Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Interview met een rabbi over Yeshua, laat prima zien, waarom Bijbels denken over Yeshua essentieel is !

Buitengewoon interessant gesprek, waarin de rabbi op vriendelijke wijze antwoord geeft.
Christenen, die Yeshua als een schepsel beschouwen, door God in Maria verwekt, een halfgod dus, zoals men bij de Mormonen,Wachttorengenootschap, Christadelphians en de Immanuelgemeente Alblasserdam gelooft, weten helemaal geen raad met een aantal terechte opmerkingen van de rabbi.
Immers, een mens, ook geen schepsel geboren uit  God en Maria, kan de zonde van een ander  dragen; voor de Rechter dient elk zich afzonderlijk te verantwoorden en allen zijn schuldig aan het overtreden van de Tora.
De enige oplossing is, als het Bevoegd Gezag opstaat van Zijn rechterstoel en Zelf in mensengestalte de boete/doodstraf betaald. Dan is er  recht geschied, de zwaarste straf en ook genade betoond aan wie die ontvangen wil.
Een veel betere vergelijking dan het Koning/Prins verhaal van de rabbi in deze video is dan ook: een eerlijke rechter moest tot zijn verdriet op enig moment een zeer geliefde vriend veroordelen, hij was schuldig, er zat niets anders op.
De rechter sprak de zwaarst mogelijke boete uit, zodat niemand hem van “vriendjespolitiek” kon beschuldigen; terwijl de zaal van de verbazing bekwam, trok de rechter zijn portemonnaie en betaalde voor zijn vriend zelf de boete.
De Bijbel leert dan ook, dat Yeshua de zichtbare verschijning van JHWH is en het is van groot belang Yeshua zo te zien, net als de verschijning van JHWH aan Abraham, Jacob en de ouders van Simson.
JHWH is 1, echad, en dat basisgegeven dient onverkort te blijven staan, waardoor ook Joden en moslims begrijpen, dat we geen afgoden er bij maken !!
Dat voorkomt het heidense denken , dat God in 3 afzonderlijke Personen bestaat, Vader,Zoon en Geest, gelijk in macht en heerlijkheid, zie op deze link, dat dit overal in het heidendom geleerd wordt: http://nl.wikipedia.org/wiki/Triade_%28godsdienst%29
We zien bij de heidense Drie-eenheid  IHS opduiken voor Isis, Horus, Seth, Egyptische afgoderij dus en  heel wat meer voorbeelden er van staan op de link.

NB: het zgn. Christusmonogram bestaat uit de Griekse letters Chi  (schrijf je als “X”) en Ro, (schrijf je als “P”) en dat betekent dan Christus, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Christusmonogram
Later werd naast dat monogram  in het Latijn  IHS gebruikt, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/IHS , wat staat voorde beginletters van Iesus hominum salvator (Jezus de redder der mensen), ook voor In hoc signo (In dit teken (zult gij overwinnen)), als verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer Constantijn de Grote gehad zou hebben.
Zie ook  http://web.mac.com/windekindvzw/SYMBOLEN/CHRISTUSMONOGRAM.html
Deze keizer heeft met de RK kerk in 325 , concilie van Nicea, het antisemitisme officieel ingesteld, met het verwerpen van de Tora en de Joden als Gods volk, de RK kerk kwam daarvoor in de plaats.
IHS is het  logo van de Jezuieten geworden en die zijn dan weer een enorm machtsblok in de RK kerk, lees wat een ex-Jezuiet Alberto Rivera daarvan vertelt:
http://www.youtube.com/watch?v=-zDHxhUJLnQ
En de Protestanten namen zowel het Griekse als het Latijnse symbool over, dus ook IHS, Isis, Horus Seth in de kerk, als letterlijke Drie-eenheid en zo ook in diverse geloofsbelijdenissen “3 Personen in de Godheid”.

Ook het centraal stellen van Jezus als de belangrijkste, waar het om gaat in het geloofsleven, is zo’n foute voorstelling van zaken, inderdaad is daar de vergelijking  Koning en Kroonprins een goede, het gaat immers om de Koning en Yeshua is niet een aparte Prins naast en soms voor sommigen boven de Koning ! Zijn verschijning gaat weer op in JHWH na de opstanding, de “heilrijke rechterarm van JHWH” is niet een aparte Persoon naast Hem, dat  is Hij Zelf, net als uw arm gewoon een deel van u zelf is.
Door zo te denken, maak je van een Persoon los van JHWH een 2e God, een afgod dus. En velen maken dan van de Heilige Geest (JHWH Zelf n.b.) ook nog een 3e Goddelijke Persoon.

De duivel verleidde de kerk tot  een bekende truc: meng de waarheid met leugen , dan verkoop je de leugen wel. Zo verving de kerk naast JHWH is echad voor Drie-Personen en toch 1 ook de Moadiem voor heidense feesten met een evangelische betekenis: voorjaarsvruchtbaarheidsfeest en de zon-aanbidding in zonnewende (kerstmis) en zon-dag : zie de volgende links
http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pasen-drie-dagen-en-nachten&catid=152:qkerkq-en-qkerkqgeschiedenis&Itemid=93

http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/Noordzij/Geschiedenis%20en%20achtergronden%20van%20het%20Kerstfeest%20-%20Rolanda%20en%20Peter%20Noordzij.pdf

Dus dankzij de keuzes van de RK kerk destijds zitten we met afgoden als Mithras (kerst) Astarte (vruchtbaarheidsfeest) en  Isis, Horus, Seth (IHS) opgezadeld en heel veel antisemitisme, geloof in  Drie-eenheid (3 Godenleer) en volgens prof. Walter Veight heeft de  RK-kerk de islam ook aangezet/gebruikt, er zitten nl. veel overeenkomsten in met diverse RK aspecten en deze kerk belijdt  officieel de koranAllah als dezelfde als de Ene ware God,  JHWH in de Bijbel.
Google maar es op  Walter Veight  en /of ga naar  http://www.wat-is-waarheid.info/video/islam.htm

De rabbi zoekt het in Tora-studie en hoe goed ook, dat kan gemakkelijk een  afgod worden, als het ons er om gaat zoveel mogelijk van de Tora te begrijpen, Hebreeuws leren, de 4 nivo’s van exegese leren toepassen (pardesh) en dat allemaal zo goed mogelijk gaan toepassen.
Het gevaar is dan, dat we zo met de Tora en de praktijk er van bezig zijn, dat we de Gever van de Tora vergeten, ons hart is niet meer bij Hem, maar in het Tora doen gelegen en of dat al niet erg genoeg is, je kunt dan ook nog wettisch bezig  gaan en verdwalen in de misleiding, dat  het doen van Tora je redding is en niet de genade van JHWH in Yeshua geopenbaard.

De 10  mitzvoth ( Ex.20), Micha 6:8  (“Hij (JHWH) heeft u bekend gemaakt, o,mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niets anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God, JHWH) en Matth. 22:34-40  “Gij zult JHWH liefhebben met geheel uw hart, ziel en verstand en de naaste als u zelf” zeggen allen het zelfde, daar komt de essentie van  het leven op neer.

Dat wist Abraham ook al , evenals velen voor en na hem en  Abraham werd uit geloof, vertrouwen in JHWH, gerechtvaardigd, Rom, 4
Ontdaan van alle kerkleugens en heidendom wordt deze boodschap een stuk makkelijker te omarmen voor de rabbi in de video en dan ook Yeshua als het ware Pesachlam.

Opnieuw vraag ik vergeving aan Israel voor de leugens en het antisemitisme van de kerken, op deze  herdenkingsdag van de shoa;  het enige wat ik kan doen, is volgens de Tora-Yeshua lijn  het geloofsleven in vullen met liefde voor Israel en alle mensen, tot de komst van Yeshua ha Mashiach ben David te Yerushalayim, spoedig.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

80 Responses to Interview met een rabbi over Yeshua, laat prima zien, waarom Bijbels denken over Yeshua essentieel is !

 1. Op 26 januari 2012 @ 23:26 schreef Peter Nissen

  Beantwoorden

  Hier zitten een groot aantal doordenkers in waar veel gelovigen nog eens de moed voor moesten verzamelen om over na te denken. Ik ben ervan overtuigd dat dan de kerken niet langer leeg zouden lopen maar binnen no time te klein zouden zijn.

 2. De beste man legt duidelijk de verschillen bloot tussen joden en christenen. De rabbi zegt: ga naar de Vader; Christenen zeggen: ga naar de Zoon. En daar laat de vraagsteller na om hem te vragen cq te zeggen wat Jezus zei: ‘…Niemand komt tot de Vader, dan DOOR Hem…’. en ‘…Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft…’. Dus door Christus te eren, eer je OOK de Vader. ook had de vraagsteller kunnen wijzen op: ‘…En de zaligheid is in geen Ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden…’. Handelingen 4:12. Jezus zei: ‘…gij zult MIJN getuigen zijn… Handelingen 1:8. ‘…Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus”: 1Timotheüs 2:5.
  2e punt: 3 Goddelijke personen en toch 1. Ik zie, en velen met mij, dit toch echt niet als 3 aparte personen. Ik doe altijd een beetje flauw aan de deur als er jehova’s getuigen komen met 1+1+1=3. Ik zeg dan 1x1x1=1. Het is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het is God de Vader, die tot ons komt in God de Zoon (Jezus) en in ons werk door God de Heilige Geest. Dat zie ik, en geen ihs of hoe dat ook heten mag…
  De rabbi heeft gelijk dat geen mens de zonde van een ander kan dragen. Maar God kwam tot ons door Jezus, die de mensen gelijk is geworden, uitgezonderd de zonde. Fillipenzen 2:1-11 omschrijft dat ook mooi. Het verschil zit in dat Jezus al bestond voor de grondlegging der wereld, dus voor de zondeval. Hij zei niet voor niets: ‘Ik BEN’, waar God dat eerder van zichzelf zei. Jezus werd dus niet geboren in zonde; wij stervelingen wel, want wij zijn NA de zondeval geboren. Hij was de menselijke gedaante gelijk, maar nog steeds God want Hij liet zich aanbidden, waar duidelijk staat dat alleen God aanbeden mag worden……
  Jammer dat velen Jezus paseren en rechtstreeks tot God willen gaan….

  • Hi AdG,
   Zie de Nederlandse geloofsbelijdenis, die over 3 Personen praat en dat is dus heidens.
   Inderdaad werd Yeshua niet in geboren in de zin van een samengaan van eicel en bevruchting, Hij is de verschijning van JHWH in de kleinst mogelijke mensenvorm, die onder ons ter wereld komt , leeft,sterft en opstaat uit de dood.
   JHWH is niet 1+1+1 en ook niet 1x1x1 (wat leuk gevonden is, maar het suggereert me te veel 3 Personen),Hij is echad, 1 en verschijnt onder ons op meerdere wijzen in mensen of engelengestalte( Engel des Heren in dat laatste geval) of in een rookkolom , de Sjechina.
   Inderdaad kun je niet rechtstreeks tot JHWH gaan, altijd via het Pesachlam, dat is JHWH Zelf in Yeshua, er moet eerst reiniging en vergeving zijn , zie Jes. 59 en daarom zijn de woorden van Yeshua maar al te waar: :”Niemand komt tot de Vader dan door Mij” en “Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien” (Joh. 14)
   Ik ben benieuwd of je het hiermee eens kunt zijn.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • Beste Ben,

    mbt 1x1x1; ik schreef ook: een beetje flauw…
    Ik kan er grotendeels mee eens zijn. Hoewel het een lastig onderwerp is, zeker voor buitenstaanders, wil ik toch wijzen op 1 Johannes 5:7 ‘…Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een….’. We moeten ook gedoopt worden in die 3 namen.
    Jezus zei: “De Vader heeft de Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven” (Joh 3:35). Gods liefde is niet enkel gericht op de mensheid, maar eerst en vooral bestaat deze tussen de drie Personen van de Godheid. En drie Personen moeten zij zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest kunnen niet louter ambten, titels of aspecten zijn waarin God Zichzelf manifesteert, want zulke vormen kunnen niet liefhebben of gemeenschap met elkaar hebben. Niet enkel de Zoon wordt voorgesteld als een persoon, maar ook de Vader en de Heilige Geest. De Bijbel toont hen elk als hebbende hun eigen persoonlijkheid: elk van hen handelt, heeft lief, verzorgt, kan gegriefd of boos worden. Ambten of titels kunnen dat niet! Nu ben ik benieuwd wat je hiervan vindt….
    Overigens is er geen enkele voorwaarde vooraf om tot Christus te gaan; we kunnen altijd naar Hem gaan zoals we zijn; we kunnen echter niet bij Hem BLIJVEN zoals we zijn gekomen; dus wedergeboorte is noodzakelijk….

    • Hi AdG,

     Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum waar je kunt lezen, dat het genoemde gedeelte niet in de oudste handschriften staat en toegevoegd is door voorstanders van de 3 Godenleer.
     Verder moeten we helemaal niet gedoopt worden in 3 Namen, in de hele Handelingenbrief wordt men gedoopt in de Naam van Yeshua, Die JHWH is in mensengestalte.
     Mag ik je voor de verdere discussie verwijzen naar https://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/ waar aan het begin ook nog 2 artikelen voorafgaand worden genoemd.
     Als je ze alle 3 uit hebt, weet je overduidelijk hoe ik het Bijbelse beeld over JHWH formuleer. Hij is 1 en op geen enkele manier 2 of 3 personen, dat is heidendom.
     Shabbath shalom,
     Ben

     PS: zie voor de foute, maar bijna altijd gebruikte doopformule -in de naam van de Vader en de Zoon en de Geest, Matth. 28:19,20- (niet bij ons dus):
     http://www.hetkoninkrijkderhemelen.net/?page_id=8997 waar je leest, dat juist die 3-slag niet in de grondtekst staat.

     • Op 28 januari 2012 @ 18:10 schreef AdG

      Beste Ben,

      Ik kom er achter dat waar jij/jullie voor staan een vorm van ‘Sabellianisme’ is. Ik kan hier wel hele stukken tekst neerzetten wat dat is, waar dat mis zit etc etc maar dat is denk ik niet de bedoeling en wijkt van het eigenlijke onderwerp af. Zowel mbt de drie-eenheid als de doop kan ik alles volkomen weerleggen. U noemt eea van mij heidendom; ik noem het van u dwaling. En nu?
      Patstelling?
      Ik heb niet de lust om tegenover elkaar te staan en elkaar met teksten rond de oren te slaan. Ik weet wel dat we allemaal Jezus nodig hebben als borg en zaligmaker. Ik weet ook dat nog velen daar niets van moeten weten, ook die rabbi niet. Dus er zijn nog velen die een ziel te verliezen hebben. Laat het gebed DAAR over gaan….

     • Op 29 januari 2012 @ 09:47 schreef Ben

      Hi AdG,
      De discussies over de JHWH en Zijn Persoon zijn al eeuwenoud, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABtius_van_Smyrna
      Als je mijn artikelen, waarnaar ik verwees , hebt gelezen, zou je het begrijpen,maar je gaat er niet eens op in, dus dat zegt genoeg. Je zegt mijn argumententen te kunnen weerleggen, volkomen zelfs, maar je doet het niet.
      Dan kies je er toch gewoon voor om in de RK misleiding van 3 Goden te blijven hangen ?
      Alleen, omdat je niet kunt volgen, dat Yeshua in mensengestalte gewoon ook gelijktijdig met de totale volheid van JHWH in gesprek kan zijn en dat JHWH tijdens Zijn verschijning op aarde op diverse momenten en bovenal in Yeshua tevens alomtegenwoordig blijft, zodat Zijn zorg ook tijdens de jaren van Zijn verschijning op aarde naar de hele kosmos/aarde kan uitgaan.
      Het Griekse denken belemmert je in het volgen van de Hebreeuwse waarheid.
      Bisschop Noetius van Smyrna begreep het wel, maar dat kwam de RK kerk niet uit, dus weg met die man en de Drie Goden leer overeenkomstig diverse heidense religies neerzetten,
      IHS, Isis, Horus Seth, zie eerder genoemde link.
      Shalom,
      Ben

 3. intrigerende man, deze rabbi.
  duidelijk is dat deze man niet jezus of yeshua verwacht als de messias.
  die heeft niet aan de voorwaarden voldaan, zoals hij zegt:
  jezus heeft geen vrede gebracht, maar het zwaard.
  de messias, die hij verwacht hoeft ook niet 2x te komen…enz.
  en kan niet sterven aan een kruis.
  hij zal niet uit de tora halen dat yeshua de zichtbare verschijning was van JHWH…enz.
  ik vermoed dat hij eerder aan een engel zal denken.

  bovendien zoals hij zegt, kan er niemand voor de zonden van een ander sterven; geen mens en God kan niet sterven.
  God kan ook niet in een menselijke vorm verschijnen, aldus deze rabbi.
  maar ja, dit is dus duidelijk de visie van het Jodendom.
  met het NT zal hij dan ook zeer waarschijnlijk niets hebben

  • Hi Stella, merk op , dat de schuld voor een deel bij de christenheid ligt met hun heidense idee over 3 Goddelijke Personen en dan toch 1.
   En verder weet de rabbi ook best, dat JHWH verscheen aan Abraham, Jacob en ouders van Simson en als je dan leest wat er ook in de grondtekst staat, dan gaat het echt niet over een engel, er staat JHWH.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • @Ben
    u gaat niet volledig op mijn post in, maar wijst als afleidingsmanoeuvre op de drie-eenheidsleer.
    natuurlijk heeft dat een wig geslagen tussen het jodendom en het christendom.
    maar daar had ik het niet over…lees maar terug.

    nergens in de Tenach [het OT] gaat het over jezus [yeshua] als verschijningsvorm van JHWH, maar over JHWH zelf.

    het idee van een god die in mensengestalte uit de hemel daalt is [net zoals de leer van de drie-eenheid] ook afkomstig uit de ‘heidense’ religies en de vele mythes.
    datzelfde geldt voor de kruisdood als vergeving voor de zonden.
    geen joods gedachtegoed…nergens terug te vinden in het OT [Tenach]
    want een ieder sterft voor zijn eigen zonden

    de rabbi heeft dan ook niets met yeshua, zoals duidelijk blijkt uit de video en heeft dus ook zeer waarschijnlijk niets met het NT.
    stel dat hij een kijkje komt nemen op deze site, zal hij deze visie [leer] ook niet aanhangen.
    ik denk dat u er uit haalt wat u past en dat u zijn woorden daarmee verdraait.

    u schrijft elders:
    **Yeshua is de enige, die rechtstreeks uit JHWH is voortgekomen, in de eeuwigheid voor de schepping bestond en verscheen fysiek als mens onder ons in Yeshua van Nazareth, (Ph. 2:5-11) gekruisigd en opgestaan uit de dood , voor ons de doodstraf dragend.
    Hij kwam van JHWH en ging weer terug naar JHWH om weer echad (eenheid) te zijn met Hem.**

    gaat regelrecht tegen de Tenach in.
    Hosea 11:9 ‘want ik ben God en geen mens”
    u heeft het hier toch over 2 personen..?

    joden zullen dit als blasfemisch betitelen.
    niemand kan voor de zonden van een ander sterven…geen mens en God kan niet sterven.
    dit is een christelijke visie, geen joodse.
    en wat is joods-christelijk?

    nogmaals: de messias die hij verwacht is niet jezus.
    hij spreekt dat zelfs tegen.
    de messias die hij verwacht zal vrede brengen en hoeft niet 2x te komen –
    vandaar zijn mooie, enigszins cynische uitleg over de vraag naar het verrichten van wonderen.

    of denkt u daar anders over?

    • Hi Stella, als je mijn eerdere artikelen leest, begrijp je dat in mijn antwoord wel degelijk een reactie zit op de punten die je noemt.
     Zie https://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
     JHWH verschijnt in mensengestalte bij Abraham en dan gaat het niet over 3 engelen, maar er staat JHWH en ook Jacob en de ouders van Simson geven aan JHWH te hebben ontmoet in mensengestalte.
     Gen. 18: “3 mannen, waarvan 1 dus JHWH was, zo staat er uitdrukkelijk, dus als wie dan ook dat als engelen wil zien, is dat puur ontkennen wat er staat.
     We zien dat JHWH in mensengestalte verschijnt en met Abraham een maaltijd nuttigt en met hem praat over Zijn plannen.
     En dat zien we ook, als Yeshua verschijnt, nog veel intenser als mens, vanaf het begin als embryo in de moederschoot.
     Ik begrijp echt wel wat de rabbi bedoelt, helaas schiet de pastor , die de vragen stelt, te kort in doorgaan op het essentiele punt, wat ik hier noem.
     Shalom,
     Ben

    • Stella, is dat wel helemaal waar, dat in de Tenach mensen sterven door hun eigen zonden? Werd er tijdens Jom Kippoer niet het bloed van dieren gebruikt om zonden te bedekken?
     Was daar niet een zondebok om de zonden van mensen weg te nemen?
     Werd aan Abraham niet gevraagd zijn zoon te offeren, maar hoefde dat op het laatste moment niet, omdat YHWH in het offer zou voorzien, op diezelfde plaats door Yeshua?
     Staat er ook niet dat er een bedekking op het Joodse volk ligt, elke keer als Mozes wordt voorgelezen?

     • Op 29 januari 2012 @ 14:33 schreef Ben

      Hi Wia,
      Hopelijk reageert Stella ook nog, maar ik wil graag het volgende opmerken:
      -het bloed van bokken en stieren is symbolisch, wat telt is het geloofsvertrouwen, dat JHWH vergeeft op grond van schuldbelijdenis en dat Hij in Yeshua, het verschijnen van JHWH in mensengestalte op aarde dus, Zelf Zijn bloed geeft en daar mee het geloofsvertrouwen van degene, die destijds zo’n offer bracht, de waarde geeft, die bij de symboliek hoort.
      -Abraham werd door zijn geloofsvertrouwen gerechtvaardigd,Rom.4, op geen enkele wijze door een voorgenomen (heidens) kindoffer. Dat hij Isaak wilde offeren, had niets met zondevergeving te maken, maar alles met “gehoorzaamheid en overgave aan JHWH”. Immers, JHWH Zelf voorzag in het Lam en liet dat terplekke zien in een ram, die vastzat in de struiken en die geofferd werd. Gen.22
      -let op bij “bedekking” : nooit een doemscenario, je kunt van diverse bedekkingen last hebben, wetticisme is er 1 van en die verdwijnt, zodra men Yeshua aanvaard en de genade begrijpt, die al volop in de Tora aanwezig was (pesachlam, Yom Kippur e.d.) en in Yeshua helemaal duidelijk wordt.
      Vele Joden weten dat in Yeshua, dus er ligt geen bedekking op het Joodse volk in het geheel, maar op een aantal Joden, die ook allemaal vrij zijn om Yeshua te aanvaarden.
      Op het moment dat ze dat doen, verdwijnt die bedekking van wettiscisme (denken dat je in Gods Koninkrijk een plaats kunt verdienen met het houden van regels).
      Zie maar 2 Cor.3:12-18
      Shalom,
      Ben

   • ik lees de reacties en helaas,ook nu weer lees ik dat het deels christenen zijn met hun heidense idee,wat is het toch gemakkelijk om de ander-al dan niet geheel of gedeeltelijk-de schuld te geven,ipv zelf een ieder persoonlijk,dus zélf te onderzoeken geleid door de Ruach,Yahweh;s Geest en Hij zal je deze dingen duidelijk maken!
    wat heeft het voor zin om elkaar eeuwenlang de schuld te geven en in de slachtofferrol te blijven hangen? zeker in deze dingen,als het om het Woord gaat,getuigen van wie je bent in Yeshua,de Heere Jezus,is het oude voorbij gegaan,het nieuwe is gekomen,je bent een nieuwe schepping! wie omziet zal Yahweh’s Koninkrijk niet zien,wie de hand aan de ploeg slaat…
    een ieder is zelf verantwoordelijk,in wezen gaat het om de relatie met je Schepper,te weten dat je een nieuwe schepping in Yeshua bent,door Zijn volmaakte Offer,Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha,dat geldt ook voor deze rabbi

    shalom
    Aliyah

    • Hi Aliyah,
     Mijn verlangen is een gemeentemodel zoals in Handelingen te zien ontwikkelen met de bijbehorende geloofsbeleving/theologie.
     Dan kun je niet zeggen dat ieder voor zich het maar moet uitmaken, gemeente-zijn is altijd een gemeenschappelijke zaak, zoals ook de kern van de Tora nooit alleen de enkeling, maar vooral ook de gemeenschap van mensen betreft.
     Wil je dat samen invullen,dan moet er over een aantal hoofdzaken overeenstemming zijn en dat stellen we in een groeiproces vast op basis van Woord en Geest en dan dus eenstemmigheid.
     De brieven van Paulus, Petrus, Jacobus en Johannes laten zien, dat er steeds correctie nodig bleek om in harmonie met de Tora , Yeshua, Gods Geest te leven, want bij al deze Bronnen vind je hetzelfde, het is JHWH, de Bron.
     Door zo bezig te zijn ruim je het onkruid bij jezelf en anderen op en kom je tot een Bijbelse eenheid, verlost van het onkruid van dogma’s en kerkelijke traditie, waar die fout was.
     Uiteraard bewaren we wat wel goed was.
     Shalom,
     Ben

     • Op 2 februari 2012 @ 15:50 schreef Aliyah

      hi Ben, ik begrijp dat het jiou verlangen is om een gemeentemodel oftewel een modelgemeente te zijn zoals in Handelingen omschreven staat.Nergens zeg ik dat een ieder voor zich het maar moet uitmaken,wat ik zei en wat ik nu weer zeg is dat het in eerste instantie om een relatie met de levende Yahweh,de Heere God te onderhouden,de relatie met je Schepper en van daar uit vindt je elkaar en herken je elkaar in Yeshua,gaandeweg is wel gebleken dat er dan nog vele onderlinge verschillen zijn aangaande het Jood zijn en Griek zijn=de gelovige uit de volkeren/christenen,wat een gesteggel en een geruzie ik meegemaakt heb over al dan niet als gelovige uit de volkeren de Joodse leer moest volgen..
      tenslotte, ook ik ben allang verlost van dogma’s,kerkelijke traditie,menselijke wetten en regeltjes en wat men mij de laatste jaren wilde opleggen; het juk van de wetgeleerden,Schriftgeleerden en bepaalde Farizëers,kortom,het menselijke juk,daarvan ben ik alláng verlost,door het volbrachte werk van Yeshua,daar ben ik zó blij mee,zó dankbaar voor,het is zó bevrijdend om te ontdekken en ervaren dat Yeshua’s juk zacht is en ZIjn last licht!

      ps. ik ben lid van het wereldwijde Lichaan van Yeshua,de Heere Jezus en ik heb vele broers en zussen die mijn geestelijke familie zijn,ik kom dus niets tekort! het wordt steeds moeilijker om een goede gemeente te vinden die aan het onderwijs van Yeshua,de Heere Jezus voldoet en die leeft volgens de principe’s van Zijn Koninkrijk,daar wisten de discipelen alles van!

      shalom,
      Aliyah

     • Op 2 februari 2012 @ 23:23 schreef Ben

      Hi Aliyah,
      Daarom dus de Tora-Yeshua gemeentes, als nieuwe poging “de volle raad Gods te verkondigen en uit te leren leven”,
      shalom,
      Ben

 4. in het Lichaan van Yeshua,de Heere Jezus zijn de ware gelovigen,deze ware gelovigen zijn de levende stenen,niet gebonden aan een gebouw,synagoge of kerk…

  shalom

  Aliyah

  • Hi Aliyah,
   Inderdaad, waarbij we ons realiseren, dat Yeshua JHWH Zelf is, niet meer als menselijke verschijning maar als de Koning, als JHWH Zelf, die uiteindelijk Alles in allen is.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • hi Ben, voor mij is Yeshua,de Heere Jezus de Hogepriester in de hemel,die al voorzegd werd in het oude verbond,toch?!Hij,de Heere jezus is het die voortdurend voor de Zijnen pleit,dus ook voor mij,ik weet mij in Hem geborgen! dat is mijn ervaring

    Hij is de Koning der Koningen en de Heere der Heerscharen(even in gewoon Nederlands) het Lam en de Leeuw uit de stam van Judah
    tot zover maar weer,er komt toch geen einde aan om Hem te loven,te eren en te prijzen,woorden schieten tekort…

    shabbat shalom

    Aliyah

    • Hi Aliyah, heb je de discussie hierover gevolgd?
     De vraag is, of Yeshua een apart Persoon is, naast JHWH of dat Yeshua een verschijning van JHWH is in mensengedaante.
     Maw: is er 1 God of zijn er 2 of 3 ?
     Mag ik je voor de verdere discussie verwijzen naar https://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/ waar aan het begin ook nog 2 artikelen voorafgaand worden genoemd.
     Als je ze alle 3 uit hebt, weet je overduidelijk hoe ik het Bijbelse beeld over JHWH formuleer. Hij is 1 en op geen enkele manier 2 of 3 personen, dat is heidendom.
     Shalom,
     Ben

     • Op 29 januari 2012 @ 11:08 schreef Aliyah

      hi Ben, of ik de discussie hierover gevolgd heb?ja en er valt mijns inziens niet over te discusiëeren…de Bijbel,Yahweh’s Woord is onfeilbaar,zijn Woord is waarheid en niet in twijfel te trekken,dat is wat ik gedurende mijn geloofsweg ervaren heb en zo heb ik onderweg geleerd dat het de Ruach is,Yahweh’s Geest die mij alles te binnen brengt,op ZIjn tijd en het Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

      Yeshua,de Heere Jezus zei; gaat dan heen en maak alle volkeren tot Mijn discipelen/leerlingen,dit is de opdracht voor een ieder die Yeshua,de Heere Jezus als Redder en Verlosser heeft aangenomen,om het goede nieuws,het evangelie door te geven

      ps over de kerk/gemeente; ik heb al het goede uit de kerk behouden/bewaard,dwz; het Woord,de blijde boodschap van het evangelie,de naam van Yeshua/de Heere Jezus,die in elke preek centraal stond en staat! in elke preek een gedeelte uit het oude verbond,die aansloot bij het nieuwe verbond,waarom? omdat het hele oude verbond verwijst naar het nieuwe verbond,naar Yeshua/de Heere Jezus,de Redder en Verlosser voor Jood én Griek=gelovige uit de volkeren

      shalom,

      Aliyah

     • Op 29 januari 2012 @ 12:52 schreef Ben

      Hi Aliyah,
      Misschien heb ik wat gemist, maar ik ben benieuwd naar jouw antwoord op de vraag van Yeshua:” maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
      Een schepsel, door JHWh in Maria verwekt en dus een halfgod uit God en mens zonder pre-existentie in de eeuwigheid ervoor en dus niet God ?
      Of is Yeshua een menselijke verschijning van JHWH, zoals al eerder bij Abraham, Jacob en ouders van Simson, waarbij in Yeshua het grootste wonder geschiedt: JHWH draagt voor ons de doodstraf.
      Hoor graag jouw visie,
      shalom,
      Ben

  • hi Ben,daarom dus de torah yeshua gemeenten,ik moet de eerste gemeente nog tegenkomen die vanuit Yeshua’s onderwijs leert en volgens de principe’s van Zijn Koninkrijk leeft! dat betekent dan bv eerst de balk uit je eigen oog verwijderen voordat je de splinter in iemand anders oog verwijderd!jij schrijft over het onkruid bij jezelf verwijderen en bij de ander,nee, niet terug naar het oude verbond,maar leven door het nieuwe verbond met Yeshua’s onderwijs en principe’s van Zijn Koninkrijk.

   Aliyah

   • Hi Aliyah,
    In de zgn. “Messiaanse gemeentes” is zeker allerlei kaf onder het koren. Ik heb het dan ook over onze Tora-Yeshua gemeentes, de 9 die op de lijst staan en meer direct over de 3 , waar ik de zorg over heb in Amersfoort, Purmerend en Den Dungen.
    Ben je daar al es geweest, in een van die 9 ? Ok, zo niet, oordeel dan niet.
    Overigens zeg ik dan nog alleen maar, dat we het meest optimale voorbeeld in de Handelingen gemeente zien, wat we nastreven, maar niet, dat we dat al volmaakt doen.
    Ons voordeel is wel, dat we op de juiste koers zitten in een leerproces. Kerken zitten op een foute koers met al de genoemde dwalingen en dat kom je sowieso verkeerd uit.
    Ik ben dankbaar voor de inzichten van onze Vader ontvangen aangaande Tora-houden in de genade van Yeshua en ook mbt. implementeren van de Geestesgaven, niets om onszelf te verheffen, maar wel om Hem te danken.
    Shalom,
    Ben

 5. Op 27 januari 2012 @ 23:59 schreef Peter Jansen

  Beantwoorden

  Als ik dit alles zo lees en volg denk ik dat de moslims toch een duidelijker leer hebben. Misschien de moeite van het bestuderen waard???? Ben, ik heb laatst een interviuw met je op youtube gezien en het viel me op dat die moslimgeleerde een helder verhaal had waar jij geen weerwoord tegen had en zelfs in de hoek werd gedreven, ook tav van ons geloof. Het viel me op dat hij ook meer kennis heeft van het Christendom en het Jodendom dan jij! Misschien moet je in het vervolg de islam niet zo negatief wegzetten, want het leidt alleen maar tot nog meer vragen bij ons christenen.

  • Hi Peter,
   Wil je me de link sturen van dat interview? Ik weet bijna zeker welke dat is, nl. een interview, waar ik de islamdeskundige gewoon alles vroeg en liet vertellen, bewust zonder veel discussie, want het was een eerste gesprek.
   Dat zou dan later van antwoorden worden voorzien, moet nog steeds gebeuren. Maar wat is het geval? De organiserende moslim stond er op het interview te filmen, zgn. om zeker te stellen, dat we er niet in zouden manipuleren.
   Vervolgens stond het verhaal na een paar weken op internet, geheel eenzijdig dus en zonder het nog te geven commentaar; ons materiaal was dus gestolen, maar dat heb ik bijna steeds ervaren met afspraken met moslims, je wordt meestal voorgelogen. Taqiya zit in de genen bij moslims en is geheel legitiem vanuit hun leugenboek, de koran.
   Laat me niet lachen, islam een duidelijke leer? Ik heb er genoeg in gestudeerd, ik word niet goed van die haatzaaiende, fascistische onzin. Duidelijk wel ja, in negatieve zin.
   Heb je onze DVD al es gezien? zie https://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/
   Je conclusie is ook bizar: deze man zou meer weten van joden en christendom als ik.
   Mijn suggestie: ga zelf es wat over de islam lezen, de koran,de ahadith, leven van Mohammed. En vooral ook de Bijbel, om het verschil te zien. O ja, blijf dan vooral vragen stellen, ook hier natuurlijk,maar liever geen conclusies zonder vooraf je in de materie te verdiepen, dat schiet niet op.
   Shalom,
   Ben

  • Hai Peter, kijk eens naar de onderstaande twee video´s.
   Deze ex-moslima denkt er toch echt heel anders over. Hoe mooi is het dat een Nederlandse rechter haar anti-moslim mening voorleest.

   http://www.youtube.com/watch?v=di3rmr9sbbM&feature=related
   http://www.youtube.com/watch?v=sl8WNI6GINg&feature=related
   Shabbat shalom.

  • hi Ben, even nav jou reactie om 12:52, Deutronomium 6:4 dat is de geloofsbelijdenis,waar ik volledig achter sta,ook al is mijn basis gelegd in de zondagse preken in de kerk,ik heb gedurende mijn geloofsleven ook zelf onderzocht hoe dat nu precies zit,ik had ook vragen en ik wilde ook weten; wat zegt de Schepper nu zelf door Zijn Ruach/Geest en Zijn Woord,nou,dat heb ik als heel mooi en heel wonderlijk ervaren; Hij spreekt heel persoonlijk aan,een ieder die Hem volgt,een persoonlijke relatie met Hem heeft,met de levende God=Yahweh,zo heb ik ZIjn Woord en ZIjn wil leren verstaan,Psalm 86 spreekt hier ook over; Leer mij naar Uw wil te handelen,ik zal dan in Uw waarheid wandelen,kijk en dat bedoel ik Ben,ik heb heel veel aan de Psalmen gehad en nóg,nog steeds put ik troost en hoop en moed uit de Psalmen,die heb ik toch maar mooi in de kerk geleerd,daarom bewaar ik wat goed was en is!

   shalom

   Alliyah

   • hi Ben; wat ik mooi vindt aan wat deze rabbi/pastor zegt is het volgende; in de hemel boven en op de aarde beneden is er niets,dan de Schepper/Yahweh,Hij is de; Ik ben,zo heeft Hij zichzelf al in het oude verbond bekend gemaakt,en de “Ik ben”mag ik- door Yeshua’s volmaakte Offer en Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha- mijn Vader noemen,ik ben door Hem gekend,Hij is mijn Maker,mijn Schepper…

    shalom,

    Aliyah

   • Hi Aliyah,
    Allemaal prima, maar mijn vraag was een andere: wie is Yeshua, JHWH in mensengestalte of een apart schepsel wat 2000 jaar geleden geschapen werd in Maria, zie mijn vraag in uitvoeriger woorden.
    Shalom,
    Ben

    • hi Ben,allemaal prima zeg je nu,dat betekent dat je mijn getuigenis wel prima vindt? en wat jou vraag betreft,deze heb ik heel duidelijk beantwoord in eerdere reacties,bij voorgaande artikelen over wie Yeshua,de Heere Jezus is,wie Yahweh,de Heere God is,het is steeds maar een herhaling van hetzelfde,straks komt er weer een artikel met dezelfde vraag…wat is het toch mooi en wonderlijk hoe Yeshua,de Heere Jezus zelf onderwijs gaf,aan Zijn discipelen/leerlingen en toehoorders en wat kwamen daardoor veel mensen tot geloof en dat gebeurd nog steeds!ik ben ook tot geloof gekomen door het onderwijs van Yeshua,de Heere Jezus en dat notabene in de kerk,de gemeente,daar vertelde de dominee over Hem en door de woorden van de dominee heen,hoorde ik de Stem van de Goede Herder….ik kan er wel over blijven vertellen en getuigen,maar daar gaat dit artikel niet over,hopelijk komt er nog es een artikel over hoe mensen Yahweh’s Stem hebben leren verstaan,de Ruach,het Woord…

     shalom
     Aliyah

    • hi Ben, wie is Yeshua? dat is Yahweh,de Heere God in mensengestalte,dit is dus mijn antwoord,ik zal daar later wat uitvoeriger over schrijven zoals ik dat ontdekt heb door de jaren heen,door het Woord,de Schriften grondig te bestuderen,gewoon uit de statenvertaling…

     shalom

     Aliyah

     • Op 29 januari 2012 @ 20:26 schreef Ben

      Amen Aliyah,
      Shalom,
      Ben

     • Op 29 januari 2012 @ 21:51 schreef Aliyah

      hi Ben,even nav jou reactie om 20:26, we zijn er nog niet hoor,al zeg je amen,want ik heb je nog niet geschreven hoe ik dat ontdekt heb,er zijn mensen die vanuit het Hebreeuws kunnen weerleggen,dat wat in Jesaja 9:6 staat niet klopt,namelijk’sterke God’ in het Hebreeuws zou dat anders vertaald staan dan in de statenvertaling,wie weet dat uit te leggen vanuit het Hebreeuws? en wie heeft er dan’gelijk’zonder gelijk te willen hebben,maar wat de Schrift zegt?!

      shalom
      Aliyah

     • Op 29 januari 2012 @ 22:47 schreef Ben

      Hi Aliyah, heb je daar meer info over of moet ik deze vraag voorleggen aan onze leraar Hebreeuws ?
      Shalom
      Ben

 6. Op 28 januari 2012 @ 18:52 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  In openbaring 11 vers 15 lees ik het volgende:
  Het Koningschap over de hele wereld is gekomen aan…onze Here en aan Zijn Gezalfde!!
  en
  Hij ( de Here en Zijn Gezalfde, dus enkelvoud) zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden.

  Vervolgens danken de 24 oudsten en aanbaden de Here God/JHWH zeggende:
  Wij danken U, Here God/JHWH, Almachtige die is en die was!!
  dat GIJ (enkelvoud) uw Grote Macht hebt opgenomen en…Het Koningschap ( lees vers 15 nogmaals) hebt aanvaard.

  er staat niet : hebben (meerv) aanvaard, maar: heeft aanvaard.

  Dus het Zijn wel twee persoonsvormen maar ëén Here God /JHWH de” Almachtige”

  Als de Here God bij Abraham als Man of met Jacob worstelt als Man of als de Engel des Heren met mensen spreekt en wandelt , dan is de hemel niet leeg.

  Dat is Hij zowel IN de hemel als OP de aarde.

  Hij is Here God/JHWH en Hij is de Gezalfde.

  Waarom is het heidens om te geloven dat de AlMachtige Here God/JHWH de : Vader , de Zoon en Heilige Geest is.

  Alle drie hebben hun taak en kunnen zelfstandig spreken met andere wezens. Of ergens anders vertoeven.

  Waarom wordt dan gezegt dat we geloven in drie goden…

  want dat is helemaal niet waar.

  We geloven in één Here God/JHWH die Zich kan manifesteren in verschillende gedaantes.

  Zijn Zeven ogen , Geesten Gods die gedragen worden door Het Lam te midden van de Troon , kunnen ook uitgezonden worden over de gehele aarde!!!(openb.5 ers 6 en 7)
  Alom vertgenwoordigt dus!!

  We hebben een Prachtige , Wonderlijke , Almachtige Here God/JHWH

  W/lelie

  • Hi W/lelie,
   Zie de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin uitdrukkelijk over 3 onderscheiden Personen wordt gesproken; tegelijkertijd “toch zo, dat deze drie Personen slechts één God zijn”.
   ARTIKEL 8
   De Heilige Drieëenheid

   Volgens deze waarheid en dit Woord van God geloven wij in éénGod een geheel enig wezen is, waarin drie Personen zijn, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze zijn werkelijk en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen.

   De Vader is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen. De Zoon is het Woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. De Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht, die uitgaat van de Vader en van de Zoon.

   Uit dit onderscheid volgt echter niet dat God in drieën gedeeld is. Want de Heilige Schrift leert ons dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest wel ieder hun eigen zelfstandigheid hebben, onderscheiden door haar eigenschappen, maar toch zo, dat deze drie Personen slechts één God zijn. Het is dus duidelijk dat de Vader niet de Zoon is en dat de Zoon niet de Vader is; dat eveneens de Heilige Geest niet de Vader of de Zoon is.

   Toch zijn deze Personen, aldus onderscheiden, niet gedeeld of onderling vermengd
   . Want de Vader heeft ons vlees en bloed niet aangenomen en ook de Heilige Geest niet, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder de Zoon en nooit zonder zijn Heilige Geest geweest, want Zij zijn alle drie even eeuwig in eenzelfde wezen. Er is geen eerste of laatste, want Zij zijn alle drie één in waarheid, in macht, in goedheid en barmhartigheid.

   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Men heeft dus een heidens concept, 3 Personen, gemengd met “het idee dat God 1 is” en dat gaat niet. Ook hier heeft de duivel de kerk verleidt om waarheid en leugen te mengen.
   Onzin.
   Als JHWH als de Ene ware God, Zich manifesteert in verschillende gedaantes, wat ik zeg en jij ook, dan blijft Hij toch een en dezelfde God en het is onnodig , bizar en ketters/misleidend, Godslasterlijk ook, om er dan toch maar weer 3 Personen van te maken.

   Shalom,
   Ben

  • hi Ben,ik heb dat eerder elders gelezen van iemand die hier ook gereageerd heeft en de Hebreeuwse taal bestudeerd,ik ben vergeten hoe het nu precies vertaald zou zijn vanuit het Hebreeuws,wellicht dat je het aan de leraar Hebreeuws kunt vragen?! want ik ben wel benieuwd,er is vast iemand die meeleest en wil reageren?

   shalom

   Aliyah

   • Hi Aliyah,
    Heb je even de plek waar je het hebt gelezen en wat er staat als opmerking precies? Dat maakt het antwoorden van je vraag wat makkelijker.
    Maar ik heb Jes. 9:6 nagekeken en in het Hebreeuws staat er “sterke machthebber”, het woord “el” kan zowel met “God”, “god”, “politieke machthebber”, “afgod” vertaald worden.
    Van uit de context kies je dan voor de meest voor de hand liggende vertaling.
    “God” is hier alleszins verantwoord.
    Al was het maar, omdat er over “eindeloze vrede (shalom)” wordt gesproken en kan een mens die bewerken? Nee, natuurlijk niet, een mens gaat een keer dood en dan wordt het zo weer oorlog, als een mens al in staat zou zijn gedurende zijn leven die wereldwijde shalom te bewerken en ook dat lukt niemand.
    Dus” een kind is ons geboren” (Yeshua), die de “Zoon des mensen” is (veel meer dan een gewoon kind, zie Dan.7:13,14, waar ook een “onvergankelijk koningschap” wordt genoemd, wat de “Zoon des mensen, die bij God is-vs. 12- van JHWH ontvangt).
    In dat kader is “sterke God” de beste vertaling.
    Shalom,
    Ben

    • hi Ben,nee het was op een punt.nl site waar ik dat las,nu lees ik wat jij gevonden hebt en dan kan ik me weer herinneren dat het inderdaad moet zijn ; sterke machthebber. niemand,geen mens kan eindeloze vrede bewerkstelligen,de eeuwige shalom kan alleen Yeshua,de Heere Jezus zijn in deze context, immers, Yeshua’s Koninkrijk die spoedig komt,is zonder einde(alle aardse Koninkrijken zullen vallen of zijn inmiddels al gevallen,daar komt dus een definitief einde aan!)

     shalom,
     Aliyah

    • * sterke machthebber.*

     Jesaja 9:6 slaat dan ook op koning Hizkia, de zoon van Achaz, [koning van Juda] die 29 jaar regeerde te Jeruzalem en voor vrede heeft gezorgd.
     lees ook 2 Koningen 18:1-8
     de christelijke vertalers hebben er foutief God van gemaakt ter misleiding om een link naar jezus te leggen.
     selffulfilling prophecy. ..dat staat er niet.
     datzelfde is gebeurd door jonkvrouw in het NT te vertalen door ‘maagd’ om te verwijzen naar Maria.

     het is de vervulling van het teken aan koning Achaz [de vader van Hizkia] te lezen in Jesaja 7:14 – ‘daarom zal de Heere u een teken geven’ – lees ook de daaraan voorafgaande verzen.
     het gebeurde allemaal in de tijd van Jesaja en niet 750 jaar later.

     als deze teksten binnen te context worden gelezen wordt het duidelijker.

     Hizkia had veel aanzien.

     2 Koningen 18:5-
     –na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda; noch ook onder hen die voor hem geweest waren;

     2 Kronieken 32
     na zijn dood werd Hizkia begraven tussen de andere koningen op de koninklijke begraafplaats, die op een helling lag.
     heel Juda en Jeruzalem bewezen hem bij zijn dood de laatste eer….
     m.a.w. hij werd als een g[G]od aanbeden, aangezien hij veel goed heeft verricht.
     hij werd dan ook Gods dienaar genoemd

     • Op 30 januari 2012 @ 12:45 schreef Ben

      Hi Stella,
      Als jij ondanks alle argumenten wil blijven ontkennen, dat Yeshua de “afstraling van JHWH was en de afdruk van Zijn Wezen”, kortom , JHWH in mensengestalte, net als bij Abraham, Jacob en ouders Simson, dan is dat jouw keus.
      Daarmee mis je heel veel, we blijven niet herhalen,
      shalom,
      Ben

     • Op 30 januari 2012 @ 13:38 schreef Aliyah

      Stella, hoe kan het nu dat Jesaja 9:6 naar Koning Hizkia verwijst ?Jesaja 9:1-8 verwijst naar de toekomst;de voorzegging van het messiaanse vrederijk,Yeshua haMashiach wordt juist ook in Jesaja voorzegd.
      over ‘ sterke machthebber’ waar Yeshua mee bedoeld wordt,dan denk ik aan Mattheüs 28:18,waar Yeshua tegen ZIjn discipelen zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” .
      En aan Zijn Koningschap zal geen einde komen,dus wat in Jesaja 9:6 staat beschreven,wordt bevestigd in Mattheüs 28:18,het oude verbond mag niet los gezien worden van het nieuwe verbond,het zijn geen twee aparte Schriften,dit is zoals ik het zie en versta vanuit de Schriften

      Aliyah

 7. Mormonen heeft niks met Christen te maken, dat wilde ik even duidelijk maken.
  De Mormoonse Bijbel is meer vragen.

  Maar Jezus was God in vlees (lichaam) die onze zondes op zich nam.
  Zoon van God maak niet tot een half God maar een zoon van God.

  De Rabbie vergeet even wel dat een Christen altijd tot God bid in de naam van Jezus en dat is wel een groot verschil wat hij beweerd. Jezus is onze Koning en verlosser dat geld ook voor de Rabbie wat hij klaarblijkelijk nog steeds niet door heeft, God heeft ons lang opgegeven en zeker zijn volk die keer op keer ongehoorzaam.

  Ik zal onze vriend Rabbie even verwijzen naar Genesis 3:14:15 14 God, de HEER, zei tegen de slang:‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,het vee zal je voortaan mijden,wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang.15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop,jij bijt hen in de hiel. ’

  Als je goed leest staat er duidelijk op dat Satan vernietigd worden door uit het zaad van een vrouw en als je goed leest in de nieuwe testament is Jezus geboren uit het zaad van een vrouw bevrucht met Gods geest.

  Dat duidt al aan dat er iemand Satan zal verbrijzelen uit het zaad van een vrouw, en dat is Jezus. Jezus heeft ook de wet van Thora vervult wat ook in de Thora is aangekondigd.

  Deuteronomium 18:15 Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.

  Dat zegt al genoeg dat God heeft gezegd dat een iemand zal komen die als God zal zijn in vlees en daar zult gij erna luisteren.

  Ik weet niet wat de Orthodoxe Joden bezielen maar dat staat duidelijk in dat Jezus duidelijk een God is in vlees en naar zij moesten luisteren.

  Wat vind jij Ben?

  Shalom Willem

  • Eens Willem, maar mbt. de orthodoxe `Joden dienen we ons als christenen wel goed te realiseren, dat kerken met hun duivelse vervangingsleer ons allemaal misleid hebben en naar de Joden toe een verdraaid, bijna onherkenbaar beeld van Yeshua ha Mashiach hebben uitgedragen en dat men zich eeuwenlang en nog antisemitisch heeft misdragen.
   Anderzijds gebruiken Joden de kerk niet als bron ,maar de Tenach, Talmoed, vele rabbijnen en heel wat rabbijnen hebben Yeshua als Mashiach herkend en aanvaard en natuurlijk is de Tora en de hele Tenach duidelijk genoeg.
   Orthodoxe Joden slaan echter Jes.53 en ook Daniel over in het leesrooster, waar genoeg over de Mashiach en “Zoon des mensen” staat’ als je je zo bewust afsluit voor de profetie over Hem, dan is dat wel een eigen, tragische keus.
   Met liefde voor elk mens, in het bijzonder voor de Joden, voortgaan met het evangelie verkondigen, in woord en daad, blijft het beste wat we kunnen doen dus.
   Shalom,
   Ben
   PS: welkom in onze samenkomsten, zie https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/

 8. Enerzijds ligt er nog steeds die bedekkende sluier over een groot deel van het oude verbondsvolk, dus… denk je dan…. wij kunnen ons nu wel verbazen over het feit, dat zij Yeshúa niet herkennen, terwijl alles in de Schriften van hem getuigt…. maar was die sluier niet over hen heen gelegd met het dóel dat een tevóren door God verordineerd aantal gelovigen uit de heidenwereld zou mogen toetreden?
  Blijft die sluier – die er is ten behoeve van óns – er niet zolang nog niet de laatste door God uitverkoren mens wedergeboren is?
  Is hun er blindheid niet opdat WIJ zouden zien?
  Is dat niet-zien van hen niet óók weer een uitwerking van hun uitverkoren-zijn…. dat zij in de hen door Gód (!) opgelegde ongehoorzaamheid als Zijn instrumenten de wereld aan het redden zijn?
  Romeinen 9, 10 en 11 is daar heel erg helder over.
  Veel christenen beginnen dan met een zuinig mondje te zeggen: ‘Toch kunnen ook de Jóden alleen maar via Christus zalig worden…. want een andere weg dan via Hém is er niet!’
  Maar wat… als hun weg van blindheid-ten-behoeve-van-de-wereld nu juist Zijn weg is?
  Dé Lijdende Knecht stierf plaatsvervangend aan een vloekhout…. en redde zo de wereld van hel en dood…. en de lijdende knecht met kleine letters…. niet te scheiden en hooguit te ónderscheiden van de Messias… is plaatsvervangend blind en redt zo een wereld, die net zo niet-ziend is als een Bileam was…. van wie zelfs de ézel meer geestelijk inzicht had!
  In elk geval past het niet-Joodse gelovigen niet om te gaan bedenken, op welke manier God met en door Zijn volk de heilsgeschiedenis doortrekt.
  Welke takken hij opnieuw zal enten aan de olijfboom en welke er nooit meer aan
  vast zullen komen zitten… en waarom… dat weet Hij alleen.
  Ik houd mij vast aan de teksten:
  * Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden.
  * Aldus zal gans Israël behouden worden.
  * God heeft állen onder ongehoorzaamheid besloten om Zich over állen te ontfermen.
  * O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods… hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!’

  En dan zijn daar die eerstelingen… de messias-belijdende Joden ( en rabbijnen).
  Zij zijn de voorboden… de prototypen!
  Als God bij hén de sluier heeft weggenomen…. waarom dan straks ook niet bij gáns Israël, als de Grote Zoon van Israël Zich als een tweede Jozef aan Zijn broeders bekend gaat maken?
  Zou voor deze God iets te wonderbaar zijn?

  • Hi Gielah,
   Ik herhaal een eerdere reactie aan Wia:
   “-het bloed van bokken en stieren is symbolisch, wat telt is het geloofsvertrouwen, dat JHWH vergeeft op grond van schuldbelijdenis en dat Hij in Yeshua, het verschijnen van JHWH in mensengestalte op aarde dus, Zelf Zijn bloed geeft en daar mee het geloofsvertrouwen van degene, die destijds zo’n offer bracht, de waarde geeft, die bij de symboliek hoort.
   -Abraham werd door zijn geloofsvertrouwen gerechtvaardigd,Rom.4, op geen enkele wijze door een voorgenomen (heidens) kindoffer. Dat hij Isaak wilde offeren, had niets met zondevergeving te maken, maar alles met “gehoorzaamheid en overgave aan JHWH”. Immers, JHWH Zelf voorzag in het Lam en liet dat terplekke zien in een ram, die vastzat in de struiken en die geofferd werd. Gen.22
   -let op bij “bedekking” : nooit een doemscenario, je kunt van diverse bedekkingen last hebben, wetticisme is er 1 van en die verdwijnt, zodra men Yeshua aanvaard en de genade begrijpt, die al volop in de Tora aanwezig was (pesachlam, Yom Kippur e.d.) en in Yeshua helemaal duidelijk wordt.
   Vele Joden weten dat in Yeshua, dus er ligt geen bedekking op het Joodse volk in het geheel, maar op een aantal Joden, die ook allemaal vrij zijn om Yeshua te aanvaarden.
   Op het moment dat ze dat doen, verdwijnt die bedekking van wettiscisme (denken dat je in Gods Koninkrijk een plaats kunt verdienen met het houden van regels).
   Zie maar 2 Cor.3:12-18”

   Grote misvatting bij een aantal christenen, dat Joden door JHWH zijn blind gemaakt terwille van ons. Begrijp toch dat er tienduizenden Joden niet verblind waren en Yeshua aanvaarden, Hand. 21:20 ; een Jood /Tora geleerde is gelijk een heer des huizes, die uit het oude en nieuwe tevoorschijn brengen, zo stelt Yeshua in Matth.13:52, als Hij spreekt over een Jood, die een discipel wordt van het Koninkrijk der hemelen.
   Gelukkig noem je de “prototypen”, maar die zijn er door de eeuwen heen altijd geweest en “gans Israel” is een term, die niet in absolute zin is bedoeld, gezien Rom. 11, waar van een overblijfsel wordt gesproken.
   Op de Karmel stond ook “gans Israel”, zelfde term, zie i Kon. 18:21, maar daar waren geen babies, bejaarden, zieken etc, het was een representatieve vertegenwoordiging.
   Joden hebben geen 2e weg, Yeshua zegt dat toch Zelf in Joh. 14: 6 ! “Niemand komt tot de Vader dan door Mij” en nogal logisch, Hij is de Vader in mensengestalte.

   Maw: Jood zijn is geen garantie, dat je dan in Gods Koninkrijk zult zijn, zie Joh. 8, “Abrahams nageslacht” heeft daar, door het niet erkennen van Yeshua, “de duivel tot vader” vs. 44 en dat geldt dan alleen voor die Joden, die het niet willen zien, terwijl JHWH in mensengestalte voor hun ogen wonderen doet en de Tora uitleeft.
   Hoe anders dan de Joodse Simon en Anna , die Hem als baby al herkennen, en Simon Bar Jona (Petrus), die Hem herkent als “de Heilige Gods”, hem door God zelf geopenbaard, aldus Yeshua in Matth. 16:13 e.v.
   Shalom,
   Ben

 9. Op 29 januari 2012 @ 16:41 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ben je zegt:
  maar mbt. de orthodoxe `Joden dienen we ons als christenen wel goed te realiseren, dat kerken met hun duivelse vervangingsleer ons allemaal misleid hebben en naar de Joden toe een verdraaid, bijna onherkenbaar beeld van Yeshua ha Mashiach hebben uitgedragen en dat men zich eeuwenlang en nog antisemitisch heeft misdragen.

  Vanaf het begin was dat toch niet zo. Ben
  Als Stefanus het Evangelie predikt dan bestaat de “kerk: zoals jij het benoemt nog lang niet.

  Stefanus brengt “GEEN” misleidende en verdraaide onherkenbaarbeeld van de Here Jezus/Yeshua de Christus. Integendeel. En ook Jacobus en Paulus en Petrus evenzo. Zij hebben het Ware Beeld van de Here Jezus/Yeshua de Christus verkondigd..en..
  Vanaf deze tijd hebben de orthodoxe joden zich verhard.

  Dus ik denk als de juiste leer wel blijvend was verkondigd door de eeuwen heen dat de orthodoxe joden zich toch bleven verharden

  Ik zal niet ontkennnen dat er dus een verdraaid beeld is gekomen zo hier en daar van de Here Jezus/Yeshua de Christus, maar voor mij is het geen zekerheid dat daardoor vele orthodoxe joden verhard zijn gebleven. Omdat vanaf het begin, toen er nog geen kerk als zodang bestond, hun verharding al aan de gang was.

  Heden , indien gij Zijn Stem hoort, verhard uw harten niet. Dat geld voor ieder individuele mens.

  En Zijn Stem heeft door de eeuwen heen altijd wel geklonken!

  W/lelie

  • Hi W/lelie, natuurlijk, er zijn Joden die Yeshua hebben aanvaard en die dat niet doen. Net als er heidenen zijn, die dat wel en niet doen.
   En die weigering is een eigen verantwoordelijkheid, in alle gevallen.
   JHWH geeft ons allemaal voldoende mogelijkheden om het verschil tussen goed en kwaad te snappen, om de schepping te zien en daar achter een Schepper te begrijpen, dus niemand heeft reden om Hem niet te willen aanvaarden, zie Rom. 1:18-32 en verder.
   Shalom,
   Ben

  • W/lelie ik heb in de preken die ik van jongsafaan hoorde nooit een duivelse leer gehoord,in die zin dat Israël afgedaan zou hebben,integendeel,zoals je weet ben ik opgegroeid met het oude en het nieuwe verbond,de Psalmen en de 10 geboden/de tien woorden,ik kom uit de behoudende gemeente,die niet aan fratsen deed(zoals wel bekend is in evangelisch/charismatische gemeenten,waar het ‘lachen,gieren en brullen in de geest; heel gewoon is en gemeenten die welvaartsprediking verkondigen…laten we nuchter en waakzaam blijven.
   als ik terugkijk is alles waarin de mensen tekort schoten,zowel de dominee/voorganger als gemeenteleden de Ruach,Yahweh’s Geest dit steeds weer aanvulde,ook waarin ik zelf tekort kom,wat ik moet veranderen.onze geloofsweg is een reis op de smalle weg,waarin we steeds onderweg zijn en soms ook even stilstaan,om te overdenken,om te overzien en wat we eventueel moeten herzien,laten we niet vergeten wat Yesha,de Heere Jezus voor ons deed,dat wij als gelovigen uit de volkeren ook deel mogen hebben aan het heil door Yeshua verkondigd!laten we niet vergeten dat Yeshua,de Heere Jezus de scheidsmuur tussen Jood en Griek heeft afgebroken,heel zorgvuldig steen voor steen,zou Yeshua al geweten hebben dat die muur steeds weer opgetrokken wordt? uiteraard wist Hij dat,het doet me verdriet dat die muur steeds weer opgetrokken word

   shalom,

   Aliyah

 10. Ik wilde niet de indruk wekken, dat ik denk dat YHWH aan Abraham een kindoffer vroeg. Het ging mij er maar om de parallel met Yeshua te trekken, waarin YHWH erin voorzag in de ram, maar later in Yeshua.
  Uiteraard is geloof van het eerste belang, iemand die niet gelooft, heeft aan de hele Bijbel geen boodschap.
  Ik reageerde op Stellas opmerking dat ieder sterft voor zijn eigen zonden.
  Yeshua is zonder zonde en stierf voor die van ons. En de symboliek om zonden te bedekken zagen wij toch ook in het OT tijdens het Jom Kippoer.
  Ik geloof dat bij Yeshua’s terugkomst nog veel Israelieten tot geloof komen.

  • Helder Wia, van harte eens met de parallel natuurlijk.
   In Ez.18 en Dt. 2:16 staat echter, dat “ieder om zijn eigen zonden ter dood gebracht zal worden”, daar heeft onze rabbi mooi helemaal gelijk in.
   Daarom is het ook essentieel, om te begrijpen, dat Yeshua als JHWH in mensengestalte voor ons stierf.
   Alleen de Rechter zelf en de Wetgever (Toragever) kan iets aan het oordeel doen. JHWH veranderde Zijn Tora niet, er kwam een doodtraf, maar niet van een mens, een schepsel in Maria, nee, het is JHWH Zelf die mens werd en via Maria (draagmoeder) als God zonder zonde in mensengestalte op deze aarde kwam en voor ons aan het kruis stierf.
   Dat kon geen enkel schepsel/mens voor ons doen, Hij alleen.
   Zelfs de duivel had dat nooit verwacht, dat JHWH zo ver zou gaan, zie 1 Cor. 2:1-16
   Shalom,
   Ben

   • *het is JHWH Zelf die mens werd *

    dat is geen joodse gedachte, maar een christelijke, hellenistische.
    een god, die afdaalt uit de hemel en mens wordt.
    als God mens werd, wie was er dan ten tijde van dat gebeuren in de hemel?
    heeft God zich opgesplitst?
    dan zijn het toch weer 2 personen i.m.o.

    in Hosea 11:9 staat:
    “”want Ik ben God en geen mens ; de Heilige in uw midden,
    en in de stad zal Ik niet komen.

    • Hi Stella,
     Als JHWH aan Abraham verschijnt in Gen.18, is dat dan een Griekse gedachte? Lijkt me niet, de Grieken bestonden toen nog niet eens als volk, wat het door jouw genoemde Griekse denken ontwikkelde.
     JHWH verschijnt dan met 2 andere mensen, ze eten samen met Abraham.
     En het is juist Hebreeuws en Bijbels denken, dat JHWH alomtegenwoordig is, ook als Hij als een mens of Engel des Heren of sjechina (wolkkolom) verschijnt, dan blijft Hij als Geest alomtegenwoordig.
     Of dacht je dat JHWH geen zicht had op de rest van de kosmos, toen Hij een dag doorbracht met Abraham ? Of voor het volk Israel uittrok in de wolkkolom?
     Uiteraard konden ook toen Japanners, Eskimo’s en Aboriginals Hem zoeken als de Schepper van al wat leeft, zelfs geen mus valt dood ter aarde, zonder dat JHWH daarvan weet, zegt Yeshua.
     En ook tijdens het aardse leven van Yeshua was JHWH zowel in Yeshua als alomtegenwoordig aanwezig.
     Mbt. je tekst , Hosea 11:9 , lees die even in context, dan snapt iedereen, dat JHWH hier juist zegt, dat Hij geen mens is; dat lijkt me helder, uiteraard, JHWH is Geest.
     Maar Hij is toch bij Israel, in hun midden, juist als Geest en HIj zal niet komen in toorngloed, vanwege al de fouten van Israel, zodat ze ten onder gaan. Dat staat er.

     Waarom suggereer jij , dat het daar om 2 personen gaat? Dat is totaal niet uit de tekst op te maken.

     Maar, los van deze tekst dus, als Yeshua onder ons verschijnt, is dat ook alleen maar de menselijk zichtbare werkelijkheid van JHWH, natuurlijk niet de totale Persoon van JHWH als Geest, dat kunnen we op geen enkele manier aan als mensen en juist daarom heeft JHWH Zich voor ons beperkt tot de gestalte van een mens, Yeshua.
     Dat is en blijft dezelfde JHWW, maar dan zien we slechts Zijn “heilrijke rechterarm” en dat is meer dan genoeg overigens.
     Shalom,
     Ben

  • de eerste joden [hebreeën] waren polytheïstisch, dat is goed te lezen in de eerste boeken in de bijbel……’gij zult geen andere goden aanbidden.’
   in het polytheïsme was [en soms nog steeds] het gebruikelijk dieren te offeren om de goden tevreden te stellen en als symbolisch gebaar om de zonden te vergeven.
   later werden dat andere offers, fruit, oogst en voorwerpen.,etc.
   God vroeg ook kinderoffers – alle eerstgeborenen moesten aan hem ‘gewijd’ worden.
   teksten hierover in Numeri 18 ,Leviticus 27 en Exodus en Richteren 11:30 -31[Jefta]

   de meeste christenen willen dat niet waar hebben, maar het staat er wel.

   naarmate het monotheïsme meer voet aan de grond kreeg werden deze primitieve gebruiken afgeschaft. zo lezen we:

   Jesaja 1 vers 11 tot en met 17:
   Wat moet ik met al jullie offers? – zegt de HEER.
   Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren;
   het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer.
   En wanneer jullie voor mij verschijnen –
   wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
   Houd op met die zinloze offergaven….etc.

   —een ieder sterft voor zijn/haar eigen zonden—

   In Deuteronomium 24:16 staat
   “De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden;
   ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.”

   Ezechiël hoofdstuk 18
   het hele hoofdstuk 18 van het boek Ezechiël gaat over het idee dat niemand kan sterven voor de zonden van iemand anders.
   alles wat we moeten doen om vergeving te krijgen van God is te stoppen met het slechte en te beginnen met het goede, en dan zal God ons vergeven.

   een mens kan dus niet sterven voor de zonden van iemand anders, en God kan sowieso niet sterven. [ ook niet aan een kruis]

   de joodse visie dus, die in heel veel opzichten afwijkt van de christelijke.
   maar ik zeg altijd maar zo: een ieder zijn/haar eigen geloof – er leiden vele wegen naar God.
   christenen hebben jezus en joden hebben hem verworpen als messias.
   so be it.

   verder zie ik het offeren van dieren als een zeer primitief , niet meer van deze tijd en zeker afkomstig vanuit de polytheïstische religies….polytheïstische rituelen.

   vanochtend keek ik naar een documentaire over de Hindoes en die offerden ook allerlei voorwerpen aan hun goden,[geen dieren natuurlijk, geen bloederig gebeuren, maar heel devoot] dat vond ik wel een mooi ritueel.

   • Hi Stella, zie eerst mijn antwoord aan Wia ivm jou reactie:
    Helder Wia, van harte eens met de parallel natuurlijk.
    “In Ez.18 en Dt. 2:16 staat echter, dat “ieder om zijn eigen zonden ter dood gebracht zal worden”, daar heeft onze rabbi mooi helemaal gelijk in.
    Daarom is het ook essentieel, om te begrijpen, dat Yeshua als JHWH in mensengestalte voor ons stierf.
    Alleen de Rechter zelf en de Wetgever (Toragever) kan iets aan het oordeel doen. JHWH veranderde Zijn Tora niet, er kwam een doodtraf, maar niet van een mens, een schepsel in Maria, nee, het is JHWH Zelf die mens werd en via Maria (draagmoeder) als God zonder zonde in mensengestalte op deze aarde kwam en voor ons aan het kruis stierf.
    Dat kon geen enkel schepsel/mens voor ons doen, Hij alleen.
    Zelfs de duivel had dat nooit verwacht, dat JHWH zo ver zou gaan, zie 1 Cor. 2:1-16”

    Mbt. kinderoffers: onzin om te denken dat JHWH dit wil, kinderoffers zijn puur heidendom.
    De teksten die je noemt: Num 18:15, eerstgeborenen, werden losgekocht evenals de eerstgeborenen van de onreine dieren, wat weer wijst op de noodzaak losgekocht te worden door het bloed van het Lam, Yeshua.
    JHWH wil dat er verzoening ontstaat op die manier en ik vind het echt hoogst merkwaardig, dat je daar “kinderoffers” van maakt, door JHWH gewenst.
    Lev. 27 idem, gaat over “loskopen”
    Richteren 11:30 is een gelofte van Jefta, geen gebod van JHWH en die dochter werd ook niet gedood, maar bleef ongehuwd, in respect voor de belofte, die haar vader aan JHWH had gedaan.

    Hindoes offeren aan afgoden, daar is niets moois aan, tragsich , dat ze de enige ware God, JHWH, vervangen in hun denken door vele adgoden
    Shalom,
    Ben

 11. Beste Wim

  Als ik het goed begrijp, ben jij ook en islamiet, er is maar één God.
  Die heeft zijn eigen klein gemaakt, is in en vrouw gekropen, en naar negen maanden er uit gekomen.
  Jezus bestaat dus niet. Want het is GOD zelf die geboren wordt.
  Als ik het goed begrijp is Wim het niet, maar zijn Vader. Anders zou Wim en halve de KOK zijn.

  Als ik het goed begrijp, is Wim drie in één, Joods, christelijk en een pastor. Maar in plaats van pastor zou er eigenlijk hindoe moeten staan. Want je geloof in incarnatie.

  Gods woord of Gods spreken is zijn Zaad, HIJ spreek en de maagd werd zwanger, en baarde en zoon.
  GODS zoon, de enige geboren zoon, 100% God en 100% mens, ( net als Wim 100% Kok is) want zijn vader was GOD de schepper, de enige. Jezus Christus was zonder zonde want hij stam van GOD af.
  Zijn moeder en mens, zaad van Adam, de geschapen zoon van GOD.
  GOD de vader kan niet sterven, God de Zoon kon dat wel. Voor zijn Zoon, heeft vader alles geschapen. En wie uit vrijen wil er voor kies, om GOD gehoorzaam te zijn, zijn geboden en inzettingen onderhoud, zal in het koninkrijk op de vernieuwde aarde, onder koning Jezus leven.
  Die volkomen de wil van zijn Vader heeft gehouden, en daarom één met hem is, is zijn doen en laten.
  En zijn goddelijkheid niet misbruik heeft, maar aan zijn VADER gehoorzaam is geweest, tot de dood toe. En daardoor alle macht in hemel en op aarde heeft gekregen.

  Jezus christus is de bok die de zonde van zijn volk, in heilige der heilige heeft gebracht.
  En die zonde zal straks op de andere levend bok worden gelegd (de gevallen engel) en die zal de buitenste duisternis ingestuurd worden, zo zal alle zonde worden weggedragen. Zie Lev. 16 .

  Er is dus één scheppende GOD de Vader, die alles gemaakt heeft, ook zijn zoon.
  Die voor ons en God en Heer is, en de Heilige Geest van zijn vader uitzend naar zijn schapen, die naar zijn stem horen. En de geboden en inzettingen van zijn Vader die HIJ aan Mozes (ook en god voor farao) heeft bekend gemaakt. GOD de Vader verscheen in het oude testament (ik schrijf nog zo als mijn geleerd is) aan personen. En dat is in gezichten, in dromen, in tekenen en als boodschappers (engelen) geweest. Maar dat was niet Jezus Christus als persoon.

  Hoop dat je het hiermee gaat begrijpen, wie wat is.

  Shalom,
  Een worm

  • Beste “worm”
   Je Nederlands is wat gebrekkig, ik weet niet waarom,maar ik merk dat je het goed bedoeld en JHWH recht wil doen naar het beeld, wat we van Hem hebben vanuit de Bijbel.
   Alleen je laatste zin is voor tweeerlei uitleg vatbaar. Je zegt terecht dat de Ene ware God, JHWH, verscheen in dromen en via engelen als boodschappers.
   Maar je zegt ook dat JHWH de Zoon heeft geschapen en dat is nu net waar we hier sterk bezwaar tegen maken, want JHWH maakte Zichzelf zichtbaar in de gestalte van de Zoon, Yeshua. Dus Yeshua is geen apart geschapen wezen, net als mensen en engelen, nee, Hij is JHWH die in dit geval als embryo , de kleinst mogelijke mensenvorm, in de wereld kwam via Maria als draagmoeder.
   JHWH verschijnt in een mensengestalte bij Abraham met 2 andere mensengestaltes en ze eten samen met Abraham; Jacob worstelt met JHWH en dat is dan een mensengestalte, de ouders van Simson zien eerst een mensengestalte, dan een engel en dan de Engel des Heren, dus JHWH in de situatie, dat de geboorte van Simson wordt aangekondigd, zie Richteren 13.
   Ik hoor nog graag, of je het er mee eens kunt zijn, dat JHWH dus vaker verschijnt en in Yeshua het meest optimaal, Hij draagt voor ons de doodstraf en dat is dus JHWH Zelf.
   Geprezen zij Zijn Naam,
   shalom,
   Ben

 12. Graag wil ik reageren op deze discussie maar ben op ‘papier’ niet zo’n sterke redenaar. Ik heb wel wat bijbel teksten gelezen waarin gesproken word over de Schepper van alles. Over verzoening, door bloed, een nieuw verbond waar weer bloed voor moet vloeien op de aarde van onze Verlosser en plaatsvervanging. En de Geest die we nodig hebben om te doorgronden.

  Misschien kunnen deze teksten wat bijdragen in deze discussie?

  Leviticus 17:10-12
  10De een of andere man uit het huis israels
  of een zwerver die in uw midden te gast is
  die welk bloed dan ook eet,-
  keren zal ik mijn aanschijn
  tegen de ziel die het bloed eet
  en haar wegsnijden uit de kring
  van haar gemeenschap!
  11Want de bezieling van het vlees,
  in het bloed zit die,
  en dat heb ik
  u op het altaar gegeven
  om verzoening te vragen over uw zielen
  want dat bloed,-
  door de ziel erin vraagt het verzoening.

  14want de ziel van alle vlees:
  zijn bloed,- een met de ziel daarin
  is dat;
  dus zeg ik de zonen israels:
  bloed van welk vlees ook zult ge niet eten,
  want de ziel van alle vlees, zijn bloed is dat:-
  elk van die het eet zal worden weggesneden.

  Jesaja 43
  1Maar nu,
  zo heeft gezegd de Ene (=YHWH)
  die jou schiep , o Jakop,
  die jou vorm gaf, Israel:
  vrees niet, want ik heb je verlost,
  ik heb je bij je naam geroepen,
  je bent van mij!
  2wanneer je oversteekt door het water
  ben ik bij je,
  of door rivieren,
  die zullen je niet overspoelen….
  …..3Want
  ik ben YHWH je God,
  Israels heilige, je bevrijder;
  als zoenoffer voor jou gaf ik Egypte prijs,
  Koesj en Seva in jou plaats.
  4Sinds je kostbaar bent geworden in mijn ogen
  en geeerd, en ik je heb lief gekregen,-
  geef ik mensen prijs in plaats van jou,
  natien in plaats van jou ziel!
  5 Vrees niet, want met jou ben ik,-
  uit Zonsopgang laat ik je zaad aankomen,
  uit Avondland laat ik je samenstromen.

  Jesaja 43
  11 Ik, ja Ik ben YHWH,-
  en buiten mij is er geen die bevrijd.

  Jesaja 44:1-11
  5Deze zal zeggen ‘van de Ene-YHWH ben ik’
  en die zal zich laten roepen
  met de naam Jakop,-
  een derde
  schrijft op zijn hand ‘van de Ene- YHWH’
  en zal de toenaam Israel aannemen.
  6Zo heeft gezegt YHWH,
  Israels koning en Verlosser,
  de Ene Omschaarde:
  Ik ben de eerste en de laatste,
  en buiten mij is niemand God!
  7Wie is zoals Ik? Laat hij roepen,
  het melden en voor mij uitstallen
  hoe ik een gemeente
  van eeuwig plaats gaf;
  en toekomstige dagen, dat wat zal komen,
  laat ze het ons melden!

  Jesaja 7
  14Daarom geeft mijn Heer (YHWH), hijzelf,
  aan u een teken:
  zie de jonge vrouw
  zal zwanger worden en een zoon baren,
  en roepen zal zij als zijn naam:
  Imanoe El,- met-ons-is-God!
  15Boter en honing zal hij eten
  voordat hij weet het kwade te verwerpen
  en het goede te verkiezen;
  16want eer dat de jongen zal weten
  het kwade te verwerpen
  en het goede te verkiezen,-
  zal de rode grond verlaten zijn
  voor het aanschijn van welks twee koningen
  jij nu beducht bent!-

  Micha 5:
  1’Maar jij,
  Bethlehem Efrata,
  te gering om te zijn
  bij de duizenden van Juda,
  uit jou zal er een voor mij voortkomen
  om heerser te zijn in Israel;
  zijn herkomst is uit de voortijd,
  uit de dagen van eeuwig!’
  2Daarom geeft hij hen slechts prijs
  tot de tijd dat zij baren zal
  gebaard heeft;
  dan zal het overblijvsel van zijn broeders
  terugkeren tot de zonen Israels.
  3Daar zal hij staan
  en hun herder zijn
  in de kracht van YHWH,
  in de hoogverheven
  naam van YHWH, zijn god;
  dan kunnen zij neerzitten,
  want nu zal hij groot zijn
  tot aan de einden der aarde…..

  spreuken 8
  22 De Ene (=YHWH)
  heeft mij bereid
  als begin van zijn weg,-
  vooraf aan zijn werken van toen;
  23een eeuwigheid geleden ben ik ingezet,
  sinds het begin,
  sinds de voortijden van de aarde
  26Nog had hij aarde en buitengebieden
  niet gemaakt,-
  niet het begin van de stofjes der wereld
  27toen hij de hemelen gereedmaakte
  was ik daar,-
  toen hij een cirketl beschreef
  ophet aanschijn van de overvloed;
  28toen hij pluiswolken stevigheid gaf
  daarboven,-
  29……toen hij de fundamenten der aarde beschreef,
  30was ik aan zijn zijde
  als troetelkind, en ik was zijn geluk
  dag aan dag,-
  31spelend spelend voor zijn aanschijn
  te aller tijd,
  31spelend op het vlak van zijn aarde,-
  en mijn geluk
  lag bij de zonen van Adam!
  32Nu dan, zonen hoort naar mij!-
  zalig wie
  waakzaam zijn over mijn wegen;
  33hoort naar vermaan en word wijs,
  ontloopt het niet;
  34zalig een mens die hoort naar mij
  en wacht houd bij mijn deuren,
  dag aan dag,-
  wakend
  over de posten van mijn poorten;
  35want wie mij vindt, vindt leven,-
  hem valt welbehagen ten deel
  van bij de Ene YHWH,
  36en wie tegen mij zondigt
  doet zijn ziel geweld aan;
  allen die mij haten
  zijn liefhebbers van de dood.

  Matheus26:
  27Hij neemt de drinkbeker.
  Na een dankzegging
  geeft hijdie aan hen en zegt:
  drinkt hieruit allen;
  28want dit is mij bloed
  van het verbond,
  dat voor velen wordt vergoten
  tot vergeving van zonden;

  Johannes 16
  12Nog veel heb ik u te zeggen,
  maar het is u nu onmogelijk dat te verdragen;
  13maar wanneer hij komt,
  de Geest, de waarachtige,
  zal hij u leiden naar de volle waargheid;
  want hij zal niet spreken vanuit zichzelf,
  nee hij zal spreken vanuit wat hij hoort
  en wat komen gaat zal hij u verkondigen
  14Hij zal zo mij verheerlijken,
  want wat hij van mij zal meenemen
  is wat hij u zal verkondigen.
  15Al wat de Vader heeft is van mij;
  daarom zei ik dat hij van mij meeneemt
  wat hij u zal verkondigen.
  16Nog maar een korte tijd
  en gij aanschouwt mij niet meer,
  en weer een korte tijd
  en ge zult me zien.

  Zie jeremia 31:31-37 over het nieuwe verbond
  33nee, dit is het verbond
  dat ik met het huis Israel zal smeden
  na die dagen is de tijding vanYHWH:
  ik zal mijn Wet geven in hun binnenste
  en in hun harten schrijven;
  wezen zal ik hun tot God,
  en zij zullen mij worden tot een gemeente;

  matheus 16
  7Maar ik zeg wat de waarheid is:
  het is in uw belang dat ik wegga;
  want als ik niet wegga
  zal de gids-en-helper nooit tot u komen;
  als ik vertrokken ben
  zal ik hem naar u toe sturen;
  wanneer hij komt
  zal hij de wereld overtuigen van zonde,
  van gerechtigheid en oordeel.
  9Van zonde:dat ze niet in mij geloven;
  10 van gerechtigheid:
  dat ik heenga naar de Vader
  en gij mij niet meer zult aanschouwen;
  11van oordeel: dat de overste van deze wereld
  veroordeeld is.

  33….ík heb de wereld overwonnen.

  Dit zijn teksten die ik over voorgaande discussie gelezen heb. Ze spreken voor zichzelf. Laten we ons dan ook de Geest toelaten in onszelf en bidden om
  inzicht en waarheid.

  Shalom Ellen

  • Hi Ellen,
   Inderdaad, deze teksten en nog heel wat andere teksten bevestigen, dat JHWH de Ene ware God is en dat Hij Zelf ons verschijnt in Yeshua, geprezen zij Zijn Naam,
   Shalom,
   Ben

 13. Op 2 februari 2012 @ 20:17 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ik heb vanmidag nogal wat geloofsbelijdenissen gelezen en ik kom nergens tegen dat men gelooft in drie goden. Ook wordt het niet geproclameerd in al die geloofdbelijdenissen.

  Ik lees in de geloofsbelijdenis van Athansius:
  Want de Personen van de Vader en die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn van elkaar te onderscheiden (6) maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Goddelijkheid , gelijke heerlijkheid en dezelfde Majesteit.
  Zoals de Vade is zo is de Zoon , zo is ook de Heilige Geest (8) Ongeschapen is de Vader, ongeschapen is de Zoon , ongeschapen de Heilige Geest, onmetelijk is de Vadr, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk de Heilige Geest.. Eeuwig is de Vader,eeuwig is de Zoon , eeuwig is de Heilige Geest
  En toch zijn Zij niet drie eeuwigen, maar één eeuwige , zoals Zij niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke .
  Evenzo is de Vader,de Almachtige, de Zoon Almachtige, de H. geest almachtig, en toch zijn Zij niet drie Almachtigen, maar één Almachtige.
  15 Zo is de Vader God, de Zoon god, de Heilige Geest God en toch zijn Zij niet drie Goden maar Ëén Here God!!
  17 Zo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here, en toch zijn Zij niet drie Heren, maar ëén Here.!!

  Daarom moet , zoals reeds eerder gezegd werd, in alle opzichten zowel de Éénheid in de Drieheid als de Drieheid in de Éénheid vereerd worden
  Maar het is voor zijn(de mens) eeuwig behoud noodzakelijk dat hij ook de vleeswording van onze Here Jezus Christus oprecht gelooft. (28) Het ware geloof nu is, dat wij geloven en belijden , dat onze Here Jezus Christus , Gods Zoon, God en mens is!
  Volkomen God en Volkomen mens

  Geloofsbelijdenis van Nicea.
  Wij geloven in één Here God.!!
  De Almachtige Vader, Schepper van de Hemel en de aarde
  En in één Here Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de Here God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen. God uit God, Licht uit Licht, waarachtige God uit waarachtige God.
  geboren, niet geschapen, één in Wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden
  En in de Heilige Geest, die “Here” is en Levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

  In de Apostolische geloofsbelijdenis lees ik ook niets over drrie goden.

  Art 8
  De Heilige Drieéenheid.

  Volgens deze waarheid en dit Woord geloven wij in één Here God die een geheel enig Wezien is, waarin drie Personen zijn, namelijk de Vader, de Zoon en de H. Geest.
  Deze drie zijn werkeljk en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen.
  De Vader is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
  De Zoon is het Woord, de Wijsheid en het beeld van de Vader.
  De H. Geest is de eeuwige kracht en macht, die uitgaat van de Vader en de Zoon
  Uit dit onderscheid volgt echter “NIET” dat de Here God in drieën gedeeld is.
  Want de Heilige Schrift leert ons dat de Vader en de Zoon en de H. geest wel ieder hun eigen zelfstandigheid hebben, onderscheiden door haar eigenschappen, maar toch zo, dat deze drie Personen slecht ËËN Here God zijn

  Het is duidelijk dat de Vader niet de Zoo is, en dat de Zoon niet de Vader is, dateveneens de H. Geest niet de Vader of de Zoon is.
  Toch zijn deze personen , aldus onderscheiden, niet gedeeld of onderling vermengd.
  Want de Vader heft ons vlees en bleod niet aangenomen en oo de H. Geest niet, maar alleen de Zoon.
  De Vader is nooit zonder zinj Zoon en nooit zonder de H. Geest geweest, want Zij zijn alle drie even eeuwig in éénzelfde Wezen.
  Er is geen eerste of laatste, want Zij zijn alle drie één in Waarheid, in macht, in goedheid en barmhartigheid.

  het spijt mij wel, maar ik lees niets over drie goden van welek belijdenis dan ook.

  W/lelie

  • Hi W/lelie,
   Ik citeer uit de Ned. Geloofsbelijdenis, art. 8, wat je zelf aanhaalt:
   “Volgens deze waarheid en dit Woord geloven wij in één Here God die een geheel enig Wezien is, waarin drie Personen zijn, namelijk de Vader, de Zoon en de H. Geest.
   Deze drie zijn werkeljk en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen.”
   Drie Personen, staat er duidelijk. En dan kan men nog zo hard roepen, dat het een mysterie is en dat God toch ook 1 is, maar dat is totaal onbegrijpelijk en onnodig , omdat de meest voor de hand liggende gedachte is: JHWH is 1 (echad) en verschijnt in meerdere gestaltes.
   Shalom,
   Ben

   • als nu Yahweh de Heere God,Yeshua is in een mensengestalte,dan is dat één en dezelfde Yahweh,de Heere God,die ik door Yeshua,mijn Vader mag noemen,moeilijk ? voor mij niet,ik heb de Schriften bestudeerd van kaft tot kaft en ik heb ontdekt dat je Yahweh,de Heere God kunt bedroeven,Hij kan toornen/heilig verontwaardigd zijn,Hij kan heel blij zijn,vol vreugde,Hij ontfermt zich als een Vader over Zijn kinderen,de ZIjnen,zo kunnen we lezen in de het nieuwe verbond,dat Yeshua,de Heere Jezus ook emoties had,alleen verviel hij niet in zonde,Hij werd we furieus als Hij tekeer ging tegen de Farizëers,Hij huilde,voelde zich eenzaam en verlaten door Zijn vrienden in de hof van Getsemané,Hij ontfermde zich als de Barmhartige Samaritaan,bewogen met de mensen in geestelijke nood,die gebonden zaten en gevangen in zonde,Hij genas zieken en bezetenen,de Ruach,Yahweh;s Geest,kun je bedroeven en zelfs lasteren en al deze karaktereigenschappen zijn het wezen,het wezenlijke vanYahweh,de Heere God,ik zie dus zoveel overeenkomsten!

    kun je een geest bedroeven,lasteren? heeft een geest emoties?Yahweh is Geest en woont in een ontoegankelijk licht,Hij is geen mens of een of ander vaag verschijnsel in het universum,Hij is voor mij heel reëel,omdat ik Hem heb leren kennen door Zijn Woord en Geest! voor mij geen mysterie meer!

    Aliyah

    • Hi Aliyah,
     Je hebt blijkbaar nu pas de essentie van de vraag door: 3 Personen en toch 1 God (de zgn. Drie-eenheidsleer) of 1 God (JHWH is echad) , Die Zich in verschillende gestaltes aan ons openbaart, waarbij Hij tegelijk als alomtegenwoordige Geest aanwezig is, gelijktijdig met Zijn verschijning in Yeshua.
     Daarom kan Yeshua (YHWH in mensengestalte) in gesprek zijn met de Alomtegenwoordige volheid Gods (JHWH), waarbij de woorden van Bonnhoefer “God is met zichzelf in gesprek” natuurlijk heel verhelderend zijn.
     Zach.12:10 ,David Baron, Yeshua belijdende Jood, laat zien dat er staat “Visions and prophecies of Zacharia” te bestellen http://www.bookdepository.co.uk of http://www.biblio.com 2e hands of
     http://www.betterworldbooks.com
     “ze zullen zien op Mij (JHWH) die ze doorstoken hebben” en daaruit blijkt zonneklaar dat Yeshua JHWH zelf is.
     In veel vertalingen staat bewust fout:”ze zullen zien op Hem die ze doorstoken hebben” en dat is dan veel afstandelijker.
     Dus weer zo’n kerkelijke dwaling, die de 3 Godenleer probeert te steunen en ook al zei men dat niet zo hardop, het staat wel degelijk in de geloofsbelijdenissen: 3 Personen/Goden en toch 1 God.
     Op zijn minst een foute formulering, er moet staan:
     “1 God, JHWH, die Zich in diverse verschijningen openbaart, bovenal in Yeshua natuurlijk”.
     Shabbath shalom,
     Ben

     • Op 3 februari 2012 @ 11:58 schreef Aliyah

      beste Ben de essentie van wie Yahweh,de Heere God is,in Yeshua en door Zijn Ruach/Geest weet ik gelukkig al heel lang,door mijn persoonlijke relatie met Hem!

      Aliyah

     • Op 3 februari 2012 @ 12:28 schreef Ben

      Hi Aliyah,
      Heel goed, dat je “de essentie” weet en dat is al heel veel, ik zou zelf liever zeggen: ik heb voldoende besef van onze Vader, dat Hij voor mij is gestorven en opgestaan in Yeshua, maar dan begin ik pas iets van Zijn Majesteit te ontdekken, “de helft is mij nog niet aangezegd”, om de woorden van de koningin van Sheba te gebruiken.
      En ook als ik naar de totale schepping kijk, word ik vervuld met diep ontzag voor Hem en besef ik, dat ik nog maar een beginnend idee heb van Zijn Persoon.
      Maar ok, dat zul je ook wel bedoelen (essentie is dan wel erg kras uitgedrukt) en dan is mijn vraag: heb jij voor je zelf, zoals je dat dan begrijpt, inzicht in de “essentie van JHWH”, of Hij als een unieke God , die echad is, 1 dus, moet worden gezien en die Zich op meerder wijzen openbaart, bovenal in Yeshua, of zeg je: ” er zijn 3 aparte Personen, die samen 1 zijn”.
      Vanuit die laatste opvatting komt men dan tot “Yeshua als apart geschapen wezen, halfgod, mens los van God ” etc. en dan verdwaal je verder tot Yeshua als profeet, goed mens e.d.
      Ik ben benieuwd naar jou inzicht hierin, over mijn standpunt heb ik genoeg geschreven inmiddels.
      Shalom,
      Ben

 14. Drie zijnswijzen… drie manieren van Zich manifesteren… in Zichzelf een wereld van liefde in vrijheid ( zoals ik tijdens mijn studie leerde)… God met Zichzelf in gesprek …( zoals Yeshúa, die tot de Vader bidt en Zichzelf aan de Vader zegt te onderwerpen en de Vader, die ván en óver de Zoon getuigt)….de Vader, Die de Zoon opwekt uit de dood….
  beste mensen, hier kunnen wij slechts stamelen.

  Vergeleken bij de Allerhoogste en Zijn multidimensionele wezen zijn wij natuurlijk niet meer dan vlakke-landers!
  Wij kunnen duidelijk nu nog niet áán, wat wij straks wél zullen kunnen en mogen begrijpen, als wij van aangezicht tot aangezicht zien en kennen mogen, zoals wijzelf ook nu al door Hem gekend zijn.

  Voorlopig kunnen wij, lijkt mij, niet fout gaan als wij maar afgaan op wat de Bijbel ons openbaart…. ook al zal pas láter blijken, hoe onvolmaakt ons begrijpen tijdens ons leven op aarde in feite nog was.
  Zo zal de een zich richten op Yeshúa/Jezus…. want staat er niet dat Hij de deur is tot de Vader?
  Zo zal de ander zich, zoals de Zoon ons aangeraden en toegestaan heeft, rechtstreeks tot de Vader wenden.
  Zo zal weer een derde, die wat verder gaat dan de dominees in de kerk verteld hebben, de Godsnaam uitspreken in zijn of haar gebed, want er staat inderdaad dat de Zoon zegt: ‘Vader… Ik heb hen Uw Naam bekéndgemaakt…’, dus ook dát is een geschonken (voor)recht.

  Zolang we er maar niet over gaan haarkloven, zoals in de kerkgeschiedenis vanaf het begin gebeurd is.
  Wat er stáát…. dat is goed en toegestaan.
  Dat aannemen en tot aanbidding komen is dan waarschijnlijk heel wat belangrijker dan analyseren en in een schema vatten.
  We hebben nog een eeuwigheid de tijd om alle facetten en verbanden te leren doorgronden…. en tot die tijd, zou ik zeggen, is ermee spelen en ervan genieten heel wat beter dan erover strijden…. in deze situatie van ten dele kennen en tasten!

  • Mooi gezegd Gielah.
   We zijn “werk in uitvoering” en gaandeweg doen we ontdekkingen en die reiken we elkaar aan. Wie die rijkdom niet wil overnemen en wil blijven hangen in “wat ie vroeger heeft geleerd” en dat als onaantastbaar ziet, komt helaas niet verder.
   JHWH beter leren kennen is geweldig en waar het om gaat. En daarbij is Hij veel te groot om volledig te kennen, “Hij is, die Hij is” en zal zijn en Zijn Naam is wonderbaar.
   Dus wie denkt Hem in een schema te kunnen vatten, zit al zo fout.
   Maar wie bij de eerste indruk blijft staan, doet zichzelf en Hem te kort.
   Shabbath shalom,
   Ben
   PS: anderzijds is het wel van belang over belangrijke punten de waarheid te vinden en die kerkelijke strijd was niet voor niets, er zijn nogal wat dwalingen te noemen rond de Persoon van JHWH en het kan niet allemaal waar zijn, dus ik zie uit naar je prive standpunt in deze, specifiek: 1 God, die Zich op meerdere wijzen openbaart, zoals de Bijbel leert, of 3 Personen, die los van elkaar bestaan en dan toch 1 zijn.

   • hi Ben, als wij de rijkdom die we ervaren in Yahweh;de Heere God,zijn er dan privéstandpunten,wat bedoel je daarmee? nav jou reactie van om 11:18…

    weet je Ben,ik ben een Koninklijk kind,door de Vader bemint!

    shalom,
    Aliyah

    • Hi Aliyah,
     Ik bedoel dat gelovigen goed bedoeld nog op een bepaald standpunt kunnen staan, waarvan ze later zeggen, dat het niet juist was en omdat ze daar eerlijk in zijn, zijn ze verder ontwikkeld en gegroeid.
     Maar ik wil het hier bij laten, want je komt niet met een antwoord op mijn vraag; ik ga er van uit dat het allemaal goed bedoeld is, ik had alleen graag gehoord of je het idee van 3 aparte Personen in 1 Godheid afwijst of niet.
     Shalom,
     Ben

  • beste Ben,zoals gezegd,de essentie van jou vraag aan mij, is voor mij:weten dat Yahweh,Yeshua en de Ruach één in wezen/ Karakter zijn en ik heb ontdekt dat al die Karaktereigenschappen,tegelijkertijd ook de vruchten van de Ruach / Yahweh’s Geest vertegenwoordigen,mooi he! door Yeshua’s onderwijs,over de principe’s van Zijn Koninkrijk,besef ik hoe groot Zijn majesteit is; dat Hij is,de Koning der Koningen en de Heere der heerscharen(even in gewoon Nederlands),door Yeshua’s volbrachte werk aan het kruis van Golgotha en ZIjn volmaakte Offer,weet ik ook dat Hij mijn Herder is,ik luister alleen naar ZIjn Stem en Hij behoedt mij voor dwaalleer en misleiding!

   shalom
   Aliyah

 15. Op 3 februari 2012 @ 17:38 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ben;
  wat jij in de geloofsbelijdenis(en) leest , dat lees ik er niet in.
  Wel lees ik het volgende in de Bijbel.
  In Johannes 16 vanaf vers 5 lezen we het volgende:
  De Here Jezus Christus zegt tegen Zijn discipelen:
  IK ( Yeshua=Persoon) ga heen naar Hem ( JHWH=Persoon.)
  Als Ik ( YesHua =Persoon ) heengegaan ben naar Hem ( JHWH=Persoon) dan zal ik de Trooster( H.Geest=Persoon) tot u zenden .
  Als Hij ( H. Geest=Persoon) komt dan zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid..

  Dus :
  De IK ( Yeshua=Persoon) gaat naar de Hem ( JHWH = Persoon) en de HIJ (H .Geest=Persoon) komt om te Troosten en te overtuigen.

  Deze verzen van Johannes 16: 5- 9 laten heel duidelijk drie Personen zien die toch ÈÉn Here God-JHWH is .

  Geen drie goden maar wel drie Personen die ÈÈn Here God-JHWH.is. Echad.

  Ik zie en lees het dus niet zoals jij het ziet en leest.

  W-lelie

 16. Baruh Haba

  Gezegend HIJ die komt; IN de NAAM VAN YHWH !!!

  Mijn Naam zal IN HEM ZIJN!!!

  Shalom

 17. Dit heeft Jezus Christus gezegd over zijn Familie inclusief zijn Moeder Maria
  Matthéüs 12,46-50
  De verwanten van Jezus
  46 En als Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken.

  47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken.

  48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?

  49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.

  50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*