Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Tora-Yeshua samenkomst Sneek za.mid. 24 okt, hartelijk welkom !

Gewaardeerde Tora-Yeshua vrienden, geïnteresseerden, meebidders, meelezers,

A.s. shabbath, za.mid van 14-17 uur 24 oktober  zien we elkaar weer,in *Sneek , Loodsboot aan de Harinxmakade, de boot ligt  bij de Harinxmabrug,  ter hoogte van Harinxmakade nr. 11.

Altijd goed, in gesprek over de Waarheid , dat is JHWH Zelf, ons in Yeshua geopenbaard, te lezen in Zijn Woord.
Dat gesprek is vanwege de verschillende achtergronden van de “beminde gelovigen” altijd weer boeiend, scherp , opbouwend.
In liefde voor de waarheid en voor elkaar als mens, bovenal in liefde voor JHWH.
Wie dat zoekt, is zeer welkom.

Van die grote groep,  die aanwezig was bij een eerste kennismaking net voor de zomer , zijn er heel wat weg gebleven en ik vraag me dan af waarom ?
Soms krijg ik een mail met een reden:
-alle waardering, maar geen tijd.
-van harte eens, maar te confronterend
-ik blijf nog liever op zoek naar een makkelijker kerkvorm, waarin het meer bij het oude blijft

Meestal hoor ik niets, men kwam en zag en verdween. Dat mag , ieders vrijheid.
“Maar gij geheel anders, gij hebt de Mashiach leren kennen” (Ef.4:20)  is iets, wat velen maar vertalen met “zoveel mogelijk niet anders, ik ken de Mashiach wel, maar volg Hem politiek correct, aangepast aan mijn familie en kennissen”.

Uiteraard kan ik niet iedereen over 1 kam scheren, ik ken uw situatie niet altijd en van harte  nodig ik weer iedereen  uit, wellicht bent u gemotiveerd door de bootvluchtelingentsunami en zit u met de vraag, hoe we dat allemaal moeten zien, waar de oorzaken liggen, hoe met de situatie om te gaan en hoe e.e.a in de eindtijd te duiden.
Zie https://tora-yeshua.nl/2015/10/ruslandiransyrie-krijgen-de-overhand-israel-bedreigd/  vers van pers, net vanmorgen geschreven.

Er zijn regelmatig reacties van mensen, die graag de nieuwsbrief willen ontvangen, de website  functioneert als zodanig, maar mogelijk komt er een extra infobrief, als ik er tijd voor vind, tot dan dus  de website.

Dus de interesse naar meer info is er zeker, dagelijks lezen 300 tot 400 mensen onze site, al jaren. Echt Handelingengemeente zijn , gaat de meesten te ver, maar gelukkig zien we toch regelmatig nieuwe mensen in de samenkomsten, vorige keer nog in Amersfoort  6 nieuwe mensen, waarvan er 3  ooit eerder waren geweest als trouwe betrokkenen .
Deze 3 hadden “messiaanse gemeentes” en 7e dag Adv. bezocht, maar kwamen na een “vergelijkend warenonderzoek”  weer langs, met de conclusie, dat het erg bevrijdend was om weer gewoon Bijbels over alles te kunnen praten, want dat was elders  beperkt tot het keurslijf ter plekke.

Vanmorgen belde nog iemand met interesse in onze Tora-Yeshua geloofslijn, na jaren van teleurstelling in een Evangelische Gemeente; hij was zich inmiddels ook bewust van het belang van de Tora en zo gaat dat regelmatig.

Goede Bijbelkennis verzamelen is prima, (“Mijn volk gaat te gronde aan kennis” ) , maar wie de opgedane kennis niet toepast in een Bijbelse Handelingengemeente is als de man , die zijn huis bouwde op het zand,  van harte hoop ik, dat u wil horen bij die categorie “huis bouwen op de rots”.
Beiden hoorden de verzamelde kennis, de eerste deed er verder niets mee, de 2e paste het toe en u kent het vervolg, Matth. 7:24-29
Het 1e huis stortte in , toen de stormen kwamen en zijn val was groot; het 2e bleef staan en “wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden”.

Ga gerust naar de kerk, die u gewend was op zondag, maar als u het met het bovenstaande eens kunt zijn, kom dan ook daarnaast een tijdje  naar de Tora-Yeshua samenkomst op shabbath, eens per maand, om te ontdekken hoe uw geloofsleven rijker kan worden door toepassing van de aloude Bijbelse waarheden en dat in deze eindtijd.

Shalom, we zien uit naar een inspirerende shabbathviering met u, stuur de mail ook door naar anderen, als u wilt.

Ben Kok (joods-chr. pastor)
06-39696349 voor evt. vragen vooraf

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*