Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Evangelisatie-actie in Amsterdam onder Joodse mensen: doe mee ! Update !

304312_480078668708622_690384507_n

Van 13 t/m 16 juli organiseert Chosen People Ministries NL een outreach in Amsterdam. De ochtenden staan vol met studie omtrent evangelisatie richting Joodse mensen en de middag gaan we de straat op.
Wil je mee doen? Stuur een mail naar info@chosenpeople.nl voor meer informatie!

10941828_773893809327105_3346622458251771241_n

Chosen People Ministries NL

Rom. 1:16 “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die geloof, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek”

_________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Geweldig mooi initiatief, vanuit de Tolra-Yeshua gemeentes doen we mee met 2 personen en ik hoop u volgende week op de hoogte te houden van onze ervaringen.
Graag uw gebed, u kunt zich nog opgeven bij Chosen People, dan krijgt u meer info.
Dit initiatief staat haaks op de weigering van de Repko-wachters , Chr. voor Israel e.d., die van mening zijn dat “we Joden het evangelie niet hoeven te brengen”.
Haaks op de vervangingstheologie van een aantal kerken, die van mening zijn, dat zij het Israel van  nu zijn en dat Israel haar bestaansrecht heeft verloren.
Haaks ook op mensen, die van het volk Israel een soort godheid maken en dus vergeten, dat het om JHWH, de God van Abraham, Isaak en Israel (Jacob) gaat.
Het volk Israel werd uitverkoren, geroepen tot een taak: de Tora  en de Mashiach in de wereld brengen en als voorbeeldvolk functioneren.
Tora en Mashiach is  inderdaad door Israel in de wereld gekomen, daarvoor grote dank.
Maar de voorbeeldfunctie is tragisch mislukt volgens de Tenach, het volk ging diverse keren in ballingschap daardoor.
En uitverkoren tot een taak wil niet zeggen, dat iedere  Israeliet persoonlijk behouden , JHWH welgevallig leeft vanuit de genade en praktijk van de Tora, de Bijbel leert ons wel wat anders en de praktijk van nu ook.
Het grootste deel van de Israelieten leeft net als de rest van de wereld “los van JHWH”, van God los.
Dus uit liefde voor hen gaan we graag meedoen aan de evangelisatieactie volgende week, ik vind het een geweldige mogelijkheid, met dank aan Chosen People.
Diverse reizen naar Israel waren zinvol en persoonlijk, ook via onze website wees ik de Joden vaak genoeg op Yeshua, maar dit is weer een stap verder en graag uw gebed hiervoor.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Update:
Verslag van Paul Jansen, die samen met mij meewerkte in deze actie, van uit de Tora-Yeshua gemeentes:

Outreach project Amsterdam 13 t/m 16 juli 2015

Chosen people ministries is een Joodse organisatie die is opgericht om te bidden voor en het goede nieuws te brengen aan het Joodse volk. Zij wil Joodse gelovigen in Yeshua toerusten en handvatten bieden aan gelovigen uit alle volken om het zelfde te doen!

Ben en ik waren uitgenodigd om mee te doen aan dit project. Ben  was er 3 van de 4 morgens bij,  kon niet elke dag en ook niet de gehele dag meedoen vanwege andere verplichtingen.
Zelf ben ik er wel van maandagochtend tot donderdagmiddag bij geweest.
Ik was erg onder de indruk van het feit dat Joodse mensen die in de Messias geloven, ons hebben uitgenodigd om mee te helpen om in Amsterdam Joodse mensen die hun eigen Messias (nog) niet kennen of niet willen kennen (herkennen), het goede nieuws te brengen dat hun Messias al op deze aarde geweest is en weer komen zal!

Wij kregen op de ochtenden onderwijs in Joodse tradities, cultuur en diversiteit in hun belevenis van hun religie, welke ook de mijne is. Ook kregen we inzicht in de manier waarop Joodse Messiaanse mensen hun religie beleven en hoe zij problemen ondervinden met de orthodox denkende Joden.

In de middagen gingen wij de straat op om te proberen gesprekken aan te knopen met Joodse mensen. Maandagmiddag gingen wij de Joods wijk in Buitenveldert in met dit doel.
Maar onze Vader in de Hemel bracht ons (mijzelf en een andere deelnemer, Wim) achtereenvolgens een moslima en daarna een Indische mevrouw op ons pad en we hebben alleen een Joodse eigenaar van een slagerswinkel gesproken. Wij voelden ons enigszins teleurgesteld. De andere middag gingen we naar de Dam en het Damrak en die omgeving. Hier gingen Wim en ik op een terras zitten en legden wij exemplaren van “Jesaja 53 verklaard” op de tafel en deden een bakkie koffie. Tegen de tijd dat wij weg wilden gaan en Wim even naar het toilet ging, begon er een man tegen mij te spreken waarvan ik nu nog niet weet of hij Joods is of niet. Maar ik heb een heel interessant gesprek met die man gehad en hem een Nederlands en een Hebreeuws exemplaar gegeven van ons boekje over Jesaja 53.
De woensdagmiddag en donderdagmiddag ben ik niet mee geweest om te evangeliseren want mijn benen wilden niet meer zo goed meedoen. Dus ben ik donderdagmiddag vroeg naar huis gegaan met de trein.

Concluderend wil ik nog wel zeggen dat het een voorrecht is en was, om Joodse mensen hun eigen Messias te mogen brengen en dat wij als Joods/Christelijke mensen, daar aan hebben mogen meewerken. Voor mij is dat het gevoel van de compleetheid van de cirkel die rond wordt gemaakt. Een hele eer en een mooie belevenis.
Er waren mensen uit de Oekraïne en Engeland en een Rus die als Messiaanse Joden ons les kwamen geven en die heb ik toen ik weg ging allemaal bedankt voor hun werk, ook naar ons toe. Ik heb enkele boekjes van Jesaj 53 verklaard meegenomen om bij mij in Den helder eventueel uit te delen aan mijn Joodse kennissen. Ook heb ik twee Hebreeuws/Engelse vertalingen meegekregen van het Nieuwe testament. Hier zal ik heel zorgvuldig mee omgaan.
AL met al een voor mij gezegende en vervulde week!

Paul Jansen

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to Evangelisatie-actie in Amsterdam onder Joodse mensen: doe mee ! Update !

 1. Hallo Ben,

  Geweldig dat ik hier aan mee mag doen volgende week! Erg fijn om van Joodse messias belijdende Joden les te krijgen en mee te mogen helpen om het evangelie terug te brengen naar de oorsprong, n.l. de Joodse mensen zelf die nog niet van Yeshua ha messiach weten of hem afwijzen. Ik kijk er zeer naar uit!

  Shalom,

  Paul

 2. Op 8 juli 2015 @ 17:25 schreef Willem

  Beantwoorden

  Dit initiatief staat haaks op de weigering van o.a. Chr. voor Israël.
  Is dat wel zo?. Ik heb dat in hun krant nimmer kunnen lezen.

  • Hi Willem,
   Ik heb diverse leidinggevenden van CvI er over gesproken, men verschilt onderling van mening, maar het beleid komt er op neer, dat men vrnl. orthodox Joodse projecten steunt, geen Yeshua-belijdende gemeentes en dat men beslist niet het evangelie brengt , noch in Israel, noch in Nederland aan Joden.
   Maar vraag het ze zelf.
   Zie ook de links over Henk Poot , die ik noem.
   Shalom , hoor graag meer van je en van het antwoord, wat je gaat krijgen.
   Ben

 3. Op 8 juli 2015 @ 17:26 schreef Sylvester

  Beantwoorden

  Allen die hieraan mee doen, wens ik Gods zegen en kracht toe en dat jullie veel mensen (ook Joden) mogen bereiken!
  Handelingen 4 7-13:
  ………Door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan?8 Toen zeide Petrus, vervuld met de heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten,9 indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is,10 dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat.11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren;14 en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.

  • Amen Sylvester, dank voor je gebed, wat wat jij en Bianca ongetwijfeld zullen hebben voor deze actie.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*