Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Praktijkcursus “evangeliseer of islamiseer”, Amersfoort, in 2 workshops op 13 en 20 mei, zo.avond 19-22 uur

Zoals beloofd, hier de concrete info over wanneer, hoe, waarom, kosten, vervolg etc., gedaan in de aankondiging op
https://tora-yeshua.nl/2012/04/praktijkcursus-je-bijbels-geloofsleven-inlevend-en-duidelijk-communiceren-met-moslims-en-ieder-ander/

opgave vooraf, per mail  (bj.kok@planet.nl) of telefoon 033-4790336 of onder dit artikel of  op  genoemde link hierboven. Mocht u zich niet hebben kunnen opgeven, kom dan
gewoon naar de workshop, als u christen bent, dan bent u hartelijk welkom.
beide workshops vormen  een geheel, dus de bedoeling is om beiden te volgen.
-programma workshop I :

*waarom evangeliseren en waarom dit accent op moslims ?
*evangeliseren onder alle mensen, die Yeshua niet kennen, diverse accenten bij de onderscheiden religies,ideologieen, ismes
*verwoording eigen geloofsleven,
*daarna een test in groepjes om te zien of die verwoording blijft staan bij kritische vragen (uw geloof is doorgaans ok, maar  bent u in staat dat
geloof Bijbels en persoonlijk en historisch  onderbouwd te communiceren ?) ;
* aanvullende info op inhoud van uw geloof en op de wijze van communiceren
*boeken/links/ over dit onderwerp, zowel apologetisch (geloofsverdedigend) als empatisch (inlevend in de gesprekspartner)
*noodzaak van gebed en leiding van de Heilige Geest
*materiaal om uit te delen bij een gesprek en verwijzing naar verder gesprek

-programma workshop II

*kennis van de islam, om  zo de ander te begrijpen. (u heeft dan al de info van workshop I kunnen lezen en daar gaan we op verder)
*in groepjes om het gesprek met onze moslimmedemens te praktiseren;
*welke organisaties doen ook aan evangelisatie onder moslims, is dat inhoudelijk goed of niet en wat is de toegevoegde waarde en noodzaak van
onze cursus?
*welke gemeentes/kerken zijn bewogen met onze moslimmedemens, noem websites van die kerken en stel vast, of  daarbij de islam
ontmaskert wordt als een afgodisch en totalitair systeem of  dat men politiek correct de islam steunt en  zichzelf “islamiseert”.
*een lijst(je)  van kerken/chr. organisaties, waar we in goed vertrouwen  zoekende moslims en ex-moslims naar toe kunnen verwijzen
*praktische plannen voor de nabije toekomst

NB: dit is een eerste opzet, als u suggesties heeft, doe dat gerust, wat vertrouwelijk is, kunt u ook hieronder schrijven,  ik selecteer  wel wat voor de cursus is bedoeld dan wel voor het openbaar .
Neem mensen mee, waarvan u weet, dat ze hier voor gemotiveerd zijn en vraag of ze zich vooraf ook opgeven a.u.b.

Kosten:  die mogen voor niemand een bezwaar zijn, dus doe een beroep op ons steunfondsje en bel me als het moeilijk is.
Maar het valt mee:  25 euro totaal, voor beide workshops, dat is dan voor zaalhuur/koffie en thee/DVD “islam en waarheid”/ aanvullende info per mail om  up to date te blijven rond dit onderwerp.

Plaats en tijd:  Amersfoort, 13 + 20 mei,  zondagav. 19-22 uur /Kraanvogelstraat 1, wijk Liendert / zaal open v.a. 16 uur, Ben en Trudy Kok 033-4790336;  voldoende ruimte voor gratis parkeren.
(Openbaar vervoer: vanaf NS centraal station bus 7 nemen, die gaat om de ca. 10 minuten, doet er 10 minuten over)

Leiding en sprekers: Ben Kok (joods-chr. pastor) en  een christen  (kan niet met name worden genoemd), die de islam aan den lijve heeft ervaren tot zijn 25 ste jaar, vloeiend Arabisch leest en spreekt en  dus koran/ahadith in de grondtaal leest, goed Nederlands spreekt en veel ervaring heeft in het gesprek met moslims over zijn geloof in onze Vader door Yeshua.

Met veel belangstelling zien we uit naar jullie opgave; ik stuur vandaag een mail naar degenen, die al interesse hebben getoond,  bevestig in alle gevallen even dat je komt, wie je evt. meeneemt, bid vooral voor een gezegend verloop, waarna we meer toegerust zullen zijn het Goede Nieuws door te geven, zeker ook aan moslims.
Dat is immers de opdracht van onze Vader aan ons, toen Hij in Zijn menswording , Yeshua, tot ons sprak in Matth. 28:18-20
“Mij is gegeven alle macht in hemel  en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in Mijn Naam  (*) en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie , Ik ben met u al de dagen  tot aan de voleinding der wereld”

(*) In Handelingen wordt altijd gedoopt in de Naam van Yeshua, waarbij we natuurlijk weten, dat  Yeshua  de menselijke verschijning van JHWH is en dat  JHWH  aan de mensen is verschenen in diverse verschijningen, Vader, Zoon (spiegelbeeld van de Vader ) en Geest.
JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob is en blijft echad (een/eenheid), is als Geest altijd alomtegenwoordig en verschijnt in mensengestalte  bij Abraham, Jacob, in engelengestalte bij ouders Simson, Mozes en de oudsten van Israel, sjechina (wolkkolom bij Israel) en bovenal in Yeshua , menswording in kleinst mogelijke vorm tot volwassen man, die voor ons de doodstraf draagt en de dood overwint in Zijn opstanding.
Er is dus nooit sprake van meerdere Godheden of Goddelijke Personen, maar het is de Ene, altijd Dezelfde God, JHWH, die in meerdere gestaltes Zich openbaart, zoals Die in de Bijbel geschreven zijn.

Daarnaast zijn er vele afgoden en duivelse imitaties, zoals  de koranAllah, Zeus, Wodan, Vishnu etc. en als er 1 punt duidelijk dient te worden in het gesprek met de andersgelovige of ongelovige mens, dan is het wel, dat  er grote verschillen zijn tussen de Ene ware God, JHWH en de afgoden.
“Kiest dan heden wie gij dienen zult…….., maar ik en mijn huis, wij zullen JHWH dienen” om maar es met  die andere Yehoshua (Jozua) te spreken,  Jozua 24:14,15 en de enige weg tot Hem is Yeshua (Yehoshua, dat betekent “JHWH verlost”).

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*