Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Tora-Yeshua gemeente samenkomst Kaatsheuvel, za.mid. 21 maart, 14-17 uur

Gewaardeerde Tora-Yeshua vrienden, betrokkenen, meelezers,

Hartelijk welkom  om in Kaatsheuvel onze samenkomst mee te maken, za.mid. 21 maart 14-17 uur, zie alle info en data op
https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/.
Wie onze Pesachviering mee wil maken voor het eerst, is natuurlijk ook welkom op 4 april, dit jaar in Kaatsheuvel,  maar dan horen we graag  in de komende week, of u komt of niet, bel even vooraf, dan kan ik ook toelichten, hoe die viering is bedoeld en voor wie deze viering is: alleen voor mensen , die  een duidelijk geloofsgetuigenis hebben en dus  door Yeshua, het ware Pesachlam, de Vader hebben leren kennen.
Bedoeld vooral ook voor mensen, die van plan zijn de Feesttijden des Heren, de moadiem, te gaan leren vieren als een oprecht uiten van hun geloof in JHWH, geen “vrijblijvende kennismaking”, zoals velen in kerken  het wel ok vinden eens per jaar met Kerst naar de kerk te gaan, wat sowieso onBijbels is.
Wij zien  de geboden van JHWH niet als “vrijblijvend”, maar voor wat ze zijn: leefstijl en geboden, die de enige ware God aan Zijn schepselen geeft en die kun je niet naast je neer leggen of op eigen wijze invullen met  zelf verzonnen feesten als zon-dag en Kerst (zonnewende) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest.
Lees maar Ex. 35:1-3   (doodstraf voor wie geen shabbath hield, de shabbath  is immers een verbond tussen JHWH en de gelovige) en besef dat Yeshua en de apostelen en de hele Handelingengemeente de moadiem vierden.
Dus Yeshua volgen houdt meer in dan Hem aanvaarden bij je bekering en wedergeboorte, dat is Zijn geboden kennen en doen, Joh. 14:21, dat is Hem liefhebben.

Shabbath shalom,  we zien naar u uit !
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*