ps. 119, een lofzang op de Tora, het is de leefstijl ten leven, juist ook omdat de “genade en vergeving” er in gebakken zit via het Pesachlam, wat uiteindelijk Yeshua is.

   Shalom, welkom voor meer vragen,
   Ben

 11. Shalom Ben;
  Alles gelezen hebbende, blijft er maar 1 conclusie over: CORRECT.
  Alles wat probeert tegen te spreken, kan hooguit accentlegging zijn.
  Mensen willen nu eenmaal iets zeggen. En moeten dan allerlei dingen/”argumenten”, verzinnen. Maar ja, mijn hoop blijft bestaan. Omdat die is IN
  YaHshua ha Massiach ben Abba.
  Am Yis’ra-El Chai.

 12. Het spijt me dat ik het zo moet zeggen, maar als ik uw website bekijk en uw filmpjes enz vind ik dat u totaal niet op Jezus lijkt. U doet me eerder denken aan Geert Wilders.
  U spreekt mooie citaten uit de bijbel over liefde voor de naaste en zorgen voor de wees en de weduwe, maar daarvan vind ik niets terug. Zou u ook voor een moslim wees of weduwe zorgen?

  • https://tora-yeshua.nl/2011/03/aktie-voor-3-overlevende-kinderen-uitgemoorde-fam-fogel/
   Voor de 3 wezen van dit door moslims uitgemoorde gezin hebben we actie gevoerd Willem en velen hebben er geld voor gegeven. Jij ook?
   Mocht je die gelegenheid gemist hebben, dan hebben we nu een nieuw Israel project: 11000 euro verzamelen voor schuilkelders, waar alle mensen in Israel kunnen schuilen als de oorlog daar los barst.
   Op 4 febr. komt Moshe Kanfi er meer van vertellen en morgen laat ik er een video van zien, kom gerust en help mee in de zorg voor mensen die met de dood worden bedreigd.
   Shalom,
   Ben

 13. Bedankt voor uw reacties. Nee, ik niet. maar dat was geen antwoord op mijn vraag.
  Helaas ben ik teleurgesteld in wat ik hier gevonden heb, maar nogmaals bedankt voor uw reacties en tijd.

  Groet,

  Willem

  • Hi Willem,
   Jammer dat je mij/ons afschrijft op basis van het lezen van een website, waarbij je ook nog allerlei antwoorden kreeg. Dan veroordeel je mij ten onrechte ook nog es, wegens vermeend “gebrek aan zorg voor weduwen en wezen”.
   De teleurstelling is geheel wederzijds, maar niettemin, welkom om ons persoonlijk te leren kennen in de samenkomsten en verder lezen van deze site.
   Vertel es hoe jij het geloofsleven als christen invult en praktisch maakt en hoe dat in de kerk of gemeente waar jij evt. bij hoort, toegaat.
   Dan kunnen we jou ook leren kennen en in liefde accepteren.
   Shabbath shalom,
   Ben

 14. Blij dat het Woord goede voortgang heeft.
  Ik wil ook de gemeentes langs met deze boodschap.

  • Dag Levi,
   Gemeentes hebben deze boodschap zeker nodig: JHWH is ons verschenen in mensengestalte, Yeshua genaamd, het vleesgeworden Woord, de levende Tora en wie Hem ziet , ziet de Vader.
   Als je van de Godslastering , dat Yeshua een geschapen mens is en niet JHWH Zelf, die in mensengestalte tot ons komt, kun je er es over gaan nadenken anderen tot zegen te zijn.
   Ik hoop van harte, dat je inmiddels tot het Bijbels inzicht bent gekomen op dat punt en zo niet, bidden, Bijbelstudie, gesprek met oprechte br. en zr. en leiding van JHWH , die Geest is en Die we ervaren als Heilige Geest, doet wonderen.
   Shalom,
   Ben

 15. Oh, sorry. Het is ‘s avonds, dan werk ik.
  Andere keer. Goede actie. Ben net Gerstenfeld’s boek aan het lezen.

 16. Een brug tussen jood en griek

  http://www.hetlichtdeslevens.nl/artikel … theek.html

 17. Hallo Ben,

  Al geruime tijd volg ik uw berichten op de tora-yeshua website. Hoewel ik af en toe wat bedenkingen heb bij de toon van sommige en enkele scherpe stellingen hier en daar, ben ik het inhoudelijk meestal met u eens. Sinds een jaar of anderhalf vier ik Sjabbat in een Messiaanse gemeente die ook banden heeft met de Tora-Yeshua beweging. Het ontdekken van de Joodse Messias en de ontmaskering van de op veel punten onbijbelse Christelijke tradities, waar ik mee opgegroeid ben, is een van de grootste veranderingen geweest in mijn leven.

  Het interview op de radio is voor mij iets wat ik graag mijn omgeving en vrienden meegeef als ik iets wil laten horen over wat voor verandering ik ben doorgegaan en ik hoop dat ze nieuwsgierig worden, ook gaan ontdekken wat ik ontdekken mocht. Nogmaals, uw toon is wel eens wat scherp, soms terecht, soms niet. En ach, Jesjoea was soms ook scherp. Soms zou ik een wat meer matige toon meer waarderen. Maar inhoudelijk heeft u gelijk. We zijn allen onderweg en hebben allemaal onze lessen te leren.

  Ik wens u de zegen van JHWH toe bij uw werk en wie weet, zullen mensen in Nederland en ook tot ver daarbuiten, deze periode en deze (Messiaanse) beweging ooit aanmerken als een grote stap naar de Joden en Israël en zullen door deze beweging, meer en meer Christenen inzien dat ze ingeënt zijn in de Edele Olijf en niet de vervanger. Dat Tora niet aan de kant geschoven is, dat de wortel ons draagt en wij niet de wortel. Ik bid er ook voor dat onze Joodse broeders en zusters eens zullen inzien dat Jesjoea uit hun midden kwam en komt. Dat ze gezegend zijn. Ik hoop dat eens als Jesjoea terugkomt, we iets hebben mogen bijdragen in het dichterbij brengen van Gods uitverkoren volk en de volgelingen van Jesjoea. En ik bid ook voor onze afgedwaalde en dwalende islamitische broeders en zusters. Dat velen toch behouden mogen worden en mogen ontdekken dat Jesjoea ook naar hen een uitgestoken hand heeft, dat JHWH ook hen verlossing aanbied, als ze maar willen erkennen. Dat ook de radicale islam geen wortel schiet, niet hier, niet in het midden-oosten, maar ja… ik vrees dat het gaat zoals het gaat nu.

  Jammer dat u aan het einde toch net te weinig tijd had, maar de boodschap is wel overgekomen gelukkig.

  Dank u wel voor uw inspanningen en dit radio-interview.

  Hallelu-JAH!
  & in navolging van eerdere bijdragen: Am Yisrael Chai!

  • Bedankt Gerrit,
   Geloof me, ik begin altijd vriendelijk, in een geest van zachtmoedigheid, heb tot mijn 50 ste ook niet begrepen, dat de Tora vangroot belang is. En het gevaar van de islam zie ik ook nog maar sinds die tijd.
   Ik word noodgedwongen scherper , als ik mensen tref en zeker voorgangers en politiek leiders, die het best wel weten allemaal, maar huichelachtig en politiek correct voortgaan.
   Wat je zegt, zoals Yeshua het ook aanpakte, zie de lijn in de evangelien, altijd zachtmoedig, maar waar nodig was Hij scherp en handelde, overigens ook steeds in liefde voor elk mens.
   Shalom, dank voor je steun en hoop je nader te leren kennen,
   Ben

   • Ik merk het ook wel Ben… Zelf wil ik ook graag in die “geest van zachtmoedigheid” proberen anderen te laten zien hoe het in elkaar steekt, maar ben ook vaak net iets te gedreven. Het tempo, wat tijdens de uitzending nog eens werd aangestipt. Erg herkenbaar. Soms is de waarheid best hard en dat mag ook best gezegd worden. En met politiek correcte leiders en voorgangers. Ja ook die “luis in je pels” had soms argumenten die niet juist waren, uit traditie of vooringenomen.

    Aan het einde, waarin David Heek (als ik de naam goed verstond) nog sprak over dat JHWH in Genesis (Beresjit) begon met de schepping en niet met Israël, was mijn eerste gedachte direct, dat JHWH ook bij het begin van de schepping al de Sjabbat instelde, de 7e dag. Dus ook al ver voordat HaSjem het verbond sloot met Avraham, Jitschak en Jaäkov. Als hij dus toch begint over de schepping van vóór Israël…

    En zachtmoedigheid. Zo belangrijk om telkens weer te beseffen waar het om gaat. Sjalom is meer dan vrede en hoewel ik soms uit de drukke week JHWH’s Sjabbat weer inga met een onrustig hart, moet ik dan weer de Sjalom van de Eeuwige voelen. Dat ik me echt even mag neerleggen, dat deze machtige God van Israël de Sjalom geeft in het hart. En in liefde mogen we elkaar vermanen, wetende dat we zelf het offer van Jesjoea ook nodig hebben.

    – ik ga als u het niet erg vind, even verder met “je” ipv “u” –

    Je heldere stellingen en duidelijke pakkende uitleg in het interview is in vogelvlucht de verandering die ik ook mocht doorgaan. In deze uitzending leg je in het kort heel helder uit, waar het om draait. Het helpt me in mijn omgeving laten begrijpen hoe ik ertoe kwam. Een van de eerste dingen die iemand me voor de voeten wierp toen ik Messiaans werd, was: “Maar geloof je dan nog wel in Jezus en dwaal je nu niet af”… Tja, ik dwaal niet af, ik WAS afgedwaald maar wist ook niet beter. Nu ontdek ik het ware fundament van mijn geloof.

    Ik heb je al eens horen spreken onze gemeente en ik zal je zeker weer eens treffen.

    Bedankt voor je antwoord op mijn reactie. Sjalom en je verdient de steun!

 18. Ik heb het vandaag herbeluisterd….Geweldig! David Heek met z’n “Jezus is onze Shabbat” gna -gna…! Ja, die is sterk….. De wet is afgeschaft, want “we hebben Jezus” …… Ik hoor het ze nog zeggen in het Leger des Heils,door sommigen althans..Niet door iedereen. Er zijn er ook, die het accepteren dat ik het combineerde in het begin.Ik zeg, combineren, omdat ik op Shabbat in een Messias belijdende gemeente kwam,vlak bij mij in de buurt en zondags bij het LdH,met m’n gezin.Later ging ik steeds minder mee naar het LdH,en precies om de reden wat je zei… Zondag,Niet Bijbelse feesten, als kerst en chr.pasen etc..Kreeg ik steeds meer moeite mee..
  … Mensen zijn ook erg bang voor het woordje “moeilijk”….. Toen ik er net mee begon…Om volgens de Torah proberen te leven…Werd het dikwijls gezegd…”je maakt het jezelf erg -moeilijk- ….
  Maar…moeilijk? welnee…in het begin misschien,maar het gaat geleideljk aan en je went er heel snel aan. Om op Shabbat naar de diensten te gaan…Ik ga nu naar verschillenden. s’Morgens in de ene, s’middags vaak bij een andere…Erg fijn. Onderling zijn alle Messias belijdende gemeentes ook verschillend uiteraard..niet ieder mens is ook hetzelfde.En je wordt er niet dommer van..
  En, als de Shabbat bijna voorbij is..dan gebeurt het dikwijls dat ik in de tv -gids als ik die heb, ga kijken wat er komt..en kijk ik pardoes bij zondag…en denk dan ..”O nee…het is nog zaterdag avond hihi….
  Je went er best snel aan…. en nou de rest nog..wat ik nog moet leren,om Torah getrouw , Yeshua te volgen..

 19. hi Ben, geweldig,we kunnen de uitzending nu terug luisteren,het is leerzaam,voor iedereen

  ps ik lees ergens iets over’een brug slaan tussen Jood en Griek’ maar in de praktijk blijkt dat dit niet altijd werkt en dan doel ik op voormalig christenen die zichzelf messiasbelijdend noemen en hun houding naar christenen toe

  waar het écht om gaat is dat Yeshua,de Heere Jezus de scheidsmuur al heeft afgebroken,neergehaald,heel zorgvuldig; steen voor steen,want Hij wist dat Zijn werk moeilijkheden zou brengen en tweedracht zou zaaien,dus het is aan de mensen-diegenen Hem hebben aangenomen als hun Redder en Verlosser en Hem willen volgen- om daar net zo zorgvuldig mee om te gaan als Hij deed!

  shalom

  Aliyah

 20. Wat mij stoort is het feit dat de ‘zondag’ al dwaling wordt weggezet en dat alleen de sabbat houden het enige juiste is. Om plat te zeggen: er zijn 2 soorten mensen: de joden (Israel) en de heidenen. God heeft Israel als Zijn oogappel weggezet. In de Schrift lezen we duidelijk dat de wet aan Israël is gegeven en niet aan de heidenen. De Joden zijn “onder de wet” – de heidenen zijn “zonder wet” (Rom. 2:12, 14, 17; 3:19; 1 Kor. 9:20, 21).

  Een gebod over de sabbat wordt voor het eerst aan het volk Israël gegeven: “Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen u … Dat dan de kinderen Israëls de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond” (Ex. 31:13, 16; zie ook Ezech. 20:12). De sabbat is een teken van het verbond dat de Heer met Israël gemaakt had. Deze uitspraak zou zijn betekenis verliezen indien de sabbat aan de hele mensheid was opgelegd: “Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij de sabbatdag houden zult” (Deut. 5:15). Ook volgend Schriftwoord toont aan dat de sabbat specifiek aan Israël werd voorgeschreven: “En Gij hebt Uw heiligen sabbat bekend gemaakt; en Gij hebt hun geboden, en inzettingen en een wet bevolen, door de hand van Uw knecht Mozes” (Neh. 9:14).

  Na Jezus’ offer op Golgotha geldt voor ieder die in Hem gelooft dat hij niet meer onder het wetsbestel staat maar onder de genade: (Rom. 6:14). Negen van de tien geboden van de wet worden op een of andere manier in het Nieuwe Testament herhaald, maar dan in genadetermen. Enkel het sabbatgebod komt er niet in voor. Het houden van bepaalde dagen wordt zelfs helemaal niet voorgeschreven, integendeel:
  “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan, of sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar de belichaming ervan is Christus” (Kol. 2:16-17). Dit Schriftwoord veroordeelt juist het houden van de sabbat. Zie ook Galaten 4:
  “U onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen” (Gal. 4:10-11). Paulus maakt voor de sabbat geen uitzondering!

  Mag men dan geen bepaalde dagen in acht nemen? Toch wel, als men daar maar geen gebod van maakt. Wij leven immers in de vrijheid van de Geest (2 Kor. 3:17; Gal. 2:4; 5:1). Zie wat Paulus zegt: “De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere” (Rom. 14:5-6a).

  Ik veroordeel niemand, en zeker de joden niet, de de rustdag wil houden op zaterdag; ik veroordeel (op basis van bovenstaande) wel iemand die mij (als heiden) zou ‘verplichten’ de rustdag op zaterdag te houden omdat dat de enigste dag zou zijn. Dit geldt tevens voor de zondag of welke andere dag dan ook. Dat de zondag is ingesteld om heel andere (verkeerde) redenen wil nog niet zeggen dat we daarmee die verkeerde redenen goedkeuren; het is praktischer als iedereen op dezelfde dag de rustdag heeft.

  • Beste AdG,
   Luister het artikel nog es na, dan snapt u het hopelijk beter.
   – shabbath is voor de hele schepping, zie Gen 2:3 “JHWH rustte op de 7e dag en heiligde die”
   – het Joodse volk begon volgens sommigen bij Abraham, ca 2000 jaar na de schepping zoals in de Bijbel beschreven, volgens anderen later, onder Mozes. Dan wordt duidelijk dat Israel een voorbeeld moest zijn voor de volkeren, dus elke niet-Israeliet kon zich aansluiten en shabbath en alle Feesttijden des Heren, de Moadiem, mee vieren.
   -Yeshua en de hele Handelingengemeente vierde shabbath, ook Paulus en in Gal. 4:10,11 heeft Paulus het niet over de Moadiem, maar over de heidense feestdagen, die men onder de zwakke en armelijke wereldgeesten heeft uitgeleefd.
   Zoals het voorjaarsfeest voor Ashtarte, waar de kerk later het Paasfeest heeft op geplakt, ipv. met Israel de Moadiem mee te vieren.

   Geen mens verplicht u ergens toe, het is JHWH Zelf, die u oproept de Feesttijden des Heren te vieren ipv heidendom zoals de zon-dag en de zonnewende (kerst), afkomstig van de zonaanbidding.
   Kom gerust langs om met ons mee de Tora te herontdekken, waarvan Yeshua zegt, dat er geen jota of tittel van vervalt en waarvan Pauus in Rom. 7:12 zegt, dat de Tora “heilig en goed”is.
   Shalom,
   Ben

   • Goedendag Ben,

    Dank voor uw antwoord.
    Ik blijf erbij: “De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere” (Rom. 14:5-6a). We hebben dus vrijheid gekregen. Dan kan men wel wijzen naar de verkeerde wijze HOE eea is ontstaan maar velen, waaronder ik, houden die eerste dag van de week als de rustdag, niet om de zon te aanbidden, maar als gemeente samen te komen onder ZIJN Woord. Nogmaals: wij heidenen zijn niet uit egypte uitgevoerd en hebben de wet niet gekregen; alleen Israel; dus geen jota of tittel vervalt nog.

    Inderdaad: geen mens verplicht me om de sabbat te houden op de voor Israel bestemde dag. Maar ook God niet. En dat laatste heeft Paulus m.i. duidelijk verwoord….

    Dan schrijft u: ‘…shabbath is voor de hele schepping, zie Gen 2:3 “JHWH rustte op de 7e dag en heiligde die…’. Dit (hele schepping) spreek ik tegen want NERGENS in Genesis vinden we de sabbat voorgeschreven. Pas nadat Israël uit Egypte gevoerd werd wordt voor het eerst over het houden van de sabbat gesproken, bij het verschaffen van het manna (Exodus 16:23-30).

    Mbt kerst: persoonlijk vindt ik dat de kersttijd veel te werelds is. Als alle kerken zouden beslissen om vanaf dit moment de geboorte van Christus te gedenken zo rond september, zal ik de eerste zijn (bij wijze van spreken) om dat toe te juichen. Maar ook hier weer: we gedenken de geboorte van Christus. We gedenken het grote wonder dat God tot ons mensen wil komen door Zijn Zoon om voor ons de straf te dragen die ons toekomt. Zo ook pasen, en eigenlijk nog belangerijker: Goede Vrijdag (betaaldag). We gedenken dan de dood EN opstanding.

    Een ieder zij in zijn gemoed ten volle verzekerd…….

    • Beste AdG,
     Je schrijft: “Nogmaals: wij heidenen zijn niet uit egypte uitgevoerd en hebben de wet niet gekregen; alleen Israel; dus geen jota of tittel vervalt nog.”
     Als je na het luisteren naar de GNRadio uitzending en na mijn antwoord het nog niet snapt, dan wil je het niet snappen.
     Het is dan ook niet alleen een verstandelijk inzien, dat de Tora van kracht blijft, lees ook Ez. 40 tot 8 maar, waar de Tora inclusief de tempeldienst helemaal terug is,opdat de mensen dan ook leren uit die praktische lessen van de offerdienst en Moadiem (Feesten des Heren), wie Hij is en hoe men moet leven in relatie met JHWH.
     Het is ook een oprecht zoeken naaar de waarheid, geestelijk inzicht dus.
     Als je bereid bent, je tot op heden verworven inzicht, dan wel ingestampt kerkelijk karrespoor, los te laten en op zijn minst te controleren op juistheid, praat ik graag verder.
     Wees welkom in onze samenkomsten,
     shalom,
     Ben

     • Op 18 januari 2012 @ 10:14 schreef AdG

      Beste Ben,

      Ik snap u volkomen, maar het is NIET op ons heidenen van toepassing. Wij mogen als heidenen meedoen in de genadebedelingen omdat Israel Jezus hebben verworpen (Rom 11:11).
      U vraagt mij te bekeren van een ‘ingestampt kerkelijk karrespoor’ op basis van het Oude testament (het valt op dat u niet het Nieuwe testament aanhaalt). Dat spoor is namelijk niet verkeerd; het is wel een ander spoor dan het joodse spoor.

      U doet me toch echt denken aan al die joden die de heidenen wilden verplichten zich te laten besnijden (Handelingen 15).
      Dat er meningsverschillen zijn, is helemaal niet erg; we mogen elkaar daarop aanspreken. Laat het wel in respect gebeuren. De opmerking pas verder te praten Na ‘bekering’ van mij, slaat m.i. discussie dood.
      Ondanks dat: laat ons allen de vrede van Christus zoeken…

     • Op 18 januari 2012 @ 11:34 schreef Ben

      Beste AdG,
      In 1 Cor. 7:18 staat duidelijk, dat we ons als niet-Joden qua afstamming niet hoeven te laten besnijden, maar dienen te blijven in de toestand, waarin we tot bekering kwamen. Yeshua is onze toegang tot Israel, door Hem worden we geeent op de edele olijf en niet door besnijdenis.
      Bovendien staat er dan nog achter in vs.19, dat “het houden van Gods geboden van veel meer belang is en wat denkt u dat er met Gods geboden bedoelt wordt? Inderdaad, zoals Yeshua ook zegt in JOh.1:21, “wie Mijn geboden heeft en ze bewaart , die is het die Mij liefheeft”.
      Zoals u weet, had Yeshua niets anders dan de Tenach, het OT dus met als basis, als kern, de Tora en daaruit leert Hij ons leven, vanuit de genade, die ook in de Tora was en die door Hem bevestigt, waargemaakt wordt.
      Er zijn geen “2 sporen”, er is slecht 1 weg tot de Vader , Yeshua, zie Joh. 14:6
      De discussie slaat dood als u zich niet wil verplaatsen in de vele argumenten die ik aanreik en bedenk wel: ik heb als (evangelisch) pastor 30 jaar lang op dezelfde eenzijdige golflengte gezeten, de laatste 10 jaar is bij mij het inzicht zoals verwoord doorgebroken.
      Dus ik ken het verschil, ik weet heel goed waar u het over hebt.
      Shalom (dat is de vrede van Yeshua)
      Ben

 21. Shalom Ben,

  Zeer mooi interview, complimenten! Prijs de Heer dat het zo uitgezonden is in NL.
  Hartelijke groet,

  Matthias (die van de beamer)

  • Hi Matthias, de beamer wordt goed gebruikt dus je dienstbaarheid en die van je broer destijds is zegenrijk,
   hoop je weer es te zien in onze samenkomsten of acties,
   shalom,
   Ben

 22. Dus ik ben niet de enige…
  In mijn gemeente ben ik ook (1 van de) beamer”piloot”.

  Het is toch wat… maar ook bijna onontkoombaar, dat zoveel mensen bijna blindelings de kerktradities volgen, zich niet afvragen of het wel klopt en nog de woorden aanhalen uit Kol.2 waarin we ons niets moeten laten voorschrijven op gebied van eten, drinken, feestdagen, nieuwe maan en Sjabbatten. En dat terwijl het bedoeld is voor wat ‘MENSEN’ anderen opleggen, niet voor wat JHWH ons voorschrijft. Onze voorganger (G.W.) heeft daar eens een verhelderende uitleg op gegeven.

  Het Christelijke zien als een ‘ander’ karrespoor, ja daar zit de hele crux. Het is een voortzetsel, een vernieuwing van iets wat al bestond. Zonder Joods geloof geen Christelijk geloof. Het nieuwe verbond is OP het oude gelegd, maar heeft het niet vervangen.

  Ik hoop ook dat de demonstratie, waarvoor ik nog een oproep kreeg van mijn gemeente, goed verlopen is. Tenminste, als de definitieve toestemming ook zou volgen. Helaas woon ik een eind weg en was ik aan het werk.

  Sjalom

  • Hi Gerrit, de demonstratie was echt een zegen, verslag volgt en anders kun je het Leen vragen.
   Shalom, ook aan Gerard,
   Ben

  • Gerrit,

   Dat is wel kort door de bocht om iedereen weg te zetten als ‘blinde kerktradities volgers’; Er zijn ook mensen die eea onderzoeken en erachterkomen dat niet alles fout is wat vermoedelijk fout lijkt. Overigens: onze vaderen hebben ten tijde van de reformatie datgene wat de roomse kerk fout deed willen herstellen. Ik kan hier niets anders in zien dan Gods leiding. En die Leiding had heus wel de ‘zogenaamde dwaling’ van de zondag hersteld (en/of de kinderdoop; nog zo’n strijdbaar punt).
   Als Paulus schrijft in Kol 2 dat niemand geoordeeld moet worden over het houden van bepaalde dagen, dan betekent dat, cru gezegd, dat u OOK niet over al die mensen mag oordelen die de rustdag op zondag houden waarvan u wilt dat dat op zaterdag moet, toch?

   • Beste AdG,
    Je bedoelt Col.2:16 en dat is weer typisch zo’n tekst ,die misbruikt wordt en vaak verkeerd vertaald, het woordje “slechts” is toegevoegd , staat niet in de grondtekst.
    Dan blijft over:
    “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuw maan of shabbath (de moadiem dus inderdaad), dingen die slechts een schaduw zijn hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Mashiach is.”
    Daar staat dus precies wat we hier uitdragen, het gaat om JHWH , Die ons in Yeshua is verschenen en leidt door Zijn Geest. Hij heeft eerst in de Feesten des Heren, in de Tora en ook in de schepping Zijn wijsheid en wil geopenbaard aan ons.
    Dat is een plaatje, een afbeelding, een schaduw van de werkelijkheid en daar mee zeer waardevol, want zo krijgen we tenminste enig zicht op die voor ons te grote Werkelijkheid.
    NB: Yeshua is de afdruk van het Wezen van JHWH, de afstraling van Zijn heerlijkheid. Ook een schaduw die heen wijst naar de Vader in mensengestalte, maar dan wel als werkelijkheid, a.h.w. een stukje van de grootheid van JHWH Zelf en dus is Yeshua ook JHWH Zelf, Zijn heilrijke rechterhand, de Zoon in figuurlijke zin (want JHWH heeft geen Zoon in de menselijke zin, fysiek nageslacht van een man + vrouw of God+ vrouw/halfgod ).
    Dit vers in Col. 2:16 zegt gewoon, dat je niet moet bekvechten en oordelen over de wijze van vieren van de Moadiem, de shabbath is er ten dienste van de mens en Yeshua is Heer van de shabbath, maw. de Feesttijden des Heren dienen van uit het hart en zeker ook praktisch te worden gevierd, maar daarbij gaat het om de relatie in het hart met JHWH en niet om de details van het vieren en tijdstip en manier waarop.
    Waar de Moadiem bedorven worden door elkaar beoordelen over deze details, daar haat JHWH deze Feesten, ze zijn dan niet meer “des Heren” , maar menselijk gezeur en/of wettisch gedoe.
    Er staat dus helemaal niet, dat de Moadiem afgeschaft zijn !
    Shalom,
    Ben

 23. Beste Ben,

  In de Staten Vertaling, die ik lees, staat het woordje ‘slecht’ NIET, dus dat is geen item.
  ‘Bekvechten en dan oordelen’ is niet wat we moeten doen; laat de onderlinge liefde voorop staan. Maar we mogen toch best verschillen aanwijzen bij elkaar? Ik heb geen enkele moeite op uw (en van anderen) argumenten; het geeft mij ook stof tot nadenken (ik hoop andersom ook).
  Ik vind het best als iemand zegt dat we de aan Israel gegeven sabbat moeten houden. Maar dan ook alles houden (ik vraag me dan af: hoezo ben ik uit egypte uitgevoerd?). Echter, men zal daar de rechtvaardiging niet uit verkrijgen, maar juist uit en door het geloof. Niet meer onder de wet, maar uit genade.
  En voor de rest kan ik weer wijzen naar wat ik eerder schreef.
  Overigens: typerend dat veel keren staat vermeld dat men op de 1e dag van de week bijeen kwam (is ook geen bewijs voor de zondag) maar dit terzijde….

  • Terecht merk je op dat het woordje “slechts” niet in de tekst hoort voor te komen. Dat ene woordje verandert de intentie van de tekst compleet. Ik zet ook niet simpel iedereen weg als blinde kerktraditie-volger, maar feit is wel dat het gros van de Christenen de feiten die Ben ook noemt niet kent. Terwijl ze puur bijbels zijn en geen mening, of traditie, of vastgesteld in allerlei Christelijke (veelal katholieke) vergaderingen door de eeuwen heen. Voor mij is het terugkeren naar de grondbeginselen, dus de oorspronkelijke Joodse ondergrond, een enorme eye-opener geweest. Ik wens een ieder die ontdekking toe. Bepaalde tradities zijn ook helemaal niet erg of in strijd met de bijbel, maar er zijn er vele die bijbels gezien van geen kant kloppen en alleen te vergoelijken zijn door er allerlei verdraaiingen, afgeleiden van afgeleiden op los te laten, geschreven, gezegd en gesteld door de eeuwen heen.
   De Reformatie heeft inderdaad goede veranderingen gebracht, maar heeft ontzettend veel misstanden en onbijbelse tradities ook ongemoeid gelaten. Sjabbat en Tora wellicht de grootste, maar er zijn er nog zat te noemen. Je hoeft bijvoorbeeld maar de “Historische tijdslijn” door te lezen die Ben geplaatst heeft en je staat al verbaasd. Ik weet nog hoe verbaasd ik was hoe Maarten Luther, een van de starters en helden van de Reformatie (dacht ik altijd), met zijn pamflet “Von den Juden und Ihren Lügen” eigenlijk letterlijk bijdroeg aan de voedingsbodem voor Nazi-Duitsland.
   Even voor de duidelijkheid. Het gaat niet om mijn oordeel over waar mensen voor kiezen. Ten eerste ben ik me zeer bewust van mijn eigen “doel missen”, elke dag weer en hoezeer ik ook door het offer van Jesjoea weer bij de Eeuwige mag komen. Ten tweede gaat het me om wat het Woord van JHWH zegt en niet om wat mensen zeggen. De Sjabbat is NOOIT herroepen en niet alleen aan Israël gegeven. Denk aan het scheppingsverhaal én… de 10 geboden. En Jesjoea is de levende Tora en zegt dat niet een jota noch een tittel van de wet voorbij zal gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Als ik het belang er van inzie, betekent dat ook dat mijn oordeel jegens anders (hoewel ontzettend menselijk) er niet zo toe doet. Máár… zou Jesjoea anders niet gewoon gezegd hebben dat we de Tora moeten loslaten en dat we voortaan zondag moeten gaan vieren ipv de Sjabbat. Alle – let’s say – 18 eeuwen aan Christelijke geschiedenis aan de kant geschoven en puur gekeken naar het Woord, is er niets logischer dan Sjabbat vieren en de Tora serieus nemen in je leven. Niet wettisch en ieder kan er vrij voor kiezen. Het is een richting voor mij en absoluut geen gelopen race. Goede daden en het houden aan de Tora is inderdaad niet waar je rechtvaardiging door ontvangt, maar je moet het ook niet omdraaien en er iets slechts van maken. JHWH heeft de Tora niet voor niets gegeven. Het in je leven toepassen maakt Hem niet kwaad of onverschillig maar blij, dat is mijn conclusie.
   Tot slot: Ben, de berichten gelezen over de demonstratie en ben blij dat dit geluid er was en ook door de pers voor de rest van Nederland, Israël en van de wereld is opgepikt. Achter de ongeveer 30 mensen staan ontzettend veel sympathisanten die jullie van harte steun(d)en. Ik ben er één van.
   Bedenk me nu wel één ding… Ik snap ook nu weer hoe moeilijk het soms is om zachtmoedig te zijn en niet scherp of hard over te komen. Ben, je bent dus niet de enige.
   Sjalom!

   • Bedankt Gerrit,
    Het doet me goed, dat steeds meer mensen het Tora-Yeshua geloofsleven , zoals in de Handelingengemeente, gaan herkennen en oppakken.
    En ook, dat men de ontmaskering van de islam inziet.
    Dat zijn 2 belangrijke punten in ons werk en het vraagt van mensen een ommekeer in hun denken, wat best even moeite kost, immers, verandering is lastig, maar in deze gevallen zeer heilzaam en nodig.
    Een profetisch geluid, zoals in 1 Cor. 14 :3 :”stichtend, vermanend en bemoedigend”, wordt nooit en zeker ook in deze tijd niet, gewaardeerd, politiek correct denken en “na ons de zondvloed” stijl van leven is helemaal in; positief denken, een hemel zonder hel etc.
    Dus ook als je nog zo inlevend en begripvol bent, voor mensen die niet willen veranderen waar nodig, wordt iemand, die in genoemde zin profetisch bezig is, afgedaan als “zwart-wit”, hard, kort door de bocht, ongenuanceerd etc.
    Terwijl het juist liefde voor mensen en voor Gods Koninkrijk is, als je de moeite neemt, om misleiding (mbt.” islamisering” en ” christelijk geloofsleven zonder Tora” bijvoorbeeld, of ander anti-Bijbels denken tav. wie JHWH is) aan de kaak te stellen.
    Bovendien hebben we met de Tora-Yeshua gemeentes een alternatief, een geestelijk onderdak zo dicht mogelijk als we begrijpen en kunnen, bij de Bron.
    In het vertrouwen ,dat JHWH ons verder leidt en zegent,
    shalom,
    Ben

 24. Op 22 oktober 2013 @ 00:20 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Prachtige uitzending Ben!

 25. Op 18 november 2013 @ 23:26 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Romeinen 10:4 klopt niet, want Yeshua is niet het einde der wet, maar het einddoel!
  Staat 12 jan. 23.41

  • Zo is dat Feiek, er staat “Telos”, doel van de Tora. Niet het “einde”laat staan “de beeindiging” van de Tora. Yeshua is juist de “levende Tora”.
   Shalom,
   Ben

 26. De levende Thora?
  Weinigen is het gegeven te begrijpen wat dat betekent.
  Dat verstaan kan alleen als de Heilige Geest Zelf je dat openbaart.
  Velen hebben nog de ” bedekking”.
  Komt omdat ze er zich niet naar uitstrekken.
  Net als zij die beweren dat JHWH YESHUA dezelfde is als allaatje.
  Wat dit land nodig heeft?
  ———————————– REFORMATIE—————————————
  shalom cornelia

  • Hi Cornelia,
   Inderdaad, een doorgaande reformatie, tot aan de Handelingengemeente; niet stoppen bij Luther, die maar een deel van de misleiding ontmaskerde, maar helaas het antisemtisme van zijn RKkerk in stand hield.
   Shalom
   Ben

 27. Op 19 februari 2014 @ 22:42 schreef Geert Dijkstra

  Beantwoorden

  Shalom Ben

  De HEER heeft mij in m’n hart gelegd de sabbat weer in te voeren, en de Thora uit gehoorzaam doorleven. En bezoek nu twee maanden op sabbat de messiaanse gemeente te Leeuwarden “Rehoboth”. Ik ben het helemaal met je eens, we moeten de zevende dag weer in ere herstellen en ons vullen met heilige woord “Thora”. Het heeft wel lang geduurd voor ik Jeshua roepstem heb verstaan. Het is nooit te laat om terug te keren naar de (sabbat) instructie van de Thora.

  Shalom

  Geert

  • Hi Geert, goed om te horen, doe Jaap Heeringa de hartelijke groeten en natuurlijk alle zegen van onze hemelse Vader gewenst in jouw ‘Tora-Yeshua geloofsleven”.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*