Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

JHWH vs koranAllah: CU (Segers) durft zich niet uit te spreken,PVV ( Wilders) doet dat uitstekend.

http://geertwilders.legtuit.nl

Geert Wilders legt uit……..
Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles

Zonder islam hebben Arabieren, Iraniërs, Indiërs en Indonesiërs een enorm potentieel

De islam maakt moslims onvrij en fatalistisch, antwoordt Geert Wilders op een verzoek van de internationale debatsite muslimsdebate.com.

Ik bezocht voor het eerst een islamitisch land in 1982. Ik was 18 jaar en was met een Nederlandse vriend van het Israëlische Eilat naar de Egyptische Rode Zee-badplaats Sharm al-Sheikh gereisd. We waren twee studenten met rugzakken en we hadden bijna geen cent. We sliepen op het strand en vonden gastvrijheid bij Egyptenaren, die ons spontaan op de thee uitnodigden. Ik herinner me nog duidelijk mijn eerste indruk van Egypte: ik was overdonderd door de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de mensen.

Ik herinner me ook nog mijn tweede sterke indruk van Egypte: het viel me op hoe bang die aardige, vriendelijke mensen waren. Terwijl wij in Sharm al-Sheikh waren, kwam president Mubarak er toevallig op bezoek. Ik herinner me de angst nog die de stad opeens overspoelde toen werd aangekondigd dat Mubarak onverwacht op bezoek zou komen; ik zie nog de stoet zwarte auto’s op de dag van zijn bezoek en voel nog het bijna lichamelijke besef van de angst, als een koude rilling op die snikhete zomerdag.

Mubarak wordt niet als de ergste islamitische tiran beschouwd Ik ben benieuwd hoe de Saoediërs zich voelen als hun koning in de stad is, hoe de Libiërs zich voelen als Gaddafi zijn komst aankondigt, hoe de Irakezen zich gevoeld moeten hebben als Saddam Hussein in de buurt was. Een paar jaar later las ik in de Koran hoe de zevende-eeuwse Arabieren zich voelden in aanwezigheid van Mohammed, die zoals verscheidene verzen beschrijven, „terreur in hun harten wierp” (soera 8:12, 8:60, 33:26, 59:12).

Van Sharm al-Sheikh ging ik met mijn vriend naar Kairo. Mijn vriend en ik waren verbaasd dat dit arme en smerige Egypte een buurland kon zijn van Israël, dat zo schoon was. De uitleg van de Arabieren, met wie we over hun armoede spraken, was dat deze toestand hun op geen enkele wijze te verwijten viel: volgens hen waren ze het slachtoffer van een mondiale samenzwering van de ‘imperialisten’ en de ‘zionisten’, bedoeld om de moslims arm en onderdanig te houden. Ik vond die uitleg niet overtuigend. Volgens mijn intuïtie had het iets te maken met de verschillende culturen van Israël en Egypte.

In de laatste jaren van de negentiende eeuw was Winston Churchill soldaat en oorlogscorrespondent in Brits-Indië (het huidige Pakistan) en Soedan. en dat stelde hem in staat om met verbluffende helderheid te doorgronden wat het probleem is met de islam.

„Naast de fanatieke bezetenheid, …, is er die vreselijke fatalistische apathie”, schreef hij. „De gevolgen zijn in veel landen te zien. Waar de volgelingen van de profeet heersen of wonen, bestaan achteloze gewoonten, slordige landbouwstelsels, trage handelsmethoden en onzekere eigendomsverhoudingen. Individuele moslims kunnen schitterende kwaliteiten tonen – maar de invloed van de godsdienst verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van zijn volgelingen.” En Churchill concludeerde: „Er bestaat geen sterker achterwaartse kracht ter wereld.”

Moslimdebatsite

Muslimsdebate.com heeft Geert Wilders gevraagd om een ‘boodschap aan de moslims’. Hij moest ook uitleggen waarom hij anti-islam is en wat de moslims moeten doen. Deze site is opgericht door een internationale groep academici en sociale activisten voor het voeren van een open en vrije discussie over politieke en sociale kwesties en de oplossingen daarvan. Onderwerpen zijn democratie, religie, seksegelijkheid, de sharia en moslimimmigranten in westerse landen.

Volgens de oprichters hebben „honderden jaren van cultureel verval en wijdverbreide ongeletterdheid de kloof tussen de huidige realiteit van de moslimwereld en de moderniteit verbreed”.

De oprichters propageren democratie en mensenrechten en onder anderen Tariq Ramadan is een van de auteurs.

Er zijn mensen die zeggen dat ik de moslims haat. Ik haat de moslims niet. Het doet mij verdriet dat de islam hen van hun waardigheid heeft beroofd.

Wat de islam bij moslims aanricht is te zien aan de manier waarop ze met hun dochters omgaan. Op 11 maart 2002 kwamen vijftien Saoedische schoolmeisjes om toen ze probeerden te vluchten uit hun brandende school in de heilige stad Mekka. De sleutels waren in bezit van een mannelijke bewaker, die de poort weigerde te openen. De ‘onfatsoenlijk’ geklede meisjes (zonder gezichtssluier en overkleding) probeerden hun jonge leven te redden. De Saoedische politie sloeg hen het brandende gebouw weer in. Agenten van de Muttawa, het ‘Comité ter bevordering van de deugd en ter voorkoming van de zonde’, zoals de politie in Saoedi-Arabië heet, sloegen ook voorbijgangers en brandweerlieden die probeerden de meisjes te helpen. ‘Het is zondig om in hun nabijheid te komen’, waarschuwde de politie de omstanders. Het is ook een misdrijf.

Meisjes worden in de islam niet gewaardeerd; als een vader een dochter krijgt, wordt volgens de Koran „zijn gezicht zwart, zo bedrukt als hij is” (soera 43:15). Toch bracht het voorval bij de school in Mekka boze reacties teweeg. De islam is onmenselijk, maar moslims zijn mensen en dus in staat tot liefde – die machtige kracht die Mohammed verachtte. De menselijkheid overheerste bij de vaders in Mekka die razend waren over de dood van hun dochters, maar ook bij de brandweerlieden die zich verzetten toen de Muttawa de meisjes weer naar binnen sloeg, en bij de journalisten van de Saoedische krant die voor het eerst in de Saoedische geschiedenis kritiek uitoefende op het gevreesde en machtige ‘Comité ter bevordering van de deugd en ter voorkoming van de zonde’.

Maar moslimprotesten tegen islamitische onmenselijkheid zijn zeldzaam. De meeste moslims, ook in de westerse landen, gaan naar de moskee en luisteren naar schokkende verzen uit de Koran en stuitende preken zonder daartegen in opstand te komen.

Zelf ben ik agnost. Maar christenen en joden menen dat God de mens naar Zijn beeld heeft geschapen. Door zichzelf te observeren, als vrije, rationele wezens die tot liefde in staat zijn, denken zij Hem te kunnen leren kennen. Ze kunnen zelfs met Hem redetwisten, zoals de joden al hun hele geschiedenis doen. De Koran stelt daarentegen dat „er geen ding aan Allah gelijk is” (soera 16:74, 42:11). Hij heeft volstrekt niets met ons gemeen. Het is absurd om te veronderstellen dat Allah de mens naar zijn beeld heeft geschapen. De bijbelse gedachte dat God onze vader is, komt in de islam niet voor. Ook is er geen persoonlijke verhouding tussen de mens en Allah. Het doel van de islam is de totale onderwerping van onszelf en anderen aan de onkenbare Allah, die wij moeten dienen door middel van totale gehoorzaamheid aan Mohammed als leider van de islamitische staat (soera 3:31, 4:80, 24:62, 48:10, 57:28). En de geschiedenis heeft ons geleerd dat Mohammed bepaald geen profeet van liefde en mededogen was, maar een massamoordenaar, een tiran en een pedofiel. De moslims hadden geen betreurenswaardiger rolmodel kunnen hebben.

Zonder individuele vrijheid is het niet verwonderlijk dat de idee van de mens als verantwoordelijk handelend persoon in de islam niet erg ontwikkeld is. Moslims zijn vaak fatalistisch. Misschien – en laten we dat hopen – nemen alleen een paar radicalen de oproep van de Koran serieus om een jihad tegen de ongelovigen te voeren. Maar de meeste moslims verheffen nooit hun stem tegen deze radicalen. Dat is de ‘vreselijke fatalistische apathie’ waarop Churchill doelde.

De schrijver Aldous Huxley, die in de jaren twintig van de afgelopen eeuw in Noord-Afrika woonde, merkte het volgende op: „God is direct voor alles verantwoordelijk. Je komt langs het plaatselijke ziekenhuis. ‘Zijn de artsen goed?’ ‘In ons land,’ antwoordt de Arabier ernstig, op de toon van Salomo, ‘zeggen wij dat artsen van geen enkel nut zijn. Als Allah wil dat een mens doodgaat, gaat hij dood. Zo niet, dan wordt hij beter.’ Voor de Arabier lijkt dit de hoogste menselijke wijsheid. Ze zijn allemaal teruggevallen – behalve degenen die volgens westerse methoden zijn opgeleid – in voorwetenschappelijk fatalisme, met het gebrek aan nieuwsgierigheid en de apathie die daarbij horen.”

De islam ontneemt moslims hun vrijheid. Dat is jammer, want vrije mensen zijn in staat tot grote dingen, zoals de geschiedenis heeft geleerd. De Arabische, Turkse, Iraanse, Indiase, Indonesische volkeren hebben een enorm potentieel. Als ze niet de gevangenen van de islam zouden zijn, als ze zich konden bevrijden van het juk van de islam, als ze Mohammed niet meer tot rolmodel zouden nemen en zich zouden ontdoen van de duivelse Koran, dan zouden ze in staat zijn tot grote dingen, niet alleen ten bate van zichzelf, maar van de hele wereld.

Als Nederlands, Europees en Westers politicus geldt mijn eerste verantwoordelijkheid het Nederlandse volk, de Europeanen en het Westen. Maar omdat wij er allemaal bij gebaat zullen zijn als de moslims worden bevrijd van de islam, steun ik van harte de moslims die van vrijheid houden. Mijn boodschap aan hen is duidelijk: fatalisme is geen optie; ‘insjallah’ is een vloek; onderwerping is een schande. Bevrijd uzelf. Het is aan u.    GEERT WILDERS    juli 2010

Commentaar:

Alle waardering Geert, voor je  helderheid.
Het is ook niet zo moeilijk,  ieder eerlijk mens kan het verschil zien tussen Bijbel en koran, Bijbels geloof en islam, JHWH en de koranAllah.
Maar de christen-lijken vertikken het om dat verschil te benoemen en sloven zich uit in politiek correcte nonsens, om het antwoord zo islamvriendelijk te laten zijn.

Arie Slob bleef zwijgen, toen Wilders hem in een tv debat es vroeg of het christendom nu beter was dan de islam of niet.
Rouvoet vluchtte weg voor onze camera, zie de DVD “islam en waarheid”.
Segers wil al 3 jaar geen gesprek over dit punt met mij, omdat hij niet in het openbaar durft te stellen, wat hij ooit in een prive gesprek wel aangaf. Hij vlucht liever weg in zijn credo ” de islam is een gelijkwaardige religie in ons land”  en ” de vrijheid van  religie die voor christen en Joden  e.a. geldt, moet ook voor moslims gelden”.
Ook voor Nazi’s en kannibalen Gert-Jan Segers? Want dan moet je wel consequent zijn natuurlijk.

Bovendien moet ik tot mijn verdriet al jaren aanzien, dat de Tora-Yeshua gemeentes de enige kerk zijn, die op de website openlijk de islam ontmaskeren, met liefde voor de moslimmedemens.
Er is geen  kerk, gemeente of synagoge  onder de  ca. 6000 kerken en 50 synagoges, die dat doet en  ook onder de ca. 17 chr. organisaties, die onder moslims het evangelie brengen, is er niet 1 op de eigen website duidelijk over het feit, dat de koranAllah een afgod is en Mohammed een zeer valse profeet.
Op Habakuk.nu heb ik diverse keren dit punt aangekaart, ook nalv. een column van Segers op die site en dan blijkt, dat er nog heel wat tegenstand is  als het gaat om duidelijke instemming met het Bijbelse standpunt: natuurlijk is de koranAllah een afgod, niet te vergelijken met  JHWH, zoals in de Bijbel.

Al die islamofielen, die  niet waarschuwen voor de islam als totalitair, duivels systeem, hebben het bloed van de slachtoffers aan hun handen!

Graag ieders reactie hieronder, vraag es wat je kerkeraad of voorganger of rabbijn voor standpunt heeft en kom er mee, onder dit artikel.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

https://tora-yeshua.nl/2013/04/de-god-van-abraham-isaak-en-jakob-of-allah-een-verschil-tussen-dag-en-nacht/    al in 2007 geschreven. Zie ook:
https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/

Ook prof. Hans Jansen (arabist) deelt de gezonde Bijbelse mening, zie
https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-hans-jansen-over-dezelfde-god/

Natuurlijk ook alle waardering voor Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian , Cees van der Staaij (SGP) en Peter Velle (Belgische ex-moslim), die in onze DVD “islam en waarheid” ook duidelijke taal spreken over de islam: https://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/  , nog steeds tegen een gift door u te bepalen beschikbaar, zie de link.

Zie voor de onderbouwing van mijn bezwaar tegen de CU:
https://tora-yeshua.nl/2012/02/theologen-marten-de-vries-en-politicologen-gert-jan-segers-cu-logen-en-blijven-dat-doen-boekrecensie/
of zet even Segers of CU in de zoekmachine op onze site.

Navigeer naar andere artikelen

23 Responses to JHWH vs koranAllah: CU (Segers) durft zich niet uit te spreken,PVV ( Wilders) doet dat uitstekend.

 1. Nog een stap en Geert is Christen. GEERT, het enige wat je hoeft te doen is JA zeggen tegen Jezus en erkennen dat ook jij Hem nodig hebt. Hij, onze liefdevolle Vader, de God van Israel. De God van de Joden en verder van een ieder die Hem aanroept. Je zult Hem als Realitet gaan ervaren en merken dat Hij inderdaad (Agape-)Liefde is en oneindig veel van je houdt.
  ……………..
  Shalom cornelia

 2. Op 2 juli 2013 @ 20:20 schreef Gerrit

  Beantwoorden

  Als de agnost Geert Wilders nou eens echt zou opkomen voor het christendom/jodendom, ipv zijn energie te steken in een duivelse religie. Ik denk bijv. aan euthanasiewetgeving, gewetensbezwaarde ambtenaren, rituele slacht, homostandpunten, Godslastering. Nee, dan is agnost Wilders niet thuis. Oke, hij heeft een heel helder, uitstekend islamstandpunt, maar laat hij nou eens pal achter de ware vrijheid gaan staan.
  Shalom broeders.

  • Op 5 juli 2013 @ 15:59 schreef monica

   Beantwoorden

   nou Gerrit , ik zou zeggen harder voor die man bidden , dat doen trouwens duizenden christenen ter wereld . Ps .. de eerste christen politicus of politica die de prijs wil betalen voor het openlijk proclameren van de waarheid over de islam , en met die prijs bedoel ik oa 24/7 rondlopen als politiek gevangene, ivm “marked for death “,..nou … ik ga er op stemmen ! mag in namen van je ?
   nee… ze staan niet in de rij Gerrit , ze kijken wel zwaar uit ,want wie wil eindigen als Pim F. en Theo v G ? ( nee geen christenen maar wel lef ) zijn afschrikwekkende voorbeelden … dus wie weet ..wordt Geert Wilders wel gehinderd door gebrek aan die geweldige christelijke voorbeelden van lef en geloof waar we over struikelen op straat ….
   de vraag is zijn wij als christenen eigenlijk een inspiratie bron voor geert wilders om hem over de geloofsstreep te kunnen trekken ?!

   • Hi Monica,
    Jij bent de enige met enige PVV betrokkenheid, die reageert. Joram van Klaveren, Marjolijn Faber, Sietse Fritsma, Geert Wilders, R.De Roon en Lucas Hartong hebben allemaal dezelfde mail gehad, niet gereageerd tot op heden.
    CDA, CU en SGP ook niet.
    Dus dank voor jouw reactie, de rest spreekt voor zich.
    Shabbath shalom,
    Ben

 3. Perfect stuk, vooral omdat Wilders de Islamiet als mens volledig in zijn waarde laat. Naast de zonde van «intolerantie» bestaat er ook zoiets als de zonde van «tolerantie». Zoals altijd gaat het om de gulden middenweg en die weet Wilders te vinden daar waar het de problematiek betreft van de Islamitische ideologie (ja ik zeg ideologie, niet theologie).

  Zie ook via Google: Zending aan de Islam.Hubert_Luns

  • Bedankt Hubert.
   Kun je ook nog even specifiek aangeven wat je antwoord is op de gesteld vraag: “dezelfde God in Bijbel en koran, ja of nee” ?
   Shalom
   Ben

   • Op 3 juli 2013 @ 21:30 schreef luckybee

    Beantwoorden

    Helemaal met je eens Ben Leg dat maar uit meneer Hubert Luns.

    • Hi LB,
     Ik begrijp dat jij duidelijk bent over het feit, dat de koranAllah een afgod is, totaal onvergelijkbaar met JHWH zoals in de Bijbel.
     Dat is Hubert Luns overigens ook van mening, immers “van harte eens met het artikel”.
     Shalom
     Ben

 4. Op 3 juli 2013 @ 23:12 schreef Peter Schilperoord

  Beantwoorden

  In mijn dienst leeft sterk de verwachting van het komende koninkrijk van God, ik kan een hele lijst van argumenten geven waarom ik denk dat die komst gaande is, aan de gang.
  Wat deze komst betreft, is Geert nog lang niet in beeld.
  Jezus (Yeshua) velt vonnis en voert een oorlog, in gerechtigheid, wat betekent ‘oordeel’.
  In mijn woonplaats is de islam niet prominent aanwezig.
  En, heel merkwaardig, het christendom ook niet.
  Toch dien ik wel in mijn huis de Heer God van Abraham, Izaak en Jacob – en heb dan, ook merkwaardig, vooral te maken met criminaliteit en ongeloof.
  Omzwervingen door de grote steden leert mij dat het elders niet veel anders is. Er rust een vloek op dit mooie land (waar de islam zich prima in thuis voelt).
  Als je begrijpt dat de moslims nooit gastvrij ruimte hebben gemaakt voor de Joden toen die uit de verstrooiing terugkeerden naar hun land Israel, dan weet je dat de islam wordt aangemerkt als een criminele organisatie, precies zoals het Derde Rijk er een was.
  Slachtoffers en overlevenden vertellen hun verhaal in de Wederkomst.
  Ik hoop dat Geert Wilders mag profiteren van hetgeen er op gang komt.
  Hij is een echte fanatieke vechter en ik denk dat Yeshua hem heel erg lief heeft!

 5. Hier naast alle andere afgoden de god van het westen en helaas ook het christendom met zijn eigen 10 geboden:

  Alzo spreekt god tot U en zijn naam is Carrière.

  1. Ik de Heer Uw God ben een alenige God en mij zult gij dienen met geheel Uwe ziel en met geheel Uw lichaam en met geheel Uw willen en met al Uw weten en met al Uw werken.

  2. Gij zult U geen valse goden maken als eerlijkheid, trouw, geweten, schoonheid of waarheid want alzo komt gij ten verderve en honger en ballingschap zullen Uw deel zijn. Want ìk ben machtig en mijne straffen zwaar.

  3. Eert hen die boven U gesteld zijn en doe wat hun aangenaam is, opdat het U welga.

  4. Ziet niet rechts en niet links maar vooruit want aan ‘t eind van den weg liggen de geldzakken die tot loon zijn voor hen die mij dienen in geest en waarheid.

  5. Toon nooit dat U iets onaangenaam is, maar werk in stilte en verdraag alles totdat ge macht heb verkregen. Want waardigheid is niets en geld is alles en een arme is een schooier en een rijke een heer en de wereld vraagt slechts naar centen.

  6. Draagt nooit vuile boorden en kapotte jasjes en rookt geen stenen pijpjes. Want de wereld wil dat niet en de zaligheid ligt in de pandjesjas.

  7. Eert het geld opdat gij geëerd worde wanneer ge geld zult bezitten voor den trouwen dienst aan mij, Uw alenige God.

  8. Leent nooit geld zonder rente, vraagt nooit 5 % als ge 5½ kunt bedingen, betaalt nooit f 1.- loon als ge ‘t met f 0.90 afkunt, wees eerlijk als ‘t moet, bedrieg als ‘t moet, hebt nooit medelijden, geef geen cent als ge er niet indirect 2 door terug kunt krijgen. Maar ‘t voorzitterschap van ‘Liefdadigheid’ geeft aanzien.

  9. Bedenkt immer dat de fisieke kracht bij de massa is. Alzo zult ge de massa in bedwang houden door fatsoen, door geloof, door politiekerij, door boekjes, scholen, dominees en kranten. En wie ‘t onderste uit de kan wil hebben krijgt ‘t deksel op z’n neus. Als ge zonder gevaar 1001 kunt bereiken wees dan niet tevreden met 1000 maar bereken ‘t gevaar met nauwkeurigheid.

  10. Maar dit zeg ik U, laat nooit zien wat ge wilt noch wie gij zijt maar werk in stilte. Want in huichelen en knoeien ligt Uw heil en karakter is een frase.

  Dit zijn mijn woorden, van mij Carrière, god door de eeuwen, die de wereld heb verpest en verkankerd door mijne almacht.

  • Dag Teun,
   Erg cynisch, maar wel de praktijk van deze wereld, die op zijn einde loopt.
   We zien uit naar de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua ha Mashiach ben David, Die Koning zal zijn vanuit Yerushalyim.
   Shalom
   Ben

 6. Sorry Ben, het kan cynisch, maar ik bedoel het niet kwetsend. Het klinkt inderdaad niet erg vleiend, maar ja.

  • Hi Teun,
   Je verhaal is maar al te waar, alleen bij ontmaskering hoort ook altijd de oplossing, het Licht.
   De bezem en de kandelaar.
   Shabbath shalom
   Ben

 7. Op 5 juli 2013 @ 10:50 schreef Herre-Jan

  Beantwoorden

  Zo was het, en wordt het weer!

  Jullie hebben niet gevraagd om geboren te worden in deze dolgedraaide grotemensenwereld. Ooit zag de wereld er zo niet uit. De grote mensen hebben voor jullie de aarde en het leven verknoeid. Heel lang geleden, voordat de mensen rare ideeën in hun hoofd kregen, was de aarde prachtig. Het was een paradijs om in te leven. Er was voor iedereen genoeg eten. Er was geen ruzie en geen oorlog. Alles was voor iedereen. Niemand hoefde te werken want iedereen had altijd vrij. Kinderen hoefden niet naar school want leven hoef je niet te leren. Iedereen ging slapen als hij moe was en at als hij honger had. Verder hoefde er niets. Het was altijd vakantie. Mensen woonden niet in huizen, er waren geen steden en fabrieken en kantoren. Iedereen was gelukkig en tevreden. De mensen maakten een schuilplaats voor de nacht en gingen slapen als de zon onderging. Als de zon opging ontwaakten ze en trokken weer verder. Er was nooit iemand ziek want tevreden en gelukkige mensen worden niet ziek. Kinderen hoefden ook niet gezond te eten want dat is onzin. Gelukkige kinderen kunnen eten wat ze willen zonder ziek te worden. Van kou vatten, vitamines en tanden poetsen had nog nooit iemand gehoord. Toch was nooit iemand verkouden en had nooit iemand kiespijn. Mensen leefden dus heel anders dan jullie denken dat normaal is. Niemand hoefde zich mooi te maken want iedereen vond zichzelf mooi genoeg. Mensen hielden van zichzelf en de anderen met een onvoorwaardelijke en belangeloze liefde. Mensen hadden geen namen en praatten ook niet want dat was nergens voor nodig. Praten hoeft alleen als mensen het niet met elkaar eens zijn en als ze iets van elkaar willen. Toen was iedereen het met elkaar eens en niemand wilde wat van een ander. Iedereen was voor elkaar gelijk. Er waren geen meerderen en geen minderen. Ouders voedden hun kinderen niet op maar waren er gewoon voor ze en keken toe hoe hun kinderen opgroeiden. Iedereen wist hoe hij gelukkig moest leven. Ouders waren nooit boos want ze wilden niets van hun kinderen. Er was niemand die het beter wist. Schrijven en lezen deed ook niemand want dat is helemaal niet nodig om te leven. Bovendien had niemand een mening en niemand hoefde dus na te denken. De aarde was zonder wegen, zonder auto’s en treinen. Geen vliegtuigen of schepen waren er. Niemand had ooit haast. Er gebeurden nooit ongelukken, want gelukkige mensen overkomen geen nare dingen. Mensen dachten niet aan verleden of toekomst. Iedereen leefde gewoon. Elke dag was weer een nieuwe dag en mensen genoten alleen maar van elkaar en van de prachtige aarde die zij gekregen hadden. De aarde was bedekt met wouden, alle rivieren waren zo schoon dat je eruit kon drinken en overal groeiden vruchtbomen en eetbare gewassen. De dieren hoorden bij het schouwspel waar de mensen van genoten. Toen dacht niemand eraan dat je dieren ook kon slachten en opeten of dat je ze kon temmen en gebruiken. Niemand haalde dat in zijn hoofd en niemand vond dat nodig. Dat dieren wild waren of gevaarlijk was nooit in hun hoofd opgekomen. Mensen zwierven over de aarde. Ze volgden de seizoenen zoals nu de trekvogels nog doen. Geen grenzen hielden hen tegen en met alle mensen die ze onderweg tegenkwamen konden overweg. Er waren nog geen talen, want aan de buitenkant van mensen kun je alles aflezen. Angst en verdriet was iets dat ze niet kenden. Kinderen huilden nooit. Er was geen geld en niemand had iets voor zichzelf. Mensen hadden niets, ze waren er gewoon. Soms vergiste iemand zich wel eens, maar dan voelde hij zich niet prettig of had pijn en dan wist hij dat hij dat niet meer moest doen. Dat hulpmiddel hadden de mensen gekregen om te zorgen dat ze gelukkig zouden blijven. Mensen dachten niet, ze voelden en genoten.

  • Hi Herrejan,
   Het paradijs is helaas al 6000 jaar gesloten, komt weer terug, dat wel gelukkig.
   Ga es een paar weken “wild kamperen”, maak een trektocht waarbij je eten kookt op een zelfgemaakt vuurtje zonder lucifers te hebben met voedsel uit de natuur geplukt, geen vlees eten natuurlijk.
   Dan is de lol er gauw van af.
   En kinderen waren er niet in het paradijs, dus of die geen opvoeding nodig hadden is de vraag. Lijkt me wel, Adam en Eva hadden ze vast de Tora principes onderwezen, die ze van de Vader hadden geleerd.
   In elk geval is de opvoeding direct na sluiting van het paradijs hard nodig, zie Kain en Abel.
   In die wereld leven we, goed opvoeden in de lijn van de Tora: genade en leefregels, alles voorzien in Yeshua, zien op Hem, Hebr. 12:2, de levende Tora.
   Shabbath shalom
   Ben

   PS: overigens staat je reactie helemaal los van het onderwerp, misschien kun je het artikel lezen en daar op reageren?

 8. Op 6 juli 2013 @ 03:00 schreef TurahOfYahuah

  Beantwoorden

  Geert waarschuwde zelfs America..
  Geert Wilders Warning to America
  http://www.youtube.com/watch?v=NQOCcx5V9RI

  Maar zoals we weten.. Mohbama luisterde niet..
  Obama Admits He Is A Muslim
  http://www.youtube.com/watch?v=tCAffMSWSzY

  Geert Wilders: zijn beste & grappigste uitspraken
  http://www.youtube.com/watch?v=rozGRFnsOcw

  Shalom

 9. Geert is een verstandige nuchtere Hollander met groot gevoel voor humor
  waarvan er helaas niet zoveel meer zijn in dit land.
  Je vindt IN DIT LAND WEL veel zweverige ontzettend (zogenaamd) vrome gristenen met hun kop diep in het zand.
  …………..
  Shalom cornelia

 10. Nebukadnezar en zijn over Durft u keuzes te maken
  jiooda 13-07-2010 12:25- permalink- in islam, rel-artikelen

  De mannen in de brandende oven
  Daniël 3

  1 Koning Nebukadnessar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig en de breedte zes el bedroeg; hij stelde het op in de vlakte Dura in het gewest Babel.

  2 En koning Nebukadnessar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeenroepen, om de inwijding bij te wonen van het beeld, dat koning Nebukadnessar had opgericht.

  3 Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht, en zij stelden zich op vóór het beeld dat Nebukadnessar had opgericht.

  4 En een heraut riep met luider stem: Aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen:

  5 zodra gij hoort het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden, dat koning Nebukadnessar heeft opgericht;

  6 en ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden.

  7 Derhalve wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden, en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht.

  8 Terzelfder tijd traden Chaldeeuwse mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de Judeeërs naar voren.

  9 Zij namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnessar: O koning, leef in eeuwigheid!

  10 Gij, o koning, hebt bevel gegeven, dat iedereen die het geluid hoort van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden,

  11 en dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt, in de brandende vuuroven zal geworpen worden.

  12 Er zijn Judeese mannen, aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen: Sadrak, Mesak en Abednego; deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord: uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet.

  13 Daarop gebood Nebukadnessar in toorn en grimmigheid Sadrak, Mesak en Abednego te halen. Toen die mannen vóór de koning gebracht waren,

  14 nam Nebukadnessar het woord en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrak, Mesak en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet wilt aanbidden?

  15 Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden, dat ik gemaakt heb . . . maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?

  16 Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven.

  17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden;

  18 maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.

  19 Toen werd Nebukadnessar vervuld met gramschap, en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrak, Mesak en Abednego; hij antwoordde en gebood, dat men de oven zevenmaal heter zou stoken dan gewoonlijk,

  20 en aan enige mannen, van de sterksten uit zijn leger, gaf hij bevel Sadrak, Mesak en Abednego te binden en in de brandende vuuroven te werpen.

  21 Toen werden die mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan, en in de brandende vuuroven geworpen.

  22 Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden.

  23 En die drie mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven.

  24 Toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op; hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen?

  Zij antwoordden de koning: Zeker, o koning.

  25 Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden!

  26 Toen trad Nebukadnessar op de deur van de brandende vuuroven toe; hij nam het woord en zeide: Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de allerhoogste God, treedt naar buiten en komt hier!

  Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur.

  27 En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen; zij zagen, dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was.

  28 Nebukadnessar hief aan en zeide: Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego!

  Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op Hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden, en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God.

  29 Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behore, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouwen en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere god is, die zó verlossen kan.

  30 Toen bewees de koning Sadrak, Mesak en Abednego bijzondere gunst, in het gewest Babel.

  WAUW, Wat een verhaal !

  Door Hem geïnspireerd en opgeschreven door Jiooda.

  Er is een nieuw ontstane beweging in Nederland die zich:

  https://www.tora-yeshua.nl

  noemt, lees en ga er es kijken.

 11. Hier is waar Jaweh van houdt zoals ook Yeshua verwoordde:

  Hij sprak “Een goed man had een wijngaard. Hij gaf hem aan pachters opdat zij hem zouden bewerken en hij van hen zijn vrucht zou krijgen. Hij zond zijn knecht opdat de boeren hem de vrucht van zijn wijngaard zouden geven. Zij grepen de knecht, sloegen hem en het scheelde niet veel of zij hadden hem gedood. De knecht ging heen en zei het aan zijn heer. Zijn heer zei, wellicht herkenden zij hem niet, en hij zond een andere knecht. De pachters sloegen ook de andere. Toen zond de heer zijn zoon. Hij zei: wellicht hebben zij schroom voor mijn zoon. De pachters, die wisten dat hij de erfgenaam van de wijngaard was, grepen hem en doodden hem. Wie oren heeft om te horen, hij hore.”

  Verklaring:
  De mensen die de aarde gekregen hebben om op te leven, te bewonen en te genieten van de overweldigende natuur, hebben in hun dwaasheid, hebzucht en ijdelheid de natuur vernield en overal het oorspronkelijke evenwicht verstoord en ze gaan daar nog steeds mee door. Alleen de mens, die zich in zijn hoogmoed buiten en boven de natuur stelt, kan zich daaraan schuldig maken. De profeten, die hun stem daartegen verheffen worden gehoond en uitgemaakt voor onpraktische dwazen. De ware mens wordt vermoord, zoals de mensen hun geweten vermoorden.

  • Dag Teun,
   Deze gelijkenis gaat veel dieper dan jouw uitleg.Lees hoe Yeshua die Zelf geeft in Matth. 21:33-46
   Wat jij zegt, is ook niet verkeerd, maar lees vooral wat Yeshua zegt, Zijn woorden gaan die van mensen ver te boven.
   Shalom
   Ben

 12. Waar de christenpolitici uit PVV,CDA,CU en SGP zwijgen, net als vele geestelijk leiders en redacties, doet gelukkig een meerderheid van “gewone christenen” van zich spreken in een artikel op Habakuk.nu, zie
  http://www.habakuk.nu/columns/item/3800-je-god-bepaalt-je-moraal/

  Alle waardering voor de meerderheid van de reageerders, die klip en klaar stellen, dat de koranAllah en JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, nooit “dezelfde” kunnen zijn.
  In deze Geestverwante groep zijn we geloofsgetuigen voor de 15 christenpolitici, diverse redacties en geestelijk leiders, die hun mond wensen te houden en daarmee het bloed van de slachtoffers van de islam aan hun handen hebben.
  Vraag de folder “gewaardeerde moslim” aan via “contact” op tora-yeshua.nl
  Shabbath shalom
  Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*