Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Jonge Joden organiseerden inspirerende avond, shoa herdenkend, toekomst gericht !

Zondagavond 25 jan. 2014 mocht ik aanwezig zijn, in de Liberaal Joodse synagoge (LJG) in Amsterdam-zuid.
Want ik had me aangemeld op basis van de volgende uitnodiging:

“In 2005 werd de Holocaust Memorial Day uitgeroepen door de Verenigde Naties om wereldwijd de slachtoffers te herdenken van de Holocaust en andere genociden. Deze dag vindt altijd plaats rond 27 januari, de dag waarop Auschwitz is bevrijd.
Ter gelegenheid van de Holocaust Memorial Day, organiseerden Cijo, Ijar en Jong-LJG Nederland de Holocaust Memorial Evening. Met vijf deskundigen op één avond en een paneldiscussie is de Holocaust Memorial Evening misschien wel de meest inhoudelijke avond van het jaar. Deze avond wordt georganiseerd om het bewustzijn van jongeren te vergroten ten aanzien van discriminatie en uitsluiting, om genociden in de toekomst te voorkomen. “

En dat was zeer de moeite waard, de ca. 100 aanwezigen dienden vooraf te kiezen uit 4 workshops, mijn keuze was om Frieda Menco te horen, een 88 jarige overlevende van de shoa, kamp Auschwitz.
Ze was daar met haar vader en moeder,  als puber van haar 14e tot 19 e jaar en in Auschwitz is “een moeilijke puberteit” het ultieme understatement; wat een ongelofelijke ellende is de Joden aangedaan.
Door “de stilzwijgende meerderheid, die ons altijd de das om doet” , aldus Elie Wiesel.
Absoluut indrukwekkend, het ervaringsverslag van Frieda Menco.
“Toen we met ons gezin bij het onderduikadres voor de deur stonden, deed de Nederlandse man ons open met de woorden:”he, dat valt mee, jullie Joden zien er net uit als gewone mensen”.
Zo dacht men in Nederland dus toen over Joden en dat blijkt nog vaak zo te zijn, zo blijkt in gesprekken met moslims op scholen bijvoorbeeld. Maar ik zie het ook in vele contacten met de autochtone Nederlanders,  zeker ook met mensen uit allerlei kerken: ze hebben geen idee, dat er hier 50.000 Joden leven, 50 synagoges zijn voor de nog geen 10% die een sjoel bezoekt.
Helaas is het Joodse leven vooral cultureel bepaald, een klein deel religieus/cultureel, een groter deel joods/cultureel en het grootste deel is niet Joods opgevoed en gelooft zelfs niet eens meer in het bestaan van een God.
Dat laatste was in elk geval bij Frieda Menco het geval, zo ging ze de oorlog door, het kamp met alle ellende en zo denkt ze nog. Ik vertelde haar wie ik was en “dat we in elk geval in dezelfde God van Abraham, Isaak en Jacob geloofden”, maar dat ontkende ze duidelijk.
“Ik doe daar niets aan, ondanks dat ik heel actief betrokken ben geweest bij de opzet van de LJG, zelfs als voorzitter enige tijd”.

Een kwetsbare , ondernemende dappere vrouw, die ik om te beginnen hartelijk bedankte voor het feit, dat ze dit soort lezingen houdt, want ze gaat dan toch weer opnieuw door de ellende van het kamp heen  en we konden zien, hoe zwaar dat haar viel.
Emotioneel, maar ook qua geheugen wordt het steeds lastiger namen te onthouden, hoewel ze beslist helder en structureel haar belevenissen vertelde.
De reis in een treinwagon, die voor vrachtvervoer was bestemd:3 dagen lang samengepakt als vee met een tonnetje water en een tonnetje als wc, als meisje van 15,  je vader vergast, alleen nog je moeder, die alles deed om haar dochter in leven te houden.
Altijd ziek, uitgehongerd, de dood nabij, als minder dan beesten behandeld. Met Mengele in de buurt, een beest, als je weet wat die met kinderen en vrouwen deed aan experimenten.
Aan het eind van de lezing konden we vragen stellen, ze bleek later getrouwd te zijn, jawel , met een overlevende uit de shoa. Maar de gedeelde ellende was  nooit bespreekbaar, te heftig wellicht, de communicatie daarover was er niet of nauwelijks.
Later wel een beetje, met de 2 zoons, liefst per e-mail, dan is het minder zwaar.
Kom je terug, thuis in Tilburg en dan wonen er anderen in je huis, die je zelfs weigeren binnen te laten en je recht verkrijgen bleek onmogelijk.
Ik was al niet zo “trots op mijn geboorteland, vaderland”, maar als ik dan denk aan Nederland met het hoogste % vermoorde Joden, aan de afpersing bij het onderduiken en aan het totaal ontbreken van opvang bij terugkeer uit Duitsland in vele gevallen, dan rest me slechts schaamte over Nederland.
Ja, ja, ik weet het, we hadden ook verzetshelden en er staan wat namen genoteerd bij Yad Vashem van liefhebbende, dappere landgenoten, die hun levens riskeerden om Joden te redden.
Maar, gewaardeerde lezers,  die laatste categorie was een zeer klein %, meer uitzonderingen dan regel, net als tegenwoordig, als het gaat om de islam als totalitair duivels systeem te ontmaskeren.
Dan doet het gros het in zijn of haar broek, gaan voort met kerkje of synagogetje spelen.
En dat bleek ook weer in de zaaldiscussie met het panel, waar Frieda overigens niet meer bij kon zijn wegens vermoeidheid, de workshop van ruim een uur met ca. 15 personen was meer dan genoeg geweest, nogmaals mijn hartelijke dank!
Zie een videoverslag van Frieda Menco op http://www.geschiedenis24.nl/geschiedenis/speler.program.7153696.html en een verslag in het Engels van haar oorlogservaringen op  http://hia.squarespace.com/storage/FRIEDA%20MENCO%20kopie.pdf

Een ander panellid, Stefan de Bruijn, VVD gemeenteraadslid Amsterdam, heeft een workshop gegeven met info over de beveiligingskosten van Joodse gebouwen en hij vertelde tijdens de paneldiscussie, dat “het op 20% van de scholen in Nederland, m.n. in Amsterdam, niet mogelijk is les te geven over de shoa, want dat wekt te veel weerstand onder de moslimleerlingen”.
Schokkend, zulke feiten en mijn vraag was dan ook:”waarom wordt er nauwelijks iets gedaan om de feiten op tafel te krijgen mbt. het antisemitisme uit de islam en ook uit christelijke hoek te ontmaskeren, waarom zijn de Tora-Yeshua gemeentes de enige geloofsgemeenschap, die dat wel doet op haar website en laten de kerken en synagoges dit achterwege” ?
Onmiddellijk was er een naar mijn indruk Joods echtpaar van ca. 60 jaar, waarvan de vrouw het bestond om te stellen, “dat we dan ook aandacht moesten besteden aan de moslims, die zo erg worden gediscrimineerd in Nederland”.
Een reactie van  verbijstering ging, helaas zachtjes, vooral in lichaamstaal merkbaar, door de zaal en Stefan de Bruijn gaf het politiek correcte antwoord: “ja, inderdaad, erg mag niemand gediscrimineerd worden, ook moslims niet”
En de gespreksleider,Gidion, wilde het blijkbaar ook graag “gezellig” houden en  wist niet hoe gauw hij naar net volgende punt moest doorfietsen.
Wat een waanzin, moslims worden hier aan alle kanten ontzien en gepamperd, zelfs een door de 2e kamer verboden “islamgeleerde” Al-Haddad mag hier zijn haatzaaiverhalen doen, 7 febr. in Almere.
Inmiddels 500 moskeeen in  Nederland, met alle overheidsmedewerking, w.o. subsidie in op zijn minst de omliggende structuur van de moskee.
En dan de behandeling van moslims durven vergelijken met het antisemitisme, dan heb je toch geen realiteitsbesef? Overigens heb ik die onzin eerder gehoord, toen de Kristallnachtherdenking in Amsterdam nog gekaapt was door Rene Daanen/Nederland bekent kleur met rabbijn Abraham Soetendorp als spreker plus Nazarsky van Amnesty Int. en jongerenimam Forkani, zie
https://tora-yeshua.nl/2009/11/kristalnachtherdenking-gejat-door-pax-mohbama/
Gelukkig hebben we dat kunnen ontmaskeren en dankzij onze demonstraties tegen deze linkse coup in 2009, 2010, en 2011 is het Centraal Joods Overleg weer terug met de door henzelf georganiseerde herdenking in de Portugese sjoel en bij de Hollandse Schouwburg.
Zie hoe dat is gegaan op https://tora-yeshua.nl/2011/11/kristallnacht-definitief-terug-bij-de-joodse-gemeenschap-platform-racismenbk-weggevaagd/

Misstanden kunnen dus veranderen, zeker als  we ons vanuit de relatie met JHWH, leven vanuit Zijn Tora, in Zijn kracht duidelijk opstellen.
En zo kunnen we ook verder gaan door op zijn minst in gesprek te gaan met mensen, die vanuit hun duisternis (islam, nazisme, communisme, NWO etc) de wereld willen overheersen.
En zo kunnen we ook doorgaan met herdenking van de shoa, op alle scholen!
En in gesprek gaan met moslims in Almere op 7 febr., als die een haatzaai-imam als Al Haddad uitnodigen. Binnenkort meer info daarover.

In elk geval was het een uitstekend initiatief van deze Joodse jongerenorganisaties om deze avond te organiseren. Om te gedenken, want dat moeten we blijven doen. Maar ook , zo bleek uit een uitstekende vraag van iemand uit de zaal:
“hoe kunnen we herdenken op een manier, waarop we stappen zetten in de richting van een een opruimen van elke vorm van antisemitisme”?
Mijn voorstel  (en praktijk)  om in gesprek met antisemieten  (moslims, sommigen uit de christelijke wereld en wie dan ook verder)  verantwoording te vragen van hun kwalijke standpunten, is daar een antwoord op.
Shalom
Ben Kok (joods-chr pastor)

Navigeer naar andere artikelen

34 Responses to Jonge Joden organiseerden inspirerende avond, shoa herdenkend, toekomst gericht !

 1. Toch is wat vaak gedacht wordt niet de sjoa die de reden is dat Joden niet in Jezus geloven, maar gefundeerd op de Tanach.

  • Hi Teun,
   Het klopt niet helemaal wat je schrijft.
   Sowieso beweer ik dat niet in mijn artikel en wat “vaak gedacht wordt” is ook erg vaag.
   Er zijn verder altijd Joden geweest, die wel in Yeshua geloven, zie Hand. 21:20,”myriads” Tora-getrouwe Joden, dus tienduizenden Joden die in Yeshua geloofden als de Mashiach.
   Nu zijn er ca. 400.000 wereldwijd, klein %, maar groot aantal.
   En juist als een Jood de Tora en de hele Tenach goed leest, dan komt hij tot inzicht dat Yeshua de Mashiach is.
   Althans, dat zegt Yeshua Zelf in de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man, “indien men de Tenach niet gelooft, zal men ook een boodschapper uit de hemel niet geloven”
   Shalom
   Ben

 2. Shalom Ben, Dat er altijd Joden zijn die in Yeshua geloofd hebben zal best. Dat is geen reden om het dan ook maar te doen. De meerderheid of minderheid zegt niets over waarheid. Er zijn een heleboel christenen en moslims die allemaal de wederkomst van Yeshua verwachten, dus ze moeten dan wel gelijk hebben?
  Inderdaad geloofden de mensen in de tekst die u aanhaalt ( Hand. 21:20) dat Yeshua de messias zou zijn, ze vergisten zich alleen. En dat kan, iedereen vergist zich wel eens toch?
  Ze geloofden echter niet dat je door het offer van Yeshua vergeving van zonden zou hebben, en ze leefden gewoon als Tora getrouwe mensen. Dat werd anders onder invloed van Paulus.
  Over uw opmerking over een boodschapper uit de hemel, wat verstaat u er onder?

  • Dag Teun,
   Merkwaardige opmerking van je, ik zeg toch nergens , dat die minderheid van Joden, die in Yeshua geloofden en geloven, de reden is om dat ook te doen? Waar slaat dat op?
   We geloven in de wederkomst, omdat dit in de Bijbel wordt beloofd, nergens anders om
   En moslims verwachten niet de wederkomst van Yeshua, die wachten op de 12 e imam of Mahdi en dat is de antichrist.
   Dan roep je weer, dat de Yeshua -belijdende Joden zich vergisten, maar je legt niet uit waarop je dat baseert.
   Mbt. de “boodschapper uit de hemel” bedoel ik niet Gabriel met de koran, zoals moslims dat verzonnen hebben en ook niet Mohammed, moordenaar, verkrachter, pedofiel, polygamist.
   Ik citeer de gelijkenis van Yeshua, zoals ik ook aangeef en Hij bedoelt dan dat zelfs als Lazarus als uit de doden opgestaan vanuit de hemel zou komen om met de broers van de rijke man te praten, hij de mensen ook niet kan overtuigen, als ze in hun eigen wijsheid niet worden overtuigd door de woorden in de Tenach,
   Mozes en de profeten dus, zie Lucas 16
   Maar ik heb een vraag aan jou: ben je moslim?
   Shalom
   Ben

 3. Dag Ben, Yeshua zei zelf dat hij die generatie in zijn heerlijkheid zou verschijnen, terwijl sommigen nog in leven waren, dat is niet gebeurt.
  Waar in de Bijbel (Tanach) wordt de wederkomst beloofd? Joden geloven niet in iemand dan alleen in Zijn Tora, en in Hem als de schepper en gever van de Tora, wat moet je dan nog meer?
  Hier staat dat Moslims Jezus ( Isa ) verwachten: Volgens de koran, was ‘Isa de Messias. Hij werd gesteund door de ‘Heilige Geest’ (Soera 2:87; 5:110). Naar hem wordt ook verwezen als het “Woord van Allah” (Soera 4:171).

  Maar hoe kom je er bij dat ik een Moslim ben?

  • Dag Teun,
   Yeshua zegt dat in Joh.21:20 en dat wordt door Johannes zelf uitgelegd. “Indien Ik wil, dat deze discipel Johannes blijft leven tot dat Ik weerkom, wat gaat dat u aan”?
   Het is dus voorwaardelijk, “indien Ik wil”. Blijkbaar wilde Yeshua dat niet.
   Zie voor de wederkomst de teksten , die ik al zo vaak aandraag: Zach. 14 en Hand. 1:9-11, over de wederkomst en ook over het feit, dat JHWH komt in de gestalte van Yeshua ha Mashiach op de Olijfberg.
   Je laatste zin laat zien dat je een moslim bent, je stelt n.b. dat Isa en Yeshua dezelfde zijn, wat heel dom is. De beschrijving van Yeshua is totaal anders dan van Isa in respectievelijk Bijbel en koran.
   JHWH is Geest en wordt als zodanig ook “Heilige Geest” genoemd. Het is compleet onzin, om te menen , dat je dat in de koran kunt lezen.
   Je vermengt op nogal kwalijke manier het woord van de duivel (koran) met het Woord van JHWH (Bijbel).
   Maar mijn vraag blijft: in welke religie ben je dan gevormd en behoor je nu toe, als dat dan niet de islam zou zijn?
   Shalom
   Ben

 4. Je laatste zin laat zien dat je een moslim bent, je stelt n.b. dat Isa en Yeshua dezelfde zijn
  Ik ben geen moslim, maar het Isa is gewoon de Arabische naam voor Jezus, thats all. Daar mee ben geen moslim als je dat zegt. Gebruik maken van andermans vak jargon zegt niets over wie je bent.

  In het geval van Johannes, oke Yeshua zegt dat wel, maar heeft het niet vervult wat hij zelf zei. Op een andere plaats zegt Yeshua namelijk dat sommigen (niet alleen Johannes) nog in leven zijn als hij in zijn heerlijkheid gekomen zal zijn (wederkomst mag ik aannemen dat er bedoeld wordt). Dat is gewoon weg niet gebeurt.

  • Dag Teun,
   Maak een persoonsbeschrijving van Isa zoals in de koran (gewoon mens, profeet, die als wonder een vogel van klei tot leven bracht) en Yeshua in de Bijbel ( JHWH in mensengestalte, de levende Tora, Die voor ons de doodstraf droeg en opstond uit de dood) en dan zul je toch echt moeten toegeven , dat het verschil enorm is.
   Net zo als de koranAllah totaal onvergelijkbaar is met JHWH: verschil tussen dood en leven, duisternis en licht.

   En verder: op welke andere plaats zegt Yeshua, dat er discipelen in leven zouden zijn bij Zijn wederkomst?? Hoor dat graag van je en verder voor de 3e keer:
   “als je dan geen moslim bent, tot welke religie reken je jezelf dan?
   Shalom
   Ben

 5. Ik wil wel toegeven dat er een verschil van zienswijze is, maar geen van de 2 is gebaseerd op de Tanach. Hier heb ik de tekst voor u: Mattheus 16:28: Voorwaar zeg ik u; Er zijn sommigen van die hier staan, derwelke den dood niet smaken zullen, TOTDAT zij de zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koningkrijk.
  U stelt dat Yeshua dus eigenlijk een incarnatie van God zelf is? Waar baseert u dat op? Het lijkt me meer Grieks denken. Denk aan de godheid Zeus, Hercules, enz. Ze hadden allemaal een fysieke moeder, en een geestelijke vader.
  En wat moet je met de volgende tekst die Yeshua zelf zei in Mattheus 19:17 waar heel duidelijk staat dat hij mens was: En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Yeshua gebied dus hier om de thora te onderhouden. De thora betekend in wezen levens licht, en niet wet. Waarom gebied Yeshua hier niet om in hem te geloven?

  • Hi Teun,
   Prima dat je door blijft vragen.
   Yeshua vs. Isa is geen “verschillende zienswijze”, maar een feit, net zoals goud iets anders is dan plastic. Gewoon de info uit de Bijbel over Yeshua vergelijken met de info over Isa in de koran.
   Mbt. Matth 16 zien we dat het gaat om de kernvraag: wie zeg jij dat Ik (Yeshua) ben ? Petrus begrijpt het, hij zegt:”U bent de Mashiach, de Zoon van de levende God” en Yeshua bevestigt dat met te zeggen, dat dit aan Petrus geopenbaard is door JHWH, Zijn Vader in de hemel.
   Vervolgens legt Yeshua uit, dat Hij als de Mashiach naar Yerushalyim zal gaan om te sterven (de doodstraf te dragen voor onze zonden, ons overtreden van de Tora) en op te staan na 3 dagen.
   Als men dat dan niet gelijk aanvaardt, stelt Yeshua in vs. 28, dat er sommigen zijn, die Hem voor hun dood zullen zien in Zijn koninklijke waardigheid.
   En dat klopt, na Zijn opstanding is Hij aan meer dan 500 gelovigen verschenen als de opgestane Heer, met een verheerlijkt lichaam.
   Zie voor de beschrijving van JHWH en Zijn verschijning in mensengestalte als Yeshua het volgende artikel:
   https://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
   Yeshua is beslist geen halfgod , want Maria was slechts draagmoeder, zie het artikel.
   Mbt. Matth. 19:17 : daar zet Yeshua de vraagsteller aan het denken, want inderdaad is geen enkel mens goed en de vraagsteller gaat er nog van uit dat Yeshua een mens is.
   Als Yeshua dan zegt, dat er geen mens goed is, laat Hij het aan het doordenken van de ander over, of hij wil gaan snappen, dat Yeshua meer dan een mens is, nl. JHWH in mensengestalte en dus inderdaad als Enige goed.
   Je ontdekt door de Tora na te leven, hoe je met JHWH in contact kunt komen: door de vergeving en genade, zoals in de offerdienst heel duidelijk wordt en die wijst op het ware Pesachlam, Yeshua.
   Dus zoals altijd is Yeshua zeer pastoraal bezig met de vragensteller.
   Hoor graag weer van je,
   shalom
   Ben
   PS: geen moslim, wellicht dan Joods?

 6. Dag Ben, velen hebben openbaringen, maar het moet overeenkomen met de Tanach, dat was tenslotte het enige Woord van God wat ze toen hadden. Het is niet verkeerd om te denken dat iemand een messias is, maar als het niet uitkomt is het ook niet erg om toe te geven dat men zich vergist heeft.
  Uw voorbeeld uit Mattheus 16 waar u suggereert dat het daar over de opstanding gaat vind ik niet overeenkomen met wat daar zelf staat. Dat Yeshua in vers 28 over zijn wederkomst spreekt is duidelijk, en wordt nog duidelijker als men het in de context van vers 27 leest waar bij mij staat: Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Dat is toch niet gebeurd bij zijn opstanding? Het wijst dus toch heen naar zijn wederkomst?
  Yeshua had ook vlees, en in genesis bij de instelling van het huwelijk zie je dat Gods gebod is het verwekken van kinderen door 1 vlees te vormen als man en vrouw, dat is de natuurwet door God ingesteld. Door de ganse Bijbel heen zie je altijd dat iemand verwekt werd, niet door middel van verwekking door geest in vlees, maar vlees uit vlees. Adam zegt ook toen hij een vrouw kreeg, dit vlees van mijn vlees. Nergens in de hele Tanach wordt een messias voorspelt die buiten deze wetten om geboren wordt. Zoals u het stelt was Maria dus eigenlijk ook niet eens zijn moeder. Maar als je de messiaanse teksten in de Tanach bekijkt zie je dat een messias geboren wordt uit de lijn van David, via zijn zoon Salomo. Als je de geslachts registers bekijkt die de evangelisten beschrijven zie je een verschil. De 1 stelt dat Yeshua uit de lijn van David en Salomo komt, terwijl de ander de lijn van David via zij n andere zoon. Welke is het? Voorts wordt de konings titel doorgegeven via de FYSIEKE vaderlijn. Het evangelie stelt dat Yeshua geen fysieke vader heeft, dus is het simpel weg onmogelijk aanspraak te maken op het koningschap.
  Uw verwijzing naar het pesach lam is voor mij onbegrijpbaar, het pesach lam was geen zonde offer, sterker nog, het was helemaal geen offer. Voorts is er voor bewuste zonden geen offer, dan bekering en belijdenis, en geen geloof in een offer. Sterker nog. Salomo zegt in spreuken dat een offer van een goddeloze een gruwel is in Gods aangezicht. Verder is het brengen van een offer niet de ENIGE manier om bij Jaweh in het reine te komen, daar getuigd de Tanach overvloedig van. Daarom kunnen Joden ook vergeving krijgen nu er geen tempel is. Nergens kan ik in de Tanach vinden dat God een verandering aanbrengt door te zeggen dat alleen een offer voldoende is. Belijdenis van hart en lippen zegt voor Jaweh velen malen meer dan een offer. Een offer was alleen symbolisch iets om berouw aan te tonen, maar heeft geen zin zonder dat, en dan alleen voor onbewuste zonden.

  • Dag Teun,
   De kernvraag blijft: was Yeshua de Mashiach en wie is dan de Mashiach?
   Zoals jij weet, kennelijk vanuit het Jodendom levend, zijn er vele “gezalfden” als koning e.d., maar de Mashiach bij uitstek is veel meer dan dat.
   Als je daarover de Tanach raadpleegt, zie je de grote lijn.
   Zie https://tora-yeshua.nl/2013/11/wie-is-de-mashiach-joods-orthodox-of-bijbels-tenach-nt-groot-verschil-voor-jouw-toekomst/
   Dan vraag ik me af of je de andere link hebt gelezen:
   https://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
   Was de menselijke verschijning van JHWH met de 2 engelen bij Abraham uit het vlees verwekt? Natuurlijk niet en dat geldt ook voor JHWH die worstelt met Jacob in mensengestalte en voor JHWH die verschijnt aan de ouders van Simson.
   En dus ook voor Yeshua, waarin JHWH Zich zichtbaar maakt in de kleinst mogelijke mensenvorm, een embryo met Maria in dat geval als draagmoeder en Josef als adoptievader.
   Juist dat verheft Yeshua tot de Mashiach bij uitstek en zo alleen kon JHWH in mensengestalte zonder zonde de doodstraf dragen voor de zonden van allen, die Zijn genade in Yeshua aanvaarden.
   Het Pesachlam was inderdaad geen offer voor de zonde, maar een teken, het bloed aan de deurpost, dat men de woorden van JHWH serieus nam en geloofde.
   Daar waar het bloed niet aan de deurpost was aangebracht, heerste de dood en waar het wel in geloof was aangebracht en het lam was geslacht, heerste het vertrouwen op JHWH.
   Al de offers in de tempel zijn symbolisch en worden gelegitimeerd door het werkelijke offer van Yeshua, Wiens bloed ver uit gaat boven het bloed van “bokken en stieren”, zie de Hebreeenbrief.
   Abraham werd gerechtvaardigd door geloof, Rom. 4 en ook Joden worden door hun oprechte vertrouwen op de Eeuwige gerechtvaardigd uit geloof, dat hun symbolische offers destijds in de tempel tot uiting brachten en daarbij ging het minder om de handeling dan om het eerlijke berouwvolle hart.
   Yeshua kwam en de tempel verdween en dat is veelzeggend.
   Mbt. de geslachtsregisters van Jozef en Mirjam: zie http://www.christiananswers.net/dutch/dictionary/mary-motherofjesus-d.html
   Mirjam stamde af van koning David, uit Juda.
   “Haar stamboom staat vermeld in Luk. 3 (zie hieronder). Ze was uit de stam van Juda een rechtstreekse afstammelinge van David (Psalm 132:11; Luk. 1:32). Door haar huwelijk was ze familie van Elisabet, die een afstammelinge was van Aaron (Luk. 1:36)”.
   Zie ook over Jozef, uit het geslacht van David http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157:het-geslachtsregister-van-jezus-christus&catid=149:jezus-christus&Itemid=89
   Het gaat echter helemaal niet om de fysieke geslachtslijn, hoewel die er wel is, maar ook dat blijft symboliek, omdat Yeshua niet fysiek uit Jozef en Mirjam voort komt.
   Graag hoor ik weer van je, prima als mensen oprecht de waarheid zoeken, kom langs in Zeewolde of Kaatsheuvel op shabbath , hartelijk welkom.
   Shalom
   Ben
   https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/

 7. Mijn zegen heb je alvast met deze goed gefundeerde antwoorden.
  YIOODA.

 8. Yiooda, wie bedoel je met mijn zegen?

 9. shalom Ben,

  afgelopen zondag ben ik bij een herdenkingsbijeenkomst geweest die georganiseerd was door Beth Shalom, in Gorinchem.
  Er was een mooie opkomst, professor hans jansen heeft gesproken en een rabbijn, sorry ik ben zijn naam helaas even vergeten.

  de stille tocht begon met een heel vervelend incident: er kwam een buitenlands uitziende man ons tegemoet lopen en hij scandeerde een keer of 5 de volgende leuze: “ga maar allemaal naar de hel”. verschrikkelijk toch? volgens mij is er niemand die er die jongen op aangesproken heeft, maar ja wat kun je zeggen, als je zelf in een “stille” tocht meeloopt.

  ja waar het heen moet in dit land, dat vraag ik me wel eens af.
  shalom
  Rianne

  • Hi Rianne,
   Mooi initiatief.
   Ik ben daarbij nog wel benieuwd in hoeverre er besef is bij dit op zich prima initiatief om ook met Joden in gesprek te gaan over de enige weg tot de Vader, nl. Yeshua.
   Is men zich van de noodzaak daarvan bewust en zo ja, wat wordt daar dan mee gedaan?
   Shalom
   Ben

 10. Dag Ben, Was de menselijke verschijning van JHWH met de 2 engelen bij Abraham uit het vlees verwekt?
  Ik zeg ja. Want hoe weet u uit de tekst dat het JHWH zelf was? Het waren mannen gezonden door God, als boodschappers. Waar in de Tanach leest u dat boodschappers God zelf zijn? Het zijn krachtige helden die ZIJN Woord doen. Yeshua zegt zelf ergens: Gij zijt allen GODEN, kinderen des allerhoogsten. Dus ook hier niet JHWH zelf. Als u de geschiedenis van die drie mannen verder leest ziet u dat het dezelfde mannen zijn die later bij Lot in de stad verblijven. Het volgende vers in Lots geschiedenis bewijst dat die mannen door God gezonden zijn en niet JHWH in mensen gestalte. Genesis 19:13: Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht van JHWH, en Adonai ons UITGEZONDEN heeft om haar te verderven.
  Bij de geschiedenis van Simson zien we het zelfde. Richteren 13:8 Toen aanbad Manoach Jaweh vuriglijk en zeide:Och Adonai dat toch de man Gods, Dien Gij gezonden hebt, weder tot ons kome en ons lere, wat wij dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden. En verder in vers 19: Toen nam Manoach een geitebokje en het spijsoffer, en offerde het op den rotssteen aan Jaweh, en Hij handelde wonderlijk in Zijn doen, en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. Ook hier is sprake van een gezondene des Heeren, en dus niet God in mensen gestalte. Want God is niet in vorm voorstelbaar, en Hij zegt zelf: Ik ben God en geen mens.
  Dan iets over Pesach. Ten eerste is het zaak om te kijken wat een tekst ons te zeggen heeft, en niet de eigen symbolische betekenis voor waar houden. Het messias schap is niet symbolisch. Ook de evangelisten verwijzen altijd als ze claimen dat een profetie in vervulling “ging” naar de letterlijke tekst uit de Tanach, ze bedoelden geen symbolische vervulling van een schrift gedeelte. Nu iets over pesach. Er zijn wat problemen met uw stelling wijze dat dat offer of dat bloed heen zou wijzen naar een toekomstige geofferde messias. Dat valt niet op te maken uit het pesach verhaal. Sterker nog, dat offer was een eenmalige gebeurtenis bij de uittocht, en mocht zelfs niet herdacht worden. Het pesach feest herdenkt de uittocht door ongezuurde broden te eten, niks aan wat werd opgedragen komt bloed voor. Zie exodus 12: 14-20. Het was en is niet de bedoeling om een lam te slachten met pesach, dat komt in bovengenoemde passage niet voor, en wat niet opgedragen werd mocht ook niet geschieden.
  Nergens in de schrift is er bewijs te vinden dat een messias niet letterlijk fysiek zou afstammen van Davids huis. Ook niet dat de vader lijn veranderd zal worden in de moeder lijn. Zie de volgende teksten: Numeri 1:1-18, 2 samuel 7:12-14, 1 kronieken 22:9-10.
  Hier nog enige messiaanse teksten: Ezechiel 37:24-28. Kortom het geloof in Yeshua is onbewijsbaar vanuit de Tanach. In Ezechiel 18 leest u dat niemand voor je zonden kan instaan, of borg staan. De ziel die zondigt ( er in blijven leven tot zijn dood) zal sterven, maar die zich bekeerd zal leven.
  Dan schrijft u het volgende: Yeshua kwam en de tempel verdween en dat is veelzeggend. Dat is zeker heel erg veelzeggend, want dat alleen bewijst al dat hij niet de messias kan zijn. De tempel stond er in zijn dagen nog, terwijl de toekomstige messias het volk zal terug brengen naar het land, En de tempel zal herbouwen, dat heeft Yeshua niet vervult. Tekenen zijn in de Tanach altijd zichtbaar en niet onzichtbaar. Als Yeshua geboren zou zijn uit geest is dat niet zichtbaar en dus geen teken.

  • Hi Teun,
   We gaan uit van de Hebreeuwse grondtekst en in Gen. 18 staat bij herhaling JHWH, jod-he-waf-he, kijk maar na.
   En juist als je de geschiedenis leest, stuurt JHWH de 2 engelen naar Sodom en Gomorra en blijft Hij achter met Abraham, voor gesprek. In Gen. 19 lees je dan dat alleen de 2 engelen bij Sodom kwamen, JHWH is na het gesprek met Abraham, zie 18:33 , “weg gegaan”.
   Bij Lot zijn slechts de 2 engelen aanwezig, zo blijkt duidelijk.
   Mbt. Manoah: hij ontdekt geleidelijk aan dat “de man Gods”, de “Engels des Heren” tenslotte JHWH is , want hij zegt tot zijn vrouw: ” we hebben God gezien en zullen sterven”. Richteren 13:22 heeft als woord “Elohim”, maar in het vers er na stelt de vrouw, dat “indien JHWH ons had willen doden etc.”
   Dus beiden beseffen dat ze JHWH hebben gezien in genoemde verschijningen, anders zou Manoah ook niet zeggen, dat ze zouden gaan sterven.
   God is juist wel in een vorm voorstelbaar,althans, Hij maakt Zich zichtbaar in een mensengestalte, zo blijkt in deze gevallen bij Abraham, ouders Simson, Jacob.

   Mbt. de Mashiach zeg ik nergens, dat dit “symbolisch” zou zijn. Wel is er allerlei symboliek, die op Hem wijst, zoals het Pesachlam.
   Mbt. Pesach: niks eenmalig, het wordt jaarlijks herhaald, juist om te beseffen dat we uit de afgoderij, duisternis , slavernij van Egypte zijn bevrijd! En dat geldt voor elk mens, die zijn duisternis, leven zonder JHWH, erkent.
   Waarde Teun, je denkt duidelijk Joods orthodox en je probeert op allerlei manieren Yeshua als de Mashiach te ontkennen, af te wijzen als vals.
   Ik begrijp dat het extra moeilijk is als Jood om Hem na 2000 jaar afwijzen als nog te aanvaarden.
   Ik moest als christen, die wel Yeshua aanvaardt, ook erg de bocht om, om de Tora te aanvaarden, maar ik erken mijn fout daarin en ben na mijn 50 ste de Tora gaan zien als heel belangrijk, noodzakelijk om te praktiseren, zoals Yeshua ook zegt in Matth. 5:17 e.v.
   Daar ben ik geestelijk zeer in gezegend en jij zult evenzeer gezegend gaan worden, als je begrijpt dat Yeshua “de levende Tora” is.
   Hij kwam eerst als legitimatie van de tempeloffers, stierf zelf als offerlam aan het kruis en stond op ten 3e dage.
   Straks, zeer spoedig, komt Hij als Koning-Mashiach en dan is Hij weer een verschijning van JHWH, op de Olijfberg, Zacharia 14 / Handelingen 1:9-11 vallen samen.
   Natuurlijk kan een gewoon mens niet voor een ander sterven, Ez. 37.
   Maar daarom is het ook zo geweldig, dat JHWH voor ons een mensengestalte aannam in Yeshua, lees Philippenzen 2.
   Hij kan als enige juist wel voor ons de doodstraf dragen!
   https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
   Shalom,
   Ben

 11. Dag Ben, oke stel dat het zo is met die engelen zoals je beweert, waaruit bewijs je dan vanuit de Tanach dat Yeshua God zelf in mensen gedaante is?
  Yeshua zegt zelf dat er niemand goed is dan God alleen, en hem zelf incluis, dat is duidelijk uit zijn antwoord op te maken. Dus als hij het zelf zegt dat hij God zelf niet is en u zegt van wel, wat weet u meer dan hij zelf?
  Over pesach schreef ik niet dat het eenmalig was, alleen gaf ik aan wat er God voorschrijft hoe je moet houden. Daarmee bedoel ik dat dat bloed van geen betekenis meer is dan alleen voor die generatie die uittrok. Nergens in exodus 12: 14-20 beveelt Jaweh dat je een lam moet slachten of dat bloed een betekenis heeft voor later.
  Dan schrijft u het volgende: Ik begrijp dat het extra moeilijk is als Jood om Hem na 2000 jaar afwijzen als nog te aanvaarden.
  De reden is niet dat Yeshua niet herkenbaar is, want als je de evangelien leest is te zien dat Yeshua gewoon een Jood was die Joods leefde. De reden van afwijzing is heel eenvoudig: Hij voldoet niet aan het messiaanse profiel.
  Vooral het punt wat u aanhaalt bij herhaling over dat hij de dood straf voor ons gedragen heeft, ook dat wordt in de Tanach nergens voorspelt, om de eenvoudige reden dat niemand die ook uit vlees bestaat voor een ander kan sterven. David had ook de doodstraf verdient maar kreeg genade na bekering.

  • Dag Teun,
   “Stel dat het zo is” is een beetje zwak. Je kunt zelf nalezen, wellicht in Hebreeuws gezien je Joodse achtergrond, wat er staat in de grondtekst, overduidelijk staat daar JHWH in Gen. 18 bij herhaling.
   De vervolgvraag is dan of Yeshua inderdaad ook JHWH in mensengestalte is. Dat heb ik uitvoering aangetoond in de artikelen, waarvan ik de link al gaf in de voorgaande reacties.
   Over Pesach heb ik genoeg uitgelegd, het is geen offer, maar een teken, wat wijst op het bloed van Yeshua: wie op Hem vertrouwt, Zijn gebroken lichaam en Zijn bloed ziet als gegeven in zijn /haar plaats, heeft de basis van behoud en redding gevonden.
   De doodsengel gaat dan jouw deur voorbij, JHWH ziet je in genade aan, je zonden zijn vergeven in dood en opstanding van Yeshua ha Mashiach, zoals in Galaten 2:20 zo mooi staat:” met de Mashiach ben ik gekruisigd en toch leef ik”
   Zie ook Jesaja 53, waaruit heel duidelijk blijkt, dat Hij voor ons de doodstraf droeg, zie Zacharia 12:10, de stammen van Israel zullen zien op Hem die ze doorstoken hebben, als Hij komt om het volk van de totale ondergang te redden, Zach.14
   Niet blijven zeggen, dat een mens niet voor een ander de straf op de zonden kan dragen, ik heb dat al beaamd, dat klopt.Maar JHWH kan wel mens worden in in de mensengestalte van Yeshua als mens zonder zonde voor ons de doodstraf dragen, dat is wel even wat anders.
   Shabbath shalom, welkom in onze samenkomst morgen in Zeewolde,
   Ben

 12. Dag Ben, hier nog een reactie op uw claim dat de mannen die bij Abraham kwamen God in mensen gedaante waren.
  Ik zie geen enkele redden om te enken dat de boodschappers God in
  mensengedaante waren. God zegt zelf dat Hij geen mens is. Als je een mens
  als God bestempeld dan maak je als het ware een ‘begrenst beeld’ van God.
  Dat is iets wat verboden is volgens de Thora.
  Mbt Gen 18

  God die tot Abraham spreekt en de mannen zijn 2 verschillenden. In vers 13
  staat dat God tot hem spreekt.In vers 16 woord geschreven ‘en de mannen’ (om
  een onderscheid te maken met het voorgaande).

  Dus tijdens het bezoek van de mannen spreekt God met Abraham

  Zowel Zacharia 12 als ook Jesaja 53 gaan niet over de messias, maar over Israel, en in Zacharia 12 zullen ze rouwklagen omdat ze de thora verzaakt hebben.

  • Dag Teun,
   Gen. 18 leert ons inderdaad dat JHWH en de 2 engelen verschillend zijn, maar worden als “3 mannen” beschreven, 18:2
   Lijkt me glashelder.
   Verder is het nogal dwaas om te ontkennen, dat Jes.53 op Israel slaat, want dan zou Israel voor de zonde van de wereld de straf dragen, zie vs.5,6,8,10,11
   Het is te gek voor woorden, dat het volk Israel in staat zou zijn om de zonden van de wereld te dragen, Joden zijn mensen als ieder ander, onvolmaakt en hebben genoeg aan de eigen zonden en Ez. 18 laat duidelijk zien, dat elk mens voor de eigen zonde verantwoordelijk is.
   Dus een volk kan ook niet voor anderen de zonde dragen.
   Maar JHWH in mensengestalte, Yeshua, kan dat wel, als mensengestalte zonder zonde.
   En als je Zach. 12 uitlegt in de zin, dat de rouwklacht is, omdat Israel de Tora verzaakt heeft, dan laat dat meteen zien, dat Israel niet volmaakt was,verre van dat en dat erkennen Joden ook, dus hoe zouden ze dan de straf kunnen dragen voor de rest van de wereld?
   Pure misleiding en dwaalleer van de rabbijnen, die Yeshua graag blijven afwijzen als valse Mashiach en dat is tragisch.
   Shalom
   Ben

 13. Ik zeg niet dat Israel de zonden draagt voor de wereld, want dat kan niet zoals u zelf al aangaf in Ezechiel 18, helemaal mee eens. Dat we wel goed kunnen leven staaft de thora door de keuze aan Israel voor te leggen: KIES dan het leven. De thora is heden bij je om te doen. De thora is geen juk, maar een vreugde. David noemt de thora een lichtpunt voor de ogen, en een rustpunt voor de ziel, en niet een geloof in een idool, die zelf ook nog eens ontkende God zelf te zijn. Bij Adam en Eva legde God de keuze al aan hen, ze kozen verkeerd, waarmee niet is gezegd dat de mens daarna geen keuze meer heeft, en altijd slecht en tot kwaad geneigd. Jesaja 53 zegt niets over verzoening door een bloed ofer, daar een bloed offer de zonde niet weg kan nemen, maar bekering en belijdenis. Er staat duidelijk: Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dus geen verzoening door bloed.

  • Hi Teun,
   Als Tora-Yeshua gemeentes leven we vanuit de Tora, met veel dank, het is de beste leefstijl, door JHWH geboden en Yeshua herhaalt dat gebod in Matth. 5:17
   Dat de kerken dit Tora-leven hebben afgeschaft sinds de 4e eeuw, is Godslasterend en zeer kwalijk; het daaruit volgend antisemitisme is verschrikkelijk en daar nemen we grote afstand van.
   Omdat niemand de Tora volmaakt houdt, is er schuldbelijdenis en vergeving nodig. Dat geldt voor alle mensen, vanaf Adam/Eva tot Mozes, tijdens de tijd van Israel tot nu, maar ook voor de volken, want JHWH heeft de volkeren lief, aldus Moshe in Dt. 33:3
   De essentie is bekering en belijdenis, het dier wat sterft bij het offer , symboliseert de doodstraf, die wij verdienen en zonder bloed is er geen vergeving, aldus Lev. 17:11 “want het bloed bewerkt verzoening dmv. de ziel” en deze tekst wordt herhaald in Hebr.9:22
   Abraham werd door zijn geloof gerechtvaardigd, Rom. 4. Hij had nog niet de Tora, zoals Moshe die doorgaf, maar besefte wel, dat JHWH bestond en dat hij op Hem diende te vertrouwen voor vergeving van zonden en leiding in zijn leven.
   Er is geen rechter, die een schuldige vrijspreekt zonder straf en zo ook bij JHWH, HIj verklaart elk mens schuldig en de zonde wordt grondig opgeruimd door de dood van de zondaar.
   In Zijn liefde voor de mensen draagt JHWH in Zijn mensengestalte, in Yeshua dus, voor ieder,die Hem aanvaardt, de doodstraf voor die mens.
   Zonder straf is er geen vergeving, zonder bloed is er geen vergeving , Lev. 17:11, staat duidelijk in de Tora en is als algemeen rechtsprincipe ook helder en wordt in de offerdienst duidelijk gemaakt.
   Shalom
   Ben

 14. Dag Ben, ik reageer nog 1 keer op de kwestie, en dan stop ik, het moet een discussie blijven en niet tot een twist ontaarden.

  Hosea 3:4,5
  4: Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.
  5: Daarna zullen zich de kinderen Israels bekeren en zoeken Jaweh hun God, en David, hun koning en zij zullen vrezende komen tot Jaweh en tot zijn goedheid, in het laatste der dagen.

  Hoewel Israel zoals de tekst aangeeft geen offerdienst heeft, krijgt het toch vergeving en genade (de goedheid Gods) en niet geloven maar zoeken Jaweh.
  Hieruit blijkt duidelijk 2 dingen:
  1. Ze zoeken en vinden Jaweh
  2. En David hun koning (Davidische afstammeling)

  Vraag: Als Yeshua God in mensen gedaante is waarom staat hier dat Jaweh en David apart zullen zoeken?

  Een laatste vraag: U geloofd dat het nieuwe testament ook Gods onfeilbaar woord is? Wat dan met deze kwestie te doen:
  Handelingen 7:14: En Jozef stond heen en ontbood zijn vader Jacob, en al zijn geslacht, bestaande in vijf en zeventig zielen.

  Ik heb dit vers in verschillende vertalingen bekeken, en overal staat 75 mensen. Was God vergeetachtig geworden? Het waren er immers 70?

  • Hi Teun,
   Maak je niet ongerust, ik vat je vragen op als van een integer mens, prima om door te praten tot het duidelijk is.
   Israel zoekt JHWH dan op zeker moment en Yeshua komt uit de lijn van David, zowel via Josef als via Mirjam, waarbij je wel moet beseffen, dat Mirjam als draagmoeder functioneert en Josef als adoptiefvader, immers, Yeshua is de menselijke zichtbaarheid van JHWH, te beginnen als Embryo en dan via geboorte, opgroeien, dood en opstanding weer terug bij JHWH.
   Dus zo kun je begrijpen, dat het zoeken van JHWH en het zoeken van de Mashiach ben David samenvalt en daarbij is het ook duidelijk, dat er een daadwerkelijke straf is gedragen op de zonde van de mensen, nl. in de dood (en opstanding) van Yeshua.
   Mbt. die 70 of 75 heb ik geen antwoord, dat zal ik nog es nagaan. Het NT is zeker ,net als de Teanch, Gods Woord, dus daar zal een verklaring voor zijn, meestal verklaart de Bijbel zichzelf nader.
   Maar vergeleken met de andere punten van gesprek lijken me veel wezenlijker: JHWH verschijnt als mens bij Abraham, Jacob, ouders Simson, bovenal in Yeshua.
   Shalom, hoor weer graag van je,
   Ben

 15. Dag Ben, ik was eigenlijk niet van plan om de discussie te laten voortduren zoals ik al aangaf. Maar goed, je kunt iets op het hart hebben wat je moet delen, bij deze maak ik dan duidelijk wat mijn messiaanse verwachting is. Uit de vele messiaanse passages die er zijn vond ik deze het beste passen bij de digitale conversatie. Jesaja 56: 1-8. Daar lees ik echter niet zoals u geloofd de return van Yeshua, of dat iedereen daarin geloofd. Ook lees ik over offers, die volgens uw denktrant en in de lijn van het nieuwe testament afgeschaft zijn. Ook lees ik hierin het concept waarin de volkeren opgenomen worden en op de rol van Israel geschreven worden. Dat gaat heel anders dan het concept van het messiaanse jodendom, niet door geloof in een offer, of persoon, maar door zoals duidelijk in 6 staat God dienen door een zuiver monotheistisch geloof en daaruit vloeiend het houden van Zijn verbond. Een laatste vraag: Er was voor Yeshua al een manier om vergeving van zonden te krijgen, waarom dan een nieuwe?

  • Hi Teun,
   Prima om door te praten, is alleen maar te waarderen.
   In Jes. 56:1-8 staat de Tora centraal, shabbath vieren, vasthouden aan het verbond (Tora doen), vreemdelingen mogen zich aansluiten.
   Maar ons geloof is natuurlijk niet op dit ene gedeelte gebaseerd, we lezen de hele Bijbel en in Jes. 53 lezen we volop over Yeshua als de Mashiach, dwz als Degene, die voor ons de doodstraf draagt en de symbolische offers de echte basis geeft.
   De offers zijn sinds de verwoesting van de tempel niet meer mogelijk, dus nood gewongen afgeschaft. Maar ook, omdat door de komst van Yeshua de symbolische offers niet meer nodig zijn, Zijn offer is voldoende voor hen , die Hem aanvaard hebben.
   In Ez. 40 tot 48 zien we dat de hele tempeldienst weer terug komt overigens, om de mensen ,die dan leven, duidelijk te maken, dat zondevergeving alleen geschiedt door een plaatsvervangend offer.
   Men weet dan inmiddels dat Yeshua dat volbracht heeft, maar blijkbaar is het goed en nodig om het zo aanschouwelijk voor te stellen; de feitelijke vergeving is geschiedt en blijft geschieden op basis van Zijn offer, wat natuurlijk veel wezenlijker en kostbaarder is dan het symbolische offer van een dier.
   De oude manier was symbolisch en goed voor “the time being”, maar natuurlijk moest die symboliek ooit gelegitimeerd worden, dus zoals gezegd, door JHWH , Die in mensengestalte zichtbaar werd en zo voor ons stierf en opstond uit de dood.
   Net als papier geld, staat symbool voor 100 Euro, maar wordt “waar gemaakt” door de achterliggende goudvoorraad. (Overigens gaat daar de vergelijking mank, want het schijnt dat de huidige papieren geld hoeveelheid bij lange na niet meer gedekt wordt door goud, er is teveel gedrukt).
   En zo moeten de dierenoffers ook “gedekt” worden met het kostbare bloed van Yeshua, JHWH in mensengestalte.
   Snap je hoe bijzonder dat is! Hoezeer onze Vader in de hemel ons daarin Zijn liefde bewijst!
   En verder houden we in de Tora-Yeshua volop rekening met de Torapraktijk, omdat Yeshua ons dat heeft opgedragen, lees Matth. 5:17 e.v.
   We vieren dus shabbath, eten Bijbels kosher, vieren Pesach, Shawoeoth, Yom Kippur (waarbij we het offer van Yeshua in het bijzonder gedenken en JHWH daarvoor danken), Sukkoth.
   Van harte welkom ,Kaatsheuvel en Zeewolde, elke shabbath van 14-17 uur
   Shalom
   Ben

 16. Dan ben ik benieuwd met Ezechiel 28: 9,10. Volgens mij is dat ijzersterk bewijs dat er een verschil is tussen God en vlees. Vooral vers 9: Zult gij dan enigszins voor het aangezicht uws doodslagers zeggen: Ik ben God? Daar gij een mens zijt en geen God, in de hand desgenen die u verslaat?

  • Hi Teun,
   Ez.28 is een beschrijving van satqn,die een prachtige engel was, maar door hoogmoed (wilde als JHWH zijn) ten val kwam.
   Dit gedeelte heeft niets met Yeshua ha Mashiach ben David van doen.
   Shalom
   Ben

 17. Shalom Ben, wat doet u dan met een tekst uit 13:31,32: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenzins voorbijgaan.
  32: Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de ZOON, dan de VADER.

  Hier weerspreekt Yeshua duidelijk dat hij God in het vlees is. Het is dus een eigen gemaakte doctrine onder invloed van de Roomse kerk.

  • Hi Teun,
   Je dient de hele Bijbel te nemen om tot een goede lijn te komen en het inzicht dat Yeshua de Mashiach is, is op veel meer teksten gebaseerd dan op die ene.
   Mbt je tekst: Yeshua spreekt dan die woorden in Zijn menselijke verschijning van JHWH en maakt juist duidelijk, dat alleen JHWH weet hoe de eindtijd zich zal ontwikkelen.
   De Joden om Hem heen begrepen nog niet, dat Hij de menselijke verschijning van JHWH was, ze zaten zeker op dat moment nog met de gedachte aan een sterke Joodse persoonlijkheid, die een koninkrijk als dat van David en Salomo zou oprichten, heel menselijk nog.
   Zelfs na de opstanding, toen ze het iets beter gingen begrijpen, kwamen ze nog met die vraag, Hand.1:6, “Heer , herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israel?”
   En dan legt Yeshua uit,dat het niet hun zaak is de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.
   Diezelfde tekst vind je in Dt. 29:29
   De discipelen moesten gaandeweg ontdekken wie Yeshua was: eerst roept Petrus uit, dat Yeshua de Mashiach is, de Zoon van de levende God. Dan moeten ze nog dieper ontdekken wat dat inhoudt, dus meer dan de aardse Koning van Israel.
   In Hand. 1:6 snappen ze al wel, dat Yeshua dat niet gaat invullen, maar zal Hij dan mogelijk “in deze tijd het koningschap voor Israel herstellen?”
   En in het genoemde antwoord ligt weer de verwijzing naar de Vader.
   Yeshua had dat al vaker uitgelegd, zie Joh.14:1-14 en dan vooral vs. 7-10
   “Toon ons de Vader” vraagt Filippus. Hij wil net als Moshe, JHWH zien. En dan zegt Yeshua, dat ” wie Hem ziet, ziet de Vader”, daarmee zegt Hij feitelijk, dat Hij de menselijke verschijning van de Vader is.
   Shalom,
   Ben
   PS: praat me niet van de Roomse kerk, dat is een ramp, in alle opzichten.

 18. Dag Ben, toch voel ik mij meer thuis met de trant van de Tanach. De profeten van Israel waren niet mals met kritiek. Maar dat ging wel op een menselijke manier. Woorden als dat de duivel hun vader is, of iets dergelijks hoorde je hun niet zeggen. Een echte Jood zegt dat niet tot zijn eigen volk. In het nieuwe testament hoor je dat wel .Toch klopt dat niet. De duivel is geen aparte kracht of macht, maar valt onder de controle van God. Het woord Ha Satan betekend in het Hebreeuws Tegenstander. Petrus is ook eens zo genoemd. Iedereen kan kiezen tussen goed en kwaad. Kies je goed ben je een kind van God, bij de andere keuze ben je een tegenstander van God, zo simpel is het.

  • Dag Teun,
   Terecht zeg je dat het om de keus tussen goed en kwaad gaat en dat elk mens moet kiezen, er komt uit, wat er in een mens zit, er is “kaf en koren” en zo wordt de mensheid verdeelt, aldus Yeshua in een gelijkenis.
   Zeker heeft JHWH alle macht, zie ook het boek Job, waar de duivel spelruimte heeft binnen de grenzen die JHWH hem stelt.
   En jij dacht dat de profeten in de Tenach zich aardiger uitdrukten dan Yeshua?
   Lees Amos maar es door, daarin wordt zeer scherpe taal gebruikt door de profeet namens JHWH. En ook Jeremia en Jesaja hebben zo hun momenten van scherpte.
   Voor elk mens is het zaak, te herkennen of de Mashiach is gekomen en te begrijpen wie Hij is.
   Petrus had dat goed door, zie Matth.16:13-20.
   Daarna moest hij nog leren , dat Yeshua als de Mashiach eerst kwam om voor hen ,die het goede kiezen, de doodstraf te dragen, zodat ze daadwerkelijk verzoend konden worden met JHWH, er is een echte straf gedragen, die het symbolische offer legitimeert!
   Toen Petrus in vs 21 dat hoorde, wilde hij Yeshua daarvan weerhouden en in die context onderkend Yeshua daarin de duivelse misleiding, want juist Zijn offer is de essentie van ons geloof.
   Daarom komt Hij zo scherp uit de hoek, “ga achter Mij weg satan”, waarmee Hij niet zozeer Petrus als wel satan zelf bedoelt.
   Shabbath shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*