Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De kabinetsbom: VVD praat als de PVV “grenzen dicht, vol is vol”/ updates !

vvd-wil-europese-buitengrenzen-sluiten-asielzoekers

VVD wil de Europese buitengrenzen sluiten voor asielzoekers

Foto: ANP, met dank overgenomen van http://www.nu.nl/politiek/4016524/vvd-wil-europese-buitengrenzen-sluiten-asielzoekers.html

De VVD wil het Europese asielbeleid afschaffen en de grenzen sluiten. Vluchtelingen moeten voortaan een veilige opvang krijgen in hun eigen regio.

Daar moeten ze ook een bestaan voor langere tijd kunnen opbouwen, eventueel met Europese hulp, staat in een interne beleidsnotitie van de VVD, dat meldt deNOS.
In Nederland en de andere Europese landen kunnen ze dan niet meer terecht voor opvang en onderdak. “Met die boodschap moet de nieuwe staatssecretaris van Asielzaken naar Brussel”, zegt VVD-Kamerlid Azmani over zijn notitie.

“Alleen vluchtelingen uit Europa moeten nog een plek kunnen krijgen in een ander Europees land. Met de vele miljarden euro’s die de EU in de eigen lidstaten uitgeeft aan asielzoekers kunnen dan veel meer vluchtelingen worden geholpen.

Terrorisme

Volgens Tweede Kamerlid Malik Azmani is het nu ”niet te voorkomen dat ook terroristen hun weg naar Europa weten te vinden’’. Azmani stelt zondag dat hij in principe alleen Europese vluchtelingen asiel wil bieden in Europa.

”De terreur van IS’’ jaagt mensen in de handen van de smokkelaars. Omdat die daar grof aan verdienen wordt zo bijgedragen aan de financiering van de gewapende strijd tegen het westen, meent Azmani.

Essentie

Hij vindt dat het gemeenschappelijke Europese asielbeleid terug moet naar de essentie van het vluchtelingenrecht. Vluchtelingen die vrezen voor hun leven als ze teruggaan naar hun vaderland, worden niet teruggestuurd.

Azmani stelt dat hij niet langer machteloos wil toekijken hoe mensen verdrinken in Middellandse Zee. In 2014 stierven zo meer dan 3000 mensen. Daarbij vindt hij dat de toestroom zorgt voor ”ontwrichting van de samenleving’’.

PvdA

Het voorgestelde beleid maakt geen onderdeel uit van het regeerakkoord tussen VVD en PvdA. De PvdA kent het plan, maar is niet bereid mee te werken aan uitvoering ervan.

Het PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het plan “niet reëel en onaanvaardbaar”.

______________________________________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:
Ik verbaas me over de VVD en ook over het feit, dat men blijkbaar niet om de reactie van Geert Wilders heeft gevraagd.
Maar es zien, hoe dat morgen verder gaat.
Verkiezingen binnen een week? Gaat men voor een VVD,CDA, PVV verhaal  uiteindelijk ?
Dat hebben we eerder gehad, maar toen was PVV gedoger.
Lees nog maar es:  https://tora-yeshua.nl/2010/08/voorgangerspredikanten-e-a-steunen-vvdcdapvv-coalitie/

Shalom,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

UPDATES:

Volgens RTL4 heeft Geert Wilders inmiddels zeer positief gereageerd via twitter:
“Geweldig, snel PvdA lozen en met de PVV dit plan uitvoeren”.

Samson van de PvdA heeft verontwaardigd gereageerd: onaanvaardbaar, in strijd met de barmhartigheid, waar de PvdAllah voor staat”

Dat is pas echt lachen,  de hele politieke criminele bende van de laatste 50 jaar  heeft meegewerkt aan dit wanbeleid, massale import van gastarbeiders, want we hebben te weinig werkers in o.a. de gezondheidszorg.
Nu worden werkers in de gezondheidszorg zoveel mogelijk ontslagen, bezuinigen op de 65+ mensen , die zorg nodig hebben.
En mede door die import van vele moslims uit het M.O. , uitruil van olie en goedkope arbeidskrachten  voor geld en de belofte, dat er zoveel moskeeen als nodig kunnen worden gebouwd, is ons land en heel Europa fors geislamiseerd, gaat gewoon door.
De VVD stelt nu, dat door die import en toenemende vluchtelingenstroom het aantal terroristen (lees “moslimterroristen”, het juiste woord mag niet worden gebruikt, want dan zou je toch gaan zeggen, dat de islam een fout systeem is en dat kan nog niet in de politiek correcte zwijnenstal) toeneemt.
Die Samson. Namens de PvdAllah dan praten over “barmhartigheid”.
In de Bijbel, Spreuken van Salomo hfdst. 12:10 staat:
“de rechtvaardige weet wat toekomt aan zijn vee, maar de barmhartigheid der goddelozen is wreed

En we zien dus wat het  “barmhartige” PvdAllah-beleid, overigens mede ingevuld door de hele politiek correcte bende van kamerleden, regering en  geestelijk leiders in kerken en synagoges, behalve dan de PVV, VNL en SGP en behalve dan Tora-Yeshua gemeentes, heeft opgeleverd: wreedheid !
Want moslims zijn ongelukkig hier, wonen liever in het  optimale kalifaat, wat  hier nog niet is en in islamlanden ook nog niet echt goed, aldus moslims.
En de autochtone Nederlanders, samen met niet-moslim immigranten, zijn  niet blij met de steeds verder geislamiseerde samenleving, vanwege de botsing tussen de joods-chr. waarden en de islam”waarden”.
En dan zegt de aanvoerder van de islamisering, de PvdAllah, die haar kiezers in de islamwereld zocht,  (foutje, bedankt, PvdA kleiner dan ooit), Samson, dat we vooral door moeten gaan met de “PvdA-barmhartigheid”.
Snel omscholen maar Diederik!   Is “legerimam” wat voor je?  De CU heeft destijds voor de 2e legerimam gezorgd, jij kan vast wel een 3e imam worden, of is het aantal legerimams ondertussen al verder door gegroeid?
Echte barmhartigheid is hulp in de regio, dan blijven mensen in hun eigen cultuur, familiebanden, geschiedenis en vanuit die hulp kun je ook nog de joods-chr. waarden uitwisselen ter plekke, zover men daarvan horen wil.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*