Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

IS-moslims vermoorden Koptische christenen, als ware moslims, zoals de koran gebiedt, leve het kalifaat

Onderstaand artikel van Mark Durie ontving ik van Andre v  M., met dank voor zijn vertaling; het is in feite het script bij de gruwelijke video, die u op de link van Walid Shoebat kunt zien.
Mark Durie schreef ook het boek “dezelfde God ?” , waarvan Andre de Nederlandse vertaling maakte en wat Hans Jansen en Ben Kok  bij de presentatie van dat boek in sept. 2009 van een lezing  over dit thema mochten voorzien, boek is te koop op  http://www.victorypublications.nl/dezelfde_god.html

Zie ook voor de presentatie met de toespraken:

https://tora-yeshua.nl/2009/09/verrassend-goede-avond-met-prof-jansen/

https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-hans-jansen-over-dezelfde-god/  (met video)
https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/

Dan hier de video van de moordpartij, uiteraard gruwelijk om te zien, maar dan weet je wel wat er van uit de islam tot ons komt en kan niemand zeggen” wir haben es nicht gewusst””

http://shoebat.com/2015/02/15/watch-video-isis-savages-beheading-twenty-one-coptic-christians-saw-martyrs-beheaded-name-jesus-fulfilled/

‘Een boodschap getekend met bloed aan de natie van het kruis’

‘Een boodschap getekend met bloed aan de natie van het kruis’

Dit artikel is een analyse van een film geproduceerd door Al-Hayat Media van de Islamitische Staat, dat de rituele afslachting afbeeldt van de 21 Koptische christenen op een strand in Libië, in de film “Een boodschap getekend met bloed aan de natie van het kruis.” Woorden in het cursief zijn uit de film, ofwel in de vorm van titels of ondertitels, ofwel als vertelling. Tekst in vet is voor de woorden van Mohammed of de Koran; de tekst van Mark Durie is in gewone letters.

De kust van Wilāyat Tarābulus [in de regio Tripoli] bij de Middellandse Zee

Het volk van het kruis, de volgelingen van de vijandige Egyptische kerk 

De openingsscènes tonen de 21 mannen die langs de kust geleid worden naar de camera, ieder vastgehouden door een man met een bivakmuts op.

Alle lof zij Allah, de sterke en machtige, en moge vrede en zegeningen zijn op[1] degene gezonden door het zwaard [2] als een genade voor de hele wereld[3]

[1] Het is een standaard islamitische tekst om Mohammed te zegenen.

[2] In dit geval wordt Mohammed geïdentificeerd als ‘degene gezonden door het zwaard.’ Deze frase is van Mohammeds woorden: “Ik ben gezonden met een zwaard in mijn hand om mensen te gebieden Allah te aanbidden en hem geen genoten te geven. Ik gebied u om te geloven en degenen te onderwerpen die mij ongehoorzaam zijn.” Subhi al-Salih, ed., Ahkam Ahl al-Dhimmah vol 2: 736. Ook geciteerd door Ibn Taymiyyah in Majmu’ Al-Fatawa (Vol. 28, p. 270).

[3] Soera 21:107 “En niet anders hebben Wij u [Mohammed] gezonden dan als een barmhartigheid voor de wereldwezens.”

Oh volk, pas geleden heb je ons gezien op de heuvels van as-Sham [Syrië] en op Dabiq’s vlakte,[4] afhakkend de hoofden die voor lange tijd de kruis waan droegen, gevuld met wrok tegen islam en moslims[5].

[4] Dabiq is een plaats in noord Syrië. In islamitische eschatologie wordt het geloofd een slagveld te zijn tussen christenen en moslims. Vanwege deze reden is Dabiq gekozen als de titel voor de IS’ propaganda-glossy.

[5] Het idee dat christenen vijandschap hebben tegen moslims is uit de koran:

Soera 60:4 “en tussen ons en u is er vijandschap en haat voor immer zolang gij niet gelooft in Allah alleen.”

Soera 4:101 “De ongelovigen zijn waarlijk voor u een klaarblijkende vijand.”

Soera 3:118 “O gij die gelooft sluit niet innige vriendschap buiten uw kring. Zij zullen u niet te kort doen in ontrouw zij verheugen zich in uw verkeerdheden. De haat blijkt openlijk uit hun monden maar wat hun borsten verbergen is erger.”

En vandaag zijn we ten zuiden van Rome, op het land van de islam, Libië, sturend nog een boodschap
“Oh kruisvaarders, veiligheid voor u zal enkel te wensen zijn,[6] in het bijzonder wanneer u ons tezamen aan het bevechten bent,[7] totdat de strijd zijn geweld heeft neergelegd [8] en Jezus, vrede zij met hem, zal afdalen, het kruis breken, de zwijnen doden en de jizya zal afschaffen. [9]”

Deze enkele zinnen staan vol met verwijzingen naar canonieke teksten van de islam.

[6] Mohammed vertelde de joden van Medina de bekende woorden aslim taslam ‘bekeer u/ geef u over (aan de islam) en u zult veilig zijn’.

Door deze logica kunnen degenen die weigeren zich over te geven aan de islam nooit veilig zijn.

[7] Soera 9:36 “…bestrijdt de genotengevers altezamen zoals zij u altezamen bestrijden”. Dit vers komt snel na 9: 29 wat het kernvers is voor de onderwerping van christenen onder het juk van de islam. Het Arabische woord voor ‘strijden’ hier betekent werkelijk ‘vechten om te doden’.

[8] Soera 47:4 “Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn houwt dan in op de nekken [dat wil zeggen onthoofd hen] en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht bindt hen dan in boeien. Dan daarna of begenadiging of loskoping totdat de strijd zijn geweld heeft neergelegd.”

[9] Muhammad zei “Isa (Jezus) … zal de mensen bevechten voor de zaak van de islam. Hij zal het kruis breken, zwijnen doden en de jizyah afschaffen. Allah zal alle religies vernietigen behalve de islam.” (Sunan Abu Dawud, Boek van Veldslagen).

Volgens deze welbekende overlevering van Mohammed, zal Isa de islamitische Christus het christendom vernietigen, en iedereen doden die zich niet onderwerpt aan de sharia van Mohammed. In islamitische wet betekent de afschaffing van jizya het einde van tolerantie voor niet-moslimse religies. Na Jezus’ terugkomst zal de hele mensheid slechts twee keuzes gegeven worden: islam of de dood. Deze christenen in Tripoli worden bij voorbaat van dit eindtijdprincipe gedood.

En de zee waarin jullie sjeik Osama Bin Ladens lichaam hebben verborgen, we zweren aan Allah, we zullen het vermengen met jullie bloed.

Het principe van qisas, of vergelding wordt hier toegepast: net zoals Bin Laden begraven werd in de zee, zo zal het bloed van christenen in de oceaan vloeien.

Vergelijk soera 2: 190-194

“En bestrijdt op de weg van Allah hen die u bestrijden … En doodt hen waar gij hen aantreft en verdrijft hen van waarvan zij u hebben verdreven … indien zij u bestrijden doodt hen dan … Wie dan vijandschap toont tegen u toont vijandschap tegen hem op dezelfde wijze als hij vijandschap tegen u getoond heeft.”

En ook Soera 16: 126 “vergeldt dan met wat gelijk is aan dat waarmede u vergolden wordt”.

Dezelfde motivatie beïnvloedde het levend verbranden van de Jordaanse piloot: omdat zijn bommen mensen deden sterven in brandende gebouwen, werd het ook als toegestaan beschouwd om hem te verbranden.

Het principe van qisas is ook de reden dat de te onthoofden slachtoffers de oranje Guantánamo Bay-stijl overalls te dragen kregen. Dit wil zeggen: we vernederen jullie zoals jullie ons hebben vernederd in Guantánamo.”

Het wereldbeeld van qisas beperkt zich niet tot de Islamitische Staat. Jordanië en Egypte citeerden hetzelfde principe toen zijn gevangenen executeerden en bombardementen uitvoerden als antwoord op de IS-wreedheden.

Een andere theologische element dat hier ter sprake komt is het principe van collectieve bestraffing: als een christen een moslim onrecht aandoet, dan moeten alle christenen worden gestraft, ondanks dat deze Egyptische christenen absoluut niets van doen hadden met de Bin Laden of diens dood: vanwege de manier waarop de VS Bin Laden in de zee begroeven, moet Egyptisch christelijk bloed vermengd worden in de oceaan. Evenzo, vanwege de vernederende manier waarop de VS onwelwillende moslimgevangenen in Guantánamo behandelde, moeten Egyptische christenen onthoofd worden door oranje overalls te dragen.

Zij smeken wat zij aanbidden en sterven bij hun heidendom.

Als de slachtoffers naar de grond gedwongen worden, eerst om te knielen en vervolgens om hun hoofden in het zand te leggen, verklaart het opschrift dat zij aan het ‘smeken’ zijn dat wil zeggen op hun knieën buigen om te aanbidden, en sterven voor hun religie, wat hun heidense ‘aanbidding’ is. Als zij naar de grond gaan, zien we een aantal mannen dat de naam van Jezus aanroept.

Deze tekstuele opschrift is ontworpen om de slachtoffers te vernederen en kristalhelder aan andere christenen duidelijk te maken dat deze mannen gedood worden vanwege hun geloof. De manier van hun dood is ook een enscenering van de valse aanbidding waarvan zij beschuldigd worden: zij worden gedwongen om zich neer te buigen, als of aan een afgod, maar zij gaan naar beneden naar hun dood. Dit ritueel wil communiceren: “Omdat  jullie je gebogen hebben voor een valse god, zullen jullie nu buigen voor je eigen dood.”

Dit vuile bloed is slechts iets van wat u te wachten staat, als wraak voor Camilla en haar zussen.

Camilla Shehata is een Koptische vrouw, de vrouw van een christelijke priester, die vermist werd. Haar man rapporteerde haar vermissing aan de politie bang dat zij ontvoerd was door moslimmannen, die regelmatig christelijke vrouwen in Egypte ontvoeren, verkrachten en onder dwang bekeren, maar al te vaak in samenspanning met de autoriteiten. Ontvoerders staan er bekend om zich op de vrouwen van priesters te richten. Later verscheen Camilla op nationale TV om te stellen dat zij slechts naar haar familie was gegaan na een huishoudelijke ruzie en zich niet had bekeerd tot de islam. Echter het moslimpubliek in Egypte was niet gerust gesteld. Het werd opgejut door de moslimleiders met het idee dat zij zich tot de islam had bekeerd, en de Koptische kerk, die haar ontvoerd had, was haar aan het martelen om haar te dwingen om terug te keren tot het christendom. Deze aanklacht tegen Egyptische christenen werd ook gedaan in verband met andere Koptische vrouwen.

Dit is een zaak van projectie. Moslims hebben honderden Koptische meisjes en vrouwen gevangen genomen in afgelopen jaren (zie hier en hier) en hen met geweld en bedreigingen gedwongen om de islam te aanvaarden en een valse getuigenis af te geven dat zij vrijwillig de islam hebben binnengetreden. Er is normaal gesproken geen hulp voor de families van de gevangengenomen vrouwen. De families worden eenvoudigweg verteld dat de vrouwen zich tot de islam hebben bekeerd en nu getrouwd zijn, en hun nieuwe mannen kunnen voor hen spreken, in overeenstemming met de islamitische wet.

Het bloedbad van aanwezigen in de Katholieke kathedraal van Bagdad op 31 oktober 2010 werd ook geclaimd door Al Qaida als vergelding voor Camilla.

Het idee van het wreken van Camilla door willekeurig Koptische mannen te doden is een ander voorbeeld van een theologische tendens onder moslimradicalen om collectieve bestraffing voor de Mensen van het Boek te promoten. De Marokkaanse jurist Al-Maghili schreef voor wat betreft het dhimma-verbond van ‘bescherming’ voor niet-moslims: “Het feit dat één individu (of één groep) onder hen [dat wil zeggen de niet-moslims] het statuut verbroken heeft is genoeg om het voor hen allen ongeldig te verklaren.”

We zullen Rome veroveren, bij Allah’s permissie, de belofte van onze profeet, vrede zij met hem.

Dit verwijst naar een aantal welbekende overleveringen van Mohammed waarin hij de verovering van Rome profeteert, bijvoorbeeld: “U zult Arabië aanvallen en Allah zal in staat stellen om het te veroveren, dan u zult Perzië aanvallen en Hij zal het u doen veroveren. Dan zult u Rome aanvallen en Allah zal u in staat stellen het te veroveren,…” (Sahih Muslim, het Boek van de Kwellingen en Voortekenen van het Laatste Uur).

Deze grootspraak geeft de finale vernietiging aan van de vijfde van de vier oorspronkelijke centra van de kerk. De andere die al door de islam zijn overlopen zijn Constantinopel, Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië.

De film eindigt met een close-up van het door bloed roodgekleurde water van de oceaan: de handtekening in bloed.

Dr. Mark Durie is een theoloog, mensenrechtenactivist en voorganger van een Anglicaanse kerk. Hij heeft diverse artikelen en boeken geschreven over de taal en cultuur van de atjenesen, christen-moslimrelaties godsdienstvrijheid. Als afgestudeerde van de Australian National University en de Australian College of Theology brengt hij bezoeken aan Universiteit Leiden, MIT, UCLA en Stanford. In 1992 werd hij gekozen tot lid van de Australische Academie van Menswetenschappen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Lapidomedia en is met toestemming vertaald door AndreVanM

 Zie ook:

http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/christian-slaughter-in-libya/

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/02/hans_jansen_rome.html   (heel scherp,  actueel: Frontex fasciliteert de moslimimmigratie, incl. IS-moslims)

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/11/Veel-moslimgroepen-zweren-wereldwijd-trouw-aan-IS

Mijn commentaar:

Dit artikel met bijgevoegde links aub doorsturen naar de schijnheilige christen-lijken en joden-lijken, die beiden de Bijbel kennen en weten waar afgoderij, w.o. de islam, toe leidt en ze waarschuwen nergens op enige website van een kerk of synagoge.

Men luistert liever naar de leugens van Aboutaleb, Ahmed Marcouch e.d., die  ons voorliegen, dat het allemaal niets met de islam te maken heeft.
Ook die walgelijke kamerleden  van CDA en CU zwijgen hierover, benoemen de islam niet als de wortel van het  kwaad, wat via moslims tot ons komt.
Alleen de PVV, VNL en SGP waarschuwen, de rest kan zich landverraders noemen, inclusief het Oranjehuis.

En dan al die kerkgangers en synagogebezoekeres, die maar braaf in het karrespoor doorlopen, zonder bij hun kerkeraad, oudsten, voorgangers, rabbijnen aan de bel te trekken en te eisen, dat het probleem van de islamisering heel duidelijk op de agenda komt.
Bijbelse gelovigen dienen te weten wat er in de koran staat, wat de islam inhoudt en de betrokkenen bij de Tora-Yeshua gemeentes weten dat heel goed, zowel de lezers van onze site als ook de bezoekers van onze gemeente samenkomsten.
Deel onze folder “gewaardeerde moslimmedemens, geschapen door God” uit,  leer met moslims in gesprek te gaan en ontmasker de gestoorde nepchristenen en nepjoden, die beweren dat het om “dezelfde God” gaat in Bijbel en koran, wat een gotspe !!
In 2009 stelden Mark Durie, Andre van M., Hans Jansen en ik heel duidelijk, dat dit Godslasterende onzin is.
Een ex-moslim, die  ik sprak , formuleerde het als volgt:
“door Mohammed leerde ik de duivel kennen, door  Jezus leerde ik de enige ware God, JHWH, de Vader kennen”

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: http://www.zie.nl/video/algemeen/Joden-en-moslims-demonstreren-samen-tegen-discriminatie/z9wzvdqfajxs

waar we rabbijn Evers zien met vele moslims in een wandeling door Amsterdam om de onderlinge verbondenheid tussen Joden en moslims aan te geven, “we willen gewoon een fijne stad met respect voor elkaar”.
Tja, wie niet? Maar dit soort inhoudsloos geneuzel levert niets op, heb de moed om eindelijk es de verschillen tussen Jodendom en islam op tafel te leggen en eis van moslims, dat ze hun haatteksten schrappen.
Dit “pappen en nathouden” is heel zinloos en een schande voor Joden, die in de Tora/Tenach de waarheid over JHWH hebben ontvangen en nu ruggegraatloos de islamhaat over de wereld laten komen.

Navigeer naar andere artikelen

10 Responses to IS-moslims vermoorden Koptische christenen, als ware moslims, zoals de koran gebiedt, leve het kalifaat

 1. Hallo Ben,

  Ik heb net delen van deze artikelen doorgestuurd via facebook naar een moslim die mij trachtte te bekeren tot de islam! Ik heb de zaak maar omgedraaid en wat (tevergeefse) uitleg gegeven. Hij zal wel niet inzien dat hij zicht tot YHWH moet wenden! Ik heb gezegd dat YHWH echad is en er niets meer is dan Hem en dat hij zich maar bekeren moet voordat het te laat is. Ik ben benieuwd of hij nog met een reactie komt, deze Hamid nog wat.

  Shalom,

  Paul

 2. Het is niet helemaal waar dat er niks word gedaan vanuit de kerken en de maatschapij op zich. Onlangs is er bij ons uitgelegd dat moslims en christenen wel erg verschillen, een moslim bijv. ontkent het sterven van Jezus aan het kruis en ze ontkennen de holocaust, tevens hebben zij hun naaste erg lief als het dan maar wel moslims zijn, dus voor een (moslim met enig fatsoensbesef) is dit denk ik nu de meest verstandige tijd om zich te bekeren tot God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, dat geldt trouwens voor iedereen die
  Lees het boek: wat christenen geloven en moslims niet begrijpen van Gert-Jan Segers en Marten de Vries en dan word het nog duidelijker.
  Het evangelie van Jezus is het mooiste wat er bestaat…AMEN.

  • Dag Renee,
   1. er is niet 1 website van de 6000 kerken en 50 synagoges, waarop men de islam ontmaskerd en tegelijk ook het evangelie aan moslims uitlegt, behalve dan de onze.
   2. zie het boek van Segers /De Vries: https://tora-yeshua.nl/2012/02/theologen-marten-de-vries-en-politicologen-gert-jan-segers-cu-logen-en-blijven-dat-doen-boekrecensie/
   Walgelijk hypocriet boek, wat de indruk wekt van “dezelfde God” in bijbel en koran, lees mijn recensie maar.

   Hoor graag van je verder,
   shalom,
   Ben

   • he Ben.
    Ik wou eigelijk slapen, maar jouw beantwoording spookte wat in mijn hoofd, want het is waar wat je zegt.
    Het is allemaal ook best wel moeilijk en daar komt bij dat ik graag zwart/wit denk, want WAT kunnen wij doen Ben behalve dan aan een ieder die het horen wil een beetje uit te leggen hoe het zit, veel meer kunnen we niet.
    Ik las laatst ergens dat we in ons mooie Nederland ongeveer nog met 30% Christenen zijn, in de jaren 70 was dat 90% en naar het schijnt zal dit zakken tot ongeveer 25% in 2020 wat ik heel erg vind. pin me aub niet vast op de cijfers die verschillen overal nogal.
    Het begint er wel heel erg op te lijken dat de eindtijdprofetie uitkomt in elk geval is het wel duidelijk dat we vaak genoeg gewaarschuwd zijn en worden door de Bijbel want alles is gewoon uitgekomen en ik vind dat eigelijk ook wel beangstigend ik durf het zo niet tegen mijn kleine meiden te zeggen en daar komt bij dat onze derde hopelijk september komt en ik vraag me werkelijk wel eens af wat hun toekomst gaat worden.
    Aan de ene kant die domme Russen en aan de andere kant die walgelijke IS en een maatschapij die zo kapitalistisch is dat ze niks meer zien, iedereen lijkt wel blind en dan kom ik daarmee terug op jouw beantwoording en kan niet anders dan je gelijk geven.
    Het kan ook zijn dat Europa zeg maar wacht want als je het mij vraagt zijn er toch wel moslimlanden die ook vechten tegen IStuig dus onderling zijn ze het ook niet met elkaar eens en ook dat is historisch gezien ook altijd al zo geweest, dus misschien moet je hun wel eerst laten bakkeleien het rottige is alleen dat er zoveel onschuldigen sterven, maar dat is toch altijd zo in een oorlog? hoe erg dat ook is.
    In onze kapitalistische wereld moeten we eerst overleggen en nog meer overleggen en afwegen enz enz enz.
    War is old men talking young men dying, het is wachten op nog grotere escalatie en dan worden diegenen die wat kunnen pas wakker.
    Mijn grootste zorg in dezeis dat we geen eenheid meer hebben door het Geloof in dit land.
    Was die eenheid er nog wel geweest en dan in geheel europa dan was de boel daar allang schoongeveegd denk ik, maar er word nu eerst geld geteld.
    Als ik ooit opgeroepen ga worden om tegen de Russen te strijden ga ik denk ik deserteren omdat dit dan weer een kapitaakoorlog word (weer) maar als ik opgeroepen ga worden om tegen die IS viespeuken te strijden dan zal ik zeker gaan maar ik vrees dat de opkomst niet hoog zal zijn.
    Ik ga op 1 oor morgen om half 5 weer vertrekken het leven gaat wel door Ben dat moet je niet vergeten er zijn zeker nog steeds vele mooie dingen die we krijgen van de Heer ik verheug me nu al op de zon die weer opkomt, altijd als ik vroeg weg ben en de zon op zie komen geniet ik, want God zei er is licht en het licht werd de dag en dat wonder mogen we elke dag weer opnieuw beleven ook dat zeg ik tegen mensen als ze me vragen welke wonderen God nog doet en dan hoop ik dat ze een klein beetje wakker geworden zijn.
    Welterusten en ik zal jouw website blijven lezen
    groet Renee

    • Bedankt Renee voor je eerlijke reactie.
     Je zegt tot 2 keer toe, dat ik gelijk heb met wat ik beweer op onze site en dat zeggen er meer.
     Helaas gaan velen dan verder met “kerkje spelen of synagogetje spelen”, ook zeker in de zgn. “messiaanse gemeentes”.
     Ze hebben niet het lef om de duisternis(islam, nwo, RK-kerk, vrijmetselarij, valse oecumene, interreligieus denken e.d.) te ontmaskeren en dwars tegen al die duivelse misleiding het evangelie te verkondigen.
     Zo te lezen werk je als militair of zo?
     Dat is niet eenvoudig, want dan zit je voor 99% vast aan het systeem, de overheid, die al lang wordt aangestuurd door de NWO, we zijn een provincie van de EU, schoothondje van de USA/het Westen.
     De wereldregering is volop bezig om van alle burgers slaven, nummers te maken en we hebben als burger geen fluit meer te vertellen, de zgn. democratie is een verkapte dictatuur geworden.
     Kijk naar de onzin die Opstelten uitkraamt, een deal van max. 1,25 miljoen blijkt toch echt 5 miljoen kado aan een crimineel te zijn en Joris Demmink wordt voortdurend beschermd tegen nader onderzoek van pedofiel gedrag.
     De moskee in Gouda gaat wellicht op de valreep niet door, want de CU heeft na lang twijfelen (waarom die twijfel?) niet ingestemd, als ze doen wat dan nu eindelijk zeggen, maar let maar op, het ding kom er links of rechts om toch.
     Het Oranjehuis, de politici in grote meerderheid , kerken en synagoges, ze hebben de islamisering gerealiseerd en gaan er mee door, als een vliegwiel,dat niet makkelijk stopt en dat men niet wil stoppen, de uitvoerend directeur van de NWO is Mohbama, moslim in hart en nieren.
     Het goede nieuws blijft: het loopt onze Vader nooit uit de hand, Hij komt als Koning op Zijn tijd in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg te Yerushalyim en Hij kent ieders hart, weet wie met Hem is verzoend in Yeshua ha Mashiach.
     Shalom, hoor graag weer van je,
     Ben

     • Op 9 maart 2015 @ 23:53 schreef renee

      he Ben.

      nee, ik ben geen militair, ik ben monteur in de intern transport.
      Ik doe onderhoud/reparaties aan heftrucks, reachtrucks, palletwagens, hoogwerkers, laaddocks nou ja eigelijk alles wat op ons pad komt kunnen wij wel iets mee.
      Ik werk eigelijk altijd alleen en kom wel overal in Nederland en ik overnacht ook regelmatig in hotels als een klus meer dan 180 km weg is vanaf thuis in Groningen, vaak komen er dan ook van dit soort gesprekken en die eindigen altijd met de vraag: maar wat moet ik er aan doen.
      Ik zeg dan vaak dat het nooit te laat is om je te gaan verdiepen in het evangelie, als ik deze mensen dan later een keer weer tegenkom dan herkennen we elkaar gelijk dat krijg je met dat soort diepere gesprekken en daar komt bij dat ik altijd open ben over het geloof en er word vaak wat negatief gedaan over het geloof meestal door onwetendheid maar mensen willen er altijd het fijne van weten, toch wel leuk ergens, mooiste zou zijn als ze er dan ook serieus er een heel klein beetje mee gaan doen.
      Ik ben hervormd wat dan nu samen op weg is van de protestantse kerk, natuurlijk ben ik dat van huis uit maar ook nu voel ik me hier goed bij.
      De Joden zijn voor mij het volk van God, en daarmee dus ook geheel Israel en ik hoop dat ook daar spoedig vrede komt zodat een ieder weer veilig naar Israel kan als hij/zij dat wil.
      Het beloofde land behoort toe aan de Joden het staat duidelijk in de Bijbel en het staat duidelijk in de Koran het is alleen nog even wachten uiteindelijk zal God zelf de weg wijzen
      Wat ik jou nog even mee wil geven (misschien belerend maar ik bedoel het goed) is dat je wel om jezelf moet denken Ben.
      Jouw gezin, familie, vrienden, werk zijn het belangerijkste.
      Heb God lief bovenal en uw naaste als uzelf.
      Misschien vind je mijn kerk niet de juiste weg maar ik voel me er wel goed bij ik leer het evangelie van de Here Jezus en dat is voor de juiste weg, verder doe ik veel voor de jeugd en onderhoud ik de graven van de mensen die dat gevraagd hebben.
      Ik ga niet teveel op in de negatieve zaken van deze tijd, zoals jij al schreef de terugkerende slavernij, graaiers, leugenaars en meer van die ellende.
      Mijn gezin en familie en mijn vrienden zou ik ten koste van mijn eigen leven verdedigen en dat doe ik ook voor een ieder die Jezus volgt, maar wij kunnen dat niet alleen Ben ik denk dat de ellende waarin we nu zitten toch nog wel veel langer gaat duren en in de tussentijd geven we de keizer wat de keizer toebehoort en we geven God wat God toebehoort en verder wil ik graag rustig leven met mijn naasten en ik hoop dat jij dat ook doet of gaat doen.
      Ik moet zeggen dat ik best onder de indruk ben van jouw kennis maar ik voel ook een beetje overactiviteit en dat kan ook zonde zijn van jouw kostbare tijd (misschien heb ik het helemaal mis)
      Ben ik wil hiermee graag afsluiten, als je het goed vind ga ik nog wel even een keer met jouw gegevens naar dominee Marten de Vries, Marten preekt soms wel eens bij ons met gezamelijke jeugddiensten en dat doet hij heel mooi maar zijn boek wil ik met jouw gegevens nog wel een keer met hem bespreken als jij daartegen geen bezwaar hebt.
      Als ik antwoord van je krijg ga ik dat zeker lezen maar niet meer beantwoorden, ik vond het leuk zo met je gesproken te hebben en ik wil je een fijn, goed, gezond en gezegend leven toewensen voor jou en een ieder die jou lief is.
      Groeten Renee, Groningen

     • Op 10 maart 2015 @ 07:15 schreef Ben

      Dag Renee,
      Dank voor je info en je meeleven. zeer gewaardeerd.
      Wat bedoel je met “overactiviteit”? Ik zou graag nog meer doen, maar ik ben uiteraard net als ieder mens beperkt tot wat 1 persoon kan doen, dus meer activiteit in bijv. het ontwikkelen van Tora-Yeshua gemeentes kan pas als er meer betrokkenen komen, vooral ook met de Geestesgaven van herder, leraar, apostel, zodat ook anderen leiding kunnen geven aan zo’n beginnende gemeente.
      Zet “Marten de Vries” maar in de zoekmachine op onze site, dan vind je wel meer info; zie bijv. https://tora-yeshua.nl/2013/01/zeer-islamvriendelijke-christenvoorganger-in-de-aanbieding-speciaal-voor-gemeentes-in-iran-nigeria-soedan-e-d/
      Hij stelt: “als een moslim tot bekering komt en getuigt in Jezus de Vader te hebben gevonden en dus een totaal andere “godheid” achter te hebben gelaten in de koranAllah, dan vind ik dat prima.
      Maar als een andere moslim stelt, dat hij de koranAllah als de enige God ziet, die hij door het aannemen van Jezus beter heeft leren kennen, dan vind ik dat ook prima.”
      Dit antwoord gaf Marten me persoonlijk, nadat ik een jaar lang van hem moest wachten op het antwoord op mijn vraag “dezelfde God in Bijbel en koran, ja of nee”.
      Hij was eigenlijk nooit bereid om daar antwoord op te geven, maar na zijn boek, waarin het ook weer vaag bleef dan wel dat er eigenlijk door de regels heen staat, dat hij vindt dat het om “dezelfde God” gaat, belde ik hem en kreeg dus genoemd antwoord.
      Het is al dwaas, dat een chr. voorganger niet meteen klip en klaar antwoord heeft op die vraag.
      “geestverwanten van Marten de Vries, Cees Rentier en Herman Takken misleiden de mensen nog erger, die zijn heel duidelijk, voor hen gaat het om “dezelfde God”, zie https://tora-yeshua.nl/2014/11/zondagmorgenbezoek-aan-kerk-oase-te-amersfoort/
      In de volgende link vind je een link naar een kerkdienst, die Marten leidde en dan hoor je zelf wel wat hij te vertellen heeft.
      https://tora-yeshua.nl/2013/04/islamiserende-kerkleiders-vormen-gemeenteleden-bewust-als-moslimvriendelijk/
      Wolven in schaapskleren dienen we te ontmaskeren en dat komt nog al es voor tegenwoordig, dat dit nodig is. Helaas doen weinig kerken/synagoges dat, alles moet kunnen en zo gaan mensen als lemmingen de afgrond in.
      Shalom, hoor weer graag van je, als je zover bent,
      Ben

 3. Iedereen die een vredig leven wil met en voor elkaar zou zich moeten willen bekeren tot Christus, als je tenminste dan ook maar een klein beetje mee wilt voelen wat Geloof Hoop en Liefde inhoud, alleen samen zijn we sterk.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*