Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Ariel Sharon en de profetie van rabbi Kaduri over Yeshua

Profetie Rabbi Kaduri 2006: Messias verschijnt kort na dood Ariel Sharon
Xander 11-01-2014 15:19- met dank overgenomen van
http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/01/Profetie-Rabbi-Kaduri-2006-Messias-verschijnt-kort-na-dood-Ariel-Sharon

2014-01-11-15-19-12.rabbi kadura messiasbriefje sharon overleden

Wijlen Rabbi Kaduri, met rechtsboven zijn briefje met daarin de voor de Joden volstrekt onaanvaardbare onthulling van de identiteit van de Messias. Rechtsonder Ariel Sharon.

In verband met het overlijden van Ariel Sharon, de oud premier van Israël die 8 jaar en 1 week lang in coma lag, herplaatsen we bij hoge uitzondering het onderstaande artikel uit 2009 (en juli 2010).

Op 30 april 2007 plaatste Israël Today het verbazingwekkende artikel ‘Rabbi onthult de naam van de Messias.’ Rabbi Yitzhak Kaduri, een charismatische leraar die in zeer hoog aanzien stond vanwege zijn kennis van de Bijbel en andere Joodse geschriften, verraste enkele maanden voor zijn overlijden op 108 jarige leeftijd zijn vele volgelingen met de mededeling dat de Messias aan hem verschenen was, en dat hij diens Naam op een briefje geschreven had dat pas één jaar na zijn dood geopend mocht worden. Toen dat moment in 2007 was aangebroken liet deze onthulling de hele orthodoxe Joodse gemeenschap in pure verbijstering achter.

Rabbi Kaduri werd algemeen beschouwd als één van de grootste Joodse leiders van zijn tijd. Hoofdrabbi’s keken naar hem op en beschouwden hem als een wijze man die ze regelmatig om raad vroegen. Volgens zijn volgelingen deed Kaduri vele wonderen en genezingen en zou hij een groot aantal rampen op Aarde van tevoren hebben voorzegd.

‘Messias komt snel na dood Sharon’

Het bestaan van Kaduri’s mysterieuze briefje werd bevestigd op zijn officiële website. Tevens bevestigde Kaduri’s zoon David dat zijn vader in het laatste jaar van zijn leven vrijwel exclusief over de Messias had gedroomd en gepraat. ‘Mijn vader heeft de Messias in een visioen ontmoet,’ aldus David. ‘Hij heeft ons gezegd dat Hij heel snel zal komen.’

Tijdens een preek op Yom Kippur (de Grote Verzoendag, de belangrijkste Joodse feestdag) legde Kaduri uit waar de komende Messias aan te herkennen zou zijn, en dat Hij aan Israël zou verschijnen na de dood van oud-premier Ariel Sharon.

Yitzhak Kaduri stierf op 21 januari 2006, drie weken nadat premier Sharon met een hersenbloeding in het ziekenhuis was opgenomen en in een coma was beland. Meer dan 200.000 mensen namen deel aan Kaduri’s begrafenisoptocht door de straten van Jeruzalem.

Joden verbijsterd over identiteit Messias

Een jaar na Kaduri’s overlijden werd zijn briefje met daarop de Naam van de Messias geopend en was deze tekst te lezen: ‘Wat betreft de letter-afkorting van de naam van de Messias, Hij zal het volk verheffen en bewijzen dat zijn woord en wet geldig zijn.’ In deze Hebreeuwse zin Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim is de Naam van de Messias verborgen. Het acroniem (letterwoord) van deze zin, de letter-afkorting waar Kaduri over schreef -oftewel de eerste initialen van ieder woord- spelt de naam Yehoshua / Yeshua, oftewel: Jezus, afgeleid van het Hebreeuwse stamwoord voor ‘redding’.

Toen de naam Yehoshua in Kaduri’s briefje bleek te staan, konden ultra-orthodoxe Joodse leiders niet geloven dat hij werkelijk deze Naam bedoelde. Ook de Israëlische media namen het niet serieus en berichtten nauwelijks over deze voor de Joden verbijsterende en buitengewoon beledigende onthulling. Slechts twee websites meldden dat Kaduri’s briefje -waar de authenticiteit van niet betwijfeld werd- was geopend. Ondanks de grote verwarring die het veroorzaakte bevestigden ook Kaduri’s volgelingen dat het briefje echt van Kaduri was. ‘We hebben geen flauw idee hoe de Rabbi op deze Naam voor de Messias is gekomen,’ verklaarde een van hen.

Komt Kaduri’s voorspelling binnenkort uit?

Christenen zien in deze nauwelijks onder de aandacht gekomen gebeurtenis een bevestiging dat Rabbi Kaduri in zijn visioen inderdaad de enige ware Messias moet hebben ontmoet: Jezus Christus, en dat dit mogelijk op vergelijkbare manier is gebeurd als bij de apostel Paulus, die, toen hij nog een Joodse farizeeër was, eveneens een verschijning van Jezus meemaakte (Handelingen 9).

Het feit dat de door velen als belangrijkste Joodse leraar van zijn tijd beschouwde Rabbi Kaduri op zijn sterfbed uitgerekend de in zijn religie meest verachte Persoon als de Messias aanwees, namelijk Jezus Christus, is feitelijk ondenkbaar en ongehoord, zeker als bedacht wordt dat Jezus volgens Kaduri kort na de dood van Ariel Sharon op Aarde zal terugkeren.

Nu Sharon op 85 jarige leeftijd is overleden, zullen we mogelijk al op korte termijn te weten komen of Rabbi Kaduri inderdaad een openbaring van Jezus Christus heeft gekregen. In de VS kreeg zijn voorspelling recent plotseling veel aandacht. Zo werd er een compleet boek met DVD over uitgebracht  met de titel ‘De Rabbi die de Messias vond’ (2).
Xander

(1)  YouTube
(2) World

Navigeer naar andere artikelen

13 Responses to Ariel Sharon en de profetie van rabbi Kaduri over Yeshua

 1. Op http://www.raptureready.com/soap/nuara15.html kun je lezen dat deze Rabbi zich inliet met de Kaballa, een occulte bezigheid. Het lijkt mij dat hij eigenlijk verkondigde dat binnenkort na de dood van Sharon de antichrist zal verschijnen. Ik vind het heel bizar dat juist op de elfde van de maand Ariel Sharon overleed, het getal 11 is namelijk binnen de Vrijmetselarij en de Illuminatie het getal van de chaos en wanorde. Tel daarbij ook nog de Tetrade met de 4 bloedrode manen!

  Geciteerd door Yiooda.

  Bedoelt hij inderdaad de antichrist?? Ben?
  Joop

  • Hi Joop,
   Scherp opgemerkt!
   Hij maakte via een acroniem de Naam van de Mashiach bekend, Yeshua.
   Maar inderdaad, eerst komt er een misleider , het ultieme type van de anti-Tora mens.
   Als diezelfde letters toepasbaar zouden zijn op de naam van die misleider, dan zou je gelijk hebben.
   Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim
   Dus daar is het wachten dan op, een Joodse messias, die als gewoon mens komt om het volk Israel tot grote hoogte te brengen, als leider van de wereld, een “Joodse Nieuwe Wereld Orde” dus.
   De ware Mashiach, Yeshua, is al gekomen en komt straks als verschijning van JHWH in de gestalte van Yeshua.
   De tijd zal dus leren of deze uitpsraak van rabbi Kaduri op de anti-messias of de Ware Mashiach slaat.

   Shalom,
   Ben

 2. Ik heb dat boek hier in huis en ik vertrouw hem in het geheel niet… deze zogenaamde profetie.
  Er staat nota bene in, dat de Messias de christenen (!) en de islamieten komt verdrijven.

  Bovendien stamt dit boek uit kringen, die te middernacht op kerkhoven vervloekingen staan uit te spreken.
  Dat heeft niets met de God van Israël en met Jezus-Messias te maken.

  • Hi Gielah,
   Ik neem aan dat je het boek noemt , waarnaar Xander onder zijn artikel naar verwijst?
   http://superstore.wnd.com/sales/Bundles-Bonanza/The-Rabbi-Who-Found-Messiah-DVD-Hardcover-Bundle
   Staat daar in , dat Kaduri beweert, dat de Messias christenen en islamieten komt verdrijven en is die bewering van na zijn ontdekking, dat de Naam van de Messias Yeshua is ?
   Zie ook mijn antwoord aan Joop, als deze rabbi fout bezig was, dan blijft het toch merkwaardig dat hij Yeshua (JHWH in mensengestalte) noemt als Naam, want de Joodse Messiasverwachting is, dat er een bijzondere Joodse man (gewoon een mens dus) zal opstaan, die het Joodse volk aan het hoofd van de naties zal brengen als wereldleider.
   Kaduri wist natuurlijk ook heel goed, dat Yeshua voor de overgrote meerderheid van de Joden een “valse Messias” is en het idee van “christenen en moslims verdrijven” past weer meer in het Joodse idee van de Messias, de sterke Joodse leider zoals genoemd.
   Dus ik kan geen verklaring bedenken voor dergelijk gedrag, tenzij hij dementerend was en zaken door elkaar ging gooien.
   De opties blijven dan: Kaduri was in de war en gooide zaken door elkaar.
   Of hij profeteerde mbt de antichrist, die dan een naam moet hebben met dezelfde letters als in het acroniem, waar dan Yeshua van is gemaakt.
   Of hij is oprecht en beleed Yeshua in zijn uitspraak, waarbij het overlijden van Sharon weer een apart verhaal is, waarvan we gewoon niet zeker weten of dat er toe doet als “teken van de komst van Yeshua”.
   Uiteindelijk kunnen we on het beste aan de tekenen des tijds houden , waar Yeshua ons op wijst in Matth. 24 en andere gedeeltes.
   Shalom
   Ben

 3. Ja, Ben… er staat inderdaad in dat de Messias christenen en moslims komt verdrijven.
  De hele sfeer, die het genoemde boek kenmerkt, komt op mij trouwens nauwelijks Bijbels of ook maar érgens verband houdend met de Heilige Geest over… en ik heb het van begin tot eind gelezen.
  Na die opmerking over het verdrijven van de christenen was ik natuurlijk een en al argwaan… want dit slaat nergens op… als men bijvoorbeeld Jesaja 54 en 56 kent.
  Tijdens een van mijn reizen naar Israël ben ik eens een daglang in een auto met chauffeur naar Noord-Israël geweest.
  Die chauffeur, een aardige vent, Avraham geheten, bracht mij bij die gelegenheid naar alle gebedsplaatsen bij de graven van Talmoedgeleerden.
  Ik heb ze allemaal bezocht… de meeste in de buurt van de berg Meron, bij Tsefat.
  Ik ben een goede sfeerproefster, al zeg ik het zelf…. en dezelfde atmosfeer als rondom die graven ( trossen zwartgeklede mannen en slechtgeklede vrouwen met hoofddoekjes verdrongen zich daar rondom die graven in de bergen) trof mij ook bij het lezen van: ‘The rabbi who found Messiah’.
  Niks te licht, niks te genade, niks te bevrijding, niks te bekering… alleen maar wet, wet en nog eens wet, en de meeste wetten dan ook nog afkomstig uit de Talmoed en niet uit de Torah.

  Dat van die sluier, die een groot deel van Israël bedekt, was bij die graven én bij dit boek helemaal voorstelbaar en invoelbaar.

  bedenk voorts dat ook Lydia de purperverkoopster indertijd kennis had over de roeping van Paulus, maar dat die kennis uit het demonische voortkwam.

  • Hi Gielah, dank voor je reactie.
   Ik ben het helemaal eens met je beleving van dat orthodoxe Jodendom, wat Yeshua als valse Mashiach ziet, het is tragisch en zeer fout, juist waar ze van uit de Tenach Yeshua als de levende Tora en Mashiach zouden moeten herkennen.
   Vraag is dus, of Kaduri tot inkeer en inzicht is gekomen op het einde van zijn leven of dat het verwarring in zijn oude dag was.
   Shalom, ook aan Ger,
   Ben

 4. Shalom Joop;
  Ari el Sharon is overleden op de 10e van Sjewat. dat is de 10e dag v/d 9e maand.
  Gerekend, en uiteraard, vanaf de laatste Pesach(Aviv) 5773/5993.
  In die laatste 2 jaartallen is het verschil van de 2 rabbijnse hoofdscholen vermeld.
  Let wel: Ieder mens heeft tot zijn laatste levens seconde, de gelegenheid tot inzicht/bekering te komen.
  Ieder mag tot JaHoshuah zeggen: geef mij Uw Shuah; en doe mij tesjuvah maken naar uw Stad; zodat ik Al i JaH mag doen.
  Shavuah Tov.

  • shalom tov, dus het is nu tegelijkertijf het jaar 5773 en 5993? dus in de laatste kalender is het dus maximum 7 jaar voor einde ceatie-aftelling?

   • Hi Joy,
    Moeilijk te zeggen, de meningen verschillen.
    Er is een site, waarop men stelt, dat het nu 5999 is. Hoe dan ook, we leven vol verwachting de spoedige komst van de Mashiach ben David tegemoet, dat is JHWH in de gestalte van Yeshua, zie Zach. 14 / Hand. 1:9-11
    shalom
    Ben

 5. Mensen die bijna precies de datum van Jezus terugkomst denken te kunnen voorspellen zijn valse profeten. Niemand weet de tijd alleen de Vader. Dus maak hier toch niet teveel woorden aan vuil. Die creep die de komst van Jezus voorspelt is niet uit God!

  • Dag Wouter,
   Dag en uur weten we niet, maar Yeshua staat er op, dat we ons verdiepen in de “tekenen des tijds”, zie Luc.12:49-59
   Wel naar Pelleboer luisteren ivm het weer en geen zicht op de wederkomst ! Yeshua verwijt hen die er zo in staan, dat ze huichelaars zijn, lees maar ter plekke.
   Nalv de moadiem en Bijbelse profetie en de ontwikkeling van de actuele geschiedenis kon rabbi Kaduri zo maar gelijk krijgen, maar ook de moslims roepen dat de Mahdi spoedig komt, bevorderen dat met oorlog, want in de chaos komt de Mahdi.
   Doet de NWO ook, ordo ab chaos en zelfs de Bijbelse profetie, Zach. 14 , geeft aan dat we de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua kunnen verwachten als alle volken ten strijde trekken tegen Yerushalayim.
   We leven Zijn komst tegemoet, vol verwachting en worden niet verrast als door “een dief in de nacht”,zoals degenen , die niet in JHWH wensen te geloven.
   Shalom
   Ben

 6. Op 14 april 2015 @ 06:57 schreef Matthias van der Weide

  Beantwoorden

  Sinds afgelopen zondag weet ik iets van Rabbi Kaduri en zijn belijdenis dat de Messias Yeshua heet. Zondag begreep ik ook dat een aantal studenten van Kaduri iets met deze wetenschap doen en daar zou ik graag meer over horen.
  Immers aan de vruchten kent men de boom.
  Dat de Messias bij Zijn komst zowel christenen als moslims zal verdrijven is natuurlijk helemaal binnen de lijn van zijn optreden en onderwijs op aarde.
  Immers lezen we dat Hij met een touw een aantal lieden uit de tempel joeg..
  We weten dat er christenen en anderen uit winstbejag de tempel Gods ontwijden en dat daar met name in onze tijd heel erg veel sprake van is zal niemand betwisten. Het is natuurlijk ook bekend dat veel zogenaamde Christenen de Joden onheus bejegenen en hen niet erkennen als de innig geliefden waar Paulus zich over uit liet dat hij omwille van hen wel verstoken zou mogen worden van het Heil.. dat speelde niet alleen in de geschiedenis maar vooral ook vandaag. Veel moslims zijn in feite afvallige christenen die ‘eieren voor hun geld’ kozen. Over korte tijd na…. en inschattende wat voor God korte tijd is dan kun je aan korte tijd na de dood van Sharon niet echt een zinnige conclusie verbinden..
  Sinds ik 1981 de Laat Mijn Volk gaan conferentie in Israel bezocht hoor ik voortdurend beweringen dat naast Kaduri vele toprabbi’s in hun hart allang weten dat Yeshua van het NT de ware Messias is. Men durft gewoon niet tot openbare belijdenis over te gaan. Als de leerlingen van Kaduri die angst doorbreken dan is dat winst te noemen. Echter, het verandert niets aan de tempelreiniging die op handen is en die geen onderscheid zal maken tussen Jood, Griek of anderen!
  Matthias van der Weide

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*