Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hoe verAgterlijk kan een mens zich uitdrukken?

islamisering ten top Dries van Agt haalt uit naar Israel met applaus van moslims

Foto’s zijn gemaakt door Vidiphoto, met dank! zie http://vidiphoto.photoshelter.com/

Met dank aan De Telegraaf, die dit artikel publiceerde d.d.9 nov.2012 en het RD, waaruit ik het overnam:
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/anti_israelische_toespraak_van_agt_1_689672

„Anti-Israëlische toespraak Van Agt”

09-11-2012 06:35 | Redactie digitale media

De Telegraaf schrijft dat oud-premier Dries van Agt donderdag een anti-Israëlische toespraak heeft gehouden en daarbij het bestaansrecht van Israël heeft afgewezen.

De krant noemt Van Agt een ,,pro-Palestijnse activist en schrijft verder dat hij heeft gesuggereerd dat na de Tweede Wereldoorlog een deel van Duitsland had moeten worden ingeruimd als Joodse staat.

Met zijn uitspraken oogstte Van Agt veel applaus van de aanwezigen, onder wie veel moslims. Zijn uithaal naar de Joden en Israël was vervat in een spreekbeurt op een symposium over interreligieuze en interculturele dialoog in het museumpark Orientalis In Heilig Landstichting bij Nijmegen.

Commentaar:

Totaal los  van enig inlevingsvermogen en fatsoen, om de Joden vlak na de shoa, 6 miljoen Joden vermoord, te willen huisvesten in een deel van Duitsland, waar en van waar uit deze genocide plaats vond.
En deze man is premier van ons land geweest!
Nu vz. van http://www.rightsforum.org/home/  , zie welke oud ministers en kamerleden er verder in bestuur en raad van advies zitten!
Zie ook https://tora-yeshua.nl/2012/10/sabeel-pkn-en-kairos-verenigen-zich-in-hun-anti-israelacties-27-okt-bergkerk-amersfoort-wees-er-bij/

Op deze laatste link ziet u , met foto’s wie er samenwerken met Dries, die vanuit The Rights Forum de PKN clubs Kairos en Sabeel gebruikt voor zijn anti-Israel en antisemitische verhalen.
En met hun oproep om geen Israelproducten meer te kopen; we waren met een groepje van 15 mensen aanwezig om tegenargumenten aan te reiken en te protesteren tegen dit antisemitisme uit de PKN/RK hoek.
Zie https://tora-yeshua.nl/2012/10/de-enigen-die-israel-verdedigden-in-de-bergkerk-tora-yeshua-vrienden/
De uitspraken in De Telegraaf, terug te vinden in Elsevier en RD en elders, zeggen genoeg  en als het CDA en de PKN (via Sabeel/Kairos) zich met deze man blijven identificeren, zegt dat nog meer.

En dat op de dag van de Kristallnachtherdenking ! Die gelukkig weer door het CJO is georganiseerd, zie onze acties om deze herdenking  uit handen van  Nederland Bekent Kleur weg te halen:
https://tora-yeshua.nl/2011/11/kristallnacht-definitief-terug-bij-de-joodse-gemeenschap-platform-racismenbk-weggevaagd/

Het lijkt me, dat  Arjan Plaisier (PKN) , Henri Veldhuis (The Rights Forum) en Johan vd Berg (Sabeel) toch iets hebben uit te leggen en of ze vanaf nu afstand nemen van  Dries verAgterlijk.

Shabbath shalom , am Israel chai,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

NB: protest verstuurd aan RK-kerk, Kairos, Sabeel, PKN (van waar uit Kairos/Sabeel worden gesteund), CDA
namens de Tora-Yeshua gemeentes met de volgende tekst:

Van: Ben Kok <benjackok@gmail.com>
Onderwerp: klacht over uw boegbeeld, Dries van Agt
Datum: November 10, 2012 9:50:49 AM GMT+01:00

https://tora-yeshua.nl/2012/11/hoe-veragterlijk-kan-een-mens-zich-uitdrukken/

L.S.,

Mag ik u vragen mijn verslag te lezen, met foto’s, over de  schandelijke en antisemitsche uitspraken van  Dries van Agt, op bovengenoemde link ?
Mijn verzoek is, of u uw mening wilt geven  hierover.
Mocht u het met me eens zijn, dat dit  te schandelijk voor woorden is en dat dit soort acties afgekeurd moet worden en voorkomen, dan is mijn vraag, welke maatregelen u tegen deze man gaat treffen
Shalom ,
Ben Kok (joods-chr .pastor)
06-20741615
www.tora-yeshua.nl

PS: graag doorsturen naar al uw afdelingen en/of personen, die hierin handelend kunnen optreden.

Federatief Joods Nederland doet aangifte tegen Van Agt

09-11-2012 22:14 | Binnenlandredactie

Met dank overgenomen van http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/federatief_joods_nederland_doet_aangifte_tegen_van_agt_1_690023

AMSTERDAM – Federatief Joods Nederland (FJN) heeft aangifte gedaan tegen voormalig minister-president Van Agt, die donderdag een anti-Israëlische toespraak heeft gehouden. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

Ook overweegt FJN een kort geding tegen Van Agt aan te spannen om hem te verbieden zich voortaan grievend over Joden uit te laten. In een brief aan de hoofdofficier van justitie in Amsterdam noemt FJN-voorzitter prof. mr. H. Loonstein zijn uitspraken „een grove opzettelijke belediging.”

Van Agt suggereerde tijdens een symposium over interreligieuze en interculturele dialoog dat na de Tweede Wereldoorlog een deel van Duitsland had moeten worden ingeruimd als Joodse staat. Hij vroeg zich af waarom de Joden zo nodig naar Palestina moesten en zou daarvoor applaus hebben gekregen van de aanwezigen, onder wie veel moslims.

Loonstein wijst erop dat Van Agt de uitspraak deed op de dag dat de Kristallnacht werd herdacht. „Een grovere belediging is nauwelijks denkbaar. In Nederland leven nog veel Joden die de Holocaust aan den lijve hebben ondervonden en daar dagelijks mee geconfronteerd worden, omdat ze ziek zijn of omdat ze familieleden die door het nazi­regime zijn vermoord nog steeds missen. Dat is allemaal min of meer begonnen met de Kristallnacht. De opzet is evident.”

De voorzitter vindt dat er sprake is van het opzettelijk beledigen van een groep mensen wegens hun ras en van aanzetten tot haat. Of het tot een kort geding komt, is nog niet bekend. FJN was vrijdagavond vanwege de sabbat niet bereikbaar.

Commentaar: zie voor FNJ  http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Loonstein ,  de Joodse gemeenschap wordt  in grotere mate door het CJO vertegenwoordigd, zie http://www.cjo.nl/  en het http://www.cidi.nl/

En dan nog, met dank aan Elsevier, de column van Afshin Ellian:
http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/354400/Van-Agt-zoekt-nieuwe-Heimat-voor-de-Joden.htm?cmpid=NLC%7CElsevier%20Dagelijkse%20Nieuwsbrief%7C12-nov-2012%7CVan%20Agt%20zoekt%20nieuwe%20Heimat%20voor%20de%20Joden

Van Agt zoekt nieuwe Heimat voor de Joden

Weblog Afshin Ellian

maandag 12 november 2012 09:47

Oud-premier Van Agt vindt niet dat zijn uitspraken antisemitisch zijn (foto ANP)

Elseviers Speciale Editie Jodendom geeft de noodzakelijke informatie over een bijzondere religie
Bestel hier Elseviers Speciale Editie over het Jodendom

Het Reichssicherheitshauptamt was belast met de zware taak om het naziregime te beveiligen tegen de vijanden van het nazisme en in hun ogen het Duitse volk.

Referat IV-B moest vrijmetselaars en Joden, maar ook katholieke en protestante tegenstanders neutraliseren.

En IV-B4 hield zich bezig met de Joden. Daar werkte Adolf Eichmann.

Opdracht
IV-B4 zocht naar festen Grund und Boden voor de Joden. Zo dachten de mannen van IV-B4 over hun opdracht dat der Führer den Juden eine neue Heimat zugesagt hat. Hoe kom je aan festen Grund und Boden voor de Joden?

Het is een ingewikkelde vraag waarmee ook de farao’s worstelden: festen Grund und Boden voor Joden!

Aanvankelijk bereidde Adolf Eichmann ‘een briljant plan’ voor ten einde ‘eine neue Heimat’ te vinden voor Joden. Er werd diep nagedacht en overleg gepleegd. Ook Joden werden gehoord. Sinds Mozes waren ook onder het Joodse volk altijd genoeg idioten te vinden die met farao’s van hun tijd wilden onderhandelen om in goed overleg een nieuwe Heimat te vinden voor het Joodse volk.

Madagaskar
De festen Grund und Boden werd gevonden in Madagaskar. De Joodse staat Madagaskar zou door een SS-generaal worden geleid. Alle Joden zouden daarnaar worden gedeporteerd. Er werd in 1940 een gedetailleerd plan uitgedacht voor de overplaatsing van vier miljoen Europese Joden naar de nieuwe Joodse Staat onder leiding van een SS-generaal in Madagaskar.

De Duitse grondigheid was boven elke twijfel verheven. Wat was de essentie van dit Madagaskar-plan?

Bijbenen
Volgens filosoof Hannah Arendt was het grote voordeel van dat plan dat ‘het de talloze geleerde en minder geleerde Judenexperten van de NSDAP, die met al hun ideologische ijver de Führer toch nooit helemaal konden bijbenen, liet wennen aan het idee dat speciale wetten, dissimilatie en zelfs getto’s uiteindelijk toch maar halve maatregelen waren. De Joden moesten Europa uit.’

Maar het Madagaskar-project werd nooit uitgevoerd. Het Afrikaanse eiland Madagaskar stond onder gezag van de Fransen.

Territorium
Het Madagaskar-project was volgens Arendt de logische en psychologische voorbereiding op de volgende stap. Als er geen territorium beschikbaar zou zijn voor de Joden, was het tijd voor de totale vernietiging. Geen festen Grund und Boden voor Joden op aarde. Dan maar naar de hemel, dachten de nazi’s.

Wat een lang verhaal – en wat hebben wij ermee te maken? Is het Madagaskar-project een vergeten historisch feit?

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad opperde een paar jaar geleden dat de Joden ergens in Noord-Amerika (Canada) of in Duitsland moeten worden gehuisvest. Ook mogen ze daar een eigen staat hebben. In een brief aan bondskanselier Angela Merkel vroeg de Iraanse president de Duitse leider om een einde te maken aan de demonisering van het Duitse volk vanwege het ‘holocaust-sprookje’.

Schokkend bericht
Zijn er nog anderen die met een Madagaskar-project voor Joden in hun hoofd zitten?

Op de site van Elsevier las ik dit schokkende bericht: ‘Tijdens de bijeenkomst vroeg Van Agt zich af waarom de Joden zo nodig naar Palestina moesten. “Joden hebben een veilige plek nodig. Waarom hebben ze indertijd geen veilige thuishaven in Duitsland gekregen?”‘ Applaus.

Van Agt kreeg na zijn toespraak een luid applaus van de aanwezigen, onder wie veel traditionele moslims. Van Agt sprak in de Heilig Landstichting bij Nijmegen op een symposium over ‘interreligieuze en interculturele dialoog’.

Kristallnacht
Wat een interreligieuze en interculturele dialoog: weg met Israël! En dit werd beweerd op de herdenking van de Kirstallnacht.

Dries van Agt vindt niet dat zijn uitspraken antisemitisch bedoeld zijn. Waartoe dienen ze dan? Het Madagaskar-project? Wat zegt Dries van Agt eigenlijk? Hij is van mening dat de concentratie van Joden in het Midden-Oosten een onnatuurlijke ramp heeft veroorzaakt: de staat der Joden. De Joodse staat hoort daar niet thuis.

En dat is in de ogen van Dries van Agt een probleem dat met de opheffing – de verplaatsing van de staat Israël naar Europa – kan worden opgelost. Is dat een rare gedachtegang? Wil Van Agt het Madagaskar-project van Eichmann weer op de agenda zetten?

Hamas
Dries van Agt spreekt in de taal van zijn vrienden, namelijk die van de islamitische terreurorganisatie Hamas en de Iraanse staat. Ook zij zijn van mening dat de staat Israël uit het Midden-Oosten moet worden verwijderd.

Net als Van Agt streven Hamas en het islamitische Iran naar de verwijdering van de Joodse staat. Het Palestijnse conflict met Israël is een middel ter verwijdering van Israël. Niet de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël is het strategische plan van Hamas, Van Agt en het islamitische Iran, maar de verwijdering van Israël.

Ze passen perfect bij elkaar: de islamitische antisemieten en een katholieke boer uit Europa.

Mea culpa
Wat was een culturele eigenschap van katholieke boeren in Europa? De Joden hebben Onze Lieve Heer gedood, dus zijn de Joden de vijand van Christus. Voor dit boerse katholieke antisemitisme heeft paus Johannes Paulus II een indrukwekkend mea culpa uitgesproken.

Ondanks het mea culpa van de paus komt Dries van Agt met een Madagaskar-project voor Joden. Dries is een vergeetachtige boer: de rots van de kerk was immers een Jood.

Dries van Agt zoekt naar een nieuwe Heimat voor de Joden. De rest is geschiedenis.

Afshin Ellian

Navigeer naar andere artikelen

13 Responses to Hoe verAgterlijk kan een mens zich uitdrukken?

 1. Ik heb het vanmorgen gelezen in de krant Ben. Hij is denk ik dement aan het worden en haalt alles door elkaar! Hij is seniel en hoort in een verzorgingstehuis!

  Shalom,

  Paul

 2. Het is werkelijk verbijsterend dat iemand die geacht wordt intelligent te zijn, zo een uitspraak doet. dat de Joden in Duitsland hun eigen plek moesten krijgen na de oorlog.

  Het gaat toch je verstand te boven dat iemand op zo een idee komt, werkelijk niet te geloven. Misschien zei hij het als grapje?

  En de moslims in zijn publiek maar handjesklappen! Waarom stelt deze dwaas niet voor dat de zg. Palestijnse vluchtelingen die al jarenlang niet door hun broeders worden opgenomen in hun landen, niet een plaatsje krijgen in Duitsland? Of de Duitsers er zo happy mee zouden zijn, is natuurlijk een vraag.
  Zelf vind ik het een prima idee!
  Shabbat shalom!

  • Hi Dorith,
   De foto’s geven wel hoe serieus het is; allerminst een “grap”.
   Het feit, dat hij boegbeeld is van The Rights Forum, Kairos/Sabeel (=PKN !), CDA prominent, maakt de zaak nog serieuzer en verbijsterender.
   Ben benieuwd waar het commentaar van die clubs blijft. Oorverdovend stil.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • Shalom Ben;
    Als “vannAcht(kristal) ” echt het boegbeeld is van deze “clubs”; moet hij oppassen dat de wal het haatschip, gaat keren.
    Toch gun ik het niemand, verpletterd te worden door eigen haat/onbenul.
    Am Yis’ra-El Chai.

 3. Op 9 november 2012 @ 23:29 schreef henk mohr

  Beantwoorden

  is Dries van Agterlijk prins carnaval?
  Dat is toch de man die de drie van Breda wildde vrijlaten?
  Hij heeft in elk geval een bloemrijke carriere

  henk

 4. Op 10 november 2012 @ 13:15 schreef Hans de Vries

  Beantwoorden

  Van Agt is een Jodenbasher. Maar ‘om de aal uit het zand te houden’ beweert hij doodleuk geen antisemiet te zijn. De kerk heeft hier ook last van, zoals Ben al ontelbare malen heeft aangetoond. Zie ook: http://www.artikel7.nu/zz1/christelijke-pastor-de-kerk-is-hopeloos-antisemitisch.html

 5. Ik dacht dat van Agt niet dieper kon zinken, maar wat heb ik hem onderschat…
  Kan die man niet meer gaan fietsen?

  • Hi Wia,
   Nee, dat zit er niet meer in, z’n fiets is gestolen, door zijn vriendjes, die ze al eerder in beslag namen, zoals dat destijds heette.
   Shalom,
   Ben

 6. Van Agt heeft inmiddels gereageerd. Heeft het “niet zo gezegd” maar als je leest wat hij wel gezegd zou hebben merk ik geen verschil.

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/354286/Dries-van-Agt-ontkent-antisemitische-uitspraken.htm

  Shalom
  Huibert

  • Inderdaad Huibert, klopt.
   Ik zal nog even navragen of ik zijn tekst kan krijgen, maar dat is niet eenvoudig. Bovendien bevestigt hij nagenoeg, dat hij het gezegd heeft, dus duidelijk genoeg.
   Ik ben benieuwd of ik uit de diverse Van Agt hoeken nog antwoord krijg op mijn protest.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*