Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“De islam gaat uit van Jeruzalem” – kerk te Utrecht, vr.dag 8 juni 14.30 -17.30 via EA deelnemersdag/ updates!

De Bijbel leert ons, dat de Tora uitgaat van Zion  (Jeruzalem) en Yeshua bevestigt dat in Joh.4 :22 “het heil is uit de Joden”, want via  Israel is de Bijbel tot de wereld gekomen en bovendien  Yeshua ha Mashiach, als Degene die voor ons de doodstraf droeg en die spoedig komt als  Koning, Mashiach ben David.

De Ev.Alliantie (zie voor lijsten met chr. organisaties   http://www.ea.nl/organisaties  en kerkgenootschappen http://www.ea.nl/kerkgenootschappen  ) heeft vrijdag 8 juni haar jaarlijkse ledendag, als u persoonlijk lid wordt voor  50 euro per jaar  en bereid bent de  beginselverklaring te onderschrijven, bent u ook welkom.

Adres:  Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 | 3571 NN | Utrecht,  zie reisroute  http://www.ngk.nl/utrecht/?p=contact

Allemaal prima, zou je zeggen, ware het niet, dat de EA op haar site  via een nieuw boek de islam aanprijst als een religie met in de koran en Bijbel “dezelfde God”, een Godslasterlijke gedachte, die steeds meer opgeld doet.
Herman Takken van Ev. en Moslims te Amersfoort propageert die gedachte, evenals prof. Bernard Reitsma, PKN, met beide personen heb ik gesproken en dat  klip en klaar bevestigd gezien in gesprek en in publicaties.
Bernard prijst  het boek aan in een bespreking op de EA site:
http://www.ea.nl/k/n132/news/view/27492/19520/Boekbespreking-Allah-A-Christian-Response.html  en Herman wordt op de EA site aangehaald met zijn artikel over evangelisatie onder moslims, http://www.ea.nl/k/n132/news/view/17501/19520/Tien-handvatten-voor-het-gesprek-met-moslims.html  ; het is wel even zoeken, type anders even “islam”  of  ‘Takken” of “Reitsma” in op de zoekmachine  ter plekke.
Bij de EA  denkt men blijkbaar, dat “de islam ook enig heil in zich heeft en ook nog  uitgaat van Jeruzalem” gezien de  naam van de kerk, waar men samenkomt op  8 juni.

Staan we toe, dat nu ook de EA steeds meer gekaapt wordt door de islamisering van uit de kerken en chr.organisaties ?
Natuurlijk niet, dus heb ik ma. 4 juni gebeld en gemaild met de EA,  met de vraag hoe de EA over de vraag “dezelfde God in Bijbel en koran” denkt.
Jantine stond me te woord, kon geen antwoord geven op deze toch simpele vraag (!), zou overleggen en terugmailen, maar nog niets vernomen op do. 7  juni, zelf gebeld, Jantine zou verzocht worden terug te bellen, maar helaas, men schijnt het belang er van niet te willen zien.
Een oproep aan ieder, om dit artikel door te sturen naar alle leden van de EA en een oproep aan hen,die in de gelegenheid zijn/ willen  zijn, om  onderstaande  brief uit te printen en  aan uw kerkeraad af te geven a.s. zondag of aan uw voorganger te mailen.

Shalom, met dank aan ieder, die de christenheid in Nederland wil helpen zich van deze dwaling bewust te worden en om die met Bijbelse argumenten te weerleggen,  zodat moslims het evangelie in waarheid horen en niet van “de regen in de drup” geraken.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Open brief aan de Ev.Alliantie  (bestuur,staf) en aan haar leden (kerkgenootschappen, chr. organisaties en personen).
Geachte mede-christenen,
Met grote zorg lezen we op uw website, dat u een boek aanprijst van Miroslav Volfs, waarin het volgende wordt gesteld volgens de recensie van Reitsma:

“Volfs zoektocht naar verzoening en vrede is ook een belangrijke drijfveer achter zijn boek ” Allah, A Christian Response “. Zijn stelling is, dat moslims en christenen moeten erkennen dat Allah en God dezelfde zijn, willen ze ooit in vrede met elkaar kunnen leven.”

Maandag 4 juni is de vraag aan u gesteld, zowel telefonisch als per mail, of u hier achter staat  of anders, hoe u als EA denkt over de vraag, of  het in Bijbel en koran  om “dezelfde God” gaat , ja of nee.
Het feit, dat uw medewerkster daar geen antwoord op kon geven, eerst moet overleggen en er dan niet op terug komt, geeft al te denken, want zo moeilijk is die vraag niet.
Mensen als Herman Takken (Ev. en Moslims te Amersfoort) en Bernard Reitsma (PKN) zijn het  eens met het standpunt van  Volfs, zo is mij in persoonlijke gesprekken en artikelen bevestigd en  deze mensen worden mbt. de islam  aangehaald op uw site.
We willen onze zorg onder uw aandacht brengen en vragen of u hier op uw deelnemersdag aandacht aan wilt besteden, zodat er aan het einde van uw seminar een duidelijke uitspraak ligt namens de meerderheid van de deelnemers  en van de EA als organisatie.
We kennen de ontsnappingsclausules/ onzinargumenten inmiddels, dus graag een duidelijk antwoord in de uiteindelijk vorm van “wel of niet dezelfde God”

“het is dezelfde zon in islamlanden als in christelijke landen, maar in de islamlanden zit er een wolk voor de zon en we dienen Jezus te verkondigen als “de Zoon van Allah/God en door Jezus leer je Allah/God  beter kennen”
(Onzin,  de koranAllah heeft geen zoon (dwz. is geen mens geworden),  zoals de koran duidelijk leert  en verder is Jezus niet gekruisigd, noch  voor onze zonden gestorven, volgens  o.a. soera   112:3    resp.    4:157 )
“Allah betekent ook God en dus dezelfde” ; te dom voor woorden,  want  in de Bijbel heeft  God een Naam, Ex 3 :15  “de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob, dit is Mijn Naam voor eeuwig” en op vele plaatsen openbaart God Zich met de Naam  JHWH .
De koranAllah komt niet verder dan de algemene term voor god/goden, nl. Allah (vglb. met  Eloha, Elohim /God-Goden) en heeft geen naam; deze algemene term  wordt dan de  benaming van de koran-godheid.

Ook in het spraakgebruik dienen we het gebruik van  woorden als “God” of “Allah” of “Adonai” (Heer)  te vermijden, want over welke God of Heer  heb je het dan?
 Wodan, Zeus, Vishnu,  de koranAllah  etc. of  de God van de Bijbel?
Gebruik de Naam , die  JHWH ons opdraagt in Ex. 3 of zeg “Onze Vader” zoals Yeshua (Jezus) ons als extra  leert.
Het enorme verschil blijkt al zonneklaar, als je een Persoonsbeschrijving van  JHWH maakt en een persoonsbeschrijving van de koranAllah , dag en nacht verschil en het is bizar, dat dit nog aan  christenen moet worden uitgelegd.
Mag ik u dringend vragen te reageren op deze open brief op  www.tora-yeshua.nl onder  het artikel met deze brief? We hopen hiermee de nodige Bijbelse duidelijkheid te scheppen.
Shalom,  Ben Kok (joods-chr. pastor)

Update 1 :

De EA heeft blijkbaar per vandaag (10 juni)  het  boek van Volfs van de site gehaald, zonder het fatsoen of de moed te hebben mij te antwoorden aangaande mijn bezwaar ,dat ze met dit boek promoten, dat het over ” dezelfde God” gaat in Bijbel en koran.Zie mijn artikel over deze zaak op tora-yeshua, de titel van het boek is” Allah, a Christian response” , schrijverMiroslav Volfs en dit boek stond inclusief een waarderende recensie van prof. Bernard Reitsma tot dit weekend op de EA website.Het zou de EA sieren, als ze nu ook met een Bijbels standpunt over deze vraag kwam, met een excuus voor het promoten van dit. Godslasterlijke standpunt via genoemd boek.Als ik niets verneem op mijn duidelijke vraag, dan zal ik opnieuw contact opnemen met de EA, want deze lafhartige en politiek correcte opstelling moet de wereld uit en de islamisering van de christenheid dient te stoppen.

Update 2 :

Op  ma. 11 juni ontving ik, tot mijn verbazing, de volgende mail (waarom niet een week eerder deze  op zich goede reactie, overigens zonder enige uitleg, waarom het  genoemde Godslasterende boek  zonder  weerlegging aangaande het punt “dezelfde  God” op de EA site stond en er zonder verklaring is afgehaald na mijn protest!)  :

Geachte heer Kok,

Hierbij onze reactie op uw vraag. In verband met de drukte rondom onze activiteiten vorige week was het helaas niet mogelijk om eerder naar u te reageren.

Wat betreft uw vraag: Wij kunnen hierover duidelijk zijn: niemand bij de EA huldigt expliciet of impliciet het standpunt dat de god van de Koran dezelfde is als de God van de Torah en de God en Vader van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

IDEA is het EA magazine en is bedoeld om kerken en hun kader te helpen hun missionaire identiteit en roeping in de Nederlandse context te verstaan en uit te leven. In dat kader worden boeken besproken die door veel mensen in de evangelische achterban gelezen worden. We proberen dat altijd op een eerlijke en kritische manier te doen. Ook het artikel van Prof. Dr. B. Reitsma past in dat geheel. Het is een bespreking waarin hij duidelijk laat zien waarin het boek naar zijn mening tekort schiet.

Nogmaals: wij geloven op geen enkele manier dat de god van de Koran dezelfde is als de Vader van onze Heer Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Met hartelijke groeten,

Jantine Smits
Evangelische Alliantie

Update 3: In reactie op deze mail heb ik Jan Wessels , dir. EA, om een gesprek gevraagd, omdat persoonlijk gesprek altijd beter is dan mailen en daar was hij direct toe bereid, ik kom er op terug na dat gesprek woe.mo.  2o juni.

Shalom,Ben Kok (joods-chr.pastor)

Update 4 :
Vanmorgen genoemd gesprek gehad met Jan Wessels,  waarvan ik beknopt  de hoofdzaken weergeef:
-prettig gesprek van bijna 1,5 uur, goed elkaar te leren kennen en het feit, dat we het achteraf eens zijn over het heikele punt (zie mail onder   update 2)  maakt veel goed natuurlijk.
-de drukte ivm de EA deelnemersdag en een studiedag was een oorzaak, dat er niet eerder gereageerd werd op mijn vraag en gezien de eensgezindheid over het antwoord op de vraag “dezelfde God of juist niet in Bijbel en koran” konden we de afspraak maken, dat ik in volgende gevallen wat langer wacht op het antwoord, wat overigens  binnen een week  er was.
-mijn ongeduld in deze is alleszins begrijpelijk, omdat ik al ca. 7 jaar ervaar, dat men in christelijk Nederland op deze vraag geen of een zeer onBijbels ontwoord geeft en die indruk werd door de EA ook gewekt, gezien de boekrecensie met het foute standpunt met plaatsing op de EA site en het niet meteen geven van een helder antwoord door de EA op deze  simpele vraag.
Het antwoord was voor mij een enorme verrassing in de meest goed zin des woords en daarmee is de EA de enige chr. organisatie, die me dat geeft in Nederland in al de jaren , dat ik hiermee bezig ben.
Van de kerken heb ik nog niemand gehoord, die geven gewoon geen antwoord en alleen binnen onze Tora-Yeshua gemeentes zijn er een paar, die hierover duidelijk zijn op hun websites.
-nader onderzoek dient gedaan te worden naar de standpunten van de genoemde heren Reitsma en Takken e.a.; voor mij zijn hun standpunten duidelijk en verifieerbaar, maar bij Jan Wessels bestaat een ander beeld, dus we gaan het de heren nog es opnieuw vragen met het standpunt van de EA inmiddels in de hand en ik zal de EA/Jan Wessels daar een voorstel voor doen binnenkort.
Vanzelfsprekend houd ik u op de hoogte van wat er , na overleg, mogelijk is.
-ik hoop, dat onze actie en zeker dit gesprek zal leiden tot  verdere duidelijkheid over de gestelde vraag in de volle breedte van christelijk en joods Nederland, want dat is toch al het minste, dat men in staat is te onderscheiden of we het wel of niet over “dezelfde God” hebben in Bijbel en koran.

Shalom, graag ieders gebed, dat de Ene ware God, de God van Abraham , Isaak en Jacob, Zich openbaart door  alle contacten en publicaties heen, tot zegen van ons allen.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

13 Responses to “De islam gaat uit van Jeruzalem” – kerk te Utrecht, vr.dag 8 juni 14.30 -17.30 via EA deelnemersdag/ updates!

 1. Shalom Ben;
  Om een (mogelijk) lang verhaal kort te maken: CORRECT verwoord.
  Baruch ha Shem.
  Tot later.

 2. Op 7 juni 2012 @ 16:08 schreef Jean Schoonbroodt

  Beantwoorden

  Dit zegt YHWH de GOD van de hemelen en van de aarde, de Almachtige :

  Ziet, gij christenen der eindtijd, IK YHWH BEN de enige en waarachtige GOD van het universum en van de oorspronkelijke en onvervalste grondteksten van de bijbelse heilige schriften. Wie een andere godennaam op zich neemt valt af van MIJ en mijn geliefde Zoon Yahschua Hamaschiach/ Jezus de Christus en van Ons ware bijbelse heilige evangelie. Ziet, IK BEN de IK BEN die tot Mozes en tot alle ware profeten sprak. IK BEN de GOD van het ware Israël dat MIJ ten volle erkent.
  En ziet, IK BEN de GOD die zijn heilige beloften gedaan ten aanzien van Abraham zelf in vervulling deed en doet gaan naar mijn woord. IK BEN het die de Joden en Israëlieten opwekte en opwekt om terug te keren tot het aan hen beloofde land Israël. IK BEN. Wie anders leert of beweert is een vijand van MIJ en van mijn Zoon Jezus Christus en van het ware evangelie en van de ware heiligen uit Joden, Israël
  en de heidenen. Ziet, IK BEN niet de god van de Islam, noch van het Buddhisme of Hindoeísme of andere heidense dwaal-afgoden en dwaalreligies. IK YHWH BEN de enige en waarachtige GOD van de schepping en IK geef mijn eer en heerlijkheid niet aan de afgoden van de heidense volkeren rondom. IK BEN.

  Woord van GOD, oftewel actuele profetie van de ware GOD YHWH (JHWH).
  07.06.2012.

  • Hi Jean, dit staat letterlijk in een aantal Bijbelteksten, van harte eens dus.
   Graag de tekstverwijzingen er bij, dan zien we ook welke profeten het hebben gezegd.
   Shalom,
   Ben

 3. Op 7 juni 2012 @ 22:04 schreef Hans J. van den Hoek

  Beantwoorden

  Het verbaasd me altijd weer de discussie over de vraag of de god van de Islam de zelfde is als die in de Bijbel. Je kunt er nooit een antwoord op geven (m.i.) omdat de vraag verkeerd is. In de Bijbel staat: Er is één God en één Middelaar tussen God en mensen. In Joh. 4 zegt de Here Jezus tegen de Samaritaanse vrouw: Je bidt blindelings omdat je God niet kent. Alle mensen die denken de ware ‘god’ te aanbidden, bidden blindelings omdat ze de ene ware God niet kennen. Dus de vraag of de god van de Islam de zelfde is als die van de Bijbel is nooit met ja of nee te beantwoorden. Ook niet met nee, omdat er (daar) geen god is maar sprake is van kwade krachten b.v. handlangers van Satan.

  • Dag Hans,
   Alleen door Yeshua leer je de Vader kennen en als je JHWH kent, zie je het verschil met de afgoden, een verschil tussen dag en nacht.
   Dat zie je ook al als je de diverse “ismes” en “doms” gaat vergelijken met elkaar.
   Zie https://tora-yeshua.nl/2009/12/radiointerview-met-prof-reitsma-theoloog-aan-de-vu-pkn-en-ben-kok-joods-chr-pastor-olv-andries-knevel-radio-5-11-12-uur-zaterdag-5-dec-2009-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/

   Of lees dit artikel https://tora-yeshua.nl/2009/05/god-of-allah/
   Als je niet ziet, dat de koranAllah totaal iets anders is dan de JHWH in de Bijbel, dan ken je ofwel de Vader niet of je weet niets van islam, aldus ex-moslim Sam Solomon, een expert over de islam!
   Shalom, hoor graag wat je mening is na het lezen van deze 2 artikelen.
   Ben

   • Op 11 juni 2012 @ 22:06 schreef Hans J. van den Hoek

    Beantwoorden

    Ik zit een beetje met m’n tijd in de knoop. Moet daarom kort zijn.
    Heb een artikel gelezen. Ik denk dat er toch een verschil is tussen bv. germaanse goden en de z.g. god van de Islam. Je zou verder nog een scheiding kunnen toepassen op de ‘god’ van de Jehovaget. of Mormonen. Of zelfs nog dichter bij huis…. de groep die zegt dat gelovigen een ‘gestolen Jezus’ hebben. Dit vraagstuk is waarschijnlijk het best te beantwoorden door de exmoslims zelf. Net zoals aan ons is aan hun ook aan sommigen de gave van ‘scheiding der geesten’ gegeven. Een exmoslim die al jaren christen is zei eens tegen een bekende: ‘Toen ik christen werd ben ik ‘God’ anders gaan zien’. Heeft een ander gezicht gekregen. Bidt niet meer blindelings maar kent nu de Vader. Deze man had daarom ook geen bevrijding nodig.
    Gr, Hans

    • Hi Hans,
     Goede opmerking, heb em eerder gehoord en ik heb er de volgende weerlegging bij:
     -niemand kent tot in detail de Ene ware God zoals Hij is, Hij is immers zo enorm veel groter, liefdevoller, rechtvaardiger, intelligenter etc. dan wij mensen bi elkaar; ook binnen Jodendom en christenheid zijn er nog al wat verschillen en er zijn ook overeenkomsten aan te wijzen met de afgoden.
     Maar: wie bereid is het karakter van JHWH te aanvaarden, zoals Hij dat in Zijn Woord openbaart en in Yeshua, ziet de Vader en krijgt een Beeld van Hem, dat duidelijk is en zo verheven boven dat van alle afgoden, dat het verschil klip en klaar is met alle afgoden.
     Er is geen afgod, die mens wordt en sterft voor de zonden (overtredingen van de Tora) van de mensen, dat doet alleen JHWH in Yeshua.
     En wie dat erkent en belijdt, is een kind van de Vader en ziet zeer duidelijk het verschil met de afgoden.
     Ik heb vele ex-moslims dat horen beamen en ze zijn zeer verontwaardigd, als men met de onzin aankomt, dat je via Yeshua de koranafgod zou leren kennen!
     Integendeel, ze geven duidelijk aan, dat ze een afgod hebben achter gelaten of gewoon geen idee hadden Wie de Ene ware God is, zolang ze in de islam gevangen zaten.

     -Er zijn inderdaad ook moslims, die in Jezus geloven en gelijk moslim blijven, “Jezusmoslims” volgens theoloog Jaap Hansum/ Bernard Reitsma/Jos Strengholt/ Cees Rentier c.s. en die worden dat door de misleidende evangelieverkondiging van dat soort theologen, die als zo vaak “logen”.
     Deze zgn. “ex-moslims” zijn van de regen in de drup gekomen en zijn een soort “chrislam” aangepraat en die vind je dan bij Evangelie en Moslims, die dat op hun website http://www.isaruhallah.nl/ onderstrepen met dat soort getuigenissen.
     Ik waarschuw daar al jaren voor.

     -NB: wie JHWH kent in en door Yeshua, ziet het verschil met alle afgoden. Daarbij blijft het zo, dat je dan als gelovigen best meer of minder van de Vader kunt begrijpen, in die zin accentverschillen hebt in het Beeld van Hem, maar uiteindelijk wel binnen een Bijbels kader en binnen wat Yeshua ons duidelijk maakt.
     Wie buiten die kaders een beeld van de Eeuwige gaat schilderen, krijgt een vals Godsbeeld en wel zodanig vals, dat het een afgod is. En dat is overduidelijk met de koranafgod, die net als alle afgoden het kenmerk bij uitstek mist: JHWH is mens geworden in Yeshua en dat is ook precies het kenmerk, wat Johannes ons aanreikt in het onderscheid van misleiders en betrouwbare gelovigen, zie 1 Joh.2:22,23

     Shalom,
     Ben

 4. Op 8 juni 2012 @ 21:00 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Het is de duivel zelf die verwarring probeert te veroorzaken. Als christenen beginnen te twijfelen zijn ze een gemakkelijke prooi van satan. Zijn wij zendeling of zijn we zendingsveld!

  • Hi Feike,
   De duivel is er zeker bij betrokken, maar elke christen is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes.
   Shabbath Shalom,
   Ben

 5. Op 11 juni 2012 @ 12:56 schreef Hans de Vries

  Beantwoorden

  Geachte pastor. Nog steeds op de barricaden zie ik. De mensen waartegen u waarschuwt, proberen een wolf gras te laten eten opdat hij één worde met de schapen. Het resultaat laat zich raden.

  Shalom, Hans.

 6. Hoe vaak moeten wij,(de christenen),onze afgoden,die binnensluipen, van hebzucht,rijkdom, macht,afleggen?
  Het aanschaffen van mooie huizen auto,s, maar ook het bouwen van kerken met alle pracht en praal? Van het geld van hen, die uit liefde offerren?
  De banken vallen om,europa gaat ten onder,door hebzucht,ongeloof,afgoderij.
  Waar ik me aan stoot, is b.v het voetbal in deze dagen,bij het absurde af!
  Geld, Macht,feesten,het eren van mensen!daarbij eten drinken,als er maar wat te vieren valt,terwijl er machten om ons heen,ons leiden naar de NWO!!
  Terwijl Jeshua zegt, elkander te vertroosten, en te bemoedigen!!Namate wij de dag zien naderen!
  Moest me even van het hart,als huisvrouw,de radio, en tv staan bol van deze wereldse geneugten,zonder enige vorm van geloof in God!
  Elke dag worden we gekweld bij het zien en horen van deze dingen.
  2 Petrus 2:8
  Valse leraars ten overvloede,zowel onder de moslims,maar ook in kerken! vs1-22
  We hebbben elkaar juist in deze tijd,nodig.bij het zien en horen,van dit ongoddelijk ijdelroepen.
  Shalom.
  Aafje.

 7. Op 12 juni 2012 @ 22:20 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Satan heeft geen andere mogelijkheid, dan het volk Israël en de bijbelgetrouwe christenen uit te roeien.
  Daarom zijn alle moslimradicale landen om Israël geconcentreerd.
  Terroristen (moslim) die ontdekken dat de God van Israël het tegenovergestelde is van de godheid van de islam en tot het geloof in Yeshua Messias komen.
  Wij weten dat Satan de tegenstander is van JHWH, de GOD van Israël.
  Voor ons is het godslasterlijk als men de eer die JHWH, Yeshua toekomt, deelt met satan. Voor mij is dat onbestaanbaar, duidelijk.
  De bijbel laat ons zien dat de geest van de antichrist, terug te vinden is in de islam.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*