Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De Tora-Yeshua brochure tegenover anti-Israel groepen als Kairos/Sabeel in de Bergkerk, 27 okt. Amersfoort

Deze tekst delen we uit aan de bezoekers van de Bergkerk, met tegenargumenten tegen de anti-Israel houding en praktijk van Kairos/Sabeel c.s., nader uitgewerkt in de genoemde link.

Kairos/Sabeel op de Karmel-berg tegen Israel.

Volgens Kairos/Sabeel c.s. moet  Palestina weer terugkeren als land, waar Joden, moslims, christenen en wie dan ook multiculti samenwonen en de meerderheid regeert dan, dus moslims.
Zeker na import van de in 1948  gevluchte Palestijnse moslims naar  kampen in de buurlanden (700.000) met nageslacht nu 3 of 4 miljoen en de al in Israel wonende 1,5 miljoen moslims is dat zo voor elkaar.
Onder Palestijnen rekent men dan een steeds kleiner wordend aantal christenen, ca. 150.000, dus minder dan 5% op het totaal.
Om dat paradijs voor elkaar te krijgen, moet Israel zwaar onder druk worden gezet door de landen van deze wereld , VN, EU, islamwereld, Rusland, China.
Oslo-akkoorden, niet terugschieten als het raketten van Hamas regent, beheerst reageren,Gaza  Judenrein maken, opzitten en pootjes geven voor Mohbama.
En vandaag helpen de christelijke kerken een handje, voortgaand in de traditie van  17 eeuwen antisemitisme en vervangingstheologie.
Na de shoa roepen kerkleiders opnieuw op “nicht bei Juden zu kaufen”, dan leren ze het wel af om die arme Palestijnen geen ruimte te geven en te onderdrukken.
Volgens Kairos was Jezus een Palestijn en  father Jamal, een van de oprichters, beweerde bij de presentatie in de Domkerk te Utrecht, dat  de Palestijnen meer recht hebben op het land, omdat ze genealogisch van de Kanaanieten afstammen.
Dat noemen we weliswaar “liegen dat het gedrukt staat” maar  het wordt toch  maar gezegd.
Overigens hebben ze in religieuze zin wel een punt daarmee: van Baal naar de koranafgod Allah is een logische lijn.
En de naam Palestina, door antisemiet keizer Hadrianus weer ingevoerd, is ontleend aan het volk der Filistijnen, ook structureel tegen Israel.
“Loop naar de Filistijnen” is dan ook nog steeds een spreekwoord, wat voor zich spreekt.
We waren ter plekke in Utrecht, hebben ons eigen pro-Israel document uitgedeeld aan de kerkleiders van PKN, RK , Raad v. Kerken e.d., nooit wat terug gehoord overigens.
Type maar “kairos” in op de zoekfunctie van www.tora-yeshua.nl en lees het verslag van 23 dec. 2009 en meer artikelen.
“Sabeel” intypen is ook interessant, wegens hun steun en organisatie van een protest in 2011 tegen Tzahal, een Israelische muziekgroep, die men toeschreeuwde “Israel moordenaars” en “Israel schande, bloed aan je hande(n)”.
Zie de video van Dordrecht, waar de door Sabeel gesteunde groep gezelschap had van rechts-extreem/Nazi’s.
Ook de medewerking aan de steeds mislukte Gaza-flotilje’s vindt u onder “Sabeel”, Bert Middel, een  van de bestuursleden  van Sabeel, zou zelfs meevaren.
Zie onze Israelvisie en commentaar op de brochure van Kairos/Sabeel, geschreven door Henri Veldhuis,  (vz. van het bestuur van http://www.rightsforum.org/  ) op https://tora-yeshua.nl/2012/10/de-muur-is-weggebroken-ef-214-kairos-en-sabeel-spannen-de-bijbel-voor-hun-anti-israel-karretje/
De strijd op de Karmel tussen Baal en de Ene ware God, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob herhaalt zich steeds.
En ook al heten de partijen anders, de haat tegen Israel en daarmee de God van Israel komt steeds weer terug.
Zowel binnen Israel zelf, waar men deels ook niet leeft en handelt naar de Tora , JHWH niet gehoorzaamt en Zijn menswording in Yeshua niet wil herkennen, als buiten Israel onder de goyim , gaat de haat tegen JHWH door.
Overigens is beeld van Yeshua ha Mashiach in de kerken zodanig verwesterd en besmet met antisemitisme en benoemd als Jezus Christus, dat het voor Joden ook zeer moeilijk is geworden daar in de Bijbelse Yeshua te herkennen.
Kairos/Sabeel met alle begrip voor moslims en de koranafgod Allah en anti-Israel christenen enerzijds.
En anderzijds de Tora-Yeshua lijn, waarin gelovigen in JHWH door Yeshua zich herkennen, waarin Israel in de breedste zin des woords gezegend wordt, met tegelijkertijd oog voor het ware Israel in onderscheid van het volk Israel en de staat Israel , zie onze visie op de website.
Moge de Ene ware God, JHWH,  de God van Abraham, Isaak en Israel, Zich krachtig openbaren, gelijk op de Karmel, zo ook  op deze berg in Amersfoort, de PKN Bergkerk, opdat Zijn vuur alle haat tegen het Israel van God (Gal. 6:16) vertere.
Opdat  ook de kerken zich verootmoedigen en de Tora-praktijk aanvaarden, zoals  Yeshua leert in Matth. 5:17 e.v. en men Hem in de synagoge gaat herkennen als het ware Pesachlam en als Yeshua ha Mashiach ben David.
Am Israel chai !
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
www.tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

5 Responses to De Tora-Yeshua brochure tegenover anti-Israel groepen als Kairos/Sabeel in de Bergkerk, 27 okt. Amersfoort

 1. Op 28 oktober 2012 @ 00:44 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Iemand uit de PKN merkte op:”Je moet de bijbel niet zo letterlijk nemen”.
  We zien het verval, als we het “Woord van G’d” niet meer aanvaarden en de traditie boven het Woord stellen.

  • Hi Feike,
   Wat dacht je van 2 CDA commissies: minder christelijk geluid en meer islam, om zo de niet-christenen en de moslims als kiezersvee te winnen.
   Shalom,
   Ben
   PS: zie straks mijn verslag van onze Bergkerkactie

 2. Hallo Ben,

  Ik zie je verslag met belangstelling tegemoet! Het zal wel vreselijk tegen zijn gevallen denk ik? Ook nog positieve reacties gehad op de bijeenkomst? Met hoeveel waren jullie?

  Shalom,

  Paul

 3. He Ben,

  Nog bedankt he?

  Shalom,

  Paul

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*