Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Koranafgod Allah gaf het “Heilige land” aan het volk Israel, aldus de koran volgens Jordaanse islamgeleerde sjeik Ahmad Adwan

Zelf de koran, de “ultieme waarheid” van de moslims, maar volgens mij het ultieme gifboek, stelt dat  het gebied “Palestina”, voorheen Kanaan, aan het volk Israel toebehoort.
Hieronder volgen de teksten, soera 5:21 in de context,  we zien dat het gaat over het verhaal van Mozes, die 12 verspieders had uitgestuurd, waarvan er maar 2 in vertrouwen op JHWH het land durfden te gaan innemen, Jozua en Kaleb.
Mohammed  vertelt het verhaal van 1300 voor Chr. , 2000  jaar voor zijn tijd (7e eeuw na Chr.!)  even opnieuw,hij weet dat natuurlijk beter.
De originele,  correcte versie staat in de Bijbel, Numeri 13 in het hart van de Tora.
En passant zien we ook nog even , dat de ketterij van Uri Marcus/Wim Verdouw, gemeente Immanuel Alblasserdam/Charlie Lengkeek, Teshuva gemeente Emmeloord) c.s. ook in de koran wordt geleerd.
Je leest in  soera 5: 17 namelijk, dat het lastering is, om te zeggen, dat de Mashaich, zoon van Maria, God zelf is. Uri Marcus (Uriel ben Mordechai) noemt dat dan ook “de Messiaanse leugen”, nl.  te zeggen dat Yeshua  het  “vleesgeworden Woord is” en derhalve JHWH  Zelf in mensengestalte.
Deze ketterij wordt dus onderschreven in de koran, soera 5:17 en daarmee zitten genoemde misleiders helemaal op de islamlijn.
Maar dat terzijde, het gaat nu om het feit, dat de koran bevestigt dat  het volk Israel recht heeft op het land Israel en dan is het toch verbijsterend, dat de hele moslimwereld, gesteund door het “christelijke” Westen olv. Mohbama,  bezig is om een “staat Palestina” , Judenrein,  te realiseren.

En sjeik Ahmad  Adwan uit Jordanie maakt de moslims een ernstig verwijt, omdat ze de koran negeren.

15. O, mensen van het Boek, Onze boodschapper is tot u gekomen, die veel van hetgeen voor u verborgen bleef van het Boek heeft ontsluierd en veel overgeslagen. Er is van Allah inderdaad een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen.

16. En Allah leidt daarmede degenen die Zijn welbehagen zoeken op de paden van vrede en leidt hen uit de duisternis tot het licht door Zijn gebod en leidt hen naar het rechte pad.

17. Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Zeg: “Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?” Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen.

18. De Joden en de Christenen zeggen: “Wij zijn Allah’s kinderen en Zijn geliefden.” Zeg: “Waarom straft Hij u dan voor uw zonden? Neen, gij zijt mensen onder degenen die Hij schiep. Hij vergeeft, wie Hij wil en Hij straft, wie Hij wil. En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en wat daartussen is en tot Hem is de terugkeer.

19. O, gij mensen van het Boek, Onze boodschapper is tot u gekomen na een onderbreking in de reeks van boodschappers, die u klaarheid brengt, opdat gij niet zult zeggen: “Er is geen brenger van een blijde tijding en geen waarschuwer tot ons gekomen.” Waarlijk er is een brenger van een blijde boodschap en een waarschuwer tot u gekomen. Allah heeft macht over alle dingen.

20. En toen Mozes tot zijn volk zeide: “O, mijn volk, herinner u Allah’s gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven.”

21. “O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat Allah voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.”

22. Zij zeiden: “O, Mozes, daarin is een trots en machtig volk en wij zullen er niet binnengaan voordat zij er uit weggaan. En indien zij er uit weggaan, zullen wij het binnentrekken.”

23. Daarop zeiden twee mannen van degenen die hun Heer vreesden en wie Allah Zijn gunst had bewezen: “Gaat de poort (van de stad) binnen, hen tegemoet – wanneer gij er eenmaal binnen zijt, dan zult gij zeker overwinnaar worden. En stelt uw vertrouwen in Allah, als gij gelovigen zijt.”

Met dank aan Steven Shamrak, die me hierop attent maakte.

Ook soera 26:59 bevestigt, dat het gebied Palestina ,  in korantermen “Het heilige land” aan Israel is toebedeeld:

59. Zo geschiedde het; en Wij gaven die als een erfenis aan de kinderen van Israël.”

ALLAH Gave the Land to Jews!
Sheikh Ahmad Adwan, a Muslim scholar who lives in Jordan, said on his personal Facebook page that there is no such thing as “Palestine” in the Koran. Allah has assigned the Holy Land to the Children of Israel until the Day of Judgment (Koran, Sura 5 – “The Sura of the Table”, Verse 21), and “We made the Children of Israel the inheritors (of the land)” (Koran, Sura 26 – “The Sura of the Poets”, Verse 59).
“I say to those who distort their Lord’s book, the Koran: From where did you bring the name Palestine, you liars, you accursed, when Allah has already named it “The Holy Land” and bequeathed it to the Children of Israel until the Day of Judgment. There is no such thing as ‘Palestine’ in the Koran. Your demand for the Land of Israel is a falsehood and it constitutes an attack on the Koran, on the Jews and their land. Therefore you won’t succeed, and Allah will fail you and humiliate you, because Allah is the one who will protect them (i.e. the Jews).”
The sheikh added: “The Palestinians are the killers of children, the elderly and women. They attack the Jews and then they use those (children, the elderly and women) as human shields and hide behind them, without mercy for their children as if they weren’t their own children, in order to tell the public opinion that the Jews intended to kill them. This is exactly what I saw with my own two eyes in the 70’s, when they attacked the Jordanian army, which sheltered and protected them. Instead of thanking it (the Jordanian army), they brought their children forward to (face) the Jordanian army, in order to make the world believe that the army kills their children. This is their habit and custom, their viciousness, their having hearts of stones towards their children, and their lying to public opinion, in order to get its support…”

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*