Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hoeveel moorden door moslims hebben de politici nog nodig om de islam uit te bannen hier ?

Ayaan Hirsi Ali  geeft erg voorzichtig aan, dat men eindelijk es moet erkennen, dat islam de oorzaak is.
Zie  http://www.volkskrant.nl/opinie/wat-is-ons-antwoord-op-de-aanslag-in-parijs~a3825804/  citaat hier uit:

“De manier waarop we op die aanval reageren, is van groot belang. Als we het standpunt innemen dat we te maken hebben met een handjevol moordzuchtig gespuis zonder enig verband met datgene wat ze zelf luid en duidelijk claimen, dan geven we hen geen antwoord. We moeten erkennen dat de islamisten van nu gedreven worden door een politieke ideologie, die ingebed is in de teksten die de basis van de islam vormen. We kunnen niet langer doen alsof het mogelijk is om een onderscheid te maken tussen daden en de idealen die tot die daden inspireren.”

Dus de islam als religie , als systeem, is de oorzaak en wie dat duivelse systeem blijft belijden, is een potentiele moordenaar. Stap er uit, neem je verantwoording, als je eerlijk naar je geweten luistert, wil je niet bij die moordenaarsbende horen, je wilt niet in opdracht van de koranAllah de wereld  tot 1 groot islamconcentratiekamp maken, het kalifaat.
Hoe kun je volhouden, dat het kalifaat een zegenrijke samenleving oplevert, alle pogingen daartoe in 1400 jaar zijn overgoten met het bloed van degenen, die door moslims zijn vermoord , totaal 270 miljoen mensen.
Ook al die andere pogingen om een wereldmacht te worden, zijn spaak gelopen, die rijken zijn allemaal ten onder gegaan, zie de grootste 10 hier, w.o. ook 2 kalifaten: http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-grootste-wereldrijken-ooit/

Nu wordt er via de VN aan een wereldwijde samenwerking gewerkt, door diverse politci wordt de term NWO (Nieuwe Wereld Orde) al jaren gebruikt en door de pausen wordt vanuit de RK-kerk aan een interreligieus verband gewerkt, al lang en de RK-kerk wil een voet aan de grond krijgen in Yerushalayim om haar geestelijke wereldstatus te versterken.
IS werkt het meest duidelijk aan een 3e kalifaat .
Verder  is er al een eeuwenlang lopende wens in het Jodendom om olv. een zeer bijzondere Jood, de Mashiach, wereldwijd leidinggevend te worden.
Recent hadden we nog een poging van “das dritte Reich”, Hitler en zijn nazi’s, ook geen succes, om het als  understatement te zeggen.
Al deze pogingen  zijn  op niets uitgelopen of zullen gaan mislukken, want mensen zijn niet in staat om de wereld te regeren in vrede. De profeet Daniel geeft diverse visioenen van de wereldgeschiedenis en voorbij gaande wereldse koninkrijk en wijst ook op het enige Koninkrijk wat  blijvend zal zijn.

Dat enige rijk, wat zal blijven tot in eeuwigheid, is  het rijk van JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, waar de Bijbel vol van staat, een geestelijk Koninkrijk van recht, genade en liefde, omdat de Tora gehouden wordt en daarin is de genade voorzien, want JHWH kwam in mensengestalte tot ons in Yeshua, die voor elke zondaar , die dat wil aanvaarden, de doodstraf droeg.
Een zondaar  is iemand, die zijn doel mist, die bezig is met een eigen koninkrijkje  en zelf koning wil zijn, prive en/of als groep en vervolgens wereldwijd en dat zonder JHWH.

Bizar, dat dit verhaal van Yeshua als enige weg tot dit Koninkrijk door velen wordt afgewezen en ook de meerderheid van de Joden heeft Hem altijd afgewezen, helaas.
En verder zijn er nog velen, die Hem dan voor de vorm  belijden, kerkje spelen, in naam christen heten, maar verder hun eigen gang gaan en dus zelf koning blijven.

Anderen weigeren zelfs maar na te denken, leven hun “huisje , boompje, beestje” leven en houden het er op , dat “er wel wat zal zijn” en dat ze “iedereen altijd aardig en goed hebben behandeld” en  als er een God is, dat Hij hen dan zeker zal aanvaarden. Niet dus!!, want wie van ons is volmaakt en zonder enige zonde ??

En als je wijst op die falende koninkrijken en op ontwikkelingen, die meer in het geheim plaats vinden om tot een koninkrijk te  komen (Vrijmetselaars, NWO, interreligieuze macht, invloeden van Rothschild-Joden, in eigen kracht de staat Israel vestigen als poging om plaats te maken voor een aardse Mashiach/wereldleider,  kalifaatpogingen her en der), dan krijg je het verwijt, dat je complotten ziet.
Alsof er geen complotten hebben bestaan aan de lopende band, juist bij de vorming van wereldmachten; heel merkwaardig dat je dan niet over “complotten” zou mogen praten, als het daar op lijkt of als die zichtbaar worden.
Die angst bestaat vooral bij “struisvogeltypes” die met de kop in het zand de werkelijkheid denken weg te duwen of bij mensen, die  hoe dan ook de eigen ideologie  willen vasthouden of bij mensen, die  een eigen agenda hebben en om die te laten slagen, moet elke andere benadering als “onzin” worden bestempeld.

We gaan zien, dat de Bijbelse profetie , die al vaak is vervuld en bewezen, in deze tijd tot optimale vervulling gaat komen; we leven toe naar de komst van de Koning, JHWH in de gestalte van Yeshua ha Mashiach, Hij alleen gaat “shalom ” brengen , wereldwijd en kosmoswijd.
En dan zijn alle menselijke koninkrijken  te niet gegaan en zijn degenen, die Hem niet wilden aanvaarden en zo zijn gestorven, voor eeuwig verloren, naar eigen keuze, want wie Hem bewust blijft weigeren  in dit leven, doet dat voor eeuwig.
Zie voor meer info:  https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Hoeveel moorden door moslims hebben de politici nog nodig om de islam uit te bannen hier ?

  1. Op 14 januari 2015 @ 12:13 schreef Joop Sollie

    Beantwoorden

    Ik kan dit alleen maar be amen Ben.

  2. Ach ja, die goeie ouwe islamofobie-leugen. “Minder, minder, minder” wordt gezien als haatzaaien jegens moslims alsof mijnheer Wilders daar zijn tijd en moeite aan zou verspillen. Keer op keer blijkt dat moslims totaal geen hulp nodig hebben om zich gehaat te maken. Wederom blijkt antimoslim-geweld hoe terecht dat ook zou zijn niet te bestaan, dus om de slachtofferrrol te bestendigen moeten de incidenten verzonnen worden waren de incidenten van geweld door moslims tegen mensen maar net zo imaginair. Is liegen niet een van de vijf pijlers van de pislam ( 1- moorden, 2- verkrachten, 3- plunderen, 4- vroomheid, 5- liegen)?

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*