Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Israel 65 jaar, heel bijzonder; op naar het wonder van de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua.

„Wonder dat Israël bloeiende staat werd”

14-05-2013 18:25 | gewijzigd 14-05-2013 20:57 | J. Visscher, met dank overgenomen van
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/wonder_dat_israel_bloeiende_staat_werd_1_738375

„Wonder dat Israël bloeiende staat werd” - Bloemen voor Israël, ter ere van het 65-jarig bestaan. Beeld RD

Bloemen voor Israël, ter ere van het 65-jarig bestaan. Beeld RD

Zo’n 750 mensen kwamen dinsdag in Den Haag bijeen om het 65–jarig bestaan van de staat Israël te herdenken. „Dat de volkomen shalom voor Israël en de volkeren spoedig mag aanbreken.”

Her en der lopen op het Spuiplein mensen met een Israëlvlag. Een enkeling heeft een sjofar – een hoorn die in de joodse eredienst wordt gebruikt. Voor het sprekersgestoelte liggen tal van bossen bloemen. Ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van de staat Israël.

Gerard Janssen draagt Israël een warm hart toe. Het is bijzonder dat een „volk na duizenden jaren weer een natie heeft, zoals voorzegd door de profeten”, vertelt Janssen temidden van honderden Israël-sympathisanten op het Spuiplein. Gegrepen is Janssen door de „monumentale berg van onrecht en lijden” waarmee de Joden te maken kregen. „Denk aan wat de Joden is overkomen in de oorlog.”

Het is „een zegen van Hogerhand” dat Israël na 65 jaar nog bestaat, zegt SGP-leider Van der Staaij in een korte toespraak. „Het is een klein land dat omringd wordt door vijandelijke machten die niets liever willen dan dat ze Israël zien ondergaan.” Van der Staaij verhaalt hoe hij vorig jaar in een pro-Israëlische mars door Jeruzalem liep. „We zagen blijde gezichten. Eindelijk liepen daar mensen die Israël eens niet de les lazen, maar het land shalom toewensten.” De SGP-leider benadrukt dat het meer dan ooit nodig is achter Israël te gaan staan. „Aan alle kanten wordt het land in zijn veiligheid bedreigd. Wij pleiten voor Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël.”

EO-directeur Arjan Lock laat de menigte weten „diep verbonden” te zijn met Israël. „Het land en volk zitten mij onder de huid. Dat komt doordat mij uit de Bijbel werd voorgelezen over Abraham, Izak en Jakob, over David, de tempel. Ik denk ook aan wat ik heb meegekregen van de Joodse filosoof Martin Buber en wat ik heb gelezen bij Chaim Potok.”

Blijvend gebed voor Israël is nodig, stelt ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. Het doet hem „pijn” als er een speciaal etiket komt op Israëlische producten die uit de betwiste gebieden komen.

Voordewind wijst er ook op dat er mogelijk chemische wapens van het Syrische regime naar Hezbollah gaan en tegen Israël zouden gebruikt kunnen worden. „We moeten scherp volgen welke wapens er naar de vijanden van Israël gaan.”

De vrijheid in Israël heeft ook een keerzijde, laat Dick Schutte, voorzitter van Christenen voor Israël de sympathisanten weten. „Er zijn in de voorbije jaren 23.000 mensen geweest die hun leven gaven voor de vrijheid.”

Arabische landen probeerden „met ongekende haat” Israël en haar volk te „vermorzelen”, zo meldt Schutte aan Haim Divon, de ambassadeur van Israël. „Wij houden van jullie. Dat de volkomen shalom voor Israël en de volkeren spoedig mag aanbreken.”

”Israël voor Israël” staat op een bord dat Hans Schilder uit St. Nicolaasga heeft meegebracht. Hij is een zoon van de gereformeerd-vrijgemaakte oud-testamenticus Herman Johannes Schilder. „Het is een ongelooflijk wonder dat Israël, ondanks de enorme bedreigingen, ondanks warmte en droogte, een zo bloeiende staat is geworden.”

Met zijn 25 jaren is Robbert van de Bovenkamp een van de jongere Israël-sympathisanten op het Spuiplein. „Ik vind het heel belangrijk om in deze tijd, waarin Israël in een geïsoleerde positie zit, een positief geluid te laten horen. Ik ben dankbaar dat het Joodse volk er is. Het is niet alleen mooi om te zien dat Israël een democratische rechtsstaat is, maar ook om te zien dat God trouw is aan Israël en doet wat Hij belooft.”

Een enkeling op het Spuiplein uit kritiek op Israël. Een vrouw heeft een bord waarop melding gemaakt wordt van de „verdrijving in en na 1948 door Israël van ongeveer 750.000 Palestijnen.” Bloemen voor Israël zijn niet passend, vindt de vrouw. Ze zegt: „Ik ben voor het internationaal recht. Israël leeft dat niet na.” Een Israëlfan gaat tegen de vrouw in. „Israël is de enige democratie in de regio. Palestijnen die een Israëlisch paspoort hebben, kunnen in het parlement gekozen worden.”

Commentaar:

Van harte de zegen van onze Vader gwenst , Israel.
Die is zeker al zichtbaar in het land Israel en in het feit, dat Israel als land bestaat dwars tegen de verdrukking en haat van de islam  en wereldwijd antisemitisme in.
Maar ook in ruim 100 gemeentes die vooral uit Yeshua-belijdende Joden bestaan, totaal ca. 15.000.
Van harte bidden we het volk Israel ter plekke en wereldwijd de herkenning en aanvaarding van JHWH toe, zoals Hij is verschenen en zal verschijnen in Yeshua, spoedig op de Olijfberg te Yerusahalyim.
Shalom ,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Israel 65 jaar, heel bijzonder; op naar het wonder van de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua.

 1. Op 15 mei 2013 @ 18:49 schreef Learsi

  Beantwoorden

  Wat ik maar niet kan vatten is dit:
  De politieke partij SGP is zo’n beetje de enige christelijke partij die ECHT achter Israel staat, in woord en daad. Hulde ! Maar het is toch een Staats Gereformeerde Partij? En gereformeerden zijn doorgaans absoluut niet voor Israel en ontkennen dat het huidige Israel het israel van G’d is. Hoe kan dat nu?

  Vertegenwoordigt de SGP soms een speciale gereformeerde stroming?

  Hopelijk kan iemand mij hierin duidelijkheid verschaffen.

  Overigens prachtige bijeenkomst daar in Den Haag, wel erg weinig reguliere media aandacht helaas.

  • Gereformeerden is een verhaal apart, er zijn wel 10 of meer soorten van.
   Gereformeerd synodaal is opgegaan in de PKN, samen met Luthers en Ned. Hervormd.
   Binnen de NH kerk had je de Gereformeerde Bond, die dus mee opgegaan is in de PKN.
   Dan heb je Ned. Geref. Kerk, Ger. Kerken Vrijgemaakt en Chr. Geref. Kerken, oftewel NGK, GKV en CGK die af en toe samenwerken.
   De Gereformeerde Gemeentes zijn de meest orthodoxen en binnen die groep vind je veel SGP aanhangers.
   Voor de verdere details moet je die namen maar even op google nagaan, er zijn nog diverse verdere afsplitsingen.
   Allemaal erg Oranje gezind, blind voor de Bilderbergachtergronden.

   Overigens is men in SGP kringen wel degelijk van mening dat Yeshua ha Mashiach de enige weg tot de Vader is, de God van Abraham, Isaak en Jacob en dat derhalve elke Israeliet Yeshua dient te aanvaarden als de menswording van JHWH.
   In Yeshua droeg JHWH voor ons de doodstraf als het ware Pesachlam.
   De huidige staat Israel is ook m.i. niet het “Irael Gods” zoals jij dat noemt, zie onze Israel visie:

   Onze Israelvisie luidt (1e concept) als volgt:
   Isra-el betekent “vorst/prins van God” en verwijst naar alle oprechte gelovigen in JHWH, vanaf Adam/Eva, het ware Israel zoals in Rom. 2:28,29.
   JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob , vormde het volk Israel om aan de wereld duidelijk te maken, hoe je in liefde en respect met Hem dient te leven, beschreven in de Tora/hele Bijbel en een aantal Israelieten deed dat heel goed, Yeshua van Nazareth als verschijning van JHWH in mensengestalte deed dat als Enige volmaakt.
   Het volk Israel is hierin ernstig tekort geschoten, maar wie zou het wel goed gedaan hebben? Derhalve zijn ze verspreid over de aarde, waarvoor JHWH hen gewaarschuwd had, zie Dt. 28,29 en 30, waarin ook de belofte van JHWH staat (30:1-10) van herstel bij bekering.
   Hoewel er altijd oprecht gelovige Israeli’s zijn geweest, die na Yeshua Hem ook aanvaard hebben als de levende Tora, het ware Pesachlam, is de bekering van het heel volk niet aan de orde, het gaat om kleine percentages.
   De staat Israel, vanuit zionistisch oogpunt opgestart eind 19e eeuw en in 1948 naar internationaal recht een feit, is in meerderheid seculier, waarbij wel het Joodse karakter van de staat bewaard wordt, voor sommigen als Joodse cultuur, voor anderen als Tora praktijk zover mogelijk zonder tempel en binnen eigen, orthodoxe kring of Yeshua-belijdende gemeente.
   In de staat Israel wonen naast ca. 5,5 miljoen Joden, w.o. ca. 15.ooo Yeshua-belijdende Joden, ook 1,5 miljoen moslims en een aantal Palestijnse christenen plus nog diverse groepen, als Bahai, Druzen e.d., totaal bijna 8 miljoen Israelische staatsburgers.
   De terugkeer is een wonder op zich, uniek in de wereldgeschiedenis, betreft vrnl. afstammelingen van Juda/Benjamin, de andere stammen wordt naar gezocht, recent zijn er leden van de stam Manasse gevonden, de aliyah (opgaan naar Yerushalayim) is gaande en over de zoekgeraakte 10 stammen valt nog genoeg te zeggen.
   Dit wonder is gaande ondanks een gebrek aan bekering tot JHWH in Yeshua, maar gaat bij een aantal zeker wel met een gericht en/of geloof in Hem gepaard, JHWH kent de harten, die beoordeling is geheel aan Hem.
   Ezechiel 37 geeft een prachtig beeld van dorre doodsbeenderen, waarop vlees en spieren komen en tenslotte komt er leven in , een geest en dan de Heilige Geest, JHWH Zelf dus.
   Vanaf vs.15 lezen we over de samenvoeging van Efraim en Israel, de 2 en 10 stammen, samen weer 1 Israel en in vs. 28:”de volken (goyim) zullen weten, dat Ik, JHWH het ben Die Israel heilig, doordat Mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat” en dat in het land,wat JHWH gaf aan Jacob (Israel).

   Wij willen Israel als staat, als volk en daar boven uit “het ware Israel door de tijd heen en wereldwijd” steunen en voor hen opkomen, waar het bedreigd wordt door antisemitisme van uit de kerken, de islam en de NWO en uit welke hoek dan ook verder.
   Want in Yeshua zijn we geent op de edele olijf (Rom. 11) en daarmee zijn we Israeliet in de zin van dat “ware Israel” en Geestverwant met allen uit het volk en de staat Israel, die oprecht JHWH zoeken en met Hem verbonden leven, door Tora en Yeshua.
   Bij onze Israelvisie hoort ook het verwachten van JHWH in de gestalte van Yeshua als Mashiach ben David, Koning te Yerushalayim, van waar uit Hij de wereld regeert, zie o.a. Zacharia 14 en Hand. 1:9-11
   JHWH,de God van Abraham, Isaak en Jacob verscheen in mensengestalte aan Abraham, Jacob, ouders van Simson en bovenal in Yeshua van Nazareth, de levende Tora, het ware Pesachlam en zo zien we ook de verschijning van de Mashiach ben David, die we spoedig verwachten naar Zijn belofte in de Bijbelse profetie.

   Ben Kok (joods-chr. pastor) , vragen altijd welkom via “contact” op onze site:
   https://www.tora-yeshua.nl

 2. Op 16 mei 2013 @ 12:40 schreef Learsi

  Beantwoorden

  Bedankt Ben voor je heldere uitleg.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*