Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Kern van het Bijbels geloofsleven: leven door Yeshua in JHWH (=Heilige Geest) vanuit de Tora

Regelmatig geniet ik van het geloofsenthousiasme van onze Tora-Yeshua vrienden, die vanuit letterlijk een nieuwe beGeestering betrokken zijn in de ontwikkeling van de gemeentes in Amersfoort, Kaatsheuvel en Opperdoes (bij Medemblik, NH).
De samenkomsten stoppen zo goed als nooit op tijd , we willen altijd meer ontdekken en gaan doen en staan na te praten, nemen met tegenzin afscheid van elkaar.
Tijdens acties voor Israel zijn er altijd spontane ontmoetingen met mensen, die onze website lezen en hun enthousiasme komen uiten en meedoen met de actie.
Zo ook recent in Castricum, waar we Harry van Bommel en zijn SP vrienden onze  steun aan Israel  uitlegden, als tegengeluid  mbt. hun vijandschap voor Israel.

We hebben echter ook een probleem, zij het een “luxe probleem” en dat is dat er een veelheid van zaken is, die we zouden kunnen en moeten doen en dan opgeslokt worden door 1 van die zaken, daarin verdwalen, aan de rest niet toekomen,  hoe vinden we de balans ?
Bijvoorbeeld (niet compleet, de lijst is langer):
-groeien in kennis van de Tora en hoe we die het beste in praktijk van nu kunnen vertalen, zoals onze Vader dat bedoelt. De principes hebben eeuwigheidswaarde, maar niet alle details en wijzen van uitvoering zijn vandaag te realiseren (geen fysieke tempel meer in Yerushalayim), een aantal zaken gelden alleen voor bepaalde categorieen mensen, soms zijn dingen toch echt tijd gebonden e.d.
-de juiste wijze van gemeentevorming (zie  https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/   ), aub. even die 10 punten lezen op die link en van commentaar voorzien, heeft nog nooit iemand gedaan!!
Stuur gewoon even je reactie op die 10 punten in een mail via “contact” op deze site.
-ontmaskeren van de duisternis,  dus islam, NWO, Vrijmetselarij, Jodendom zonder Yeshua,  valse oecumene, antisemitisme, RK kerk , de leugens via de media om de NWO door te drammen, de macht van de banken/groot-industrielen/miljardairs,  de machten binnen de NWO als Bilderbergers/CFR/Skull & Bones/etc., allerlei afgoderij en ismes (w.o. ook communisme, socialisme, atheisme, humanisme) en zo meer.
-het evangelie verkondigen aan alle mensen om ons heen, vaak  zit men in de groepen die ik noem onder “ontmaskeren van duisternis”
praktische hulp aan mensen in nood, dus mensen met ziekte, armoe, functioneringsproblematiek

Ik heb een groepje meegemaakt, waarin men vond dat er eerst en vooral Tora-studie moest worden gedaann en dat was dan zo veel omvattend, dat er voor al het andere geen plaats meer was, er werd zelfs gesteld, dat “gemeentevorming” overbodig was en ook al het andere , wat ik hierboven noem.
Dat groepje gaat dan een eigen weg, vergelijkbaar met de orthodoxe Joden in Israel met vrijstelling van dienst in het leger, Tora-studerend en verder niets.
Je ziet dan in sommige gevallen zelfs gebeuren, dat Yeshua uit het oog wordt verloren, het gaat om de Tora,  Yeshua reduceert tot slechts een mens of erger, een valse Mashiach.

Dan zijn er , die vinden dat je vooral “gezellig shabbath moet vieren”,  met vriendschap voor Israel en verder moet je geen Tora-Yeshua gemeente vormen , maar in je eigen kerk blijven, ook als die nagenoeg niets met Israel heeft, niets aan Torapraktijk doet en vooral niets aan ontmaskering van de duisternis.
Want dat is allemaal veel te lastig,  christen-zijn moet vooral ontspannen blijven, gezellig kerkje of synagogetje spelen en dan graag aangepast aan de omgeving, zodat je wel gewaardeerd blijft door de rest van de wereld.
Door leven in een “roze (of Oranje of EU) wolk”, geloof in sprookjes,” de kranten liegen  dat het gedrukt staat” wenst men niet te zien,  nee hoor, “het is waar, want het staat toch in de krant?” Het kan niet gemanipuleerd zijn, complotten bestaan niet en de overheid heeft het beste met ons voor, politici zijn allemaal nobele mensen, die alles doen in het belang van onze samenleving, zonder partijbelang, dubbele agenda’s en eigenbelang.
En aan Israelieten het evangelie verkondigen is niet nodig, gewoon onverstandig, daar gaat God wel een eigen weg mee en alle Israelieten worden behouden omdat ze het uitverkoren volk zijn (Petrus verkondigde wel wat anders in Hand. 2, tienduizenden kwamen tot geloof in Yeshua, honderdduizenden NIET).
Dat soort “hobby-geloof” leidt tot niets, men komt geen steek verder, zit met toenemende onvrede in zo’n halfslachtige kerk, zolang men niet eerlijk kiest voor wat de Bijbel ons toch zo duidelijk leert.

Verder lopen we tegen de volgende verleiding aan: alles willen ontmaskeren, tot in detail. Goed bedoeld, maar onhaalbaar, de vuilnisbak is te groot. Recent erkenden nog een paar mensen, dat je er depri van wordt, als je steeds meer gaat zien, hoe de wereld en daarmee alle mensen beduveld wordt, letterlijk.
En hoe kom je echt achter de feiten , waarmee je de duisternis ontmaskert, er is altijd weer een nieuwe dubbele bodem.
Leugen en manipulatie zijn overal te vinden, in politiek, bedrijfsleven, vorstenhuizen, bank- en verzekeringswereld, sportwereld, kerken, synagoges, al de religies en ismes, met het daaruit voortvloeiend geweld, kindermisbruik, criminaliteit etc.

De juiste balans en leefwijze vinden we in het leven van Yeshua en daarom is mijn conclusie, dat we alle genoemde zaken wel moeten doen, maar in het besef, dat onze Vader Zelf alles zal realiseren, wat in Zijn plan nodig is.
Bij alle Torastudie moeten we steeds kijken, hoe Yeshua dat invulde en meer nog dan de Torastudie moeten we naar Hem zien, zoals in Hebr. 12:2  (lees ook het hele hoofdstuk) zo duidelijk staat: “Laat ons oog daarbij gericht zijn op Yeshua, de leidsman en voleinder des geloofs…..”
Hij heeft “de wereld al op Zijn nek genomen” , dat kunnen, hoeven en mogen wij niet ook willen doen. MAAR: we mogen  Zijn mede-arbeiders zijn en dus elk persoonlijk, naar de gaven van de Geest die we hebben, onze roeping invullen als een kleuter op weg met de Vader.
Dan weten we , dat we het nooit van Hem kunnen overnemen, maar met Zijn Geest in ons, zien we de nood en reageren daar op, onder Zijn leiding en in Zijn kracht.
En dan sta je versteld, dat al die “kleuters” samen in een Tora-Yeshua gemeente (d.i. zo’n compleet mogelijke gemeente, de “volle raad Gods verkondigend” , zoals in de Handelingengemeente) kan doen tot eer van onze Vader en welzijn van Zijn wereld.

Kom onze samenkomsten bezoeken en ontdek de zegen van  gemeente zijn op die manier. En als je al komt, rust dan in Hem, want Hij leidt ons stap voor stap en  het loopt onze Vader nooit uit de hand.
Zoek de juiste balans in wat  je kunt zijn en mag doen, niet te weinig en ook niet te veel, “hij , die gelooft , haast niet”, maar door te rusten in Hem , komt er wel veel tot stand.
Prachtig, 3 van die orkestjes in Amersfoort, Opperdoes en Kaatsheuvel, waar elk zijn eigen  muziekinstrument ontdekt en leert bespelen, met onze Vader (=de Heilige Geest) als dirigent op het fundament van Yeshua (d.i. de mensengestalte van JHWH).
Wereldwijd zijn er natuurlijk meer van dat soort gemeentes en ook in Nederland, zie https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/ ,   de Tora-Yeshua gemeentes en een paar Geestverwanten, die ik ken; volmaakt is er niets, maar in elke groep is men oprecht bezig binnen genoemde  Tora-Yeshua principes en waar dat niet zo blijkt te zijn, gaat een gemeente van die aanbevelingslijst af.
Natuurlijk zijn er daarnaast gemeentes, die goed bezig zijn, maar die we niet kennen, dus als uw gemeente op die lijst wil, laat het even weten.

Shalom,  een zeer gezegende voortzetting van het Shwoeothfeest toegewenst !
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

11 Responses to Kern van het Bijbels geloofsleven: leven door Yeshua in JHWH (=Heilige Geest) vanuit de Tora

 1. Op 20 mei 2013 @ 14:05 schreef Michael Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Efeziërs 5: 11-14 NBG en Statenvertaling.

  11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

  11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

  12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;

  12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.

  13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

  13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

  14 Daarom heet het:

  Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

  14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

  Kunnen we teveel kennis nemen van de werken van de duisternis ?
  Of zouden we slechts waakzaam moeten zijn dat we onze tijd goed verdelen zodat we onze Hemelse Vader niet te kort doen.
  Is het schadelijk om veel kennis van de duisternis met ons mee te dragen ?
  Ik denk persoonlijk van niet. Natuurlijk is het zo dat de vertikale “reis naar beneden ” , ( de beerput in ), ons behoorlijk uit het lood kunnen slaan. Dat is ook bij mij gebeurd,..een logische reactie.
  Kijken we in naar de geschiedenis van de mensheid dan kunnen we concluderen dat de mens toen, en ook heden ten dage, tot het ALLERGRUWELIJKSTE in staat is en men dit met een satanisch genoegen weet uit te voeren.
  Om wat voorbeelden te noemen, de kruistochten en inquisitie door de katholieke kerk, de gruwelijkheden van nazi Duitsland, en de vele genocides toen en recent. En de gruwelijkheden die de islam practiseerd onder christenen , andersdenkenden, en eigen volk.
  Elke keer moeten we weer verbaasd waarnemen dat men zich weet te “verschonen ” met de gevleugelde tekst: ‘ Wir haben es nicht gewust ‘ .
  Er is geen marteling te verzinnen…,……men heeft het toegepast op levende mensen. De absolute bodem van wat de ene mens de andere aandoet , aan kan doen, is al lang bereikt.
  Kortom, er is dus een bodem. Ik ben me er van bewust dat dat feit afschuwelijk is en blijft.
  Goed, er is een bodem, nu kunnen we ons horizontaal gaan waarnemen, dit stelt ons in staat om een structuur in het kwade te gaan zien.
  Kijken we naar bv de christenwereld, de PKN en in toenemende mate de evangelicalen, (de laatste vaak een geesteskind van de Illuminatie ), dan heeft men het heel gezellig met elkaar en vieren de zondag en de feesten van satan.
  Slechts een grondige kennis van hoe de zondag, ( keizer Constantijn en paus Sylvester ,…hé wat hebben we daar ? de politieke en geestelijke macht van “europa “, hier al samen aan het werk ! ), tot stand kwam zal een gelovige kunnen doen besluiten de Shabbat te vieren ipv de zondag.
  Grondige kennis hebben van het kwaad is dus belangrijk. Vergeet niet dat de Bijbel bol staat van waarschuwingen tegen het kwaad.
  Het goede en kwade groeien in deze verdorven wereld naast elkaar op.
  De bodem van het maximale kwaad is dus al lang bereikt,..de constatering hiervan is voor een ieder schokkend, dat besef ik mij terdege. Echter na de schok is er een berusting ; de Bijbel leert ons dat dat we in afschuwelijke tijden terecht gaan komen. Wordt het kwaad erger ? NEEN ! Er is alleen sprake van een dramatische schaalvergroting.
  Hoe zullen we ons kunnen voorbereiden tegen zulk kwaad. Een goede vraag. We kunnen ons naar onze Vader richten en bidden dat Hij met ons is in die tijden. Maar dan moeten we ons wel beseffen hoe we er voor staan !
  Voor heel veel zich christenen noemende mensen is dit alles de ver van m’n bed show, dan maar niet te spreken van de “christenen ” die inmiddels beweren dat er geen eindtijd is en de wederkomst van Yeshua slechts figuurlijk is.
  Liever kijk ik nu die diepte in dan dat ik me er later door moet laten ” verrassen “.
  Nu begrijpen…, is later mogelijk een kunnen handelen in moeilijke tijden.
  Daarnaast, hoe kun je anderen waarschuwen als je zelf geen ( actuele ) kennis hebt.
  Hoe is het mogelijk dat de NWO zoveel voortgang boekt…? Dat is omdat iedereen slaapt …, haast niemand geeft weerstand, haast iedereen tuint erin.
  Ooit wel eens een concrete anti NWO demonstratie gezien, ik niet. Reden ? Het overgrote deel van de mensheid heeft er nog nooit van gehoord.., ” eten en drinken ” uit hun TV , kijken gemanipuleerd /onvolledig nieuws van de NOS.
  Brood en Spelen.., dat is wat de mens van vandaag in z’n hoofd heeft.
  Sinds een maand of twee heb ik weer een TV ; jaren niet gehad .
  Als ìk ergens depri van word dan is het de constatering van hoe men tegenwoordig via die TV tot “bevrediging ” komt. Er zijn werkelijk haast geen grenzen meer van hoe men met elkaar omgaat.., van wat er via de buis getoond wordt, alles kan, alles mag gezegd en gedaan worden.

  Michael.

  • Hi Michael,
   Goed dat je meedenkt, hopelijk volgen er veel meer.
   Een uitspraak van William Booth is: “als ik mijn officieren en soldaten maar es een half uur over de rand van de put van de hel kon laten kijken, dan zouden ze pas gemotiveerd zijn om al hun energie te stoppen in het redden van mensen met de evangelieboodschap”.
   Hij waarschuwde ook voor een tijd van “‘Het grootste gevaar van de twintigste eeuw zal zijn: EEN RELIGIE ZONDER DE HEILIGE GEEST, EEN CHRISTENDOM ZONDER CHRISTUS, VERGEVING ZONDER BEKERING, VERLOSSING ZONDER WEDERGEBOORTE, EN EEN HEMEL ZONDER HEL’
   Helaas zijn die uitspraken helemaal waar geworden! En helaas is het Leger des Heils mee gegaan in die vervlakking, net als alle kerken en synagoges.
   Die hel begint al met de NWO ellende en ik denk dat het altijd erger kan,zeker voor elk persoonlijk, dus die “bodem van ellende” zie ik nog niet bereikt. Mogelijk wel als je alle ellende wereldwijd verzameld, maar ook dat betwijfel ik, de duivelse gemeenheid lijkt wel peilloos.
   Wel is het zo, dat onze Vader belooft in 1 Cor. 10:13
   ” En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan”.
   Dat is een geweldige belofte en daar mogen we op blijven zien, net als op de woorden van Yeshua , Matth. 28
   “Zie, Ik ben met u, al de dagen , tot aan de voleinding der wereld”.

   Het punt, waar het mij om gaat, is dit:
   In Yeshua vinden we alles !
   Allereerst de ontmaskering van de zonde, in het algemeen en voor elk persoonlijk.
   Dan ook de genade en de rechtvaardiging. Plus het leven van uit de Tora zoals onze Vader het altijd al bedoelde.
   En de overwinning in het leven door JHWH , Die Geest is, dus de Heilige Geest.
   Al die zaken ,die nodig zijn en waarvan ik er een aantal noem in bovenstaand artikel, vinden we in Hem en kunnen we hanteren vanuit Hem, schitterend toch?
   Dan nemen we , zeker gezamenlijk als gemeentes, al die aspecten mee en vervallen we niet tot welke eenzijdigheid dan ook.
   Shalom
   Ben

 2. Op 20 mei 2013 @ 23:17 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Wat Michael Sabbats vierder schrijft kan ik volledig onderschrijven, veel christenen loven en prijzen Yeshua(dat doe ik ook), maar verliezen de flank uit het oog, het gevaar komt van buiten en van binnen. Als je sprekers uitnodigd in de dienst te spreken, net als de heer Ouweneel die vind dat er in de moskee geen afgoderij plaats vind en Mohammed geen afgodendienaar is, dan kan je beter die man van je lijstje van sprekers schrappen.
  Er zijn mensen die menen dat de islam een of andere godsdienst uit het oude testament is, het is net zo als Michael schrijft, je moet je vijand kennen om hem te kunnen ontmaskeren. Yeshua heeft ons de Geest meegegeven voor onderweg, om als pelgrim het vol te kunnen houden, totdat Hij komt en Hij komt spoedig.

  • Hi Feike,
   Als je, zoals jij, in een gemeente zit, waar al die gevaren niet worden besproken, dan snap ik dat je daar graag meer over wilt horen.
   Bij ons is dat soms net andersom, dan krijgt de duisternis zoals islam, NWO, valse oecumene e.d. zoveel aandacht, dat men daar vooral mee bezig is.
   Het gaat om de balans en die vinden we in het leven en onderwijs van Yeshua.
   Daarbij blijft natuurlijk het punt, wat jij en Michael benadrukken, nl. de activiteiten van de vijand onderkennen en daar uitleg over geven, van kracht en moet voldoende aandacht krijgen; dat noem ik ook in mijn artikel en daar doen we in onze Tora-Yeshua gemeentes veel aan, zoals je leest op onze site.
   Shalom
   Ben

 3. Hoi Ben.
  Voor mij is de tekst zeer duidelijk en ook de 10 regels voor gemeentevorming.
  Dus commentaar kan ik hierop niet geven omdat ik er 100% achtersta, en mij daar volledig in kan vinden. Het is wel zo, dat er mensen zijn (ik had dat in het begin ook)
  die deze “andere” weg niet snel willen volgen en omdat ze liever kiezen voor traditie, kerkelijke leerstellingen, de gezellige koffiepauze na de “zondags” dienst, Yeshua als een 2de God zien en de Heilige Geest als 3e Goddelijke Persoon vereren
  Dit komt voor hun zó vertrouwd over en met minder moeite en studie zijn ze tóch verzekerd van een plaats in Gods Koninkrijk naar hun idee.
  Immers, men denkt:” ik ben behouden dus verloren gaan kan ik niet (meer)”.
  Deze bedekking die zij zelf over zich heen trekken, heeft alleen te maken met het weigeren van GEHOORZAAMHEID aan Godswoord. ” Ja, maar” is dan altijd de korte zin, om het recht van spreken van het Woord te ontkrachten, en eigenzinnig te veranderen met uit z’n verband getrokken tekst(en) van o.a Paulus.
  Men heeft liever luiheid, het gemak en zelfs het eenvoudig houden van Bijbelse principes wordt gemakkelijk ter zijde geschoven, ipv voor het gemeenteleven te gaan zoals we dat bij Tora Yeshua aangereikt krijgen.
  Daarom ben ik blij, dat ik steeds wordt aangezet en gemotiveerd om hierin door te gaan. Wel moet ik erbij aangeven, althans zo bespeur ik het zelf, dat ik er steeds méér alleen voor sta, en de broeders en zusters van vroeger “niet meer thuis” zijn voor je.
  Shalom Ton

  • Hi Ton,
   Voor 100% eens zijn is ook een reactie en zelfs een hele goede.
   Helaas, naarmate je Yeshua meer volgt op de meest Bijbelse wijze, vallen de verschillen met hen, die dat niet doen des te meer op. Maar iedereen die achterblijft, kan desgewenst altijd weer opnieuw aanhaken, onze deuren staan altijd open.
   Het is een feest om te leren in de “volle raad Gods” te leven, zeer verrijkend, vormend en ons klaar makend voor Zijn komst.
   Shalom,
   Ben

 4. Op 22 mei 2013 @ 01:29 schreef TurahOfYahuah

  Beantwoorden

  Gedachten die mij te binnen schieten..

  Zijn wij de personen die de NWO, het kwaad in de wereld moeten tegenhouden en stoppen? Nee, dat lukt ons niet, de beerput is veel te groot.. Wereldwijds groot.. Maar we kunnen in ieder geval proberen, het in ons kleine deeltje van de wereld, Nederland.. het te identificeren en waar mogelijk de duisternis in het licht te zetten en misschien zelfs anderen daarbij/daardoor wakker schudden? Mogelijk gaan bij diegene die wakker worden of waar van de ogen opengaan ook de ogen open voor het diepere er achter.. Het waarom.. Want is er een wereldwijde conspiracy? Is er echt allerlei satanistische narigheid.. de ONZIN, om het maar een algemene term te geven? Jazeker.. Jammer genoeg wel. Maar waarom doen mensen dit dan? waarom is dit er vandaag de dag, in een moderne wereld als de wereld waarin we leven? We leven nu toch in 2013 toch niet meer in de middeleeuwen??

  Want waarom zijn de regeringen constant in de weer met oorlogen en geld verdienen aan oorlogtuig iin plaats van werken aan echte vrede en zolang als het mogelijk is de fossiele brandstoffen in de wereld te houden, terwijl er al lang free energy mogelijk is? Waarom houden ze technieken achter voor de mensheid, maar zijn ze zelf in het verborgene in de weer met technieken van ca. 100 jaar vooruit? Waarom is de media, de mensheid aan het programmeren, dat bv. de mannen zich steeds meer als vrouwen gaan gedragen, dat de kinderen homosexualiteit normaal vinden, dat de meest belangrijke band, de ouder-kind, famillie band steeds oninteresanter gemaakt wordt? Kerken en priesters die als de meest brute pedo’s naar buiten komen? Meestal Katholieken, maar mensen scheren het geloof als zodanig graag over één kam.. Zodat de mens van nu liever voor niet geloven kiest. Ja, groepen mensen kan je heel gemakkelijk sturen. Waarom zijn krachten bezig ons, de mensheid als zodanig en al het mooie daarin, constant bezig te corrupteren en te vernietigen? Denk maar door, als je ogen opengaan.. De duisternis of de duistere krachten die eigenlijk al bezig zijn sinds het begin van de aarde, dat is als je de bijbel mag geloven. Want volgens een ander geloof (jawel een geloof!!) is de evolutie theorie al veel langer bezig dan het bijbelse verhaal. Dan gelijk snap je de reden waarom de joden en christenen altijd dé groep zijn die gedurende de hele geschiedenis de pineut is. Ook nu weer wereldwijd, zie google voor bewijs. Moslims die christelijke of koptische kerken verbranden en de mensen daar van bruut vermoorden.
  Nee, daar praten ze in de kerk op zondag liever niet over.. Liever in de fantasie van een wereld van pais en vree.. Waar ze als goede burger dat ze denken te zijn, volgens de priester of wat dan ook toch geredt en gespaard blijven, want ze zijn gedoopt en zijn aardig tegen.. sommigen? Straks weer storten op het (masonic tempeliers) rode kruis of (prins bernhard, 1001 Club) Wereld natuur fonds. En straks weer Pasen, Halloween en Kerstfeest vieren, Kerstboompje kopen (of obeliskje voor nimrod & semiramis?) , want dat doet zo lekker heilig aan. Schijnheilig? De wereld is toch mooi he? Ze hebben zelfs in de meeste gevallen nog nooit van de echte feesten, festivals en de tijden van de vader gehooord.

  Ok. genoeg voor nu..
  Laten we bidden dat onze Vader snel een eind aan al de onzin maakt..
  Ik heb zin in een bruiloft!!
  ;)
  Shalom

  • Hi Hendrik,
   Dwars door deze eeuwenlange duisternis schijnt het licht van Yeshua, Die met ons is, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.
   En als Zijn medearbeiders mogen we dragers van dat Licht zijn, een geweldig voorrecht.
   We zien uit naar Zijn komst en tot dan leven we met de steun van Geestverwanten in onze Tora-Yeshua gemeentes voort om mensen te redden uit die duisternis.
   Shalom,
   Ben

 5. Op 22 mei 2013 @ 02:11 schreef TurahOfYahuah

  Beantwoorden

  Ik denk ook wel eens aan het feit dat in de ‘Revelation’ beschreven staat wat er (nog) moet en zal gebeuren. Want volgens de blauwdruk, komt er dus een wereldmacht/orde en komt er dus een valse Massiach die in de 3e herbouwde tempel plaatsneemt, er komt een tijd van valse vrede, er komt een ‘Mark of the Beast’ etc. Het moet en zal allemaal gaan gebeuren, het was al vanaf het begin voorzien. Wij kunnen dus wel NWO etc aan het licht brengen, maar ook dat is blijkbaar deel van Elohim’s plan, hoe raar het ook klinkt. Naar mijn idee zijn de NWO, de rampen, de narigheid etc blijkbaar dus nodig om ‘het spel’ uit te spelen? Er is zoveel lawlesness in de wereld dat bestraft moet worden. Mensen kiezen er met hun (gekregen) vrije wil zelf voor, luisteren nog steeds niet naar de instructies van een liefhebbende vader. Wat wij kunnen doen is bidden voor zij die in de duisternis (Zonder licht, zonder waarheid (Torah)) verkeren en proberen zoveel mensen wakker te schudden nu het nog kan. Ze kennis laten maken met het woord en hopen dat ze naar de belofte van het goede nieuws willen luisteren, dat ze zich omdraaien, repent!! Dat ze begrijpen dat, ook al zullen we misschien hier op aarde, als mens wel binnenkort dood gaan. Dat er een tijd komt van judgement, van oordeel, zelfs voor de overledenen!! En dat we dan als mens of spiritueel wezen bewaard mogen blijven en blijven leven, voor altijd!!! Er moet waarschijnlijk nog heel veel van die onzin gebeuren voordat mensen daar weer de ogen voor kunnen openen. En als ik dan soms denk aan eigen famillie, kennissen, collega’s etc.. Met ieder hun eigen wereldbeeld, hun trots en onbereikbaarheid, de hardheid van het menselijk hart vandaag de dag is dat best een triest gegeven.. Dat is de prijs die blijkbaar hangt aan zoiets als ‘vrije wil’ en dus de prijs van leven, want zonder vrije wil en keuze is leven niet leven, maar zouden we programeerbare robotten zijn, ongeveer dat wat de NWO van ons wil maken.

  Shalom

  • Hi Hendrik,
   Er komt uit wat er in zit, bij elk mens.
   Onze hemelse Vader ziet aan de keuzes, die we maken in dit leven, wat voor vlees Hij in de kuip heeft. Hij kent ons door en door en kan dat ook vooraf voorspellen, we zien dat in de Bijbelse profetie.
   NB: dat is geen blauwdruk in de zin van “doemscenario” , zoals moslims dat zien, ” ik kan er toch niets aan veranderen, het ligt allemaal vast” en zoals sommige orthodoxe christenen het zien.
   Nee , we hebben alle keuzevrijheid en JHWH overziet de tijd, kent ons en weet hoe we zullen kiezen en zegt dat ook vooraf, opdat we weten, dat Hij de wereld in handen heeft, het Hem nooit uit de hand loopt.
   Dus temidden van al die duisternis, die we moeten ontmaskeren, zien we bij al ons doen en laten op Yeshua, de levende Tora, die zo prachtig in balans en in verbondenheid met de Vader, Zijn leven leeft met aandacht voor alle aspecten van ons leven in de Vader.
   Hij is dan ook de zichtbaarheid van de Vader, zichtbaarheid van de alomtegenwoordige Geest, die JHWH is.
   En Hij heeft tijd en aandacht voor alle facetten: Torapraktijk, liefde en zorg voor mensen in pastoraat en genezing, ontmaskering van schijnheiligheid en duisternis, verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk en het volbrengen van Zijn opdracht: onze doodstraf dragen als het ware Pesachlam.
   Zo moeten we ook leven en dat kan door Zijn aanwezigheid in ons als Heilige Geest.
   Shalom
   Ben

 6. http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3444924/2013/05/22/Vooral-PVV–en-SP-stemmers-geloven-in-complotten.dhtml
  Citaat hier uit:
  “Vooral mensen die op PVV en SP stemmen, geloven in complotten. Stemmers op christelijke partijen zijn het minst vatbaar voor samenzweringstheorieën. ”

  Dat laat zien dat de christenheid nog steeds met oogkleppen op in blind vertrouwen op de overheid gelooft, dat politici de wereld integer en betrouwbaar leiden.
  Struisvogels, christen-lijken.
  De Bijbel laat ons genoeg zien van koningen en regeerders die manipulatief bezig zijn, verbonden sluiten met heidense landen zonder het volk daarin een stem te geven en los van de Tora en wat JWHW via profeten aangeeft.
  Complotten zijn van alle tijden en het is zeer misleidend om het woord “complottheorie” als synoniem voor “knettergek gestoord denken” te gebruiken.
  Uiteraard doet men dat bewust en dat ik dat dan denk, bewijst maar weer dat ik in “complottheorieen” geloof, begrijpt u ?!
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*