Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De meeste ware moslims kiezen bewust zelf voor praktisch jihadisme, blijken goed opgeleid en goed geintegreerd

Met dank overgenomen van http://m.nieuwsblad.be/cnt/DMF20150202_01506294

‘Goed geïntegreerde jongeren radicaliseren makkelijker’

295fb3a6-aab9-11e4-b821-6578b5a7b207_web_scale_0.0732422_0.0732422__.jpg.500.333AP

Volgens de Nederlandse onderzoekster Marion van San zijn goed geïntegreerde jongeren in ons land vatbaarder voor radicalisering. ‘De stelling dat jongeren die naar Syrië trekken vooral het slachtoffer zijn van een samenleving die hen niet accepteert, wordt niet door de feiten ondersteund.’

Van San doet al enkele jaren onderzoek bij families van jongeren die naar Syrië zijn afgereisd, waardoor ze nauwe contacten heeft met zowat negentig betrokken gezinnen. Het gaat om heel diverse, vaak harmonieus levende families. Uit de contacten blijkt dikwijls de onmacht van de ouders om de radicalisering van hun kind terug te draaien.

‘De jongeren die vertrokken zijn, zijn niet allemaal laaggeschoolden en gefrustreerden’, zegt de onderzoekster in een opiniestuk in De Standaard. ‘Voor de discriminatie waarvan zij het slachtoffer geweest zouden zijn, is meestal weinig bewijs te vinden.’

Van San voelt meer voor de stelling dat ‘hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, hoe groter de kans is dat zij radicaliseren’. De kinderen en kleinkinderen van immigranten zijn hier geboren en opgegroeid, en willen geaccepteerd worden. ‘Het gevolg daarvan is dat zij hogere maatschappelijke verwachtingen hebben dan anderen en vaak gevoeliger zijn voor uitsluiting en (vermeende) discriminatie. Bij negatieve ervaringen kunnen ze zich afkeren van de samenleving en hun heil zoeken in een deviante groepsidentiteit.’

Volgens Van San zijn geradicaliseerde jongeren voor hun radicalisering net vaak erg ‘westers georiënteerd. ‘Vaak waren het jongeren die uitgingen, alcohol of drugs gebruikten en zich in een latere fase bekeerd hebben tot de islam en dan binnen de kortste keren doorgeslagen zijn in hun geloof.’

______________________________________________________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Waar blijven nu die zwetsers, die  bij elke aanslag vanuit de islam gepleegd, roepen, dat het om een “lone woolf” gaat of een “excentrieke, psychisch gestoorde figuur, die alleen handelt”  ?
De meerderheid is dus goed geintergreeerd  en kiest welbewust voor de “ware religie van vrede”, want als het kalifaat eenmaal gevestigd is en alle niet-moslims zijn opgeruimd, daalt de ware “salaam” neer  op aarde, bevochten door de toegewijde moslims, die hun leven toch maar over hadden voor de koranAllah, de duivel zelf dus.
Graag de reacties van  Aboutaleb,  Achmed Marcouch c.s of  Dierick Samson nog even voor de verkiezingen namens de PvdAllah.
Of Slob cs. names de CU over hun credo “de islam is een gelijkwaardige religie in ons land”.
Een uit Irak gevluchte christelijke professor zei het gisteren als volgt:  “in Nederland is men overwegend DOM wat de islam betreft”
En hij weet waar hij het over heeft, heel christelijk Nineve  geislamiseerd en de meeste christenen moesten vluchten voor de “ware moslims”.
Het ging heel snel, de “aardige moslimburen” met wie het jaren goed samenleven was, waren van de ene op de andere dag ook “ware moslims”.
Het is maar dat u het weet.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*