Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De enigen, die Israel verdedigden in de Bergkerk: Tora-Yeshua vrienden.

Op 27 okt. 2012 waren Sabeel/Kairos bijeen met ca. 150 mensen in de PKN Bergkerk te Amersfoort om  hun brochure met veel anti-Israel argumenten te presenteren.
PKN voorganger Henri Veldhuis schreef de brochure, hij is ook vz. van “The Rights Forum”, de club van Dries en Hans etc., zie alle info over deze 3 groepen bij onze eerste oproep tot actie op 13 okt.:
https://tora-yeshua.nl/2012/10/sabeel-pkn-en-kairos-verenigen-zich-in-hun-anti-israelacties-27-okt-bergkerk-amersfoort-wees-er-bij/

Omdat de brochure erg eenzijdig  anti-Israel is en men oproept tot een boycott van Israelproducten van uit deze PKN /RK groepen,
(zie hier de  brochure van  Kairos/Sabeel : 
http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Muur_afgebroken/De_muur_is_afgebroken_met_Voetnoten.pdf  )
hebben we zelf een tegenpamflet uitgedeeld bij de uitgang van de kerk  (binnen mocht niet, vooraf bekend en ter plekke nog es duidelijk gemaakt) na afloop, zie
https://tora-yeshua.nl/2012/10/de-tora-yeshua-brochure-tegenover-anti-israel-groepen-als-kairossabeel-in-de-bergkerk-27-okt-amersfoort/

Dat was maar goed ook, want: je mocht alleen spreken als de dagvoorzitter , Jan Willem Stam van Sabeel, daar toestemming voor gaf,nadat Dries van Agt  hartelijk was verwelkomd en nadat CDA-er Bert de Vries en  Henri Veldhuis het anti-Israel verhaal nog es van harte hadden onderstreept.
Dat was voor 2 van onze mensen teveel van het goede, Lammy Lassche en Gerbrig Arends, met Jodenster opgespeld, stonden op en Lammy riep, dat ze protesteerde tegen de leugens over Israel.
Daarop werd ze verzocht de zaal te verlaten, ik liep even mee ter ondersteuning daarna en na dat ik vernam, dat ze bleven voor de “borrel met onderling gesprek”, ging ik weer terug.
Ook de rest van ons bleef, zij het kokend van woede van binnen, zitten om te horen wat er gezegd werd.
Vooraf vroeg ik aan Jominee (PKN voorganger Johan vd Berg) of ik de sprekers mocht filmen, maar dat moest de dagvz. beslissen en  dus mocht het  niet van Jan Willem Stam, dat zou “te onverwachts zijn voor de sprekers”.
Ik had een T-shirt aan met er op ons vignet (menorah, Davisster, vis) en  “tora-yeshua.nl” en “shalom” er op, dat viel mee, ik hoefde het  niet  uit te trekken.
Maar een geestverwant van Kairos/Sabeel werd erg boos, toen ik na afloop wat interviews deed en iemand van ons een Israelvlag omdeed. Hij wilde niet aan “die tijd met vlaggen en stampende laarzen” worden herinnerd.
Ongelofelijk, bizar, je mond valt er van open en is nog niet dicht.

Alles was gedaan om elk tegengeluid te belemmeren, maar ik kreeg dan 1 keer de gelegenheid, na Anja Meulenbelt, die gezellig naast de vz. van EAJG zat, Jaap Hamburger.
Zie voor Anja  http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2012/10/27/luister-naar-abeer/#more-85832  , met er onder: helaas is reageren niet mogelijk. Ook al dicht getimmerd.
Het onderwerp waarover de vragen moesten gaan, was ook heel duidelijk afgebakend,  internationaal recht en binnen die bandbreedte lukte het volgende:
“U vraagt zich af of de pro-Israel christenen respect hebben voor internationaal recht. Mijn antwoord: natuurlijk, maar dan niet volgens de interpretaties van Bert de Vries (oud-politicus, geen jurist) maar volgens Matthijs de Blois, lees zijn boek:
http://boekwinkelshalom.nl/shop/1/algemeen/88275/israel-een-staat-ter-discussie
Dr. Matthijs de Blois (1953) is universitair hoofddocent aan de afdeling Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek ligt vooral op het terrein van recht en religie.

Verder merkte ik op, dat het “meer dan schandalig is, dat PKN/RK kerkleiders in het kader van internationaal recht oproepen om geen Israelproducten te kopen, “kaufen bei Juden verboten” hebben we meer gehoord”! Ik neem daar grote afstand van.”
Dat ontlokte Jaap Hamburger een protesterend geluid, een “ander Joods geluid” ; blijkbaar kan hij slecht tegen de waarheid. Maar ik ging er niet op in, sprak gewoon verder, want stel je voor dat Jaap dan verzocht zou worden de zaal te verlaten, dat zou toch jammer zijn.
Nee, dat was geen punt voor Jan Willem Stam, die riep hem niet tot de orde.
Verder protesteerde ik tegen de term ” bezette gebieden” als het gaat om Judea/Samaria, ook wel aangeduid met de dwaze term “Westoever van de Jordaan” .  Ooit ergens  oevers gezien van  20, 30 kilometer  breed bij een riviertje van  10 meter breed ? Ik verwees naar Matthijs de Blois, jurist.

Daarna was het panel aan de beurt, wat vrnl. op Anja Meulenberg in ging, mijn opmerking deed er blijkbaar minder toe, alleen Bert de Vries riep nog wat: “het is mij bekend dat er een minderheid anders over denkt, maar mijn opvatting is, dat Israel zich moet houden aan de lijn van 1948, de rest is bezet gebied”
Daarmee veegde CDA-er Bert de Vries in zijn arrogantie de mening van een echte deskundige als Matthijs de Blois gewoon zonder enig argument van tafel.
Boek wellicht niet eens gelezen, geen jurist, maar Bertje weet het beter, als lid van de Raad van Advies http://www.rightsforum.org/ .
Een club,waar Dries en Hans vd Broek, Jaap Hamburger c.s. als bestuursleden  Israel demoniseren, zich druk maken over de Palestijnse christenen, die nog geen 10% van alle Palestijnen zijn, een verdwijnende minderheid binnen de 4 miljoen moslimPalestijnen, zie ons pamflet wat we uitdeelden.

Aan het eind sprak ik nog even met Henri Veldhuis, die opmerkte ” dat hij  het zeer waardeerde, dat we de moed hadden om in dit gezelschap ons tegengeluid te laten horen”.
Welke moed? Daar is voor ons geen moed voor nodig, dat is gewoon liefde voor JHWH, de God van Abraham, Isaak en Israel en daarmee voor Zijn uitverkoren volk Israel, waarbij we wel degelijk onderscheid maken in diverse opvattingen van “Israel”, zie onze Israelvisie op
https://tora-yeshua.nl/2012/10/de-muur-is-weggebroken-ef-214-kairos-en-sabeel-spannen-de-bijbel-voor-hun-anti-israel-karretje/
Toen ik stelde, dat er weinig ruimte was voor gesprek in het programma, bood hij aan met mij in gesprek te gaan, persoonlijk dan wel in het openbaar in onze Tora-Yeshua gemeentes.
Dat staat, ik ga Henri bellen voor een afspraak, want we moesten elkaar uiteindelijk in Christus kunnen vinden. Ja, klopt, mits we het dan over Yeshua ha Mashiach hebben en niet een “Isa” uit de koran of een “andere Jezus” waar 2 Cor 11:1-6 voor waarschuwt, bijv . een verwesterde Jezus zonder Tora.
Dries van Agt  sprak ik ook nog , “moet ik u kennen?”,  Ja ik gaf u een jaar geleden in Nuenen een DVD “islam en waarheid”, hoe vond u hem” O, was u dat, geweldig , uitstekende DVD” hier hebt u er nog 1, ik hoor graag nog es wat u er van vond. “Ik kom er zeker op terug”.
We zullen zien.

Dan was er Prof.dr Cees van der Kooi, hoogleraar westerse systematische theologie aan de Vrije Universteit, die me allervriendelijkst kwam begroeten,omdat  hij zich nog herinnerde, dat we in onze studietijd samen op een Navigator bijbelkring in Amsterdam zaten.
Meteen zag ik in het uiteraard 40 jaar ouder geworden gezicht de student van destijds, heel leuk natuurlijk allemaal. Ik vroeg hem na afloop om de tekst van zijn lezing, hij was gevraagd om de brochure van Sabeel/Kairos van kritisch commentaar te voorzien.
Dat bleek niet te kunnen, wellicht staan de lezingen op een andere site, ik zal het hier vermelden zodra dat blijkt. Niet filmen, geen tekst beschikbaar stellen,  reacties gesloten, dat schiet lekker op.
Inhoudelijk viel zijn verhaal me tegen, hij sprak duidelijk uit dat niemand  een religieuze claim op het land mocht en kon leggen, dus Israel zonder landbelofte. Maar of een Israelproductenboycott dan de weg was, dat vroeg Cees zich wel af, hij had daar vraagtekens bij.
Andersom herkende Cees in mijn wijze van spreken “dezelfde gedrevenheid” als van destijds en hij bedoelde dat kritisch. Nou Cees, ik ben er blij mee, dat ik nog niet ingedut ben tot “politieke correctheid” en wel een Bijbelse visie heb mogen krijgen in mijn geloofsgroei, dank voor de herkenning daarvan.

Volledigheidshalve moet ik drs. Geert van Dartel,  secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecume nog noemen; hij korte tot genoegen van meerdere mensen zijn 4 punten betoog wat in, ik moet het na kunnen lezen , wat hij nu eigenlijk bedoelde.
Ik heb per mail om zijn tekst gevraagd, even afwachten.
Anti-Israel op RK wijze, ze willen Israel als land graag in stand houden, om het t.z.t. over te kunnen nemen in het  NWO proces, dat was wat ik tussen de regels hoorde.
Zie hier zijn eigen verslag, met een uitvoerige fotoreportage: http://www.oecumene.nl/nieuws-blogs/blogs/426-de-tussenmuur-weggebroken  ; de foto’s staan op: https://picasaweb.google.com/VrijstadHenri/DeMuurIsAfgebrokenSymposium_27okt2012#slideshow/5804414338520785922

Op de sites van de anti-Israelclubs zag ik nog geen verslag, maar zie bijv. http://www.kairospalestina.nl/nl/comit%C3%A9-van-aanbeveling.aspx  waar blijkt wie er achter Kairos NL staan: Jan Pronk, Jacobiene Geel, Ineke Bakker (Oikos, voorheen “In Vrijheid Verbonden” met de leugenverklaring), Doekele Terpstra, Henri Veldhuis, Huub Oosterhuis, heel veel PKN en RK voorgangers/theologen, ICCO, IKV, Pax Christi.

Tot slot: ik ben zeer dankbaar voor de groep van 15 Tora-Yeshua vrienden, die er dan toch maar waren. Uit de grond van mijn hart: dank!
Ons tegengeluid was duidelijk en als we er niet geweest waren, had deze club zonder enige tegenspraak ter plekke hun aktie “kaufen bei Juden verboten” kunnen lanceren.
En dan is het verder nog maar afwachten, of er in de media en in kerkelijk of Joods verband of “Messiaans” verband verder nog wat mee gedaan wordt.
Want verder was er niemand van al die Messiaanse, Joodse, christelijke vriendenclubs, die de moeite wenste te nemen ter plekke te protesteren. Wel onze Tora-Yeshua achterban, zelfs uit Brabant, Overijssel/Drente, Zeeland , Rotterdam en dichterbij huis.
“Wie Israel zegent, wordt gezegend”, moge onze Vader Zijn belofte in ons vervullen. “Wie Israel vervloekt, worde vervloekt” en daar was meer belangstelling voor, helaas; moge dat ook gebeuren, opdat men daardoor tot beter inzicht komt.
En wie weer es niets deed voor Israel, tja, wie zwijgt stemt toe , lijkt me. Afgezien natuurlijk van degenen die een begrijpelijke reden hadden er niet te zijn.
Of die door omstandigheden alleen kon bidden voor deze actie, hartelijk dank, uw gebed is zeker verhoord.
Of die ons financieel steunen, dank!, dat is ook nodig, zie  https://tora-yeshua.nl/steun-ons-met-uw-gaven/
Of die zich op andere wijze bezig houdt met steun voor Israel en daarmee geen tijd meer over heeft voor deze actie.
Of die het gewoon niet wist, hoewel ik er 2 weken vooraf al over schreef en een bericht heb gestuurd naar media, gemeentes, personen en organisaties.
Alle begrip, maar zonder reden thuis blijven en Israel kapot laten maken door Sabeel/Kairos, als ze dat al zouden kunnen, dat kan een volgende keer beter hoop ik.

Shalom,  dank aan onze Vader voor de inzet voor Zijn Koninkrijk, die Hij in de harten van Zijn kinderen bewerkt.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

72 Responses to De enigen, die Israel verdedigden in de Bergkerk: Tora-Yeshua vrienden.

 1. Jesaja 62

  1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.
  2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal.
  3 En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods.
  4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.
  5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.
  6
  O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen! 7 En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde.
  .
  Geen gemakkelijke tekst, Ben
  De woorden gieren door mijn keel; wie gaan (in vs. 4) met het land TROUWEN?
  Wie zijn ‘uw kinderen’?
  Dut maar niet in, Ben! Yeshua stelt Jeruzalem TOT EEN LOF OP AARDE en de bruiloft komt er aan! Peter S

  • Bedankt Peter, we strijden de goede strijd, totdat Hij komt, Yeshua ha Mashiach, als Koning te Yerushalyim.
   Shalom
   Ben

  • Dank je wel Peter S,
   Een prachtige tekst met een hoopvolle toekomst , echt nodig na zo’n vreselijke middag , werkelijk nog nooit zo iets ergs gezien en meegemaakt op anti-israel gebied maar ik heb het nu met eigen ogen gezien , ik heb gebeden voor de aanwezigen .. alleen G’d kan nog een wonder verrichten .Het boekje “De muur is afgebroken “, zo’n dun boekje met zoveel halve waarheden , aperte misvattingen , en vooral veel feiten weglatend .. en dan nog auteur Henri Veldhuis genoegzaam afsluitend met een brede smile op zijn gezicht ,”dat we hiermee maar veel mee aan de slag moesten gaan”,

 2. Ben,
  Bedankt voor je uitvoerige verslag. Ik wil je graag even zeggen dat ik tot kort voor de tijd vast van plan was erbij te zijn. Maar ik moest door persoonlijke omstandigheden per se andere dingen doen. Daar was niet onderuit te komen. Wat heb ik gebaald. Ik ben de hele middag in gedachten bij jullie geweest.
  Je bovenstaande verslag heb ik op http://www.vergadering.nu vermeld. Ik hoop dat er meer in de pers komt. Dank voor het werk wat hiervoor doet. God zal je er zeker voor zegenen (zoals Gen.12:3 belooft).
  Hartelijke groet,
  Harry

  • Bedankt Harry, soms lukt het niet, wat je graag wil.
   Dat geef ik ook aan in mijn artikel, alle begrip natuurlijk.
   Shalom, tot een volgende keer,
   Ben

 3. Op 28 oktober 2012 @ 16:11 schreef gerbrig arends

  Beantwoorden

  Hoi Ben, mooi verslag, voor alle duidelijkheid: we hebben de ster pas om 16.30 uur opgespeld, toen we bij de deur wachtten aan het einde van de middag.
  Verder bedoel je met “onze mensen” natuurlijk “Geestverwanten met wederzijdse sympathie op vele terreinen.

  Het was goed je weer eens te zien!
  Gerbrig

 4. Beste Ben,

  Wat betreft het gebeuren rond Lammie Lassche ben je één stapje vergeten te vermelden: Na haar eerste verontwaardigde reactie, wees de voorzitter op de regels en verzocht haar met klem verder te zwijgen tot ze het woord zou krijgen. Lammie Lassche reageerde met “Dat kan ik niet, als er zulke leugens over Israël worden verteld.” Toen pas reageerde de voorzitter met: “Dan moet ik u verzoeken de zaal te verlaten.”

  Dat lijkt mij verder geheel correct.

  Jijzelf zat trouwens ook heel gezellig vlakbij Jaap Hamburger, al stond zijn stoelenrij dwars op de jouwe: een arm uitsteken en je had hem op de schouder kunnen kloppen. ;o)

  Jouw suggestie over een volgende keer in groepen uiteen gaan (eigenlijk net zoals vorig jaar bij de Kairosconferentie, waar jij ook was) zal ik voor een volgende keer in gedachten houden – dan kunnen meer mensen “hun hart luchten” zoals jij het gistermiddag verwoordde.

  Goede groet,
  Johan van den Berg

  P.S. Heb je nu eindelijk al eens een aanklacht tegen mij ingediend wegens antisemitisme? ;o)

  • Dag Johan,
   Het verslag spreekt voor zich, je aanvulling is minimaal, maar klopt.
   Jaap Hamburger en Anja Meulenbelt volstonden met me aan te staren met een mengeling van afschuw en verbazing; ik had geen tijd ze aan te spreken, wegens goede andere gesprekken en zelf bedachten ze het blijkbaar ook niet.
   Verder zie ik in je reactie niets inhoudelijks, nog al schokkend, dat je dan blijkbaar geen probleem hebt met dit alles en volledig achter Sabeel /Kairos staat met hun visie op Israel en hun oproep “nicht bei Juden zu kaufen”
   Maar dat is dan niet antisemitisch?

   Ik heb je al eerder uitgelegd, dat we geen rechter nodig hebben om jouw uitspraken te veroordelen, zie 1 Cor.6:
   4 Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen, die in de gemeente niet in tel zijn? 5 Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? 6 Zoekt nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij de ongelovigen? 7 Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever te kort doen?

   Het was goed jullie anti-Israel actie mee te maken , zodat we uit de eerste hand weten hoe er gedacht wordt door Kairos/Sabeel. En het was meer dan goed, dat we ons tegengeluid kenbaar maakten, ondanks dat we van jullie nauwelijks ruimte kregen.
   Ik heb slechts 1 vraag kunnen stellen, waarop ik een belachelijk antwoord kreeg vanuit het panel (Bert de Vries), mocht de sprekers niet op video opnemen, we mochten geen eigen pamflet als antwoord uitdelen, moest dus buiten.
   We waren met 15 mensen als geestverwanten van Tora-Yeshua, niemand van ons kreeg verder de gelegenheid een vraag te stellen, behalve dus ik die ene genoemde keer.

   Jullie zijn wel erg bang ontmaskerd te worden. We zullen zien wat het toegezegde gesprek met Henri Veldhuis oplevert.
   Shalom
   Ben

 5. Een van de leugens is te lezen op Blz. 32; Ik vraag me af…hoever een zich christenpredikant noemende leugenaar – misleider en verdraaier kan vallen. Israël is hier de christenvervolger geworden. Zelfs de media vermeld deze leugen nog niet eens. Ik citeer uit de brochure:

  “Het Midden-Oosten is de bakermat van het christendom, maar het dreigt daar
  steeds meer te verdwijnen. Als de Israëlische politiek van apartheid en bezetting
  zo door blijft gaan, zal zelfs in het Heilige Land de aanwezigheid van christenen
  worden teruggedrongen tot slechts het beheer van de belangrijkste heilige plaatsen”

  • Goed opgemerkt Hans.
   Bert de Vries merkte in het gesprek op , dat de christenen onder de Palestijnen steeds minder werden, maar dat dit door de onderdrukking en vervolging van moslims komt, bedenkt hij niet eens.
   Het staat in ons pamflet, wat we als reactie op hun leugenbrochure hebben uitgedeeld.
   Shalom,
   Ben

 6. Wat krijgen we nou??

  Met interesse heb ik het verslag van Ben Kok gelezen.
  Niet omdat ik aan de ene of andere christelijke kant sta.
  Maar omdat ik in Israel leef en het me interesseerde wat Ben Kok vertelt.
  En nu lees ik in de reaktie van ene Hans dat Israel hier de christenvervolger is geworden! Inderdaad zijn er helaas af en toe vervelende lui die akelige grafitti spuiten op christelijke gebouwen. Niet te vergelijken met wat de PKN etc. te spuiten hebben.

  En de officiele positie van Israel zou dus zijn, volgens deze Hans, dat Israel de christenen vervolgt die hier leven, als ik de reaktie goed begrijp. Ik heb veel Israelische christelijke Arabieren gekend. Toevallig is onze huisarts een christelijke (rooms-katholieke) Arabier die in Haifa medicijnen heeft gestudeerd en getrouwd is met een advocate, ook een christelijke Arabische dame (ook hier afgestudeerd).

  Kort en goed, graag zie ik bewijzen van de heer Hans dat Israel christenen vervolgt.

  En de heer Ben Kok en zijn vrienden wil ik van harte bedanken voor hun voortdurende steun aan Israel. De situatie hier is niet paradijselijk, maar met mensen die leugens verkondigen, wordt de situatie er niet beter op.

  • Hi Dorith,
   Erg leuk dat je ons vanuit Israel volgt!
   Mbt. Hans, die begrijp je verkeerd, hij citeert een stukje uit de brochure van die anti-Israelclubs Kairos/Sabeel.
   Ik heb zijn tekst ietsje verduidelijkt en het citaat cursief gemaakt.
   Deze anti-Israel figuren beweren dat het aantal christenen onder de Palestijnen vermindert doordat Israel Gaza onderdrukt en delen van de Judea/Samaria controleert.
   Ze weigeren te erkennen dat de Palestijnse christenen in Gaza en in de gebieden in Judea/Samaria, waar respectievelijk Hamas en de PA regeren, geen leven hebben door de moslims, die altijd christenen en Joden vervolgen, waar moslims in de meerderheid zijn of de macht hebben.
   Hans is juist zeer verontwaardigd over deze leugens, om die vervolging in de schoenen van Israel te schuiven.

   Zo helder?
   Heb je zelf wel es iets vernomen van Sabel int. te Yerushalayim (zie http://www.sabeel.org/ , opgericht door Naim Ateek, Meta Floor werkt er, gesubsidieerd door de PKN in Nederland dus.
   Kairos is opgestart vanuit de Palestijnse christenen, echt een foute club, zie http://www.kairospalestine.ps/ in Bethlehem.
   Als je de woorden “Kairos” en ook “Sabeel” in onze zoekmachine zet, rolt er genoeg uit over de akties, die we tegen elk afzonderlijk hebben gevoerd.

   Shalom,
   Ben

 7. Ik denk dat Hans even beter moet vertellen wat hij bedoelt. ben heb je goed begrepen wat hij zegt? Ik begrijp ook niet goed wat hij bedoelt. Vind hij nou dat Israel christenen vervolgt en apartheid voorstaat of vindt hij dat dat juist niet zo is? Graag enige verduidelijking! Dit om verkeerde interpretatie van lezers te vermijden!

  Goede verslaggeving trouwens Ben!

  Shalom,

  Paul

 8. Ben,
  Dat de Tora-Yeshua sympathisanten weinig vragen konden stellen, lag eerder aan hun plek in de zaal en de beperkte tijd, niet aan onwil. Van ettelijke mensen die vragen stelden wist ik niet, toen ze opstonden, uit welke ‘hoek’ ze kwamen – en ik ken volgens mij heel wat meer ‘spelers’ op dit veld dan de dagvoorzitter en de microfonist.
  .
  De brochure roept kerken in Nederland inderdaad op om erover na te denken of een boycot voor hen of hun leden een effectieve manier zou kunnen zijn om het beleid van de Israëlische regering ten opzichte van de Palestijnen in Israël en de Palestijnse gebieden te beïnvloeden. Over de reikwijdte van zo’n boycot wordt zelfs binnen de Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina verschillend gedacht. Maar zo’n actie bij voorbaat uitsluiten om onzinnige beschuldigingen van “antisemitisme” te vermijden, is niet bij ons opgekomen.
  En als we op een heilloze weg zitten zijn wij echt niet te beroerd om een andere weg in te slaan, zoals toen wij vorig jaar onze steun en deelname hebben afgeblazen aan de Nederlandse bijdrage aan de Freedom for Gaza-Flotilla 2.
  .
  Wat ik nou schokkend vind is je gebrek aan historisch besef, waardoor je niet het enorme verschil kunt zien tussen de anti-joodse maatregelen van de Nazi’s en onze oproep aan de kerken om een economische actie te overwegen tegen het onderdrukkende en vernederende regeringsbeleid van een van de vier grootste militaire en nucleaire machten van de wereld tegenover Palestijnen.
  .
  Zoals Jan van der Kolk van Kairos het zei: jij strijdt nog een strijd van vroeger en probeert de slachtoffers van het verleden recht te doen (waar op zich niets mee mis is, integendeel), wij zijn bezig met het conflict van vandaag en proberen de slachtoffers daarvan recht te doen. Wat dat betreft staan wij dus eigenlijk helemaal niet tegenover elkaar. Des te vreemder dus hoe jij ons steeds weer aanvalt.
  Als het niet tot zoveel verwarring en emotionele pijn zou lijden, zou ik zeggen: doe wat je niet laten kunt. Nu zeg ik: als je echt een vriend van Israël wilt zijn, steun dan niet langer een regeringsbeleid dat op den duur voor het joodse volk alleen maar nadelig kan uitpakken. De verhalen van Breaking the Silence zijn daarvan een goede illustratie, helaas.

  • DAg Johan,
   Zoals je kon lezen, ga ik met Henri Veldhuis een afspraak maken, jij wilde dat niet, omdat ik vind dat je anti-Israel, wat ik dan ook antisemitisch noem, bezig bent met je Sabeelclub.
   Ipv daar dan over te praten, hang je de “beledigde partij” uit vanwege het woord “antisemitisme.
   Bert Middel, bestuurslid van Sabeel , was zover, dat hij zo meegaan met de Gazaflotilje, zegt genoeg, toch?
   Jullie boycott oproep van Israelproducten zegt ook genoeg en is zeer wel vergelijkbaar met de Nazitijd, “kaufen bei Juden verboten”.
   Wat een zwaktebod, om mij een historisch trauma te verwijten, slaat nergens op, ik ben na de oorlog pas geboren, heb er niets van mee gekregen.
   Pas toen ik 50 was, begreep ik door het lezen van het boek “zij werden verstrooid over de aarde” van Keller, wat het volk Israel is overkomen en hoe ze onder de christenheid en de islam hebben geleden.
   Dus mijn historisch besef zit wel goed en jullie van Kairos/Sabeel hebben een nieuw soort vervangingstheologie bedacht: Israel heeft geen religieuze landclaim, met de komst van Jezus is de Bijbelse waarheid vooral het evangelie zonder Tora en is er een interreligieuze vrijheid ontstaan, vanuit een “andere Jezus, een ander evangelie en een andere geest” (2 Cor. 11:1-6), die jullie zelf bedenken.
   Past ook prima in de NWO en zo verdwaal je steeds verder, waarbij Israel als volk en land niet meer van belang zijn.
   De vele Bijbelse beloftes schuiven jullie net zo makkelijk aan de kant.

   Zie voor onze benadering: https://tora-yeshua.nl/2012/10/de-muur-is-weggebroken-ef-214-kairos-en-sabeel-spannen-de-bijbel-voor-hun-anti-israel-karretje/

   Wellicht kom je nog es zover, dat je over je ten onrechte beledigde gevoel heen kunt stappen en in gesprek wilt met mij; eerst Henri Veldhuis.
   Shalom
   Ben

  • NB , Anja Meulenbelt zat gewoon ongevraagd foto’s te nemen van de personen
   die achter de microfoon reageerden … NB ZONDER TOESTEMMING!!
   dat kan allemaal wel??

   • Hi Monica, verschil moet er wezen, de echte Israel-bashers mogen iets meer.
    Maar daaraan ontleende ik wel de vrijheid om ook “foto”s te maken ofewel korte video-shots.
    Moet ze nog verwerken, ff druk.
    Shalom
    Ben

  • Hallo meneer vd Berg…
   Ik heb 10 keer mijn hand opgestoken al vanaf het begin ., de dag voorzitter knikte 1x , dus ik dacht echt : ,”jonge nu krijg ik toch eindelijk een kansje” .. niet dus , ik zat pal achter anja meulenbelt , die natuurlijk wel een kans kreeg , sorry ik denk dat jullie toch een beetje door een bepaalde bril kijken .. jullie hebben in iedergeval de schijn tegen , ik zat wel in het rijtje waar een mevrouw even duidelijk liet horen wat ze vond van alle eenzijdige aantijgingen van Bert de Vries naar het joodse volk.. waar ik het inhoudelijk helemaal mee eens was by the way .. dus je hebt schijn tegen met dit betoog , zat ik in vak S ofzo?
   Dan waren er nog tal van sabeel aanhangers die luid en duidelijk door dingen heen zaten te schreeuwen , dat dan weer wel .. klasse justitie ?
   kom op zeg..

   • Hi Monica,
    Tja, jullie zaten naast onze Geestverwanten, die de zaal uit werden gestuurd, omdat ze niet braaf op hun beurt wachten en geen zin hadden in eerst een uur anti-Israel verhalen, die je maar moest aanhoren.
    En hoewel jullie dan wel stil bleven om het aan te kunnen horen om te weten wat er gezegd werd, zit je toch in het voor Kairos/Sabeel foute “Tora-Yeshua-rijtje”.
    Wel een ereplaats, dat dan weer wel.
    Shalom
    Ben

 9. Het spijt me dat ik Hans verkeerd heb begrepen, maar aan de andere kant begrijp ik dat er anderen zijn die Israel er van beschuldigen de christenen te vervolgen.
  (Heb ik het zo goed begrepen??)

  Ik wil het netjes houden en zal er verder niet op in gaan, want tegen leugenaars zonder bewijzen is het moeilijk te redeneren.

  Wat de boycott betreft, die treft echt niet de regering, maar de mensen die werken in de fabrieken (waaronder talloze Israelische Arabieren en zogenaamde Palestijnen en natuurlijk Joodse arbeiders). Bovendien zijn de boycotters grote
  huichelaars, want ze gebruiken bijv. natuurlijk wel computers met onderdelen die in Israel gemaakt worden. Stiekum zullen ze ook de medicijnen slikken die in Israel ontwikkeld worden om hun eigen hachje te redden. Boycott van Israelische produkten en/of produkten die in J & S gemaakt worden zal weinig invloed hebben op de huidige regering en enkel de verkeerde mensen treffen als een boycott werkelijk grootschaligs zou gebeuren.

  Men zou er goed aan doen om de situatie van christenen in de (islam)landen te helpen waar dat nodig is. Het is toch ten hemel schreiend dat we om de haverklap moeten lezen hoe de christenen behandeld worden. Net gister gelezen over de aanslag op een kerk in Nigeria.

  Maar ja, blijkbaar valt er niets uit Nigeria te boycotten. Ik zal niet verder ingaan op het belachelijke idee dat Israel helemaal geen bestaansrecht heeft omdat Jezus de vervulling van de belofte zou zijn; iets in die geest want ook dit gaat mijn verstand te boven. Israel bestaat en we hopen allemaal dat de problemen een oplossing zullen vinden.

  Nogmaals, het spijt me dat ik Hans van de reaktie verkeerd heb begrepen, maar helaas zijn er te veel andere “Hansen” die dus wel geloven dat Israel christenen vervolgt, dus het blijft dezelfde leugen, onder andere namen.

  • Hi Dorith,
   Kan gebeuren, dat je iets verkeerd leest/begrijpt, je zet het toch prima recht? Ik zou willen, dat er meer mensen zo rond uit excuses maakten.
   En verder heb je helemaal gelijk, deze PKN/RK christenen, zeker uit de Kairos/Sabeel hoek, zijn anti-Israel bezig, antisemitsch dus dan ook, met hun belachelijke oproep “nicht bei Juden zu kaufen”.
   Inderdaad zouden ze zich druk moeten maken om vervolgde christenen, maar dan moeten ze de islam ontmaskeren en daarin zijn wij ook ongeveer de enigen, die dat doen.
   Dus omdat men te laf is om de islam als totalitair afgodsssyteem aan de kaak te stellen, praat men niet graag over christenvervolging, is het niet te schofterig voor woorden!!!
   Dat geldt voor de christenheid in Nederland, maar om dezelfde reden ben ik
   n.b. van een pro-Israel Yahoo-groep verwijdert en ook op de Like for Israel facebookgroep, waar Bets/Erik/Tjalling/Ratna toe behoren, hebben de beheerders me bij herhaling verzocht niet over de islam in ontmaskerende zin te praten.

   Het andere punt, waar het hier niet om gaat bij dit onderwerp:
   Mensen, die Israel beschuldigen van christenvervolging, slaan helemaal door en maken van incidenten tussen enkele orthodox Joodse groepen en Yeshua-belijdende Joden een heel verhaal.
   Terwijl je ook die zelfde mensen niet hoort over wat de islam voor enorme ellende aanricht.

   We strijden de goede strijd, ik hoor graag wat je in Israel merkt van die Sabeel en Kairos figuren.
   Shalom
   Ben

  • Hoi Dorith , de grap is dat de palestijnen helemaal geen producten van isr bodem willen boycotten , die zijn namelijk kwalitatief veel beter,en die willen ze graag hebben .. dus boycotten daar worden palestijnen niet wijzer van … precies zo als je zegt .. en met de bouwstop in ik meen oost jerusalem.. zijn ze ook al weer gestopt .. en dus weer aan het werk gegaan want in israel worden ze 3 keer beter betaald ..wat een rotzakken toch hè die israelies..(..).
   boycotten israel .. ja ,maar dan wel consequent , krijg je een hart aanval .. geen gebruik maken van de defibrillator .. uitvinding van isr bodem .. ow ja en nog wat in de meeste celphones zit een pentium processor en ja ook dat is weer vette pech .. van isr.. bodem ,.. dus bellen naar de dokter ?…laat het uit je hoofd isr .boycotters…..ow en als je naar Thailand gaat op vakantie .. vraag wel even of ze
   het tsunami warning system ff uit zetten .. want ja ook weer een uitvinding van isr bodem , ..dan kunnen we eindelijk echt bevestigen dat de joden de oorzaak zijn van Tsunamis, ow ja wacht even ..ook nog van aids toch ?

   Am israel chai Dorith !

 10. Op 29 oktober 2012 @ 10:03 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Zo.., men riep op om Israël te boykotten ?
  Dat moeten ze dan vooral doen, maar dan grondig en volkomen !

  http://www.youtube.com/watch?v=AbIQto3KPUM

 11. Beste Ben,

  Je mag al blij en dankbaar zijn dat ik je in Amersfoort gewoon te woord heb gestaan en vorder je bij dezen in alle oprechtheid op om je beschuldiging van antisemitisme aan het adres van Vrienden van Sabeel en mij terug te nemen.
  .
  Onze kritiek op het apartheidsbeleid van de Israëlische regering tegenover de Palestijnen is mede bedoeld om te zorgen dat er over 50 jaar nog een staat Israël kan bestaan. Want je denkt toch niet dat de huidige situatie, waarmee de staat Israël niet alleen de Palestijnen op de West Bank maar ook haar eigen burgers achter muren en hekken opbergt, tot in lengte van dagen kan voortbestaan? Angst noch haat zijn in dezen goede raadgevers.
  .
  Het grote en onuitsprekelijk onrecht dat joden in het verleden is aangedaan, wordt op geen enkele manier gebagatelliseerd door te erkennen dat de regering van de staat Israël op dit moment Palestijnen groot onrecht aandoet. Dat zijn zaken die je niet tegen elkaar weg kunt of hoeft strepen, en ook zaken die je niet met elkaar hoeft en kunt vergelijken.
  .
  De brochure stelt dat een boycot een middel zou kunnen zijn om de Israëlische regering tot een ander beleid te dwingen. Als iemand een betere manier weet, horen we dat graag. Alleen maar roepen dat niet de regering maar “ook Palestijnse arbeiders” er de dupe van zouden worden, is een flauwe reactie die niet ingaat op de kern van de zaak: als de Israëlische overheid haar Palestijnse burgers en de Palestijnen in de bezette gebieden (inclusief Gaza) als burgers met gelijke rechten zou behandelen, zouden we over een boycot zelfs niet na hoeven denken.
  .
  Sabeel zet zich in voor en met Palestijnse christenen die de Israëlische bezetting als grootste belemmering in hun dagelijks leven ervaren. Dat is onze doelstelling. Die komt niet in mindering op onze zorg over de benarde situatie van christenen elders, maar dat valt buiten ons werkgebied als Vrienden van Sabeel. Als je daar problemen mee hebt, kun je (ik zei het eerder) de Nierstichting evengoed verwijten dat ze zich niets aantrekt van het leed van hartpatiënten. Kortom: de vervolgde Nigeriaanse christenen erbij halen getuigt eerder van pro-Israëlisch opportunisme dan van oprechte bezorgdheid om hun lot. En dat vind ik nogal wrang.

  • Dag Johan,
   Jullie hadden helemaal geen anti-Israel seminar moeten houden, nog wel op shabbath.
   Dan hadden wij onze shabbath kunnen vieren, nu waren we genoodzaakt jullie antisemitisme aan de kaak te stellen, want het is voor mij alleszins verantwoord om de shabbathsrust te doorbreken, als Israel gedemoniseerd wordt.
   Ik heb het je al eerder uitgelegd, maar nog maar een keertje dan: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme en dat begint met:

   Antisemitisme is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie. Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden.

   Sabeel en Kairos staan bol van de vijandigheid naar Israel als Joodse staat, type maar in op onze zoekfunctie. Dan ben je antisemitisch bezig.
   Jij hebt helemaal niets te vorderen, ik geef mijn mening op grond van de definitie van antisemitisme en jullie activiteiten.
   Neem een voorbeeld aan Henri Veldhuis, de schrijver van de brochure met het onzalige idee, om producten uit Israel te gaan boycotten om hen weer in een hoek te dwingen, net als de EU en Mohbama en Rusland en China en de VN regelmatig doen.
   Die wil wel een gesprek aan gaan, jij niet, jij blijft beledigd, omdat ik jullie en jouw foute insteek ontmasker.
   Het is werkelijk een wonder, dat Israel bestaat en blijft bestaan; met “vrienden van Israel zoals jullie hebben ze geen vijanden meer nodig”.

   Jullie spreken geen negatief woord over de islam, terwijl dat de grootste vijand van Israel is en de oorzaak, dat de christenen binnen de vrnl. islamistische Palestijnse bevolking steeds verder verdwijnen.
   Pennywise and poundfoolish noemen de Engelsen dat.
   De islam is een wereldwijd probleem , pak dat aan, ipv je voortdurend te focussen op een enkel aspect van de Palestijnse christenen (minder dan 10%) en de islamPalestijnen (90%).
   Vertel die lui, dat ze geen raketten op Israel moeten blijven afschieten, nadat ze n.b. de hele Gaza strook voor zich hebben gekregen en er een islamitische ellende van hebben gemaakt met Hamas.
   Waar zit jullie verstand eigenlijk en wat voor geloofsleven mag ik me voorstellen van een club, die niet eens met gebed en Bijbellezing begint (allemaal PKN dominees a la PKN dominee Klaas Henrikse, die van “God bestaat niet” ?) en alle beloftes in de Bijbel aangaande Israel in een nieuwe vervangingstheologie gieten?

   Dag Johan.
   Shalom ,voor zover je dat wenst,
   Ben

   PS vet gedrukt is niet de bedoeling, dat is een technische storing, repareren we nog

  • Geachte meneer van den Berg;
   Bent u echtvan de berg(afgevallen?) Is het voor u echt niet mogelijk om een stapje terug te doen voor de Eeuwige. De Almachtige. De Schepper.
   Wilt u gaan bepalen en dan ook nog voorkomen,dat de staat Israël over 50 jaar misschien er niet meer is? Wat een hoogmoed om te denken dat u het beter kan, door op de troon van Yaweh te gaan zitten.
   U liegt als u dit zegt. U barst van de hoogmoed. Kom terug van deze blasfemie
   houding. Yis’ra-El is niet van u!
   Uw laatste zin slaat alles.
   Het onrecht dat de ‘palestijnen’ word aangedaan, bestaat uit het volgende:
   Ene meneer Mohammed Amin al Husseini(let op zijn initialen) heeft in de 20er jaren vorige eeuw; de voorouders van de huidige bevolking uit allerlei islamitische landen, naar het land geroepen om de Joden er uit te knikkeren.
   In 1931 hield het Brits mandaat bestuur een volkstelling. Wat bleek:
   Een klein contignent muslims was “autochtoon”. Het merendeel van de totale niet Joodse bevolking, was afkomstig uit meer dan 30 islamitische landen.
   Welk volk bedoelt u dan?
   Toen Yis’ra-El alle aanvallen afsloeg, lieten de Arab-landen het moedwillig afweten, om hun religie-broeders op te vangen. Tot op de dag van vandaag hebben zij dat volgehouden; om de Joodse staat negatief voor te stellen.
   En U TRAPT DAAR IN! U trapt in de Taqqyia van de mohammedanen.
   Toch maar” Shalom.

  • Meneer van den Berg;
   Uw stellingname is niet anti-semitisch; maar anti het volk van YHWH. De G’D van Avraham- Yidshaq en Ya’ acov.
   Degenen die u denkt te moeten beschermen tegen een “muur”/hek”; zijn de ongewilde trawanten van de diabolische verdeler.

 12. Men kan Israel toch niet verwijten een hek te plaatsen om haar burgers te beschermen? Als het jouw kant op regent, doe je toch ook ramen en deuren dicht?

  • Wia,
   Het verwijt is niet dat het hek als zodanig wordt gebouwd, hoewel dat een onzalig idee is, ook volgens veel joodse kolonisten op de West Bank. Het eerste verwijt is, dat het hek op de grond van de buren wordt gebouwd.
   Als het regent doe je je eigen ramen dicht en bouw je geen groot scherm op het erf van je buren.

   • Met Johan van Sabeel/Jominee/PKN dominee Johan vd Berg komen we helaas van de regen in de drup met deze opmerking.
    Maar goed, de opmerking is een bal voor open doel: wie schopt em er in?
    Shalom
    Ben

   • Op de grond van welke buren, Johan? Bedoel je de Palestijnen? Want dat is hun grond niet, he? Had het wel kunnen zijn natuurlijk, als ze Israels aanbod van land voor vrede niet hadden afgewezen. Maar dat hebben ze wel gedaan. Tenminste 3 x zelfs. En dan laat ik de Bijbel hier nu even buiten beschouwing.

    • Daar wordt dan weer heel verschillend over gedacht. Van wie is die grond dan wel? Voor de staat waarvan het leger het heeft veroverd? Voor de bezettende macht?
     Geloof je echt dat het soeverein Palestijns gebied was geworden als men met de Israëlische voorwaarden had ingestemd? Of zou Israël dan weer nieuwe voorwaarden hebben gesteld, zoals tot nu toe steeds is gebeurd?
     Kom alsjeblieft niet met dit “eigen schuld, dikke bult-verhaal” – terecht dat je de Bijbel er buiten laat – want zoiets past een christen niet.

     • Op 31 oktober 2012 @ 09:27 schreef Ben

      Hi Wia, “post” voor jou.
      Shalom,
      Ben

     • Op 31 oktober 2012 @ 15:27 schreef Wia

      Op welke staat heeft Israel dat gebied dan veroverd?
      Ken je de conferentie van San Remo uit 1920?
      Elke poging om het Joodse volk het recht op Palestina-Eretz-Israël ongedaan te maken en hen de toegang en de controle over het gebied ontzegt die aan het Joodse volk werd toegezegd door de Volkenbond is een ernstige schending van het volkenrecht.
      Misschien dit filmpje eens kijken?
      http://youtu.be/1mFZTOEllDI

     • meneer van den Berg;
      De “grond ” is aan Avraham, door YaHweh toegezegd.
      En wel als een bezitting voor altoos.
      U blijft maar schermen met een “volk” dat niet bestaat en nooit heeft bestaan!
      Elders, in dit artikel, heb ik daar al op gewezen.
      Tevens is mij duidelijk geworden(en dta is ook niet moeilijk geweest) dat uw beider clubs, de uiterste moeite hebben om zelfs maar terug te gaan tot 1947. Maar de geschiedenis is al bijna 6000 jaar oud.
      Het “steeds weer nieuwe voorwaarden stellen” is vooral een bezigheid van de PA c.s. geweest.
      De regering van Yis’ra-El weet donders goed, hoe zij dit moeten hanteren, zonder in nodeloos gevaar te geraken.
      Om te wten te komen, moet u maar eens de (oorlogs) geschiedenis van de mohammedanen lezen. Vooral die delen waar zij “vrede” hebben gesloten. Complete taqqyia!

   • Meneer van den Berg;
    Dat kan ik alleen doen, wanneer ik mijn “buren” kan vertrouwen.
    Bijv. dat zij geen plannen smeden en uitvoeren, om onze kinderen van bijv. 4 mnd jong; de keel door te snijden.
    Dus het gaat hier niet om een regenbuitje.

 13. Ik vraag me af in hoeverre de vrienden van Sabeel kennis hebben van
  Gods Woord en een relatie hebben met de Here Jezus Christus.
  Als je de Bijbel bestudeert en Jezus werkelijk liefhebt dan KAN het niet anders zijn dan dat je Israel een warm hart toedraagt en dat je dat land en volk gaat zegenen.
  Dat komt gewoon voort uit de liefde die Jezus over hen uitstort die Hem kennen en liefhebben.
  Duidelijk gebleken is dat vele vrienden van Sabeel Hem niet persoonlijk kennen.
  God heeft nooit Zijn Verbond met Zijn volk verbroken. Hij is er nooit op terug gekomen zoals vrienden van Sabeel stellen.
  Er is dan ook niets veranderd sinds die vreselijke WO ll. Waar Hitler gestopt is gaat de islam verder met het van de wereldkaart vegen van Israel.
  Dat zou ook die ‘bekeerde’ Palestijnse hebben moeten weten, maar nee geen woord over gehoord. Hun roeping is: de altijd en eeuwige slachtofferrol.
  ———
  Shalom cornelia

  • hoi Cornelia, de palestijnse christenen die pro -israel zijn worden bij Sabeel TOTAAL niet mee genomen in hun verhaal , gewoon genegeerd . Dus de palestijnse christenen als geheel worden hier feitelijk niet vertegewoordigd ., maar ze doen wel alsof .

  • Cornelia,
   Die Palestijnse mevrouw is geen bekeerde moslima, maar een gelovige christin uit een familie die altijd al christelijk is geweest.
   .
   De slachtofferrol is inderdaad een groot struikelblok, zowel voor de Palestijnen als voor de joodse Israëli’s. Als slachtoffer hoef je nl. nooit rekening te houden met (de situatie van) de ander – jij hebt altijd gelijk, want jij bent het slachtoffer; jij bent altijd onschuldig, want jij bent het slachtoffer. Daardoor kan er nooit een mens-tot-mens relatie ontstaan waarin samen naar een leefbare toekomst gezocht kan worden.
   Kortom, we moeten van die slachtofferrollen af en helpen zorgen dat joodse Israëli’s en Palestijnen elkaar als volwassen, verantwoordelijke mensen kunnen (gaan) benaderen. Wie van de slachtofferrol zijn identiteit maakt (dus in feite de dader laat bepalen wie men is) kan nooit een positieve bijdrage leveren aan een weg uit de impasse.

   • Wellicht heb jij er een reactie op Cornelia? Ik ben er wel klaar mee.
    Shalom
    Ben

   • Ik was voorheen ook een ‘gelovige christin’ uit een familie die van vader op zoon ‘christelijk’ waren, dat zegt dus helemaal niets. Dat is slechts traditie.
    Christen ben je pas als je RELATIE hebt met De Heer Jezus Christus en Hem als je persoonlijke Verlosser kent.
    Ook de PKN zit vol traditie. Ik ben blij dat ik daar uit ben. Ik heb Jezus DAAR NIET leren kennen!
    @Johan v d Berg hoe staat het met uw relatie tot Jezus?
    Behoort u tot de 40% van predikanten die niet (meer) in de maagelijke geboorte geloven?
    Mag ik antwoord van u vernemen?
    ————
    Groet cornelia

   • Meneer van den Berg;
    Een slachtoffer is DOOD! Is dus geen rekening meer mee te houden.
    Een slachtoffer is dus ook niet in staat om ook maar ergens rekening mee te houden.
    Dit is geen sociaal probleem, dat met enkele A4 tjes; evt. aan beide zijden beschreven, de socialistische resolutie geeft.
    En hoe moet een “mens-tot- mens” relatie ontstaan; als de ene partij, ALLE niet muslims tot minder waardig en moordwaardig beschouwt.
    NB in Yerushalayim moesten de aldaar wonende Joodse inwoners hun huis 2 meter lager bouwen dan hun muslim buren.
    U ken toch wel de strijdkreet: “op zaterdag doden wij Yahud, en op Zondag de Christenen. Pas dus maar op.

   • meneer van den Berg;
    Dit is geen sarcasme maar een vertaling van uw woorden.
    het gaat om: “joodse Israëlisch”. Er zijn in uw perceptie dus ook niet joodse Israëlisch.
    Joods komt van Yahuda. hetgeen inhoudt: In” YaH gelovende”.
    Opmerkelijk dat u palestijnen met een hoofdletter schrijft en Joden niet.

 14. Misschien kunnen we eens een bijbelstudie houden over vuur dat verteert en vernietigt? Bravo Ben, voor jouw verstandige taal in gesprek met Kairos/Sabeel-man Johan van den Berg. Mijn woord is vlees geworden in het bloed van Christus (Yeshua) en in een vreselijk gebed tot God, de Vader – vuur.
  Het spijt mij, maar het staat echt ook in het Woord: Bloed en vuur. In de rots der ergernis (met schalen der bedwelming en een steen des aanstoots). Broeders en zusters, dit is allemaal geen woordenspelletje meer! De maat is vol. Houdt rekening met de komst van Yeshua ha Mashiach, als Koning te Yerushalyim.

  • Hi Peter,
   Dank voor je bemoedigende woorden, ik ga es zien of het gesprek met Henri Veldhuis meer oplevert.
   Shalom
   Ben

   • hoi Ben……. ik heb rijen met vragen over de brochure : de muur is afgebroken ,
    waarin rijen met aperte onjuistheden , halve waarheden en feitelijke weglatingen van veel vitale informatie en vooral uiterst suggestieve opmerkingen staan
    dit noemen we dus DESINFORMATIE, dit is dus geen oplossing voor het vraagstuk , bovendien is de vraag of die “bevrijdingstheologie” die zo prominent gepromoot wordt in dit product niet van toepassing zou zijn op de HAMAS en FATAH ,, laten we daar eens een boekje over schrijven
    als je gaat , zou je dan die vragen of opmerkingen mee kunnen nemen van mij in je gesprek , heb je al een datum?
    daag

  • Beste Peter,

   Inderdaad grote tekenen. Ik verwacht Zijn komst met groot verlangen, liever nog gisteren dan vandaag. Mijn naam staat in Gods handpalm gegrift en als Hij zijn vuur over mij laat komen, zal het mij zuiveren van alle zonde, kwaad en ongerechtigheid – meer nog: heel de aarde zal gezuiverd worden. Daar verlang ik van harte naar. En ik hoop dat op die dag zal blijken dat ik heb gebouwd met goud, zilver en edelstenen, en niet met hout, hooi en stro. (1 Kor. 3:9-15)
   Kom spoedig, Heer Jezus, kom!

   • Mogelijk wil Peter nog reageren, maar ik lees het nu en geef ook mijn reactie:

    Je zegt het Johan. Geheel voor jouw rekening.
    En je snapt er ook echt niets van.Helaas.PKN voorganger, het is diep tragisch.
    Vuur is een teken van oordeel en dat reinigt je helemaal niet, maar verteert je , zie Opb. 20;15, “poel des vuurs”
    Het enige wat elk mens kan redden is het bloed van het ware Pesachlam, Yeshua, die voor elk mens, die dat aanvaardt, de doodstraf droeg.
    Maar daar lees ik niets van in je reactie.
    En dan verder slaat 1 Cor. 3:9-15 op de werken, die op je bekeringsfundament zijn gebouwd.
    In jouw geval o.a. je met Israel bemoeien en zeggen dat ze veel aardiger tegen moslimmoordenaars van de PA en Hamas moeten zijn, lui die Israel van de kaart willen vegen.
    Je wilt Israel dwingen met een boycott, “verboten bei Juden zu kaufen”. Je steunt Gazaflotiljes en steunt mensen, die aktie voeren tegen de Tzahalmuziekgroep onder het roepen van “Israel moordenaars”.

    Zoveel kan ik je wel zeggen, dat dit “hout, hooi en stro” is wat verbrandt in het vuur van het oordeel over je werken.
    Zo te lezen geen fundament van bekering en op weet ik wat voor fundament dan bouwen met “hout hooi en stro”.

    Moge onze Vader in de hemel in staat zijn je te bereiken met Zijn waarheid.
    Shalom
    Ben

    • Beste Ben,
     Over wat duidelijk is, hoef ik niet te schrijven. Als ik het heb over het bouwen op het fundament, is het fundament blijkbaar al gewoon aanwezig. Ik heb het over mijzelf – wat heb jij te oordelen over de dienstknecht van een Ander?
     .
     Nog even een klein historisch punt, belangrijk voor wie graag de puntjes op de i zet, zoals jij: er is nooit gezegd of geschreven “verboten bei Juden zu kaufen”. Het correcte citaat zou moeten zijn: “Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!”. Als je dit zo centrale citaat in jouw betoog al verhaspelt, wat moet ik dan nog van de rest geloven?
     .
     Jouw goede wens (het kan dus blijkbaar wel) is gelukkig al in vervulling gegaan – ook al heb jij daar blijkbaar wat moeite mee. ;o)

     • Op 31 oktober 2012 @ 09:23 schreef Ben

      Dag Johan,
      Ik oordeel niet, beoordeel slechts wat jij zelf schrijft op onze site en dat verbaasde me zeer, zie mijn reactie.
      Dan verder: het feit, dat jij zeurt over hoe de Duitsers precies zeiden, dat men “nicht bei Juden kaufen soll” is ten hemel schreiend.
      Dat hebben ze in elke denkbare Duitse zin gezegd en vervolgens in alle landen, die ze hebben bezet , vertaald.
      Je hebt blijkbaar zelf geen “historisch besef” en geen fatsoen, gezien deze opmerking.
      Je bedoelt er mee, dat het niet zo erg was, het zou alleen voor Duitsers gelden.
      Heel triest Johan, beschamend.
      Shalom is er alleen voor eerlijke mensen, die hun schuld erkennen, dit gaat echt te ver.
      Ben

 15. Shalom Wia; 29 oct. @ 13:51;
  Uw eerste zin is volledig correct! Maar de tweede is een juweeltje van eenvoud en goed denken.
  Yom ha Tov.

 16. Shalom chaverim/chaverotim;
  Op de site Boinnk, staat een prachtig artikel over de gebeurtenissen van/in deze tijd; en hetgeen hier kortelings en langer geleden over is geprofeteerd.
  Nl: de hedendaagse goudroof door Edom.
  Wie moet er dan worden geboycot?
  Yom ha Tov.

 17. Op 30 oktober 2012 @ 11:15 schreef Hendrik-Teun

  Beantwoorden

  Het was me het middagje wel, wat een ellende werd er verkondigd. Om met jouw woorden te spreken, Ben: mn mond staat nog open.. Verbazingwekkend! Met als hoogtepunt de ‘palestijnse’ mevrouw met een tirade omdat ik zei dat palestijnen niet bestaan. Wij kregen woorden als internationaal recht in een semi-christelijke omgeving, maar de waarheid mag niet gezegd worden! Palestina is en blijft een landstreek zonder duidelijke grenzen, dus palestijn is geen volk of nationaliteit. Om over het christelijke maar geen oordeel te vellen…
  Het kostte veel energie, maar uiteindelijk ‘blij’ dat ik heb gezien hoe ver sommige mensen zijn gezonken.
  Shalom,
  Hendrik-Teun

  • Hi Hendrik-Teun,
   Zeker schokkend, als je dit soort anti-Israel figuren, n.b. als christenen en voorgangers , hoort praten.
   Ik ben onze Vader echter zeer dankbaar, dat hij jou en Leonie en de andere Tora-Yeshua Geestverwanten in het hart gaf onze actie mee inhoud te geven.
   Als we er niet waren geweest, had dit antisemitisme ongehinderd kunnen worden uitgeroepen.
   We strijden de goede strijd verder, onze Vader, JHWH,de God van Abraham, Isaak en Israel, kan evengoed zegenen door weinigen als door velen.
   Aldus Jonathan tegen zijn wapendrager en door het geloof van die 2 kreeg het leger van Israel de overwinning, zie 1 Sam. 14:6
   Shalom
   Ben

 18. Ik weet niet hoe ik het eerste artikel uit onderstaande link moet krijgen, maar het is wel iets om over na te denken voor Sabeel en Karios

  http://bijbelcentrum.org/archief/2012_05nov.pdf

  • Hi Angela,
   Dat is de stichting van Schlomo Hizak, AMI, toevallig in dit weekend ook op mijn weg gekomen.
   We gaan ze vast nader leren kennen,
   shalom,
   Ben

 19. HET BLOEDVERBOND
  @Ben, Johan, anderen…
  Het moet duidelijk zijn dat niet zozeer ons getuigenis centraal staat, maar veeleer het werk dat de Heilige Geest aan ons verrichten wil.
  …als wij eerbiedig nadenken over ‘het bloed van Jezus’, dan doen wij dit in het geloof dat God de Vader heeft willen voorzien in een Eeuwige offerande. Uiteraard is deze (offerande) Jezus/Yeshua. In Zijn overwinning en wederopstanding uit de dood werd voor eens en altijd de zondeval, Satans macht en ‘de zonde der wereld’ uitgeschakeld.
  In geloof zien wij, als christenen, biddend op dit volbrachte werk en bidden wij om vergeving van schuld. Maar dat is niet genoeg.
  Pas wanneer wij, mensen (in de belijdenis van onze zonden), mogen deelhebben aan het bloedverbond, delgt het bloed van Jezus (Yeshua) radicaal onze doodstraf en elke zonde uit en begint er voor ons een nieuw leven! God ziet ons dan aan in het bloed van het Lam. Wij groeien en ontwikkelen ons dan verder in de wetten van het Koninkrijk.
  .
  Vuur verteert, vernietigt en verbrandt.
  .
  Als strijdkracht getuig ik dat het niet gemakkelijk is geweest om deel te krijgen aan dit bloedverbond.
  Heidenen in de wereld hebben het moeilijk met deze dingen. En zo is er dus een Rechter over ons allen. In Zijn vonnis en oordeel zal ons lot bezegeld zijn. Amen
  Peter S

 20. Beste Ben,

  Je boek “Joodse Rug, Surinaamse buik” heb ik gelezen. Gezien je bovenstaande stuk, lijkt ‘t me dat we binnenkort eens met elkaar gaan praten. WAAR?

  Groeten thuis,

  Pipo

 21. Op 31 oktober 2012 @ 16:48 schreef Mijco Rijneveld

  Beantwoorden

  Beste mensen van Tora-Yeshua,

  Wat wordt ik verdrietig van dit verslag. Mijn kennis is niet toereikend om u inhoudelijk te weerspreken, maar wat ik mis in de sfeer van uw woorden is ‘liefde’.
  “Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.”
  Ja, uw liefde voor Israël (in alle betekenissen) is wel duidelijk – maar bent u ook bereid lief te hebben wie een andere overtuiging heeft dan uzelf? Al was het maar dat u bereid was te luisteren…

  “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen!”
  Mijco Rijneveld

  PS
  Ds. Henri Veldhuis is geen voorzitter van The Rights Forum, maar penningmeester. De voorzitter is dhr. Van Agt.

  • Dag Mijco,
   Wij worden ook niet echt blij van de anti-Israel geest van Kairos/Sabeel, erg liefdeloos, vind je ook niet?
   Maar we waren er wel op 27 okt, en probeerden tot enig gesprek te komen, om hen tot betere gedachten te brengen. Daar was amper openheid voor, ik kon slechts 1 vraag stellen, verder niemand van onze Tora-Yeshua geestverwanten.
   Ik kreeg een totaal ontoereikend antwoord en dat was het dan.
   Mogelijk levert het toegezegde gesprek met Henri Veldhuis nog wat op, dat gaan we zien.

   Volgens mij is liefde ook: “de fouten van de ander bespreekbaar maken” . Je moet ze ook bedekken, waar dat beter is, maar anderzijds nooit “zonde op je laden door het onrecht van een volksgenoot te verzwijgen”.
   Wij vinden dat Kairos/Sabeel groot onrecht doen met hun oproep tot het boycotten van Israelproducten, erg liefdeloos en dat stellen we aan de kaak.

   Je kunt wel lekker soft van Yeshua alleen maar een aardige schaapherder op geiten wollen sokken maken die ons opdraagt alleen maar aardig te zijn en dat dat liefde is.
   Maar Hij is de goede Herder en dus pakt Hij de schapen aan waar nodig en leert ons dat ook te doen, lees maar bijv. in Matth. 18:15-18, om elkaar te winnen.
   Dat is liefde.
   Daarom ga ik graag in gesprek met Henri Veldhuis en vanmiddag heb ik dat ook aan Johan vd Berg aangeboden, hoewel hij al een tijd roept dat niet te willen.
   Ik hoop dat je de liefde, die wel degelijk van ons uitgaat, nu beter snapt en ook onze liefde voor Israel herkent. Die ontbreekt bij Kairos /Sabeel grotendeels, zij richten hun liefde op de Palestijnen, die voor 90% moslims zijn en de liefdeloze religie “islam” aanhangen.
   Shalom.
   Ben

   PS zover ik kan nagaan, heb je gelijk met je PS, tenzij dat recent is gewijzigd, ik zal het Henri Veldhuis nog vragen.

  • Dag Mijco,
   Wij worden ook niet echt vrolijk van dit verslag, waarin we moeten constateren, dat Kairos/Sabeel liefdeloos bezig zijn naar Israel en al hun liefde stoppen in Palestijnen, die voor 90% de liefdeloze religie “islam” aanhangen.
   Zie de raketten van uit Gaza, Hamas, zeer regelmatig en hoor Iran met “Israel van de kaart vegen” etc.
   Wij waren er wel op 27 okt, om te luisteren naar Kairos/Sabeel, met hun “andere”overtuiging, maar helaas werd er totaal niet naar ons geluisterd, Ik mocht als enige van onze groep 1 vraag stellen, waarop ik ook nog een heel ontoereikend antwoord kreeg van Bert de Vries in het forum en dat was het dan.
   Verder ga ik met Henri Veldhuis een gesprek voeren, mijn initiatief en vanmiddag heb ik aan Johan vd Berg voorgesteld samen te praten ipv te mailen op onze site, want praten gaat altijd beter dan mailen.
   Johan wil al een jaar overigens niet op mijn al eerder gedane uitnodiging tot gesprek ingaan, maar we wachten het af.
   Dus……………., verder nog iets?
   Shalom,
   Ben

   PS je PS lijkt correct te zijn, ik heb me daarin mogelijk vergist, maar het kan ook recent zijn gewijzigd, ik zal het navragen.

 22. Top, dat jullie er met 15 pro Israel vrienden waren. Wij waren met 30 personen in Drachten;-)
  Op 19 sept. was ik eveneens in Drachten aanwezig bij het debat van Sabeel, the Right Forums en EAJG.

  Dhr. Bert de Vries vond het gedrag van Israel ‘verbijsterend’ (wat een schrik)en ik vond hun anti-Israel betoog verbijsterend en heb hen dat kenbaar gemaakt als enige…jammer….we hebben scholing nodig om op de Bres te staan voor Israel.

  Top Ben, dat je met Henri Veldhuis in gesprek gaat.
  Mijn persoontje heeft geemaild met Meta Floor en we hebben van gedachten gewisseld.
  Bij Sabeel volgen ze Jeshua;s voorbeeld van ‘geen agressie en geen bezetting’, zoals Meta Floor het verwoordde en ze kreeg daar applaus voor in de Kerk van Drachten. Jammer, dat hun beeld zo beperkt is.
  Ze vergeten nl.een ding, dat Jeshua, de Koning der Joden is en dat Hij op een Dag terugkomt op de Olijfberg en zich allereerst bekend zal maken aan Zijn Oogappel, Israel, welke Hij zo liefheeft in al hun strijd…zie Jeremia 31:3, want zij verdedigen Zijn Land, Zijn volk en Zijn Stad Jerusalem.

  • Hi Christi, goed om te horen, dat jullie een tegengeluid in Drachten door gaven! Ik wist het al van Leen de R..
   Tja, mensen maken hun eigen “beeld van Jezus” en lezen de waarschuwing niet in 2 Cor.11:1-6
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*