Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Islam=moord; de ware moslim is volgens de koran per definitie jihadist, dus moordenaar.

Mijn commentaar nalv. onderstaand artikel:

We zien nu in alle gruwelijkheid waar het wanbeleid van de politiek en geestelijk misleiders in deze wereld en daarmee in ons land heeft geleid. Dankzij het beleid van de laatste 6 decennia om tot een NWO te komen via de VN/EU/Bilderbergtroep, gesteund door interreligieus denken van alle Godsdiensten en afgodsdiensten heeft de islam haar ware aard opnieuw getoond.
Dat wisten we al 1400 jaar, theorie en praktijk van de islam waren helder, maar de landverraders in ons land, te vinden in alle politieke partijen , behalve dan de PVV (alle waardering Geert voor  je toonaangevend islam ontmaskeren!) en in alle kerken en synagoges (behalve dan Tora-Yeshua gemeentes) blijven de islam steunen als “gelijkwaardige religie”,  zoals de CU dat dan noemt.
Toen ik Andre Rouvoet een landverrader noemde in een pamflet, wat we uitdeelden tijdens de islamdebatten van de CU in Rotterdam, ergens in 2008, was hij erg verontwaardigd, hij, Andre Rouvoet , landverrader, hoe kreeg ik het verzonnen.
Zie https://tora-yeshua.nl/2009/10/cu-maakt-diepe-excuses-aan-pvv/

https://tora-yeshua.nl/2009/11/interview-met-andre-rouvoet-o-a-over-allah-die-volgens-andre-niet-bestaat/
Zie mijn artikelen in het archief van “Het Vrije Volk”, nog te lezen bij E.J. Bron op
http://web.archive.org/web/20130501140641/http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index89ca.html?pagina=119&AuthorID=84

“Alle mensen, die niet voor de islam hebben gewaarschuwd, terwijl ze wisten wat de islam inhoud, hebben het bloed van de slachtoffers aan hun handen” en dat geldt dan voor de 6000 kerken en 50 synagoges, die allemaal hun laffe, politiek correcte mond dicht houden, niet 1 website te vinden, waarop men vanuit die hoek de islam ontmaskerd.
Misselijk makende politici en geestelijk misleiders, lees hieronder wat jullie hebben aangericht ! Lauwe christen-lijken, nep-Joden.

Gelukkig zijn de meeste moslims “slechte moslims” volgens de korannormen, net als de meeste christenen en joden nepgelovigen zijn, in naam bij de club horen, hooguit wat met ramadan resp. kerst/pasen dan wel jom kippur doen.
Maar deze “stilzwijgende meerderheid” van naammoslims verleent wel impliciet steun en is draagvlak voor de “ware moslims”, die vol trots doen wat in hun giflboek, de koran staat.
Het onkruid, wat met volle medewerking van het Oranjehuis, politiek en geestelijk misleiders , bedrijfsleven is gezaaid, komt op en waar blijven al de verantwoordelijken nu ?
Ze komen niet verder dan onder grote druk de ISIS-vlag verbieden bij pro-islam demonstraties.

NB: de Eeuwige, JHWH, God van Abraham, Isaak en Jacob kent ieders hart, vrees Hem, die mensen voor eeuwig kan opruimen in het niets van Godverlatenheid.
Kom tot zondebesef, aanvaard Yeshua als de enige weg tot Hem en neem je verantwoordelijkheid om de islamafgoderij het land uit te werken.

Shalom voor ieder, die dit serieus neemt en tot de actie komt, die bij zijn of haar verantwoordelijkheid past.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Gruwelvideo: IS(IS) creëert letterlijke rivier van bloed
Xander 01-08-2014 18:21- in Christendom, Eindtijd & Profetie, Iran / Syrië, Islam & Terreur
Met dank over genomen van http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/08/Gruwelvideo-ISIS-creert-letterlijke-rivier-van-bloed

Syrië: Talloze mensen door moslimstrijders onthoofd – ‘Wij zullen het christendom vernietigen’

2014-08-01-18-19-16.isis rivier van bloed jul 2014
In de naam van Allah en zijn profeet!

Er lijkt geen einde te komen aan de enorme lijst gruweldaden die het Islamitische Kalifaat (voorheen ISIS) pleegt in naam van (de) Antichrist.  Afgelopen week brachten de islamitische terroristen een schokkende video naar buiten waarop is te zien hoe 1500 mannen, waaronder ook tieners (waarvan sommigen tevergeefs om hun leven smeken) ,van dichtbij worden geëxecuteerd en in een rivier worden gegooid, waarvan de kade rood kleurt van een enorme plas bloed.

 

De onbeschrijflijke wreedheden die IS(IS) begaat zijn enkel te vergelijken met die van de Nazi’s en de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Wij zullen wraak nemen en daden met daden vergelden… spoedig zal de moslim overal waardig met zijn hoofd omhoog lopen…’ is op de video te horen, terwijl beelden van de massaslachting worden getoond.

Nadat alle mannen –volgens ISIS soldaten van het Iraakse leger- zijn vermoord en in de rivier zijn gegooid, vervolgt de stem: ‘Hier in Irak werd een vonk ontstoken. Met de wil van Allah zal het opkomen totdat de legers van het kruis (de christenen) in Dabiq worden verbrand.’ Dabiq is de profetische laatste oorlog tijdens de ‘oordeelsdag’, wanneer de moslims volgens de islamitische traditie de Westerse legers in Dabiq (Syrië) verslaan, het kruis (het christendom) vernietigen, en alle overgebleven christenen zich bekeren tot de islam. (1)

Onthoofdingen

In het Syrische Raqqa hebben moslimstrijders de hoofden van talloze mannen afgehakt en in heel de stad opgehangen aan elektriciteitsdraden (2):

2014-08-01-18-19-44.onthoofdingen door moslims in syrie jul 2014 

Dit werd gedaan om ‘Eid’ te vieren, het einde van de islamitische ramadan. De hoofden van 17 mannen –waarschijnlijk soldaten van het Syrische leger- werden in het centrum van de stad op spiesen gestoken (3):

2014-08-01-18-20-11.raqqa syrie jul 2014 onthoofdingen 

Tijdens de opname zegt de ISIS-terrorist onder andere:

‘In de naam van Allah, de meest goedgunstige, de meest genadige. Hij heeft zijn belofte vervuld en zelf de vijand verslagen. Jullie broeders zijn hier, de soldaten van het Islamitische Kalifaat. Allah heeft ons gezegend met een grote zegening voor hem… Allah heeft de gelovigen beloofd dat ze het land zullen beheersen zoals dat eerder het geval was. En hij zal de religie (de islam) versterken zodat het aanvaardbaar voor hem is.’

Killing fields in Syrië en Pakistan

In het zuidoosten van Syrië werd Maria, een christelijke vrouw, door moslims uit haar huis gesleurd en in haar hoofd geschoten. Nadat ze was vermoord dreigden ze haar hele gezin uit te moorden als dat zou proberen haar lichaam weg te halen. Vervolgens werd ze aan de honden gevoerd. Assyrische christenen spreken inmiddels van de ‘killing fields’ van Syrië. Al honderdduizenden zijn voor het extreme moslimgeweld op de vlucht geslagen. (6)

Ook in andere door de islam beheerste landen neemt een bloeddorstige demonische geest bezit van steeds meer moslims. In Pakistan werden een 7 jarig kind, zijn pasgeboren zusje en zijn oma vermoord omdat zij op Facebook Mohammed zouden hebben beledigd door lid te zijn van de Ahmadi sekte, die gelooft dat er na ‘de profeet’ nog een andere profeet is gekomen. Zij worden door andere moslims als niet-moslims beschouwd.

Westen toont geen enkele interesse in lot christenen

Het geweld in Pakistan richt zich echter met name tegen christenen, tot op het punt waarop er een ware holocaust dreigt te ontstaan als er niet snel ingegrepen wordt. Het Westen toont echter nog steeds geen enkele interesse in het lot van de miljoenen vervolgde christenen in de moslimwereld. (4)

Sterker nog, de hoofdzakelijk door links beheerste ‘politiek correcte’ media bagatelliseren of verzwijgen waar mogelijk dat de daders van misdaden en terreuraanslagen moslims zijn. Enkele dagen geleden staken Oeigoerische moslims in China tientallen mensen dood. Ook vielen ze gebouwen van de politie en de overheid aan (video). In het bericht op NU.nl werd echter geen enkele melding gemaakt van moslims, en werd de verklaring van de Chinese overheid dat het om terroristen ging in twijfel getrokken. (5)

Gevluchte christen: Waarom doen jullie niets?

Een naar Zweden gevluchte christen, wiens vrouw en drie kinderen nog vastzitten in Syrië, uitte tegenover een journalist zware kritiek op het Westen. ‘Het gebeurt allemaal recht voor hun ogen, maar niemand doet ook maar iets om het te stoppen. Wij smeken jullie om onze stem te zijn – laat ze iets doen om te voorkomen dat wij worden afgeslacht… We zijn doodsbang voor de islamisten. Waarom doet niemand iets om ons te redden?’ (7)

 

Xander

(1) LiveLeak via Shoebat
(2) Shoebat
(3) LiveLeak via Shoebat
(4) Shoebat
(5) YouTube via Shoebat
(6) Aina via Shoebat
(7) Aina via Shoebat

Zie ook o.a.:

19-07: Islam Kalifaat Irak stelt christenen ultimatum: Bekeer, betaal, of sterf
12-07: Moslims Nigeria verkrachten en vermoorden honderden minderjarige christelijke meisjes
09-07: Na massaverkrachtingen door ISIS pakken Iraakse christenen de wapens op
04-07: Iraakse christenen zien Westen als verraders en Rusland als redder (/ ‘Het Westen heeft het christendom vernietigd door steun voor islamisten’)
02-07: Is Kalief en ISIS-leider Baghdadi de mahdi, de antichrist?
01-07: ‘ISIS-leider zweert Ka’ba in Mekka te zullen vernietigen’
20-06: Iraakse bisschop waarschuwt voor uitroeiing christenen
17-06: Bijbels Rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
02-05: Christelijke kinderen in Syrië gekruisigd door moslims
22-04: Moslims noemen complex in Mekka herbouwde Toren van Babel
17-04: Israëls VN-ambassadeur waarschuwt Westen voor uitroeiing christendom door moslims (/ 9 jarig gevlucht christelijk meisje uit Irak 19 dagen lang verkracht – Anglicaanse voorganger Baghdad: De moslims vermoorden iedereen)

Navigeer naar andere artikelen

5 Responses to Islam=moord; de ware moslim is volgens de koran per definitie jihadist, dus moordenaar.

 1. Als je bedenkt dat dit volk is ontstaan door het ongeloof van Sara.
  Lees onderstaand stukje maar eens.
  GBY
  Yiooda.

  Gedachten, ontstaan door onderstaande woorden.

  Ongeloof, Ongeduld, Ongehoorzaamheid.
  *** *** *** ***

  De God van Israël is de Enige en Waarachtige God.
  Hij schiep hemel en aarde en formeerde de mens
  naar Zijn Beeld en Gelijkenis.

  De mens ontving een opdracht de aarde te bewaren
  maar hij faalde en werd de Hof van Eden uitge-jaagd.
  Wel met de belofte dat een Tweede Adam,
  Jezus Christus, zou komen om deze opdracht, die Adam verknoeide, te voltooien.

  Dan vindt God in Abraham, de man, die de Stam-vader moet worden van het volk Israël.

  (Uit de stam Juda is toen Jezus Christus geboren.)

  God belooft Abraham, dat zijn nazaten niet te
  tellen zullen zijn. Maar wanneer Abraham ouder wordt gaat hij toch denken:”Hoe zal dat zijn?”

  Dan bevestigd een Engel des Heren hem, dat zijn vrouw Sara zwanger zal worden van een zoon.

  Wanneer deze zwangerschap uitblijft gaat Sara twijfelen en schakelt haar mooie Egyptische slavin in en geeft haar aan Abraham als vrouw.

  Door dit Ongeloof, Ongeduld en Ongehoorzaamheid, wordt Ismaël geboren en daarmee is de voorvader der Islamieten geboren.

  Deze bogen op het feit dat Abraham hun Aartsvader is. Dat is in feite waar, maar de Islamieten zijn echter bastaard-zonen.

  Dit volk was nooit ontstaan als Abraham en Sara
  gehoorzaam waren geweest en in ‘ t geloof af hadden gewacht, zonder ongeduldig te worden.

  Dit volk loochend dat hun god een zoon zou hebben, dat is een belediging voor hun godheid. ( Allah )
  Zij loochenen dus de Christus, de Zoon van de God van Israël.

  Hier uit volgt dat er twee Godheden zijn, een echte;
  en een zelfbedachte. Deze laatste is niets, dus zijn ‘volgelingen’ worden aan hun lot overgelaten.
  Zij verkeren in grote armoede,( Althans het grootste deel. ) en hebben tweeduizend jaar achterstand in hun welvaart.

  De God van Israël zegent iedereen in rijke mate
  die Hem aanbidden en zijn Zoon Jezus zien als hun Verlosser.

  U ziet dus wat O,O,O, teweeg kan brengen in de wereld geschiedenis!

  De keuze is niet moeilijk, toch?-

  Jiooda.

  • Hi Joop,
   Van harte eens met je 3 x O.
   Echter, dat de moslims van Ismael af zouden stammen, is niet waar te maken. Uit Ismael kwamen 12 vorsten voort, maar dan is het verhaal wel uit.
   Want 2700 jaar na Abraham/Ismael kwam Mohammed met zijn valse , duivelse verhaal.
   En wie laat me het geslachtsregister zien vanaf Ismael, 1 van de 12 zonen (vorsten) en zo verder tot aan Mohammed?
   We kunnen vaststellen, dat er in die 2700 jaar allerlei heidendom ontwikkelde, bij de Kaaba te Mekka kende men t.t.v. Mohammed 360 afgoden en vervolgens riep Mohammed zijn maangod Allah uit tot de enige ware en wie dat niet geloofde, kon uiteindelijk zijn hoofd afgehakt worden, zie soera 9:5,29 en 123.
   Maar de afstammingslijn van Ismael, die van zijn vader Abraham over JHWH heeft gehoord, naar Mohammed, die de maangod aanbad, is er niet.
   En als die er zou zijn, kunnen we niet anders dan vaststellen, dat het geloofsleven van Ismael wel erg tragisch is verwaterd naar 360 afgoden , waarvan dan de maangod benoemd werd tot de enige, echte demon, de duivel zelf.
   Shabbath shalom
   Ben

 2. Op 1 oktober 2014 @ 14:24 schreef victor leman

  Beantwoorden

  MOSLIMS EN RITUELEN!

  De jihadisten, ultieme slagers zetten hun messen scherper…

  Rituele dieren slachting, halal slachten (offerfeest) wordt binnen enkele dagen weer hervat, moslims slijpen hun messen en verzamelen alvast zo veel mogelijk prooien. De manier waarop islamieten met de dieren omspringen is overduidelijk. In naam van Allah en Mohammed (Allah-u Akbar)worden de dieren met een mes onverdoofd de keel over gesneden. Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd, willen Moslims massaal lekker toekijken hoe het dier veel pijn lijdt. Moslims slachten dieren demonstratief, feestelijk, vooral de kinderen zijn verplicht om mee te doen. Deze “offeraars” verplichten hun kinderen mee te doen: 3 oktober massaal naar de “slachtfeest”; op deze manier groeien ze op in een barbaarse cultuur. Ze worden geconfronteerd met in koele bloedteen dier levend de keel doorsnijden en dood laten bloeden en dat is nou net de druppel betreft overvallen moorden etc. Klaarblijkelijk krijgen ze daar dan ook spontaan een geestelijk orgasme van. Daarom zullen ze het dan ook wel halal vlees noemen.

  MES, BLOEDFEEST (offerfeest) en JIHAD!

  Moslims karakteriseren hun cultuur met allerlei primitieve symbolen:mega moskeeën met de lange minaretten, hoofddoek vrouwen in uniformen, moslimmannen met hun heilige messen, keelsnijders die bloed spuiten op de menigte etc…

  Keel snijden en zo veel mogelijk bloed spuiten op de feest vierende barbaren, je ziet het straks, vanaf 3 oktober, hoe PVDA, CDA, VVD, SP, Groenlinks, CU en D66 politicus van de ene moskee naar de andere springen om offerfeest van de barbaren te promoten.
  Moskeen krijgen subsidies voor hun offerfeest (bloedfeest)! Ronduit schandalig!

  Moslims krijgen ook overheidsgeld voor hun slachtfeesten! Ondemocratische burgemeesters geven geld en dat voor een slachtfeest in de moskeeën! De Nederlandse regering maakt zich volkomen belachelijk!

  Wij Nederlanders mogen offerfeest(slachtfeest) van moslims niet bekritiseren, maar andersom mag wel. Moslims mogen Sinterklaas feest wel verbieden…

  Waarom geven ze die geld,want ze zijn bang om nog meer zetels te verliezen. Nederland is ondertussen een land waar barbarij gewaardeerd wordt en subsidies wordt gegeven aan zwarte en groene terroristen van IS,HAMAS en Al-NUSRA!

  PVDA heeft verloren, maar hun niet-gekozen burgemeesters islamiseren de rest en gaan onverminderd door met de moskeebouw, jihadisten opleidingen en Nederlandse feesten(sinterklaas) te demoderen…! Waarom in Rotterdam de gezag van een ongekozen macht gelegitimeerd is door de LPF, is een raadsel!!

  Er worden in de grotsteden islamfeesten gesubsidieerd! Onder de naam “integratie te bevorderen”, worden er jihadistische trainingen gelegitimeerd!

  Maar die integratie bleek niet echt plaats te vinden, moslims die met die geld nog meer dieren kunnen afslachten en hun kinderen leren hoe ze de levende wezens beter kunnen afslachten, heeft niks mee te maken met de integratie!

  Ongekozen burgemeesters zegen dat ze met dit benadering, meer subsidie aan islamitische instellingen en hun slagfeest levendig te houden als gezamenlijk “medelanders” feest, de integratie kunnen bevorderen.

  Heel voorspelbaar, deze mislukking, want de koran leert heel duidelijk, dat je als moslim niet bevriend moet zijn met de niet-moslims.

  LPF mag niet meedoen aan de valse benadering van ondemocratische macht in Rotterdam! Dit is een verraadt en is tegen de leer van Pim van Fortuin!
  SGP, CU, LPF, 50+ en Partij van Dieren moeten zich rot schamen. Ze hebben toestemming gegeven dat de wetboek van Jihadisten, de koran, in de II.kamer als officiële boek blijft!

  Zij geven hiermee een brevet van onvermogen af. Zij geven de mogelijkheid om straks ook mensen af laten slachten door extremistische moslims…
  Dit soort partijen moeten wij voortaan maar mijden. En ik dacht dat zij ook de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hadden staan, niet dus, stelletje verraders.

  Partij van de Dieren gaat weer geen echte actie ondernemen tegen de bloedfeest(offerfeest) vierende barbaarse menigte! Ze denken dat hun lievelingen champagne of tomatenpuree spuiten bij deze rituelen!!

  Dit soort clubs die niks doen voor de dieren stijgen ook in peilingen!!

  Ze legitimeren islamitische nachtcentrums, jihadistische trainingen met de bloed…. De misvattingen zijn taai. In Nederland is de geest van de beschaving om zeep geholpen door een gevestigde orde die zich kennelijk bij de onvermijdelijke islamisering van het land heeft neergelegd en die voortdurend de waarheid op haar kop zet door de daders als slachtoffers te betitelen en zelfverdediging als opruiing.
  Door de knieval, denken de imams dan alleen maar dat Islam gelijk heeft , ze gaan uiteindelijk hun heilige strijd/oorlog ontketenen in Nederland!

  Gevestigde orde, oude garde, vergeet dat de islam de grondslag van het hele beschaving per definitie verwerpt. Ze hebben maar niet door dat ze van harte meewerken aan hun eigen ondergang. Hoe naïef is de gedachte dat het in de ogen van de moslims een knieval, Nederlandse volksverdediging kan bevorderen.
   
  De achterliggende instinct/idee van deze feestelijke rituele slachting, met zoveel bloed is, dat de kinderen alvast gewend kunnen raken aan de keel snijdingen, onthoofdingen van levende wezens! Mes gebruiken is een kunst voor een jihadist. Een gruwelijke manier te sterven terwijl die onverschillige beulen om je heen staan te joelen en te schreeuwen… Oh, wat vreselijk dat dieren op zo’n manier worden afgemaakt. Voorafgaande aan het afslachten en dan met name van mensen scheppen ze er een waar genoegen in om langdurig te martelen. Vanwege een genetische afwijking veroorzaakt door o.a. inteelt zijn ze daar dan ook ware meesters in.

  Mes als onthoofding middel is belangrijk voor de moslims. Volgens moslims is dit een heilige actie en een echte Mohammedaan die een ongelovig doodt met de mes gaat per direct naar de paradijs…! Iets die met de mes van moslim gedood is, is per definitie halal. Iemand die halal doodt, moordenaar die met de mes opereert, de ware moslim die heilige islamitische mes insteekt, heeft een vaste plaats in de paradijs!

  Werkelijk verschrikkelijk!

  Bij de keel snijdingen, onthoofdingen worden dus altijd de messen gebruikt…Afkeer, afschuw en allergie voor deze ideologie/geloof wordt met de dag groter. Men kots er letterlijk van! Deze praktijken, slachtpartijen zijn als onderdeel van de jihadistische trainingen moeten verboden worden.

  Moslims zijn verdubbeld en nu worden er elke jaar meer dieren afgeslacht. Exponentiële toename van de moslims is een harde feit dat dit achterlijk ideologie gevaarlijk is voor de natuur, ze bedreigen hele ecosysteem. Door de enorme toename van moslims, is ook nu Nederlandse landbouw in een grote gevaar gekomen.

  Deze massale, demonstratieve slachtpartijen zijn niet van deze tijd, vroeger waren er minder Moslims en ook dus ook minder slachtoffers, maar nu de explosieve groei van de moslims bedreigt de dieren en dus ook hele ecosysteem. Je moet deze barbarij nu bestrijden!

  Zo zijn er in de grootsteden tal van moordenaars en criminele bendes actief. Moslim,wilt zijn prooi liever met de mes ombrengen! Theo van Gogh was onthoofd met een mes, maar de bestuurders hebben gemanipuleerd met hun geliefde moordenaar actie…

  De waarheid mag niet worden geschuwd!

  Om in Nederland jihad te voorkomen, moet je juist de imams terugsturen naar hun herkomstlanden en de moskeeën zo snel mogelijk verbieden.
  Benut het geld beter en stop de islamisering.

   
  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Berna Akker, M. Vlaam. R. E. Zycke 

 3. Op 17 februari 2015 @ 12:41 schreef Ellen Konne

  Beantwoorden

  Oorlog en verovering als cultuur: hoe moslimjongeren moordende jihadisten aan het worden!

  Terwijl het grote gevaar van islamitisch geïnspireerd terrorisme dat zich onder meer keert tegen de grondslagen van onze democratische samenleving en het jihadisme een substantiële bedreiging vormt voor Nederland, blijven veel politici en gemeenten, uitbreiding van het islamitische infrastructuur te stimuleren.

  Een permanente islamitische voedingsbodem onderhouden, is je eigen ondergang versnellen door je eigen civilisatie verder te laten vervangen voor het nihilisme dat islam heet, want de islam heeft in 1470 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien.

  Men heeft het zaadje geplant, laten doorgroeien en weigeren de wildgroei te verwijderen. Het is diept triest dat men niets meer durft te zeggen over met dit geloof gemotiveerde burgeroorlogen, niets meer durft te denken over de rol van moskee tijdens islamitische burgeroorlog! Moskee is een ultieme trainingscentra voor de jihadisten, hoe meer moslims in Nederland, in het algemeen, des te meer kans op een burgeroorlog!
  Zodat politici die hiervoor blind wensen te blijven, hebben het volk verraden en hebben blootgesteld aan een van de gevaarlijkste ideologieën die ooit door de mens is bedacht.

  Gemeente Gouda bouwt een megamoskee en worden Jihadisten via een omweg potentieel binnengehaald. Marokkaanse en Turkse moskeeën krijgen miljoenen euro’s subsidie van de gemeenten om aan hun imago te werken!
  Deze Moslims onder leiding van salafisten zijn een voedingsbodem voor ISIS, Hamas en Al-Qaeda. Moslims worden nu gefaciliteerd in hun intolerantie. Megamoskeen voor jihadis in Gouda, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, Het is niet te geloven dat ook de christelijke partijen hiermee akkoord gaan, ze zijn de landverraders. 

  Het grote gevaar is dan ook dat de massa immigratie van moslims naar dit continent niet wordt gestopt….Het wordt hoogtijd dat er een streep wordt getrokken: tot hier en niet verder.

  Ongekozen bestuurders beweren dat de moskeebouwers geen ISIS leden zijn, maar in werkelijkheid zijn deze islamisten en jihadi’s hetzelfde. De PR-machines van jihadi’s en idioten beleidsmakers werken perfect. Het probleem is de islam zelf, hoe meer moslims, hoe eerder islamitische burgeroorlog (jihad)! Een fundamenteel foute ideologie die sommigen iets milder belijden, maar dat is slechts een vernislaagje om de ware aard te verdoezelen. ISIS, net als Al-Qaeda, Hamas, Al- Nusra, Milli Gorus, is een splinter organisatie van Salafistische beweging/sekte die ook in Nederland aktief is. ISIS is een islamitische plant en wacht op zijn prooi! Die waarheid moet je niet ontkennen…Het jihadistische salafisme, bouwt nieuwe moskeen en verovert langzamerhand Nederlandse steden, met steun uit de politiek. De overheid maakt zich schuldig: gemeentebestuurders hebben ook de hulp ingeroepen van rijke jihadisten uit het M-Oosten. De tijd tikt, maar wat kan het volk ertegen doen?
  PR activiteiten en islamitische expansie: en ieder die beweert dat de slachtingen, aanslagen en een aantal bloedige oorlogen van de afgelopen pak weg 28 jaar niets met de Islam te maken hebben hoort m.i. niet thuis in een landsbestuur. Onze ongekozen laffe wanbestuurders zullen dit uiteraard nooit doen, liever halen ze dit jaar weer vele tienduizenden nieuwe moslims het land binnen en dwingen ze kleine dorpjes met een paar honderd inwoners om duizenden nieuwe moslim op te nemen. We worden verraden door de almachtige politieke partijen en dat al decennia lang. We moeten ze een halt toeroepen en snel !

  Van straat jongens tot massamoordenaars! Agressie die dodelijk gaat exploderen in Nederlandse steden.

  Iedereen kan waarnemen dat ons land als gevolg van het tot nu toe gevoerde immigratiebeleid langzaam maar zeker naar de knoppen gaat. Het gaat niet alleen om het geld. De immigratie (99% bestaat uit de moslims) in Nederland is qua aantallen extreem veel geweest en in een te korte periode. De Nederlandse samenleving is overspoelt met moslims. De grote steden lijken inmiddels bijna islamitische enclaves. Lage litteraire ontwikkeling (men leest niet), een algemene Jihadistische haatcultuur, steniging van vrouwen als geoorloofde Islamitsche straf, kinderhuwelijken…Ons land gaat compleet naar de klote. We leven inmiddels in een schijn democratie: alles wat het volk wil wordt genegeerd en burgers bestempeld als groot gevaar voor burgers.
  Bijna alle Moslimorganisaties worden gesubsideerd…! Je begint je af te vragen wiens belang de NL bestuurder dient.
  Er zijn in Nederland duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad.
  Nieuwe generaties worden in de moskeen opgevoed/opgeleid als jihadisten tegen de Nederlanders! Goed georganiseerde islamisten worden steeds militanter in Nederland. Deze islamisering proces wordt door veel politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.
  Intussen gaat de ongecontroleerde islamitische volksverplaatsing door, jihadisten hebben vaste voet in Nederland… Het grootste gevaar komt van deze moslims. Dit is geen super jihadiste die de islam kaapt. We hebben ons mee laten slepen in discussies over ‘geloof’! Dat zijn discussies die nooit gewonnen kunnen omdat discussianten geen basis delen waarover überhaupt gediscussieerd kán worden. In alle islamlanden zien we: armoede, onderdrukking van de vrouw, bedenkelijke levensstatistieken, gebrek aan dierenliefde (hond, ezel), overbevolking, een onderdrukte agressie die nu en dan dodelijk explodeert , lage litteraire ontwikkeling (men leest niet), een algemene Jihadistische haatcultuur, steniging van vrouwen als geoorloofde Islamitsche straf, veel kinderhuwelijken, oorlog en verovering als cultuur. Dit is de islam. Er is geen andere islam.

  De islam wil niet met de niet-moslims samen gaan. Omdat zij zich superieur wanen. U kunt Moslims niet vergelijken met de katholieken, dit is geen protestants probleem! Het wordt maar niet opgelost. Over dertig, veertig jaar zitten we er hier nog mee. De islam is pas tevreden als alle niet islam vernietigd is. Ze beginnen met critici en intellectuelen en daarna is de domme rest geen gevaar meer. Vroeg of laat zal politieke elite de onafwendbare consequenties van haar instelling moeten aanvaarden…

  De onderzoeken constateren somber dat Nederland reeds ten prooi is gevallen aan de Islam, en met de Frankrijk hetzelfde dreigt te gebeuren. Het zal ons nog vele vele miljarden kosten, betaald door de hardwerkende mensen; vooral de jeugd van nu zal de gevolgen later ondervinden.

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya H. Dekker. N. Korse. S. E Konne, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke 

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*