Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Sabeel (PKN) en Kairos verenigen zich in hun anti-Israelacties, 27 okt. Bergkerk Amersfoort: wees er bij !

Met dank overgenomen van:

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/sabeel_en_kairos_kerk_moet_boycot_israel_overwegen_1_682659

Sabeel en Kairos: Kerk moet boycot Israël overwegen

13-10-2012 00:00 | Kerkredactie

Sabeel en Kairos: Kerk moet boycot Israël overwegen - Dr. H. Veldhuis. Foto RD, Henk Visscher

Dr. H. Veldhuis. Foto RD, Henk Visscher

AMERSFOORT – Christelijke kerken en partijen hebben de plicht om in het Israëlisch-
Palestijnse conflict internationaal recht toe te passen. Vanwege de „wanhopige situatie” van de Palestijnen moeten kerken een boycot van Israëlische goederen openlijk kunnen bespreken.

Dat staat in de brochure ”De muur is afgebroken. Het Israëlisch-Palestijns conflict in het licht van christelijk geloof en internationaal recht”, die de organisaties Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland volgende week zaterdag in Amersfoort presenteren. Het veertig pagina’s tellende document is geschreven door de protestantse theoloog dr. H. Veldhuis uit Culemborg.

De brochure ”De muur is afgebroken” is bedoeld als een „theologische herbezinning” op het Israëlisch-Palestijnse conflict. Uitgangspunt is de overtuiging dat de „muur van vijandschap” (Efeze 2:14), die scheiding maakte tussen het Joodse volk en de niet-Joodse volken, is afgebroken door Jezus Christus. Daarom zijn „universele liefde en gerechtigheid de basis voor alle ethiek en politiek.”

Dr. Veldhuis besteedt in de brochure onder meer aandacht aan de definitie van het woord Israël, de landbelofte, de betekenis van het „gans Israël” dat gered zal worden (Romeinen 11), en de invloed van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog op de christelijke theologie. Ook komen het internationaal recht, de Palestijnse diaspora en de Palestijnse christenen aan de orde.

Volgens de predikant uit Culemborg heeft het Jodendom voor christenen een actuele theo­logische betekenis. „Christenen kunnen zichzelf alleen verstaan vanuit Christus, Die de voortzetting en vervulling is van de Joodse weg.” De Bijbel vraagt christenen niet om Israël als etnisch volk een „aparte en hogere plaats toe te kennen onder de andere volken.”

Afrekenen met een antisemitisch verleden kan alleen wanneer zij Joden aanspreken als gelijkwaardige religieuze of politieke partners. „Christenen stellen zich te bescheiden op als ze menen dat Joden wel het recht hebben aan hén vragen te stellen, maar omgekeerd niet.”

De verbondenheid van kerken met de Joodse staat is „aanvechtbaar”, aldus dr. Veldhuis. „Voor christenen en kerken kan alleen sprake zijn van een bijzondere verbondenheid op grond van gedeeld geloof en gedeelde Schrift. Met het volk Israël als geloofs­gemeenschap hebben we een bijzondere verbondenheid omdat we beide het Oude Testament (de Tenach) lezen en daarop aanspreekbaar zijn, als het goed is. Met Palestijnse christenen gaat de religieuze verbondenheid verder omdat we de hele Bijbel delen, van Oude en Nieuwe Testament, en we verenigd zijn in Jezus Christus, Die voor ons het centrum is van de Schrift.”

Commentaar:

Dwars tegen de vele Bijbelse beloftes van onze Vader in gaan “De vrienden vanSabeel ” (nauw met de PKN verbonden via subsidie en alleen al in Nederland 4 PKN voorgangers in het bestuur) en Kairos samen aan de slag om Israel te demoniseren.
De aankondiging staat op http://www.henriveldhuis.nl/  en ook, hoe men zich kan opgeven. Laat ieder zich individueel opgeven,  om betrokken en inhoudelijk aanwezig te zijn en ter plekke met goede argumenten de anti-Israel standpunten te weerleggen.
Natuurlijk stuur ik u aanvullende info, maar geef u vast op, zie in de tekst hieronder hoe dat kan.

Shabbath shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland presenteren de brochure “De muur is afgebroken”
Op 27 oktober presenteren Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland op een mini-symposium de door hen gepubliceerde brochure “De muur is afgebroken”.
Deze brochure, geschreven door Henri Veldhuis, biedt een theologische herbezinning op het Israëlisch-Palestijns conflict, met als uitgangspunt de
overtuiging – om met Paulus te spreken – dat ‘de muur is afgebroke’ (Ef. 2:14), en dat universele liefde en gerechtigheid de basis zijn voor alle ethiek en politiek.
Dit uitgangspunt leidt in deze brochure tot de conclusie dat de mensenrechten en het daarop gestoelde internationaal recht ook voor christenen en kerken het primaire normatieve kader dienen te zijn voor hun maatschappelijke en politieke handelen.
De brochure is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de theologische en politieke vragen rondom het Israëlisch-Palestijns conflict. De brochure is uitermate geschikt voor het op gang brengen van het gesprek hierover in kerken, politieke partijen en andere groepen.
De auteur, ds. Henri Veldhuis, is protestants predikant te Culemborg en bestuurslid van The Rights Forum.

Praktische informatie:
Datum: 27 oktober 2012, Locatie: de Bergkerk te Amersfoort, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, nabij NS station Amersfoort

Programma:
14:30   Ontvangst met koffie en thee
15:00   Presentatie van de brochure
15:10   Statement door Henri Veldhuis
15:15   Korte reacties van drie sprekers:
*  Bert de Vries, oud CDA-minister van
sociale zaken en lid van de Raad
van Advies van The Rights Forum
*  Drs. Geert van Dartel,  secretaris van
de Katholieke Vereniging voor
Oecumene
*  Prof.dr Cees van der Kooi, hoogleraar
westerse systematische theologie aan
de Vrije Universteit
15:45   Gesprek tussen de aanwezigen,              de auteur en de respondenten
16:30   Borrel en ontmoeting

Aanmelding & bestellen
Belangstellenden kunnen zich opgeven voor dit mini-symposium. Zij krijgen de brochure dan vooraf thuisgestuurd. Een bijdrage van € 5 wordt gevraagd voor de brochure en deelname aan het symposium (ter plaatse te voldoen).
Opgave kan via afgebrokenmuur@gmail.com of telefonisch bij Johan van den Berg (tel. 0345- 643417). Bestelling van brochures (€ 2 per ex. plus verzendkosten) kan langs dezelfde weg.

Op het symposium zijn extra exemplaren van de brochure verkrijgbaar voor € 2 per stuk. We hopen dat de bezoekers extra exemplaren willen aanschaffen voor verspreiding in eigen kring.

Meer informatie
:
Jan Willem Stam, via janwillemstam@gmail.com
of 072-5315473.
Zie voor Sabeel: http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/  en voor het bestuur (vz. vacant) op
http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/sabeel_ned.htm

Mijn artikelen over hun anti-Israel bezigheden via “Sabeel” in de zoekfunctie op tora-yeshua.nl o.m.:
https://tora-yeshua.nl/2011/02/israelhaat-vanuit-de-kerken-o-a-via-sabeel-pkn/
https://tora-yeshua.nl/2011/03/waarom-liegen-van-agthamburgermeta-floor-over-de-islam-jihad/
https://tora-yeshua.nl/2011/05/persbericht-pknsabeel-eensgezind-anti-israel/  (gezamenlijk persberichjt van Likoed, PKN voorganger Gerbrig Arends, KeesjeMaduraatje, Tora-Yeshua )

De internationale organisatie Sabeel vindt u op  http://www.sabeel.org/ en die wordt dus door de PKN gesubsideerd, Meta Floor is er in vaste dienst op kosten van de PKN.  (voor het bestuur moest ik op hun site eerst “board members” op de zoekfunctie zetten, dan vind je het volgende:)

The Sabeel Board members’ bios and group pictures:
Naim Ateek (Board President) is the Founder and Director of Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center. He is a retired Episcopal priest, with a doctorate from San Francisco Theological Seminary. His writing and speaking have reached broad audiences, locally and internationally.
Salwa Duaibis (Board Secretary) is an Israeli Palestinian currently living in the West Bank town of Ramallah. She studied Biochemistry at Birzeit University and Economics at the London School of Economics (LSE). She heads the International Advocacy programme at the Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC). Before joining WCLAC in 2009, Salwa was a partner with the Mattin Group.
Maher Hanna is a lawyer working with Attorney Jonathan Kuttab in Jerusalem, focusing on adjudication in the area of land laws and confiscations, international law, and human rights issues. He obtained his first law degree from Hebrew University in Jerusalem and the second from American University in Washington, DC.
Hind Khoury (Board Vice-President) had a long career in economic development with international organizations such as UNDP where she headed the economic development unit and coordinated the work of UN economic agencies in the Occupied Palestinian Territories. She also worked for USAID, SIDA, UNESCO, and the Norwegian Government. She joined President Mahmoud Abbas’ government in 2005 as Minister of Jerusalem Affairs, and from 2006-2010 as the Ambassador of Palestine in France. She studied economics at the American University of Beirut and business management at Boston University.
Peter E. Khoury is a Certified Public Accountant currently working as the Deputy Finance Manager at St. John Eye Hospital in Jerusalem. Previous to this he was the Senior Accountant at the Lutheran World Federation. He majored in Accounting & International Business with a minor in Finance at North Park University (Chicago, IL, United States) and obtained his CPA certification in 2009. He received the NGO Financial Management Diploma- provided by the United States Agency for International Development (USAID).
Sami Khoury works for World Vision in Jerusalem, the West Bank, and Gaza as the Design Team Manager. Prior to that he worked as a project coordinator for Caritas Jerusalem. He has a Master’s Degree in International Cooperation and Development from Bethlehem University and a Bachelor’s degree in Biology from Brewton Parker’s College (Georgia, United States).
Abla Nasir recently retired from an illustrious career in education, administration, and institutional governance. Most recently she was the National General Secretary of the YWCA of Palestine. She also held positions at Tamer Institute for Community Education as General Director, and at the Friends’ Schools in Ramallah as Counselor and later Principal of the Friends Girls School. She holds an EdM in Counseling Processes and Psychology from Harvard Graduate School of Education. She received her BA in Developmental Psychology and Education from Beirut University College in Lebanon (now known as Lebanese American University LAU).
Eliane Abdinnour (Executive Committee member) worked in the youth programs at Sabeel, then for many years as the head of the Higher Certificate Program and Student Affairs at Notre Dame. She currently works as the Director of Development and Fundraising at Notre Dame. She graduated from Bethlehem University with a major in Hotel Management.
Estephan Salameh (Board Treasurer) is a Special Advisor to the Palestinian Minister of Planning, heading the Aid Management and Coordination Directorate. He holds a PhD in Urban Planning and Policy from the University of Illinois at Chicago and a Masters degree in Community Economic Development from North Park University. Prior to completing graduate school in the United States, Dr. Salameh earned a B.S. from Birzeit University in Architectural Engineering.

Kairos:
https://tora-yeshua.nl/2009/12/palestijnse-christenen-werken-stevig-mee-aan-antisemitisme/https://tora-yeshua.nl/2009/12/een-%E2%80%9Ckairos%E2%80%9Dmoment-als-%E2%80%9Cuur-van-de-waarheid%E2%80%9D-toegelicht-namens-een-aantal-palestijnse-christenen-door-father-jamal-theoloog-universiteit-te-bethlehem/
https://tora-yeshua.nl/2011/09/kairos-conferentie-amsterdam-duivels-antisemtisme/

Strengholt/Paas c.s zitten op een zelfde golflengte, zijn “geestverwanten” , bevriend via Johan vd Berg, PKN voorganger en bestuurslid Sabeel
https://tora-yeshua.nl/2012/09/strengholt-paas-e-a-christelijke-voorgangers-willen-net-als-ah-mahdi-ne-jihad-israel-van-de-kaart-vegen/

Jos Strengholt, Anglicaans priester Cairo S.Paas sr.

Henri Veldhuis is vz. van het bestuur van  http://www.rightsforum.org/ , u weet hopelijk wel: de antisemietenclub van Dries van Agt c.s. en deze info staat merkwaardig genoeg niet in het RD artikel van 13 okt.
Het is al erg genoeg, dat  Henri Velduis PKN predikant wil zijn en nog wel eentje, die de kerk oproept om Israel te boycotten, maar hij is nauw betrokken bij Kairos,Sabeel en dus vz. van Rightsforum.
De PKN met haar “onopgeefbare verbondenheid met Israel” is steeds meer een anti-Israel club en met zulke” vrienden”  heeft Israel geen vijanden meer nodig.

Dries van Agt

Henri Veldhuis

Jaap Hamburger

Jules Hosman

Mouin Rabba

De Raad van Advies van  http://www.rightsforum.org/  ziet er als volgt uit:

Frans Andriessen

Karin Arts

Pieter Bekker

Laurens Jan Brinkhorst

Theo van Boven

Hans van den Broek

Marcel Brus

Hedy d’Ancona

Cees Flinterman

Pieter Kooijmans

Tineke Lodders

Mairead Maguire

André Nollkaemper

Jan Pronk

Nico Schrijver

Doekle Terpstra

Bert de Vries

Klaas de Vries

Paul de Waart

Liesbeth Zegveld

En hier dan het bestuur van “Vrienden van Sabeel Nederland”

Het bestuur


VoorzitterVacant

Secretaris
Willemien Keuning
Robijn Reijntjesstraat 41
1785 EL Den Helder
Tel. 06 43637575
vriendenvansabeelnederland@gmail.com

Penningmeester
Hans van Alphen
Kooikersweg 2
2141VS Vijfhuizen
Tel. 023-5581698

hjvanalphen@planet.nl

Johan van den BergDorpsstraat 46
4145 KD
Schoonrewoerd ds_vandenberg@solcon.nl


Marijke Egelie

Willem van Abcoudelaan 16
3971 AB Driebergen-Rijsenburg
Tel 0343 516802
vredesloper@vriendenvansabeelnederland.nl

Janneke StegemanAmsterdam
jannastegeman@yahoo.com

Jan den Hertog
Goilberdingerstraat 39,
4101 BN Culemborg
Tel. 0345 518421
jmdenhertog@casema.nl

Lydeke Vroom
Middelie 20
1472 GP Middelie
Tel. 0299 621427
vroommediation@planet.nl
Juridisch adviseur

Navigeer naar andere artikelen

26 Responses to Sabeel (PKN) en Kairos verenigen zich in hun anti-Israelacties, 27 okt. Bergkerk Amersfoort: wees er bij !

 1. Jammer dat u dit initiatief demoniseert. Het doel is juist een oplossing te vinden voor dit langslepende conflict. Dat is mogelijk en komt binnen bereik wanneer de internationale gemeenschap bij alle partijen respect voor het internationaal recht afdwingt. De Nederlandse regering dient zich daar actief voor in te zetten, ook in Europees verband.
  Wat u doet is splitsen, het conflict in standhouden en zelfs vergroten met uw demonisatie van op vrede gerichte initiatieven.

  • Dag Paul,
   Ik heb de laatste paar jaar grondig kennis genomen van Kairos en Sabeel en de PKN betrokkenheid, conferentie Kairos bijgewoond, gesprek met PKN scriba Arjan Plaisier gevoerd, Appel Kerk en Israel bezocht, brief Strengholt/Paas weerlegt, zie de diverse links.
   Genoeg argumenten tegen al die anti-Israel groepen genoemd, dat is dus wat anders dan “demoniseren”.
   Ik kom nog met een compleet artikel, heb me ook opgegeven voor 27 okt.
   Hoop je te zien 27 okt. en uiteraard kun je binnenkort reageren op mijn artikel met je tegenargumenten.
   Shalom
   Ben

 2. Op 13 oktober 2012 @ 13:00 schreef Bas Urgert

  Beantwoorden

  Het is Godgeklaagd dat predikanten er zo’n ketterse anti-Israëlvisie op na houden! Het is van het grootste belang om dit aan de kaak te stellen!
  Wat echter m.i. niet juist is, is de suggestie dat hierdoor “de P.K.N.” steeds meer een anti-Israëlclub wordt. Met luider stem wordt binnen de P.K.N. ook een tegengestelde visie verkondigd. Graag wil ik wijzen op de activiteiten van het Platform Appèl Kerk en Israël, dat de P.K.N. oproept om Sabeel niet langer te steunen.
  Wel is het triest dat binnen de P.K.N. dergelijke tegenovergestelde visies naast elkaar kunnen bestaan.

  • Hi Bas,
   Ik ken Appel Kerk en Israel, die gaan wel de goede kant op, maar blijven hangen in het antisemitisch vieren van zon-dag , zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest, wat dan Pasen heet.
   Ipv. de moadiem te vieren en zich ook es krachtig uit te spreken tegen genoemde brief van Strengholt/Paas en deze antisemietenclub.
   Hoop dat je ook komt Bas op 27 okt.,
   shalom,
   Ben

 3. De vrienden van Sabeel werkten samen met Hamas inzake de Gaza ‘hulpboot’.

  Dat zegt toch alles.

  • JA ,idd totally exposed !!wat valt er dan nog te zeggen ??
   Monica

   • Hi Monica,
    Er valt nog wel wat te zeggen: meteen opgeven voor die anti-Israeldag en ter plekke je in het gesprek mengen met de nodige tegenargumenten.
    We gaan aanwezig zijn en laten niet toe, dat men zonder enig bezwaar Israel gaat demoniseren.
    Shalom
    Ben

 4. De muur is afgebroken, is het thema van Veldhuis, c.s. Maar dat is niet gebeurd om Israel te vervangen of te verstoten. Gods profetieën over Israel zullen tot vervulling komen. Zoals bijv. Rom.11:25-29 zegt: Er is een verharding TOTDAT de volheid der heidenen is ingegaan. En hoe zal Israel behouden worden? Niet door het evangelie van Sabeel c.s., maar doordat “uit Sion de Verlosser zal komen… Hij zal hun zonden wegnemen. Tijdelijk zijn zij vijanden, N.B. terwille van ons!!, maar ze zijn en blijven Gods geliefden en Gods genade en roeping zijn onberouwelijk”. Dit zegt het NT van Israels herstel. ‘

  Hoe beschamend is de hele houding van deze anti-Israel vechters. Met zoete woorden, alsof ze door liefde gedreven worden en alsof ze zo nieuwtestamentisch bezig zijn – maar ze vergeten de NT-profetieën.

  Ben, bedankt voor het rijtje foto’s. Goed te weten wie bij die club horen. Die zullen vast niet onder de indruk zijn van wat het NT over Israel zegt. Helaas.

  • Hi Harry, ik heb me net opgegeven voor 27 okt, kom je ook?
   Shalom
   Ben

   • Ben we voelen er ook voor om te gaan .. alhoewel ik er als een berg tegen op zie eerlijk gezegd ,Ik wordt helemaal eng als ik die fotogallerie zie van al deze mensen … hoe kan het zijn dat deze mensen “tijd willen vrijmaken” voor dit soort eenzijdig en onzinnig en niets opleverend gedoe terwijl onze broeders en zusters met de honderdduizenden op de vlucht hebben moeten slaan , vermoord zijn enz dankzij de Arabische lente/winter”.. maar nee dit gaat voor.. trappen naar het enige niet appartheidsland in het Middeen -Oosten genaamd Israel .. het enige land waar joden , christenen en moslims nog veilig zijn .vergeleken met hun buurlanden ..

    http://www.franklinterhorst.nl/Christenvervolging%20 neemt%20 wereldwijd%20toe.htm

    • Hi Monica,
     Het is in de Bergkerk,dus dat je er als “een berg” tegenop ziet, kan natuurlijk.
     Maar het is niets als wind, luchtbellen, die doorgeprikt moeten worden met goede argumenten, die ik nog in een artikel ga zetten.
     Met ieders aanvulling ,
     shalom,
     Ben

 5. U bent allemaal van harte welkom op ons mini-symposium in de Bergkerk op 27 oktober. Natuurlijk gaan wij er bij al onze gasten van uit dat ze op een inhoudelijke, opbouwende en fatsoenlijke wijze hun bijdragen aan het gesprek zullen leveren.

  Daarbij gelden de standaard huisregels: binnen het gebouw wordt niet geflyerd, gevlagd of anderszins campagne gevoerd, deelnemers spreken op aanwijzen van de gespreksleider en niet vóór hun beurt enz.

  Met vriendelijke groet
  namens Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland

  ds. Johan van den Berg

  • Dag Johan,
   Dank voor de verwelkoming, ik zie nog graag de brochure tegemoet, zoals besproken.
   We zullen graag onze argumenten aanreiken, die jullie zouden moeten overtuigen om Israel te gaan zegenen.
   Shalom
   Ben

 6. Schandalig dat deze gasten hoofdzakelijk alleen Israel (ver)oordelen.
  Het anti semitisme woekert maar voort en wordt met de dag erger.
  Laten deze mensen de bijbel nog maar eens gaan lezen, biddend lezen en hopen dat de G’D van Israel hun ogen opent.
  De palestijnen/moslims haten Israel en ook christenen, dus wordt wakker en kniel neer voor de WARE G’D en iet voor de afgod van de islam.
  Volg JEZUS aub en sta achter het joodse volk onze oudere broer.!!!Shalom

 7. Op 19 oktober 2012 @ 11:36 schreef Tom Leemburg

  Beantwoorden

  Shalom,
  Ik heb het artikel met huivering gelezen. De kerk was nog niet klaar met het Joodse volk. De 6 miljoen van onze mensen was nog maar het begin. Israel boycotten is een regelrechte satanische aanval. Ik kan helaas niet aanwezigzijn zaterdag de 27e daar ik uitgenodigt ben in een Africaanse campagne in Amsterdam. Aan de andere kant is G’d ook aan het werk in het noorden van Nederland. We hebben in de plaats Zuidlaren de synagoge weer in gebruik. Hier zit een liberale Joodse Gemeente. In het plaatsje Winsum is gestart met een messiaanse Gemeente ook in de oude synagoge. Deze gemeente bloeit en groeit. Wat boze gezichten laat zien bij de gevestigde kerken.

  Verder kunnen we in Nederland zien dat zelfs in regerings top mensen zijn die Israel hebben laten vallen.Het antisemitisme is terug op het oorlog niveau. Er zijn weer Joodse mensen die bang zijn. Ik weet dat we het geen halt toe kunnen zeggen. Maar we kunnen wel laten weten dat we er nog zijn en dat we niet toelaten dat Israel geboycot mag worden. Voor allen die naar deze anti meeting gaan wens ik kracht toe van onze Yeshus ha Messiach. Shalom in de Eeuwige zijn liefde .Tom

 8. Pingback: net zo zuur als de muur | jominee

  • PKN voorganger, tevens bestuurslid Sabeel, Jominee oftewel Johan vd Berg beklaagt zich over de negatieve ontvangst van de brochure, die Kairos en Sabeel hebben gemaakt.
   Gelukkig zijn er nog mensen, die niet vrolijk worden van hun anti-Israel geluid.
   Zorg dat je aanwezig bent om ons protest tegen dat geluid aan te geven met goede argumenten.
   Shalom
   Ben

 9. Op 28 oktober 2012 @ 22:20 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  We moeten niet vergeten dat de naam Palestina gesteund word door kromme mensenrechten. Het steunen van die naam is alleen op leugens gebaseerd.
  De liefde van Jeshua is zo overduidelijk voor Zijn volk, de HEER brengt “Zijn volk” “Met hart en Ziel terug naar huis!! Dat staat volgens mij maar 1 keer in de bijbel..

  Shabbat Shalom
  Feike

  • Hi Feike,
   Inderdaad, Palestina is een Romeins bedenksel om Israel te demoniseren, zie onze Israelverklaring.
   De belofte dat JHWH zijn volk naar huis brengt, staat heel wat keren in de Bijbel, dat zit wel goed.
   Shalom, dank voor je steun,
   Ben

 10. Ben, bedankt voor bovenstaande.
  Ik leer nog steeds van al je informatie!!!
  Dries van Agt is echt ‘n verschrikking.
  Ik zag hem ‘n tijdje geleden op T.V.
  Ook (helaas) bedankt voor de foto’s!
  Alle informatie om te lezen is welkom.

  Shalom, Marion

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*