Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Joden het evangelie onthouden = antisemitisme, aldus Yeshua-belijdende Joodse zangeres Helen Shapiro

Shapiro: ‘Joden Evangelie onthouden, is antisemitisme’

Shapiro4Christenen en christelijke organisaties die goede dingen doen voor de staat Israël en het Joodse volk, maar die niet het Evangelie brengen, maken zich in feite schuldig aan een vorm van antisemitisme. Dat zei de Joodse zangeres Helen Shapiro, in het verleden wereldberoemd geworden met hits als ‘Fever’ en ‘Walkin back to happiness’, donderdag tijdens de jaarlijkse landdag van ‘Israël en de Bijbel’. Die organisatie houdt zich bezig met verspreiding van Bijbels onder Joden.

 

Shapiro, die zich in 1987 christen werd, zong en getuigde er met het trio Hebron. Zij groeide op in Londen in een Joods gezin, als nazaat van Russische grootouders. Zij constateerde dat de boodschap van de Messias, die zij leerde kennen, door sommige christelijke organisaties die zeggen vrienden van de Joden te zijn juist aan hen wordt onthouden. “Als Jodin heb ik daar veel last van. Het is een vorm van antisemitisme. Waarom zou je Joden het Evangelie onthouden en alle anderen niet?” vroeg zij zich af.

 

De eveneens tot het trio behorende Simon Elman, opgevoed in een orthodox Joods gezin, vertelde door uitzendingen via toenmalige piratenzender Radio Caroline, tot Christus te zijn gekomen. “De prediker vroeg in geloof je handen op de radio te willen leggen en Christus te aanvaarden. Zo heb ik de Here Jezus aangenomen”, zei hij. Er was trouwens al een tijd van het volgen van de uitzendingen vooraf gegaan.

 

Thema van de landdag was ‘De Bewaarder van Israël’. Bestuurslid Piet van der Lugt van de stichting zei er persoonlijk van overtuigd te zijn dat de wereldleider van de toekomst, de voorzegde antichrist uit de moslimwereld zal voortkomen. Tijdens de in de Bijbel genoemde ‘grote verdrukking’ zullen er met veel Joden verschrikkelijke dingen gebeuren, zei hij. Maar een gelovig overblijfsel zal behouden blijven.

 

Pieter Heijms vertelde over de impact van de door hem en anderen opgezette website Jewish Testimonies (Joodse getuigenissen), voor en door Joden, die tot veel bestellingen van de Tenach en het Nieuwe Testament leidt. Sommigen vinden Christus als de Messias daardoor. “Het Jodendom”, zei veldwerker Bas van der Linden, “heeft het christendom voortgebracht.” Hij en zijn vrouw verspreiden geregeld de Tenach en als het kan ook het Nieuwe Testament, in synagogen en Joodse gemeenschappen. “Wij hadden er eerst wel moeite mee vaak alleen het Oude Testament kwijt te kunnen. Dat leek ons een halve Bijbel. Maar ook het Oude Testament getuigt van Christus. Hij zei dat Zelf  tegen de Emmaüsgangers.”

 

Directeur Ton Stier van Israël en de Bijbel legde uit dat veel Joden niet over de Tenach beschikken. “Vaak hebben Joden wel een gebedenboek, maar niet het Oude Testament. Het Nieuwe Testament wordt overigens door ons onverminderd verspreid. Maar soms wil men dat niet. Dan geven wij de Tenach, want ook die getuigt van Hem. Zonder het Oude Testament mis je trouwens de context van het Nieuwe.” Stier verwees naar de vele aanhalingen van en verwijzingen naar het Oude Testament daarin. “Wij willen niets verbergen en strijden met open vizier. Maar als wij alleen het Nieuwe Testament zouden hebben, zouden veel deuren gesloten blijven. En de verspreiding van de Tenach leidt dikwijls tot aanvraag van het Nieuwe Testament.”

Commentaar:

Paulus spreekt soortgelijke woorden, als hij zegt een “voortdurende hartzeer” te hebben  vanwege zijn volksgenoten, alle Israelieten, die Yeshua nog in meerderheid afwijzen als de Mashiach.
En wij als Tora-Yeshua gemeente mensen delen dat “hartzeer”,  als we met Joden kunnen spreken over Yeshua, doen we dat graag en dat bieden we ook aan, waar dat mogelijk is.
Natuurlijk zonder het op te dringen, want dat heeft bij geen enkel mens zin, maar de bewogenheid is er altijd, want mensen zijn verloren  zonder de relatie met JHWH door Yeshua.
Yeshua-belijdende Joden als Shaul (Paulus), Helen Shapiro en ook Arthur Katz  zijn heel duidelijk: “het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek” en dat praktiseren we in onze Tora-Yeshua gemeentes,.
Dat doen we echt ook wel in het besef, dat de christenen veel boter op hun hoofd hebben vanwege het antismitisme, maar daar kun je altijd persoonlijk vergeving voor vragen aan elke Jood, waarmee je in gesprek kunt zijn.
En die vergeving schenken ze in mijn ervaring altijd.

Des te verbijsterender is het, dat mensen als Bart Repko , die zich ook nog als “wachter over Israel op de muur” presenteert,  stellen dat het niet hun taak is  om aan Joden het evangelie te verkondigen.
In het blad  “Israel Today”, nederlandse uitgave van Juni 2014, heeft Bart een  column, zie pg. 37 en daar legt hij zijn antisemitisch standpunt nog es uit, het is te ziek voor woorden.
Je bent wel een zeer slechte wachter, als je niet waarschuwt voor het grootste gevaar, nl. dat  elk mens zonder de verlossing in en door Yeshua verloren gaat.
Dwazen zoals Willem Ouweneel en Lody van der Kamp (rabbijn) schrijven  in hun gezamenlijk boek “Joden en Christenen, een verdiepend gesprek” stellen ook dat Joden geen  “Yeshua als enige weg tot JHWH” nodig hebben, want alle Joden horen al bij JHWH.
Godslasteraars, lees Johannes 8 maar es door. Yeshua Zelf zegt in dat hoofdstuk, dat “geloof geen erfgoed is en dat je zonder Hem de duivel tot vader hebt”, vs. 44

Christenen voor Israel zit op de zelfde foute golflengte,  net als Jan Willem van der Hoeven,  men beperkt zich tot  praktische hulp aan Israel om liefde te betonen ( prima op zich natuurlijk), maar weigert daarbij het evangelie te verkondigen.
Daarom worden bij die hulp de Yeshua-belijdende Joodse gemeentes ook nooit betrokken en gaat alle hulp naar de Joodse orthodoxie.

Graag uw gebed voor een meer Bijbels inzicht bij Repko c.s. en natuurlijk ons gebed voor alle mensen, in het bijzonder voor alle Israelieten, dat ze hun hart openen voor de God van Abraham, Isaak en Jacob, JHWH, die in de Joodse mensengestalte van Yeshua temidden van Israel opgroeide, Zijn wonderen deed, de Tora onderwees zoals die oorspronkelijk altijd al bedoeld was,  stierf als het ware Pesachlam en opstond uit de dood !
Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: welkom op het Shawoeothfeest a.s woe.av. 4 Juni in Amersfoort,  Kraanvogelstraat 1 (we huren dan een ruimte in de Immanuelgemeente, net als met Pesach)) 19.30-21.30 met een verrassend programma over de betekenis van dit Feest van JHWH, ook wel Pinksterfeest genoemd.
Speciale collecte voor de hulp, die via de Yeshua-belijdende gemeente van Joseph Shulam gegeven wordt aan alle mensen te Yerushalayim.

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Joden het evangelie onthouden = antisemitisme, aldus Yeshua-belijdende Joodse zangeres Helen Shapiro

 1. Eens!
  ————-
  Shalom corrie

 2. Ben het eens met Helen Shapiro, dat het een vorm van antisemitisme is, indien men weigert het evangelie aan Joden te brengen.
  Eerst de Jood, en dan de Griek.
  “Brengt dan dit evangelie aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem ”
  Niet eens met christenen die geloven in een grote verdrukking.
  Althans in die zin van een opname van de gemeente voor die tijd.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*